Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.752

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 31.§)
Kārtība, kādā plāno un piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu (turpmāk - programmas) finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas.

2. Valsts budžeta līdzekļus projektu īstenošanai var pieprasīt šādi programmu finansējuma saņēmēji:

2.1. pašvaldības un to izveidotās iestādes;

2.2. plānošanas reģioni;

2.3. biedrības un nodibinājumi;

2.4. pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, ja plānotā valsts budžeta līdzekļu piešķiršana projektu īstenošanai nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē;

2.5. nozaru ministrijas un to padotības iestādes.

3. Latvija piedalās šādās ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu īstenojamās programmās:

3.1. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma;

3.2. Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programma;

3.3. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma;

3.4. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma;

3.5. starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC;

3.6. pilsētvides attīstības programma URBACT II;

3.7. ESPON 2013 programma (Eiropas telpiskās plānošanas pārraudzības tīkls);

3.8. labas teritoriālās sadarbības pro­gram­mu pārvaldības programma INTER­ACT II.

4. Šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakš­punktā minēto programmu projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību budžeta līdzekļiem un pārējo programmu finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ievērojot šādas projektu finansēšanas avotu proporcijas:

4.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas, - 85 procenti;

4.2. Latvijas puses finansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas, - 15 procenti, tai skaitā:

4.2.1. valsts budžeta līdzekļi - pieci procenti;

4.2.2. programmu finansējuma saņēmēja līdzekļi - 10 procenti.

5. Šo noteikumu 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minēto programmu projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību budžeta līdzekļiem un pārējo programmu finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ievērojot šādas projektu finansēšanas avotu proporcijas:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas, - 85 procenti;

5.2. līdzekļi, ko nodrošina programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas, - 15 procenti.

6. Uz šo noteikumu 4.2.1.apakšpunktā minētajiem valsts budžeta līdzekļiem šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētie programmu finansējuma saņēmēji var pieteikties šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakš­punktā minēto programmu ietvaros.

7. Šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētie programmu finansējuma saņēmēji var finansēt projektus no saviem līdzekļiem un nepieprasīt šo noteikumu 4.2.1.apakš­punktā minētos valsts budžeta līdzekļus.

8. Programmu finansējuma saņēmēji, kas nav minēti šo noteikumu 2.punktā, finansē projektus no saviem līdzekļiem.

II. Programmām, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu plānošana

9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai programmai līdzekļus plāno Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžetā kārtējam gadam, kā arī valsts budžeta ilgtermiņa saistībās kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem:

9.1. lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajiem programmu finansējuma saņēmējiem šo noteikumu 4.2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā;

9.2. programmas tehniskās palīdzības prioritātēm (attiecīgās programmas tehniskā atbalsta nodrošināšanai) kā kārtējos izdevumus un kapitālizdevumus, lai garantētu programmu vadības un kontroles sistēmas darbību;

9.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un tās institucionālās padotības iestāžu attiecīgas programmas ietvaros apstiprinātajiem projektiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai atbilstoši attiecīgā projekta finansēšanas shēmai.

10. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija plāno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu kā ārvalstu finanšu palīdzību:

10.1. lai valsts budžetā atmaksātu līdzekļus, kas saistīti ar šo noteikumu 9.3.apakš­punktā minētajiem Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un tās institucionālās padotības iestāžu apstiprinātajiem projektiem;

10.2. Eiropas Komisijas maksājumiem, kas saistīti ar šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās programmas dalībvalstu maksājumiem programmas budžetā.

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija šo noteikumu 3.punktā minētajām programmām, izņemot šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto programmu, līdzekļus plāno Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžetā kārtējam gadam, kā arī valsts budžeta ilgtermiņa saistībās kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem:

11.1. lai atbilstoši šo noteikumu 4.2.1.apakš­punktā noteiktajam apmēram nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajiem programmu finansējuma saņēmējiem šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā norādīto programmu īstenošanai;

11.2. programmu tehniskās palīdzības prioritātēm (attiecīgo programmu tehniskā atbalsta nodrošināšanai) kā Latvijas iemaksas programmu budžetos, lai garantētu programmu vadības un kontroles sistēmas darbību;

11.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un tās institucionālās padotības iestāžu attiecīgās programmas ietvaros apstiprinātajiem projektiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai atbilstoši attiecīgā projekta finansēšanas shēmai.

12. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija plāno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atmaksu par šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minētajiem Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un tās institucionālās padotības iestāžu apstiprinātajiem projektiem kā ārvalstu finanšu palīdzību.

13. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija šo noteikumu 9., 10., 11. un 12.punktā minēto finansējumu plāno Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšprogrammā.

14. Nozaru ministrijas un to padotības iestādes plāno līdzekļus kārtējam gadam un valsts budžeta ilgtermiņa saistības attiecīgās nozaru ministrijas budžetā atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšprogrammā kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai apstiprinātajiem nozaru ministriju un to padotības iestāžu projektiem šo noteikumu 3.punktā minētajās programmās.

15. Nozaru ministrijas plāno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atmaksu par attiecīgās nozaru ministrijas un tās padotības iestādes apstiprinātajiem programmu projektiem kā ārvalstu finanšu palīdzību.

III. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošana programmām, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem

16. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasīšanu sagatavo:

16.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija:

16.1.1. programmām;

16.1.2. programmu tehniskās palīdzības prioritātēm;

16.1.3. ministrijas un tās institucionālās padotības iestāžu projektiem;

16.2. nozaru ministrijas - attiecīgās nozaru ministrijas un tās padotības iestāžu projektiem.

17. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izstrādā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši programmās paredzētajām prioritātēm, programmu starptautiskajiem līgumiem, kā arī finansējuma sadalījumam pa gadiem.

18. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā iekļauj šādu informāciju:

18.1. programmai iedalītā finansējuma apjoms attiecīgajā gadā;

18.2. valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjoms;

18.3. esošais un papildus nepieciešamais finansējums šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minēto programmu finansējuma saņēmēju projektu īstenošanai, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un tās institucionālās padotības iestāžu projektu īstenošanai;

18.4. programmas finansēšanas avoti - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, nacionālais finansējums, tai skaitā valsts budžeta līdzekļi šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai programmai.

19. Nozaru ministrijas valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā iekļauj šādu informāciju:

19.1. projekta iedalītā finansējuma apjoms attiecīgajā gadā;

19.2. valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjoms;

19.3. esošais un papildus nepieciešamais finansējums nozaru ministriju un to padotības iestāžu projektu īstenošanai;

19.4. projekta finansēšanas avoti - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un valsts budžeta līdzekļi atbilstoši Latvijas nacionālā finansējuma apmēram;

19.5. plānotā finansējuma atmaksa nozaru ministriju un to padotības iestāžu projektiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem pa gadiem projekta īstenošanas laikā;

19.6. dokumentus vai apliecinātas dokumentu kopijas, kas pamato Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu nozaru ministrijas vai tās padotības iestādes projektam.

20. Nozaru ministrijas, to padotības iestādes un plānošanas reģioni nodrošina, lai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiktu ieskaitīts valsts budžetā 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.

IV. Valsts budžeta finansējuma piešķiršana un līguma slēgšana par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu

21. Šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakš­punktā minētie programmu finansējuma saņēmēji triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar programmas vadošo iestādi par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu rakstiski iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā iesniegumu par valsts budžeta finansējuma pieprasījumu projektam (turpmāk - iesniegums) (pielikums) un apliecinātu līguma par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu kopiju.

22. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izveido un uztur valsts budžeta finansējuma piešķiršanas un izlietošanas informatīvo datubāzi (turpmāk - datubāze).

23. Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas atklātumu, datubāzē iekļauj šādu informāciju:

23.1. programmu finansējuma saņēmēja sniegtā informācija atbilstoši šo noteikumu pielikumam;

23.2. datums, kad pieņemts lēmums par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu, datums, kad nosūtīts paziņojums par lēmuma pieņemšanu, un paziņojuma numurs;

23.3. datums, kad noslēgts līgums par valsts budžeta finansējuma piešķir­šanu, un līguma numurs;

23.4. maksājumu dzēšanas grafiks, kas norādīts līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu;

23.5. pārskaitītā valsts budžeta finansējuma summa, pārskaitīšanas datums un maksājuma uzdevuma numurs;

23.6. pirmā līmeņa finanšu kontroles vai izdevumu atbilstības pārbaudes atzinuma datums un sniegtajā atzinumā apstiprinātie izdevumi;

23.7. apstiprinātā valsts budžeta finansējuma summa;

23.8. šo noteikumu 37.4.apakšpunktā minētie dati;

23.9. informācija par to saistību izpildi, kas noteiktas līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu;

23.10. cita nepieciešamā informācija.

24. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija iesniegumus datubāzē reģistrē to iesniegšanas secībā, piešķirot tiem attiecīgu reģistrācijas numuru.

25. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izskata iesniegu­mus to reģistrācijas secībā, ņemot vērā šādus valsts budžeta finansējuma piešķiršanas nosacījumus:

25.1. atbilstība šo noteikumu 3.punktā norādītajām programmām;

25.2. atbilstība šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā norādītajiem programmu finansējuma saņēmējiem;

25.3. iesnieguma veidlapas satura atbilstība noteiktajām prasībām;

25.4. vai ir pievienoti dokumenti, kas pamato programmas līdzfinansē­juma piešķiršanu.

26. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija mēneša laikā pēc programmu finansējuma saņēmēja iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas tos izskata, ņemot vērā šo noteikumu 25.punktā minētos valsts budžeta finansējuma piešķiršanas nosacījumus, un pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt valsts budžeta līdzekļus.

27. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski informē programmu finansējuma saņēmēju par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt valsts budžeta līdzekļus, norādot atteikuma iemeslus.

28. Ja atteikuma iemesls ir šo noteikumu 25.3. vai 25.4.apakšpunktā minētie nosacījumi, programmu finansējuma saņēmējs var 10 darbdienu laikā iesniegt jaunu iesniegumu, attiecīgi izpildot noteiktās prasības.

29. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija mēneša laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minētā lēmuma pieņemšanas slēdz līgumu ar programmu finansējuma saņēmēju par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 4.2.1.apakšpunktā noteiktajai projektu finansēšanas avotu proporcijai.

30. Programmas finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā informē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par izmaiņām projekta ieviešanas termiņos, par partnera maiņu un par izmaiņām projekta partnera finansējumā.

V. Valsts budžeta finansējumaizmaksāšana un atmaksāšana

31. Valsts budžeta finansējumu piešķir, ņemot vērā programmu finansējuma saņēmēja projekta attiecināmās izmaksas un šo noteikumu 4.punktā minēto projektu finansēšanas avotu proporciju, un akceptē, ņemot vērā projekta pirmā līmeņa kontroles sniegtajā atzinumā apstiprinātos izdevumus un šo noteikumu 4.punktā minēto projektu finansēšanas avotu proporciju.

32. Valsts budžeta finansējumu piešķir latos, konvertējot tos Eiropas Savienības vienotajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

33. Valsts budžeta finansējumu pārskaita uz latu kontu Valsts kasē, kas norādīts programmu finansējuma saņēmēja līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu.

34. Piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pārskaita avansā uz šo noteikumu 33.punktā minēto kontu valsts budžeta līdzekļus 90 procentu apmērā no piešķirtās summas.

35. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija mēneša laikā pēc pirmā līmeņa kontroles pēdējā perioda atzinuma saņemšanas precizē valsts budžeta finansējuma summu un rakstiski iesniedz programmu finansējuma saņēmējam paziņojumu par atlikušā valsts budžeta finansējuma maksāšanas kārtību.

36. Atlikušo valsts budžeta finansējumu 10 procentu apmērā no piešķirtās summas pārskaita uz šo noteikumu 33.punktā minēto kontu šo noteikumu 37.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad saņemts pirmā līmeņa kontroles pozitīvais gala atzinums par projektam piešķirto līdzekļu izlietojumu un informācija par finansējuma sadalījumu projekta partneriem, ja finansējuma saņēmējs ir projekta vadošais partneris.

37. Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu akceptē un precizē šādā kārtībā:

37.1. piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija akceptē saskaņā ar finansējuma izlietojuma grafiku, kas norādīts līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu, un izdara attiecīgus ierakstus datubāzē;

37.2. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma akceptēšanas pamatojums ir pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinums;

37.3. valsts budžeta līdzekļu izlietojumu akceptē, ņemot vērā šo noteikumu 4.2.1.apakš­punktā minēto projektu finansēšanas avotu proporciju un pirmā līmeņa kontroles sniegtajā atzinumā apstiprinātos izdevumus;

37.4. projektam piešķirto valsts budžeta finansējumu precizē, ņemot vērā šo noteikumu 4.punktā minēto projektu finansēšanas avotu proporciju un pirmā līmeņa kontroles sniegtajā gala atzinumā apstiprinātos izdevumus (turpmāk - precizētais valsts budžeta finansējums):

37.4.1. ja starpība starp programmu finansējuma saņēmēja kontā ieskaitīto valsts budžeta finansējuma summu un precizēto valsts budžeta finansējuma summu ir pozitīva, finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas paziņojuma saņemšanas par līdzekļu atmaksu iemaksā šo starpību paziņojumā norādītajā kontā;

37.4.2. ja starpība starp programmu finansējuma saņēmēja kontā ieskaitīto valsts budžeta finansējuma summu un precizēto valsts budžeta līdzfinansējuma summu ir negatīva, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas iemaksā šo starpību līgumā norādītajā finansējuma saņēmēja kontā.

VI. Noslēguma jautājums

38. Valsts budžeta finansējumu piešķir projektiem, par kuru īstenošanu līgums ar programmas vadošo iestādi parakstīts pēc 2008.gada 1.janvāra.

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.752
Iesniegumspar valsts budžeta finansējuma pieprasījumu Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas projekta finansējuma saņēmējam no Latvijas Republikas

Projekta reģistrācijas numurs

1. Informācija par projekta partneri

1.1. projekta partnera nosaukums (latv. val.)

1.2. projekta partnera nosaukums (angļu val.)

1.3. projekta partnera juridiskais statuss

1.4. projekta partnera nodokļu maksātāja reģistrācijas datums un numurs

1.5. darbības pamats (piemēram, rīkojums, nolikums, statūti)

1.6. juridiskā adrese

1.7. biroja adrese

1.8. kontaktpersona

1.9. tālruņa numurs

1.10. faksa numurs

1.11. e-pasta adrese

2. Informācija par projektu

2.1. projekta nosaukums (latviešu val.)

2.2. projekta nosaukums (angļu val.)

2.3. projekta nosaukuma saīsinājums

2.4. projekta mērķis

2.5. projekta atbilstība Teritoriālās sadarbības programmai

2.6. plānotais projekta īstenošanas laiks (mēnešos)

2.7. projekta partnera finansējums projektā (EUR):

2.7.1. ERAF līdzfinansējums (EUR)

2.7.2. nacionālais finansējums (EUR)

Piezīme. Pielikumā ir pievienots pretendenta parakstīts apliecinājums par tā maksātspēju, finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās informācijas patiesumu.

Iesniedzējs


Datums


(paraksts un tā atšifrējums)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā plāno un piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 752Pieņemts: 15.09.2008.Stājas spēkā: 27.09.2008.Zaudē spēku: 14.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 26.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
181604
27.09.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)