Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.222

Rīgā 2008.gada 18.jūnijā (prot. Nr.24, 11)

Par Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu un Elektronisko sakaru likuma 35.panta pirmo daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju (pielikumā).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie Noteikumi stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

3. Noteikt, ka ar šā lēmuma 1.punktā apstiprināto Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 7.septembra lēmumu Nr.189 apstiprinātie Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju (Latvijas Vēstnesis, 2005, 146.nr.; 2006, 93., 202.nr.; 2007, 184., 2008, 9.nr.).

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

Apstiprināti

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu, Elektronisko sakaru likuma 35.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk - Komisija), kā arī informācijas sniegšanas termiņus.

2. Komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīga papildus pieprasīt un norādītajā termiņā saņemt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai elektronisko sakaru komersanta informāciju, kas nav norādīta šajos noteikumos.

3. Saskaņā ar šiem noteikumiem iesniedzamo informāciju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants Komisijai iesniedz elektroniski, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot to uz Komisijas e-pasta adresi sprk@sprk.gov.lv vai rakstveidā.

4. Par šo noteikumu pārkāpšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vai elektronisko sakaru komersantu sauc pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Vispārīgā informācija

5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, līdz 1.februārim iesniedz Komisijai informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kārtējā kalendārajā gadā (1.pielikums - valsts regulējamās nozares; 2.pielikums - pašvaldību regulējamās nozares).

6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, reizi gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Komisijai peļņas vai zaudējumu aprēķina par iepriekšējo kalendāro gadu apliecinātu kopiju un tā atšifrējumu (skaidrojumu).

7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, uz kuru neattiecas Gada pārskatu likums, reizi gadā līdz 15.aprīlim iesniedz Komisijai pārskata par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības iepriekšējā kalendārajā gadā apliecinātu kopiju.

8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, vienlaicīgi ar 6. vai 7.punktā noteikto informāciju iesniedz Komisijai informāciju par peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto neto apgrozījumu (3.pielikums - valsts regulējamās nozares; 4.pielikums- pašvaldību regulējamās nozares).

9. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai elektronisko sakaru komersanta, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, saskaņā ar 5.punktu iesniegtā informācija un veiktais valsts nodevas maksājums nesakrīt ar informāciju, kas jāiesniedz saskaņā ar 6. vai 7.punktu, attiecīgais sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, vienlaicīgi ar 6. vai 7.punktā noteikto informāciju iesniedz Komisijai precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā (1.pielikums - valsts regulējamās nozares; 2.pielikums - pašvaldību regulējamās nozares).

10. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas uzsāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, vai elektronisko sakaru komersants, kas uzsāk elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc licences vai vispārējās atļaujas saņemšanas vai elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas iesniedz Komisijai informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā no plānotā neto apgrozījuma (5.pielikums - valsts regulējamās nozares; 6.pielikums - pašvaldību regulējamās nozares), bet līdz nākamā gada 1.februārim - precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (1.pielikums - valsts regulējamās nozares; 2.pielikums - pašvaldību regulējamās nozares), norādot faktisko neto apgrozījumu un attiecīgi aprēķināto valsts nodevu pirmajā darbības kalendārajā gadā.

11. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants iesniedz Komisijai informāciju par licencē, vispārējā atļaujā vai elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas paziņojumā ietverto ziņu maiņu ne vēlāk kā 30 dienu laikā no ziņu maiņas dienas.

12. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants papildus šajā nodaļā norādītajai vispārīgajai informācijai iesniedz Komisijai arī šajos noteikumos paredzēto informāciju par savu darbību attiecīgajā regulējamā nozarē.

III. Informācijas par elektronisko sakaru nozari iesniegšana

13. Elektronisko sakaru komersants reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Komisijai informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā nodrošinātajiem elektronisko sakaru tīkliem un sniegtajiem pakalpojumiem konkrētā teritorijā (7.pielikums).

14. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz publiskos interneta piekļuves pakalpojumus, divas reizes gadā iesniedz Komisijai informāciju par nodrošināto platjoslas pieslēgumu skaitu - līdz 15.janvārim par situāciju uz 1.janvāri un līdz 15.jūlijam par situāciju uz 1.jūliju (8.pielikums).

15. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotājam, reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Komisijai sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus. Ja elektronisko sakaru komersants uzsāk elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājam pēc 1.februāra vai ja veic izmaiņas jau esošajos elektronisko sakaru pakalpojumu tarifos vai to piemērošanas kārtībā, elektronisko sakaru komersants iesniedz Komisijai informāciju par tarifiem vai to izmaiņām ne vēlāk kā mēneša laikā no elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas vai tarifu izmaiņu veikšanas.

IV. Informācijas par pasta nozari iesniegšana

16. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz pasta pakalpojumus (turpmāk - pasta pakalpojumu sniedzējs), kas saistīti ar iekšzemes vai starptautisko eksprespaku, ekspresvēstuļu vai pasta paku virs 10 kilogramiem sūtījumiem (turpmāk - papildu pasta pakalpojums), reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Komisijai informāciju par spēkā esošajiem papildu pasta pakalpojumu tarifiem.

17. Pasta pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz papildu pasta pakalpojumus, iesniedz Komisijai informāciju par izmaiņām papildu pasta pakalpojumu tarifos mēneša laikā pēc izmaiņu spēkā stāšanās.

18. Pasta pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz papildu pasta pakalpojumus, reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Komisijai informāciju par eksprespaku, ekspresvēstuļu vai pasta paku virs 10 kilogrami sūtījumu apjomiem iepriekšējā kalendārajā gadā (9.pielikums).

19. Pasta pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz vispārējos pasta pakalpojumus, reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Komisijai informāciju par vispārējo pasta pakalpojumu kvalitātes prasībām:

19.1. pasta nodaļu izvietojumu un skaitu;

19.2. pasta nodaļu darba laiku;

19.3. vēstuļu kastīšu skaitu un to izvietojumu;

19.4. vēstuļu kastīšu pēdējās tukšošanas reizes laiku;

19.5. vispārējo pasta pakalpojumu sūtījumu piegādes biežumu.

20. Pasta pakalpojumu sniedzējs informāciju par izmaiņām vispārējo pasta pakalpojumu kvalitātes prasībās iesniedz Komisijai ne vēlāk kā viena mēneša laikā no izmaiņu ieviešanas dienas.

21. Pasta pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz vispārējos pasta pakalpojumus, katru gadu līdz 1.februārim un 1.augustam iesniedz Komisijai informāciju par vispārējo pasta pakalpojumu sūtījumu apjomiem (10.pielikums).

V. Informācijas par dzelzceļa transporta nozari iesniegšana

22. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas veic pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu (turpmāk - pasažieru pārvadātājs), reizi mēnesī līdz divdesmit astotajam datumam iesniedz Komisijai informāciju par dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā iepriekšējā kalendārajā mēnesī un periodā no kalendārā gada sākuma (11.pielikums).

23. Pasažieru pārvadātājs informāciju par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu braukšanas maksu (turpmāk - braukšanas maksa), kā arī informāciju par izmaiņām braukšanas maksā iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 10 dienas pirms braukšanas maksas vai izmaiņu braukšanas maksā spēkā stāšanās.

24. Pasažieru pārvadātājs informāciju par atlaidēm braukšanas maksai iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 10 dienas pirms atlaižu braukšanas maksai spēkā stāšanās.

25. Pasažieru pārvadātājs reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam, 1.novembrim, iesniedz Komisijai informāciju par vilcienu kustības grafika izpildi salīdzinājumā ar apstiprināto grafiku (12.pielikums).

26. Pasažieru pārvadātājs reizi pusgadā iesniedz Komisijai apkopojumu par saņemtajām lietotāju sūdzībām, (pretenzijām) par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas atspoguļo sūdzību (pretenziju) skaitu, raksturu un tajās minēto problēmu risinājumu:

26.1. līdz kalendārā gada 1.februārim - par periodu no iepriekšējā kalendārā gada 1.jūlija līdz iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrim;

26.2. līdz kalendārā gada 1.augustam - par periodu no kalendārā gada 1.janvāra līdz kalendārā gada 30.jūnijam.

27. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumus pārvadātājiem, reizi gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Komisijai gada pārskatu vai tā apliecinātu kopiju.

VI. Informācijas par enerģētikas nozari iesniegšana

28. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas nozarē (turpmāk - energoapgādes komersants), iesniedz Komisijai licences īpašajos nosacījumos paredzēto informāciju licencē noteiktajos termiņos.

29. Informāciju, kas nav minēta licences īpašajos nosacījumos, energoapgādes komersants iesniedz šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.

30. Energoapgādes komersants reizi gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Komisijai gada pārskatu vai tā apliecinātu kopiju, bilanci un naudas plūsmas pārskatu atsevišķi par katru sabiedrisko pakalpojumu veidu saskaņā ar energoapgādes komersanta uzskaites sistēmu, ievērojot Gada pārskatu likuma prasības un ņemot vērā attiecīgos grāmatvedības standartus.

31. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas pārvadi un (vai) sadali, iesniedz šādu informāciju:

31.1. reizi gadā līdz 31.martam investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā (13., 14.pielikums);

31.2. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un gada pirms pārskata gada (turpmāk šajā nodaļā - iepriekšējā gada) tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītiem elektroenerģijas apjomiem (15., 16.pielikums);

31.3. reizi gadā līdz 31.martam elektroenerģijas pārvades un (vai) sadales pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas plānu un atskaiti par elektroenerģijas pārvades un (vai) sadales pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas plāna izpildi pārskata gadā.

32. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas tirdzniecību, iesniedz šādu informāciju:

32.1. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārdotās elektroenerģijas apjomiem (17.pielikums);

32.2. līdz 31.janvārim par periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim, un līdz 31.jūlijam par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam elektroenerģijas tirgotāji, kuri pārdod elektroenerģiju lietotājiem, kuri nav saistītie lietotāji, atskaiti par ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības pa sprieguma pakāpēm un attiecīgā perioda pārdotās elektroenerģijas apjomu;

32.3. līdz 31.janvārim par periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim, un līdz 31.jūlijam par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam elektroenerģijas tirgotāji, kuri pārdod elektroenerģiju saistītajiem lietotājiem, atskaiti par ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības par diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem un attiecīgā perioda pārdotās elektroenerģijas apjomu;

32.4. līdz katra mēneša 20.datumam publiskais tirgotājs iesniedz atskaiti par iepriekšējā mēneša vairumtirdzniecībā iepirktās un pārdotās elektroenerģijas apjomu, jaudas rezervēm, vidējām cenām par katru elektroenerģijas piegādes veidu un piegādātāju, importētāju un eksportētāju atsevišķi. Pie elektroenerģijas apjoma atsevišķi jānorāda elektroenerģijas daudzums balansēšanai, bāzes piegādēm, papildu piegādēm un to vidējās cenas;

32.5. reizi pusgadā publiskais tirgotājs iesniedz datus par kopējo galalietotāju, tai skaitā saistīto lietotāju, elektroenerģijas patēriņu:

32.5.1. līdz kalendārā gada 20.janvārim - par periodu no iepriekšējā kalendārā gada 1.jūlija līdz iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrim;

32.5.2. līdz kalendārā gada 20.jūlijam - par periodu no kalendārā gada 1.janvāra līdz kalendārā gada 30.jūnijam.

33. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu hidroelektrostacijā, iesniedz šādu informāciju:

33.1. reizi gadā līdz 31.martam investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā (18.pielikums);

33.2. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (19.pielikums).

34. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijā, reizi gadā līdz 31.martam iesniedz atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada komersanta tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (20.pielikums).

35. Energoapgādes komersants, kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, ja ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija, reizi gadā līdz 31.martam iesniedz atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada komersanta tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (21.pielikums).

36. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu vēja elektrostacijā, reizi gadā līdz 31.martam iesniedz atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada komersanta tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (22.pielikums).

37. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes pārvadi, uzglabāšanu, sadali un (vai) tirdzniecību, iesniedz šādu informāciju:

37.1. reizi pusgadā, attiecīgi līdz 1.februārim un 1.augustam, investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi atskaites periodā pa sabiedrisko pakalpojumu veidiem, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām investīciju pozīcijām;

37.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa mēnešiem par pārvadītiem dabasgāzes apjomiem (tūkst.m3) kopā, no tiem Latvijai (t.sk. Jantarnij bereg), Lietuvai, Igaunijai un Krievijai;

37.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa mēnešiem par uzglabātiem dabasgāzes apjomiem (23.pielikums);

37.4. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa mēnešiem par dabasgāzes tirdzniecības apjomiem lietotājiem Latvijā (24.pielikums);

37.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, informāciju pa mēnešiem par komersantiem, kuri dabasgāzi izmanto siltuma ražošanai, un to patērētiem dabasgāzes apjomiem (25.pielikums);

37.6. reizi mēnesī līdz 10.datumam detalizētu pārskata mēneša dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķinu.

38. Energoapgādes komersants, kas veic sašķidrinātās naftas gāzes sadali no virszemes un pazemes tvertnēm pa cauruļvadiem līdz ievadam daudzdzīvokļu ēkā, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz atskaiti par sadalītajiem sašķidrinātās naftas gāzes apjomiem (26.pielikums).

VII. Informācijas par ūdensapgādes un kanalizācijas nozari un atkritumu apsaimniekošanas nozari iesniegšana

39. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē un atkritumu apsaimniekošanas nozarē (turpmāk - pašvaldību pakalpojumu komersants), iesniedz Komisijai licences sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai īpašajos nosacījumos paredzēto informāciju licencē noteiktajos termiņos.

40. Līdz katra gada 31.decembrim pašvaldību pakalpojumu komersants iesniedz nākamā gada darbības plānu, kurā ietvertas ziņas par:

40.1. nākamā gada plāna atbilstību ilgtermiņa attīstības plānam;

40.2. veiktās un plānotās uzņēmējdarbības apjomu;

40.3. peļņas, investīciju un kredītu plānoto izlietojumu;

40.4. informāciju par darbības veicināšanas un uzlabošanas pasākumiem.

41. Līdz katra gada 31.maijam pašvaldību pakalpojumu komersants iesniedz pārskatu par darbības plāna izpildi iepriekšējā gadā.

42. Līdz katra gada 31.decembrim pašvaldību pakalpojumu komersants iesniedz nākamā gada pasākumu plānu vides aizsardzības nodrošināšanai.

43. Līdz katra gada 31.maijam pašvaldību pakalpojumu komersants iesniedz atskaiti par paveikto atbilstoši iepriekšējā gada pasākumu plānam vides aizsardzības nodrošināšanai, kā arī atzinumu par vides aizsardzības prasību ievērošanu iepriekšējā gadā.

VIII. Noslēguma jautājumi

44. Šie noteikumi stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

45. Informāciju, kuras iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 1.augusts, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai elektronisko sakaru komersants iesniedz Komisijai saskaņā ar 2005.gada 7.septembra lēmumu Nr.189 apstiprinātajiem Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju.

Pielikumā:

1.pielikums: Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs

2.pielikums: Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs

3.pielikums: Informācija par peļņas vai zaudējuma aprēķinā norādīto neto apgrozījumu valsts regulējamās nozarēs

4.pielikums: Informācija par peļņas vai zaudējuma aprēķinā norādīto neto apgrozījumu pašvaldību regulējamās nozarēs

5.pielikums: Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu no plānotā neto apgrozījuma valsts regulējamās nozarēs

6.pielikums: Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu no plānotā neto apgrozījuma pašvaldību regulējamās nozarēs

7.pielikums: Informācija par nodrošinātajiem elektronisko sakaru tīkliem un sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem

8.pielikums: Informācija par publiskiem interneta piekļuves pakalpojumiem, izmantojot platjoslas sistēmas

9.pielikums: Informācija par ekspresvēstuļu, eksprespaku vai pasta paku virs 10 kilogrami sūtījumu apjomiem

10.pielikums: Informācija par vispārējo pasta pakalpojumu sūtījumu apjomiem

11.pielikums: Informācija par dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā

12.pielikums: Informācija par vilcienu kustības grafika izpildi salīdzinājumā ar apstiprināto grafiku

13.pielikums: Elektroenerģijas pārvade. Investīciju plāns un atskaite par investīciju plāna izpildi

14.pielikums: Elektroenerģijas sadale. Investīciju plāns un atskaite par investīciju plāna izpildi

15.pielikums: Elektroenerģijas pārvade. Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītiem elektroenerģijas apjomiem

16.pielikums: Elektroenerģijas sadale. Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītiem elektroenerģijas apjomiem

17.pielikums: Elektroenerģijas tirdzniecība. Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārdotiem elektroenerģijas apjomiem

18.pielikums: Elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijā. Investīciju plāns un atskaite par investīciju plāna izpildi

19.pielikums: Elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijā. Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

20.pielikums: Siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīga ražošana koģenerācijas stacijā. Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

21.pielikums: Siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība, ja ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija. Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

22.pielikums: Elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijā. Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

23.pielikums: Dabasgāzes uzglabāšana. Uzglabātie dabasgāzes apjomi

24.pielikums: Dabasgāzes tirdzniecība. Dabasgāzes tirdzniecības apjomi lietotājiem Latvijā

25.pielikums: Dabasgāzes tirdzniecība. Komersanti, kuri dabasgāzi izmanto siltuma ražošanai, un to patērētais dabasgāzes apjoms

26.pielikums: Sašķidrinātās naftas gāzes sadale no virszemes un pazemes tvertnēm pa cauruļvadiem līdz ievadam daudzdzīvokļu ēkā. Sadalītie sašķidrinātās gāzes apjomi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

1.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

01_PAGE_1.JPG (131777 bytes)

01_PAGE_2.JPG (63733 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

2.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

02_PAGE_1.JPG (128905 bytes)

02_PAGE_2.JPG (68208 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

3.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

03_PAGE_1.JPG (113700 bytes)

03_PAGE_2.JPG (77435 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

4.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

04_PAGE_1.JPG (139679 bytes)

04_PAGE_2.JPG (20610 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

5.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

05_PAGE_1.JPG (138197 bytes)

05_PAGE_2.JPG (65881 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

6.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

06_PAGE_1.JPG (135742 bytes)

06_PAGE_2.JPG (73725 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

7.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

07.JPG (121135 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

8.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

08_PAGE_1.JPG (57166 bytes)

08_PAGE_2.JPG (29758 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

9.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

09.JPG (77489 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

10.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

10_PAGE_1.JPG (111644 bytes)

10_PAGE_2.JPG (81720 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

11.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

11_PAGE_1.JPG (110898 bytes)

11_PAGE_2.JPG (34442 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

12.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

12.JPG (53545 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

13.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

13_PAGE_1.JPG (91047 bytes)

13_PAGE_2.JPG (38296 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

14.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumuregulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 222

14.JPG (98697 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

15.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

15_PAGE_1.JPG (98529 bytes)

15_PAGE_2.JPG (68870 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

16.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

16_PAGE_1.JPG (84988 bytes)

16_PAGE_2.JPG (76346 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

17.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

17.JPG (86921 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

18.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

18.JPG (89466 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

19.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

19.JPG (57582 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

20.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

20.JPG (156728 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

21.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

21.JPG (86645 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

22.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

22.JPG (65008 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

23.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

23.JPG (115833 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

24.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

24.JPG (87584 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

25.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.222

25.JPG (87827 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

26.pielikums

Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju, kas
apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 18.jūnija lēmumu Nr.22226.JPG (54287 bytes)

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 222Pieņemts: 18.06.2008.Stājas spēkā: 18.06.2008.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 01.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
177386
18.06.2008
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)