Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.371

Rīgā 2008.gada 2.jūlijā (prot. Nr.44 30.§)

Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 34.pantu pārdalīt apropriāciju:

1.1. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.1.1. apakšprogrammā 01.03.00 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes" no izdevumiem atlīdzībai pārdalīt uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 3 607 latus. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atal­gojumiem par 2907 latiem;

1.1.2. apakšprogrammā 01.15.00 "Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra" atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumiem par 6 030 latiem;

1.1.3. apakšprogrammā 03.11.00 "Koledžas" no izdevumiem atlīdzībai pārdalīt 185 539 latus izdevumiem precēm un pakalpojumiem un 4 750 latu izdevumiem pamatkapitāla veidošanai. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 160 600 latiem;

1.1.4. apakšprogrammai 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums":

1.1.4.1. apakšprogrammas ietvaros pārdalīt uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām 3 242 400 latu no izdevumiem atlīdzībai, 651 400 latu no izdevumiem precēm un pakalpojumiem un 62 974 latus no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 2 592 903 latiem;

1.1.4.2. no apakšprogrammas 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana" pārdalīt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem uz vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, izdevumiem atlīdzībai 25 092 latu apmērā un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 4 504 latu apmērā;

1.1.5. apakšprogrammā 06.16.00 "Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana":

1.1.5.1. vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem pārdalīt uz apakšprogrammas 06.02.00 "Izglītības valsts inspekcija" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 7 080 latu apmērā;

1.1.5.2. no izdevumiem atlīdzībai pārdalīt uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem 26 398 latus. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 21 274 latiem;

1.1.6. programmā 11.00.00 "Augstākās izglītības padome" pārdalīt no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 1200 latu izdevumiem pamatkapitāla veidošanai;

1.1.7. apakšprogrammai 18.05.00 "Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana" palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 26 160 latu apmērā. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumiem par 21 081 latu:

1.1.7.1. no apakšprogrammas 01.01.00 "Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana" pārdalot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 7 093 latu apmērā;

1.1.7.2. no apakšprogrammas 03.02.00 "Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai" pārdalot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 19 067 latu apmērā;

1.2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 31 233 latiem;

1.3. Vides ministrijas pamatbudžeta ietvaros no apakšprogrammas 21.09.00 "Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana" pārdalīt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem:

1.3.1. uz programmas 01.00.00 "Nozaru vadība" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem atlīdzībai 64 822 latu apmērā;

1.3.2. uz apakšprogrammas 23.01.00 "Valsts vides dienests" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem atlīdzībai 51 758 latu apmērā;

1.3.3. uz apakšprogrammas 23.02.00 "Vides pārraudzības valsts birojs" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem atlīdzībai 3 872 latu apmērā.

2. Pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris


Pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 2 .jūlija rīkojumam Nr.371

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods

Funkciju klasifikācijas kods

2008.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

372 012 968

372 012 968

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

57 438 811

57 438 811

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 354 420

10 354 420

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

190 180

190 180

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

304 219 737

304 219 737

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

286 583 169

286 583 169

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

17 636 568

17 636 568

Izdevumi - kopā

371 203 216

371 203 216

Uzturēšanas izdevumi

340 618 845

53 417

340 672 262

Kārtējie izdevumi

259 890 029

-3 884 290

256 005 739

Atlīdzība

183 528 821

-3 411 442

180 117 379

Atalgojums

147 137 457

-2 750 573

144 386 884

Preces un pakalpojumi

76 361 208

-472 848

75 888 360

Procentu izdevumi

2 357 461

2 357 461

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

50 223 066

3 937 707

54 160 773

Subsīdijas un dotācijas

36 539 467

3 937 707

40 477 174

Sociālie pabalsti

13 683 599

13 683 599

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

62 285

62 285

Starptautiskā sadarbība

62 285

62 285

Uzturēšanas izdevumu transferti

28 086 004

28 086 004

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 889 345

3 889 345

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 889 345

3 889 345

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3 889 345

3 889 345

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

9 871 911

9 871 911

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

14 324 748

14 324 748

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

14 324 748

14 324 748

Kapitālie izdevumi

30 584 371

-53 417

30 530 954

Pamatkapitāla veidošana

26 684 078

-53 417

26 630 661

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

3 900 293

3 900 293

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

398 293

398 293

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

398 293

398 293

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

3 502 000

3 502 000

Finansiālā bilance

809 752

809 752

Finansēšana

-809 752

-809 752

Aizņēmumi

-3 486 788

-3 486 788

Saņemtie aizņēmumi

9 900

9 900

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 496 688

-3 496 688

Aizdevumi

2 603 640

2 603 640

Izsniegtie aizdevumi

-9 900

-9 900

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 613 540

2 613 540

Naudas līdzekļi

73 396

73 396

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

73 396

73 396

01.00.00

09.000

Vispārējā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

5 990 488

-7 093

5 983 395

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

245 020

245 020

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 745 468

-7 093

5 738 375

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 745 468

-7 093

5 738 375

Izdevumi - kopā

5 990 488

-7 093

5 983 395

Uzturēšanas izdevumi

5 954 013

-10 700

5 943 313

Kārtējie izdevumi

3 271 233

-10 700

3 260 533

Atlīdzība

1 895 542

-3 607

1 891 935

Atalgojums

1 509 494

3 123

1 512 617

Preces un pakalpojumi

1 375 691

-7 093

1 368 598

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 613 942

1 613 942

Subsīdijas un dotācijas

1 613 942

1 613 942

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 068 838

1 068 838

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 068 838

1 068 838

Kapitālie izdevumi

36 475

3 607

40 082

Pamatkapitāla veidošana

36 475

3 607

40 082

01.01.00

09.520

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana

Resursi izdevumu segšanai

451 380

-7 093

444 287

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

451 380

-7 093

444 287

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

451 380

-7 093

444 287

Izdevumi - kopā

451 380

-7 093

444 287

Uzturēšanas izdevumi

451 380

-7 093

444 287

Kārtējie izdevumi

451 380

-7 093

444 287

Atlīdzība

10 002

10 002

Atalgojums

8 060

8 060

Preces un pakalpojumi

441 378

-7 093

434 285

01.03.00

09.210

Sociālās korekcijas izglītības iestādes

Resursi izdevumu segšanai

1 278 378

1 278 378

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

12 440

12 440

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 265 938

1 265 938

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 265 938

1 265 938

Izdevumi - kopā

1 278 378

0

1 278 378

Uzturēšanas izdevumi

1 259 903

-3 607

1 256 296

Kārtējie izdevumi

1 259 903

-3 607

1 256 296

Atlīdzība

776 585

-3 607

772 978

Atalgojums

625 824

-2 907

622 917

Preces un pakalpojumi

483 318

483 318

Kapitālie izdevumi

18 475

3 607

22 082

Pamatkapitāla veidošana

18 475

3 607

22 082

01.15.00

09.810

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra

Resursi izdevumu segšanai

463 077

463 077

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

222 580

222 580

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

240 497

240 497

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

240 497

240 497

Izdevumi - kopā

463 077

463 077

Uzturēšanas izdevumi

463 077

463 077

Kārtējie izdevumi

463 077

463 077

Atlīdzība

343 163

343 163

Atalgojums

264 054

6 030

270 084

Preces un pakalpojumi

119 914

119 914

03.00.00

Augstākā izglītība

0

Resursi izdevumu segšanai

122 760 410

-19 067

122 741 343

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

43 107 137

43 107 137

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 653 273

-19 067

79 634 206

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 653 273

-19 067

79 634 206

Izdevumi - kopā

121 877 262

-19 067

121 858 195

Uzturēšanas izdevumi

116 684 256

-23 817

116 660 439

Kārtējie izdevumi

108 564 625

-4 750

108 559 875

Atlīdzība

85 038 921

-190 289

84 848 632

Atalgojums

68 315 661

-160 600

68 155 061

Preces un pakalpojumi

23 525 704

185 539

23 711 243

Procentu izdevumi

2 357 461

2 357 461

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 727 081

-19 067

4 708 014

Subsīdijas un dotācijas

548 151

-19 067

529 084

Sociālie pabalsti

4 178 930

4 178 930

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 035 089

1 035 089

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

1 035 089

1 035 089

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1 035 089

1 035 089

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

1 035 089

1 035 089

Kapitālie izdevumi

5 193 006

4 750

5 197 756

Pamatkapitāla veidošana

4 794 713

4 750

4 799 463

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

398 293

398 293

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

398 293

398 293

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

398 293

398 293

Finansiālā bilance

883 148

883 148

Finansēšana

-883 148

-883 148

Aizņēmumi

-3 486 788

-3 486 788

Saņemtie aizņēmumi

9 900

9 900

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 496 688

-3 496 688

Aizdevumi

2 603 640

2 603 640

Izsniegtie aizdevumi

-9 900

-9 900

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 613 540

2 613 540

03.02.00

09.820

Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai

Resursi izdevumu segšanai

392 858

-19 067

373 791

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

392 858

-19 067

373 791

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

392 858

-19 067

373 791

Izdevumi - kopā

392 858

-19 067

373 791

Uzturēšanas izdevumi

392 858

-19 067

373 791

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

392 858

-19 067

373 791

Subsīdijas un dotācijas

392 858

-19 067

373 791

03.11.00

09.410

Koledžas

Resursi izdevumu segšanai

10 486 697

10 486 697

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 328 644

1 328 644

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 158 053

9 158 053

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 158 053

9 158 053

Izdevumi - kopā

10 486 697

0

10 486 697

Uzturēšanas izdevumi

10 285 697

-4 750

10 280 947

Kārtējie izdevumi

9 851 449

-4 750

9 846 699

Atlīdzība

8 186 410

-190 289

7 996 121

Atalgojums

6 593 594

-160 600

6 432 994

Preces un pakalpojumi

1 665 039

185 539

1 850 578

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

434 248

434 248

Sociālie pabalsti

434 248

434 248

Kapitālie izdevumi

201 000

4 750

205 750

Pamatkapitāla veidošana

201 000

4 750

205 750

05.00.00

Zinātne

Resursi izdevumu segšanai

43 940 961

43 940 961

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

6 572 820

6 572 820

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

17 497

17 497

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 350 644

37 350 644

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 350 644

0

37 350 644

Izdevumi - kopā

43 950 853

0

43 950 853

Uzturēšanas izdevumi

43 877 387

62 974

43 940 361

Kārtējie izdevumi

37 212 467

-3 893 800

33 318 667

Atlīdzība

8 269 786

-3 217 308

5 052 478

Atalgojums

6 654 606

-2 592 903

4 061 703

Preces un pakalpojumi

28 942 681

-676 492

28 266 189

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 800 164

3 956 774

7 756 938

Subsīdijas un dotācijas

3 800 164

3 956 774

7 756 938

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

10 500

10 500

Starptautiskā sadarbība

10 500

10 500

Uzturēšanas izdevumu transferti

2 854 256

2 854 256

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

2 854 256

2 854 256

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

2 854 256

2 854 256

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

2 854 256

2 854 256

Kapitālie izdevumi

73 466

-62 974

10 492

Pamatkapitāla veidošana

73 466

-62 974

10 492

Finansiālā bilance

-9 892

-9 892

Finansēšana

9 892

9 892

Naudas līdzekļi

9 892

9 892

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 892

9 892

05.01.00

01.400

Zinātniskās darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

15 233 845

-29 596

15 204 249

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

6 539 120

6 539 120

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 694 725

-29 596

8 665 129

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 694 725

-29 596

8 665 129

Izdevumi - kopā

15 233 845

-29 596

15 204 249

Uzturēšanas izdevumi

15 233 845

-29 596

15 204 249

Kārtējie izdevumi

15 233 845

-29 596

15 204 249

Preces un pakalpojumi

15 233 845

-29 596

15 204 249

05.02.00

01.500

Zinātnes bāzes finansējums

Resursi izdevumu segšanai

15 819 762

29 596

15 849 358

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 819 762

29 596

15 849 358

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 819 762

29 596

15 849 358

Izdevumi - kopā

15 819 762

29 596

15 849 358

Uzturēšanas izdevumi

15 756 788

92 570

15 849 358

Kārtējie izdevumi

9 102 368

-3 864 204

5 238 164

Atlīdzība

7 481 878

-3 217 308

4 264 570

Atalgojums

6 019 323

-2 592 903

3 426 420

Preces un pakalpojumi

1 620 490

-646 896

973 594

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 800 164

3 956 774

7 756 938

Subsīdijas un dotācijas

3 800 164

3 956 774

7 756 938

Uzturēšanas izdevumu transferti

2 854 256

2 854 256

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

2 854 256

2 854 256

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

2 854 256

2 854 256

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

2 854 256

2 854 256

Kapitālie izdevumi

62 974

-62 974

0

Pamatkapitāla veidošana

62 974

-62 974

0

06.00.00

09.000

Nozares vadība

Resursi izdevumu segšanai

7 199 588

7 199 588

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

850 000

850 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

66 743

66 743

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 282 845

6 282 845

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 282 845

6 282 845

Izdevumi - kopā

7 263 092

7 263 092

Uzturēšanas izdevumi

7 100 092

7 100 092

Kārtējie izdevumi

6 687 699

6 687 699

Atlīdzība

4 356 799

-26 398

4 330 401

Atalgojums

3 215 852

-21 274

3 194 578

Preces un pakalpojumi

2 330 900

26 398

2 357 298

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

369 608

369 608

Subsīdijas un dotācijas

369 608

369 608

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

42 785

42 785

Starptautiskā sadarbība

42 785

42 785

Kapitālie izdevumi

163 000

163 000

Pamatkapitāla veidošana

163 000

163 000

Finansiālā bilance

-63 504

-63 504

Finansēšana

63 504

63 504

Naudas līdzekļi

63 504

63 504

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

63 504

63 504

06.02.00

09.810

Izglītības valsts inspekcija

Resursi izdevumu segšanai

613 463

7 080

620 543

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

613 463

7 080

620 543

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

613 463

7 080

620 543

Izdevumi - kopā

613 463

7 080

620 543

Uzturēšanas izdevumi

608 463

7 080

615 543

Kārtējie izdevumi

608 463

7 080

615 543

Atlīdzība

472 731

472 731

Atalgojums

353 686

353 686

Preces un pakalpojumi

135 732

7 080

142 812

Kapitālie izdevumi

5 000

5 000

Pamatkapitāla veidošana

5 000

5 000

06.16.00

09.000

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

614 094

-7 080

607 014

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

66 743

66 743

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

547 351

-7 080

540 271

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

547 351

-7 080

540 271

Izdevumi - kopā

677 598

-7 080

670 518

Uzturēšanas izdevumi

677 598

-7 080

670 518

Kārtējie izdevumi

677 598

-7 080

670 518

Atlīdzība

129 950

-26 398

103 552

Atalgojums

104 723

-21 274

83 449

Preces un pakalpojumi

547 648

19 318

566 966

Finansiālā bilance

-63 504

-63 504

Finansēšana

63 504

63 504

Naudas līdzekļi

63 504

63 504

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

63 504

63 504

11.00.00

09.400

Augstākās izglītības padome

Resursi izdevumu segšanai

120 453

120 453

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

800

800

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

119 653

119 653

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

119 653

119 653

Izdevumi - kopā

120 453

120 453

Uzturēšanas izdevumi

120 453

-1 200

119 253

Kārtējie izdevumi

120 453

-1 200

119 253

Atlīdzība

90 603

90 603

Atalgojums

73 000

73 000

Preces un pakalpojumi

29 850

-1 200

28 650

Kapitālie izdevumi

1 200

1 200

Pamatkapitāla veidošana

1 200

1 200

18.00.00

09.800

Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

1 313 031

26 160

1 339 191

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

20 000

20 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 293 031

26 160

1 319 191

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 293 031

26 160

1 319 191

Izdevumi - kopā

1 313 031

26 160

1 339 191

Uzturēšanas izdevumi

1 285 131

26 160

1 311 291

Kārtējie izdevumi

1 273 131

26 160

1 299 291

Atlīdzība

946 185

26 160

972 345

Atalgojums

722 992

21 081

744 073

Preces un pakalpojumi

326 946

326 946

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

12 000

12 000

Sociālie pabalsti

12 000

12 000

Kapitālie izdevumi

27 900

27 900

Pamatkapitāla veidošana

27 900

27 900

18.05.00

09.820

Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

523 215

26 160

549 375

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

10 000

10 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

513 215

26 160

539 375

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

513 215

26 160

539 375

Izdevumi - kopā

523 215

26 160

549 375

Uzturēšanas izdevumi

500 215

26 160

526 375

Kārtējie izdevumi

488 215

26 160

514 375

Atlīdzība

271 643

26 160

297 803

Atalgojums

218 908

21 081

239 989

Preces un pakalpojumi

216 572

216 572

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

12 000

12 000

Sociālie pabalsti

12 000

12 000

Kapitālie izdevumi

23 000

23 000

Pamatkapitāla veidošana

23 000

23 000

18. Labklājības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

192 863 084

192 863 084

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 761 040

4 761 040

Transferti

11 149

11 149

Valsts budžeta transferti

11 149

11 149

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

11 149

11 149

Subsīdiju un dotāciju transferti

11 149

11 149

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

11 149

11 149

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

188 090 895

188 090 895

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 053 761

175 053 761

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

13 037 134

13 037 134

Izdevumi - kopā

192 909 215

192 909 215

Uzturēšanas izdevumi

192 176 507

192 176 507

Kārtējie izdevumi

46 502 749

46 502 749

Atlīdzība

33 703 713

33 703 713

Atalgojums

26 156 973

-31 233

26 125 740

Preces un pakalpojumi

12 799 036

12 799 036

Procentu izdevumi

5 691

5 691

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

115 194 853

115 194 853

Subsīdijas un dotācijas

14 127 969

14 127 969

Sociālie pabalsti

101 066 884

101 066 884

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

268 726

268 726

Starptautiskā sadarbība

268 726

268 726

Uzturēšanas izdevumu transferti

30 204 488

30 204 488

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 669 536

16 669 536

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 669 536

16 669 536

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

300 000

300 000

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

200 582

200 582

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

13 034 370

13 034 370

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

13 034 370

13 034 370

Kapitālie izdevumi

732 708

732 708

Pamatkapitāla veidošana

729 944

729 944

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

2 764

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 764

Finansiālā bilance

-46 131

Finansēšana

46 131

Naudas līdzekļi

46 131

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

46 131

21.00.00

04.121

Darba apstākļu uzlabošana

Resursi izdevumu segšanai

2 868 557

2 868 557

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 868 557

2 868 557

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 868 557

2 868 557

Izdevumi - kopā

2 868 557

2 868 557

Uzturēšanas izdevumi

2 858 206

2 858 206

Kārtējie izdevumi

2 857 856

2 857 856

Atlīdzība

2 404 461

2 404 461

Atalgojums

1 805 602

-31 233

1 774 369

Preces un pakalpojumi

453 395

453 395

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

350

350

Starptautiskā sadarbība

350

350

Kapitālie izdevumi

10 351

10 351

Pamatkapitāla veidošana

10 351

10 351

21.01.00

04.121

Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

2 868 557

2 868 557

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 868 557

2 868 557

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 868 557

2 868 557

Izdevumi - kopā

2 868 557

2 868 557

Uzturēšanas izdevumi

2 858 206

2 858 206

Kārtējie izdevumi

2 857 856

2 857 856

Atlīdzība

2 404 461

2 404 461

Atalgojums

1 805 602

-31 233

1 774 369

Preces un pakalpojumi

453 395

453 395

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

350

350

Starptautiskā sadarbība

350

350

Kapitālie izdevumi

10 351

10 351

Pamatkapitāla veidošana

10 351

10 351

21. Vides ministrija

Resursi izdevumu segšanai

122 455 091

122 455 091

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 150 111

2 150 111

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

69 457 282

69 457 282

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

10 979 214

10 979 214

Transferti

587 666

587 666

Valsts budžeta transferti

587 666

587 666

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

587 666

587 666

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

234 416

234 416

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

234 416

234 416

Subsīdiju un dotāciju transferti

353 250

353 250

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

353 250

353 250

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 260 032

50 260 032

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 260 032

50 260 032

Izdevumi - kopā

127 390 726

127 390 726

Uzturēšanas izdevumi

121 631 038

121 631 038

Kārtējie izdevumi

24 098 257

24 098 257

Atlīdzība

13 206 263

120 452

13 326 715

Atalgojums

9 978 548

9 978 548

Preces un pakalpojumi

10 891 994

-120 452

10 771 542

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

84 458 420

84 458 420

Subsīdijas un dotācijas

84 047 420

84 047 420

Sociālie pabalsti

411 000

411 000

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

846 372

846 372

Starptautiskā sadarbība

846 372

846 372

Uzturēšanas izdevumu transferti

12 227 989

12 227 989

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

18 741

18 741

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

18 741

18 741

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

18 741

18 741

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 250 000

1 250 000

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

10 959 248

10 959 248

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

68 650

68 650

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

10 890 598

10 890 598

Kapitālie izdevumi

5 759 688

5 759 688

Pamatkapitāla veidošana

5 739 722

5 739 722

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

19 966

19 966

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

19 966

19 966

Finansiālā bilance

-4 935 635

-4 935 635

Finansēšana

4 935 635

4 935 635

Naudas līdzekļi

4 935 635

4 935 635

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

0

0

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 935 635

4 935 635

01.00.00

05.000

Nozaru vadība

Resursi izdevumu segšanai

3 342 155

64 822

3 406 977

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 342 155

64 822

3 406 977

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 342 155

64 822

3 406 977

Izdevumi - kopā

3 342 155

64 822

3 406 977

Uzturēšanas izdevumi

3 317 155

64 822

3 381 977

Kārtējie izdevumi

3 267 094

64 822

3 331 916

Atlīdzība

2 626 130

64 822

2 690 952

Atalgojums

1 915 030

1 915 030

Preces un pakalpojumi

640 964

640 964

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

50 061

50 061

Starptautiskā sadarbība

50 061

50 061

Kapitālie izdevumi

25 000

25 000

Pamatkapitāla veidošana

25 000

25 000

21.00.00

Vides aizsardzības fonds

Resursi izdevumu segšanai

9 343 224

-120 452

9 222 772

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 343 224

-120 452

9 222 772

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 343 224

-120 452

9 222 772

Izdevumi - kopā

9 343 224

-120 452

9 222 772

Uzturēšanas izdevumi

8 102 468

-120 452

7 982 016

Kārtējie izdevumi

4 046 781

-120 452

3 926 329

Atlīdzība

1 016 965

1 016 965

Atalgojums

754 562

754 562

Preces un pakalpojumi

3 029 816

-120 452

2 909 364

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 055 687

3 055 687

Subsīdijas un dotācijas

2 644 687

2 644 687

Sociālie pabalsti

411 000

411 000

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 000 000

1 000 000

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 000 000

1 000 000

Kapitālie izdevumi

1 240 756

1 240 756

Pamatkapitāla veidošana

1 240 756

1 240 756

21.09.00

05.600

Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

1 415 000

-120 452

1 294 548

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 415 000

-120 452

1 294 548

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 415 000

-120 452

1 294 548

Izdevumi - kopā

1 415 000

-120 452

1 294 548

Uzturēšanas izdevumi

1 399 000

-120 452

1 278 548

Kārtējie izdevumi

1 399 000

-120 452

1 278 548

Atlīdzība

123 970

123 970

Atalgojums

99 500

99 500

Preces un pakalpojumi

1 275 030

-120 452

1 154 578

Kapitālie izdevumi

16 000

16 000

Pamatkapitāla veidošana

16 000

16 000

23.00.00

05.600

Vides politikas īstenošana

Resursi izdevumu segšanai

4 647 613

55 630

4 703 243

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

116 933

116 933

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 530 680

55 630

4 586 310

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 530 680

55 630

4 586 310

Izdevumi - kopā

4 647 613

55 630

4 703 243

Uzturēšanas izdevumi

4 634 274

55 630

4 689 904

Kārtējie izdevumi

4 452 274

55 630

4 507 904

Atlīdzība

3 765 189

55 630

3 820 819

Atalgojums

2 830 256

2 830 256

Preces un pakalpojumi

687 085

687 085

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

182 000

182 000

Starptautiskā sadarbība

182 000

182 000

Kapitālie izdevumi

13 339

13 339

Pamatkapitāla veidošana

13 339

13 339

23.01.00

05.600

Valsts vides dienests

Resursi izdevumu segšanai

4 283 929

51 758

4 335 687

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

95 933

95 933

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 187 996

51 758

4 239 754

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 187 996

51 758

4 239 754

Izdevumi - kopā

4 283 929

51 758

4 335 687

Uzturēšanas izdevumi

4 282 090

51 758

4 333 848

Kārtējie izdevumi

4 100 090

51 758

4 151 848

Atlīdzība

3 465 881

51 758

3 517 639

Atalgojums

2 604 996

2 604 996

Preces un pakalpojumi

634 209

634 209

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

182 000

182 000

Starptautiskā sadarbība

182 000

182 000

Kapitālie izdevumi

1 839

1 839

Pamatkapitāla veidošana

1 839

1 839

23.02.00

05.600

Vides pārraudzības valsts birojs

Resursi izdevumu segšanai

363 684

3 872

367 556

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21 000

21 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

342 684

3 872

346 556

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

342 684

3 872

346 556

Izdevumi - kopā

363 684

3 872

367 556

Uzturēšanas izdevumi

352 184

3 872

356 056

Kārtējie izdevumi

352 184

3 872

356 056

Atlīdzība

299 308

3 872

303 180

Atalgojums

225 260

225 260

Preces un pakalpojumi

52 876

52 876

Kapitālie izdevumi

11 500

11 500

Pamatkapitāla veidošana

11 500

11 500

Finanšu ministrs A.Slakteris

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 371Pieņemts: 02.07.2008.Stājas spēkā: 02.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 04.07.2008.
177699
02.07.2008
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)