Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.493

Rīgā 2008.gada 19.augustā (prot. Nr.59 18.§)

Par koncepciju "Par valsts un pašvaldību muzeju apmeklējuma maksas apmēra samazināšanas iespējām pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem"

 

1. Atbalstīt koncepcijas "Par valsts un pašvaldību muzeju apmeklējuma maksas apmēra samazināšanas iespējām pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem" (turpmāk - koncepcija) 4.sadaļā ietverto risinājuma 1.variantu.

2. Noteikt Kultūras ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īste­nošanā.

3. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai izstrādāt un bērnu un ģimenes lietu ministram līdz 2009.gada 2.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kurā noteikta daudzbērnu ģimenes definīcija un kārtība, kādā piešķir daudzbērnu ģimenes statusu un izsniedz šo statusu apliecinošu dokumentu.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai, Vides ministrijai un Zemkopības ministrijai noteikt to padotībā esošajos muzejos bezmaksas apmeklējumu pirmsskolas vecuma bērniem, internātskolu audzēkņiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošajiem bērniem, esošā budžeta ietvaros izvērtēt iespēju samazināt apmeklējuma maksas apmēru skolēniem un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgu normatīvo aktu projektus.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Kultūras ministra vietā - veselības ministrs I.Eglītis


(Ministru kabineta

2008.gada 19.augusta rīkojums Nr.493)

Koncepcija

"Par valsts un pašvaldību muzeju apmeklējuma maksas apmēra samazināšanas iespējām pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem"

1. Problēmas formulējums.

Koncepcija izstrādāta izpildot 2007.gada 15.maija Ministru kabineta sēdes prot. Nr. 29 26§ 3.punktā doto uzdevumu, ņemot vērā Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izteiktos iebildumus, izskatot jautājumu par likumprojektu "Grozījums Muzeju likumā".

Muzeju likuma 7.panta pirmā daļa nosaka, ka muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētnieciska institūcija, kuras uzdevums ir atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai. Sabiedrības daļa, kas visaktīvāk iesaistās izglītošanas procesā un kuras attīstībā sabiedrība ir visieinteresētākā, ir skolēni un pirmskolas vecuma bērni.

Gadā valsts un pašvaldību muzeju ekspozīcijas apskata un daudzveidīgajās aktivitātēs piedalās aptuveni 1,9 milj. apmeklētāju. No valsts un pašvaldību muzeju apmeklētāju kopskaita skolēni ir 36% (valsts muzejos - 37%, pašvaldību muzejos - 35%).

Zināms pieejamības šķērslis skolēnu auditorijai ir muzeju ieejas maksa, kas, iespējams, ierobežo vēl intensīvāku muzeju izmantošanu izglītojošu un audzinošo mērķu sasniegšanai. Valsts un pašvaldību muzeji, nosakot ieejas maksas apjomu, ir respektējuši valsts kultūrpolitikas uzstādījumus, kas paredz kultūras pieejamības nodrošināšanu, īpaši skolēniem un pirmskolas vecuma bērniem. Ieejas maksas apjoms, to aprēķinot saskaņā ar 2005.gada 23.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 615 "Valsts aģentūru publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība", dažādos muzejos ir robežās no Ls 3.50 līdz Ls 8.00. Šobrīd ieejas maksa skolēniem valsts muzejos ir noteikta amplitūdā no Ls 0,10 līdz Ls 0,50 (izņēmums - Rundāles pils muzejs, kurā ieejas biļete skolēniem Ls 1,50), savukārt pašvaldību muzejos ieejas maksa skolēniem ir no Ls 0,10 līdz Ls 0,50.

Apzinoties sabiedrības ieinteresētību bērnu un skolēnu izglītošanā un audzināšanā, lielākajā daļā valsts un pašvaldību muzeju ir noteikta bezmaksas ieeja pirmskolas vecuma bērniem, kā arī atvieglojumi dažādām apmeklētāju kategorijām, tai skaitā skolēniem. Bezmaksas apmeklējums lielākajā daļā valsts un pašvaldību muzeju tiek nodrošināts arī bērnu namu, internātskolu un sociālās aprūpes centru audzēkņiem, kaut arī šāds pienākums nav noteikts normatīvajos aktos. Lai maksas atvieglojumus dažādām skolēnu kategorijām visos valsts muzejos padarītu par sistēmu, normatīvajos aktos nepieciešams noteikt vienotu pieeju. Arī pašvaldības būtu aicināmas to finansētajos muzejos sniegt maksas atvieglojumus līdzīgi, kā tas noteikts valsts muzejos.

Viena no apmeklētāju grupām, kas būtu pelnījusi īpašu attieksmi, ir daudzbērnu ģimenes. Kaut arī valsts politika kopumā ir vērsta uz atbalsta sniegšanu ģimenēm ar bērniem, Latvijas normatīvos aktos nav definēts jēdziens "daudzbērnu ģimene" un nav izveidota kārtība, kas, sniedzot publiskos pakalpojumus, ļautu identificēt, ka persona ir no daudzbērnu ģimenes. Līdz ar to muzejos nav iespējams novērtēt, kādu finansiālo ietekmi uz pašieņēmumiem atstātu bezmaksas ieejas noteikšana skolēniem no daudzbērnu ģimenēm.

Atvieglojumu spektrs ir daudzveidīgs un to atšķirības dažādos muzejos ir diktējusi muzeju specifika. Muzejos ar nelielu apmeklētāju skaitu ir paredzēts bezmaksas apmeklējums noteiktās nedēļas vai mēneša dienās. Šādu kārtību nav iespējams nodrošināt plaši apmeklētajos muzejos, jo apmeklētāji, cenšoties izmantot muzeja bezmaksas piedāvājumu, koncentrējas noteiktajās dienās, radot pārslodzi, kas ierobežo apmeklētāju ērtības un apdraud muzejos eksponētā kultūras mantojuma saglabāšanu. Atsevišķu bezmaksas dienu noteikšana atstāj negatīvu ietekmi arī uz muzeja finanšu ieņēmumu apjomu.

Valsts un pašvaldību muzeju darbības finansiālo nodrošinājumu veido gan valsts vai pašvaldību dotācija, gan arī muzeju ieņēmumi no maksa pakalpojumiem. Budžeta dotācija sedz tikai daļu no muzeju funkcionēšanai nepieciešamā finansējuma. Tāpēc no muzejiem tiek sagaidīta aktīva pakalpojumu sniegšana un tiem atbilstoši ieņēmumi, kas nodrošinātu muzeju uzturēšanas un attīstības vajadzību finansēšanu.

Kopumā ieejas maksas ir būtiska muzeju ieņēmumu daļa. 2007.gadā no ieejas maksas valsts muzeju budžets tika papildināts par Ls 1 083 893,00. Tas veidoja 7,5% no valsts muzeju kopējā budžeta. Pašvaldību muzejos 2007.gadā no ieejas maksas tika ieņemti Ls 201 609, jeb 4% no pašvaldību muzeju budžeta. Ieņēmumu par skolēnu biļetēm 2006.gadā valsts muzejos bija Ls 137 742,00 pašvaldību muzejos - Ls 58 556,00.

Valsts muzeju ieņēmumi par skolēnu ieejas maksu:

Kultūras ministrijas 25 muzejos un filiālēs

Ls 117189

Vides ministrijai

Ls 7826

Veselības ministrijas muzejā ar 3 filiālēm

Ls 5906

Izglītības un zinātnes ministrijai

Ls 228

Satiksmes ministrijai

Ls 5506

Iekšlietu ministrijai

Ls 606

Zemkopības ministrijas 2 muzejos

Ls 481

KOPĀ

Ls 137742

Nosakot apmeklējuma maksas samazināšanu skolēnu auditorijai, tiktu sekmēta muzeju pieejamība. Taču šādai kārtībai būtu tieša ietekme uz muzeju budžetu. Tāpēc vienlaikus būtu jānosaka, kā tiks kompensēta muzeja funkcionēšanai nepieciešamā budžeta daļa, kas šobrīd tiek iegūta no skolēnu ieejas maksas. Ir jāņem vērā, ka bezmaksas muzeju apmeklējums stimulēs apmeklētāju skaita palielināšanos un prasīs papildus resursus to apkalpošanai. 2005.gadā Latvijas Kara muzejā, nosakot bezmaksas ieeju visām apmeklētāju kategorijām, kopējā muzeja apmeklētība ir ievērojami palielinājies - 2005.gadā tā bija 57 789, bet 2006.gadā, ieviešot bezmaksas ieeju, - 118 041, savukārt 2007.gadā tas bija 126 069. Skolēnu apmeklējums organizētās grupās Latvijas Kara muzejā arī ir audzis no 13 848 apmeklējumiem 2005.gadā līdz 19 873 apmeklējumiem 2006.gadā - tas ir, par 43,5%. 2007.gadā skolēnu skaits, kas apmeklēja muzeju grupās bija 18 154. Tā kā Latvijas Kara muzeja piemērs ir vienīgais, kurā skolēniem ir bezmaksas ieeja, pamatot, par cik procentiem pieaugs muzeju apmeklētība visos valsts un pašvaldību muzejos, nav iespējams. Tomēr, nosakot bezmaksas muzeja apmeklējumu skolēniem, ir jāapzinās, ka valsts un pašvaldību budžeta dotācijas apjomam ir jāpalielinās proporcionāli skolēnu apmeklētības pieaugumam. Koncepcijas 4.sadaļā, atspoguļojot ietekmi un valsts un pašvaldību budžetiem, ikgadējais palielinājums ir aprēķināts par 10%. Reālais pieauguma apjoms ir jāaktualizē, analizējot aizvadītā gada rezultātus.

2. Saistīties politikas dokumenti un tiesību akti.

Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa rīkojums Nr. 264 "Par ilgtermiņa politikas pamatnostādnēm "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015.gadam. Nacionāla valsts".

Latvijas muzeju darbība tiek reglamentēta Muzeju likumā, nosakot valsts un pašvaldību muzeju finansēšanu (14.pants), taču neparedzot maksas atvieglojumus vai bezmaksas ieeju kādām apmeklētāju kategorijām.

Valsts muzejos, kuri darbojas kā aģentūras, publisko maksas pakalpojumu cenas tiek noteiktas saskaņā ar 2005.gada 23.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 615 "Valsts aģentūru publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība".

Cenrāži par muzeju sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem:

2005.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 945 "Par valsts aģentūras "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi";

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 52 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi";

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 53 "Par valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

2006.gada 25.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 311 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi";

2006.gada 23.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 415 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Dabas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi".

3. Sekas, ja problēma netiek risināta.

Nesamazinot muzeju apmeklējuma maksas apjomu skolēniem, netiek mazināti muzeju pieejamības šķēršļi kultūras vērtību izmantošanai sabiedrības, īpaši skolēnu, izglītošanai un attīstībai.

4. Problēmas risinājuma varianti.

1.variants

1. Pieņemot Ministru kabineta noteikumus par valsts muzeju sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu:

1.1. paredzēt bezmaksas muzeju apmeklējumu pirmskolas vecuma bērniem;

1.2. paredzēt bezmaksas muzeju apmeklējumu internātskolu audzēkņiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošajiem bērniem;

1.3. ņemot vērā katra muzeja budžeta iespējas un specifiku (apmeklētību, pakalpojumu apjomu, muzeja tematiku), paredzēt iespēju noteikt bezmaksas apmeklējumu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm;

1.4. ņemot vērā katra muzeja specifiku (apmeklētību, pakalpojumu apjomu, muzeja tematiku), paredzēt iespēju skolām slēgt vienošanos ar muzejiem par maksas atvieglojumiem, skolēnu grupām apmeklējot muzejus mācību procesa ietvaros.

2. Aicināt pašvaldības, apstiprinot pašvaldību muzeju sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrāžus, noteikt samazinātu maksu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, kā arī bezmaksas muzeju apmeklējumu bērnu namu, internātskolu un sociālās aprūpes centru audzēkņiem, un, ņemot vērā katra muzeja specifiku (apmeklētību, pakalpojumu apjomu, muzeja tematiku), paredzēt iespēju skolām slēgt vienošanos ar pašvaldības muzejiem par maksas atvieglojumiem, skolēnu grupām apmeklējot muzejus mācību procesa ietvaros, kā arī, ņemot vērā katra pašvaldības muzeja budžeta iespējas un specifiku (apmeklētību, pakalpojumu apjomu, muzeja tematiku), paredzēt iespēju noteikt bezmaksas apmeklējumu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm.

Pozitīvais - netiek papildus apgrūtināts valsts un pašvaldību budžets.

Negatīvais - muzeju apmeklējumu atvieglojumi netiek vienlīdz attiecināti uz visiem skolēniem.

2.variants

1. Noteikt bezmaksas muzeju apmeklējumu pirmskolas vecuma bērniem un skolēniem valsts un pašvaldību muzejos.

2. Paredzēt valsts budžetā papildus finansējumu valsts un pašvaldību muzejiem, attiecīgi Ls 137 742,00 valsts muzejiem, Ls 58 556,00 pašvaldību muzejiem.

Pozitīvais - ievērojami palielinās muzeju pieejamība skolēniem un pirmskolas vecuma bērniem.

Negatīvais - papildus saistības valsts un pašvaldību budžetam, kuru nepildīšanas gadījumā muzeju budžetā veidojas deficīts, kas apdraud muzeja funkciju īstenošanu.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

2008

2009

2010

2011

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

196,3

-196,3

-215,9

-237,5

-211,5

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

196,3

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme

0

-196,3

-215,9

-227,5

-211,5

 

3.variants - piedāvājusi Bērnu un ģimenes lietu ministrija

1.Paredzēt bezmaksas muzeju apmeklējumu valsts un pašvaldību muzejos pirmsskolas vecuma bērniem, internātskolu audzēkņiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošajiem bērniem, sociālās korekcijas izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī skolēniem no daudzbērnu ģimenēm.

2.Ņemot vērā katra muzeja specifiku (apmeklētību, pakalpojumu apjomu, muzeja tematiku), paredzēt iespēju izglītības iestādēm slēgt vienošanos ar muzejiem par apmeklējuma datumu, laiku un maksas atvieglojumiem, skolēnu grupām, apmeklējot muzejus izglītības programmas apguves ietvaros. Skolēniem mācību gada laikā izglītības programmu īstenošanas nolūkā apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus ne retāk kā 2 reizes mēnesī bez maksas, it īpaši Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Ārzemju mākslas muzeju, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Latvijas Dabas muzeju, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, Anatomijas muzeju, Latvijas Kara muzeju, Latvijas Okupācijas muzeju, nodrošinot apmeklētāju pierakstīšanās sistēmu jeb iepriekšēju rezervāciju.

3. Paredzēt iespēju izglītības iestādēm slēgt līgumus ar muzejiem par to kultūras mantojuma izmantošanu skolās.

4. Paredzēt valsts budžetā papildus finansējumu muzejiem.

Pozitīvais - muzeju apmeklējums tiktu saskaņots ar izglītības procesu izglītības iestādēs un izglītības programmu apguvi, apmeklētāju plūsma tiktu organizēta, pilnīgāk tiktu nodrošināta iespēja noteiktā laikā apmeklēt muzeju bez maksas un palielinātu muzeju pieejamību skolēniem.

Negatīvais:

1. papildus saistības valsts un pašvaldību budžetam, kuru nepildīšanas gadījumā muzeju budžetā veidojas deficīts, kas apdraud muzeja funkciju īstenošanu;

2. tiek paredzētas deklaratīvas normas, ko 3. variantā minētie muzeji vērtē kā nerealizējamas, ņemot vērā šādus apsvērumus - muzeju pārslodze atsevišķās mēneša dienās apdraud eksponātu drošību, eksponāta saglabāšanas noteikumu ievērošanu (piemēram, gaisa mitrums, temperatūra), kas var novest pie eksponātu bojājumiem, muzeju maksimāla noslogojuma situācijā muzeju vadītāji apšauba iespēju nodrošināt sniegtā pakalpojuma kvalitāti;

3. varianta 3.punkts pēc būtības neatbilst koncepcijas mērķim - risināt jautājumu par muzeju apmeklējuma maksas samazināšanas iespējām. Muzeja priekšmetu deponēšanas kārtību jau nosaka citi normatīvie akti;

4. nav iespējams precīzi aprēķināt risinājuma ietekmi uz muzeju budžetu;

5. Kultūras ministrija neatbalsta risinājuma 3.variantu.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem *

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

2008

2009

2010

2011

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

165,1

-165,1

-165,1

-165,1

-165,1

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

165,1

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme

0

-165,1

-165,1

-165,1

-165,1

* Aprēķins veidots, ņemot par pamatu Veselības ministrijas 14.03.2008 atzinumā (Nr. AT-01-09/1275) sniegto aprēķinu, ka muzeja darbības nodrošināšanai vienu dienu bez maksas tiešās izmaksas ir Ls 860.00. Normatīvā akta ietekmes novērtējumā uz valsts un pašvaldību budžetiem nav iekļauti Latvijas Kara muzejs un Okupācijas muzejs, kuri jau patlaban nodrošina bezmaksas ieeju visām apmeklētāju kategorijām.

5. Nepieciešamie tiesību akti.

1. variantā, ja atbildīgā ministrija nolemj, ka ir iespējams noteikt papildus maksas atvieglojumus skolēniem, veikt grozījumus šādos Ministru kabineta noteikumos:

2005.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 945 "Par valsts aģentūras "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Veselības ministrija;

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 52 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Zemkopības ministrija;

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 53 "Par valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Zemkopības ministrija;

2006.gada 23.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 415 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Dabas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Vides ministrija.

Izstrādāt tiesību aktu, kurā noteikta daudzbērnu ģimenes definīcija un izstrādāt daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanas un šī statusa apliecinoša dokumenta izsniegšanas kārtību. Atbildīgā institūcija - Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

2. variantā nepieciešami:

1) grozījumi Muzeju likumā, nosakot bezmaksas muzeju apmeklējumu pirmskolas vecuma bērniem un skolēniem - izstrādā Kultūras ministrija;

2) grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos:

2005.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 945 "Par valsts aģentūras "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Veselības ministrija;

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 52 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Zemkopības ministrija;

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 53 "Par valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Zemkopības ministrija;

2006.gada 23.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 415 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Dabas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija Vides ministrija.

3) grozījumi pašvaldību muzeju cenrāžos - izstrādā pašvaldības, kuru padotībā ir muzeji.

3. variantā nepieciešami:

1) grozījumi Muzeju likumā, nosakot iespēju skolēniem mācību gada laikā bez maksas izglītības programmu īstenošanas nolūkā apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus ne retāk kā 2 reizes mēnesī - izstrādā Kultūras ministrija;

2) grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos:

2005.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 945 "Par valsts aģentūras "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Veselības ministrija;

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 52 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Zemkopības ministrija;

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 53 "Par valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija - Zemkopības ministrija;

2006.gada 23.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 415 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Dabas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Atbildīgā institūcija Vides ministrija.

3) grozījumi pašvaldību muzeju cenrāžos - izstrādā pašvaldības, kuru padotībā ir muzeji.

4) izstrādāt tiesību aktu, kurā noteikta daudzbērnu ģimenes definīcija un izstrādāt daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanas un šī statusa apliecinoša dokumenta izsniegšanas kārtību. Atbildīgā institūcija - Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

Kultūras ministra vietā -

veselības ministrs I.Eglītis


 

1. pielikums

Apmeklētība, ieņēmumi par biļetēm un apmeklējumu atvieglojumi valsts muzejos 2007.gadā

Apmeklētāju skaits

Ienākušie līdzekļi

Atvieglojumi

Nr.

Muzejs

Pavisam

no tiem

Vidējā biļetes cena skolēniem (LVL)

Ieņēmumi par biļetēm kopā (LVL)

no tiem

pirmsskolas vecuma bērniem

citām apmeklētāju grupām

skolēnu skaits

skolēni % no kopējā apmeklētāju skaita

ieņēmumi par skolēnu biļetēm (LVL)

ieņēmumi par skolēnu biļetēm (%)

Kultūras ministrija

1.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

32574

10800

33%

0,40

4193

1383

33%

Bezmaksas

Bērnu namu audzēkņi, invalīdi, Latvijas armijas karavīri, vēstures studenti. Trešdienās visi apmeklētāji.

2.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

134535

29115

22%

0,50

87767

14558

17%

Bezmaksas

Mākslas profila skolu un augstskolu audzēkņi, bērnu namu audzēkņi, Latvijas armijas karavīri. Mēneša pēdējā svētdienā visi apmeklētāji

3.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

127236

20740

16%

0,50

46103*

10370*

22%

Bezmaksas

Bērnu namu, internātskolu, sociālās aprūpes centru audzēkņi, daudzbērnu ģimenes. Vēstures profila studenti.

4.

Fotogrāfijas muzejs

9150

770

8%

0,30

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.3

5.

Mencendorfa nams

18193

2941

16%

0,40

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.3

6.

Ainažu jūrskola

6804

1784

26%

0,40

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.3

7.

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

10581

2645

25%

0,20

10462*

529*

5%

Bezmaksas

Bērnu namu audzēkņi. Mēneša pēdējā svētdienā visi apmeklētāji

8.

Raiņa Jasmuiža

6803

2087

31%

0,40

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.7

9.

Raiņa un Aspazijas vasarnīca

3262

1536

47%

0,25

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.7

10.

Raiņa un Aspazijas māja Baznīcas ielā

2797

390

14%

0,30

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.7

11.

Raiņa Tadenava

694

138

20%

0,30

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.7

12.

Akuratera muzejs

3630

1061

29%

0,20

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.7

13.

J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejs

4039

882

22%

0,50

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.7

14.

K.Barona muzejs

5230

2008

38%

0,30

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.7

15.

Teātra muzejs

8573

2777

32%

0,30

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.7

16.

E.Dārziņa muzejs

3177

1789

56%

0,20

Bezmaksas

Tas pats ­- rinda Nr.7

17.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

136017

28408

21%

0,38

128118

10795

8%

Bezmaksas

Bāreņi, daudzbērnu ģimenes, invalīdi, pansionātu iemītnieki

18.

Ārzemju mākslas muzejs

62586

29245

47%

0,30

13949

8773

63%

Bezmaksas

Mākslas skolu un augstskolu audzēkņi, Latvijas armijas karavīri.
Skolēni, pensionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes, bāreņi mēneša pēdējā trešdienā

19.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

75575

16247

21%

0,50

40727

8123

20%

Bezmaksas

Mākslas skolu un augstskolu audzēkņi, Latvijas armijas karavīri.
Skolēni un pensionāri trešdienās muzeja pamatekspozīcijā

20.

Latvijas kultūras muzejs Dauderi

5003

1996

40%

0,40

2670

798

30%

Bezmaksas

Latvijas Kultūras akadēmijas studenti. Pensionāri mēneša pēdējā trešdienās.

21.

A.Upīša muzejs

5009

2114

42%

0,20

859

422

49%

Bezmaksas

Invalīdi, bērnu nama audzēkņi, Latvijas armijas karavīri, ģimenēm ar bērniem līdz 16 gadu vecumam

22.

O.Vācieša muzejs

7240

2273

31%

0,20

861

454

53%

Bezmaksas

Bāreņiem.

23.

Rundāles pils muzejs

173988

27188

16%

1,50

410051

40782

10%

-

nav

24.

Turaidas muzejrezervāts

244982

40404

16%

0,50

250187

20202

8%

Bezmaksas

Internātskolu audzēkņiem, pansionātu iemītniekiem

Kopā:

1087678

229346

21%

0,40

995947

117189

12%

Vides ministrija

25.

Latvijas Dabas muzejs

102967

32061

31%

0,30

26965

7826

29%

Bezmaksas

Daudzbērnu ģimenes, bērnu namu, internātskolu audzēkņi, Latvijas armijas karavīri.

Veselības ministrija

26.

P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

39193

14766

38%

0,40

30278*

5906*

20%

Bezmaksas

Daudzbērnu ģimenes, bērnu namu audzēkņi. Invalīdi, Latvijas armijas karavīri.

27.

Anatomijas muzejs

12543

5606

45%

0,20

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.26

28.

Farmācijas muzejs

18776

4098

22%

0,30

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.26

29.

A.Bieziņa muzejs

2376

1165

49%

0,20

Bezmaksas

Tas pats - rinda Nr.26

Kopā:

72 888

25635

35%

0,28

30278

5906

20%

Izglītības un zinātnes ministrija

30.

Latvijas Sporta muzejs

6826

2559

37%

0,30

618

228

37%

Bezmaksas

Bērnu namu, speciālo skolu audzēkņiem, karavīriem, invalīdiem, muzeju darbiniekiem, pensionāriem trešdienās

Satiksmes ministrija

31.

Rīgas Motormuzejs

46095

11012

24%

0,50

28052

5506

20%

Bezmaksas

Daudzbērnu ģimenes, invalīdi, Latvijas armijas karavīri

Iekšlietu ministrija

32.

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs

14254

6067

43%

0,10

784

606

81%

Bezmaksas

Daudzbērnu ģimenes, invalīdi, pensionāri, Iekšlietu ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību darbinieki

Zemkopības ministrija

33.

Latvijas Lauksaimniecības muzejs

6533

2922

45%

0,20

585

263

45%

Bezmaksas

Daudzbērnu ģimenes, invalīdi, pensionāri, politiski represētie, Latvijas armijas karavīri

34.

K.Ulmaņa piemiņas muzejs Pikšas

5815

1091

19%

0,20

700

218

31%

Kopā:

26 602

4013

15%

0,20

1285

481

37%

Aizsardzības ministrija

35.

Latvijas Kara muzejs

126069

31104

25%

Bezmaksas

-

-

-

Bezmaksas

Visi apmeklētāji

Kopā valsts muzejos:

1469125

341797

23%

1083893

137742

13%

* Muzejs kopā ar filiālēm

Kultūras ministra vietā - veselības ministrs I.Eglītis


 

2. pielikums

Apmeklētība, ieņēmumi par biļetēm un apmeklējumu atvieglojumi pašvaldību muzejos 2006.gadā

 

Apmeklētāju skaits

Ienākušie līdzekļi

Atvieglojumi

 

Pavisam

t. sk. individuālie

no tiem - skolēni

skolēni grupās

% skolēnu skaits no kopējā apmeklētāju skaita

Vidējā biļetes cena skolēnam (LVL)

Pavisam (LVL)

t. sk. Ieņēmumi par biļetēm kopā (LVL)

no tā - ieņēmumi par skolēnu biļetēm (LVL)

no tā - ieņēmumi par skolēnu biļetēm (%)

Pirmsskolas vecuma bērniem

citām apmeklētāju grupām

1

Aizkraukles VMM

7483

1414

382

1360

23%

Ls 0,10

46 155

565,00

73,10

13%

Ieeja ir bezmaksas

Bezmaksas apmeklējums: internātskolu un bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem, pansionātu iemītniekiem; trešdienās - pensionāriem.

2

Aktieru Amtmaņu M

1131

9

72

Ls 0,00

1 488

0,00

0,00

Ieeja bezmaksas

Visi apmeklētāji muzeju apmeklē bez maksas

3

J.Jaunsudrabiņa M

4302

1793

386

Ls 0,00

11 513

0,00

0,00

Ieeja bezmaksas

Muzeja apmeklējums visiem bez maksas.

4

V.Jākobsona memoriālā māja M

882

84

487

Ls 0,10

11 089

Muzeja apmeklējums bez maksas pagasta iedzīvotājiem.

5

Alūksnes NMM

13677

4543

2282

62 900

1 021,00

Muzeja apmeklējums bez maksas: bērnu nama audzēkņiem, invalīdiem.

6

J.Vītola MM

2451

503

75

541

25%

Ls 0,30

7 275

639,00

160,00

25%

Ieeja bezmaksas

Muzeja apmeklējums bez maksas pagasta iedzīvotājiem, muzeja pasākumu dalībniekiem.

7

Kalncempju pagasta M

9140

2059

288

1736

22%

Ls 0,50

24 678

5 807,00

863,00

15%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: invalīdi.

8

Balvu novada M

3976

1330

150

812

25%

Ls 0,10

42 381

80,00

30,00

37%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklējums grupu vadītājiem, bērnu nama audzēkņiem, daudzbērnu ģimenēm, speciālo skolu audzēkņiem, obligātā dienesta karavīriem, muzeju darbiniekiem, invalīdiem, represētajiem, sestdienās - pensionāriem, izstāžu atklāšanās - visiem. Visiem bez maksas apmeklējums arī 18. maijā - Muzeju dienā.

9

Baltinavas pagasta M

1224

235

652

Ls 0,00

13 290

0,00

0,00

Ieeja bezmaksas

Muzeja apmeklējums visiem bez maksas.

10

Viļakas M

223

26

13

5 921

60,00

11

Bauskas NMM

17469

4753

4277

9878

81%

Ls 0,20

109 262

382,00

140,00

37%

Ieeja bezmaksas

Trešdienās bezmaksas ieeja pensionāriem un bērnu nama bērniem. Latvijas muzeju darbiniekiem, Starptautiskās muzeju padomes (turpmāk - ICOM) biedriem, izstāžu atklāšanas pasākumu dalībniekiem ieeja bezmaksas. Atlaides studentiem, skolēniem, skolotājiem ar Starptautisko skolēnu identitātes (turpmāk - ISIC), Starptautisko skolotāju identitātes (turpmāk - ITIC), u.c. kartēm.

12

Bauskas pils M

29118

16099

9202

4483

47%

Ls 0,30

107 090

14 500

2 561,10

18%

Ieeja ir bezmaksas

Bezmaksas ieeja: bērnu namu audzēkņu grupām, uzrādot iestādes vadītāja apstiprinātu audzēkņu sarakstu; invalīdiem, uzrādot apliecību; pensionāriem katru trešdienu; muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecinošu dokumentu; vienam skolotājam, kas pavada 10 skolēnu un lielāku grupu; Bauskas rajona pašvaldību delegācijām.

13

V.Plūdoņa MM

4250

341

34

1548

37%

Ls 0,30

13 835

405,00

300,00

74%

Ieeja ir bezmaksas

Samazināta ieejas maksa pensionāriem, pašvaldības iedzīvotājiem, invalīdiem, kultūras darbiniekiem.

14

Cēsu VMM

46129

27267

3545

6699

22%

Ls 0,83

88 735

45 708

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: Cēsu pilsētas un rajona vispārizglītojošo skolu skolēni (muzeja pastāvīgo ekspozīciju - trešdienās); LR pensionāri (trešdienās); bāreņi un internātskolu audzēkņi; 1. un 2.grupas invalīdi; apmeklētāji izstāžu atklāšanas dienās; muzeju darbinieki; žurnālisti, uzrādot preses karti.

15

A.Austriņa memoriālais M

805

407

155

Ls 0,00

Ieeja bezmaksas

Muzeja apmeklējums bez maksas: skolēniem.

16

Brāļu Kaudzīšu M M

2116

815

525

Ls 0,20

Muzeja apmeklējums bez maksas invalīdiem, pašvaldības iedzīvotājiem.

17

K.Skalbes M M

3788

831

1270

Ls 0,20

18

Ed.Veidenbauma M M

970

248

124

369

51%

Ls 0,20

13 352

65,00

30,00

46%

Ieeja bezmaksas

Liepas skolas skolēni, internātskolu audzēkņi, pensionāri - bezmaksas ieeja. Pasākumu dalībniekiem - ieeja bezmaksas.

19

Daugavpils NMM

14110

5917

2226

116 930

1 410,00

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: bērnu namu audzēkņi, invalīdi, bāreņi.

20

Naujenes pagasta M

6456

1311

275

2918

50%

Ls 0,10

29 934

473,00

132,00

28%

Ieeja bezmaksas Naujenes bērnudārza audzēkņiem.

Bez maksa muzeju apmeklē: pagasta iedzīvotāji, akciju un pasākumu dalībnieki. 10% atlaide skolēnu grupām, kur vairāk nekā 40 cilvēku.

21

Skrindu dzimtas M

934

2

166

70%

Ls 0,80

5 780

115,00

55,00

48%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: pagastā dzīvojošie pensionāri un skolēni.

22

Dobeles NM

1709

1030

500

337

49%

Ls 0,10

28 174

139,00

44,10

32%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas ieeja bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem, karavīriem.

23

Gulbenes VMM

7859

5185

465

67 204

380,00

Bezmaksas muzeja apmeklējums trešdienās invalīdiem un pensionāriem.

24

Druvienas M

1068

33

10

336

32%

Ls 0,15

4 713

71,00

40,00

57%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: Druvienas pamatskolas skolēni; cilvēki ar īpašajām vajadzībām; pasākumu dalībnieki.

25

Jēkabpils VM

20379

5938

1190

6289

35%

Ls 0,80

102 687

12 456

4 746,00

38%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas ieeja ir invalīdiem, represētām personām, Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem.

26

Viesītes NM

1815

225

412

3 085

50,00

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: invalīdi un bērnu namu audzēkņi.

27

Jelgavas VMM

11034

5765

1150

1667

25%

Ls 0,00

362 177

596,00

0,00

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: skolas vecuma bērni; mākslas skolu un koledžu audzēkņi un grupu vadītāji; mākslas akadēmiju studenti un pasniedzēji; masu mēdiju pārstāvji, uzrādot akreditācijas karti; Latvijas muzeju darbinieki; studenti; Latvijas Armijas karavīri; tūrisma grupu vadītāji; skolotāji un augstskolu pasniedzēji, kas pavada grupu; ICOM biedri; I un II grupas invalīdi; pensionāri - sestdienās.
50% atlaide par visa muzeja apskati starptautisko studentu/skolēnu (ISIC), pasniedzēju/skolotāju (ITIC), Parex ISIC studentu/ skolēnu Visa Electron, Parex ITIC Pasniedzēju Visa Classic un Starptautiskā jauniešu ceļojumu (turpmāk - IYTC) karšu īpašniekiem.

28

Ā.Alunāna M M

3210

1489

622

29

Jūrmalas pilsētas M

9892

4881

1026

1360

24%

Ls 0,20

178 842

3 970,00

683,00

17%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: bērnu namu audzēkņi; muzeju darbinieki; Latvijas Mākslinieku savienības biedri; ICOM biedri; pedagogi un gidi, kas pavada grupas. Piektdien visiem apmeklētājiem bez maksas.

30

Aspazijas māja

3791

928

384

317

19%

Ls 0,20

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: bērnu namu audzēkņi; muzeju darbinieki; Latvijas Mākslinieku savienības biedri; ICOM biedri; pedagogi un gidi, kas pavada grupas. Ceturtdien visiem apmeklētājiem bez maksas.

31

Jūrmalas brīvdabas M

6848

3494

1145

2232

50%

Ls 0,20

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: bērnu namu audzēkņi; muzeju darbinieki; Latvijas Mākslinieku savienības biedri; ICOM biedri; pedagogi un gidi, kas pavada grupas. Otrdien visiem apmeklētājiem bez maksas.

32

Krāslavas VMM

4008

2458

1221

538

44%

Ls 0,10

37 167

80,00

Ieeja bezmaksas

Pasākumu dalībniekiem bezmaksas.

33

Andrupenes pagasta M

3500

640

135

1200

38%

Ls 0,30

5 431

325,00

Ieeja bezmaksas

Pensionāriem arī ieejas maksa 0,30 LVL

34

Kuldīgas NM

7575

3378

608

2302

39%

Ls 0,30

115 934

2 002,00

389,70

19%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: bērnunamu, speciālo skolu un patversmju audzēkņi, invalīdi, politiski represētie, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, muzeju darbinieki, grupu vadītāji.

35

Alsungas M

1033

348

382

3 284

36

Liepājas M

21922

9291

2787

4293

32%

Ls 0,00

146 963

1 196,00

0,00

Ieeja bezmaksas

Liepājas muzejā kopš 2006.gada 14.jūnija ir ieviests bezmaksas apmeklējums.

37

Aizputes NM

1920

1370

0

371

20%

Ls 0,10

13 918

175,00

39,00

22%

Biļete 0,05 LVL

Bezmaksas muzeja apmeklējums: speciālo skolu audzēkņiem; visiem - izstāžu atklāšanas pasākumos. Atlaides: pensionāriem ieeja muzejā ir Ls 0.10.

38

Apriķu NM

2934

137

1378

Ls 0,30

5 671

355,00

Bez maksas muzeju apmeklē: internātu un bērnu namu audzēkņi, invalīdi.

39

Bārtas pagasta M

626

171

58

Ls 0,00

3 312

0,00

0,00

Ieeja bezmaksas

Muzeja apmeklējums visiem bez maksas.

40

Pāvilostas NM

2278

942

667

517

52%

Ls 0,15

11 151

225,00

120,00

53%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: internātu un bērnu namu audzēkņi, muzeja darbinieki.

41

Limbažu M

5036

1462

1460

873

46%

Ls 0,30

212 017

631,00

490,00

78%

Ieeja ir bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: politiski represētie un invalīdi, personas, kuras regulāri pavada ekskursantu grupas, izstāžu atklāšanu sarīkojumu dalībnieki.

42

Ainažu ugunsdzēsības M

1378

162

873

Ls 0,20

4 549

230,00

43

Bārdu dzimtas M

865

186

46

198

28%

Ls 0,30

11 261

81,00

30,00

37%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē arī bērni ar īpašajām vajadzībām, pasākumu dalībnieki. Pensionāriem ieejas maksa 0,30 LVL

44

Pāles NM

656

98

35

271

47%

Ls 0,15

8 533

78,00

???

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: Pāles pagasta iedzīvotāji, tai skaitā Pāles pamatskolas skolēni, invalīdi.

45

Salacgrīvas M

2272

703

738

Ls 0,15

15 362

93,00

46

Staiceles M

1026

85

654

Ls 0,20

30 683

34,00

47

Ludzas NM

6438

1687

1472

2082

55%

Ls 0,30

111 142

1 030,00

625,70

61%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: grupu vadītāji; bērni no bērnu namiem, internātskolām, speciālām skolām; represētie; pensionāri (no Ludzas pilsētas un rajona - trešdienās); invalīdi; daudzbērnu ģimenes.

48

Madonas NMM

20456

5959

2000

7489

46%

Ls 0,20

161 310

2 792,00

337,70

30%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: Madonas rajona vispārizglītojošo skolu 1.-3.klašu audzēkņi; Madonas rajona mākslas skolu, internātpamatskolu un bērnu namu audzēkņi; Madonas rajona skolotāji, kas pavada skolēnu grupas; Latvijas muzeju darbinieki un ICOM biedri; karavīri. Trešdienās bez maksas muzeju var apmeklēt pensionāri, invalīdi un daudzbērnu ģimenes.

49

Brāļu Jurjānu MM

23988

867

400

867

5%

Ls 0,30

169,40

50

R.Blaumaņa MM

8207

1803

900

2884

46%

Ls 0,40

305,00

51

Varakļānu NM

2789

627

250

854

40%

Ls 0,20

21 957

543,00

60,00

12%

Ieeja bezmaksas

Bezmaksas ieeja muzejā: Varakļānu skolas audzēkņiem, muzeja Draugu kluba biedriem, invalīdiem, izstāžu atklāšanas un pasākumu dalībniekiem.

52

Ogres VMM

5147

3606

1236

1304

49%

Ls 0,25

71 641

455,00

371,00

82%

Ieeja bezmaksas

Muzeju bez maksas apmeklē: sociālās aprūpes centra biedri un sanatorijas "Saulstari" garīgi slimie cilvēki; pasākumu laikā - visi apmeklētāji. Atlaides: pieaugušie grupās virs 10 cilvēkiem maksā mazāk - Ls 0.40.

53

A.Pumpura Lielvārdes M

17517

2709

1565

3690

30%

Ls 0,20

34 379

1 760,00

1 100,00

63%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: internātskolu, palīgskolu, bērnunamu audzēkņi, invalīdi, Černobiļas AES seku likvidētāji, muzeju darbinieki.

54

Birzgales NM

510

42

252

3 514

40,00

55

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas M

11424

1443

1880

Ls 0,10

41 898

54,00

16,80

31%

Ieeja bezmaksas

Bezmaksas muzeja apmeklējums ir: muzeju darbiniekiem, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, bērnu namu audzēkņiem, Preiļu novada domes, Preiļu rajona padomes viesiem, visiem kultūras centra organizēto pasākumu dalībniekiem. Ir speciāls bezmaksas piedāvājums rajona skolām un pirmskolas iestādēm, kā arī bez maksas var apmeklēt lietišķās mākslas izstādes.

56

Latgales kultūrvēstures M

19149

3473

1138

3649

25%

Ls 0,20

103 126

1 200,00

Ieeja ir bezmaksas

Katra mēneša pirmā sestdiena ir Ģimeņu diena, kad muzeju bez maksas var apmeklēt ikviens. izstāžu atklāšanas svētki skolēniem ir bezmaksas.

57

A.Rupaiņa M

974

433

310

Ls 0,10

4 275

Bezmaksas muzeja apmeklējums pašvaldības iedzīvotājiem, t.s. - skolēniem.

58

F.Trasūna M

2882

48

10

421

15%

Ls 0,30

22 117

148,00

Ieeja bezmaksas

Bezmaksas muzeja apmeklējums: pašvaldības iedzīvotājiem, t.s. - skolēniem, represētajiem, invalīdiem.

59

Maltas VM

1373

102

602

6 839

60

Viļānu NM

1018

471

295

3 281

61

A.Čaka MDzM

4004

470

423

1516

48%

Ls 0,40

18 339

765,00

765,00

100%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: invalīdi un bērnu nama bērni.

62

Rīgas Porcelāna M

3787

3550

355

183

14%

Ls 0,30

33 921

722,00

65,10

9%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju var apmeklēt: invalīdi, mākslas skolu audzēkņi, Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, Latvijas Mākslinieku Savienības biedri. Pensionāriem un studentiem biļete maksā Ls 0,30 (parastās biļetes cena Ls 0,50).

63

Daugavas M

24063

9402

3000

4639

32%

Ls 0,40

116 122

8 671,00

1 140,00

13%

Ieeja bezmaksas

Bezmaksas ieeja invalīdiem, muzeju darbiniekiem. Atvieglojumi: penisonāriem, skolēniem un studentiem.

64

Ķekavas NM

637

102

90

384

75%

Ls 0,00

10 272

0,00

0,00

Ieeja bezmaksas

Visi apmeklētāji muzeju apmeklē bez maksas

65

Mālpils NM

942

800

130

14 938

66

Olaines M

3264

572

460

477

28%

Ls 0,10

20 080

33,00

25,00

75%

Ieeja bez maksas trešdienās

Trešdienās skolēnu grupām un pensionāriem ieeja muzejā bez maksas.

67

Saldus VMM

13161

3676

1103

2795

30%

Ls 0,20

209 634

Ieeja bez maksas

Bez maksas muzeju apmeklē: svētdienās ģimenes ar bērniem un pensionāri.

68

O.Kalpaka M

718

373

74

69

Talsu novada M

13498

4368

1317

2807

31%

Ls 0,30

322 728

1 309,00

395,10

30%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: izstāžu atklāšanu dalībnieki, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs, Talsu rajona invalīdi, cilvēki ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedri, izstāžu autori un viņu ģimenes locekļi, publisko muzeju darbinieki, Talsu muzeja darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

   

Sestdienās ģimenes var muzeju apmeklēt lētāk (Ls 1,20 visai ģimenei). Skolēnu apmeklējumus sedz mācību iestādes - mācību gada sākumā iemaksājot noteiktu summu muzejam par katru audzēkni. Pēc tam šīs skolas audzēkņi var muzeju apmeklēt visu mācību gadu bez maksas.

70

Kubalu skola-M

1356

204

544

16 998

71

Rojas Jūras zvejniec.M

3753

997

237

989

33%

Ls 0,20

12 555

560,00

245,00

44%

Bez maksas muzeju apmeklē: bērnunamu audzēkņi. Izstāžu (ne muzeja ekspozīcijas) apmeklējums visiem bezmaksas.

72

Tukuma M

57797

20809

2145

4614

12%

Ls 0,32

302 763

6 747,00

2 167,00

32%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: Tukuma rajona speciālo skolu un bērnu namu audzēkņi; Tukuma rajona invalīdi; Tukuma mākslinieku grupas un Latvijas Mākslinieku savienības biedri; izstāžu autori; Latvijas un ārvalstu muzeju darbinieki; personas ar goda kartēm un ielūgumiem.

73

Džūkstes pagasta M

4024

891

180

1260

36%

Ls 0,20

15 697

627,00

200,00

32%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē bāreņi, internātskolu audzēkņi, pansionātu iemītnieki., I un II grupas invalīdi, muzeju darbinieki, muzeja Draugu kluba biedri, vietējās skolas skolēni.

74

Jaunpils M

34000

3242

1300

10994

36%

Ls 0,30

12 177

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: Jaunpils vidusskolas audzēkņi un skolotāji. Bērnu namu un aprūpes centru iemītnieki pēc iepriekšējas vienošanās muzeju un pili apmeklē bez maksas. Atvieglojumi paredzēti skolēniem, studentiem, pensionāriem, uzrādot personu apliecības.

75

Kandavas NM

1810

923

250

Ls 0,20

12 042

71,00

76

Lapmežciema pagasta M

1403

632

584

9 652

Ieeja bezmaksas

Muzeja apmeklējums visiem bez maksas.

77

Valkas NM

3064

367

290

607

30%

Ls 0,35

45 254

384,00

270,00

70%

Ieeja bezmaksas

Muzeja apmeklējums bezmaksas ir: bērniem no bērnu namiem, speciālām un internātskolām; invalīdiem; maznodrošinātām ģimenēm; katra kalendārā mēneša pēdējā trešdienā skolēniem, pensionāriem; izstāžu atklāšanas pasākumos - visiem; 18.maijā, 18.novembrī - visiem. Atlaides ģimenēm - ģimenes biļete Ls 1,50.

78

Valmieras NM

44722

4675

3000

7987

25%

Ls 0,50

536 107

4 621,00

2 350,00

50%

Ieeja bezmaksas

• ģimenei ar 2 un vairāk bērniem, biļete jāpērk tikai pieaugušiem,
• par brīvu - bāreņi un internātskolu audzēkņi Valmierā ir bērnu nams "Pārgauja" un Vājdzirdīgo bērnu internātskola-dzirdes centrs)• par brīvu - 1. un 2. grupas invalīdi• izstāžu atklāšanas laikā pasākums ir bez maksas,• bezmaksas ieeja ir Latvijas muzeju darbiniekiem
• bezmaksas ieeja - Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem,• bezmaksas ieeja- žurnālistiem uzrādot preses karti• Latvijas pensionāriem bezmaksas ieeja ir trešdienās

79

Mazsalacas NM

5896

1231

889

3828

80%

Ls 0,30

7 430

834,00

550,00

66%

Ieeja bezmaksas

Bez maksas muzeju apmeklē: visi mazsalacieši, skolēni, kas mācās Mazsalacas vidusskolā, Mazsalacas pašvaldību viesi un sadraudzības pilsētu delegācijas, invalīdi, bāreņi, Valsts apgādībā internātskolas audzēkņus, pansionātu iemītnieki, skolotāji, kas pavada skolēnu grupas.

80

Naukšēnu Cilvēkmuzejs

2265

114

853

Ls 0,20

9 349

424,00

Ieeja bezmaksas

81

Ventspils M

92291

66902

18025

11510

32%

Ls 0,30

357 291

59 407,00

10 959,10

19%

Ieeja bezmaksas

Pensionāru biļetes ir 50% no pilnas biļetes. Bez maksas visiem 18. maijā, Muzeju dienā. Muzejs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atsevišķu grupu (internāti, bērnu nami, pansionāti u.c.) bezmaksas apmeklējumu, kas arī regulāri uz rakstiskiem iesniegumiem, tiek darīts.

Kopā

733595

267956

72501

150865

4 752 554

187 269

33 367,9

Saīsinājumi:

M - muzejs

MM - memoriālais muzejs

NM - novadpētniecības muzejs

NMM - novadpētniecības un mākslas muzejs

VMM - vēstures un mākslas muzejs

 

Kultūras ministra vietā - veselības ministrs I.Eglītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koncepciju "Par valsts un pašvaldību muzeju apmeklējuma maksas apmēra samazināšanas iespējām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 493Pieņemts: 19.08.2008.Stājas spēkā: 19.08.2008.Zaudē spēku: 14.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 21.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Politikas plānošanas dokuments
180016
19.08.2008
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)