Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.338

Rīgā 2008.gada 19.maijā (prot. Nr.31 14.§)
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – iestāde) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) dienesta apliecības un žetona paraugus, to izsniegšanas un nodošanas kārtību.

2. (Svītrots no 01.01.2019. ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 643; sk. grozījumu 2. punktu)

II. Amatpersonas dienesta apliecība

3. Dienesta apliecība ir polivinilhlorīda (PVC) daudzslāņu laminēta identifikācijas karte ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem. Dienesta apliecību paraugi ir noteikti šo noteikumu 1. un 1.1 pielikumā.

(Grozīts ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 643)

4. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas dienesta apliecības izmēri ir šādi:

4.1. platums – 85,60 mm (± 0,10 mm);

4.2. augstums – 53,98 mm (± 0,05 mm);

4.3. stūru noapaļojuma rādiuss – 3,18 mm (± 0,30 mm);

4.4. biezums – 0,76 mm (± 0,08 mm).

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 619; sk. 20. punktu)

5. (Svītrots ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 619)

6. Amatpersonas dienesta apliecības priekšpusē (aversā) ir šāda infor­mācija:

6.1. apakšējā daļā, kreisajā stūrī – amatpersonas fotogrāfija (formas tērpā);

6.2. augšējā daļā, centrā – attiecīgās ministrijas nosaukums;

6.3. augšējā daļā, zem ministrijas nosaukuma – attiecīgās ministrijas padotībā esošās iestādes nosaukums;

6.4. zem iestādes nosaukuma – dokumenta nosaukums;

6.5. vidusdaļā – amatpersonas uzvārds (uzvārdi);

6.6. vidusdaļā, zem amatpersonas uzvārda – amatpersonas vārds (vārdi);

6.7. (svītrots ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.283);

6.8. vidusdaļā, zem amatpersonas vārda– amatpersonas dienesta vieta (struktūrvienība) un amats;

6.9. vidusdaļā, zem amatpersonas dienesta vietas (struktūrvienības) un ieņemamā amata – amatpersonas speciālā dienesta pakāpe;

6.10. apakšējā daļā, vidū – amatpersonas dienesta apliecības numurs;

6.11. apakšējā daļā, labajā stūrī – dienesta apliecības derīguma termiņa beigu datums.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.283)

7. Amatpersonas dienesta apliecības aizmugurē (reversā) ir šāda infor­mācija:

7.1. vidusdaļā, kreisajā pusē – amatpersonas dienesta apliecības priekš­pusē (aversā) norādītās informācijas skaidrojums angļu valodā;

7.2. (svītrots ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.283);

7.3. apakšējā daļā, labajā pusē – iestādes emblēma.

7.1 Iekšējās drošības biroja amatpersonu dienesta apliecības aizmugurē (reversā) papildus šo noteikumu 7. punktā minētajai informācijai kreisajā pusē, apakšējā daļā, zem šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā skaidrojuma ir norāde par to, ka amatpersonu nedrīkst administratīvi aizturēt.

(MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 643 redakcijā)

III. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas žetons

8. Žetons ir no metāla izgatavota zīmotne, kuru savu pilnvaru aplieci­nāšanai izmanto Valsts policijas un Valsts robežsardzes imigrācijas struktūr­vienību amatpersonas. Žetonu paraugi ir noteikti šo noteikumu 2.pielikumā.

9. Valsts policijas žetons izgatavots no metāla, tā augstums ir 48 mm, platums – 37 mm. Valsts policijas žetonu veido zeltīta vairoga formas pamatne. Aversā vairoga augšējā daļā ir attēlots papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis. Aversā vairoga centrā ir norādīts Valsts policijas žetona numurs, ko veido četri cipari. Aversā vairoga apakšējā daļā iespiests uzraksts “VALSTS POLICIJA”. Valsts policijas žetona uzraksti klāti ar balto emalju.

10. Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienības amatpersonas žetons izgatavots no misiņa, tā augstums ir 75 mm, platums – 56 mm. Valsts robež­sardzes imigrācijas struktūrvienības amatpersonas žetonu veido zeltīta vairoga formas pamatne baroka stilā. Aversā vairoga centrā ir reljefi izcelta zeltīta Valsts robežsardzes emblēma, kura iekļauta ar melnu emalju klātā aplī. Melno apli veido reljefi izcelta 5 mm plata zeltīta apļa kontūra. Zeltītā apļa augšējā daļā iespiests uzraksts “ROBEŽSARDZE” un apakšējā daļā iespiests uzraksts angļu valodā “BORDERGUARD”, uzrakstus atdala divas iespiestas astoņstaru zvaigznītes. Vairoga augšējā daļā izvietota plīvojoša lente ar iespiestu uzrakstu “IMIGRĀCIJAS DIENESTS”. Vairoga apak­šējā daļā ir plīvojoša lente ar iespiestu uzrakstu angļu valodā “IMMIGRATION SERVICE”. Zem apakšējās plīvojošās lentes ir reljefi izcelts laukums ar kārtas numuru. Pirmie divi cipari apzīmē Valsts robežsardzes pārvaldi, pārējie trīs cipari aiz domuzīmes ir Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienības amatpersonas žetona kārtas numurs. Vairoga pamatnes kontūras izceļ 2 mm plata līnija. Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienības amatpersonas žetona uzraksti un zvaigznītes klātas ar melno emalju.

IV. Amatpersonas dienesta apliecības un žetona izsniegšana un nodošana

11. Amatpersonas dienesta apliecību izsniedz:

11.1. pieņemot amatpersonu dienestā;

11.2. pārceļot amatpersonu citā amatā;

11.3. piešķirot amatpersonai speciālo dienesta pakāpi;

11.4. izbeidzoties esošās apliecības derīguma termiņam;

11.5. ja amatpersonas dienesta apliecība sabojāta vai zudusi;

11.6. mainoties amatpersonas personas datiem.

12. Valsts policijas un Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību amatpersonu amatus, kuros amatpersonas pilnvaru apliecināšanai izsniedz speciālu žetonu, nosaka iestādes vadītājs.

13. Amatpersonas dienesta apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi. Iekšlietu ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu kadetu un klausītāju amatpersonas dienesta apliecības derīguma termiņš atbilst attiecīgās studiju programmas ilgumam.

14. Amatpersonas dienesta apliecības vai žetona saņemšanu amatpersona apliecina ar parakstu.

15. Saņemot jaunu amatpersonas dienesta apliecību, amatpersona nodod agrāk izdoto amatpersonas dienesta apliecību (apliecību nenodod, ja tā pazaudēta, nozagta vai iznīcināta).

15.1 Ja amatpersonu atstādina no amata pienākumu pildīšanas, tā atstādināšanas dienā nodod iestādei amatpersonas dienesta apliecību un žetonu (ja žetons ir izsniegts), izņemot gadījumus, ja amatpersonai šajā laikā uzdots pildīt citus pienākumus, kuri nav saistīti ar tās tiešajiem amata pienākumiem un kuru pildīšana netraucē disciplinārlietas izmeklēšanas interesēm.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.283 redakcijā)

16. Ja amatpersonu atbrīvo no dienesta, tā dienesta pēdējā dienā nodod iestādei amatpersonas dienesta apliecību un žetonu (ja žetons ir izsniegts).

17. Žetonu Valsts policijas un Valsts robežsardzes imigrācijas struktūr­vienības amatpersonai izsniedz uz laiku, kamēr tā ieņem iestādes vadītāja noteikto amatu. Ja amatpersonu pārceļ citā amatā, kurā pilnvaru apliecināšanai netiek izsniegts žetons, tā dienesta pēdējā dienā attiecīgajā amatā žetonu nodod.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 09.06.2014. noteikumu Nr.283 redakcijā)

18. Dienesta apliecības, kas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 30.jūnijam.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.688 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

19. Dienesta apliecības, kas amatpersonām izsniegtas līdz 2014. gada 31. jūlijam, ir derīgas līdz 2015. gada 30. jūlijam, ja tās nav kļuvušas lietošanai nederīgas citu iemeslu dēļ.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.283 redakcijā)

20. Dienesta apliecības, kas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām izsniegtas līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šo noteikumu 4. punktā, ir derīgas līdz 2017. gada 1. janvārim, ja tās nav kļuvušas lietošanai nederīgas citu iemeslu dēļ.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 619 redakcijā)

21. Dienesta apliecības, kas Iekšējās drošības biroja amatpersonām izsniegtas līdz dienai, kad stājas spēkā šo noteikumu 7.1 punkts, ir derīgas līdz 2018. gada 31. decembrim, ja tās nav kļuvušas lietošanai nederīgas citu iemeslu dēļ.

(MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 643 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.338
Amatpersonas dienesta apliecības paraugs

(Pielikums MK 09.06.2014. noteikumu Nr.283 redakcijā)

Dienesta apliecības priekšpuse (averss)

Dienesta apliecības otra puse (reverss)

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 19. maija
noteikumiem Nr. 338
Iekšējās drošības biroja amatpersonas dienesta apliecības paraugs

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 643 redakcijā)

Dienesta apliecības priekšpuse (averss)

Dienesta apliecības otra puse (reverss)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.338
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas žetons

1. Valsts policijas žetona attēls

2. Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta žetona attēls

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 338Pieņemts: 19.05.2008.Stājas spēkā: 23.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 22.05.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
175681
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2018","iso_value":"2018\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2016","iso_value":"2016\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2016.-25.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-22.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2009","iso_value":"2009\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2009.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2008","iso_value":"2008\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2008.-03.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)