Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.209

Rīgā 2008.gada 25.martā (prot. Nr.19 23.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas (turpmāk - grantu shēma) apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa (turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu, kurā ietverti apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

2. Grantu shēmas mērķis ir sniegt ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā un izglītībā, piedāvājot iespēju šo noteikumu 3.punktā minētajai mērķauditorijai pilnveidot zināšanas un mācību vai pieredzes apmaiņas nolūkos noteiktu laiku uzturēties (turpmāk – mobilitāte) Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīs (turpmāk – EEZ un EBTA valstis) – Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā –, kā arī veicināt sadarbību un veidot partnerību starp Latviju un EEZ un EBTA valstīm.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

3. Grantu shēmas mērķauditorija ir valsts, pašvaldību vai privāto vispārējās izglītības iestāžu pedagogi vai profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, augstskolu vai koledžu studenti, akadēmiskais personāls un valsts un pašvaldību iestāžu administrācijas darbinieki izglītības jomā.

4. Grantu shēmas apsaimniekotājs ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošā valsts aģentūra "Valsts izglītības attīstības aģentūra" (turpmāk - apsaim­niekotājs).

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

5. Apakšprojektus finansē no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un līdzfinansē no finanšu instrumentu līdzekļiem. Grantu shēmas kopējais apakšprojektiem pieejamais finanšu instrumentu līdzfinansējums un Latvijas valsts budžeta finansējums ir EUR 1 579 702 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, kas ir sadalīts atklāta konkursa ietvaros atbalstāmajiem apakšprojektu veidiem:

5.1. individuālai studentu mobilitātei - EUR 1 120 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa;

5.2. valsts, pašvaldību vai privāto vispārējās izglītības iestāžu pedagogu vai profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, augstskolu vai koledžu akadēmiskā personāla un valsts un pašvaldību iestāžu administrācijas darbinieku izglītības jomā (turpmāk - izglītības darbinieki) mobilitātei - EUR 280 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa;

5.3. skolotāju asistentu mobilitātei - EUR 179 702 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa.

6. Apakšprojektus var īstenot līdz 2010.gada 31.decembrim un saņemt stipendijas šādiem mobilitātes periodiem:

6.1. individuālai studentu mobilitātei – no četriem līdz 10 mēnešiem;

6.2. izglītības darbinieku mobilitātei – no vienas nedēļas līdz sešām nedēļām;

6.3. skolotāju asistentu mobilitātei – no trim līdz 10 mēnešiem.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

7. Stipendija ir maksājums apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam, lai īstenotu apakšprojektu, nodrošinot šo noteikumu 2.punktā minēto mērķu sasniegšanu. Stipendiju piešķir apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam, kura iesniegumu ir atbalstījis apsaimniekotājs un ar kuru ir noslēgts apakšprojekta ieviešanas līgums.

8. Stipendijā ir iekļauti ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumi šādā apmērā:

8.1. individuālai studentu mobilitātei – EUR 1200 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par mēnesi, kā arī studiju maksa līdz EUR 1000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, ja to pieprasa EEZ un EBTA valsts augstākās izglītības iestāde. Ja mobilitātes perioda ilgums nav izsakāms pilnos mēnešos, stipendijas apmērs nepilnajam mēnesim (vismaz 14 dienām) ir EUR 600 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa. Mobilitātes periods, par kuru apakšprojekta īstenotājam piešķir stipendiju, tiek noteikts atbilstoši EEZ un EBTA valsts augstskolas apliecinājumam par uzņemšanu studiju programmā (studiju kursos);

8.2. izglītības darbinieku mobilitātei – EUR 1600 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par vienu nedēļu, EUR 1880 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par divām nedēļām, EUR 2160 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par trim nedēļām, EUR 2440 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par četrām nedēļām, EUR 2720 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par piecām nedēļām un EUR 3000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par sešām nedēļām, kā arī mācību vai dalības maksa līdz EUR 1000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, ja to pieprasa mācību kursu vai pasākuma organizētājs;

8.3. skolotāju asistentu mobilitātei – EUR 1800 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa mēnesī. Ja mobilitātes perioda ilgums nav izsakāms pilnos mēnešos, stipendijas apmērs nepilnajam mēnesim (vismaz 14 dienām) ir EUR 900 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa. Mobilitātes periods, par kuru apakšprojekta īstenotājam piešķir stipendiju, tiek noteikts atbilstoši EEZ un EBTA valsts izglītības iestādes apliecinājumam par skolotāja asistenta vietas piešķiršanu.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

9. 30 darbdienu laikā pēc apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas apsaimniekotājs piešķir priekšfinansējumu noteiktam apakšprojekta īstenošanas periodam:

9.1. triju mēnešu periodam individuālās studentu mobilitātes apakšprojektiem, kuru īstenošanas ilgums ir četri mēneši un ilgāks. Ik pēc trim mēnešiem līdzfinansējuma saņēmējs nosūta apsaimniekotājam turpmākā finansējuma pieprasījumu nākamajam apakšprojekta īstenošanas periodam, ja tas ir ilgāks par mēnesi;

9.2. triju mēnešu periodam skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojektiem, kuru īstenošanas ilgums ir ilgāks par trim mēnešiem;

9.3. 80 % apmērā no apakšprojektam piešķirtās stipendijas summas visam apakšprojekta īstenošanas laikam izglītības darbinieku mobilitātes apakšprojektiem un tādiem skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojektiem, kuru īstenošanas ilgums ir trīs mēneši.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

10. Galīgo norēķinu par pēdējo pilno apakšprojekta īstenošanas mēnesi individuālās studentu mobilitātes apakšprojektiem un skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojektiem, kā arī 20 % apmērā no apakšprojektam piešķirtās stipendijas summas visam apakšprojekta īstenošanas laikam izglītības darbinieku mobilitātes apakšprojektiem apsaimniekotājs veic 30 darbdienu laikā pēc apakšprojekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

11. Ja apakšprojekta īstenošanas gaitā apakšprojekta kopējās izmaksas pārsniedz maksimālo apakšprojektam piešķirto stipendiju, šo starpību sedz no apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja līdzekļiem.

II. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs

12. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir fiziska persona, kas iesniedz apsaim­niekotājam apakšprojekta iesniegumu, lai pretendētu uz apakšprojekta īstenošanai nepieciešamā finanšu instrumentu līdzfinansējuma un Latvijas valsts budžeta finansējuma saņemšanu.

13. Individuālās studentu mobilitātes apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs atbilst šādām prasībām:

13.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs studē kādā no augstskolas bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmām vai kādā no koledžas profesionālajām studiju programmām;

13.2. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav akadēmisko parādu;

13.3. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienā nestudē studiju programmas pirmajā vai pēdējā semestrī;

13.4. starp augstskolu vai koledžu, kurā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir imatrikulēts, un augstskolu EEZ un EBTA valstī ir noslēgts līgums vai pastāv vienošanās par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja uzņemšanu un iegūstamo kredītpunktu atzīšanu.

14. Izglītības darbinieku mobilitātes apakš­projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst šādām prasībām:

14.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs strādā par pedagogu valsts, pašvaldības vai privātā vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē vai ir augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla sastāvā, vai ir administrācijas darbinieks izglītības jomā valsts vai pašvaldības iestādē;

14.2. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis ielūgumu no mācību kursu organizētāja vai attiecīgās iestādes EEZ un EBTA valstī.

15. Skolotāju asistentu mobilitātes apakš­projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst šādām prasībām:

15.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir sekmīgi studējis kādā augstskolas pedagoģijas programmā ne mazāk kā četrus semestrus vai strādā par pedagogu valsts, pašvaldības vai privātā vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē, un viņa pedagoģiskā darba stāžs nepārsniedz divus gadus pēc pedagoģijas studiju programmas beigšanas un diploma iegūšanas;

15.2. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis oficiālu apstiprinājumu par skolotāja asistenta vietas piešķiršanu kādā no EEZ un EBTA valstu skolām.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

16. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt vienu apakšprojekta iesniegumu katrā šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minētajā atklātā konkursa kārtā, kā arī katrā šo noteikumu 17.4.apakšpunktā minētajā konkursa papildkārtā.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

III. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība

17. Atklātu konkursu īsteno kārtās atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajiem apakšprojektu veidiem:

17.1. atklātu konkursu uz individuālās studentu mobilitātes apakšpro­jektiem īsteno divās kārtās - 2008. un 2009.gada martā. Vienas kārtas finansē­jums ir ne mazāks kā EUR 560 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa. Papildkārtas rīko 2008. un 2009.gada septembrī, ja netiek iesniegts pietiekami daudz apakšprojektu iesniegumu un ir pieejams finansējums no iepriekšējās kārtas;

17.2. atklātu konkursu uz izglītības darbinieku mobilitātes apakšprojektiem īsteno astoņās kārtās – 2008.gada martā, jūnijā, septembrī un decembrī, 2009.gada martā, jūnijā, septembrī un 2010.gada martā. Vienas kārtas finansējums nav mazāks par EUR 35 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa. Ja iepriekšējā kārtā nav apgūts viss finansējums, to pārceļ uz nākamo kārtu;

17.3. atklātu konkursu uz skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojektiem īsteno divās kārtās - 2008. un 2009.gada martā. Vienas kārtas finansējums ir ne mazāks kā EUR 89 851 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa. Ja ir atlicis finansējums no iepriekšējās kārtas, to pārnes uz nākamo kārtu;

17.4. 2010.gadā var rīkot konkursa papildkārtas, ja 2009.gada konkursa kārtās un papildkārtās netiek iesniegts pietiekams apakšprojektu iesniegumu skaits un ir pieejams finansējums no konkursa iepriekšējām kārtām vai ir pārdalāms finansējums no citām aktivitātēm. Individuālās studentu mobilitātes un skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojektiem papildkārtu var rīkot 2010.gada martā, izglītības darbinieku mobilitātes apakšprojektiem – 2010.gada jūnijā;

17.5. iepriekšējās konkursa kārtās neapgūto finansējumu var pārdalīt starp individuālo studentu mobilitāti, izglītības darbinieku mobilitāti un skolotāju asistentu mobilitāti.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

18. Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu un par katru atklāta konkursa kārtu ievieto atsevišķu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

19. Apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņš atklāta konkursa attiecīgajā kārtā ir viens mēnesis no attiecīgās kārtas izsludināšanas dienas. Atklāta konkursa attiecīgās kārtas sludinājumā norāda apakš­projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu un apsaimniekotāja adresi.

IV. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

20. Individuālās studentu mobilitātes apakšprojekta iesnieguma iesnie­dzējs aizpilda apakšprojekta iesnieguma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

21. Izglītības darbinieku mobilitātes apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs aizpilda apakšprojekta iesnieguma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

22. Skolotāju asistentu mobilitātes apakš­projekta iesnieguma iesniedzējs aizpilda apakšprojekta iesnieguma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 3.pieli­kumam.

23. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs sagatavo attiecīgā apakšpro­jekta veida iesnieguma veidlapu latviešu valodā, apakšprojekta iesnieguma veidlapas sadaļu "Kopsavilkums" angļu valodā, aizpildot attiecīgā apakšprojekta veida iesnieguma veidlapas elektronisko versiju MS Excel formātā (pieejama apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv)).

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

24. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs individuālas studentu mobili­tātes apakš­projekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus:

24.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja sekmju izraksta kopija par iepriekšējo mācību gadu;

24.2. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja dzīves gaitu apraksts (Curriculum vitae (CV)) (latviešu valodā);

24.3. ieteikuma vēstules oriģināls (latviešu valodā) no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja augstākās izglītības institūcijas;

24.4. apliecinājums (angļu valodā) no EEZ un EBTA valsts augstskolas par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja uzņemšanu studiju programmā (studiju kursos) vai, ja minētais apliecinājums līdz apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienai vēl nav saņemts, – apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja iesniegums (latviešu valodā), kurā tas apliecina savu pieteikšanos studijām EEZ un EBTA valsts augstskolā.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

25. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs izglītības darbinieku mobilitātes apakš­projekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus:

25.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja dzīves gaitu apraksts (Curriculum vitae (CV)) (latviešu valodā);

25.2. ieteikuma vēstule no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja darba vietas (latviešu valodā);

25.3. ielūgums no kursu organizētāja vai attiecīgās iestādes EEZ un EBTA valstī (angļu valodā).

26. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs skolotāju asistentu mobilitātes apakš­projekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus:

26.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja sekmju izraksta kopija par iepriekšējo mācību gadu;

26.2. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja dzīves gaitu apraksts (Curriculum vitae (CV)) (latviešu valodā);

26.3. ieteikuma vēstules oriģināls (latviešu valodā) no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja augstākās izglītības institūcijas vai vispārējās izglītības skolas, kurā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs mācās vai strādā;

26.4. apliecinājums (angļu valodā) no EEZ un EBTA valsts iestādes par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja pieņemšanu asistenta darbā vai, ja minētais apliecinājums līdz apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienai vēl nav saņemts, – apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja iesniegums (latviešu valodā), kurā tas apliecina savu pieteikšanos asistenta darbam EEZ un EBTA valsts iestādē.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

27. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz aizpildīto apakšprojekta iesnieguma veidlapu un attiecīgi šo noteikumu 24., 25. vai 26.punktā minētos pielikumus divos eksemplāros - oriģinālu un vienu kopiju, uz apakšprojekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot "oriģināls" un "kopija". Apakš­projekta iesnieguma veidlapu iesniedz arī elektroniski (kompaktdiskā (CD)) vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi eez@viaa.gov.lv.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

28. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesniegumu iesniedz apsaimniekotājam personīgi vai elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi eez@viaa.gov.lv, vai nosūta pa pastu, uz aploksnes norādot:

28.1. adresātu - Valsts izglītības attīstības aģentūra - un atklāta konkursa attiecīgās kārtas sludinājumā norādītā apsaimniekotāja adresi;

28.2. norādi "Stipendiju grantu shēma";

28.3. apakšprojekta veidu;

28.4. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja vārdu un uzvārdu;

28.5. norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

29. Ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz apakšprojekta iesniegumu elektroniski, apakšprojekta iesnieguma veidlapu un tajā norādītos nepieciešamos papildu dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

30. Apsaimniekotājs izskata tos apakšprojektu iesniegumus, kuri ir iesniegti apsaimniekotājam vai nodoti pasta iestādei līdz atklāta konkursa attiecīgās kārtas sludinājumā norādītajam termiņam:

30.1. ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas datumu uzskata apsaimniekotāja zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku;

30.2. ja apakšprojekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

30.3. ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot apsaimniekotāja pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam jāpierāda, ka apakšprojekta iesniegums ir nosūtīts pirms apakšprojekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja apsaimniekotājs apgalvo, ka apakšprojekta iesniegums nav saņemts, apgalvojumu pamato.

31. Apakšprojekta iesniegumu nepieņem, ja tas saņemts pēc apakšprojekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot šo noteikumu 30.3.apakšpunktā minēto gadījumu, kad apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs var pierādīt, ka apakš­projekta iesniegums ir elektroniski nosūtīts pirms noteiktā termiņa beigām.

32. Apakšprojekta iesniegumu, kas saņemts pēc apakšprojekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, neatver, un apsaimniekotājs informē apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju par vietu un laiku, kad to neizskatītu var saņemt atpakaļ.

V. Apakšprojekta iesniegumu izvērtēšana

33. Apakšprojekta iesniegumus vērtē divos posmos:

33.1. apakšprojekta iesniegumu reģistrēšana, atvēršana un vērtēšana atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums);

33.2. apakšprojekta iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums).

34. Apsaimniekotājs:

34.1. reģistrē apakšprojekta iesniegumus to iesniegšanas secībā;

34.2. atver apakšprojekta iesniegumus un katram apakšprojekta iesniegumam piešķir identifikācijas numuru;

34.3. novērtē apakšprojekta iesniegumus atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

35. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs pēc administratīvās vērtēšanas rakstiski pieprasa apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam precizēt apakšprojekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju, nosūtot pieprasījumu pa pastu.

36. Ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs divu darbdienu laikā pēc apsaimniekotāja pieprasījuma saņemšanas iesniedz nepieciešamo papildu informāciju, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs), apakšprojekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti.

37. Ja pēc atkārtotas administratīvās vērtēšanas apakšprojekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvās vērtēšanas kritērijam vai apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs divu darbdienu laikā (pasta zīmogs) pēc apsaimniekotāja pieprasījuma saņemšanas nav iesniedzis nepieciešamo papildu informāciju, apsaim­niekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un tā noraidīšanu. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju, norādot attiecīgo administratīvās vērtēšanas kritēriju vai kritērijus, kuri nav izpildīti.

38. Apakšprojekta iesniegumus, kuri atbilst administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs nodod atklāta konkursa apakšprojekta iesniegumu vērtēšanas komisijai (turpmāk - komisija) apakš­projekta iesniegumu izvērtēšanai pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

39. Apsaimniekotājs izstrādā komisijas nolikumu. Nolikumā nosaka komisijas izveidošanas un darbības kārtību. Komisijas sastāvā ir viens apsaimniekotāja pārstāvis, divi Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Latvijas augstākās izglītības institūcijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Pašvaldību savienības. Vērtēšanas komisijas darbā novērotāja statusā var piedalīties citu biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Finanšu instrumentu biroja vai vadošās iestādes pārstāvji. Ja nepieciešams, komisijas darbā pieaicina ekspertus.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

40. Apakšprojekta iesniegumus, kuri atbilst administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, komisija vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

41. Apakšprojekta iesniegumus individuālai studentu mobilitātei un skolotāju asistentu mobilitātei komisija vērtē divos posmos - pēc primārajiem un sekundārajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem:

41.1. ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja individuālai studentu mobilitātei vidējā atzīme iepriekšējo mācību gadu laikā ir bijusi vismaz 6 balles un studiju mācību valodas prasmju novērtējums ir vismaz 5 balles, to vērtē atbilstoši sekundārajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

41.2. ja apakšprojekta iesnieguma skolotāju asistentu mobilitātei iesniedzēja vidējā atzīme pēdējo mācību gadu laikā ir bijusi vismaz 6 balles, to vērtē atbilstoši sekundārajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

VI. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

42. Pēc apakšprojekta iesniegumu izvērtēšanas komisija sagatavo sarakstu, kurā prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam sakārto pēc kvalitātes kritērijiem vērtētos apakšprojektu iesniegumus (turpmāk - saraksts).

43. Pamatojoties uz komisijas iesniegto sarakstu, apsaimniekotājs pieņem lēmumu par katra apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja vairāki apakš­projekta iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, apsaimniekotājs atbalsta apakšprojekta iesniegumu no atklātā konkursa attiecīgajā kārtā mazāk pārstāvētā Latvijas plānošanas reģiona.

44. Apsaimniekotājs lēmumu par apakš­projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā noteiktajā termiņā.

45. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu rakstiski paziņo apakšprojekta iesniegumu iesniedzējiem atklāta konkursa attiecīgās kārtas rezultātus.

46. Apsaimniekotājs 20 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu publicē apstiprināto apakšprojektu iesniegumu sarakstu apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv) un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv), norādot apakšprojekta mērķi, apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja vārdu un uzvārdu, kā arī piešķirtā finansējuma apmēru.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

VII. Apakšprojekta ieviešanas līguma slēgšana un grozīšana

(Nodaļa MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

47. Apsaimniekotājs ar apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju slēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms apstiprinātā apakšprojekta uzsākšanas. Ja individuālajā studentu mobilitātē šo noteikumu 24.4.apakšpunktā minētais apliecinājums un skolotāju asistentu mobilitātē šo noteikumu 26.4.apakšpunktā minētais apliecinājums līdz apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienai nav saņemts, apsaimniekotājs slēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu pēc minētā apliecinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms apstiprinātā apakšprojekta uzsākšanas, ja nepieciešams, attiecīgi precizējot apstiprinātā mobilitātes perioda ilgumu.

48. Ja apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc apakšprojekta ieviešanas līguma projekta saņemšanas nenoslēdz ar apsaimniekotāju apakšprojekta ieviešanas līgumu, viņš zaudē tiesības noslēgt minēto līgumu un apsaimniekotājs apakšprojekta ieviešanas līgumu var slēgt ar apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju, kura apakšprojekta iesniegums ir ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

49. Ievērojot šo noteikumu 6.punktā minētās prasības un pamatojoties uz attiecīgu apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegumu, kā arī individuālajā studentu mobilitātē iesniedzot vēstuli no augstskolas vai koledžas, kurā students ir imatrikulēts, un skolotāju asistentu mobilitātē iesniedzot vēstuli no skolotāja asistenta darba vietas par izmaiņu akceptēšanu attiecībā uz mobilitātes perioda ilgumu, apakšprojekta ieviešanas līgumu var grozīt, mainot apakšprojekta īstenošanas vietu un periodu (ja ir pieejami finanšu līdzekļi) šādos gadījumos:

49.1. attiecīgā EEZ un EBTA valsts iestāde, kurā apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs īsteno mobilitātes periodu, ir izsniegusi jaunu apliecinājumu par mobilitātes perioda maiņu vai pagarināšanu, lai sasniegtu apakšprojekta mērķi;

49.2. apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir mainījis attiecīgo EEZ un EBTA valsts iestādi, kurā īsteno mobilitātes periodu, un šī iestāde ir izsniegusi jaunu apliecinājumu par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja uzņemšanu.

VIII. Pārskatu sniegšana

50. Individuālās studentu mobilitātes un skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs, atrodoties EEZ un EBTA valstī, reizi trijos mēnešos kopā ar turpmākā finansējuma pieprasījumu apsaimniekotājam nosūta pārskatu par mobilitātes plāna īstenošanu.

51. Mēneša laikā pēc apakšprojekta īstenošanas perioda beigām apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz apsaim­niekotājam noslēguma pārskatu.

52. Individuālās studentu mobilitātes un skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs pēc apakšprojekta īstenošanas perioda beigām iesniedz apsaimniekotājam apliecinājumu par studijām vai praksi EEZ un EBTA valstī, ko apstiprinājusi iestāde, kura uzņēma attiecīgo līdzfinansējuma saņēmēju.

IX. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 23.03.2010. noteikumu Nr.278 redakcijā)

53. Šo noteikumu 8.punkts ir piemērojams visās šo noteikumu 17.punktā minētajās konkursu kārtās.

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.209

(Pielikums grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

KN209P1_PAGE_1.JPG (90634 bytes)

KN209P1_PAGE_2.JPG (134119 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.209

(Pielikums grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

KN209P2_PAGE_1.JPG (84183 bytes)

KN209P2_PAGE_2.JPG (127997 bytes)

KN209P2_PAGE_3.JPG (76610 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.209

(Pielikums grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)


KN209P3_PAGE_2.JPG (139124 bytes)

KN209P3_PAGE_3.JPG (95047 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.209
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.278)

I. Individuālā studentu mobilitāte

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs atbilst šo noteikumu 13.punktā noteiktajām prasībām

2.

Iesniegts apakšprojekta iesnieguma viens oriģināls un viena kopija

3.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas visi lauki ir aizpildīti un ir datorrakstā

4.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā, un apakšprojekta iesnieguma veidlapas sadaļa "Kopsavilkums" ir aizpildīta angļu valodā

5.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija iesniegta kompaktdiskā (CD) vai nosūtīta uz e-pasta adresi eez@viaa.gov.lv

6.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta MS Excel formātā

7.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija atbilst oriģinālam

8.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienota apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja sekmju izraksta kopija par iepriekšējo mācību gadu

9.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja Curriculum vitae (CV) latviešu valodā

10.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots rekomendācijas vēstules oriģināls no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja vietējās augstskolas vai koledžas latviešu valodā

11.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots apliecinājums (angļu valodā) no EEZ un EBTA valsts augstskolas par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja uzņemšanu studiju programmā (studiju kursos) vai apakšprojekta iesniegumam ir pievienots iesniegums (latviešu valodā), kurā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apliecina savu pieteikšanos studijām EEZ un EBTA valsts augstskolā

12.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapu parakstījis apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs, kā arī apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja vietējās augstskolas vai koledžas studiju programmas vadītājs vai cita pilnvarota persona

II. Izglītības darbinieku mobilitāte

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs atbilst šo noteikumu 14.punktā noteiktajām prasībām

2.

Iesniegts apakšprojekta iesnieguma viens oriģināls un viena kopija

3.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas visi lauki ir aizpildīti un ir datorrakstā

4.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā, un apakšprojekta iesnieguma veidlapas sadaļa "Kopsavilkums" ir aizpildīta angļu valodā

5.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija iesniegta kompaktdiskā (CD) vai nosūtīta uz e-pasta adresi eez@viaa.gov.lv

6.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta MS Excel formātā

7.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija atbilst oriģinālam

8.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja Curriculum vitae (CV) latviešu valodā

9.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots ielūgums no kursu organizētāja vai uzņemošās iestādes EEZ un EBTA valstī angļu valodā

10.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapu parakstījis apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs, kā arī apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja iestādes vadītājs vai cita pilnvarota persona

III. Skolotāju asistentu mobilitāte

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs atbilst šo noteikumu 15.punktā noteiktajām prasībām

2.

Iesniegts apakšprojekta iesnieguma viens oriģināls un viena kopija

3.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas visi lauki ir aizpildīti un ir datorrakstā

4.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā, un apakšprojekta iesnieguma veidlapas sadaļa "Kopsavilkums" ir aizpildīta angļu valodā.

5.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija iesniegta kompaktdiskā (CD) vai nosūtīta uz e-pasta adresi eez@viaa.gov.lv

6.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta MS Excel formātā

7.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija atbilst oriģinālam

8.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienota apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja sekmju izraksta kopija par iepriekšējo mācību gadu

9.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja Curriculum vitae (CV) latviešu valodā

10.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots rekomendācijas vēstules oriģināls no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja vietējās augstskolas, kurā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs mācās, vai no vispārējās izglītības skolas, kurā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs strādā, latviešu valodā

11.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots apliecinājums no EEZ un EBTA valsts skolas par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja pieņemšanu asistenta darbā angļu valodā

12.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapu parakstījis apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs, kā arī apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja mājas augstskolas studiju programmas vadītājs vai darba devējs (skolas direktors)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.209
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

I. Individuālā studentu mobilitāte

Nr. p.k.

Primārie kvalitātes vērtēšanas kritēriji*

Vērtējums

Maksimālais punktu skaits

1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja vidējā atzīme iepriekšējā mācību gadā

 

10

2.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja studiju mācību valodas prasmes (norvēģu vai īslandiešu, vai angļu, vai vācu)

 

10

Kopā

 

20

 Piezīmes.

1. Vērtējums: 1 - ļoti, ļoti vāji; 2 - ļoti vāji; 3 - vāji; 4 - gandrīz viduvēji; 5 - viduvēji; 6 - gandrīz labi; 7 - labi; 8 - ļoti labi; 9 - teicami; 10 - izcili.

2. *Apakšprojekta iesniegumu iekļauj apakšprojektu iesniegumu vērtēšanā pēc sekundārajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja vidējā atzīme iepriekšējā mācību gadā ir bijusi vismaz 6 balles un studiju mācību valodas prasmju novērtējums ir vismaz 5 balles.  

Nr. p.k.

Sekundārie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Vērtējums

Maksimālais punktu skaits

3.

Apakšprojekta iesniegumā ir pamatots, kā izvēlētās studijas uzlabos apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja zināšanas un prasmes

 

4

4.

Apakšprojekta iesniegumā ir pamatota apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja vēlme mācīties vienā no EEZ un EBTA valstīm

 

4

5.

Apakšprojekta iesniegumā ir atspoguļots, kā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs vēlas izplatīt savas mobilitātes rezultātus un informēt par tiem citus studentus un izglītojošo personālu savā un citās izglītības iestādēs

 

4

6.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja izvēlētās valsts valodas prasmes (norvēģu vai īslandiešu, vai vācu) ir atbilstošas izvēlētajām studijām

 

4

Kopā

 

16

Piezīmes.

1. Vērtējums: 0 - nav; 1- vāji; 2 - vidēji; 3 - labi; 4 - ļoti labi.

2. Apakšprojekta iesniegums var pretendēt uz finansējuma piešķiršanu, ja kvalitātes vērtēšanā tā iegūtais punktu skaits ir vismaz 17 punktu.

3. Kopā iegūstamais maksimālais punktu skaits - 36 punkti.

 

II. Izglītības darbinieku mobilitāte

Nr. p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Maksimālais punktu skaits

1.

Apakšprojekta iesniegumā ir pamatota apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja aktivitātes izvēle

 

4

2.

Apakšprojekta iesniegumā ir pamatots, ka izvēlētā aktivitāte veicinās apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja profesionālo izaugsmi un tas atbilst apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja profesionālajām vajadzībām

 

4

3.

Apakšprojekta iesniegumā ir atspoguļots, kā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs vēlas izplatīt savas mobilitātes rezultātus, izmantot tos savā turpmākajā darbā un informēt par tiem kolēģus un citu izglītojošo personālu savā un citās izglītības iestādēs

 

4

4.

Apakšprojekta iesniegumā ir parādīts, kā izvēlētā aktivitāte veicinās sadarbību starp Latviju un EEZ un EBTA valstīm

 

4

5.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja valodu prasmes atbilst izvēlētajai aktivitātei

 

4

6.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs iepriekš ir gatavojies izvēlētajai aktivitātei

 

4

Kopā

 

24

 Piezīmes.

1. Vērtējums: 0 - nav; 1 - vāji; 2 - vidēji; 3 - labi; 4 - ļoti labi.

2. Apakšprojekta iesniegums var pretendēt uz finansējuma piešķiršanu, ja kvalitātes vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir vismaz 10 punktu.

 

III. Skolotāju asistentu mobilitāte

Nr. p.k.

Primārie kvalitātes vērtēšanas kritēriji*

Vērtējums

Maksimālais punktu skaits

1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja vidējā atzīme par pēdējo mācību gadu

 

10

 Piezīmes.

1. Vērtējums: 1 - ļoti, ļoti vāji; 2 - ļoti vāji; 3 - vāji; 4 - gandrīz viduvēji; 5 - viduvēji; 6 - gandrīz labi; 7 - labi; 8 - ļoti labi; 9 - teicami; 10 - izcili.

2. *Apakšprojekta iesniegumu iekļauj apakšprojektu iesniegumu vērtēšanā pēc sekundārajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja vidējā atzīme pēdējā mācību gadā ir bijusi vismaz 6 balles. 

Nr. p.k.

Sekundārie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Vērtējums

Maksimālais punktu skaits

2.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja izvēlētās valsts valodas prasmes (norvēģu vai īslandiešu, vai vācu) atbilst izvēlētajai asistentūrai

 

4

3.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja citu valodu prasmes

 

4

4.

Apakšprojekta iesniegumā ir pamatots, kā izvēlētā asistentūra uzlabos apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja zināšanas un prasmes

 

4

5.

Apakšprojekta iesniegumā ir pamatota apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja izvēle strādāt par skolotāju asistentu EEZ un EBTA valstī

 

4

6.

Apakšprojekta iesniegumā ir atspoguļots, kā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs vēlas izplatīt savas mobilitātes rezultātus un informēt par tiem citus studentus un izglītojošo personālu savā un citās izglītības iestādēs

 

4

7.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir īpašas prasmes, kas var tikt izmantotas darbā ar skolēniem

 

4

8.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir radoša attieksme pret savu priekšmetu, oriģinālas idejas interesantai mācību stundai

 

4

9.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir iepriekšēja pieredze darbā ar skolēniem

 

4

10.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir vēlme iesaistīties dažādās aktivitātēs un uzņemties dažādus pienākumus

 

4

Kopā

 

36

Piezīmes.

1. Vērtējums: 0 - nav; 1 - vāji; 2 - vidēji; 3 - labi; 4 - ļoti labi.

2. Apakšprojekta iesniegums var pretendēt uz finansējuma piešķiršanu, ja kvalitātes vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir vismaz 20 punktu.

3. Kopā iegūstamais maksimālais punktu skaits - 46 punkti.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 209Pieņemts: 25.03.2008.Stājas spēkā: 29.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 28.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
173017
{"selected":{"value":"27.03.2010","content":"<font class='s-1'>27.03.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.03.2010","iso_value":"2010\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2008","iso_value":"2008\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2008.-26.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.03.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)