Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.583

Rīgā 2008.gada 22.jūlijā (prot. Nr.52  10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 15., 19., 88.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.2.apakšpunktā skaitli "11172000" ar skaitli "11552000".

2. Aizstāt 2.2.4.apakšpunktā skaitli "2807000" ar skaitli "2837000".

3. Aizstāt 2.2.10.apakšpunktā skaitli "622000" ar skaitli "972000".

4. Aizstāt 2.4.1.apakšpunktā skaitli "330000" ar skaitli "340000".

5. Aizstāt 2.4.1.1.apakšpunktā skaitli "135000" ar skaitli "145000".

6. Aizstāt 2.4.6.apakšpunktā skaitli "310000" ar skaitli "280000".

7. Aizstāt 2.4.7.apakšpunktā skaitli "670000" ar skaitli "690000".

8. Aizstāt 2.6.apakšpunktā skaitli "6070000" ar skaitli "6370000".

9. Papildināt noteikumus ar 2.6.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"2.6.3. atbalsts ieguldījumiem piensaimniecībā - 300000 latu;".

10. Aizstāt 2.7.apakšpunktā skaitli "700000" ar skaitli "846000".

11. Aizstāt 2.7.1.apakšpunktā skaitli "450000" ar skaitli "523000".

12. Aizstāt 2.7.2.apakšpunktā skaitli "250000" ar skaitli "323000".

13. Aizstāt 2.9.apakšpunktā "1250000" ar skaitli "604000".

14. Aizstāt 2.9.2.apakšpunktā skaitli "1000000" ar skaitli "354000".

15. Aizstāt 2.12.apakšpunktā skaitli "809930" ar skaitli "629930".

16. Izteikt 2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13.  2007.gadā noslēgto līgumu izpildes finansējums - 4035422 lati, tai skaitā 2400000 latu maksājumiem par vaislas materiāla iegādi 2008.gadā."

17. Papildināt 4.pielikumu ar 13.1, 13.2 un 13.3 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Atbalstu linu audzēšanas un pārstrādes tehnoloģiju ieviešanai 7 000 latu apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) piešķir juridiskai personai, kas sniedz konsultatīvos pakalpojumus linu audzētājiem un kuras filiāles atrodas visos Latvijas rajonu centros. Atbalsts paredzēts pieredzes apguves brauciena organizēšanai uz Eiropas Savienības valstīm, lai iepazītos ar jaunākajiem linu audzēšanas, kā arī linu pārstrādes un realizācijas paņēmieniem.

13.2 Lai saņemtu atbalstu, pretendents ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 13.1 punktā noteiktā pasākuma Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

13.2 1. iesniegumu, kurā ietverts pasākuma nosaukums, tā norises vieta un laiks, pasākuma saturs, sasniedzamais rezultāts un tā izmantošanas iespējas;

13.2 2. pasākuma norises darba kārtību;

13.2 3. izvērstu pieprasītā atbalsta izdevumu tāmi, kurā iekļauj izdevumu apmērus par viesnīcu, ceļa izdevumu apmēru no Latvijas Republikas robežas (apdrošināšana, degviela, autotransporta noma). Izdevumus aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu un darbinieku darba braucienu izdevumu atlīdzināšanu. Papildus izdevumu tāmei norāda arī dalībnieku un citu finansētāju ieguldījumu;

13.2 4. dalībnieku sarakstu, norādot darbavietu vai izglītības iestādi un amatu, kā arī dalībnieku saistību ar minēto pasākumu un viņu tālākām darbībām linkopības nozares attīstībā. Maksimālais dalībnieku skaits - 10 cilvēki vienam braucienam.

13.3 Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz iesniegto izdevumu tāmi. Līgumā paredz avansa maksājumu 90 procentu apmērā no piešķirtās atbalsta summas. Galīgo norēķinu veic pēc gala pārskata un izdevumus apliecinošo dokumentu kopsavilkumu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgā pasākuma."

18. Papildināt 4.pielikumu ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Par šī pasākuma ietvaros neizmantoto finansējumu lemj šī pielikuma 110.punkta tehniskā atbalsta komisija, paredzot finansējumu tādu nepieciešamo izglītojošo un informatīvo materiālu iespieddarbu sagatavošanai un iespiešanai, kas netiek finansēti citu atbalsta pasākumu ietvaros."

19. Papildināt 4.pielikumu ar 113.7. un 113.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"113.7. ikgadējā ziņojuma "Latvijas lauksaimniecība un lauki" izstrādei un iespiešanai;

113.8. informatīvā materiāla "Rokasgrāmata lauku uzņēmējiem. Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības lauksaimniekiem" izstrādei un iespiešanai."

20. Papildināt 6.pielikumu ar IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Atbalsts ieguldījumiem piensaimniecībā

35. Pasākuma mērķis ir atbalstīt ieguldījumus lauksaimniecībā efektīvāku ražošanas procesu ieviešanai, veicinot ražotāju kooperācijas sistēmu attīstību piensaimniecībā.

36. Atbalsts 300 000 latu apmērā paredzēts šādas jaunas specializētās transportēšanas tehnikas un iekārtu iegādei:

36.1. transportlīdzekļiem, izņemot vilcējus, piekabēm un puspiekabēm, kas aprīkotas ar cisternu piena pārvadāšanai;

36.2. cisternām piena pārvadāšanai.

37. Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība:

37.1. kas 2008.gadā atzīta par atbilstošu normatīvajos aktos par sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai noteiktajiem kritērijiem;

37.2. pārskata periodu beigusi ar peļņu vai pēdējā pārskata perioda peļņa + pamatlīdzekļu nolietojums x 50 % ≥ 0.

38. Atbalsts tiek aprēķināts 40 procentu apmērā no šī pielikuma 36.punktā minētajos pasākumos izlietoto līdzekļu summas. Ja pretendenta juridiskā adrese atrodas mazāk labvēlīgos apvidos, atbalsta intensitāti palielina par pieciem pro­centiem.

39. Kopējais atbalsta apjoms vienam pretendentam nedrīkst pārsniegt 60 000 latu bez pievienotās vērtības nodokļa.

40. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2008.gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

40.1. iesniegumu (5.tabula);

40.2. tehnisko specifikāciju iepirkuma procedūras uzsākšanai.

5.tabula

Iesniegums ieguldījumu atbalstam piensaimniecībā

01.JPG (59848 bytes)

02.JPG (64044 bytes)

41. Lauku atbalsta dienests apkopo iesniegtos iesniegumus un mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas pieņem lēmumu par tā atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

42. Ja iesniegumos pieprasītais atbalsta apjoms pārsniedz pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu, prioritāri tiek atbalstīti pretendenti, kam ir lielāks pakalpojuma apgrozījums 2007.gadā starp kooperatīvu un kooperatīva biedriem.

43. Lauku atbalsta dienests norēķinās ar pretendentu pēc samaksu un darījumus apliecinošo dokumentu saņemšanas. Vienlaicīgi ar norēķinu dokumentiem iesniedzami iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti. Ja paredzētās tehnikas vai iekārtu iegādei attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 50 000 latu, atbalsta pretendents projekta iesniegumam pievieno aprakstu brīvā formā, norādot, kādā veidā konkrētajai iegādei ir noteikta zemākā cena, un pievienojot informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem, reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti. Minētos dokumentus pretendents iesniedz ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.martam."

21. Izteikt 7.pielikuma 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. darba izpildes laiku no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 1.aprīlim;".

22. Aizstāt 7.pielikuma 10.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "1.februārim" ar skaitli un vārdu "1.maijam".

23. Izteikt 8.pielikuma 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Atbalstu piešķir pretendentam, kurš nodrošina produkta ražošanu un marķēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību un produkta nonākšanu mazumtirdzniecībā:

30.1.  800 latu apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, - bioloģiskās lauksaimniecības produkta primārajam ražotājam, kurš nodrošina produkta fasēšanu, marķēšanu, tirdzniecību vai kurš nodrošina produkta piegādi bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmumam un kurš reģistrējies Pārtikas un veterinārajā dienestā. Kopējais pasākuma ietvaros pieejamais atbalsta apjoms 2008.gadā ir 11 000 latu;

30.2.  1500 latu apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, - bioloģiskās lauksaimniecības produkta pirmapstrādes vai pārstrādes veicējam Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrētā uzņēmumā. Kopējais pasākuma ietvaros pieejamais atbalsta apjoms 2008.gadā ir 50 000 latu;

30.3.  2100 latu apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, - bioloģiskās lauksaimniecības produkta pirmapstrādes vai pārstrādes veicējam Pārtikas un veterinārā dienesta atzītā uzņēmumā. Kopējais pasākuma ietvaros pieejamais atbalsta apjoms 2008.gadā ir 25 000 latu."

24. Izteikt 9.pielikuma III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Atbalsts dzīvnieku infekcijas slimību monitoringam apkarošanas programmu izstrādei

9. Atbalsta mērķis ir dzīvnieku infekcijas slimību - govju virusālās diarejas, Aujeski slimības un cūku reproduktīvi respiratorā sindroma - monitoringam apkarošanas programmu izstrādei.

10. Lai nodrošinātu šī pielikuma 9.punktā minēto pasākumu, Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar attiecīgo institūciju, bet tā izdevumu tāmi saskaņo ar Zemkopības ministriju. Līgumā paredz:

10.1. avansa maksājumu 75 procentu apmērā no noslēgtā līguma kopējās summas;

10.2. pētījumu rezultātu publisku prezentāciju 2009.gada otrajā ceturksnī;

10.3. pētījuma pārskata ievietošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes izveidotajā pētījumu datubāzē;

10.4. galīgo norēķinu saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprināto gala pārskatu, kā arī samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā līdz 2009.gada 1.jūnijam.

11. Galvenie pētījuma uzdevumi ir šādi:

11.1. iegūt reprezentatīvus datus par govju virusālās diarejas, Aujeski slimības un cūku reproduktīvi respiratorā sindroma izplatību Latvijas rajonos atbilstoši šādām prasībām:

11.1.1. izmeklējumi uz govju virusālo diareju veikti 5 līdz 6 % no govju skaita Latvijā;

11.1.2. izmeklējumi uz Aujeski slimību un cūku respiratoro un reproduktīvo sindromu veikti 2 līdz 3 % no cūku skaita Latvijā;

11.1.3. izmeklējumos iekļauti visi Latvijas rajoni;

11.1.4. izmeklējumos iekļautas novietnes ar dažāda lieluma produktīvo dzīvnieku ganāmpulkiem;

11.2. sagatavot datubāzi par apsekotajām novietnēm, iegūtajiem testēšanas rezultātiem un veikt analīzi par govju virusālās diarejas, Aujeski slimības un cūku reproduktīvi respiratorā sindroma izplatību visā Latvijā, pamatojoties uz iegūtajiem seroloģiskās izmeklēšanas rezultātiem;

11.3. sagatavot ieteikumus govju virusālās diarejas, Aujeski slimības un cūku reproduktīvi respiratorā sindroma kontroles un apkarošanas programmu izstrādei."

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 583Pieņemts: 22.07.2008.Stājas spēkā: 01.08.2008.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 31.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
179058
01.08.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)