Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.114

Rīgā 2008.gada 11.martā (prot. Nr.93, 25.§)

Grozījumi Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

 

1. Izdarīt Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt noteikumu nodaļu "Lietotie termini" ar šādu terminu alfabētiskā secībā:

"Būvtāfele - informatīva plāksne par projektējamo būvi, ne mazāka kā 1,2 m x 1,2 m, kas tiek izvietota zemesgabalā pirms būvatļaujas saņemšanas gadījumos, kad ir paredzēta būves publiskā apspriešana, vai būvtāfeles izvietošanas nepieciešamību plānošanas arhitektūras uzdevumā noteikusi Rīgas pilsētas būvvalde, nevirzot būvniecības ieceri publiskai apspriešanai."

1.2. Papildināt noteikumus ar 4.4.1punktu šādā redakcijā:

"4.4.1Aizliegts uzstādīt un ekspluatēt izkārtni, kas nav realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam."

1.3. Izteikt noteikumu 5.8.punktu šādā redakcijā:

"5.8. Rīgas vēsturiskajā centrā aizliegts uzstādīt lielformāta reklāmas objektus, kā arī reklāmas/reklāmas objektus pie kaltiem metāla žogiem. (Aizliegums uzstādīt lielformāta reklāmas objektus neattiecas uz pašvaldībai piederošiem informācijas stendiem, informāciju par pilsētu, kā arī valsts un pašvaldību organizēto un atbalstīto pasākumu reklāmu, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas.)"

1.4. Papildināt noteikumus ar 5.8.1 punktu šādā redakcijā:

"5.8.1 Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošajos laukumos aizliegts izvietot brīvi stāvošus reklāmas objektus un trans­parentus. Stacijas laukumā aizliegums noteikts līdz piegulošo ielu ārējām robežām. (Aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem informācijas stendiem, informāciju par pilsētu, kā arī valsts un pašvaldību organizēto un atbalstīto pasākumu reklāmu, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas.)"

1.5. Papildināt noteikumus ar 6.1.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"6.1.4. Mobilās reklāmas saskaņošanas kārtība:

6.1.4.1. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņošanai jāiesniedz:

6.1.4.1.1. krāsaina reklāmas skice, uzrādot izmērus, norādot eksponēšanas veidu (reklāma tiek stiprināta pie transportlīdzekļa piekabes, to pārnēsā cilvēki u.tml.);

6.1.4.1.2. reklāmas objektu skaits;

6.1.4.1.3. dati par reklāmas devēju - reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, tālrunis, personas kods (fiziskām personām);

6.1.4.1.4. dati par reklāmas kampaņas organizētāju - reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, tālrunis, personas kods (fiziskām personām). Ja mobilā reklāma izvietota pie transportlīdzekļa (transportlīdzekļa piekabes), jānorāda tā valsts reģistrācijas numurs;

6.1.4.1.5. pašvaldības nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai - personas kods, adrese, tālruņa numurs);

6.1.4.2. saskaņotā skice tiek izsniegta kopā ar maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, tā jāapmaksā trīs dienas pirms mobilās reklāmas eksponēšanas;

6.1.4.3. Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņotajai skicei un pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās maksājumu apliecinoša dokumenta kopijai jāatrodas pie transportlīdzekļa vadītāja vai personas, kas pārnēsā reklāmu."

1.6. Papildināt noteikumus ar 7.8.1 punktu šādā redakcijā:

"7.8.1 Aizliegts uzstādīt un ekspluatēt reklāmas/reklāmas objektus, kas nav realizēti atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam."

1.7. Papildināt noteikumus ar 7.10.1 punktu šādā redakcijā:

"7.10.1 Ja reklāma izvietota uz pašvaldības zemes, atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās apmaksāta pilnā apmērā, tad pēc viena gada, atkārtoti saskaņojot reklāmas/reklāmas objekta novietni ar Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldi un uzrādot iepriekšējo reklāmas pasi, reklāmas īpašnieks var pieprasīt izsniegt jaunu reklāmas pasi."

1.8. Izteikt 8.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"8. Noteikumi būvizkārtņu, būvtāfeļu un reklāmu izvietošanai būvobjektā".

1.9. Papildināt noteikumus ar 8.6.1, 8.6.2 un 8.6.3 punktu šādā redakcijā:

"8.6.1 Būvtāfele obligāti izvietojama uz apbūvei paredzētā zemesgabala vai tā tuvumā gadījumos, kad ir paredzēta būves publiskā apspriešana vai būvtāfeles izvietošanas nepieciešamība ir noteikta plānošanas un arhitektūras uzdevumā.

8.6.2 Ja paredzēta būves publiskā apspriešana, būvtāfelē (9.paraugs) jāietver šāda informācija:

8.6.2 1. būvniecības ieceres nosaukums, adrese, zemesgabala kadastra numurs;

8.6.2 2. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

8.6.2 3. projektētājs (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

8.6.2 4. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma (kas notiek otrajā nedēļā pēc publiskās apspriešanas sākuma) norises vieta un laiks, kā arī datums, līdz kuram informatīvie materiāli par būvniecības ieceri būs apskatāmi;

8.6.2 5. atsauksmju iesniegšanas termiņš, vieta;

8.6.2 6. informatīvā tālruņa numurs uzziņām par pašvaldības domes (padomes) sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem;

8.6.2 7. būvniecības ieceres vizualizācija.

8.6.3 Ja būvtāfeles nepieciešamība noteikta plānošanas un arhitektūras uzdevumā, būvtāfelē (10.paraugs) jāietver šāda informācija:

8.6.3 1. būvniecības ieceres nosaukums, adrese, zemesgabala kadastra numurs;

8.6.3 2. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

8.6.3 3. projektētājs (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

8.6.3 4. šāda satura teksts: "Rīgas pilsētas būvvaldes informācija: saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes (datums) lēmumu Nr. (lēmuma numurs) par būvniecības ieceri (projektējamā objekta nosaukums, adrese) un, ņemot vērā Vispārīgo būvnoteikumu 35.punktu, tika nolemts atbalstīt būvniecības ieceri, nevirzot to publiskai apspriešanai. Rīgas pilsētas būvvalde nolēma, ka būvniecības ierosinātājam (ierosinātāja nosaukums) līdz būvatļaujas saņemšanai paredzētās būvniecības vietā jāuzstāda būvtāfele, kurā tiek sniegta informācija par ieceri, tādējādi nodrošinot apkārt esošo māju iedzīvotājiem tiesības sniegt viedokli par būvniecības ieceri un/vai iespējamo viņu tiesību aizskārumu. Atsauksmes par būvniecības ieceri var iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050";

8.6.3 5. būvniecības ieceres vizualizācija."

1.10. Izteikt noteikumu 8.7.punktu šādā redakcijā:

"8.7. Uz būvizkārtnēm, būvtāfelēm un reklāmām būvobjektā attiecas projektu izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtība, kas noteikta šo noteikumu 3., 4., 6. un 7.nodaļā."

1.11. Papildināt noteikumus ar 8.8.punktu šādā redakcijā:

"8.8. Būvniecības laikā, izvietojot ar būvobjektu nesaistītu reklāmu uz celtniecības sastatnēm pie ēkas, kura ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības sarakstā vai Rīgas vēsturiskajā centrā un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, reklāmas laukums nedrīkst pārsniegt 25% no kopējā ar sastatnēm nosegtā fasādes laukuma. Pārējais ar sastatnēm aizsegtais fasādes laukums obligāti nosedzams ar krāsainu fasādes attēlu."

1.12. Papildināt noteikumu 9.5.5.apakš­punktu aiz vārdiem "Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam" ar tekstu iekavās "(11.paraugs)".

1.13. Papildināt noteikumus ar 9.7.punktu šādā redakcijā:

"9.7. Jaunu tīkla reklāmas objektu izvietošana un ekspluatācija uz pašvaldības zemes ir pieļaujama tikai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīkotā konkursa kārtībā uz konkursā izsludinātajām vietām. Izvietot un ekspluatēt tīkla reklāmas objektus uz konkursā izsludinātajām vietām ir tiesīgs tikai konkursa uzvarētājs. Tīkla reklāmas objektu, kas izvietoti konkursā izsludinātajās vietās, saskaņošanu/akceptēšanu un demontāžu veic šo noteikumu 5., 6. un 7.nodaļā noteiktajā kārtībā."

1.14. Izteikt noteikumu 12.1.punktu šādā redakcijā:

"12.1. Par saistošo noteikumu 2.15., 4.6., 4.7., 6.3., 7.2., 7.9., 7.15., 8.4., 8.5.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem, juridiskajām personām no 50 (piecdesmit) līdz 100 (simt) latiem."

1.15. Papildināt noteikumus ar 12.1.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1.1 Par saistošo noteikumu 2.6., 2.9., 2.11., 2.16., 2.18., 4.1., 4.4.1, 5.3.7., 5.9., 5.26., 5.30., 6.1.4., 6.4., 7.4., 8.1., 8.6.1, 9.5.1.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 50 (piecdesmit) līdz 100 (simt) latiem, juridiskajām personām no 100 (simt) līdz 250 (divsimt piecdesmit) latiem."

1.16. Izteikt noteikumu 12.2.punktu šādā redakcijā:

"12.2. Par saistošo noteikumu 2.4., 4.5., 4.10., 5.3.8., 5.10., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.23., 5.24., 5.27., 5.31., 5.32., 6.3., 7.1., 7.5., 7.8.1, 7.12., 9.5.3., 9.5.4., 9.5.5., 10.1., 11.1., 11.5.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 100 (simt) līdz 250 (divsimt piecdesmit) latiem, juridiskajām personām no 500 (piecsimt) līdz 1000 (tūkstoš) latiem."

1.17. Papildināt noteikumus ar 12.4.punktu šādā redakcijā:

"12.4. Rīgas domes Administratīvajai komisijai ir tiesības personai uzlikt tiesisko pienākumu (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums), par kura nepildīšanu ir uzlikts administratīvais sods."

1.18. Svītrot noteikumu 13.3.punktu.

1.19. Papildināt noteikumus ar 9.paraugu šādā redakcijā:

9.paraugs

Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

01.JPG (54853 bytes)

1.20. Papildināt noteikumus ar 10.paraugu šādā redakcijā:

10.paraugs

Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

02.JPG (42094 bytes)

1.21. Papildināt noteikumus ar 11.paraugu šādā redakcijā:

11.paraugs

Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

03.JPG (23452 bytes)

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "5 min" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ārgalis

Rīgā 2008.gada 17.martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 114Pieņemts: 11.03.2008.Stājas spēkā: 11.04.2008.Zaudē spēku: 07.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 10.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
173696
11.04.2008
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)