Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.47

Rīgā 2008.gada 29.janvārī (prot. Nr.6 12.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 29., 165.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši starptautiski atzītiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi (1.pielikums). Klasifikatorā sagrupēti arī profesiju standarti."

2. Papildināt noteikumus ar 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6. profesiju standarti, kas sagrupēti pa klasifikatora pamatgrupām (4.pielikums)."

3. 1.pielikumā "Profesiju klasifikators":

3.1. izteikt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" otrās pamatgrupas "VECĀKIE SPECIĀLISTI" 246 mazās grupas un 2462 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

3.1.1. "246 Speciālisti reliģijas jomā";

3.1.2. "2462 Diakoni un kapelāni";

3.2. izteikt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" devītās pamatgrupas "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9322 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"9322 Citi vienkāršo profesiju strādnieki";

3.3. izteikt II nodaļā 1122 atsevišķās grupas "VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ" profesiju uzskaitījumā 1122 108 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"1122 108 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās";

3.4. izteikt II nodaļā 1210 atsevišķās grupas "KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā 1210 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"1210 01 Komercsabiedrības /iestādes DIREKTORS";

3.5. aizstāt II nodaļā 1229 atsevišķās grupas "PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI CITĀS JOMĀS" aprakstā vārdus "veselības un sociālās aprūpes" ar vārdiem "veselības, farmācijas un sociālās aprūpes, individuālo pakalpojumu";

3.6. papildināt II nodaļā 1229 atsevišķās grupas "PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI CITĀS JOMĀS" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izstrādāt un vadīt projektus ekotūrisma pārvaldības jomā" ar vārdiem "plānot, vadīt un koordinēt zāļu klīniskos pētījumus un novērojumus; organizēt datu un informācijas vākšanu par iespējām veikt jaunus klīniskos pētījumus un novērojumus, izvēloties pētniekus un sadarbojoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus, kā arī pārraudzīt maksājumu plūsmu; plānot, vadīt un koordinēt medicīnisko pārstāvju grupas darbu; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; koordinēt dažādas tirgzinības aktivitātes, plānot informēšanas, reklāmas un citus nepieciešamos pasākumus produktu virzīšanai; nodrošināt regulāru saikni ar attiecīgajām valsts veselības aprūpes/farmācijas institūcijām; uzraudzīt zāļu reģistrācijas procesu; organizēt un vadīt klīnisko pētījumu līdzstrādnieku darbu, personāla atlasi, apmācības; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumu komersantu, personālsabiedrību vai tās struktūrvienības (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu";

3.7. papildināt II nodaļā 1229 atsevišķās grupas "PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI CITĀS JOMĀS" profesiju uzskaitījumu aiz 1229 49 profesijas ar šādām profesijām:

"1229 50 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (farmācijas jomā)

1229 51 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (farmācijas jomā)

1229 52 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)

1229 53 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)";

3.8. papildināt II nodaļā 1231 atsevišķās grupas "FINANŠU UN ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "klientu iesniegumu izskatīšanu" ar vārdiem "vadīt un organizēt kancelejas darbu; vadīt un kontrolēt dokumentu pārvaldību un arhīva darbu; ievadīt datus; kontrolēt korespondences izskatīšanas, virzības un izpildes termiņus; organizēt pabeigto dokumentu uzskaiti un nodrošināt to glabāšanu; koordinēt un kontrolēt izveidoto komisiju sekretāru darbu";

3.9. papildināt II nodaļā 1231 atsevišķās grupas "FINANŠU UN ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1231 25 profesijas ar šādu profesiju:

"1231 26 Kancelejas VADĪTĀJS";

3.10. izteikt III nodaļā otrās pamatgrupas "VECĀKIE SPECIĀLISTI" kopsavilkumā 246 mazās grupas un 2462 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

3.10.1. "246 Speciālisti reliģijas jomā";

3.10.2. "2462 Diakoni un kapelāni";

3.11. papildināt III nodaļā 2131 atsevišķās grupas "SKAITĻOŠANAS SISTĒMU KONSTRUKTORI UN ANALĪTIĶI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "piedalīties informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības audita procesos" ar vārdiem "nodrošināt informācijas atjaunošanu interneta portālā; meklēt jauninājumus interneta portāla mākslinieciskajā un estētiskajā noformējumā; labot un papildināt interneta portālā ievietotās informācijas saturu, nodrošinot tās kvalitāti; piedalīties darba grupās interneta portāla saturiskai un strukturālai uzlabošanai vai pārveidei; uzraudzīt diskusiju komentārus forumā; veidot sabiedrisko attiecību struktūrvienības darbam nepieciešamās datubāzes; piedalīties bukletu un prezentācijas materiālu veidošanā; gatavot atbildes uz elektroniski saņemtajiem jautājumiem; sniegt paskaidrojumus";

3.12. papildināt III nodaļā 2131 atsevišķās grupas "SKAITĻOŠANAS SISTĒMU KONSTRUKTORI UN ANALĪTIĶI" profesiju uzskaitījumu aiz 2131 17 profesijas ar šādu profesiju:

"2131 18 Interneta portāla REDAKTORS";

3.13. papildināt III nodaļā 2141 atsevišķās grupas "ARHITEKTI, PILSĒTU, SATIKSMES UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "gatavot pētniecības darbu dokumentāciju un pārskatus" ar vārdiem "izskatīt iesniegumus par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu un sagatavot atzinumu projektus; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un atzinumu projektus maršruta atļauju izsniegšanai, anulēšanai un autobusu kustības sarakstu saskaņošanai un apstiprināšanai; gatavot līguma projektus par pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanu ar sabiedrisko transportu; gatavot dokumentāciju un organizēt konkursus pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai ar sabiedrisko transportu; izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā transporta rajona maršrutu tīkla izstrādei un tā turpmākai pilnveidošanai, organizēt pasažieru plūsmas apsekošanu; gatavot nepieciešamo informāciju rajona attīstības programmai un teritorijas plānojumam par sabiedrisko transportu; izstrādāt un uzturēt plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS); piedalīties teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādes uzraudzībā un sabiedriskā transporta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidē un uzturēšanā";

3.14. papildināt III nodaļā 2141 atsevišķās grupas "ARHITEKTI, PILSĒTU, SATIKSMES UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 2141 13 profesijas ar šādām profesijām:

"2141 14 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

2141 15 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

2141 16 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS";

3.15. svītrot III nodaļā 2221 atsevišķās grupas "ĀRSTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"2221 10 Fiziskās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS";

3.16. papildināt III nodaļā 2351 atsevišķās grupas "METODIĶI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "gatavot dokumentus un pārskatus" ar vārdiem "organizēt rajona pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un koordinēt metodisko darbu; īstenot vispārējo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību; organizēt pieaugušo izglītības pasākumus; veidot un uzturēt izglītības informācijas bāzi; īstenot projektus izglītības un kultūras jomā; koordinēt interešu izglītības programmu izstrādi un izsniegt licences; organizēt rajona pieaugušo izglītības konkursu";

3.17. papildināt III nodaļā 2351 atsevišķās grupas "METODIĶI" profesiju uzskaitījumu aiz 2351 01 profesijas ar šādām profesijām:

"2351 02 METODIĶIS

2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS";

3.18. izteikt III nodaļā 24 apakšgrupas "CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI" mazo grupu uzskaitījumā 246 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"246 Speciālisti reliģijas jomā";

3.19. papildināt III nodaļā 2411 atsevišķās grupas "GRĀMATVEŽI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā" ar vārdiem "sniegt metodisko palīdzību grāmatvedības jautājumos budžeta izpildītājiem un grāmatvežiem; nodrošināt budžeta grāmatvedības reģistru kārtošanu, grāmatvedības dokumentu vai datu attēlu uzglabāšanu";

3.20. papildināt III nodaļā 2411 atsevišķās grupas "GRĀMATVEŽI" profesiju uzskaitījumu aiz 2411 17 profesijas ar šādu profesiju:

"2411 18 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS";

3.21. aizstāt III nodaļā 2419 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "konsultēt patentu jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus, izskatīt tos un gatavot pārskatus par patentu izsniegšanu vai noraidīšanu" ar vārdiem "konsultēt patentu un licenču jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus, izskatīt tos un gatavot pārskatus par patentu un licenču izsniegšanu vai noraidīšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izsniegt licences un atļaujas komercdarbības uzsākšanai un veikšanai";

3.22. papildināt III nodaļā 2419 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sagatavot administratīvos aktus un citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus" ar vārdiem "organizēt iepirkumu procedūras iestādes vajadzībām, veicot sarunas un gatavojot līgumus to noslēgšanai; konsultēt iepirkumu organizēšanas jautājumos attiecīgās iestādes ietvaros; konsultēt klientus par jautājumiem, kas saistīti ar nodokļiem; organizēt saimniecisko darbību klienta vārdā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar nodokļiem saistītajos jautājumos; piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs; sniegt zinātniski informatīvu atbalstu, nodot medicīniski nozīmīgu informāciju konkrētajā terapijas nozarē uzņēmuma klientiem, darbiniekiem, profesionāļiem veselības aprūpes jomā, lēmumu pieņēmējiem veselības aprūpes nozarē un iestādēs; apkopot un apstrādāt informāciju par zāļu (produktu) attīstības plāniem, klīniskajiem pētījumiem, to rezultātiem, notiekošajiem un plānotajiem klīniskajiem pētījumiem un zinātniskajām publikācijām; veicināt veselības aprūpes profesionāļu zināšanu papildināšanu par zālēm (produktiem) un to pareizu lietojumu; sagatavot mācību programmas un zinātniskās prezentācijas un īstenot tās; sniegt zinātniski informatīvu atbalstu, nodot medicīniski nozīmīgu informāciju konkrētajā terapijas nozarē uzņēmuma klientiem, darbiniekiem, profesionāļiem veselības aprūpes jomā, lēmumu pieņēmējiem veselības aprūpes nozarē un iestādēs; apkopot un apstrādāt informāciju par zāļu (produktu) attīstības plāniem, klīniskajiem pētījumiem, to rezultātiem, notiekošajiem un plānotajiem klīniskajiem pētījumiem un zinātniskajām publikācijām; veicināt veselības aprūpes profesionāļu zināšanu papildināšanu par zālēm (produktiem) un to pareizu lietojumu; rūpēties par vienotas medicīniskās informācijas izplatīšanu; risināt klīnisko pētījumu problēmas; organizēt datu vākšanu par jaunu pētījumu veikšanas iespējām, izvēloties pētniekus un sazinoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus; pārraudzīt maksājumu plūsmu; organizēt datu ievadīšanu datubāzēs; organizēt monitorēšanas vizītes un piedalīties tajās, veicinot augstas kvalitātes pētījumu datu iegūšanu; sadarboties ar centrālajām zāļu reģistrācijas struktūrvienībām, lai saņemtu informāciju, kas nepieciešama zāļu (produktu) reģistrācijai vai izmaiņām reģistrācijas dokumentācijā; laikus sagatavot zāļu reģistrācijas dokumentāciju iesniegšanai institūcijās; organizēt pienākumu sadali starp zāļu reģistrācijas speciālistiem; organizēt zāļu iepakojumu maketu nosūtīšanu ražotnēm; sagatavot iepakojumu apstiprināšanu; organizēt zāļu lietošanas instrukciju un aprakstu veidošanu un (vai) adaptēšanu; organizēt tehniskās piegādes nosacījumu salīdzināšanu ar reģistrētajām specifikācijām; iesniegt ziņojumus par zāļu reģistrāciju; apstiprināt sagatavotos reklāmas materiālus zāļu reģistrācijas jomā; ievadīt vietējos reģistros informāciju par ziņojumiem; apkopot informāciju par spontāniem nevēlamiem notikumiem un incidentiem ar zālēm (produktiem); organizēt periodisko drošības ziņojumu iesniegšanu";

3.23. izteikt III nodaļā 2419 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 2419 22, 2419 23 un 2419 24 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2419 22 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2419 23 KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2419 24 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)";

3.24. papildināt III nodaļā 2419 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2419 24 profesijas ar šādām profesijām:

"2419 25 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS

2419 26 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS

2419 27 Nodokļu KONSULTANTS

2419 28 Medicīnas KONSULTANTS

2419 29 Zinātniskais KONSULTANTS

2419 30 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS

2419 31 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS";

3.25. izteikt III nodaļā 2422 atsevišķās grupas "TIESNEŠI" profesiju uzskaitījumā 2422 08, 2422 09 un 2422 13 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

3.25.1. "2422 08 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 09 Bāriņtiesas LOCEKLIS";

3.25.2. "2422 13 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS";

3.26. papildināt III nodaļā 2429 atsevišķās grupas "CITAS JURISTU PROFESIJAS" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vai valsts arhīvam" ar vārdiem "izstrādāt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību lēmumus, līgumus, iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus; pārbaudīt sagatavoto un iesniegto projektu tiesiskumu; sniegt juridiskas konsultācijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām un iedzīvotājiem valsts pārvaldes un pašvaldības darbības jomā; nodrošināt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību pārstāvniecību tiesvedības procesos";

3.27. papildināt III nodaļā 2446 atsevišķās grupas "VECĀKIE SOCIĀLIE DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "priekšlikumus to risināšanai" ar vārdiem "sniegt personai karitatīvu palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā; darboties, īstenojot saikni starp valsts sociālekonomisko politiku, sociālo taisnīgumu un līdzsvarojošu mijiedarbību starp personu un sabiedrību; īstenot Eiropas sociālā modeļa vērtību kopumu; īstenot uz personas izaugsmi orientētu sociālā un garīgā līdzsvara piedāvājumu, līdzdarboties personas ētisko vērtību veidošanā; palīdzēt personai attīstīt spēju risināt personiskas un sociālas problēmas, kā arī problēmas, kurās iesaistīta cita persona; veicināt personas attīstības iespējas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā, pamatojoties uz tuvākā mīlestības un profesionālās darbības principiem; nodrošināt informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, karitatīvajām organizācijām un kopienām; īstenot sociālo pakalpojumu, kas pamatojas karitatīvajā mijiedarbībā; piesaistīt sociālekonomiskos un karitatīvās mijiedarbības resursus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai; veikt līdzīga satura uzdevumus";

3.28. papildināt III nodaļā 2446 atsevišķās grupas "VECĀKIE SOCIĀLIE DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 2446 09 profesijas ar šādu profesiju:

"2446 10 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS";

3.29. izteikt III nodaļā 246 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"SPECIĀLISTI RELIĢIJAS JOMĀ";

3.30. izteikt III nodaļā 246 mazās grupas "SPECIĀLISTI RELIĢIJAS JOMĀ" atsevišķo grupu uzskaitījumā 2462 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"2462 Diakoni un kapelāni";

3.31. svītrot III nodaļā 2461 atsevišķās grupas "KULTA DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"2461 06 KAPELĀNS";

3.32. izteikt III nodaļā 2462 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"DIAKONI UN KAPELĀNI";

3.33. izteikt III nodaļā 2462 atsevišķās grupas "DIAKONI UN KAPELĀNI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- veikt zinātnisku izpēti par garīgās aprūpes un tās izglītības uzlabošanu un integrāciju veselības aprūpes nozarē; veidot un attīstīt konceptuālās nostādnes un politiku garīgās aprūpes jomā veselības aprūpes iestādēs; organizēt un sniegt profesionālas, uz rezultātu orientētas garīgās aprūpes pakalpojumus dažādās ar veselības aprūpi saistītās situācijās visu ticību, kā arī konkrētas ticības tradīcijām nepiederošiem pacientiem, viņu tuviniekiem, kā arī veselības aprūpes iestāžu personālam; plānot, vadīt un attīstīt klīniskās garīgās mācību programmas un praksi garīdzniekiem, lajiem un teoloģijas studentiem, kā arī tālākizglītības programmas kapelāniem un vietējo reliģisko organizāciju brīvprātīgajiem; organizēt un koordinēt garīdznieku, citu ārpusinstitūciju garīgās aprūpes sniedzēju un brīvprātīgo darbu veselības aprūpes iestādē; plānot un vadīt atbalsta programmas dažādām pacientu, viņu tuvinieku un personāla grupām; sagatavot un vadīt mācību programmas veselības aprūpes iestādes personālam par tēmām, kas saistītas ar garīgo aprūpi veselības aprūpes iestādēs; piedalīties veselības aprūpes iestāžu ētikas komiteju darbā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.";

3.34. izteikt III nodaļā 2462 atsevišķās grupas "DIAKONI UN KAPELĀNI" profesiju uzskaitījumu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2462 01 Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS

2462 02 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS

2462 03 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS

2462 04 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS

2462 05 KAPELĀNS";

3.35. svītrot IV nodaļā 3415 atsevišķās grupas "IZPĀRDEVĒJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "veikt reklāmas un citus nepieciešamos pasākumus farmaceitisko produktu virzīšanai medicīnas jomā; veikt regulāras un iepriekš plānotas vizītes pie ārstiem, farmaceitiem un citiem speciālistiem";

3.36. svītrot IV nodaļā 3415 atsevišķās grupas "IZPĀRDEVĒJI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3415 11 Medicīniskais PĀRSTĀVIS";

3.37. papildināt IV nodaļā 3429 atsevišķās grupas "CITI SPECIĀLISTI, AĢENTI UN TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "piedalīties kultūras preču izstāžu un reklāmas kampaņu organizēšanā" ar vārdiem "sagatavot dokumentus zāļu reģistrācijai; veidot un nosūtīt ražotnēm zāļu iepakojumu maketus, pārbaudīt un apstiprināt gatavos iepakojumus; veidot un adaptēt zāļu marķējumus, lietošanas instrukcijas un aprakstus; organizēt zāļu reģistrācijas dokumentācijas tulkošanu no angļu valodas latviešu valodā; sagatavot reklāmas materiālus; izstrādāt ilgtermiņa tirgzinības, sabiedrības izglītošanas un reklāmas plānus, tos īstenot un novērot; organizēt un īstenot dažādās auditorijās tirgzinības, sabiedrības informēšanas un reklāmas pasākumus; nodrošināt speciālistu un darbinieku sagatavotību produktu ieviešanas un citu kampaņas plānu izpildei; pasūtīt un veikt tirgus pētījumus; analizēt dažādus pētījumu un statistikas datus; apkopot un apstrādāt informāciju; piedalīties pētnieku un pētījumu centru izvēlē, novērtēt to piemērotību; būt atbildīgiem par pētnieku sanāksmju organizēšanu un norisi; piedalīties starptautiskās pētījumu novērotāju sanāksmēs; sagatavot dokumentāciju, kas nepieciešama atļauju saņemšanai klīnisko pētījumu sākšanai; sagatavot korespondenci pētījuma laikā; būt atbildīgiem par savlaicīgiem pētījumu materiālu pasūtījumiem, šo pētījumu materiālu savlaicīgu izsniegšanu pētījumu centriem un neizlietoto pētījumu materiālu izņemšanu no pētījumu centriem; regulāri novērot pētījumus; iepirkt izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus; nodrošināt atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošināt kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; sekot krājumu glabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās";

3.38. papildināt IV nodaļā 3429 atsevišķās grupas "CITI SPECIĀLISTI, AĢENTI UN TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 3429 32 profesijas ar šādām profesijām:

"3429 33 Medicīniskais PĀRSTĀVIS

3429 34 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS

3429 35 Produktu SPECIĀLISTS

3429 36 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS

3429 37 Loģistikas DARBINIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.1.apakšnodaļā)";

3.39. papildināt IV nodaļā 3431 atsevišķās grupas "PĀRVALDES SEKRETĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kontrolēt un saskaņot bāriņtiesas priekšsēdētāja dažādu pasākumu izpildi" ar vārdiem "koordinēt un kontrolēt pastāvīgo komiteju sekretāru darbu; protokolēt, reģistrēt domē pieņemtos lēmumus; sagatavot protokollēmumus, lēmumu norakstus un organizēt to nosūtīšanu adresātiem; kontrolēt domes lēmumu izpildi un ziņot par to vadībai";

3.40. izteikt IV nodaļā 3431 atsevišķās grupas "PĀRVALDES SEKRETĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3431 19 un 3431 20 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3431 19 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3431 20 Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS";

3.41. papildināt IV nodaļā 3431 atsevišķās grupas "PĀRVALDES SEKRETĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3431 20 profesijas ar šādām profesijām:

"3431 21 Komiteju LIETVEDIS

3431 22 Sēžu protokolu VADĪTĀJS";

3.42. izteikt IV nodaļā 3432 atsevišķās grupas "TIESĪBU UN TĀM RADNIECĪGU JOMU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3432 13 un 3432 14 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3432 13 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS

3432 14 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS";

3.43. papildināt IV nodaļā 3439 atsevišķās grupas "CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vārda vai tautības ieraksta maiņai" ar vārdiem "veikt nekustamā īpašuma tiesisko reģistrāciju; apkopot pašvaldības kapitālsabiedrību sniegto informāciju par brīvajām nomas telpām, organizēt šo brīvo telpu nodošanu nomā; kontrolēt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu nosacījumu izpildi; organizēt telpu nomas līgumu noslēgšanu; uzskaitīt pašvaldības teritorijā deklarētos pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnus un izglītības iestāžu audzēkņus; pieņemt un reģistrēt iedzīvotāju iesniegumus un izsniegt norīkojumus bērnu ievietošanai pirmsskolas izglītības iestādēs; sagatavot izglītojamo sarakstus līgumu slēgšanai par pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību teritorijās deklarētajiem iedzīvotājiem un vietējās pašvaldības iedzīvotāju saņemtajiem izglītības pakalpojumiem citu pašvaldību izglītības iestādēs";

3.44. papildināt IV nodaļā 3439 atsevišķās grupas "CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3439 39 profesijas ar šādām profesijām:

"3439 40 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS

3439 41 Izglītības darba SPECIĀLISTS";

3.45. izteikt IV nodaļā 3454 atsevišķās grupas "UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3454 09 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3454 09 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs) (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)";

3.46. svītrot IV nodaļā 346 mazās grupas "SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām noteikt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību un organizēt pakalpojumu sniegšanu";

3.47. svītrot IV nodaļā 3461 atsevišķās grupas "SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām noteikt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību un organizēt pakalpojumu sniegšanu";

3.48. svītrot IV nodaļā 3461 atsevišķās grupas "SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3461 11 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS";

3.49. papildināt V nodaļā 4121 atsevišķās grupas "UZSKAITES UN GRĀMATVEDĪBAS DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt izpildīto remontdarbu uzskaiti" ar vārdiem "sagatavot aprēķinus objekta remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu tāmēm; aprēķināt objekta telpu remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu apjomus; pārbaudīt iestāžu vai būvkomersantu sagatavotās objekta remonta, renovācijas un rekonstrukcijas darbu tāmes un sniegt atzinumu par tām; piedalīties objektu apsekošanā un to tehniskā stāvokļa novērtēšanā";

3.50. papildināt V nodaļā 4121 atsevišķās grupas "UZSKAITES UN GRĀMATVEDĪBAS DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4121 08 profesijas ar šādu profesiju:

"4121 09 TĀMĒTĀJS";

3.51. papildināt VI nodaļā 5121 atsevišķās grupas "SAIMNIECĪBU VADĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izskatīt sūdzības un sniegt atbildes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "piedalīties saimniecības struktūrvienības darba organizēšanā; uzturēt un pilnveidot saimniecības struktūrvienības kvalitātes vadības procesus; kontrolēt pakļauto darbinieku darba kvalitāti; organizēt administrācijas īpašuma saglabāšanu, racionālu izmantošanu un precīzu uzskaiti; piedalīties kancelejas un prezentācijas preču iegādes, uzskaites un izsniegšanas organizēšanā; pieņemt un reģistrēt no citām struktūrvienībām transporta pieteikumus un izsniegt automobiļu vadītājiem maršrutu norīkojumus";

3.52. papildināt VI nodaļā 5131 atsevišķās grupas "BĒRNU UZRAUDZĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "saturīgu brīvā laika pavadīšanu" ar vārdiem "nodrošināt bērnam bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociālo audzināšanu, izglītību un aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē; veidot ilglaicīgas attiecības ar audzināmo bērnu un viņa bioloģisko ģimeni, rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, atbalstīt bērnu rehabilitācijas un ārstēšanās laikā, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes; vadīt bērna
individuālo attīstību, pamatojoties uz individuālās attīstības plānošanu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus; sadarbojoties ar izglītības iestādi, sniegt pedagoģisku atbalstu bērnam mācību priekšmetu apguvē; plānot un nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta nodarbības, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus; sekot pusaudžu un jauniešu profesijas izvēles un ieguves procesam, līdz bērns kļūst patstāvīgs (viņam ir profesija, stabili ienākumi un sava dzīvesvieta)";

3.53. papildināt VI nodaļā 5131 atsevišķās grupas "BĒRNU UZRAUDZĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 5131 07 profesijas ar šādu profesiju:

"5131 08 Sociālais AUDZINĀTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.1.apakšnodaļā)";

3.54. papildināt VI nodaļā 5133 atsevišķās grupas "INDIVIDUĀLĀS MĀJAPRŪPES DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "informēt par to ārstējošo ārstu vai sociālo darbinieku" ar vārdiem "apkopt telpas ar rokām vai putekļsūcēju; mazgāt grīdas; gludināt veļu; maksāt par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem; pirkt pārtikas produktus un citas saimniecībā nepieciešamās preces; veikt starpnieka funkcijas";

3.55. papildināt VIII nodaļā 7231 atsevišķās grupas "TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN ATSLĒDZNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "un regulēt dzinējus" ar vārdiem "veikt komersanta dzelzceļa sliežu ceļu uzturēšanai nepieciešamos remontdarbus atbilstoši normatīvajos aktos par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju noteiktajām prasībām";

3.56. papildināt VIII nodaļā 7231 atsevišķās grupas "TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN ATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7231 13 profesijas ar šādu profesiju:

"7231 14 Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS";

3.57. izteikt VIII nodaļā 7232 atsevišķās grupas "GAISA KUĢU MEHĀNIĶI" profesiju uzskaitījumā 7232 02 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7232 02 Gaisa kuģu dzinēju MEHĀNIĶIS";

3.58. izteikt IX nodaļā 8211 atsevišķās grupas "METĀLA APSTRĀDES DARBGALDU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas strādnieki vada un uzrauga vairākas virpas, frēzmašīnas, urbjmašīnas, metālzāģus, slīpmašīnas, ēvelmašīnas, štanču spiednes, mehāniskās grieznes.

Šīs iekārtas un mašīnas var būt arī ar programmvadību. Šīs atsevišķās grupas strādnieki ražo vidējas sarežģītības pakāpes metāla produkciju, izmantojot metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas un ievērojot produkcijas tehniskās un tehnoloģiskās prasības; organizē darba izpildi saskaņā ar darba uzdevumu, ievērojot operāciju secību; sagatavo darbam metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas; regulē metālapstrādes tehnoloģisko līniju darba iekārtas, palīgierīces un instrumentus; nodrošina iekārtu un instrumentu darbspēju.";

3.59. papildināt IX nodaļā 8211 atsevišķās grupas "METĀLA APSTRĀDES DARBGALDU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8211 32 profesijas ar šādu profesiju:

"8211 33 Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS (profesijas standarts 4.pielikuma 8.1.apakšnodaļā)";

3.60. papildināt IX nodaļā 8290 atsevišķās grupas "DAŽĀDU IEKĀRTU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTĒTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "presēšanas iekārtas" ar vārdiem "strādāt ar sniega ģeneratoriem, ražojot sniegu; veikt ikgadējās apkopes un remontu; uzraudzīt iekārtu tehnisko stāvokli; uzraudzīt sniega kvalitāti";

3.61. papildināt IX nodaļā 8290 atsevišķās grupas "DAŽĀDU IEKĀRTU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTĒTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 8290 16 profesijas ar šādu profesiju:

"8290 17 Sniega ģeneratoru OPERATORS";

3.62. izteikt X nodaļā devītās pamatgrupas "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" kopsavilkumā 9322 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"9322 Citi vienkāršo profesiju strādnieki";

3.63. izteikt X nodaļā 932 mazās grupas "RŪPNIECĪBAS UN CITI STRĀDNIEKI" atsevišķo grupu uzskaitījumā 9322 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"9322 Citi vienkāršo profesiju strādnieki";

3.64. izteikt X nodaļā 9322 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"CITI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI";

3.65. papildināt X nodaļā 9322 atsevišķās grupas "CITI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "plauktos vai citur" ar vārdiem "apkopt slēpes, nūjas, snovborda un slēpošanas zābakus un citu ziemas aktīvās atpūtas inventāru; konsultēt klientus par piemērota slēpošanas un snovborda inventāra izvēli";

3.66. papildināt X nodaļā 9322 atsevišķās grupas "CITI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 9322 13 profesijas ar šādu profesiju:

"9322 14 Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS".

4. 2.pielikumā "Profesiju saraksts kodu augošā secībā":

4.1. izteikt kodam atbilstošo profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1122 108 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās

1210 01 Komercsabiedrības /iestādes DIREKTORS

2419 22 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2419 23 KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2419 24 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422 08 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 09 Bāriņtiesas LOCEKLIS

2422 13 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

3431 19 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3431 20 Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS

3432 13 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS

3432 14 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

3454 09 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs) (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

7232 02 Gaisa kuģu dzinēju MEHĀNIĶIS";

4.2. svītrot šādas profesijas un tām atbilstošos kodus:

"2221 10 Fiziskās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS

2461 06 KAPELĀNS

3415 11 Medicīniskais PĀRSTĀVIS

3461 11 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS";

4.3. papildināt pielikumu ar šādām profesijām (kodu augošā secībā):

"1229 50 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (farmācijas jomā)

1229 51 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (farmācijas jomā)

1229 52 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)

1229 53 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)

1231 26 Kancelejas VADĪTĀJS

2131 18 Interneta portāla REDAKTORS

2141 14 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

2141 15 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

2141 16 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS

2351 02 METODIĶIS

2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS

2411 18 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS

2419 25 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS

2419 26 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS

2419 27 Nodokļu KONSULTANTS

2419 28 Medicīnas KONSULTANTS

2419 29 Zinātniskais KONSULTANTS

2419 30 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS

2419 31 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS

2446 10 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS

2462 02 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS

2462 03 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS

2462 04 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS

2462 05 KAPELĀNS

3429 33 Medicīniskais PĀRSTĀVIS

3429 34 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS

3429 35 Produktu SPECIĀLISTS

3429 36 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS

3429 37 Loģistikas DARBINIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.1.apakšnodaļā)

3431 21 Komiteju LIETVEDIS

3431 22 Sēžu protokolu VADĪTĀJS

3439 40 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS

3439 41 Izglītības darba SPECIĀLISTS

4121 09 TĀMĒTĀJS

5131 08 Sociālais AUDZINĀTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.1.apakšnodaļā)

7231 14 Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS

8211 33 Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS (profesijas standarts 4.pielikuma 8.1.apakšnodaļā)

8290 17 Sniega ģeneratoru OPERATORS

9322 14 Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS".

5. 3.pielikumā "Profesiju saraksts alfabēta secībā":

5.1. izteikt kodam atbilstošo profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1210 01 Komercsabiedrības /iestādes DIREKTORS

2419 24 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2419 23 KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2419 22 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422 09 Bāriņtiesas LOCEKLIS

3432 13 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS

7232 02 Gaisa kuģu dzinēju MEHĀNIĶIS

1122 108 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās

3431 19 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

2422 13 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2422 08 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

3431 20 Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS

3454 09 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs) (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3432 14 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS";

5.2. svītrot šādas profesijas:

"2221 10 Fiziskās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS

3461 11 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS

2461 06 KAPELĀNS

3415 11 Medicīniskais PĀRSTĀVIS";

5.3. papildināt pielikumu ar šādām profesijām (alfabēta secībā):

"5131 08 Sociālais AUDZINĀTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.1.apakšnodaļā)

3429 37 Loģistikas DARBINIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.1.apakšnodaļā)

2446 10 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS

2411 18 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS

3151 09 BūvINSPEKTORA PALĪGS

2462 04 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS

2462 05 KAPELĀNS

2462 03 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS

2419 28 Medicīnas KONSULTANTS

2419 27 Nodokļu KONSULTANTS

2419 29 Zinātniskais KONSULTANTS

8211 33 Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS (profesijas standarts 4.pielikuma 8.1.apakšnodaļā)

8290 17 Sniega ģeneratoru OPERATORS

2419 26 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS

3431 21 Komiteju LIETVEDIS

2351 02 METODIĶIS

2141 14 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

3429 33 Medicīniskais PĀRSTĀVIS

2141 15 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

2131 18 Interneta portāla REDAKTORS

7231 14 Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS

2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS

2141 16 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS

3439 41 Izglītības darba SPECIĀLISTS

3429 36 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS

3439 40 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS

3429 35 Produktu SPECIĀLISTS

2419 25 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS

3429 34 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS

9322 14 Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS

4121 09 TĀMĒTĀJS

1229 51 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (farmācijas jomā)

1229 53 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)

2462 02 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS

1231 26 Kancelejas VADĪTĀJS

2419 30 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS

1229 50 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (farmācijas jomā)

1229 52 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)

3431 22 Sēžu protokolu VADĪTĀJS

2419 31 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS".

6. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu (pielikums).

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.47

"4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.125

Profesiju standarti

Saturs

1. Pirmās pamatgrupas "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI" profesiju standarti*

2. Otrās pamatgrupas "VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju standarti*

3. Trešās pamatgrupas "SPECIĀLISTI" profesiju standarti

4. Ceturtās pamatgrupas "KALPOTĀJI" profesiju standarti*

5. Piektās pamatgrupas "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" profesiju standarti

6. Sestās pamatgrupas "KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI" profesiju standarti*

7. Septītās pamatgrupas "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" profesiju standarti*

8. Astotās pamatgrupas "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" profesiju standarti

9. Devītās pamatgrupas "VIENKĀRŠAS PROFESIJAS" profesiju standarti*

Piezīme. * Profesiju standarti tiks papildināti pēc attiecīgo standartu apstiprināšanas.

3. Trešās pamatgrupas "SPECIĀLISTI" profesiju standarti

3.1. Loģistikas darbinieka profesijas standarts

3.1.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - loģistikas darbinieks.

2. Profesijas kods - 3429 37.

3.1.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- loģistikas darbinieks strādā mazā vai vidējā komersanta uzņēmumā vai komersanta struktūrvienībā un iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās.

3.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt loģistikas darbinieka pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības regulām un direktīvām.

2. Spēja tiešā darba veikšanai radīt apkārtējai videi un darba drošībai atbilstošus darba apstākļus saskaņā ar darba drošības un vides aizsardzības prasībām.

3. Spēja sagatavot materiālu pasūtījumu valsts valodā un svešvalodā atbilstoši katalogiem.

4. Spēja salīdzināt piegādāto materiālu atbilstību finanšu dokumentiem un marķējumam.

5. Spēja sastādīt pretenziju paziņojumu, konstatējot materiālu neatbilstību kvalitātei, daudzumam un marķējumam.

6. Spēja sekot materiālu krājumu izmaiņām, ņemot vērā iepirkto un saražoto materiālu pieprasījuma biežumu, materiālu saderību, glabāšanas režīmu un materiālu gabarītus, kā arī uzglabāšanas un izvietošanas izmaksas.

7. Spēja konstatēt piegādāto un nosūtāmo materiālu nesakritības ar aprēķinātajām ražošanas, pārvadāšanas un uzglabāšanas izmaksām, marķējumu un finanšu dokumentiem.

8. Spēja saņemt, izvietot, uzglabāt un izsniegt materiālus atbilstoši marķējumam un materiālu pieprasījuma biežumam.

9. Spēja, sadarbojoties ar citiem nozares pārstāvjiem, izvēlēties optimālu transportēšanas veidu, maršrutu, grafikus un piegādes termiņus, ņemot vērā materiālu īpašības un pārvadāšanas un uzglabāšanas nosacījumus.

10. Spēja apvienot pasūtījumus pa virzieniem, ņemot vērā optimālās izmaksas un termiņus.

11. Spēja veidot materiālu piegādātāju, kā arī pasūtījumu veidu un daudzuma datubāzes.

12. Spēja veidot uzskaiti datubāzē par materiālu izlietošanu ražošanā un produktu izgatavošanā.

13. Spēja veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par klientu vajadzībām un pasūtījumiem, sniegt informāciju par produktiem (materiāliem).

14. Spēja sekot materiālu krājumu izmaiņām un izvietojumam komersanta uzņēmumā, ņemot vērā garantijas krājumu izmaiņas un lēnas apgrozāmības krājumus.

15. Spēja lasīt un aizpildīt materiālu marķējumu valsts valodā un svešvalodā, ievērojot starptautiskos apzīmējumus un prasības pasūtījuma noformēšanā.

16. Spēja sastādīt kravas plānu, ņemot vērā sūtījumu komplektēšanas principus (virziens, daudzums, preču saderība, uzglabāšanas nosacījumi), kravas vienības un piegādes termiņus.

17. Spēja sagatavot, nostiprināt, noformēt un marķēt kravas, ievērojot tās pavaddokumentu saturu.

18. Spēja sadarboties ar komersanta struktūrvienību darbiniekiem.

19. Spēja novērtēt partnerkomersantu darba kvalitāti un ietekmi uz sava komersanta rezultātiem.

3.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izmantot tirgus novērtēšanas metodes.

2. Izmantot krājumu analīzes metodes.

3. Noformēt iepirkuma pasūtījumus.

4. Sekot piegādāto materiālu atbilstībai līguma nosacījumiem.

5. Noformēt kravu pavaddokumentus.

6. Noformēt pretenziju paziņojumus.

7. Izvietot materiālus glabāšanai atbilstoši aprites tempam, saderībai un citām specifiskām īpašībām.

8. Sekot materiālu piegādēm objektos noteiktā laikā, attiecīgā sortimentā un apjomā.

9. Uzkrāt un papildināt piegādātāju, klientu (pircēju) un to pasūtījumu datubāzi.

10. Komplektēt sūtījumus atbilstoši klientu pasūtījumiem.

11. Apvienot sūtījumus atbilstoši virzieniem.

12. Izvēlēties piegādes maršrutus un grafikus.

13. Marķēt kravas.

14. Iekraut un nostiprināt kravas atbilstoši noteikumiem.

15. Sagatavot un nolasīt informāciju importa/eksporta dokumentos.

16. Lietot informācijas datubāzes un datorprogrammas.

17. Lietot svītru koda nolasīšanas ierīces.

18. Novērtēt partnerkomersantu darba kvalitāti un ietekmi uz sava komersanta rezultātiem.

19. Lietot loģistikas terminus svešvalodās.

20. Radoši sadarboties ar citām komersanta struktūrvienībām.

21. Orientēties tehnoloģiskajā dokumentācijā un instrukcijās, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un starptautiskās tiesības.

22. Veikt darbu atbildīgi un patstāvīgi.

23. Uzņemties atbildību par savu darbu.

24. Mutiski un rakstiski argumentēt savu viedokli.

25. Ievērot darba drošības un vides aizsardzības prasības.

26. Ievērot ugunsdrošības normas un prasības.

27. Risināt problēmsituācijas.

28. Lietot biroja tehniku.

29. Prast sazināties.

30. Spēt pašizglītoties.

3.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas;

1.2. grāmatvedība.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. komersanta darba organizācija;

2.2. komercdarbības pamati;

2.3. tirgzinības pamati;

2.4. noliktavu loģistikas pamati;

2.5. materiālu plūsmas izmaksu analīze;

2.6. tiesību pamati;

2.7. statistikas pamati;

2.8. darba un vides aizsardzība;

2.9. lietišķā saskarsme darbam ar klientu.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. latviešu valoda;

3.2. svešvaloda (lietišķai saskarsmei);

3.3. profesionālā terminoloģija svešvalodā;

3.4. datorzinības;

3.5. starptautisko normatīvo preču pavaddokumentu noformēšana;

3.6. loģistikas pamati;

3.7. ražošanas loģistikas pamati;

3.8. iepirkuma loģistikas pamati;

3.9. sadales loģistikas pamati;

3.10. bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi;

3.11. transporta un kravu pārvadāšanas noteikumi;

3.12. prečzinības pamati.

5. Piektās pamatgrupas "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" profesiju standarti

5.1. Sociālā audzinātāja profesijas standarts

5.1.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - sociālais audzinātājs.

2. Profesijas kods - 5131 08.

5.1.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- sociālais audzinātājs nodrošina bērnam bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociālo audzināšanu, izglītību un aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē; var būt nodarbināts bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās; veido ilglaicīgas attiecības ar audzināmo bērnu un viņa bioloģisko ģimeni, rūpējas par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, atbalsta bērnu rehabilitācijas un ārstēšanās laikā, veido higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes; vada bērna individuālo attīstību, pamatojoties uz individuālās attīstības plānošanu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus; sadarbojoties ar izglītības iestādi, sniedz pedagoģisku atbalstu bērnam mācību priekšmetu apguvē; plāno un nodrošina bērna spējām atbilstošas radošās un sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus; seko pusaudžu un jauniešu profesijas izvēles un ieguves procesam, līdz bērns kļūst patstāvīgs (viņam ir profesija, stabili ienākumi un sava dzīvesvieta).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi", par sociālo audzinātāju var būt rīcībspējīga persona, kura sasniegusi 25 gadu vecumu.

5.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja novērtēt bērna veselības stāvokli un noteikt bērna slimības pazīmes, pieņemt lēmumu un organizēt atbilstošu turpmāko rīcību, spēja profesionāli organizēt un vadīt bērna atveseļošanos un atkarību profilaksi.

2. Spēja adekvāti rīkoties krīzes situācijās un sniegt pirmo palīdzību.

3. Spēja vadīt bērna socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot apgūt sabiedrības normas un prasības, kā arī spēja veicināt bērna identitātes un pašapziņas veidošanos un spēja bērnam iemācīt un izprast saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās.

4. Spēja sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi, kurā bērns var īstenot savu potenciālu un, ja nepieciešams, arī atveseļoties.

5. Spēja nodrošināt bērna aprūpi un veselīgu uzturu un spēja izvēlēties pārtikas produktus, veikt to pirmapstrādi un sagatavot pārtikas produktus uzglabāšanai atbilstoši to veidam, izmantojot virtuves instrumentus, iekārtas un traukus.

6. Spēja organizēt bērna ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, darbā un atpūtā.

7. Spēja veidot bērna izpratni par mājīgu vidi, izglītot bērnu par nepieciešamību sakopt istabu, māju un apkārtni, spēja veidot bērna priekšstatus par drošiem un veselībai nekaitīgiem apstākļiem mājās, veicināt zināšanu apguvi par drošības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām mājās.

8. Spēja veidot bērna izpratni un prasmi ievērot ceļu satiksmes drošības prasības.

9. Spēja atbilstoši bērna vecumam veidot izpratni par dzimumu jautājumiem un sekot bērna dzimumaudzināšanai.

10. Spēja atbilstoši bērna spējām un interesēm vadīt darbaudzināšanas un bērna profesionālās orientācijas procesu.

11. Spēja virzīt bērnu personīgās higiēnas iemaņu apguvei un sekot tai, kā arī spēja izraisīt bērna interesi par ikdienas dzīves parādībām, attīstot bērna priekšstatus par dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.

12. Spēja uzturēt pozitīvas emocionālas attiecības ar bērnu, sekot, lai audzināmo grupā valdītu labas attiecības.

13. Spēja apkopot informāciju, lai izveidotu bērna individuālās attīstības plānu, ievērojot bērna vecumposma īpatnības un vajadzības, vadīt bērna individuālās attīstības plāna īstenošanu.

14. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem īpašu prasmju un iemaņu veidošanā bērnam ar īpašām vajadzībām, ievērojot bērna individuālās attīstības plāna īstenošanu.

15. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem bērna sociālajā audzināšanā.

16. Spēja profesionāli sadarboties ar bērna bioloģiskajiem vecākiem, kā arī institūciju pārstāvjiem bāriņtiesās, izglītības un ārstniecības iestādēs.

17. Spēja praktiski izmantot normatīvos dokumentus (piemēram, likumus, noteikumus, rokasgrāmatas) bērna sociālās audzināšanas procesā.

18. Spēja ekonomiski vadīt audzināmās bērnu grupas mājsaimniecību, spēja sagatavot audzināmās bērnu grupas budžeta izdevumu dokumentus, kā arī organizēt to apriti, spēja vadīt audzināmās bērnu grupas budžetu, sniegt pārskatus par izdevumiem un uzņemties atbildību par finanšu dokumentiem.

19. Spēja sazināties un ievērot saskarsmes pamatprincipus, būt diskrētam, tolerantam un ar savu paraugu attīstīt šo principu lietošanu, spēja ievērot kulturālas uzvedības un pieklājības normas.

20. Spēja ievērot darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus darba vidē.

21. Spēja izvēlēties videi draudzīgu saimniekošanas veidu.

5.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Strādāt komandā.

2. Izprast komandas darba stilu.

3. Sniegt argumentētu mutisku un rakstisku informāciju.

4. Profesionāli risināt radušās problēmsituācijas.

5. Pārvaldīt runas un uzvedības kultūru.

6. Organizēt bērnu grupas darbību.

7. Organizēt bērna dienas režīmu.

8. Organizēt bērna ēdināšanu.

9. Organizēt bērna radošo darbību.

10. Organizēt bērna attīstību veicinošus pasākumus.

11. Veidot bērnā empātiju un toleranci.

12. Ievērot darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības noteikumus.

13. Ievērot darba un personīgās higiēnas noteikumus.

14. Izprast bērna vecumposmu īpatnības, celt bērna pašapziņu.

15. Pārzināt dažādas audzināšanas un mācīšanas metodes.

16. Izprast vides ietekmi uz bērna personības veidošanos.

17. Veidot savstarpējas uzticēšanās un cieņas pilnas attiecības ar jebkuru bērnu.

18. Sadarboties ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, izglītības iestādēm.

19. Veicināt bērna saskarsmi ar bioloģiskajiem vecākiem.

20. Sadarboties ar bioloģiskajiem vecākiem.

21. Spēt apvienot grupā bērnus ar dažādu iepriekšējo pieredzi un paradumiem.

22. Veicināt bērna radošās darbības izpausmes un iztēli.

23. Rotaļāties ar bērnu.

24. Veicināt bērna saskarsmi ar vienaudžiem.

25. Veidot bērna izpratni par dzimumaudzināšanu.

26. Organizēt bērna atveseļošanos, atkarību profilaksi.

27. Veidot bērna izpratni par profesionālo orientāciju.

28. Labiekārtot mājas apkārtni, uzkopt telpas.

29. Pasniegt un noformēt ēdienus atbilstoši bērna vecumam un veselības īpatnībām.

30. Mācīt sadzīves iemaņas.

31. Ievērot pārtikas produktu realizācijas un uzglabāšanas noteikumus.

32. Plānot ģimenes budžetu.

5.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata līmenī nepieciešamas zināšanas veselības aprūpē.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. matemātika;

2.2. lietišķā informātika;

2.3. bioloģija;

2.4. biznesa pamati;

2.5. vēsture;

2.6. politika un tiesības;

2.7. sociālās drošības sistēma Latvijā;

2.8. ētika, reliģijas mācība;

2.9. dzīvnieki bērna dzīvē;

2.10. lietišķā etiķete.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. latviešu valoda;

3.2. svešvaloda;

3.3. pedagoģijas pamati (vispārīgā pedagoģija, ģimenes pedagoģija, pirmsskolas pedagoģija, dziednieciskā pedagoģija);

3.4. mācību un audzināšanas procesa organizēšana;

3.5. psiholoģijas pamati (vispārīgā psiholoģija, personības psiholoģija, saskarsmes psiholoģija, sociālā psiholoģija, grupu psiholoģija);

3.6. dažādu faktoru (piemēram, sociālo, ģenētisko, bioķīmisko) mijiedarbība un ietekme uz indivīdu;

3.7. cilvēka uzbūve un fiziskās un garīgās attīstības un uzvedības priekšnoteikumi;

3.8. cilvēka iekšējās (psiholoģiskās, fizioloģiskās, garīgās) un ārējās (fiziskās, sociālās un psihiskās) vides mijiedarbība;

3.9. dzimumaudzināšana;

3.10. sociālā audzinātāja profesionālās darbības standarts;

3.11. sociālā audzinātāja darba plānošana un organizēšana;

3.12. mājsaimniecība, prečzinība (pārtikas, nepārtikas preces);

3.13. ģimenes budžeta plānošana, uzskaite un pārskatu sniegšana;

3.14. cilvēktiesības, bērnu tiesības;

3.15. darba un darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;

3.16. pirmā palīdzība;

3.17. bērnu uztura mācība (uzturlīdzekļi, racionāls un ārstniecisks uzturs, dietoloģija, uztura sanitārija);

3.18. bērnu ēdināšanas organizēšana;

3.19. mājturības pamati;

3.20. sanitārija un higiēna;

3.21. sadzīves tehnikas lietošanas pamati;

3.22. bērnu radošās darbības organizēšana;

3.23. bērnu kustību nodarbību organizēšana;

3.24. svētku svinēšanas tradīcijas;

3.25. bērnu literatūra;

3.26. mūzikas pamati;

3.27. ritmikas pamati;

3.28. rokdarbu pamati;

3.29. dabas materiālu izmantošana;

3.30. telpu vides un apkārtnes labiekārtošana.

8. Astotās pamatgrupas "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" profesiju standarti

8.1. Metālapstrādes tehnoloģisko līniju operatora profesijas standarts

8.1.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - metālapstrādes tehnoloģisko līniju operators.

2. Profesijas kods - 8211 33.

8.1.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- metālapstrādes tehnoloģisko līniju operators strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozarē un ražo vidējas sarežģītības pakāpes metāla produkciju, izmantojot metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas un ievērojot produkcijas tehniskās un tehnoloģiskās prasības; organizē darba izpildi saskaņā ar darba uzdevumu, ievērojot operāciju secību; sagatavo darbam metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas; regulē metālapstrādes tehnoloģisko līniju darba iekārtas, palīgierīces un instrumentus; nodrošina iekārtas un instrumentu darbspēju; ievēro darba drošības noteikumus, darba uzdevumus veic sadarbībā ar metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas apkalpojošo inženieri (tehnisko personālu).

8.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja lasīt un saprast tehnisko dokumentāciju, rasējumus, kinemātiskās shēmas, tehnoloģiskās kartes, instrukcijas un izmantot iegūto informāciju darba procesā.

2. Spēja izmantot zināšanas par drošiem darba paņēmieniem darba procesā, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē un izmantot metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas.

3. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības.

4. Spēja noteikt metāla veidus un to tehniskos un kvalitātes rādītājus.

5. Spēja strādāt ar kontroles instrumentiem un mērinstrumentiem, noteikt izejmateriālu, gatavās produkcijas un iepakojuma materiālu atbilstību kvalitātes un tehniskajām prasībām.

6. Spēja strādāt ar kravas pacelšanas un pārvietošanas mehānismiem, apkalpojot metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas.

7. Spēja izpildīt vidējas sarežģītības pakāpes atslēdznieka pamatdarbus.

8. Spēja veikt metālapstrādes tehnoloģisko līniju tehnisko apkopi.

9. Spēja ieslēgt, vadīt un izslēgt metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas un to palīgierīces, kas nodrošina ražošanas procesu.

10. Spēja izgatavot sērijveida produkcijas paraugu un pārbaudīt tā tehnisko un kvalitatīvo rādītāju atbilstību tehniskajām prasībām.

11. Spēja izprast vadības sistēmas kļūdu, pamatojies uz esošo informāciju, radoši novērst problēmas, pieaicinot citus speciālistus.

12. Spēja iepakot un marķēt saražoto produkciju atbilstoši tehnoloģiskām prasībām un klienta pasūtījumam.

13. Spēja noformēt saražotās produkcijas dokumentāciju un sagatavot saražoto produkciju nosūtīšanai klientam vai glabāšanai noliktavā.

8.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izmantot tehnoloģisko dokumentāciju.

2. Apzināt tehnisko literatūru un strādāt ar to.

3. Lasīt rasējumus un saprast kinemātiskās shēmas.

4. Strādāt ar kontroles instrumentiem un mērinstrumentiem.

5. Atšķirt metāla veidus un izmantot tos, lai nodrošinātu pareizu tehnoloģisko procesu.

6. Veikt vidējas sarežģītības pakāpes atslēdznieka pamatdarbus.

7. Strādāt ar kravas pacelšanas un pārvietošanas mehānismiem.

8. Sagatavot darbam metālapstrādes tehnoloģisko līniju, ieslēgt, vadīt un izslēgt to.

9. Sekot metālapstrādes tehnoloģisko līniju un to palīgiekārtu darbībai un nodrošinājumam ar materiāliem un kontrolēt šo procesu.

10. Izvēlēties optimālo darba režīmu un mainīt to atkarībā no ražošanas procesa gaitas.

11. Strādāt ar vadības pultīm, izmantojot attiecīgu nodrošinājumu ar nepieciešamo programmatūru.

12. Vadīt metālapstrādes tehnoloģisko līniju rokas un automātiskā režīmā.

13. Salīdzināt saražotās produkcijas un iesaiņojuma kvalitātes parametru atbilstību tehniskajām prasībām.

14. Veikt metālapstrādes tehnoloģisko līniju tehnisko apkopi.

15. Spēt sazināties.

16. Risināt problēmas.

17. Strādāt patstāvīgi un komandā.

18. Iegūt informāciju.

19. Spēt uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

20. Plānot un organizēt savu darbu.

21. Spēt pašizglītoties.

22. Spēt strādāt radoši.

23. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

24. Ievērot darba drošības prasības.

25. Ievērot ugunsdrošības noteikumus.

26. Ievērot elektrodrošības noteikumus.

27. Sniegt pirmo palīdzību.

8.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ķīmija;

1.2. komercdarbības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. fizika;

2.2. elektrotehnikas pamati;

2.3. datoru lietošana;

2.4. saskarsme;

2.5. materiālu mācība;

2.6. metālapstrādes darbos izmantojamie instrumenti, palīgierīces, darbgaldi, iekārtas.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. latviešu valoda;

3.2. svešvaloda (tehniskā terminoloģija);

3.3. matemātika;

3.4. darba tiesiskās attiecības;

3.5. tehniskie mērījumi;

3.6. pielaides un sēžas;

3.7. kravas pacelšanas un pārvietošanas mehānismi;

3.8. metālapstrādes darba tehnoloģija - metālapstrādes tehnoloģisko līniju veidi un to klasifikācija, uzbūve, darbības principi, tehniskās apkopes, vadīšanas un regulēšanas pamati, materiālu un saražotās produkcijas uzskaite;

3.9. darba drošība, elektrodrošība, ugunsdrošība, darba organizācija;

3.10. vides aizsardzība."

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 29.01.2008.Stājas spēkā: 02.02.2008.Zaudē spēku: 01.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 01.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
170202
02.02.2008
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"