Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt otrās daļas 5.punktu pēc vārda "importētājs" ar vārdiem "apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs";

papildināt otrās daļas 6.punktu pēc vārda "importētāju" ar vārdiem "apstiprinātu tirgotāju, neapstiprinātu tirgotāju".

2. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus "Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras" ar vārdiem un skaitļiem "Kombinētās nomenklatūras, kas noteikta Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā".

3. Aizstāt 4.panta astotajā daļā vārdus "Veselības ministrija" ar vārdiem "Zāļu valsts aģentūra".

4. 5.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "vai paredzēti izmantošanai" ar vārdu "divējādi";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Produktus izmanto divējādi, ja tos izmanto gan par kurināmo, gan citiem mērķiem, kas nav izmantošana par degvielu vai kurināmo. Produktu izmantošanu ķīmiskai reducēšanai, elektrotīklos vai metalurģijas procesos uzskata par divējādu izmantošanu.";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta trešā daļa neattiecas arī uz produktiem, kurus izmanto divējādi, ja tie nav minēti uz šā panta piektajā daļā noteiktā deleģējuma pamata izdotajā normatīvajā aktā.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "vai kurināmo, nepiemēro" ar vārdiem un skaitļiem "vai kurināmo, vai saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 6.punktu piegādā un izmanto divējādi, piemēro".

5. Izslēgt 10.panta trešo daļu.

6. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "1,30" ar skaitli "1,45";

aizstāt pirmās daļas 5.punktā skaitli "630" ar skaitli "705";

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "0,65 lati" ar skaitļiem un vārdiem "50 procenti no šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās likmes";

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "1,30 latu" ar vārdiem un skaitli "šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā likme".

7. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā skaitli "14" ar skaitli "23".

8. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) divējādi, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā noteikto gadījumu.";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "vai 5.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "5. vai 6.punktā";

izteikt piektās daļas 3.punkta "b" apakš­punktu šādā redakcijā:

"b) izmantotas maksājuma kartes (kredītkartes, debetkartes un citas tamlīdzīgas kartes), kuras uzskata par maksāšanas līdzekli saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,";

papildināt devīto daļu pēc vārdiem "no muitas nodokļa" ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar Padomes 1983.gada 28.marta regulu (EEK) Nr. 918/83, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk - Regula Nr. 918/83)".

9. Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus "Eiropas Savienības regulā 31/96 un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa" ar vārdiem "Komisijas 1996.gada 10.janvāra regulā (EK) Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 31/96) un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā apstiprina Komisijas Regulā Nr. 31/96 noteikto dokumentu un kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot šo dokumentu bez apstiprināšanas".

10. 21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir fiziskās personas personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izpratnē (turpmāk - personīgā bagāža), un kuras šī persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām, nepārsniedzot šādus daudzumus, ar nosacījumu, ka šāda preču ievešana nav komerciāla:

1) tabakas izstrādājumus:

a) 200 cigaretes,

b) 100 cigarillas,

c) 50 cigāri,

d) 250 g smēķējamās tabakas,

e) šā panta ceturtās daļas 1.punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minētie tabakas izstrādājumi jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 1.punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā tabakas izstrādājuma daudzuma;

2) alkoholiskos dzērienus:

a) viens litrs alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu virs 22 tilpumprocentiem vai nedenaturēta etilspirta ar spirta saturu 80 procenti vai vairāk,

b) divi litri alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu līdz 22 tilpumprocentiem, izņemot negāzēto vīnu un alu,

c) šā panta ceturtās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā minētie alkoholiskie dzērieni jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā alkoholiskā dzēriena daudzuma,

d) četri litri negāzētā vīna un 16 litri alus;

3) bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ievērojot likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktos nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai;

4) naftas produktus (degvielu), kas atrodas:

a) transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē,

b) degvielas pārvietojamās tvertnēs - ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim.";

papildināt pantu ar 4.1, 4.2, 4.3 un 4.4 daļu šādā redakcijā:

"(41) Naftas produktiem (degvielai), kas minēti šā panta ceturtajā daļā, piemērojami Regulas Nr. 918/83 XXVII sadaļas noteikumi.

(42) Šā panta ceturtās daļas 1. un 2.punktā paredzētos nodokļa atbrīvojumus piemēro fiziskajai personai, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

(43) Akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu šā panta ceturtās daļas izpratnē, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tā nenotiek regulāri;

2) akcīzes preces paredzētas fiziskās personas personīgai vai ģimenes lietošanai.

(44) Šā panta 4.3 daļas izpratnē akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu, ja akcīzes preces ieved tādā daudzumā un vērtībā, kas neliecina, ka tās būtu ievestas komerciāliem nolūkiem.";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "no muitas nodokļa" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar Regulu Nr. 918/83".

11. 22.pantā:

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pēc vārda "importētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs" (attiecīgā locījumā);

papildināt ceturtās daļas 2.punktu pēc vārda "importētājs" ar vārdiem "apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs".

12. 23.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Fiziskā persona, kura ieved akcīzes preces personīgajā bagāžā, kas pārsniedz šā likuma 21.pantā noteikto daudzumu vai vērtību, nodokli maksā pirms akcīzes preču laišanas brīvā apgrozībā.";

papildināt trīspadsmitās daļas pēdējo teikumu pēc vārda "Importētājs" ar vārdiem "un neapstiprināts tirgotājs".

13. 25.pantā:

aizstāt piektās daļas 3.punktā vārdus "Eiropas Savienības regulā 31/96" ar vārdiem "Komisijas Regulā Nr. 31/96";

aizstāt astotajā daļā vārdus un skaitļus "Eiropas Savienības regulā 2719/92" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 1992.gada 11.septembra regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā".

14. Aizstāt 26.panta ceturtajā daļā vārdus un skaitļus "Eiropas Savienības regulā 3649/92" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī".

15. 27.pantā:

papildināt trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus fiziskā persona ieved personīgajā bagāžā un kuru daudzums pārsniedz šā likuma 21.panta ceturtajā daļā noteikto.";

papildināt piekto daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) apstiprināts tirgotājs;

5) neapstiprināts tirgotājs."

16. Papildināt 29.panta pirmo daļu pēc vārda "Importētājs" ar vārdiem "apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs".

17. 30.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "importētājs" ar vārdiem "apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "importētāja" ar vārdiem "apstiprināta tirgotāja, neapstiprināta tirgotāja".

18. Papildināt 33.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts ieņēmumu dienests neaprēķina nodokli un soda naudu par konfiscētajām akcīzes precēm, kas nepārsniedz šādus daudzumus:

1) alkoholiskie dzērieni:

a) starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni - 5 litrus,

b) alus, vīns un raudzētie dzērieni - 30 litrus;

2) tabakas izstrādājumi:

a) cigaretes - 300 cigaretes,

b) cigāri vai cigarillas - 900 cigārus vai cigarillas,

c) smēķējamā tabaka - 500 gramus;

3) naftas produkti - 40 litrus;

4) bezalkoholiskie dzērieni - 500 litrus;

5) kafija - 20 kilogramus."

19. Pārejas noteikumos:

papildināt 12.1 punkta 2.apakšpunkta "c" apakšpunktu pēc vārda "pārstāvis" ar vārdiem "apstiprināts tirgotājs un neapstiprināts tirgotājs";

aizstāt 12.3 punkta 3.apakšpunktā skaitli "15" ar skaitli "45";

papildināt pārejas noteikumus ar 20., 21., 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"20. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā nodokļa likme alum stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā nodokļa likme alum, alu (par 100 litriem) apliek ar nodokli pēc likmes 1,30 lati par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

21. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli pēc likmes 630 lati par 100 litriem absolūtā spirta.

22. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, citu smēķējamo tabaku apliek ar nodokli pēc likmes 14 lati par 1000 gramiem tabakas.

23. Pēc grozījumu šā likuma 5.panta piektajā daļā un 18.panta pirmajā daļā spēkā stāšanās un līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumi Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

20. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Padomes 2007.gada 20.decembra direktīvas 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 14.novembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 28.novembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 29.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.11.2008.Stājas spēkā: 29.11.2008.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 28.11.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 23.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
184438
29.11.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)