Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Kultūras ministrijas rīkojums Nr.2.1.-25-135

Rīgā 2008.gada 7.aprīlī

Par Liepājas vecticībnieku baznīcas Liepājā, O.Kalpaka ielā 87 (būves kadastra apzīmējums 1700 011 0288 007), iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu

 

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 9.punktu un izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu projektu ar lūgumu iekļaut objektu Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kam klāt pievienoti šādi dokumenti:

1.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas komisijas "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2007.gada 15.marta sēdes protokola izraksts;

1.2. Liepājas Vecticībnieku draudzes 30.07.2006. iesniegums;

1.3. Liepājas pilsētas domes 04.02.2008 vēstule Nr.161775/1-21/161076 ar atbalstu objekta iekļaušanai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā;

1.4. Informācija par objekta Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, nosaukumu;

1.5. Informācija par objekta Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, atrašanās vietu (adrese, grupa, grunts, liters);

1.6. Objekta Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, atrašanās vietas shēma;

1.7. Objekta Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, apraksts;

1.8. Objekta Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, fotofiksācijas materiāli;

1.9. Ziņas par objekta Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, īpašnieku;

1.10. Pamatojums objekta Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 3.punktu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2007.gada 15.marta sēdē izvērtēja Liepājas vecticībnieku baznīcas Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, atbilstību kultūras pieminekļa statusam un pieņēma lēmumu ierosināt iekļaut Liepājas vecticībnieku baznīcu Liepājā, O.Kalpaka ielā 87 (būves kadastra apzīmējums 1700 011 0288 007), Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punktā noteikto kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli var iekļaut objektus ar izcilu zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi - būves, ēkas un to konstrukcijas, ieskaitot to detaļas un rotājumus, kas ir raksturīgas noteiktam Latvijas reģionam.

Liepājas vecticībnieku baznīcas Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punktā noteiktajam. Liepājas vecticībnieku baznīca (būves kadastra apzīmējums 1700 011 0288 007) celta 20.gs. sākumā, saglabājusi savu autentismu, vērtīgus fasāžu un interjera apdares elementus. Ēka celta kā guļbūve uz laukakmeņu mūra pamatiem, ar divstāvu taisnstūra būvapjomu un divām transeptveida sānu izbūvēm ēkas rietumu un austrumu galos. Fasādes apšūtas ar horizontālo dēļu klaju, krāsotas. Transeptu zelmiņu daļā dēļu apšuvums veido skuju rakstu. Jumts ar vairāku torņu izbūvi. Mākslinieciski izstrādāti vairāku sīpolveida kupolu dzegu ažūrie rotājumi. Arhitektoniski būvapjoms veidots askētiskās formās, galvenā ieeja akcentēta ar lievenīti, kura jumtiņu balsta četras tievas kolonnas. Interjeru rotā kokgriezumu tehnikā veidoti elementi - ikonostasa sienas sētiņa, jomu sadalošo kolonnu dekors u.c. Dievnamā atrodas vairākas vērtīgas 18.-19.gs. ikonas un citi kulta piederumi.

4. Ņemot vērā šī rīkojuma 3.punktā uzskaitītos objekta kultūrvēsturisko vērtību veidojošos un raksturojošos elementus, ēka Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, vērtējama kā kultūrvēsturiski vērtīga Kurzemes reģiona un Liepājas sakrālās koka arhitektūras paraugs, kas arī veido Jaunliepājas Tīklu un O.Kalpaka ielu apbūves dominanti.

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 7. punkta prasībām objekta īpašnieks Liepājas pilsētas dome (reģ. Nr.90000063185) (saskaņā ar Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000057616 II.daļas 1.iedaļas 1.1.punktā esošo informāciju) 2008.gada 22.janvārī rakstveidā ar vēstuli Nr.10-04/227, kas nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, informēts par priekšlikumu noteikt objektam valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu.

Objekta īpašnieks ar 04.02.2008 vēstuli Nr.161775/1-21/161076 atbalsta priekšlikumu noteikt objektam valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu.

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam - labums, ko sabiedrība iegūst, iekļaujot objektu Liepājā, O.Kalpaka ielā 87, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ir lielāks nekā tās tiesisko interešu ierobežojums, jo tiks saglabāts vērtīgs, savu autentiskumu saglabājis Liepājas 20.gs. sākuma būvmākslas paraugs, kas pilsētbūvnieciski veido Jaunliepājas apbūves dominanti.

7. Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 9.punktu, kā arī uz iepriekš minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojuma Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2.punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā grozījumus un iekļaut Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā šādu objektu:

8672

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Liepājas vecticībnieku baznīca

Liepāja,
O.Kalpaka iela 87

1906. - 1907.

8. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz:

likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 66.panta pirmās daļas 4.punktu, 62.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo daļa, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 3., 5., 7. un 9.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punktu.

9. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Antonijas iela 6, LV-1010) mēneša laikā no šī rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Kultūras ministre H.Demakova

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas vecticībnieku baznīcas Liepājā, O.Kalpaka ielā 87 (būves kadastra apzīmējums 1700 .. Izdevējs: Kultūras ministrija Veids: rīkojums Numurs: 2.1.-25-135Pieņemts: 07.04.2008.Stājas spēkā: 19.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 18.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
174121
19.04.2008
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)