Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.898

Rīgā 2008.gada 28.oktobrī (prot. Nr.76 31.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 6.panta otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 195.nr.; 2006, 71., 190.nr.; 2007, 205.nr.; 2008, 79.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti augko­pības un lopkopības produktu tirgus intervences pasākumi, lai īstenotu Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām (turpmāk - programma), kā arī izdalei paredzēto pārtikas produktu veidus saskaņā ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības pro­duktiem ("Vienotā TKO regula") (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1234/2007), un Komisijas 1992.gada 29.oktobra Regulu (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgā­kajām personām Kopienā (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 3149/1992)."

2. Aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus "Nr.3730/1987 1.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "Nr. 1234/2007 27.pantā".

3. Papildināt noteikumus ar 8.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"8.3. lai noteiktu komersantu, kas komplektēs un piegādās tirgū iepirktos pārtikas produktus."

4. Izteikt 9.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komersants, kas ražos, iepakos vai piegādās pārtikas produktus (turpmāk - komersants), ir iekļauts Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā."

5. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Pārtikas un veterinārais dienests izlases kārtībā veic pārtikas produk­tu kvalitātes kontroli un paraugu laboratorisko izmeklēšanu. Izdevumus, kas saistīti ar pārtikas produktu kontroli un laboratorisko izmeklēšanu, sedz produk­ta piegādātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu."

6. Aizstāt 13.4.apakšpunktā vārdus "neievēro pārtikas produkta piegādes datumu" ar vārdiem "nepiegādā pārtikas produktus".

7. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Lauku atbalsta dienests Komisijas Regulas Nr. 3149/1992 8.a pantā noteiktajā maksājumā komersantam iekļauj arī pievienotās vērtības nodokli."

8. Aizstāt 14.punktā skaitļus "Nr.3730/1987" ar skaitļiem "Nr. 1234/2007".

9. Svītrot 15. un 16.punktu.

10. Izteikt 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Īstenojot 2008.gada programmu, paredzēts izmantot miežu vai kviešu graudus, kurus pārstrādā putraimos. Vienai personai paredzēts viens kilograms putraimu reizi divos mēnešos. Īstenojot 2009.gada programmu, pārtikas komplekti tiek dalīti 12 reizes gadā, un vienai personai vienā izdales reizē paredzēti šādi pārtikas produkti:

16.1 1. auzu pārslas - 0,5 kg;

16.1 2. četrgraudu pārslas - 0,5 kg;

16.1 3. makaroni - 1 kg;

16.1 4. pankūku milti - 0,4 kg;

16.1 5. vājpiena pulveris - 0,4 kg.

16.2 Miežu vai kviešu putraimi, auzu pārslas, četrgraudu pārslas, makaro­ni, pankūku milti un vājpiena pulveris atbilst šo noteikumu pielikumā noteikta­jiem kvalitātes kritērijiem."

11. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.909

Programmas īstenošanai paredzēto pārtikas produktu ražošanas un kvalitātes kritēriji

I. Putraimu ražošanas un kvalitātes kritēriji

1. Putraimu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji ir šādi:

1.1. putraimu ražošanā izmanto miežus vai kviešus;

1.2. putraimu ražošanā izmantotā labība atbilst Komisijas 2001.gada 8.marta Regulas (EK) Nr. 466/2001, ar ko nosaka atsevišķu piesārņotāju maksi­mālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos, 1.pielikuma 2.daļas 2.1.apakš­punktā noteiktajām maksimāli pieļaujamajām mikotoksīnu normām.

2. Putraimu ražošanas procesa kritērijs - putraimi tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un tehnoloģisko instrukciju.

3. Miežu putraimu kvalitātes kritēriji ir šādi:

Nr.
p.k.

Rādītāja nosaukums

Raksturojums vai norma

3.1.

Krāsa

balta ar dzeltenīgu, dažreiz zaļganu nokrāsu

3.2.

Garša

raksturīga normāliem miežu putraimiem, bez piegaršas, nav skāba vai rūgta

3.3.

Smarža

raksturīga normāliem miežu putraimiem, bez sasmakuma, pelējuma un citām blakus smaržām

3.4.

Mitrums

ne lielāks kā 13,0-13,5 %

3.5.

Kvalitatīvs kodols

ne mazāk kā 99,0 %

3.6.

Atkritumu piemaisījumi

ne vairāk kā 0,3 %

3.7.

Miltveida piemaisījumi

ne vairāk kā 0,8 %

3.8.

Nenolobītie graudi

ne vairāk kā 2,0 %

3.9.

Kaitēkļu invāzija

nav pieļaujama

3.10.

Metālmagnētiskie piemaisījumi

ne vairāk kā 3,0 mg/kg

3.11.

Veseli graudi

ne vairāk kā 1,0 %

 

4. Kviešu putraimu kvalitātes kritēriji ir šādi:

Nr.
p.k.

Rādītāja nosaukums

Raksturojums vai norma

4.1.

Krāsa

dzeltena

4.2.

Garša

raksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez piegaršas, nav skāba vai rūgta

4.3.

Smarža

raksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez sasmakuma, pelējuma un citām blakus smaržām

4.4.

Mitrums

ne lielāks kā 13,5 %

4.5.

Kvalitatīvs kodols

ne mazāk kā 99,2 %

4.6.

Atkritumu piemaisījumi, tostarp

ne vairāk kā 0,3 %

minerālie piemaisījumi

ne vairāk kā 0,05 %

4.7.

Bojātie kodoli

ne vairāk kā 0,2 %

4.8.

Apstrādāti rudzu un miežu graudi

ne vairāk kā 2,0 %

4.9.

Miltveida piemaisījumi

ne vairāk kā 0,5 %

4.10.

Metālmagnētiskie piemaisījumi

ne vairāk kā 3,0 mg/kg

4.11.

Kaitēkļu invāzija

nav pieļaujama

 

II. Auzu pārslu kvalitātes kritēriji

5. Auzu pārslu kvalitātes kritēriji ir šādi:

Nr.
p.k.

Rādītāja nosaukums

Raksturojums vai norma

5.1.

Smarža un garša

raksturīga produktam, bez blakus smaržām un piegaršām

5.2.

Mitrums

ne vairāk kā 12,5 %

5.3.

Skābums grādos

ne vairāk kā 5,0

5.4.

Atkritumu piemaisījumi

ne vairāk kā 0,08 %

5.5.

Kaitēkļu invāzija

nav pieļaujama

 

III. Četrgraudu pārslu kvalitātes kritēriji

6. Četrgraudu pārslu kvalitātes kritēriji ir šādi:

Nr.
p.k.

Rādītāja nosaukums

Raksturojums vai norma

6.1.

Smarža un garša

raksturīga produktam, bez blakus smaržām un piegaršām

6.2.

Mitrums

ne vairāk kā 14,0 %

6.3.

Skābums grādos

ne vairāk kā 5,0

6.4.

Atkritumu piemaisījumi

ne vairāk kā 0,08 %

6.5.

Kaitēkļu invāzija

nav pieļaujama

 

IV. Makaronu ražošanas un kvalitātes kritēriji

7. Makaronu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji ir šādi:

7.1. makaronu ražošanā izmantotie milti atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļā noteiktajai mikotoksīnu maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai;

7.2. makaronu ražošanā izmantotie milti atbilst Komisijas 2001.gada 8.marta Regulas (EK) Nr. 466/2001, ar ko nosaka atsevišķu piesārņotāju maksi­mālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos, 1.pielikuma 2.daļas 2.1.apakš­punktā noteiktajām maksimāli pieļaujamajām mikotoksīnu normām;

7.3. citas ražošanā izmantotās sastāvdaļas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

8. Makaronu ražošanas procesa kritērijs - makaroni tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnolo­ģisko instrukciju.

9. Makaronu izstrādājumu, kas izgatavoti no kviešu miltiem, organolep­tiskie rādītāji ir šādi:

Nr.
p.k.

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

9.1.

Krāsa

atbilstoša miltu šķirai un citām pievienotajām izejvielām, bez neizmīcītu miltu paliekām

9.2.

Virsma

gluda, var būt nedaudz raupja

9.3.

Lūzuma vieta

stiklveida

9.4.

Forma

raksturīga izstrādājuma veidam

9.5.

Garša

raksturīga izstrādājumam, bez blakus piegaršas

9.6.

Smarža

raksturīga izstrādājumam, bez blakus smaržām

9.7.

Stāvoklis pēc izvārīšanas

nesalipuši

 

10. Makaronu izstrādājumu fizikāli ķīmiskie rādītāji ir šādi:

Nr.
p.k.

Rādītāja nosaukums

Norma

10.1.

Mitrums

ne lielāks kā 13 %

10.2.

Skābums

ne lielāks kā 4 grādi

10.3.

Pelni, nešķīstoši 10 % HCl

ne vairāk kā 0,2 %

10.4.

Sausnes daudzums, kas pārgājis ūdenī vārīšanas procesā

ne vairāk kā 9 %

10.5.

Metālmagnētiskie piemaisījumi

ne vairāk kā 3 mg/kg

10.6.

Kaitēkļu klātbūtne

nav pieļaujama

 

V. Pankūku miltu kvalitātes kritēriji

11. Pankūku miltu kvalitātes kritēriji ir šādi:

Nr.
p.k.

Rādītāja nosaukums

Raksturojums vai norma

11.1.

Smarža un garša

raksturīga produktam, bez blakus smaržām un piegaršas

11.2.

Konsistence

birstoša, viendabīga, bez kunkuļiem

11.3.

Mitrums

ne vairāk kā 13,0 %

11.4.

Kaitēkļu invāzija

nav pieļaujama

 

VI. Vājpiena pulvera kvalitātes kritēriji

12. Vājpiena pulvera kvalitātes kritēriji ir šādi:

Nr.
p.k.

Rādītāja nosaukums

Raksturojums vai norma

12.1.

Smarža un garša

raksturīga produktam, bez blakus smaržām un piegaršas

12.2.

Maksimālais ūdens saturs

4,0 %

12.3.

Tauku saturs

maksimāli 1,5 %

12.4.

Minimālais olbaltumvielu saturs

32,0 %

12.5.

Minimālais laktozes saturs

50,0 %

12.6.

Maksimālais skābums

20o t

12.7.

Maksimālais šķīdības indekss

0,2 cm2"

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 8.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 898Pieņemts: 28.10.2008.Stājas spēkā: 08.11.2008.Zaudē spēku: 16.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 07.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
183498
08.11.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)