Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Kultūras ministrijas rīkojums Nr.2.1.-25-168

Rīgā 2008.gada 3.jūnijā

Par tēlnieku K.Jansona un A.Jansona dzīves un darba vietas Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 (zemes kadastra apzīmējumi 4201 001 0110, 4201 001 0111, 4201 001 0108, 4201 001 0154) iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu

 

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 9.punktu un izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu projektu ar lūgumu iekļaut objektu Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 (zemes kadastra apzīmējumi 4201 001 0110, 4201 001 0111, 4201 001 0108, 4201 001 0154) Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kam klāt pievienoti šādi dokumenti:

1.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas komisijas "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2007.gada 13.decembra sēdes protokola izraksts;

1.2. Maijas Baltiņas 27.06.2007 iesniegumi;

1.3. Jura Jansona 04.09.2007 iesniegums;

1.4. Matiasa Jansona 11.09.2007. iesniegums;

1.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 04.04.2008. paziņojumi Nr.10-04/1259 un Nr.10-04/1260 objekta īpašniekiem par kultūras pieminekļa statusa noteikšanu;

1.6. Informācija par objekta Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 nosaukumu;

1.7. Informācija par objekta Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 atrašanās vietu un izstrādāto teritoriju (adrese, grupa, grunts, liters, robežpunktu koordinātas LKS-92 sistēmā);

1.8. Objekta Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 atrašanās vietas un teritorijas shēma;

1.9. Objekta Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 apraksts;

1.10. Objekta Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 fotofiksācijas materiāli;

1.11. Ziņas par objekta Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 īpašniekiem;

1.12. Pamatojums objekta Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 iekļaušanai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā;

1.13. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas apsekošanas akts 17.08.2007.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 3.punktu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2007.gada 13.decembra sēdē izvērtēja tēlnieku K.Jansona un A.Jansona dzīves un darba vietas Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 atbilstību kultūras pieminekļa statusam un pieņēma lēmumu ierosināt iekļaut tēlnieku K.Jansona un A.Jansona dzīves un darba vietu Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 (kadastra apzīmējumi 4201 001 0110, 4201 001 0111, 4201 001 0108, 4201 001 0154) Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 10.punktā noteikto kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietu var iekļaut teritorijas, ēkas un citus objektus, kas saistīti ar starptautiskā vai Latvijas mērogā nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem vai ievērojamām personām un kuriem ir izcila zinātniska, kultūrvēsturiska vai izglītojoša nozīme.

Tēlnieku K.Jansona un A.Jansona dzīves un darba vietas Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 10.punktā noteiktajam. Tēlnieku K. Jansona un A. Jansona dzīves un darba vietas (kadastra apzīmējumi 4201 001 0110, 4201 001 0111, 4201 001 0108, 4201 001 0154) izcilo kultūrvēsturisko vērtību veido saistība ar latviešu monumentālās tēlniecības klasiķa profesora K.Jansona dzīves un darba vietu, kurā jau 20.gs. 30.gados viņš izveidoja tēlniecības darbnīcu ar akmens apstrādi un bronzas liešanu. "Siļķēs" tapuši ievērojamākie K.Jansona un viņa dēla A.Jansona darbi, kā arī tur K.Jansona vadībā mācījušies daudzi Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un notikušas Tēlniecības nodaļas vasaras prakses. Šobrīd "Siļķes" ir saglabātas un funkcionē kā viens no latviešu tēlniecības centriem, kas atvērts visiem interesentiem. "Siļķu" pagalmā ierīkota brīvdabas skulptūru ekspozīcija, ēkas Dzirnavu ielā 33 darbnīcā izvietoti skulptūru ģipša modeļi, dzīvojamās istabās saglabājies autentisks interjers ar memoriālām mēbelēm, gleznām u.c. iekārtas priekšmetiem.

4. Ņemot vērā šī rīkojuma 3.punktā uzskaitītos kultūrvēsturisko vērtību veidojošos elementus, objekts Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 vērtējams kā kultūrvēsturiski vērtīgs objekts - Latvijas mērogā ievērojamo tēlnieku K.Jansona un A.Jansona dzīves un darba vieta, kas saglabājusi savu autentiskumu, ar izcilu kultūrvēsturisku un izglītojošu nozīmi.

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 7.punkta prasībām

- objekta īpašniece Tamāra Grizāne (saskaņā ar Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000102731 II.daļas 1.iedaļas 1.1.punktā un Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000102724 II.daļas 1.iedaļas 1.1.punktā esošo informāciju) š.g. 4.aprīlī rakstveidā ar vēstuli Nr.10-04/1259, kas nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, informēta par priekšlikumu noteikt objektam valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu;

- objekta īpašnieks Kristians Jansons (saskaņā ar Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000132633 II.daļas 1.iedaļas 2.1.punktā esošo informāciju) š.g. 4.aprīlī rakstveidā ar vēstuli Nr.10-04/1260, kas nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, informēts par priekšlikumu noteikt objektam valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu.

Objekta īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iebilduši pret priekšlikumu noteikt objektam valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu.

Savukārt objekta īpašnieki Juris Jansons (saskaņā ar Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.10000094635 II.daļas 1.iedaļas 1.1.punktā esošo informāciju) un Matiass Jansons (saskaņā ar Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000000102731 II.daļas 1.iedaļas 5.1.punktā un Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000102724 II.daļas 1.iedaļas 5.1.punktā esošo informāciju) 2007.gada 9. un 11.septembrī iesniegtajos iesniegumos lūdz piešķirt objektam valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu.

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam - objekta Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 kā vienota kompleksa saglabāšana dotu nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma bagātināšanā. Tādējādi sabiedrība, iekļaujot objektu Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta ielā 14 Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, gūtu labumu, kas ir lielāks nekā tās tiesisko interešu ierobežojums, jo memoriālais komplekss - nozīmīga Cēsu kultūrainavas daļa - tiktu saglabāts kā vienots, autentisks kultūrvēsturiskā mantojuma objekts, kas pieejams plašam sabiedrības lokam, un ir vērtīga Latvijas tēlniecības vēstures liecība.

7. Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 9.punktu, kā arī uz augstāk minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojuma Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2.punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā grozījumus un iekļaut Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā šādu objektu:

8673

Valsts nozīmes

Vēsturiska notikuma vieta

Tēlnieku K.Jansona un A.Jansona dzīves un darba vieta

Cēsu raj., Cēsis, Dzirnavu iela 31, 33, 40 un Krasta iela 14

19. gs. b. - 20. gs. sāk.

8. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz:

Likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 66.panta pirmās daļas 4.punktu, 62.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo daļa, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 3., 5., 7. un 9.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 10.punktu.

9. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Antonijas iela 6, LV-1010) mēneša laikā no šī rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Kultūras ministre H.Demakova

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tēlnieku K.Jansona un A.Jansona dzīves un darba vietas Cēsīs, Dzirnavu ielā 31, 33, 40 un Krasta .. Izdevējs: Kultūras ministrija Veids: rīkojums Numurs: 2.1.-25-168Pieņemts: 03.06.2008.Stājas spēkā: 18.06.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 93, 17.06.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
176887
18.06.2008
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)