Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam"

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam ieņēmumos 5 263 892 419 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam izdevumos 5 255 537 761 lata apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 323 290 067 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 230 191 525 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 59 040 638 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 152 104 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 842 663 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 904 169 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6) pašvaldību pasākumiem 2 158 968 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu."

2. Izteikt 6., 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 685 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2008.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 46 104 468 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 174 000 000 latu apmērā.

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 147 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantam.

(3) Rajona pašvaldībai ir tiesības saņemt aizņēmumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no novadā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona pašvaldības saņemto aizņēmumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti."

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 685 258 latu apmērā."

4. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2008.gadā 294 602 086 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izlietojumu nosaka Ministru kabinets."

5. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 5 713 687 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām."

6. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 "Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana" paredzētās apropriācijas 940 900 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets."

7. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētos 175 413 954 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai."

8. Izslēgt 31., 32. un 33.pantu.

9. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Šā likuma 34.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 29. un 30.pantā paredzēto apropriācijas pārdali."

10. Izslēgt 36.pantu.

11. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts meži" ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 32 294 758 latu apmērā."

12. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai un ilgtermiņa stabilizācijas rezervē."

13. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

17. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

18. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

19. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

20. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

21. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

22. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

23. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

24. Izteikt 12.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

25. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

26. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

27. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 17.jūlijā.

 

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 30.jūlijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 31.jūliju.

Pielikumi 1-15 ZIP 1.8mb

 

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""

1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 2008.gadam


LsKA Valsts budžeta ieņēmumi (PA + SA)

5 263 892 419

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

3 813 922 792

Nodokļu ieņēmumi

2 621 341 619

Ienākuma nodokļi

740 600 000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

211 600 000

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

529 000 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

529 000 000

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1 849 741 619

Pievienotās vērtības nodoklis

1 263 127 983

Akcīzes nodoklis

541 163 636

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

37 450 000

Azartspēļu nodoklis

22 200 000

Izložu nodoklis

600 000

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

14 200 000

Elektroenerģijas nodoklis

450 000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

8 000 000

Dabas resursu nodoklis

8 000 000

Muitas nodoklis

31 000 000

Nenodokļu ieņēmumi

295 649 294

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

144 148 554

Ārvalstu finanšu palīdzība

752 783 325

PA Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

3 813 922 792

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

1 466 762 515

Nodokļu ieņēmumi

1 435 900 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 435 900 000

Nenodokļu ieņēmumi

13 940 517

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

129 110

Transferti

16 792 888

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

16 792 888

SA Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

1 449 969 627

KB Valsts budžeta izdevumi (KB1+KB2)

5 255 537 761

KB1 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (PB1+SB1)

4 876 890 814

KB2 Valsts budžeta kapitālie izdevumi (PB2+SB2)

378 646 947

Valsts budžeta finansiālā bilance (KA-KB)

8 354 658

Finansēšana

-8 354 658

Aizņēmumi

204 338 362

Aizdevumi

-174 000 000

Naudas līdzekļi

-38 751 039

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 067 353

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 426 851

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-245 187 224

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-58 019

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums

(-) vai samazinājums (+)

174 000 000

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

58 019

Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

4 051 532 216

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

16 792 888

PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

4 034 739 328

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

3 674 401 153

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

16 792 888

PB1 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

3 657 608 265

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

377 131 063

PB2 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

377 131 063

Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance

-237 609 424

Finansēšana

237 609 424

Aizņēmumi

205 115 220

Aizdevumi

-174 000 000

Naudas līdzekļi

206 494 204

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 067 353

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 426 851

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

174 000 000

Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

1 220 798 433

SB Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

1 220 798 433

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

1 219 282 549

SB1 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

1 219 282 549

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

1 515 884

SB2 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

1 515 884

Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance

245 964 082

Finansēšana

-245 964 082

Aizņēmumi

-776 858

Naudas līdzekļi

-245 245 243

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-245 187 224

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-58 019

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

58 019

Procentos no IKP:


Valsts budžeta ieņēmumi

33,2

Valsts budžeta izdevumi

33,1

Valsts budžeta finansiālā bilance

0,05

IKP milj. latu

15 876,5

 

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""

2.pielikums

Valsts budžeta ieņēmumi

 

 

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

LsIeņēmumi - kopā

3 813 922 792

Nodokļu ieņēmumi

2 621 341 619

Ienākuma nodokļi

740 600 000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

211 600 000

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

529 000 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

529 000 000

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1 849 741 619

Pievienotās vērtības nodoklis

1 263 127 983

Akcīzes nodoklis

541 163 636

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

37 450 000

Azartspēļu nodoklis

22 200 000

Izložu nodoklis

600 000

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

14 200 000

Elektroenerģijas nodoklis

450 000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

8 000 000

Dabas resursu nodoklis

8 000 000

Muitas nodoklis

31 000 000

Nenodokļu ieņēmumi

295 649 294

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

131 998 458

Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma

7 719 551

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

98 100 000

Procentu ieņēmumi

26 178 907

Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā

11 780 630

Procentu ieņēmumi par aizdevumiem ārvalstu valūtā

2 398 277

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem

12 000 000

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

119 795 263

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

85 714 693

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju

1 194 950

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

32 652 801

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

28 800 000

Izložu un azartspēļu nodeva

2 385 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

927 801

Pārējās speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

540 000

Pārējās nodevas

232 819

Naudas sodi un sankcijas

15 155 573

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

28 700 000

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

144 148 554

Ārvalstu finanšu palīdzība

752 783 325
Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi

no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids

LsIeņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā

256 695 653

Ārlietu ministrija

2 474 500

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

2 384 500

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

90 000

Ekonomikas ministrija

375 947

Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu

310 000

Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā

30 947

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

35 000

Finanšu ministrija

5 200 860

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

1 042 860

Nodeva par valsts proves uzraudzības īstenošanu

410 000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

260 000

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām

3 488 000

Iekšlietu ministrija

13 878 200

Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

150 000

Nodeva par pasu izsniegšanu

6 000 000

Nodeva par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra

518 000

Nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

1 250 000

Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra

54 700

Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu

50 000

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija (izņemot Ceļu policiju)

108 000

Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija

5 600 000

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

147 500

Izglītības un zinātnes ministrija

25 000

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

25 000

Zemkopības ministrija

217 001 979

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

655 100

Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu un medību trofeju izvešanu no Latvijas

164 000

Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

25 000

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

85 000

Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

5 000

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

314 100

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes )

120 000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

293 500

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

405 000

Ieņēmumi no Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem

214 778 889

Ieņēmumi no Eiropas Komisijas par Latvijas valsts programmas "Forest Focus" īstenošanu

10 890

Ieņēmumi no Eiropas Savienības par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanu

145 500

Satiksmes ministrija

872 547

Ieņēmumi no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

635 606

Ostu pārvalžu iemaksas

130 851

Ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā

106 090

Labklājības ministrija

300 000

Nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

300 000

Tieslietu ministrija

16 266 301

Kancelejas nodeva tiesu iestādē

55 000

Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs

4 900 000

Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

50 000

Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

50 000

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

3 000 000

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

1 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu

13 000

Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām

2 400 000

Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību

1 270 000

Nodeva par izziņu izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

1 002 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

927 801

Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā

44 500

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

2 550 000

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

3 000

Vides ministrija

178 319

Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā

178 319

Kultūras ministrija

20 000

Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmu reģistrāciju

20 000

Radio un televīzija

102 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

LsIeņēmumi - kopā

1 466 762 515

Nodokļu ieņēmumi

1 435 900 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 435 900 000

Nenodokļu ieņēmumi

13 940 517

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

129 110

Transferti

16 792 888Informatīvi
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā


Ieņēmumi - kopā

1 701 700 000

tajā skaitā


Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā

1 435 900 000

Valsts fondēto pensiju shēmā

265 800 000Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva


Ieņēmumi - kopā

2 599 739

tajā skaitā


Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

927 801

Tieslietu ministrijas apakšprogrammā "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" un "Maksātnespējas procesa izmaksas" maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa

1 671 938

 

 

 

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""

3.pielikums

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums


LsValsts pamatbudžetsIeņēmumi - kopā

3 813 922 792

Resursi izdevumu segšanai

4 017 823 270

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

144 148 554

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

108 553 275

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 765 121 441

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 765 121 441

Izdevumi - kopā

4 051 532 216

Uzturēšanas izdevumi

3 674 401 153

Subsīdiju un dotāciju transferti

3 666 435

Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

3 666 435

Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

3 666 435

Uzturēšanas izdevumu transferti

590 234 552

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 792 888

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 792 888

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

436 649 469

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

136 792 195

Kapitālie izdevumi

377 131 063

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

27 308 571

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

27 308 571

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

27 308 571

Finansiālā bilance

-237 609 424

Finansēšana

237 609 424

Aizņēmumi

205 115 220

Aizdevumi

-174 000 000

Naudas līdzekļi

206 494 204

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 067 353

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 426 851

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

174 000 000
Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

1 466 762 515

Nodokļu ieņēmumi

1 435 900 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 435 900 000

Nenodokļu ieņēmumi

13 940 517

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

129 110

Transferti

16 792 888

Izdevumi - kopā

1 220 798 433

Uzturēšanas izdevumi

1 219 282 549

Kapitālie izdevumi

1 515 884

Finansiālā bilance

245 964 082

Finansēšana

-245 964 082

Aizņēmumi

-776 858

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-776 858

Naudas līdzekļi

-245 245 243

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-245 187 224

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-58 019

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

58 01901. Valsts prezidenta kanceleja

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

3 263 702

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 263 702

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 263 702

Izdevumi - kopā

3 263 702

Uzturēšanas izdevumi

3 024 132

Kapitālie izdevumi

239 57002. Saeima

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

15 047 784

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

259 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 788 784

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 788 784

Izdevumi - kopā

15 195 431

Uzturēšanas izdevumi

14 309 414

Kapitālie izdevumi

886 017

Finansiālā bilance

-147 647

Finansēšana

147 647

Naudas līdzekļi

147 647

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

147 64703. Ministru kabinets

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

5 819 643

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

78 260

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

12 618

Transferti

6 000

Valsts budžeta transferti

6 000

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

6 000

Subsīdiju un dotāciju transferti

6 000

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

6 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 722 765

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 722 765

Izdevumi - kopā

5 833 878

Uzturēšanas izdevumi

5 685 997

Kapitālie izdevumi

147 881

Finansiālā bilance

-14 235

Finansēšana

14 235

Naudas līdzekļi

14 235

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

14 23504. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

3 650 108

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 650 108

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 650 108

Izdevumi - kopā

3 650 108

Uzturēšanas izdevumi

3 568 271

Kapitālie izdevumi

81 83705. Tiesībsarga birojs

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

1 303 002

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 303 002

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 303 002

Izdevumi - kopā

1 303 002

Uzturēšanas izdevumi

1 294 399

Kapitālie izdevumi

8 60306. Valsts civildienesta pārvalde

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

302 571

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

302 571

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

302 571

Izdevumi - kopā

302 571

Uzturēšanas izdevumi

298 571

Kapitālie izdevumi

4 00007. Informācijas analīzes dienests

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

565 856

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 856

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 856

Izdevumi - kopā

565 856

Uzturēšanas izdevumi

565 85610. Aizsardzības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

265 050 635

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 316 444

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 580 000

Transferti

18 741

Valsts budžeta transferti

18 741

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

18 741

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

18 741

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

18 741

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

261 135 450

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

261 135 450

Izdevumi - kopā

267 217 965

Uzturēšanas izdevumi

219 725 727

Uzturēšanas izdevumu transferti

7 026

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

7 026

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

7 026

Kapitālie izdevumi

47 492 238

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

6 832 048

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

6 832 048

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

6 832 048

Finansiālā bilance

-2 167 330

Finansēšana

2 167 330

Naudas līdzekļi

2 167 330

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 287 483

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

879 84711. Ārlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

40 759 628

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

481 700

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000

Transferti

193 320

Valsts budžeta transferti

193 320

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

193 320

Subsīdiju un dotāciju transferti

193 320

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

193 320

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 284 608

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 284 608

Izdevumi - kopā

40 937 359

Uzturēšanas izdevumi

40 112 361

Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000

Kapitālie izdevumi

824 998

Finansiālā bilance

-177 731

Finansēšana

177 731

Naudas līdzekļi

177 731

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

177 73112. Ekonomikas ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

97 726 232

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 377 256

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 479 531

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

629 584

Transferti

109 374

Valsts budžeta transferti

109 374

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

109 374

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

109 374

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

88 921

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

20 453

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 760 071

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 760 071

Izdevumi - kopā

98 332 132

Uzturēšanas izdevumi

96 993 877

Uzturēšanas izdevumu transferti

13 470 447

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

12 840 863

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

629 584

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

629 584

Kapitālie izdevumi

1 338 255

Finansiālā bilance

-605 900

Finansēšana

605 900

Naudas līdzekļi

605 900

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

468 902

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

136 99813. Finanšu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

720 516 344

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 690 155

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

3 113 644

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

619 170

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

715 712 545

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

624 173 883

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

91 538 662

Izdevumi - kopā

721 000 821

Uzturēšanas izdevumi

684 211 172

Subsīdiju un dotāciju transferti

5 874 454

Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

5 874 454

Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

3 666 435

Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

2 208 019

Uzturēšanas izdevumu transferti

112 366 507

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

1 686 426

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1 686 426

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

1 686 426

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 519 318

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

69 160 763

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

69 062 147

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

98 616

Kapitālie izdevumi

36 789 649

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069

Finansiālā bilance

-484 477

Finansēšana

484 477

Aizdevumi

-174 000 000

Naudas līdzekļi

174 484 477

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

335 681

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

148 796

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

174 000 00014. Iekšlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

239 141 503

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

15 660 277

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 193 316

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

12 651

Transferti

198 663

Valsts budžeta transferti

198 663

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

198 663

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

42 116

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

42 116

Subsīdiju un dotāciju transferti

156 547

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

156 547

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 089 247

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 089 247

Izdevumi - kopā

239 141 503

Uzturēšanas izdevumi

234 433 696

Uzturēšanas izdevumu transferti

116 496

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

103 845

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

12 651

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

12 651

Kapitālie izdevumi

4 707 80715. Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

350 072 019

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

57 438 027

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 380 021

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

190 180

Transferti

473 355

Valsts budžeta transferti

473 355

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

473 355

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

473 355

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

473 355

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 780 616

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

259 259 912

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

22 520 704

Izdevumi - kopā

352 763 877

Uzturēšanas izdevumi

320 568 968

Uzturēšanas izdevumu transferti

32 884 600

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 889 345

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 889 345

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3 889 345

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

10 641 086

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

18 354 169

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

18 354 169

Kapitālie izdevumi

32 194 909

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

4 755 008

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

398 293

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

398 293

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4 356 715

Finansiālā bilance

-2 691 858

Finansēšana

2 691 858

Aizņēmumi

-3 288 898

Saņemtie aizņēmumi

9 900

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 298 798

Aizdevumi

2 603 640

Izsniegtie aizdevumi

-9 900

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 613 540

Naudas līdzekļi

3 377 116

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 273 509

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

103 60716. Zemkopības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

366 384 181

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

13 377 317

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

489 899

Transferti

2 616 249

Valsts budžeta transferti

2 616 249

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

2 616 249

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

2 612 536

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

2 612 536

Subsīdiju un dotāciju transferti

3 713

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

3 713

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

349 900 716

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

345 135 178

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

4 765 538

Izdevumi - kopā

370 857 005

Uzturēšanas izdevumi

360 674 111

Uzturēšanas izdevumu transferti

3 326 741

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

3 326 741

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

3 326 741

Kapitālie izdevumi

10 182 894

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

1 438 797

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

1 438 797

Finansiālā bilance

-4 472 824

Finansēšana

4 472 824

Naudas līdzekļi

4 472 824

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 464 109

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 71517. Satiksmes ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

450 257 803

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 694 263

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

28 427 743

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 641 069

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

419 135 797

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

419 135 797

Izdevumi - kopā

464 734 248

Uzturēšanas izdevumi

243 687 801

Uzturēšanas izdevumu transferti

100 181 723

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

98 540 654

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

1 641 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

1 641 069

Kapitālie izdevumi

221 046 447

Finansiālā bilance

-14 476 445

Finansēšana

14 476 445

Naudas līdzekļi

14 476 445

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

429 312

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

14 047 13318. Labklājības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

193 460 327

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 855 264

Transferti

11 149

Valsts budžeta transferti

11 149

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

11 149

Subsīdiju un dotāciju transferti

11 149

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

11 149

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

188 593 914

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

174 754 299

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

13 839 615

Izdevumi - kopā

193 506 458

Uzturēšanas izdevumi

192 007 446

Uzturēšanas izdevumu transferti

31 089 280

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 774 862

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 774 862

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

276 985

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

200 582

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

13 836 851

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

13 836 851

Kapitālie izdevumi

1 499 012

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

2 764

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 764

Finansiālā bilance

-46 131

Finansēšana

46 131

Naudas līdzekļi

46 131

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

46 131


Valsts speciālais budžets


Ieņēmumi - kopā

1 466 762 515

Nodokļu ieņēmumi

1 435 900 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 435 900 000

Nenodokļu ieņēmumi

13 940 517

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

129 110

Transferti

16 792 888

Izdevumi - kopā

1 220 798 433

Uzturēšanas izdevumi

1 219 282 549

Kapitālie izdevumi

1 515 884

Finansiālā bilance

245 964 082

Finansēšana

-245 964 082

Aizņēmumi

-776 858

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-776 858

Naudas līdzekļi

-245 245 243

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-245 187 224

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-58 019

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

58 01919. Tieslietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

114 755 472

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

15 156 495

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

26 819

Transferti

223 312

Valsts budžeta transferti

223 312

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

223 312

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

36 445

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

36 445

Subsīdiju un dotāciju transferti

186 867

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

186 867

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

99 348 846

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

99 348 846

Izdevumi - kopā

115 906 602

Uzturēšanas izdevumi

112 718 886

Kapitālie izdevumi

3 187 716

Finansiālā bilance

-1 151 130

Finansēšana

1 151 130

Naudas līdzekļi

1 151 130

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 151 13021. Vides ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

109 502 258

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 269 551

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

59 440 446

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 849 732

Transferti

587 666

Valsts budžeta transferti

587 666

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

587 666

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

234 416

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

234 416

Subsīdiju un dotāciju transferti

353 250

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

353 250

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 204 595

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 204 595

Izdevumi - kopā

114 243 180

Uzturēšanas izdevumi

109 260 664

Uzturēšanas izdevumu transferti

4 098 507

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

18 741

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

18 741

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

18 741

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 250 000

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

2 829 766

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

60 281

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

2 769 485

Kapitālie izdevumi

4 982 516

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

19 966

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

19 966

Finansiālā bilance

-4 740 922

Finansēšana

4 740 922

Naudas līdzekļi

4 740 922

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

15 462

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 725 46022. Kultūras ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

119 529 045

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

7 228 829

Transferti

384 397

Valsts budžeta transferti

384 397

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

384 397

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

274 907

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

274 907

Subsīdiju un dotāciju transferti

109 490

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

109 490

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

111 915 819

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

111 915 819

Izdevumi - kopā

119 529 045

Uzturēšanas izdevumi

108 267 674

Uzturēšanas izdevumu transferti

16 915 168

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

16 915 168

Kapitālie izdevumi

11 261 371

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

1 700 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

1 700 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

1 700 00024. Valsts kontrole

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

4 834 763

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

214 015

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 620 748

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 620 748

Izdevumi - kopā

4 834 763

Uzturēšanas izdevumi

4 712 865

Kapitālie izdevumi

121 89828. Augstākā tiesa

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

3 790 035

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 500

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 195

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 787 340

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 787 340

Izdevumi - kopā

3 790 035

Uzturēšanas izdevumi

3 787 643

Kapitālie izdevumi

2 39229. Veselības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

573 690 053

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

16 478 722

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

354 682

Transferti

1 038 762

Valsts budžeta transferti

1 038 762

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 038 762

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 038 762

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

1 038 762

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

555 817 887

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

555 817 887

Izdevumi - kopā

575 622 455

Uzturēšanas izdevumi

566 623 028

Kapitālie izdevumi

8 999 427

Finansiālā bilance

-1 932 402

Finansēšana

1 932 402

Aizņēmumi

1 900 000

Saņemtie aizņēmumi

1 900 000

Naudas līdzekļi

32 402

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

32 40230. Satversmes tiesa

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

935 900

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

11 470

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

924 430

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

924 430

Izdevumi - kopā

935 900

Uzturēšanas izdevumi

863 900

Kapitālie izdevumi

72 00032. Prokuratūra

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

17 284 730

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

15 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 269 730

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 269 730

Izdevumi - kopā

17 284 730

Uzturēšanas izdevumi

17 081 670

Kapitālie izdevumi

203 06035. Centrālā vēlēšanu komisija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

1 317 378

Transferti

958 180

Valsts budžeta transferti

958 180

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

958 180

Subsīdiju un dotāciju transferti

958 180

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

958 180

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

359 198

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

359 198

Izdevumi - kopā

1 317 378

Uzturēšanas izdevumi

1 311 811

Kapitālie izdevumi

5 56736. Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

15 589 505

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

755 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 557 657

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 276 848

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 276 848

Izdevumi - kopā

17 519 098

Uzturēšanas izdevumi

17 424 311

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 966 700

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

5 020

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

1 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

4 020

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

4 020

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 961 680

Kapitālie izdevumi

94 787

Finansiālā bilance

-1 929 593

Finansēšana

1 929 593

Naudas līdzekļi

1 929 593

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 183 674

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

745 91937. Centrālā zemes komisija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

106 312

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

106 312

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

106 312

Izdevumi - kopā

106 312

Uzturēšanas izdevumi

106 31245. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

7 670 332

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

972 262

Transferti

1 176 287

Valsts budžeta transferti

1 176 287

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 176 287

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 176 287

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1 176 287

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 521 783

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 521 783

Izdevumi - kopā

7 857 364

Uzturēšanas izdevumi

7 818 736

Uzturēšanas izdevumu transferti

20 373

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

20 373

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

20 373

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

20 373

Kapitālie izdevumi

38 628

Finansiālā bilance

-187 032

Finansēšana

187 032

Naudas līdzekļi

187 032

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

187 03247. Radio un televīzija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

14 635 174

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 024

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 631 150

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 631 150

Izdevumi - kopā

14 707 521

Uzturēšanas izdevumi

14 700 409

Kapitālie izdevumi

7 112

Finansiālā bilance

-72 347

Finansēšana

72 347

Naudas līdzekļi

72 347

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

72 34757. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

3 564 666

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

15 311

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 549 355

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 549 355

Izdevumi - kopā

3 613 184

Uzturēšanas izdevumi

2 979 469

Kapitālie izdevumi

633 715

Finansiālā bilance

-48 518

Finansēšana

48 518

Naudas līdzekļi

48 518

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

48 51858. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

92 749 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 535 351

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

98 849

Transferti

333 607

Valsts budžeta transferti

333 607

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

333 607

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

104 104

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

 

104 104

Subsīdiju un dotāciju transferti

229 503

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

229 503

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

89 880 042

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

89 880 042

Izdevumi - kopā

91 111 424

Uzturēšanas izdevumi

71 821 063

Uzturēšanas izdevumu transferti

57 812 052

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

1 700 900

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

56 012 303

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

98 849

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

98 849

Kapitālie izdevumi

19 290 361

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

18 776 523

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

18 776 523

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

18 776 523

Finansiālā bilance

1 637 576

Finansēšana

-1 637 576

Naudas līdzekļi

-1 637 576

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 637 57662. Mērķdotācijas pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

323 290 067

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

323 290 067

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

323 290 067

Izdevumi - kopā

323 290 067

Uzturēšanas izdevumi

323 290 067

Uzturēšanas izdevumu transferti

323 290 067

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

323 290 06764. Dotācija pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

8 292 058

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 292 058

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 292 058

Izdevumi - kopā

8 292 058

Uzturēšanas izdevumi

8 292 058

Uzturēšanas izdevumu transferti

8 292 058

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

8 292 058

 

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""

4.pielikums

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods


LsIeņēmumi - kopā

3 813 922 792Resursi izdevumu segšanai

4 017 823 270Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

144 148 554Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

108 553 275Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 765 121 441Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 765 121 441Izdevumi - kopā

4 051 532 216Uzturēšanas izdevumi

3 674 401 153Kārtējie izdevumi

1 434 193 982Atlīdzība

904 042 451Atalgojums

653 210 212Preces un pakalpojumi

530 151 531Procentu izdevumi

80 781 151Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 387 015 300Subsīdijas un dotācijas

1 248 757 501Subsīdiju un dotāciju transferti

3 666 435Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

3 666 435Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

3 666 435Sociālie pabalsti

138 257 799Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

182 176 168Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

168 610 600Starptautiskā sadarbība

13 565 568Uzturēšanas izdevumu transferti

590 234 552Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 792 888Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 792 888Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

436 649 469Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

136 792 195Kapitālie izdevumi

377 131 063Pamatkapitāla veidošana

349 822 492Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

27 308 571Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

27 308 571Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

27 308 571Finansiālā bilance

-237 609 424Finansēšana

237 609 424Aizņēmumi

205 115 220Aizdevumi

-174 000 000Naudas līdzekļi

206 494 204Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 067 353Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 426 851Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

174 000 00001. Valsts prezidenta kanceleja
Resursi izdevumu segšanai

3 263 702Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 263 702Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 263 702Izdevumi - kopā

3 263 702Uzturēšanas izdevumi

3 024 132Kārtējie izdevumi

2 988 132Atlīdzība

1 733 167Atalgojums

1 372 419Preces un pakalpojumi

1 254 965Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 000Sociālie pabalsti

36 000Kapitālie izdevumi

239 570Pamatkapitāla veidošana

239 570

03.00.00

01.110

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

88 412Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 412Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 412Izdevumi - kopā

88 412Uzturēšanas izdevumi

88 412Kārtējie izdevumi

88 412Atlīdzība

46 037Atalgojums

37 100Preces un pakalpojumi

42 375

04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

2 861 258Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 861 258Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 861 258Izdevumi - kopā

2 861 258Uzturēšanas izdevumi

2 625 258Kārtējie izdevumi

2 589 258Atlīdzība

1 538 239Atalgojums

1 208 633Preces un pakalpojumi

1 051 019Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 000Sociālie pabalsti

36 000Kapitālie izdevumi

236 000Pamatkapitāla veidošana

236 000

05.00.00

01.110

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

77 904Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 904Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 904Izdevumi - kopā

77 904Uzturēšanas izdevumi

77 904Kārtējie izdevumi

77 904Atlīdzība

17 670Atalgojums

14 240Preces un pakalpojumi

60 234

06.00.00

01.110

Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

160 877Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

160 877Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

160 877Izdevumi - kopā

160 877Uzturēšanas izdevumi

160 877Kārtējie izdevumi

160 877Atlīdzība

108 140Atalgojums

93 846Preces un pakalpojumi

52 737

07.00.00

01.110

Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

75 251Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 251Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 251Izdevumi - kopā

75 251Uzturēšanas izdevumi

71 681Kārtējie izdevumi

71 681Atlīdzība

23 081Atalgojums

18 600Preces un pakalpojumi

48 600Kapitālie izdevumi

3 570Pamatkapitāla veidošana

3 57002. Saeima
Resursi izdevumu segšanai

15 047 784Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

259 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 788 784Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 788 784Izdevumi - kopā

15 195 431Uzturēšanas izdevumi

14 309 414Kārtējie izdevumi

14 203 474Atlīdzība

11 889 112Atalgojums

8 338 299Preces un pakalpojumi

2 314 362Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

105 940Starptautiskā sadarbība

105 940Kapitālie izdevumi

886 017Pamatkapitāla veidošana

886 017Finansiālā bilance

-147 647Finansēšana

147 647Naudas līdzekļi

147 647Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

147 647

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

14 780 487Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

259 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 521 487Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 521 487Izdevumi - kopā

14 928 134Uzturēšanas izdevumi

14 042 117Kārtējie izdevumi

14 042 117Atlīdzība

11 727 755Atalgojums

8 208 267Preces un pakalpojumi

2 314 362Kapitālie izdevumi

886 017Pamatkapitāla veidošana

886 017Finansiālā bilance

-147 647Finansēšana

147 647Naudas līdzekļi

147 647Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

147 647

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

105 940Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 940Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 940Izdevumi - kopā

105 940Uzturēšanas izdevumi

105 940Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

105 940Starptautiskā sadarbība

105 940

03.00.00

01.110

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

161 357Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 357Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 357Izdevumi - kopā

161 357Uzturēšanas izdevumi

161 357Kārtējie izdevumi

161 357Atlīdzība

161 357Atalgojums

130 03203. Ministru kabinets
Resursi izdevumu segšanai

5 819 643Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

78 260Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

12 618Transferti

6 000Valsts budžeta transferti

6 000Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

6 000Subsīdiju un dotāciju transferti

6 000Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

6 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 722 765Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 722 765Izdevumi - kopā

5 833 878Uzturēšanas izdevumi

5 685 997Kārtējie izdevumi

5 654 697Atlīdzība

4 451 105Atalgojums

3 423 778Preces un pakalpojumi

1 203 592Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 000Sociālie pabalsti

30 000Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 300Starptautiskā sadarbība

1 300Kapitālie izdevumi

147 881Pamatkapitāla veidošana

147 881Finansiālā bilance

-14 235Finansēšana

14 235Naudas līdzekļi

14 235Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

14 235

01.00.00

01.110

Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika
Resursi izdevumu segšanai

4 198 317Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

7 860Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 618Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 179 839Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 179 839Izdevumi - kopā

4 200 427Uzturēšanas izdevumi

4 143 846Kārtējie izdevumi

4 113 846Atlīdzība

3 395 146Atalgojums

2 615 477Preces un pakalpojumi

718 700Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 000Sociālie pabalsti

30 000Kapitālie izdevumi

56 581Pamatkapitāla veidošana

56 581Finansiālā bilance

-2 110Finansēšana

2 110Naudas līdzekļi

2 110Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 110

03.00.00

09.810

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

538 161Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

70 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

468 161Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

468 161Izdevumi - kopā

550 179Uzturēšanas izdevumi

510 179Kārtējie izdevumi

508 879Atlīdzība

380 297Atalgojums

283 146Preces un pakalpojumi

128 582Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 300Starptautiskā sadarbība

1 300Kapitālie izdevumi

40 000Pamatkapitāla veidošana

40 000Finansiālā bilance

-12 018Finansēšana

12 018Naudas līdzekļi

12 018Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

12 018

03.01.00

09.810

Ierēdņu apmācība
Resursi izdevumu segšanai

169 685Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

169 685Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

169 685Izdevumi - kopā

169 685Uzturēšanas izdevumi

169 685Kārtējie izdevumi

169 685Atlīdzība

97 517Atalgojums

74 800Preces un pakalpojumi

72 168

03.02.00

09.810

Valsts administrācijas skola
Resursi izdevumu segšanai

368 476Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

70 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

298 476Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

298 476Izdevumi - kopā

380 494Uzturēšanas izdevumi

340 494Kārtējie izdevumi

339 194Atlīdzība

282 780Atalgojums

208 346Preces un pakalpojumi

56 414Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 300Starptautiskā sadarbība

1 300Kapitālie izdevumi

40 000Pamatkapitāla veidošana

40 000Finansiālā bilance

-12 018Finansēšana

12 018Naudas līdzekļi

12 018Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

12 018

10.00.00

01.330

Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā
Resursi izdevumu segšanai

314 231Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

400Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

311 831Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

311 831Izdevumi - kopā

314 338Uzturēšanas izdevumi

308 238Kārtējie izdevumi

308 238Atlīdzība

171 524Atalgojums

132 835Preces un pakalpojumi

136 714Kapitālie izdevumi

6 100Pamatkapitāla veidošana

6 100Finansiālā bilance

-107Finansēšana

107Naudas līdzekļi

107Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

107

11.00.00

01.110

Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos
Resursi izdevumu segšanai

301 960Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

301 960Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

301 960Izdevumi - kopā

301 960Uzturēšanas izdevumi

298 760Kārtējie izdevumi

298 760Atlīdzība

262 891Atalgojums

209 855Preces un pakalpojumi

35 869Kapitālie izdevumi

3 200Pamatkapitāla veidošana

3 200

15.00.00

01.110

PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana
Resursi izdevumu segšanai

188 180Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

188 180Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

188 180Izdevumi - kopā

188 180Uzturēšanas izdevumi

161 180Kārtējie izdevumi

161 180Atlīdzība

112 270Atalgojums

90 475Preces un pakalpojumi

48 910Kapitālie izdevumi

27 000Pamatkapitāla veidošana

27 000

17.00.00

01.110

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013)
Resursi izdevumu segšanai

272 794Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

272 794Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

272 794Izdevumi - kopā

272 794Uzturēšanas izdevumi

257 794Kārtējie izdevumi

257 794Atlīdzība

128 977Atalgojums

91 990Preces un pakalpojumi

128 817Kapitālie izdevumi

15 000Pamatkapitāla veidošana

15 000

99.00.00

01.890

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
Resursi izdevumu segšanai

6 000Transferti

6 000Valsts budžeta transferti

6 000Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

6 000Subsīdiju un dotāciju transferti

6 000Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

6 000Izdevumi - kopā

6 000Uzturēšanas izdevumi

6 000Kārtējie izdevumi

6 000Preces un pakalpojumi

6 00004. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Resursi izdevumu segšanai

3 650 108Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 650 108Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 650 108Izdevumi - kopā

3 650 108Uzturēšanas izdevumi

3 568 271Kārtējie izdevumi

3 564 326Atlīdzība

2 908 838Atalgojums

2 121 030Preces un pakalpojumi

655 488Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 945Starptautiskā sadarbība

3 945Kapitālie izdevumi

81 837Pamatkapitāla veidošana

81 837

01.00.00

01.110

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Resursi izdevumu segšanai

3 550 108Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 550 108Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 550 108Izdevumi - kopā

3 550 108Uzturēšanas izdevumi

3 468 271Kārtējie izdevumi

3 464 326Atlīdzība

2 908 838Atalgojums

2 121 030Preces un pakalpojumi

555 488Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 945Starptautiskā sadarbība

3 945Kapitālie izdevumi

81 837Pamatkapitāla veidošana

81 837

02.00.00

01.110

Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

100 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000Izdevumi - kopā

100 000Uzturēšanas izdevumi

100 000Kārtējie izdevumi

100 000Preces un pakalpojumi

100 00005. Tiesībsarga birojs
Resursi izdevumu segšanai

1 303 002Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 303 002Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 303 002Izdevumi - kopā

1 303 002Uzturēšanas izdevumi

1 294 399Kārtējie izdevumi

1 292 923Atlīdzība

968 768Atalgojums

694 688Preces un pakalpojumi

324 155Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 476Starptautiskā sadarbība

1 476Kapitālie izdevumi

8 603Pamatkapitāla veidošana

8 603

01.00.00

01.110

Tiesībsarga birojs
Resursi izdevumu segšanai

1 303 002Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 303 002Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 303 002Izdevumi - kopā

1 303 002Uzturēšanas izdevumi

1 294 399Kārtējie izdevumi

1 292 923Atlīdzība

968 768Atalgojums

694 688Preces un pakalpojumi

324 155Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 476Starptautiskā sadarbība

1 476Kapitālie izdevumi

8 603Pamatkapitāla veidošana

8 60306. Valsts civildienesta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

302 571Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

302 571Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

302 571Izdevumi - kopā

302 571Uzturēšanas izdevumi

298 571Kārtējie izdevumi

298 571Atlīdzība

245 518Atalgojums

191 408Preces un pakalpojumi

53 053Kapitālie izdevumi

4 000Pamatkapitāla veidošana

4 000

01.00.00

01.310

Civildienests
Resursi izdevumu segšanai

302 571Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

302 571Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

302 571Izdevumi - kopā

302 571Uzturēšanas izdevumi

298 571Kārtējie izdevumi

298 571Atlīdzība

245 518Atalgojums

191 408Preces un pakalpojumi

53 053Kapitālie izdevumi

4 000Pamatkapitāla veidošana

4 00007. Informācijas analīzes dienests
Resursi izdevumu segšanai

565 856Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 856Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 856Izdevumi - kopā

565 856Uzturēšanas izdevumi

565 856Kārtējie izdevumi

565 856Preces un pakalpojumi

565 856

01.00.00

01.330

Informācijas analīzes dienests
Resursi izdevumu segšanai

565 856Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 856Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 856Izdevumi - kopā

565 856Uzturēšanas izdevumi

565 856Kārtējie izdevumi

565 856Preces un pakalpojumi

565 85610. Aizsardzības ministrija
Resursi izdevumu segšanai

265 050 635Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 316 444Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 580 000Transferti

18 741Valsts budžeta transferti

18 741Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

18 741Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

18 741Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

18 741Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

261 135 450Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

261 135 450Izdevumi - kopā

267 217 965Uzturēšanas izdevumi

219 725 727Kārtējie izdevumi

209 760 877Atlīdzība

109 638 572Atalgojums

66 871 967Preces un pakalpojumi

100 122 305Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

6 302 642Subsīdijas un dotācijas

2 509 193Sociālie pabalsti

3 793 449Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 655 182Starptautiskā sadarbība

3 655 182Uzturēšanas izdevumu transferti

7 026Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

7 026Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

7 026Kapitālie izdevumi

47 492 238Pamatkapitāla veidošana

40 660 190Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

6 832 048Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

6 832 048Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

6 832 048Finansiālā bilance

-2 167 330Finansēšana

2 167 330Naudas līdzekļi

2 167 330Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 287 483Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

879 847

06.00.00

03.140

Valsts drošības aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai

5 589 000Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 588 000Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 588 000Izdevumi - kopā

5 589 000Uzturēšanas izdevumi

5 589 000Kārtējie izdevumi

5 589 000Preces un pakalpojumi

5 589 000

22.00.00

02.100

Nacionālie bruņotie spēki
Resursi izdevumu segšanai

180 326 174Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

64 822Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

180 261 352Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

180 261 352Izdevumi - kopā

180 326 174Uzturēšanas izdevumi

173 197 821Kārtējie izdevumi

171 634 666Atlīdzība

89 285 761Atalgojums

51 859 274Preces un pakalpojumi

82 348 905Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 556 129Subsīdijas un dotācijas

1 402 680Sociālie pabalsti

153 449Uzturēšanas izdevumu transferti

7 026Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

7 026Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

7 026Kapitālie izdevumi

7 128 353Pamatkapitāla veidošana

7 128 353

22.01.00

02.100

Nacionālo bruņoto spēku vadība
Resursi izdevumu segšanai

2 990 459Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 990 459Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 990 459Izdevumi - kopā

2 990 459Uzturēšanas izdevumi

2 927 229Kārtējie izdevumi

2 927 229Preces un pakalpojumi

2 927 229Kapitālie izdevumi

63 230Pamatkapitāla veidošana

63 230

22.02.00

02.100

Vispārējās vienības
Resursi izdevumu segšanai

3 326 354Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 326 354Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 326 354Izdevumi - kopā

3 326 354Uzturēšanas izdevumi

3 246 084Kārtējie izdevumi

1 843 404Preces un pakalpojumi

1 843 404Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 402 680Subsīdijas un dotācijas

1 402 680Kapitālie izdevumi

80 270Pamatkapitāla veidošana

80 270

22.03.00

02.100

Gaisa spēki
Resursi izdevumu segšanai

8 107 469Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 107 469Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 107 469Izdevumi - kopā

8 107 469Uzturēšanas izdevumi

8 107 469Kārtējie izdevumi

8 107 469Preces un pakalpojumi

8 107 469

22.04.00

02.100

Jūras spēki
Resursi izdevumu segšanai

20 828 568Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 828 568Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 828 568Izdevumi - kopā

20 828 568Uzturēšanas izdevumi

16 790 309Kārtējie izdevumi

16 790 309Preces un pakalpojumi

16 790 309Kapitālie izdevumi

4 038 259Pamatkapitāla veidošana

4 038 259

22.05.00

02.100

Sauszemes spēki
Resursi izdevumu segšanai

2 136 891Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

415Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 136 476Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 136 476Izdevumi - kopā

2 136 891Uzturēšanas izdevumi

2 018 106Kārtējie izdevumi

2 018 106Preces un pakalpojumi

2 018 106Kapitālie izdevumi

118 785Pamatkapitāla veidošana

118 785

22.06.00

02.100

Nacionālā aizsardzības akadēmija
Resursi izdevumu segšanai

568 078Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 078Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 078Izdevumi - kopā

568 078Uzturēšanas izdevumi

552 865Kārtējie izdevumi

512 865Atlīdzība

11 724Preces un pakalpojumi

501 141Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

40 000Sociālie pabalsti

40 000Kapitālie izdevumi

15 213Pamatkapitāla veidošana

15 213

22.08.00

02.100

Nodrošinājuma pavēlniecība
Resursi izdevumu segšanai

45 743 981Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

55 442Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 688 539Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 688 539Izdevumi - kopā

45 743 981Uzturēšanas izdevumi

43 094 596Kārtējie izdevumi

43 087 570Preces un pakalpojumi

43 087 570Uzturēšanas izdevumu transferti

7 026Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

7 026Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

7 026Kapitālie izdevumi

2 649 385Pamatkapitāla veidošana

2 649 385

22.09.00

02.100

Mācību vadības pavēlniecība
Resursi izdevumu segšanai

1 607 822Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 120Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 604 702Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 604 702Izdevumi - kopā

1 607 822Uzturēšanas izdevumi

1 471 561Kārtējie izdevumi

1 471 561Preces un pakalpojumi

1 471 561Kapitālie izdevumi

136 261Pamatkapitāla veidošana

136 261

22.10.00

02.100

Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums
Resursi izdevumu segšanai

93 192 130Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

93 192 130Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

93 192 130Izdevumi - kopā

93 192 130Uzturēšanas izdevumi

93 192 130Kārtējie izdevumi

93 192 130Atlīdzība

89 274 037Atalgojums

51 859 274Preces un pakalpojumi

3 918 093

22.11.00

02.100

Zemessardze
Resursi izdevumu segšanai

1 824 422Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 845Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 821 577Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 821 577Izdevumi - kopā

1 824 422Uzturēšanas izdevumi

1 797 472Kārtējie izdevumi

1 684 023Preces un pakalpojumi

1 684 023Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

113 449Sociālie pabalsti

113 449Kapitālie izdevumi

26 950Pamatkapitāla veidošana

26 950

28.00.00

02.500

Ģeodēzija un kartogrāfija
Resursi izdevumu segšanai

4 785 089Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

650 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 135 089Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 135 089Izdevumi - kopā

4 787 360Uzturēšanas izdevumi

4 723 750Kārtējie izdevumi

4 723 750Atlīdzība

3 317 555Atalgojums

2 579 802Preces un pakalpojumi

1 406 195Kapitālie izdevumi

63 610Pamatkapitāla veidošana

63 610Finansiālā bilance

-2 271Finansēšana

2 271Naudas līdzekļi

2 271Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 271

30.00.00

02.500

Valsts aizsardzības politikas realizācija
Resursi izdevumu segšanai

17 160 318Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

8 500Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 151 818Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 151 818Izdevumi - kopā

17 160 318Uzturēšanas izdevumi

16 328 486Kārtējie izdevumi

12 168 019Atlīdzība

8 228 004Atalgojums

6 030 601Preces un pakalpojumi

3 940 015Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

505 285Subsīdijas un dotācijas

430 285Sociālie pabalsti

75 000Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 655 182Starptautiskā sadarbība

3 655 182Kapitālie izdevumi

831 832Pamatkapitāla veidošana

831 832

31.00.00

10.200

Militārpersonu pensiju fonds
Resursi izdevumu segšanai

3 565 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 565 000Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 565 000Izdevumi - kopā

3 565 000Uzturēšanas izdevumi

3 565 000Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 565 000Sociālie pabalsti

3 565 000

32.00.00

02.500

Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos
Resursi izdevumu segšanai

4 694 833Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

80 606Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 614 227Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 614 227Izdevumi - kopā

4 715 795Uzturēšanas izdevumi

4 661 023Kārtējie izdevumi

4 536 343Atlīdzība

2 973 912Atalgojums

2 080 864Preces un pakalpojumi

1 562 431Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

124 680Subsīdijas un dotācijas

124 680Kapitālie izdevumi

54 772Pamatkapitāla veidošana

54 772Finansiālā bilance

-20 962Finansēšana

20 962Naudas līdzekļi

20 962Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 962

33.00.00

02.500

Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
Resursi izdevumu segšanai

48 930 221Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

511 516Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 580 000Transferti

18 741Valsts budžeta transferti

18 741Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

18 741Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

18 741Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

18 741Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 819 964Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 819 964Izdevumi - kopā

51 074 318Uzturēšanas izdevumi

11 660 647Kārtējie izdevumi

11 109 099Atlīdzība

5 833 340Atalgojums

4 321 426Preces un pakalpojumi

5 275 759Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

551 548Subsīdijas un dotācijas

551 548Kapitālie izdevumi

39 413 671Pamatkapitāla veidošana

32 581 623Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

6 832 048Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

6 832 048Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

6 832 048Finansiālā bilance

-2 144 097Finansēšana

2 144 097Naudas līdzekļi

2 144 097Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 264 250Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

879 84711. Ārlietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai

40 759 628Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

481 700Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000Transferti

193 320Valsts budžeta transferti

193 320Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

193 320Subsīdiju un dotāciju transferti

193 320Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

193 320Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 284 608Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 284 608Izdevumi - kopā

40 937 359Uzturēšanas izdevumi

40 112 361Kārtējie izdevumi

38 956 831Atlīdzība

20 102 511Atalgojums

15 880 881Preces un pakalpojumi

18 854 320Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

114 713Sociālie pabalsti

114 713Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 030 817Starptautiskā sadarbība

1 030 817Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000Kapitālie izdevumi

824 998Pamatkapitāla veidošana

824 998Finansiālā bilance

-177 731Finansēšana

177 731Naudas līdzekļi

177 731Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

177 731

01.00.00


Ārlietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

38 804 477Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

471 700Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 532 777Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 532 777Izdevumi - kopā

38 982 208Uzturēšanas izdevumi

38 161 090Kārtējie izdevumi

38 050 640Atlīdzība

19 914 411Atalgojums

15 731 912Preces un pakalpojumi

18 136 229Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

100 450Sociālie pabalsti

100 450Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000Kapitālie izdevumi

821 118Pamatkapitāla veidošana

821 118Finansiālā bilance

-177 731Finansēšana

177 731Naudas līdzekļi

177 731Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

177 731

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai

13 998 286Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

146 100Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 052 186Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 052 186Izdevumi - kopā

13 998 286Uzturēšanas izdevumi

13 854 663Kārtējie izdevumi

13 754 213Atlīdzība

6 602 568Atalgojums

4 807 475Preces un pakalpojumi

7 151 645Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

100 450Sociālie pabalsti

100 450Kapitālie izdevumi

143 623Pamatkapitāla veidošana

143 623

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Resursi izdevumu segšanai

24 565 917Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

325 600Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 240 317Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 240 317Izdevumi - kopā

24 743 648Uzturēšanas izdevumi

24 198 328Kārtējie izdevumi

24 188 328Atlīdzība

13 300 774Atalgojums

10 915 517Preces un pakalpojumi

10 887 554Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000Kapitālie izdevumi

545 320Pamatkapitāla veidošana

545 320Finansiālā bilance

-177 731Finansēšana

177 731Naudas līdzekļi

177 731Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

177 731

01.06.00

01.132

Konsulārais nodrošinājums
Resursi izdevumu segšanai

240 274Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

240 274Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

240 274Izdevumi - kopā

240 274Uzturēšanas izdevumi

108 099Kārtējie izdevumi

108 099Atlīdzība

11 069Atalgojums

8 920Preces un pakalpojumi

97 030Kapitālie izdevumi

132 175Pamatkapitāla veidošana

132 175

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

936 760Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

936 760Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

936 760Izdevumi - kopā

936 760Uzturēšanas izdevumi

936 760Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

936 760Starptautiskā sadarbība

936 760

06.00.00

01.131

Latvijas institūts
Resursi izdevumu segšanai

245 071Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

10 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

235 071Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

235 071Izdevumi - kopā

245 071Uzturēšanas izdevumi

241 191Kārtējie izdevumi

241 191Atlīdzība

108 100Atalgojums

84 500Preces un pakalpojumi

133 091Kapitālie izdevumi

3 880Pamatkapitāla veidošana

3 880

07.00.00

01.131

Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība
Resursi izdevumu segšanai

580 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

580 000Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

580 000Izdevumi - kopā

580 000Uzturēšanas izdevumi

580 000Kārtējie izdevumi

580 000Atlīdzība

80 000Atalgojums

64 469Preces un pakalpojumi

500 000

99.00.00

01.890

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
Resursi izdevumu segšanai

193 320Transferti

193 320Valsts budžeta transferti

193 320Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

193 320Subsīdiju un dotāciju transferti

193 320Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

193 320Izdevumi - kopā

193 320Uzturēšanas izdevumi

193 320Kārtējie izdevumi

85 000Preces un pakalpojumi

85 000Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

14 263Sociālie pabalsti

14 263Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

94 057Starptautiskā sadarbība

94 05712. Ekonomikas ministrija
Resursi izdevumu segšanai

97 726 232Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 377 256Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 479 531Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

629 584Transferti

109 374Valsts budžeta transferti

109 374Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

109 374Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

109 374Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

88 921Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

20 453Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 760 071Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 760 071Izdevumi - kopā

98 332 132Uzturēšanas izdevumi

96 993 877Kārtējie izdevumi

37 509 710Atlīdzība

22 178 796Atalgojums

16 874 875Preces un pakalpojumi

15 330 914Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

45 238 770Subsīdijas un dotācijas

45 238 770Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

774 950Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

5 600Starptautiskā sadarbība

769 350Uzturēšanas izdevumu transferti

13 470 447Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

12 840 863Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

629 584Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

629 584Kapitālie izdevumi

1 338 255Pamatkapitāla veidošana

1 338 255Finansiālā bilance

-605 900Finansēšana

605 900Naudas līdzekļi

605 900Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

468 902Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

136 998

20.00.00

04.430

Būvniecība
Resursi izdevumu segšanai

778 404Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

778 404Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

778 404Izdevumi - kopā

778 664Uzturēšanas izdevumi

774 164Kārtējie izdevumi

774 164Atlīdzība

657 649Atalgojums

484 133Preces un pakalpojumi

116 515Kapitālie izdevumi

4 500Pamatkapitāla veidošana

4 500Finansiālā bilance

-260Finansēšana

260Naudas līdzekļi

260Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

260

24.00.00

01.320

Statistiskās informācijas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

9 914 232Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

171 676Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

623 027Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

324 843Transferti

88 921Valsts budžeta transferti

88 921Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

88 921Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

88 921Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

88 921Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 030 608Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 030 608Izdevumi - kopā

10 043 788Uzturēšanas izdevumi

9 388 118Kārtējie izdevumi

9 002 647Atlīdzība

6 838 340Atalgojums

5 180 560Preces un pakalpojumi

2 164 307Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

55 028Subsīdijas un dotācijas

55 028Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

5 600Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

5 600Uzturēšanas izdevumu transferti

324 843Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

324 843Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

 

 

324 843Kapitālie izdevumi

655 670Pamatkapitāla veidošana

655 670Finansiālā bilance

-129 556Finansēšana

129 556Naudas līdzekļi

129 556Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 371Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

110 185

25.00.00

04.810

Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana
Resursi izdevumu segšanai

2 774 468Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 774 468Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 774 468Izdevumi - kopā

2 774 468Uzturēšanas izdevumi

2 704 695Kārtējie izdevumi

1 863 832Atlīdzība

485 596Atalgojums

388 382Preces un pakalpojumi

1 378 236Uzturēšanas izdevumu transferti

840 863Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

840 863Kapitālie izdevumi

69 773Pamatkapitāla veidošana

69 773

26.00.00


Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai

7 444 441Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 319 780Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

632 072Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 492 589Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 492 589Izdevumi - kopā

7 486 866Uzturēšanas izdevumi

7 235 226Kārtējie izdevumi

6 939 573Atlīdzība

4 801 137Atalgojums

3 611 089Preces un pakalpojumi

2 138 436Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

274 345Subsīdijas un dotācijas

274 345Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

21 308Starptautiskā sadarbība

21 308Kapitālie izdevumi

251 640Pamatkapitāla veidošana

251 640Finansiālā bilance

-42 425Finansēšana

42 425Naudas līdzekļi

42 425Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

41 757Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

668

26.01.00

04.110

Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai

2 055 760Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

513 048Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 542 712Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 542 712Izdevumi - kopā

2 055 760Uzturēšanas izdevumi

2 037 145Kārtējie izdevumi

2 037 145Atlīdzība

1 207 480Atalgojums

903 200Preces un pakalpojumi

829 665Kapitālie izdevumi

18 615Pamatkapitāla veidošana

18 615

26.02.00

04.110

Konkurences politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai

1 093 330Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

105 420Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

987 910Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

987 910Izdevumi - kopā

1 093 330Uzturēšanas izdevumi

1 082 750Kārtējie izdevumi

1 082 750Atlīdzība

766 342Atalgojums

585 360Preces un pakalpojumi

316 408Kapitālie izdevumi

10 580Pamatkapitāla veidošana

10 580

26.03.00

04.100

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Resursi izdevumu segšanai

3 055 000Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 055 000Izdevumi - kopā

3 055 000Uzturēšanas izdevumi

2 897 475Kārtējie izdevumi

2 876 167Atlīdzība

2 150 983Atalgojums

1 604 857Preces un pakalpojumi

725 184Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

21 308Starptautiskā sadarbība

21 308Kapitālie izdevumi

157 525Pamatkapitāla veidošana

157 525

26.04.00

04.110

Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

1 240 351Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

264 780Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

13 604Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

961 967Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

961 967Izdevumi - kopā

1 282 776Uzturēšanas izdevumi

1 217 856Kārtējie izdevumi

943 511Atlīdzība

676 332Atalgojums

517 672Preces un pakalpojumi

267 179Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

274 345Subsīdijas un dotācijas

274 345Kapitālie izdevumi

64 920Pamatkapitāla veidošana

64 920Finansiālā bilance

-42 425Finansēšana

42 425Naudas līdzekļi

42 425Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

41 757Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

668

27.00.00

04.100

Valsts atbalsta politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai

49 115 007Transferti

20 453Valsts budžeta transferti

20 453Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

20 453Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

 

 

20 453Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

20 453Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 094 554Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 094 554Izdevumi - kopā

49 115 007Uzturēšanas izdevumi

48 960 394Kārtējie izdevumi

4 882 664Atlīdzība

2 576 891Atalgojums

1 921 216Preces un pakalpojumi

2 305 773Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

44 077 730Subsīdijas un dotācijas

44 077 730Kapitālie izdevumi

154 613Pamatkapitāla veidošana

154 613

27.01.00

04.100

Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana
Resursi izdevumu segšanai

1 750 572Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 750 572Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 750 572Izdevumi - kopā

1 750 572Uzturēšanas izdevumi

1 730 572Kārtējie izdevumi

1 730 572Atlīdzība

1 302 870Atalgojums

991 948Preces un pakalpojumi

427 702Kapitālie izdevumi

20 000Pamatkapitāla veidošana

20 000

27.02.00

04.100

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai

42 794 174Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 794 174Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 794 174Izdevumi - kopā

42 794 174Uzturēšanas izdevumi

42 794 174Kārtējie izdevumi

102 472Atlīdzība

80 739Atalgojums

61 064Preces un pakalpojumi

21 733Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

42 691 702Subsīdijas un dotācijas

42 691 702

27.03.00

04.100

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai

2 662 586Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 662 586Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 662 586Izdevumi - kopā

2 662 586Uzturēšanas izdevumi

2 658 901Kārtējie izdevumi

1 293 326Atlīdzība

35 703Atalgojums

28 772Preces un pakalpojumi

1 257 623Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 365 575Subsīdijas un dotācijas

1 365 575Kapitālie izdevumi

3 685Pamatkapitāla veidošana

3 685

27.04.00

04.100

Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai

231 927Transferti

20 453Valsts budžeta transferti

20 453Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

20 453Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

20 453Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

20 453Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

211 474Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

211 474Izdevumi - kopā

231 927Uzturēšanas izdevumi

228 592Kārtējie izdevumi

208 139Atlīdzība

117 251Atalgojums

92 772Preces un pakalpojumi

90 888Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

20 453Subsīdijas un dotācijas

20 453Kapitālie izdevumi

3 335Pamatkapitāla veidošana

3 335

27.05.00

04.100

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013)
Resursi izdevumu segšanai

1 675 748Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 675 748Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 675 748Izdevumi - kopā

1 675 748Uzturēšanas izdevumi

1 548 155Kārtējie izdevumi

1 548 155Atlīdzība

1 040 328Atalgojums

746 660Preces un pakalpojumi

507 827Kapitālie izdevumi

127 593Pamatkapitāla veidošana

127 593

28.00.00

01.132

Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai

2 950 270Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

500 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 450 270Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 450 270Izdevumi - kopā

2 950 270Uzturēšanas izdevumi

2 901 070Kārtējie izdevumi

2 900 180Atlīdzība

1 498 497Atalgojums

1 227 369Preces un pakalpojumi

1 401 683Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

890Starptautiskā sadarbība

890Kapitālie izdevumi

49 200Pamatkapitāla veidošana

49 200

29.00.00

04.300

Enerģētikas politika
Resursi izdevumu segšanai

3 108 821Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 108 821Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 108 821Izdevumi - kopā

3 108 821Uzturēšanas izdevumi

3 088 862Kārtējie izdevumi

3 088 862Atlīdzība

167 417Atalgojums

132 062Preces un pakalpojumi

2 921 445Kapitālie izdevumi

19 959Pamatkapitāla veidošana

19 959

30.00.00

04.730

Tūrisma politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai

1 360 725Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

80 800Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

24 405Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 255 520Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 255 520Izdevumi - kopā

1 388 889Uzturēšanas izdevumi

1 354 989Kārtējie izdevumi

1 354 989Atlīdzība

476 760Atalgojums

376 194Preces un pakalpojumi

878 229Kapitālie izdevumi

33 900Pamatkapitāla veidošana

33 900Finansiālā bilance

-28 164Finansēšana

28 164Naudas līdzekļi

28 164Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 541Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

24 623

31.00.00

04.100

Nozares politiku veidošana un vadība
Resursi izdevumu segšanai

5 998 945Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

280 000Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

66 508Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

8 968Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 652 437Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 652 437Izdevumi - kopā

6 311 460Uzturēšanas izdevumi

6 220 460Kārtējie izdevumi

5 464 340Atlīdzība

3 707 247Atalgojums

2 807 948Preces un pakalpojumi

1 757 093Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

747 152Starptautiskā sadarbība

747 152Uzturēšanas izdevumu transferti

8 968Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

8 968Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

8 968Kapitālie izdevumi

91 000Pamatkapitāla veidošana

91 000Finansiālā bilance

-312 515Finansēšana

312 515Naudas līdzekļi

312 515Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

312 515

32.00.00


Mājokļu politikas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai

14 280 919Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

25 000Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 133 519Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

295 773Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 122 400Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 122 400Izdevumi - kopā

14 373 899Uzturēšanas izdevumi

14 365 899Kārtējie izdevumi

1 238 459Atlīdzība

969 262Atalgojums

745 922Preces un pakalpojumi

269 197Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

831 667Subsīdijas un dotācijas

831 667Uzturēšanas izdevumu transferti

12 295 773Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

12 000 000Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

295 773Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

295 773Kapitālie izdevumi

8 000Pamatkapitāla veidošana

8 000Finansiālā bilance

-92 980Finansēšana

92 980Naudas līdzekļi

92 980Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

91 458Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 522

32.01.00

10.600

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra
Resursi izdevumu segšanai

1 153 479Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

25 000Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

6 079Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 122 400Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 122 400Izdevumi - kopā

1 246 459Uzturēšanas izdevumi

1 238 459Kārtējie izdevumi

1 238 459Atlīdzība

969 262Atalgojums

745 922Preces un pakalpojumi

269 197Kapitālie izdevumi

8 000Pamatkapitāla veidošana

8 000Finansiālā bilance

-92 980Finansēšana

92 980Naudas līdzekļi

92 980Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

91 458Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 522

32.02.00

04.110

Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai

1 127 440Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 127 440Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

295 773Izdevumi - kopā

1 127 440Uzturēšanas izdevumi

1 127 440Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

831 667Subsīdijas un dotācijas

831 667Uzturēšanas izdevumu transferti

295 773Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

295 773Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

295 773

32.03.00

10.600

Atbalsts mājokļiem
Resursi izdevumu segšanai

12 000 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 000 000Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 000 000Izdevumi - kopā

12 000 000Uzturēšanas izdevumi

12 000 000Uzturēšanas izdevumu transferti

12 000 000Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

12 000 00013. Finanšu ministrija
Resursi izdevumu segšanai

720 516 344Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 690 155Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

3 113 644Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

619 170Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

715 712 545Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

624 173 883Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

91 538 662Izdevumi - kopā

721 000 821Uzturēšanas izdevumi

684 211 172Kārtējie izdevumi

102 185 699Atlīdzība

68 306 470Atalgojums

49 483 273Preces un pakalpojumi

33 879 229Procentu izdevumi

77 345 000Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

217 894 397Subsīdijas un dotācijas

217 379 712Subsīdiju un dotāciju transferti

5 874 454Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

5 874 454Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

3 666 435Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

2 208 019Sociālie pabalsti

514 685Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

174 419 569Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

168 605 000Starptautiskā sadarbība

5 814 569Uzturēšanas izdevumu transferti

112 366 507Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

1 686 426Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1 686 426Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

1 686 426Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 519 318Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

69 160 763Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

69 062 147Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

98 616Kapitālie izdevumi

36 789 649Pamatkapitāla veidošana

13 792 580Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069Finansiālā bilance

-484 477Finansēšana

484 477Aizdevumi

-174 000 000Naudas līdzekļi

174 484 477Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

335 681Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

148 796Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

174 000 000

30.00.00

01.120

Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Resursi izdevumu segšanai

13 342 679Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

750 729Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

98 616Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 591 950Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 591 950Izdevumi - kopā

13 491 475Uzturēšanas izdevumi

13 165 475Kārtējie izdevumi

13 016 859Atlīdzība

8 453 710Atalgojums

6 341 915Preces un pakalpojumi

4 563 149Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

50 000Subsīdijas un dotācijas

50 000Uzturēšanas izdevumu transferti

98 616Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

98 616Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

98 616Kapitālie izdevumi

326 000Pamatkapitāla veidošana

326 000Finansiālā bilance

-148 796Finansēšana

148 796Naudas līdzekļi

148 796Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

148 796

31.00.00


Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
Resursi izdevumu segšanai

85 527 988Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 165 360Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

84 362 628Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

84 362 628Izdevumi - kopā

85 805 840Uzturēšanas izdevumi

84 898 850Kārtējie izdevumi

7 553 850Atlīdzība

4 210 159Atalgojums

3 074 218Preces un pakalpojumi

3 343 691Procentu izdevumi

77 345 000Kapitālie izdevumi

906 990Pamatkapitāla veidošana

906 990Finansiālā bilance

-277 852Finansēšana

277 852Naudas līdzekļi

277 852Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

277 852

31.01.00

01.120

Budžeta izpilde
Resursi izdevumu segšanai

6 006 988Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 165 360Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 841 628Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 841 628Izdevumi - kopā

6 284 840Uzturēšanas izdevumi

5 377 850Kārtējie izdevumi

5 377 850Atlīdzība

4 210 159Atalgojums

3 074 218Preces un pakalpojumi

1 167 691Kapitālie izdevumi

906 990Pamatkapitāla veidošana

906 990Finansiālā bilance

-277 852Finansēšana

277 852Naudas līdzekļi

277 852Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

277 852

31.02.00

01.700

Valsts parāda vadība
Resursi izdevumu segšanai

79 521 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 521 000Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 521 000Izdevumi - kopā

79 521 000Uzturēšanas izdevumi

79 521 000Kārtējie izdevumi

2 176 000Preces un pakalpojumi

2 176 000Procentu izdevumi

77 345 000

32.00.00

01.120

Iepirkumu uzraudzības birojs
Resursi izdevumu segšanai

925 785Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

925 785Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

925 785Izdevumi - kopā

925 785Uzturēšanas izdevumi

915 785Kārtējie izdevumi

915 785Atlīdzība

747 834Atalgojums

541 050Preces un pakalpojumi

167 951Kapitālie izdevumi

10 000Pamatkapitāla veidošana

10 000

33.00.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšana
Resursi izdevumu segšanai

50 348 084Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

63 459Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 284 625Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 284 625Izdevumi - kopā

50 351 803Uzturēšanas izdevumi

47 267 636Kārtējie izdevumi

47 267 636Atlīdzība

32 773 705Atalgojums

23 491 505Preces un pakalpojumi

14 493 931Kapitālie izdevumi

3 084 167Pamatkapitāla veidošana

3 084 167Finansiālā bilance

-3 719Finansēšana

3 719Naudas līdzekļi

3 719Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 719

34.00.00

01.120

Muitas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

31 137 774Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

456 336Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 681 438Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 681 438Izdevumi - kopā

31 174 660Uzturēšanas izdevumi

22 029 602Kārtējie izdevumi

22 029 602Atlīdzība

15 121 892Atalgojums

10 950 018Preces un pakalpojumi

6 907 710Kapitālie izdevumi

9 145 058Pamatkapitāla veidošana

9 145 058Finansiālā bilance

-36 886Finansēšana

36 886Naudas līdzekļi

36 886Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

36 886

35.00.00

01.120

Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

4 604 645Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

5 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 599 645Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 599 645Izdevumi - kopā

4 621 128Uzturēšanas izdevumi

4 480 035Kārtējie izdevumi

4 480 035Atlīdzība

3 385 859Atalgojums

2 447 890Preces un pakalpojumi

1 094 176Kapitālie izdevumi

141 093Pamatkapitāla veidošana

141 093Finansiālā bilance

-16 483Finansēšana

16 483Naudas līdzekļi

16 483Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16 483

37.00.00

04.110

Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

2 255 066Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 255 066Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 255 066Izdevumi - kopā

2 255 807Uzturēšanas izdevumi

2 255 807Kārtējie izdevumi

2 255 807Preces un pakalpojumi

2 255 807Finansiālā bilance

-741Finansēšana

741Naudas līdzekļi

741Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

741

38.00.00


Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Resursi izdevumu segšanai

160 320 455Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 362 915Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

520 554Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

157 957 540Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66 418 878Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

91 538 662Izdevumi - kopā

160 320 455Uzturēšanas izdevumi

137 242 836Kārtējie izdevumi

3 405 057Atlīdzība

2 765 638Atalgojums

2 030 345Preces un pakalpojumi

639 419Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 569 888Subsīdijas un dotācijas

21 569 888Uzturēšanas izdevumu transferti

112 267 891Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

1 686 426Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1 686 426Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

1 686 426Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 519 318Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

69 062 147Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

69 062 147Kapitālie izdevumi

23 077 619Pamatkapitāla veidošana

80 550Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069

38.01.00

01.120

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija
Resursi izdevumu segšanai

3 485 607Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 485 607Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 485 607Izdevumi - kopā

3 485 607Uzturēšanas izdevumi

3 405 057Kārtējie izdevumi

3 405 057Atlīdzība

2 765 638Atalgojums

2 030 345Preces un pakalpojumi

639 419Kapitālie izdevumi

80 550Pamatkapitāla veidošana

80 550

38.03.00

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu
Resursi izdevumu segšanai

91 538 662Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

91 538 662Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

91 538 662Izdevumi - kopā

91 538 662Uzturēšanas izdevumi

68 541 593Uzturēšanas izdevumu transferti

68 541 593Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

68 541 593Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

68 541 593Kapitālie izdevumi

22 997 069Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069

38.04.00

01.120

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti
Resursi izdevumu segšanai

62 933 271Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 933 271Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 933 271Izdevumi - kopā

62 933 271Uzturēšanas izdevumi

62 933 271Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 491 733Subsīdijas un dotācijas

21 491 733Uzturēšanas izdevumu transferti

41 441 538Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 441 538

38.05.00

01.120

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums
Resursi izdevumu segšanai

2 362 915Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 362 915Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

520 554Izdevumi - kopā

2 362 915Uzturēšanas izdevumi

2 362 915Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

78 155Subsīdijas un dotācijas

78 155Uzturēšanas izdevumu transferti

2 284 760Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

1 686 426Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1 686 426Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

1 686 426Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

77 780Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

520 554Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

520 554

39.00.00

04.110

Uzraudzība un kontrole
Resursi izdevumu segšanai

1 363 359Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 363 359Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 363 359Izdevumi - kopā

1 363 359Uzturēšanas izdevumi

1 264 637Kārtējie izdevumi

1 261 068Atlīdzība

847 673Atalgojums

606 332Preces un pakalpojumi

413 395Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 569Starptautiskā sadarbība

3 569Kapitālie izdevumi

98 722Pamatkapitāla veidošana

98 722

39.01.00

04.110

Dārgmetālu proves uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

731 237Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

731 237Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

731 237Izdevumi - kopā

731 237Uzturēšanas izdevumi

639 515Kārtējie izdevumi

635 946Atlīdzība

376 321Atalgojums

279 680Preces un pakalpojumi

259 625Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 569Starptautiskā sadarbība

3 569Kapitālie izdevumi

91 722Pamatkapitāla veidošana

91 722

39.02.00

04.110

Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

632 122Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

632 122Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

632 122Izdevumi - kopā

632 122Uzturēšanas izdevumi

625 122Kārtējie izdevumi

625 122Atlīdzība

471 352Atalgojums

326 652Preces un pakalpojumi

153 770Kapitālie izdevumi

7 000Pamatkapitāla veidošana

7 000

41.00.00


Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām
Resursi izdevumu segšanai

370 690 509Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

370 690 509Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

370 690 509Izdevumi - kopā

370 690 509Uzturēšanas izdevumi

370 690 509Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

196 274 509Subsīdijas un dotācijas

195 759 824Subsīdiju un dotāciju transferti

5 874 454Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

5 874 454Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

3 666 435Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

2 208 019Sociālie pabalsti

514 685Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

174 416 000Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

168 605 000Starptautiskā sadarbība

5 811 000

41.01.00

01.700

Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā
Resursi izdevumu segšanai

168 605 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

168 605 000Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

168 605 000Izdevumi - kopā

168 605 000Uzturēšanas izdevumi

168 605 000Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

168 605 000Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

168 605 000

41.02.00

01.890

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Resursi izdevumu segšanai

5 874 454Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 874 454Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 874 454Izdevumi - kopā

5 874 454Uzturēšanas izdevumi

5 874 454Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

5 874 454Subsīdijas un dotācijas

5 874 454Subsīdiju un dotāciju transferti

5 874 454Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

5 874 454Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

3 666 435Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

2 208 019

41.03.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

5 811 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 811 000Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 811 000Izdevumi - kopā

5 811 000Uzturēšanas izdevumi

5 811 000Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

5 811 000Starptautiskā sadarbība

5 811 000

41.04.00

04.213

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem
Resursi izdevumu segšanai

14 471 416Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 471 416Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 471 416Izdevumi - kopā

14 471 416Uzturēšanas izdevumi

14 471 416Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

14 471 416Subsīdijas un dotācijas

14 471 416

41.05.00

10.700

Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem
Resursi izdevumu segšanai

450 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

450 000Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

450 000Izdevumi - kopā

450 000Uzturēšanas izdevumi

450 000Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

450 000Sociālie pabalsti

450 000

41.08.00

01.120

Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai

175 413 954Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 413 954Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 413 954Izdevumi - kopā

175 413 954Uzturēšanas izdevumi

175 413 954Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

175 413 954Subsīdijas un dotācijas

175 413 954

41.09.00

01.120

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana
Resursi izdevumu segšanai

64 685Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

64 685Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

64 685Izdevumi - kopā

64 685Uzturēšanas izdevumi

64 685Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

64 685Sociālie pabalsti

64 685

42.00.00

01.120

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana
Aizdevumi

-174 000 000Naudas līdzekļi

174 000 000Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

174 000 00014. Iekšlietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai

239 141 503Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

15 660 277Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 193 316Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

12 651Transferti

198 663Valsts budžeta transferti

198 663Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

198 663Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

42 116Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

42 116Subsīdiju un dotāciju transferti

156 547Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

156 547Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 089 247Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 089 247Izdevumi - kopā

239 141 503Uzturēšanas izdevumi

234 433 696Kārtējie izdevumi

227 846 271Atlīdzība

163 455 187Atalgojums

103 674 210Preces un pakalpojumi

64 391 084Procentu izdevumi

234 089Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

6 175 333