Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 1

1999.gada 8.jūlijā (protokols Nr.17 53.§)

Noteikumi, kurus pārkāpjot paredzēta administratīvā atbildība

Izdoti, pamatojoties uz

likuma "Par pašvaldībām" 21. un 43. pantu,

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu

1.Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumu, kurus pārkāpjot paredzēta administratīvā atbildība pamats un mērķis.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 4. pantu, 43.pantu, 44.pantu, atbilstoši Satversmei, un saskaņā ar LAPK, Daugavpils pilsētas dome, paredz administratīvo atbildību, par pašvaldības noteikumu un lēmumu nepildīšanu vai pārkāpšanu, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī lai tiesību pārkāpējs, kā arī citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus.

2. Naudas sods.

Sodu par šo noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās, kurā paredzēta atbildība, par izdarīto šo noteikumu pārkāpumu, stingri saskaņā ar LAPK.

Maksimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir piecdesmit latu, minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Administratīvais sods neatbrīvo šo noteikumu pārkāpējus no turpmākās pārkāpumu novēršanas.

Amatpersonas naudas sodu maksā tikai no saviem personīgajiem līdzekļiem.

3. Amatpersonas pilnvaras.

Amatpersonas un institūcijas, kuri ir tiesīgi izskatīt un uzlikt administratīvo sodu, par šo noteikumu pārkāpšanu, saskaņā ar šo noteikumu 10.1. punktu, izpildot dienesta pienākumus, tām piešķirto pilnvaru ietvaros.

4. Par administratīvās atbildības saukšanas kārtību.

Par šo noteikumu pārkāpšanu pilnvarotā amatpersona sastāda protokolu, ievērojot LAPK prasības.

Protokolu var nesastādīt, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu par šo noteikumu pārkāpumu, naudas sodu uzliekot un iekasējot pārkāpuma izdarīšanas vietā un tā apmērs nepārsniedz desmit latu vai brīdinājumu noformē pārkāpumu izdarīšanas vietā izsniedzot pārkāpējam noteikta parauga kvīti.

Ja pārkāpuma vietā neizdodas noskaidrot vainīgo amatpersonu, protokolu par šo noteikumu pārkāpumu sastāda iestādes, uzņēmuma vai organizācijas vadītājam.

5. Kontrole.

Kontroli par šo noteikumu izpildi veic Daugavpils pilsētas dome.

6. Administratīvā atbildība.

Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura nav paredzēta administratīvā atbildība LAPK, un tie notikuši Daugavpils pilsētas teritorijā.

2. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšana

2.1. Ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.) - izsaka brīdinājumu vai uzliek sodu līdz 15 latiem.

2.2. Ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar atkritumiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 50 latiem.

2.3. Sabiedriskās kārtības nenodrošināšana tirgos, veikalos, kafejnīcās u.c. pakalpojumu sniegšanas vietās - uzliek naudas sodu līdz 25 latiem atbildīgajai amatpersonai.

2.4 Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu vai elektriskā apgaismojuma bojāšana vai izvietošana neatļautās vietās -uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

2.5. Spļaušana uz ielas un citās sabiedriskās vietās - brīdinājums vai uzliek naudas sodu līdz 5 latiem.

2.6. Alkoholisko dzērienu un alus lietošana dzīvojamo ēku pagrabos un citās koplietošanas telpās - uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

2.7. Lamāšanās neķītriem vārdiem un piedauzīga izturēšanās uz ielām, transportā, kāpņu telpās vai citās sabiedriskās vietās - uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

2.8. Peldēšanās vietās, kur tas ir aizliegts - uzliek naudas sodu līdz 15 latiem vai brīdinājumu

2.9. Transporta līdzekļu novietošana uz ietvēm, izņemot tās vietas, kur to atļauj satiksmes noteikumi - brīdinājums vai uzliek naudas sodu no 3 līdz 10 latiem.

2.10. Nepilngadīgo smēķēšana sabiedriskās vietās - uzliek naudas sodu līdz 10 latiem nepilngadīgo vecākiem vai izsaka brīdinājumu.

2.11. Nepilngadīgo lamāšanās neķītriem vārdiem un piedauzīga izturēšanās uz ielas, kāpņu telpās, vai citās sabiedriskās vietās - uzliek sodu līdz 30 latiem nepilngadīgo vecākiem.

2.12. Skaņu ierakstu aparatūras lietošana uz ielām vai citās sabiedriskās vietās, dzīvokļos un balkonos, no transporta līdzekļiem, kas rada troksni un traucē citu iedzīvotāju naktsmieru no plkst. 23.00 līdz 7.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Daugavpils pilsētas domi - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

2.13. Iekļūšana uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, pārkāpjot caurlaižu režīmu - brīdinājums vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

2.14. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana kultūras, sporta, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

2.15. Pastāvīga trokšņa radīšana dzīvokļos, kas traucē mieru citiem mājas iedzīvotājiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

2.16. Par atpūtas vakaru, diskotēku vai deju vakaru rīkošanu pēc plkst. 24.00, izņemot restorānus un nakts klubus - uzliek naudas sodu no 15 līdz 50 latiem atbildīgai amatpersonai.

2.17. Par pirotehniskās ierīces izmantošanu, kuras sastāvā ir sprāgstviela, sabiedriskās vietās - uzliek sodu no 10 līdz 30 latiem.

2.18. Par nekorektu izturēšanos pret amatpersonu vai amatpersonas aizskaršanu, sakarā ar viņa dienesta darbību vai sabiedriskā pienākuma pildīšanu - uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās tiek izdarītas atkārtoti gada laikā, pēc administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu no 10 līdz 25 latiem.

2.19. Par nepilngadīgā (līdz 15 gadiem) klaiņošana pa ielām un atrašanās pēc plkst. 23.00 kafejnīcās, nakts klubos un citās iestādēs līdz plkst. 6.00, ja viņi atrodas bez vecāku vai viņu aizstājošas personas uzraudzības - brīdinājums vai soda nauda līdz Ls 10 (soda nauda tiek piedzīta no vecākiem) iestādes administrācijai naudas sods Ls 40.

2.20. Par nepilngadīgā (līdz 15 gadiem) atrašanās pēc plkst. 23.00 kafejnīcās, nakts klubos un citās iestādēs alkoholisko dzērienu vai citu vielu iespaidā - soda nauda līdz Ls 10 (soda nauda tiek piedzīta no vecākiem), iestādes administrācijai naudas sods Ls 50.

3. Labiekārtošanas noteikumu pārkāpšana

3.1. Dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku, saimniecisko celtņu, žogu un citu būvju bojāšana, tai skaitā ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem - uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

3.2. Pieminekļu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšana vai iznīcināšana - uzliek sodu no 10 līdz 30 latiem.

3.3. Ietvju, pagalmu, kāpņu telpu, gaiteņu u.c. dzīvojamām ēkām piederošo neapdzīvoto telpu nesakopšana, vai sniega mešana uz ielas braucamās daļas - brīdinājums vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem sētniekiem vai zemes, ēkas īpašniekam.

3.4. Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu, kas rada paaugstinātu bīstamību -izsaka brīdinājumu vai naudas sods līdz 50 latiem atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam.

3.5. Rūpnīcu, iestāžu, slimnīcu, skolu, bērnudārzu u.c. organizāciju teritorijas savlaicīga nesakopšana - uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.6. Kiosku un veikalu apkārtnes nesakopšana 10 metru attālumā no attiecīgā objekta - uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem amatpersonai vai īpašniekam.

3.7. Celtniecības atkritumu neizvešana - uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam.

3.8. Staigāšana pa zālienu, jaunu koku, krūmu un puķu stādījumiem, gulēšana tajos - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

3.9. Koku un krūmu zaru laušana, lapu, augļu un ziedu plūkšana, kā arī to uzlasīšana, agrotehnisko noteikumu neievērošana - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

3.10.Telts celtniecība, ugunskuru dedzināšana, zāles dedzināšana, putnu ligzdu postīšana, savvaļas dzīvnieku vai putnu ķeršana - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.11.Transporta līdzekļu profilaktiskā apkope vai to mazgāšana pludmalēs, ūdenskrātuves krastos un citās vietās, kas nav paredzētas šim nolūkam, izņemot tās vietas, kur to atļauj satiksmes noteikumi - brīdinājums vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

3.12. Makšķerēšana un zvejošana, kā arī veļas, dzīvnieku mazgāšana ūdenstilpnēs , kas atrodas apstādījumos - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 latiem.

3.13. Koku sulu tecināšana, koku mizas graizīšana, uzrakstu vai vadu piestiprināšana pie kokiem, veļas žāvēšana koku zaros - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.14.Braukšana ar transporta līdzekli, zirgu, velosipēdiem pa apstādījumiem, izņemot apstādījumu apkopes vajadzības - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 latiem.

3.15. Apstādījumu vai ūdenstilpju piegružošana ar atkritumiem - uzliek naudas sodu līdz 40 latiem.

3.16. Apstādījumu veidošana bez saskaņošanas ar Komunālās saimniecības pārvaldi - uzliek naudas sodu zemes gabala lietotājam līdz 15 latiem.

3.17. Transporta līdzekļa novietošana zālienā - uzliek naudas sodu no 3 līdz 25 latiem.

3.18. Lopu ganīšana apstādījumos - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

3.19. Slidotavu, kamanu ceļu vai slēpotāju stigu ierīkošana, izņemot šim nolūkam norādītās vietās - uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

3.20. Jebkādu rakumu veikšana, augsnes iegūšana, izņemot darījumus, kad ir saņemta atļauja, seguma atjaunošanas termiņa neievērošana - uzliek naudas sodu no 5 līdz 45 latiem.

3.21. Koku apkraušana ar malku, būvmateriāliem, vai būvgružiem, koku sakņu atrakšana, koku izmantošana balstam - uzliek naudas sodu līdz 35 latiem.

3.22. Par koku galotņu nozāģēšanu neveidojot to vainagu, nesaglabājot koku estētisko vērtību (īpaši elektrotīklu aizsargjoslās) - uzliek naudas sodu zemes gabala lietotājam līdz 25 latiem.

3.23. Sniega vai ledus izgāztuvju ierīkošana apstādījumu platībās, sāls ūdens vai citu šķidrumu izliešana apstādījumos, ja tas apdraud apstādījumus - uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.24. Speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu postīšana - uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

3.25. Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuvju ierīkošana vai to izmantošana, kā arī atkritumu dedzināšana vai ierakšana - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.26. Kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu neievērošana - uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

3.27. Noteikumu "Par uguņošanas kārtību Daugavpilī" neievērošana pasākumu laikā - uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4. Tirdzniecības noteikumu pārkāpšana

4.1. Tirdzniecība pilsētas tirgos ar precēm, amatniecības izstrādājumiem, kuru tirdzniecību ir aizliegusi tirgus administrācija, kā arī pakalpojumu sniegšana tirgū nesaskaņojot to ar tirgus administrāciju vai tirgus darba kārtības noteikumu pārkāpšana - uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

4.2. Alkoholisko dzērienu lietošana, azarta spēļu rīkošana Daugavpils pilsētas tirgos vai uz ielām - uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

4.3. Par tirdzniecību no transporta līdzekļiem, izņemot tirgu un Domes speciāli iekārtotās vietās - uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

5.Suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpšanu.

5.1. Par suņu palaišanu bez pavadas, vadāšanu bez uzpurņa - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, pēc administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu no 15 līdz 35 latiem.

5.2. Ja dzīvnieks piemēslo kāpņu telpas vai apkārtni un īpašnieks nesavāc dzīvnieka atstātos ekskrementus - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

5.3. Ja suns vai kaķis tiek ievests bērnudārzā, bērnu rotaļu laukumā, skolā, kapsētā, pludmalē, stadionā, sabiedrisko pasākumu vietā, tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas iestādē - uzliek naudas sodu no 2 līdz 5 latiem.

5.4. Ja suns sabojājis apstādījumu elementus, nodarījis kaitējumu mākslas vai uzskatāmās informācijas stendam - uzliek naudas sodu no 5 līdz 15 latiem.

5.5. Ja tirdzniecība ar suņiem vai kaķiem notiek neatļautās vietās - uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

5.6. Ja suns tiek kaitināts, lai izraisītu agresivitāti - uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

5.7. Ja suņa īpašnieks nav nodrošinājis dzīvnieka vakcinēšanu, nav reģistrējis suni - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

5.8. Ja dzīvnieks tiek turēts šiem mērķiem neparedzētās un nepiemērotās telpās (daudzstāvu māju pagrabos, bēniņos, garāžās utt.) - uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

5.9. Ja nav ziņots veterinārajam dienestam par iespējamo dzīvnieka saslimšanu - uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

5.10. Ja īpašnieks neinformē namu pārvaldi, mājas īpašnieku par iegūto suni - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

5.11. Ja īpašnieks pamet dzīvnieku - uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

5.12. Ja suni uzrīda cilvēkam vai dzīvniekam - uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

5.13. Ja organizē aizliegtās suņu cīņas vai atļauj piedalīties dzīvniekam šajās cīņās - uzliek naudas sodu no 10 līdz 40 latiem.

5.14. Ja suns sakož cilvēku - uzliek naudas sodu no 5 līdz 40 latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu no 40 līdz 50 latiem.

6. Transporta lietošanas noteikumu pārkāpšana

6.1. Par patvaļīgu transporta kustības ierobežošanu pilsētas ielās, bez saskaņošanas attiecīgajās institūcijās - uzliek naudas sodu līdz 25 latiem amatpersonai.

6.2. Par savlaicīgi neapmaksātas maksas stāvvietas izmantošanu pilsētas ielās, laukumos un pagalmos - uzliek naudas sodu 5 lati.

6.3. Taksometru stāvvietu noformējuma un aprīkojuma noteikumu neievērošana - uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

6.4. Par Domes noteikto vieglo automobiļu pasažieru komercpārvadājumu tarifu pārsniegšanu - uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

7. Dzīvojamo māju, būvju un pieguļošās teritorijas

uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

7.1. Mazdārziņu, individuālo dzīvojamo namu un ēku žogu bojāšana, mājas apkārtnes nesakopšana, zāles nenopļaušana tai pieguļošajā teritorijā un pašas teritorijas nesakārtošana - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

7.2. Jumta fasādes, paneļu, griestu, durvju, logu, elektroskaitītāju, elektroiekārtu, siltummezglu inženieriekārtu bojāšana, siltuma, ūdenskanalizācijas un gāzes apgādes tīklu bojāšana - uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.3. Patvaļīga telpu, tai skaitā neapdzīvojamo, pārbūvēšana, nesaskaņojot ar pilsētas domi - uzliek naudas sodu līdz 45 latiem.

7.4. Kāpņu telpu, pagrabu, bēniņu, pieguļošās teritorijas piesārņošana ar vecām mēbelēm, taru, sadzīves, celtniecības vai citiem atkritumiem, kā arī ugunsnedrošu materiālu glabāšana minētajās vietās - uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

7.5. Par smilšu, kas paredzētas ielu un ceļu kaisīšanai, neuzglabāšanu speciālos konteineros - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 10 latiem.

7.6. Dzīvokļa appludināšana īrnieka vainas dēļ - uzliek naudas sodu no 5 līdz 10 latiem.

7.7. Kanalizācijas aizdambēšana īrnieka vainas dēļ- uzliek naudas sodu no 5 līdz 10 latiem.

7.8. Ja netiek nodrošināta piekļūšana iekšējo komunikācijas tīklu avārijas darbu veikšanai dzīvokļos, pagrabtelpās, utt., kā arī minēto iekārtu kontrole un rādījumu noņemšana - uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

7.9. Ja īrnieks neizpilda tehniskās ekspluatācijas vai līgumā paredzētos uzturēšanas noteikumus - uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

7.10. Patvaļīga balkonu vai lodžiju aizstiklo™ana vai rekonstrukcija - uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

7.11. Neatļauta pieslēgšanās kabeļtelevīzijas tīklam- - uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

7.12. Elektroenerģijas lietošanas un ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana, kā arī patvaļīga pieslēgšanās ūdensapgādes, siltumapgādes, gāzes apgādes un elektroapgādes sistēmām - uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.13. Par pilsētas domes fonda ēku nedzīvojamo platību normas noteikumu nepildīšanu - uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

7.14. Pilsētas gāzes, ūdensvadu un kanalizācijas ietaišu, spēka un vājstrāvas tīklu aizsardzības neievērošana - uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.15. Par jaunas celtniecības plānošanas un esošo pazemes komunikāciju pārbūves noteikumu neievērošanu - uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

7.16. Pilsētas pazemes komunikāciju remonta un ierīkošanas kārtības noteikumu neievērošana - uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.17. Par tīšu ūdenskaitītāju bojāšanu un plombu noraušanu montāžas shēmās - uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.18. Patērētāju, kurš nav noslēdzis līgumu divu nedēļu laikā par ūdenslietošanu un kanalizāciju ar SIA "Daugavpils Ūdens" - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 50 latiem.

8. Sanitāro normu un noteikumu pārkāpšana

8.1. Ēku atrašanās antisanitārā stāvoklī - uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

8.2. Dzīvnieku un putnu barošana sabiedrisko māju kāpņutelpās, pagrabos, bēniņos un to pieguļošajā teritorijā - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

8.3. Grauzējiemn labvēlīgu apstākļu radīšana vai šo apstākļu nenovēršana - uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

8.4. Par epidemioloģiskā režīma neievērošanu pirmsskolas, mācību un slēgta tipa mācību iestādēs - uzliek naudas sodu amatpersonai no 25 līdz 50 latiem.

8.5. Par izlietoto sadzīves bateriju un citu īpaši bīstamu atkritumu nesavākšanu, to uzglabāšanu parastajos atkritumu konteineros - uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

8.6. Par speciālu konteineru neuzstādīšanu juridisku personu uzkopjamajā teritorijā bīstamu un seviški bīstamu atkritumu savākšanai - uzliek naudas sodu amatpersonai no 25 līdz 50 latiem.

8.7. Par bīstamo atkritumu transportēšanu uz pilsētas izgāztuvi un utilizāciju - uzliek naudas sodu amatpersonai no 25 līdz 50 latiem.

8.9. Par sadzīves atkritumu izvešanu kopā ar būvgružiem, kritušām lapām, medicīnas atkritumiem utt. uz pilsētas izgāztuvi - uzliek naudas sodu amatpersonām no 5 līdz 25 latiem.

8.10. Atteikšanās slēgt ikgadējo deratizācijas līgumu vai atkritumu izvešanas līgumu, vai nepamatota līguma laušana - uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem vadītājam, īpašniekam vai pārvaldītājam.

9. Pilsētas kapu uzturēšanas un ekspluatācijas

noteikumu pārkāpšana

9.1. Par iebraukšanu kapu teritorijā ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, pajūgiem, izņemot gadījumus, kad ir saņemta atļauja - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

9.2. Par atkritumu dedzināšanu, celiņu un apstādījumu piesārņošanu ar atkritumiem kapsētas teritorijā - uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

9.3. Par kapsētu aprīkojuma (sētu, solu, sūkņu, stādījumu, vainagu, puķu utt.) postīšanu - uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

9.4. Par metāla un cita veida apžogojuma patvaļīgu ierīkošanu - uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

9.5. Par apbedīšanas iecirkņa patvaļīgu paplašināšanu vai aizņemšanu - uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

10. Soda naudas uzlikšanas kārtība un iekasētās soda

naudas izlietojums

10.1. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu:

10.1.1. policisti laikā , kad viņi veic dienesta pienākumus;

10.1.2. Daugavpils pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem ir noteiktas ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

10.2. Par Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek izlietota:

10.2.1. 40% no iekasētās soda naudas paliek to institūciju rīcībā, kas uzlikušas sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai;

10.2.2. 60% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Daugavpils pilsētas domes budžetā.

Domes priekšsēdētājs A.Vidavskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi, kurus pārkāpjot paredzēta administratīvā atbildība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 08.07.1999.Stājas spēkā: 09.09.1999.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 292/294, 08.09.1999.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
17461
09.09.1999
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)