Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā

Izdarīt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25) projekta starpposma pārskats - ziņojums, kurš ietver projekta kopsavilkuma daļu, progresa un rādītāju daļu, kā arī kārtējā gada pēdējā projekta starpposma pārskatā - horizontālo prioritāšu un riska analīzes daļu (progresa daļu), līdzekļu pieprasījuma un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja finansējuma apliecinājuma daļu (finanšu daļu), kuru individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai apsaimniekotājs sagatavo saskaņā ar šā likuma 1.panta 5.punkta "d" apakšpunktā minētajām vadlīnijām;";

izslēgt 26.punktu.

2. Papildināt 6.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina finanšu ins­trumentu vadību saskaņā ar finanšu ins­trumentu vadības dokumentiem."

3. Izslēgt 7.panta pirmās daļas 6.punktu.

4. 8.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdus "projektu gada progresa pārskatu finanšu daļu un";

papildināt pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) elektroniskā veidā nosūtīt starpniek­institūcijai saskaņošanai šā likuma 1.panta 5.punkta "a" un "b" apakšpunktā minēto dokumentu B pielikumos noteiktajās prioritātēs apstiprinātā apsaimniekotāja un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto kārtējā gada pēdējo projekta starpposma pārskatu un projekta noslēguma pārskatu;".

5. Izteikt 9.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas no aģentūras apstiprināt šajā pārskatā minētā individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja finansējuma apliecinājuma daļu un iesniegt pārskatu birojam;".

6. 10.panta otrajā daļā:

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) novērtēt individuālo projektu iesniegumus pēc individuālo projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un iesniegt vadošajai iestādei atzinumu par minēto iesniegumu novērtēšanu;

4) septiņu dienu laikā informēt individuālā projekta iesnieguma iesniedzēju par vadošās iestādes lēmumu noraidīt vai atbalstīt individuālā projekta iesniegumu, norādot, vai individuālā projekta iesniegumam ir pietiekams finansējums un vai tas ir nosūtīts birojam, kā arī par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas vai Norvēģijas Ārlietu ministrijas galīgo lēmumu noraidīt vai apstiprināt individuālā projekta iesniegumu;";

papildināt daļu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"41) septiņu dienu laikā informēt individuālā projekta iesnieguma iesniedzēju par individuālā projekta iesnieguma nosūtīšanu birojam šā likuma 20.panta 2.3 daļā minētajā gadījumā;

42) ja pirms šā likuma 20.panta 2.1 daļā minētā termiņa beigām no biroja ir saņemts galīgais lēmums par visu birojam nosūtīto individuālo projektu iesniegumu apstiprināšanu, septiņu dienu laikā informēt par to individuālo projektu iesniegumu iesniedzējus, kuru iesniegumiem nebija pietiekams finansējums;";

aizstāt 7.punktā vārdus "projekta progresa gada pārskata progresa daļu un iesniegt pārskatu aģentūrai" ar vārdiem "kārtējā gada pēdējā projekta starpposma pārskata progresa daļu un projekta noslēguma pārskata rezultātu daļu".

7. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu.

8. 15.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) sniegt priekšlikumus par programmu un grantu shēmu iesniegumiem pirms to nosūtīšanas birojam;";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) sniegt priekšlikumus par individuālo projektu iesniegumiem pirms to nosūtīšanas birojam;".

9. Izslēgt 17.panta pirmās daļas 5.punktu.

10. 20.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vadošā iestāde, pirmšķietami izvērtējusi programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta piemērotību un atbilstību šā likuma 1.panta 5.punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajiem dokumentiem, kā arī izskatījusi starpniekinstitūciju iesniegtos atzinumus par individuālo projektu iesniegumu vērtēšanu pēc individuālo projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un vadības komitejas priekšlikumus par programmu, grantu shēmu un individuālo projektu iesniegumiem, pieņem lēmumu par programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu.";

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Kad pieņemts lēmums par individuālā projekta iesnieguma atbalstīšanu, vadošā iestāde tos individuālā projekta iesniegumus, kuru apstiprināšanai ir pietiekams finansējums, nosūta birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu. Individuālā projekta iesniegums, kura apstiprināšanai nepietiek finansējuma, uzskatāms par noraidītu, ja nav nosūtīts birojam 18 mēnešu laikā no tā atbalstīšanas. Ja minētajā laikposmā beidzas attiecīgā finanšu instrumenta līdzekļu piešķiršanas termiņš, individuālā projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu finanšu instrumentu līdzekļu piešķiršanas termiņa beigu dienā.

(22) Vadošā iestāde pēc biroja pieprasījuma var nosūtīt birojam atbalstītu individuālā projekta iesniegumu, kuram nav pietiekama finansējuma, bet kurš ir ieguvis nākamo augstāko novērtējumu attiecīgās prioritātes ietvaros. Ja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija līdz 20.panta 2.1 daļā minētā termiņa beigām nav pieņēmusi lēmumu par tā apstiprināšanu, individuālā projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

(23) Ja šā panta 2.1 daļā minētajā termiņā vadošā iestāde saņem no biroja galīgo lēmumu par nosūtītā individuālā projekta iesnieguma noraidīšanu, tā nosūta birojam nākamo atbalstīto individuālā projekta iesniegumu. Vadošajai iestādei pirms individuālā projekta iesnieguma nosūtīšanas birojam ir tiesības pieprasīt no individuālā projekta iesniedzēja papildu informāciju par projekta iesniegumu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu. Nosacījumu lēmumā ietver un nosacījuma izpildi kontrolē atbilstoši atklāta konkursa nolikumam."

11. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "nosūtīšanu birojam" ar vārdiem "atbalstīšanu vai noraidīšanu";

aizstāt trešajā daļā vārdus "no apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas" ar vārdiem "no apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikumā noteiktā apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma".

12. Papildināt 29.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja vadošā iestāde konstatē, ka individuālā projekta iesniegums neatbilst šā likuma 1.panta 5.punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajiem dokumentiem, starpniekinstitūcija pēc vadošās iestādes pieprasījuma rakstveidā vienu reizi pieprasa, lai individuālā projekta iesniedzējs precizē projekta iesniegumu vai iesniedz papildu informāciju."

13. Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Individuālā projekta vai apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā 20.panta pirmajā daļā minētais lēmums par individuālā projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai tā noraidīšanu, 20.panta otrajā daļā minētais lēmums par individuālā projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu vai 20.panta trešajā daļā minētais lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu."

14. 32.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "iesniegumu" ar vārdiem "iesnieguma apstiprināšanu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "kuras vērtējušas" ar vārdiem "kuras vērtē vai ir vērtējušas".

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 10.jūlijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 24.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.07.2008.Stājas spēkā: 01.08.2008.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Starptautiskā sadarbībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 24.07.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 28.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
178739
01.08.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)