Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.206

Rīgā 2008.gada 6.jūnijā (prot.Nr.22, 8.p.)

Par Noteikumiem par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu un 31.panta pirmo daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību (pielikumā).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šā lēmuma 1.punktā apstiprināto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 31.augusta lēmumu Nr.182 apstiprinātie Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību (Latvijas Vēstnesis, 2005., Nr.141).

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


1.pielikums

Noteikumiem par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu
un iesniegšanas kārtību, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 6.jūnija lēmumu Nr.206

SPRK206.P-1.JPG (85917 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

 

2.pielikums

Noteikumiem par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu
un iesniegšanas kārtību, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 6.jūnija lēmumu Nr.206

 

Satura rādītājs

0.

Pielikumā izmantotie termiņi un saīsinājumi

1

Vispārīgā informācija

2

Tīkla struktūra

3

Pakalpojumi

4

Ieņēmumi

Mazumtirdzniecība

5

Fiksētais tīkls: Piekļuves nodrošināšana galalietotājiem

6

Fiksētais tīkls: Iekšzemes izsaukumu ilgums

7

Fiksētais tīkls: Starptautiskā noslodze

8

Fiksētais tīkls: Starptautiskā noslodze

9

Fiksētais tīkls: Sasaistītie un citi pakalpojumi

10

Fiksētais tīkls: Operatora izvēle/numura saglabāšanas pakalpojums

11

Fiksētais tīkls: Ieņēmumi

12

Mobilais tīkls: Galalietotāji/noslodze

13

Mobilais tīkls: Numura saglabāšanas pakalpojums

14

Mobilais tīkls: Ieņēmumi

15

Interneta piekļuves pakalpojumi: Abonēšana

16

Interneta piekļuves pakalpojumi: Ieņēmumi

17

Taksofoni

18

Taksofoni: Ieņēmumi

19

Nomātās līnijas: Galalietotājiem

20

Nomātās līnijas: Ieņēmumi no galalietotājiem

21

Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumi: Abonēšana

22

Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumi: Ieņēmumi

Vairumtirdzniecība

23

Piekļuve abonentlīnijai vairumtirdzniecībā

24

Piekļuve abonentlīnijai vairumtirdzniecībā: Ieņēmumi

25

Piekļuve abonentlīnijai vairumtirdzniecībā: līniju skaits

26

Starpsavienojums: Vispārīgā informācija

27

Starpsavienojums: Starptautiskā noslodze

28

Starpsavienojums: Iekšzemes noslodze

29

Starpsavienojums: Ieņēmumi

30

Starpsavienojums: Maksājumi citiem komersantiem

31

Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumi: lietotāji

32

Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumi: Ieņēmumi un tarifi

33

Nomāto līniju vairumtirdzniecība: vispārīgie jautājumi

34

Nomātas līnijas - vairumtirdzniecība

35

Nomātas līnijas - vairumtirdzniecība: Ieņēmumi un tarifi

36

Piekļuve un savienojumu uzsākšana publiskajā mobilajā telefonu tīklā

37

Piekļuve un savienojumu uzsākšana publiskajā mobilajā telefonu tīklā: Ieņēmumi

38

Piekļuve un savienojumu uzsākšana publiskajā mobilajā telefonu tīklā: Noslodze

 

Pielikumā izmantotie termiņi un saīsinājumi

2G

mobilā tīkla otrā paaudze, tas ir GSM un DCS

3G

mobilā tīkla trešā paaudze, tas ir UMTS un CDMA

ADSL

asimetriskā ciparu abonentlīnija
Informācijas pārraides līdzeklis, kas, izmantojot vienu no protokolu kopas xDSL protokoliem, lejupplūsmas pārraidi veic daudz ātrāk nekā augšupplūsmas pārraidi.

aktivizēta lietotāja identifikācijas moduļa karte

lietotāja identifikācijas moduļa karte laika posmā no lietotāja identifikācijas moduļa kartes aktivizēšanas brīža (pirmā izsaukuma veikšanas vai saņemšanas brīža vai arī no priekšapmaksas kartes konta papildināšanas) līdz brīdim, kad lietotājs var saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus, bet ne ilgāks par 3 mēnešiem pēc lietotāja identifikācijas moduļa kartes pēdējā izmantošanas

CDMA

koddales daudzkārša piekļuve

D2048S ar R2 signalizāciju

2048 kilobiti sekundē strukturēta ciparu nomātā līnija ar signalizāciju R2, atbilstoši Nacionālajam standartam LVS 266

datu pārraide mobilajos tīklos

piekļuve datu pārraides tīklam, izmantojot mobilo tīklu operatora piedāvātos datu pārraides pakalpojumus (GPRS, WAP, UMTS, u.c. )

DSL

ciparu abonentlīnija

ekvivalento abonentlīniju skaits

analogo abonentlīniju, ISDN BRA pieslēgumu, SDN PRA pieslēgumu un D2048S ar R2 signalizāciju pieslēgumu summa, kurā ieskaitītas arī taksofonu līnijas un komersanta iekšējās līnijas.
Ekvivalento abonentlīniju uzskaiti veic šād
- viena analoga abonentlīnija ir viena ekvivalentā abonentlīnija;
- viens ISDN BRA pieslēgums ir divas ekvivalentās abonentlīnijas;
- viens ISDN PRA pieslēgums ir 30 ekvivalentās abonentlīnijas;
- viens D2048S ar R2 signalizāciju pieslēgums ir 30 ekvivalentās abonentlīnijas vai reāli izmantotais (abonētais) pieslēguma kanālu skaits

Ethernet protokols

lokālo tīklu protokols atbilstoši Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO)/Starptautiskās elektrotehniskās komisijas (IEC) 8802-3 standartam

fiksētais tīkls

publiskais fiksētais elektronisko sakaru tīkls

GPRS

vispārējais pakešu radiopakalpojums

GSM

globālā mobilo sakaru sistēma

HDSL

ātrdarbīga ciparu abonentlīnija ātrdarbīga
Informācijas pārraides līdzeklis, kas, izmantojot vienu no protokolu kopas xDSL protokoliem, nodrošina ātru datu pārraidi pa parastām vara telefona līnijām, izmantojot attiecīgi divus vai trīs vīto vadu pārus.

iekšējā līnija

nekomerciālā līnija kuru komersants nodrošina un izmanto savām vajadzībām

iekšzemes izsaukums

vietējais izsaukums un iekšzemes tālsarunu izsaukums

iezvanpieejas pakalpojums

interneta piekļuves pakalpojums, izmantojot iezvanpieeju caur analogo vai ISDN līniju

IM karte

lietotāja identifikācijas moduļa karte

īpašs numurs

bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numurs (80XXXXXX), papildu samaksas pakalpojuma numurs (90XXXXXX), dalītas samaksas pakalpojuma numurs, virtuālo privāto tīklu numurs, publisko radiokomunikāciju tīklu numurs, uzziņu pakalpojuma dienesta numurs (118X), publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu kods (12X-15X, 16XX, 17X,18XX)

ISDN BRA

integrēto pakalpojumu cipartīkla galvenās plūsmas piekļuve

ISDN PRA

integrēto pakalpojumu cipartīkla primārās plūsmas piekļuve

kapitālieguldījumu izdevumi [CAPEX]

komersanta finanšu līdzekļi, kas tiek izmantoti lai būvētu, nopirktu vai palielinātu pamatlīdzekļus (piemēram, infrastruktūru, ēkas, iekārtas un citas ierīces vai īpašuma tiesības)

maģistrālais posms

nomātās līnijas posms starp divām komutācijas vai maršrutēšanas iekārtām vienā elektronisko sakaru tīklā vai starp vienu iekārtu un starpsavienojuma punktu vienā vai dažādu elektronisko sakaru komersantu elektronisko sakaru tīklos, kurš nesavieno divas galalietotāja iekārtas;

mobilais tīkls

publiskais mobilais elektronisko sakaru tīkls

mobilais virtuālais operators (MVO)

elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs, kurš izmanto cita publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla operatora resursus elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai

nomāto līniju gala posms [terminating segment]

nomātā līnija, kas izmantota cita komersanta abonentlīnijas nodrošināšanai

nomāto līniju pakalpojumi

publiski pieejami elektronisko sakaru pakalpojumi, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklā izdalītu vai izveidotu pastāvīgu sakaru kanālu

pastāvīgais pieslēgums

publiskā interneta piekļuves pakalpojums, izmantojot ciparu abonentlīnijas un modemus, kas pieslēgti kabeļtelevīzijas tīklam (kabeļmodēmus) vai citus tehnoloģiskos risinājumus

piekļuve data plūsmai

vēsturiskā operatora (operators, kas sniedza elektronisko sakaru pakalpojumus pirms tirgus liberalizācijas) ciparu abonentlīnijas pakalpojumu nodrošināšana citiem komersantiem, lai tie varētu piedāvāt galalietotājiem platjoslas piekļuvi internetam. Piekļuve datu plūsmai attiecas uz gadījumiem, kad pamatoperators uzstāda augsta ātruma piekļuves posmu (link) klienta telpās (piemēram, uzstādot ADSL iekārtas un veicot konfigurāciju tā lokālajā piekļuves tīklā) un tad šo posmu (linku) padara pieejamu trešajām pusēm, lai tiem dotu iespēju nodrošināt augsta ātruma pakalpojumus klientiem. Pamatoperators var arī nodrošināt pārraides pakalpojumus tā konkurentiem, lai trafiku nogādātu augstākā tīkla hierarhijas līmenī, kurā jaunajiem ienācējiem varētu būt platjoslas piekļuve.

piekļuves nodrošināšana galalietotājiem

galalietotājam nodrošināti publiskā telefonu tīkla pieslēgumi, kas nodrošina balss telefonijas pakalpojumus

publiskie datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumi

publiski pieejami elektronisko sakaru pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi vai maršrutēšanu publiskajos elektronisko sakaru tīklos, izņemot publiskos interneta piekļuves, balss telefonijas, radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus publiskajos elektronisko sakaru tīklos

publiskie interneta piekļuves pakalpojumi

publiski pieejami elektronisko sakaru pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi vai maršrutēšanu starp galiekārtu un interneta pakalpojumu sniedzēja iekārtu (serveri, marš­rutētāju u.c.) datu lejupielādei vai augšupielādei interneta datu pārraides tīklā

publiskie taksofonu pakalpojumi

publiski pieejami elektronisko sakaru pakalpojumi, ko par samaksu (ar monētām, priekšapmaksas karti, kredītkarti) nodrošina elektronisko sakaru komersanta sabiedriskajās vietās ierīkotās elektronisko sakaru galiekārtas

publisko elektronisko sakaru tīklu pakalpojumi

piekļuves nodrošināšana elektronisko sakaru tīkliem citiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri nav galalietotāji

PVN

pievienotās vērtības nodoklis

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumi publiskajos elektronisko sakaru tīklos

publiski pieejami elektronisko sakaru pakalpojumi, kas nodrošina pakalpojumu lietotājiem iespēju piekļūt radio vai televīzijas programmām

SDSL

simetriskā ciparu abonentlīnija

SHDSL

simetriskā ātrdarbīga abonenta ciparlīnija

SMS

īsziņa

starpsavienojuma pakalpojumi

starpsavienojumu nodrošināšana citiem elektronisko sakaru komersantiem

tālākpārdošana

interneta piekļuves nodrošināšana galalietotājam, izmantojot cita operatora nodrošināto vairumtirdzniecības ciparu abonentlīnijas (DSL) piekļuves pakalpojumu bez citām pievienotām raksturpazīmēm ciparu abonentlīnijas (DSL) daļai

tīkls

elektronisko sakaru tīkls

UMTS

universālā mobilo telesakaru sistēma

virtuālais privātais tīkls (VPN)

datu pārraides nodrošināšana par atlīdzību publiskos elektronisko sakaru tīklos starp lietotāja norādītiem pieslēguma punktiem

VDSL

ļoti ātrdarbīga abonenta ciparlīnija
Informācijas pārraides līdzeklis, kas izmanto vienu no xDSL kopas protokoliem, kas līdzīgs protokolam ADSL, bet ierobežotā attālumā nodrošina lielāku pārraides ātrumu kā protokols ADSL.

WAP

bezvadu pielietojuma protokols

xDSL

ciparu abonentlīnijas tehnoloģijas

01_PAGE_1.JPG (49606 bytes)

02_PAGE_1.JPG (62378 bytes)

02_PAGE_2.JPG (34317 bytes)

02_PAGE_3.JPG (3235 bytes)

03_PAGE_1.JPG (51517 bytes)

03_PAGE_3.JPG (26308 bytes)

03_PAGE_4.JPG (29376 bytes)

03_PAGE_5.JPG (6385 bytes)

03_PAGE_6.JPG (26416 bytes)

04.JPG (101546 bytes)

05_PAGE_1.JPG (47789 bytes)

05_PAGE_2.JPG (86033 bytes)

05_PAGE_3.JPG (32129 bytes)

06.JPG (38967 bytes)

07_PAGE_1.JPG (62105 bytes)

08.JPG (62628 bytes)

09_PAGE_1.JPG (42041 bytes)

09_PAGE_2.JPG (24775 bytes)

09_PAGE_3.JPG (19567 bytes)

09_PAGE_4.JPG (7455 bytes)

10.JPG (61038 bytes)

11.JPG (43722 bytes)

12.JPG (63926 bytes)

13.JPG (14514 bytes)

14.JPG (62562 bytes)

15.JPG (52117 bytes)

16.JPG (19119 bytes)

17.JPG (21992 bytes)

18.JPG (27427 bytes)

19_PAGE_1.JPG (81679 bytes)

19_PAGE_3.JPG (37435 bytes)

20_PAGE_1.JPG (74800 bytes)

20_PAGE_2.JPG (17153 bytes)

21.JPG (49726 bytes)

22.JPG (30967 bytes)

23_PAGE_1.JPG (67086 bytes)

23_PAGE_2.JPG (39685 bytes)

23_PAGE_3.JPG (3011 bytes)

23_PAGE_4.JPG (45991 bytes)

24.JPG (53735 bytes)

25.JPG (54179 bytes)

26_PAGE_1.JPG (57753 bytes)

26_PAGE_2.JPG (27676 bytes)

26_PAGE_3.JPG (21601 bytes)

26_PAGE_4.JPG (19684 bytes)

27_PAGE_1.JPG (29271 bytes)

27_PAGE_2.JPG (33516 bytes)

27_PAGE_3.JPG (21446 bytes)

28_PAGE_1.JPG (34341 bytes)

28_PAGE_2.JPG (24061 bytes)

28_PAGE_3.JPG (51857 bytes)

29.JPG (60528 bytes)

30.JPG (38012 bytes)

31.JPG (34850 bytes)

32.JPG (38551 bytes)

33.JPG (59053 bytes)

34_PAGE_1.JPG (73289 bytes)

34_PAGE_2.JPG (61952 bytes)

34_PAGE_3.JPG (42529 bytes)

34_PAGE_4.JPG (33346 bytes)

34_PAGE_5.JPG (9083 bytes)

35_PAGE_1.JPG (90830 bytes)

35_PAGE_2.JPG (96125 bytes)

35_PAGE_3.JPG (53293 bytes)

36_PAGE_1.JPG (28504 bytes)

36_PAGE_2.JPG (24915 bytes)

36_PAGE_3.JPG (14694 bytes)

37.JPG (18946 bytes)

38.JPG (23997 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Noteikumiem par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 206Pieņemts: 06.06.2008.Stājas spēkā: 06.06.2008.Zaudē spēku: 01.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 18.06.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
176955
06.06.2008
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)