Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.9

Rīgā 2008.gada 16.janvārī (prot. Nr.3, 9.§)

Par lietas neierosināšanu

Par Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā, 2.punktā un 4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "AMBROSS" darbībās

Konkurences padome 20.12.2007. saņēma SIA "MARKUSS", SIA "MARKUSS FURNITŪRA" (turpmāk abas kopā - SABIEDRĪBA) 20.12.2007. iesniegumu par negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpumu SIA "AMBROSS" darbībās (turpmāk - Iesniegums).

Iesniegumā norādīts, ka SIA "AMBROSS" (turpmāk - AMBROSS) izplata tirgū preces, kas marķētas ar SABIEDRĪBAI piešķirtajiem un izmantotajiem svītrkodiem, un SABIEDRĪBAS ieskatā šādas darbības kvalificējamas kā Konkurences likuma 18.pantā noteiktais negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpums.

Iesniegumā norādīts, ka, lai arī izmantojot SABIEDRĪBAI piešķirtos svītrkodus, AMBROSS klāt pievieno atzīmi, ka importētājs ir AMBROSS, pēdējā, piedāvājot šādi marķētas preces mazumtirdzniecības uzņēmumiem un klientiem, maldina konkrēto preču izplatītājus, jo tie, reģistrējot šādas preces savās sistēmās, var konstatēt, ka AMBROSS izmantotie svītrkodi ir tie paši, ko izmanto SABIEDRĪBA. Tādējādi izplatītāji var tikt maldināti attiecībā uz SABIEDRĪBAS identitāti, t.i., tās saistību ar AMBROSS, un uz preču, kas marķētas ar SABIEDRĪBAS svītrkodu, izcelsmi, jo var rasties neskaidrības attiecībā uz to, kas ir šādu preču importētājs. SABIEDRĪBAS ieskatā iepriekš norādītās AMBROSS darbības ir kvalificējamas kā Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā un 2.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpums.

Iesniegumā norādīts arī, ka SABIEDRĪBAS bijušā darbinieka, kas šobrīd ir konkurējošās sabiedrības AMBROSS valdes priekšsēdētājs un vienīgais dalībnieks, rīcība, apzināti izveidojot konkurējošu uzņēmumu un izmantojot SABIEDRĪBAS svītrkodus un SABIEDRĪBAS izveidotos preču kodus, kvalificējama kā Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpums.

Ņemot vērā minēto, SABIEDRĪBA lūdz Konkurences padomi konstatēt AMBROSS darbībās Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punkta, 2.punkta un 4.punkta pārkāpumu.

Konkurences padome, izvērtējot SABIEDRĪBAS Iesniegumā norādītos iebildumus un paskaidrojumus un pārbaudot papildus iegūto informāciju un lietas materiālus par norādītajiem Konkurences likuma pārkāpumiem AMBROSS darbībās,

 

konstatēja:

[1] 07.01.2008. tikšanās laikā ar Konkurences padomes Biroja amatpersonu SABIEDRĪBA, klātesot zv. advokāta palīdzei I.B., ir sniegusi paskaidrojumus sakarā ar Iesniegumā izteiktajiem iebildumiem, t.sk. norādījusi sekojošo.

SABIEDRĪBAS sniegtais pakalpojums ir konkrēta prece un informācija par šo preci.

SABIEDRĪBAS komercnoslēpums ir svītrkodā ietvertā sešciparu [produkta koda] atšifrēšanas metode, kas ļauj identificēt konkrētu preci pēc tās veida un izcelsmes. Minēto metodi SABIEDRĪBA izstrādājusi, balstoties uz septiņu gadu pieredzi nozarē, izfiltrējot uzņēmuma iekšējās lietošanas datus par produktiem un to piegādātājiem. Produkta koda atšifrēšanas metodes autors ir SABIEDRĪBAS darbinieks (menedžeris) un dalībnieks G.P.

SABIEDRĪBAS ieskatā izplatītāji, reģistrējot ar tās svītrkodiem marķētas preces, var tikt maldināti par tirgus dalībnieka identitāti brīdī, kad šo izplatītāju elektroniskajā sistēmā uzrādās divi piegādātāji, kas izmanto vienādus svītrkodus konkrētai precei.

SABIEDRĪBA uzskata, ka, lai tai nerastos pamats celt iebildumus pret AMBROSS, pēdējai kā komersantam ir jānosaka sava misija un vīzija, kā (kādā veidā) savus pakalpojumus piedāvāt sabiedrībai, un, veicot šīs darbības, arī jāiegulda darbs un jaunrades pūliņi.

Produkcijas realizācijā izplatītājiem SABIEDRĪBA izmanto t.sk. furnitūras produktu katalogu, kurā norādīta informācija par konkrētām, galvenokārt no Ķīnas ražotājiem iegādātām precēm. Lielākie SABIEDRĪBAS konkurenti ir SIA "AM Furnitūra", "Senukai" (Lietuva), "Kimi" (Somijas komersants ar pārstāvniecību Latvijā), SIA "Daiļrade".

Norādītās tikšanās laikā SABIEDRĪBA apliecina, ka ir iesniegusi visu tās rīcībā esošo informāciju un pierādījumus, kam SABIEDRĪBAS ieskatā ir nozīme konkrētajā lietā.

[2] 08.01.2008. tikšanās laikā ar Konkurences padomes Biroja amatpersonu Latvijas nacionālās automātiskās identifikācijas organizācijas "GS1 Latvija" (turpmāk - "GS1 Latvija") pārstāve L.Š. sniedza šādu informāciju.

Latvijā produktu marķēšana ar svītrkodu tiek veikta saskaņā ar starptautiskās organizācijas GS1 izstrādātiem noteikumiem, "GS1 Latvija" statūtiem un Starptautiskās automātiskās identifikācijas sistēmas GS1 numuru saņemšanas noteikumiem (turpmāk GS1 noteikumi). GS1 sistēmas identifikācija ir ciparu numerācija, kam saskaņā ar GS1 noteikumiem ir vienota, standartizēta struktūra (skat. GS1 noteikumu 1.punktu).

Gan SABIEDRĪBA, gan AMBROSS ir reģistrētas kā "GS1 Latvija" biedri, līdz ar to tās ir GS1 sistēmas lietotājas un "GS1 Latvija" katrai ir piešķīrusi savu, unikālu uzņēmuma numuru. Ar GS1 sistēmas svītrkodiem uzņēmums var marķēt preces neatkarīgi no šo preču izcelsmes, laižot tās vispārējā, neierobežotā izplatīšanā.

Svītrkodā ietvertos, pēdējos 4 vai 5 ciparus uzņēmums savam svītrkodam var izveidot pats, bet "GS1 Latvija" nerekomendē šajos ciparos ieviest atsevišķu, uzņēmuma izstrādātu sistēmu, jo GS1 noteikumi paredz kārtību, saskaņā ar kuriem veidojams svītrkods. Pārbaudot "GS1 Latvija" datu bāzē AMBROSS reģistrētos svītrkodus, "GS1 Latvija" informē, ka AMBROSS "GS1 Latvija" ir reģistrējis preču svītrkodus atbilstoši GS1 noteikumiem, t.i., pēdējie 5 svītrkoda cipari pirms kontrolnumura veido attiecīgās preces numuru pēc kārtas, piem., 00001, 00002 utt., tādējādi neveidojot šajos produkta numuros kādu īpašu uzņēmuma iekšēji izstrādātu sistēmu (klasifikāciju).

"GS1 Latvija" uzskata, ka konkrētajā situācijā 05.11.2007. čekā sniegtā informācija par preces svītrkodu nesniedz patērētājam, izplatītājam nepatiesu vai maldinošu informāciju par tirgus dalībnieku un preces izcelsmi, jo produkta svītrkods ir piesaistīts konkrētam produktam un identificē pašu produktu.

Minētās tikšanās laikā "GS1 Latvija" pārstāve L.Š. iesniedza informatīvas brošūras: "Latvijas nacionālā automātiskās identifikācijas organizācija", "Kas jāievēro, veidojot EAN, UCC sistēmas numurus un svītrkodu simbolus?".

[3] 09.01.2008. tikšanās laikā ar Konkurences padomes Biroja amatpersonu AMBROSS pārstāvis ir sniedzis šādus paskaidrojumus.

AMBROSS produkciju realizācijai Latvijas tirgū iepērk galvenokārt Polijā un Lietuvā. Ne visām precēm, ko AMBROSS piegādā izplatītājs vai ražotājs, ir svītrkods, piemēram, Polijā iepirktā produkcija ar svītrkodu marķēta veselam iepakojumam un šādā gadījumā, izkomplektējot šo iepakojumu, AMBROSS marķē katru preci atsevišķi ar tai piešķirtajiem svītrkodiem, vai arī, kā tas ir sadarbībā ar SIA "DEPO DIY" (turpmāk - DEPO), ar tiem svītrkodiem, kurus DEPO norāda preču pasūtījumā.

AMBROSS paskaidro, ka DEPO ir tās vienīgais klients, kas, veicot pasūtījumu, kā pasūtītājs norāda, ar kādu svītrkodu AMBROSS jāmarķē konkrētā prece, tomēr pat tad, ja DEPO preču pasūtījumā vai attiecīgā preču pavadzīmē - rēķinā konkrētās preces identifikācijai ir norādīts cits preces identificējošs numurs (nevis AMBROSS svītrkods vai artikuls), AMBROSS šīs preces nemarķē nedz ar AMBROSS piešķirtajiem svītrkodiem, nedz ar citam uzņēmumam piederošiem svītrkodiem, bet marķē ar DEPO noteiktajiem svītrkodiem. Šāda kārtība, kad AMBROSS, realizējot preces pie DEPO, marķē šīs preces ar pēdējās svītrkodiem, lai arī AMBROSS precēm ir piešķirti savi svītrkodi, faktiski pieļauta tāpēc, ka AMBROSS no piegādātāja iepirktajām precēm nav sava svītrkoda vai arī tas ir veselam preču iepakojumam, līdz ar ko nepastāv šķēršļi, lai DEPO piegādājamās preces marķētu ar DEPO norādītajiem svītrkodiem.

AMBROSS ieskatā DEPO nereģistrē atsevišķas preces ar AMBROSS svītrkodu, jo precēm, kuras DEPO agrāk piegādāja citi uzņēmumi, t.sk. SABIEDRĪBA, jau ir reģistrēts svītrkods.

AMBROSS ir vairākkārt lūgusi DEPO pieņemt un reģistrēt sistēmā AMBROSS preces ar AMBROSS svītrkodiem, taču līdz šim DEPO šo lūgumu nav ņēmusi vērā, t.i., turpina pasūtījumos norādīt savus līdzšinējos un SABIEDRĪBAS svītrkodus.

Strādājot par SABIEDRĪBAS produktu menedžeri, N.C. rīcībā bija visa SABIEDRĪBAS informācija, t.sk. preces koda atšifrēšanas metode, taču AMBROSS šo metodi savā darbībā nekad nav izmantojusi un neizmanto. Attiecībā uz konkrēta koda noteikšanu produktam un šī koda atšifrēšanu AMBROSS vadās pēc GS1 standartiem, katram produktam piešķirot attiecīgu kārtas numuru.

Minētās tikšanās ar Konkurences padomes Biroja amatpersonu laikā AMBROSS iesniedza DEPO 16.11.2007. elektroniski sagatavota pasūtījuma Nr.P00114352-1 dator­izdruku un 21.11.2007. preču pavadzīmes Nr.ACN682673 datorizdruku, lūdzot piešķirt šiem dokumentiem ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

15.01.2008. AMBROSS iesniedza Konkurences padomei 10.01.2008. preču pavad­zīmes Nr.ACT 247111 apliecinātu kopiju.

[4] 10.01.2008. tikšanās laikā ar Konkurences padomes Biroja amatpersonu DEPO darbinieks, Iepirkumu grupas vadītājs I.L., ir sniedzis šādus paskaidrojumus.

AMBROSS piegādā DEPO mēbeļu furnitūru, starp uzņēmumiem šobrīd noris sekmīga komerciālā sadarbība. Konkrētas furnitūras preces DEPO līdz šim piegādāja un piegādā arī SABIEDRĪBA.

DEPO piegādātāji, t.sk. AMBROSS pasūtījumā konkrētās preces identificē pēc šo preču artikuliem, kas ir paša piegādātāja izveidots identifikācijas un/vai klasifikācijas līdzeklis.

DEPO tās iepirktajām precēm, neatkarīgi no tā, vai piegādātājam ir vai nav sava svītrkoda precei, piešķir savu iekšējo svītrkodu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē un kas sākas ar cipariem "277". Ar šādu kodu attiecīgi tiek marķētas tās preces, kuras piegādātājs iepriekš nav marķējis, vai preces, kurām ražotājs svītrkodu nav piešķīris un reģistrējis noteiktā kārtībā.

DEPO pastāv iespēja reģistrēt savā sistēmā tik svītrkodu, cik piegādātāju tai piegādā konkrēto preci. Gadījumā, ja piegādātāja preces nav marķētas ar svītrkodu, DEPO norāda, ar kādu kodu prece marķējama.

Konkrētā gadījumā DEPO datu bāzē Iesniegumam pievienotajā čekā norādītajai precei - baltai galda kājai, 710 mm/ 607100, d60mm - ir reģistrēti divi svītrkodi: (1) 2770040022802 (DEPO piešķirtais svītrkods) un (2) 4750820106036 (SABIEDRĪBAS piešķirtais svītrkods), kas nozīmē to, ka DEPO konkrēto preci izplata vienīgi ar šiem svītrkodiem. SABIEDRĪBAS piegādāto konkrēto preci - iepriekš minēto balto galda kāju - DEPO izplata ar SABIEDRĪBAS svītrkodu, bet pārējo piegādātāju identisku preci - ar DEPO svītrkodu. Šāda sistēma līdz šim saglabājusies tā iemesla dēļ, ka sistēmā reģistrēts t.s. "galvenais noklusētais piegādātājs", kas līdz šim bija SABIEDRĪBA. Mainoties sadarbībai ar konkrēto piegādātāju, DEPO maina arī šo "galvenā noklusētā piegādātāja" svītrkodu.

DEPO paskaidro, ka 05.11.2007. čekā Nr.0312172 norādītais svītrkods ir SABIEDRĪBAS svītrkods, kas neliecina, ka AMBROSS izmanto SABIEDRĪBAS svītrkodu, kas norādīts šajā čekā. Konkrētā prece, kā šajā gadījumā - SABIEDRĪBAS prece - var atrasties veikala plauktā neierobežotu laiku, attiecīgi saglabājas arī tai piešķirtais [piegādātāja vai DEPO] svītrkods.

Minētās tikšanās ar Konkurences padomes Biroja amatpersonu laikā DEPO Iepirkumu grupas vadītājs I.L. iesniedza 10.01.2008. datorizdruku par konkrētam produktam - baltai galda kājai - reģistrētajiem svītrkodiem, 10.01.2008. datorizdruku par klienta G.P. rekvizītiem no uzņēmuma datu bāzes un DEPO 10.01.2008. elektroniski sagatavota pasūtījuma Nr.P00126767-7 datorizdruku, pēdējiem diviem iesniegtajiem dokumentiem lūdzot noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

[5] Ņemot vērā Iesniegumā norādīto un SABIEDRĪBAS papildus sniegto informāciju, Konkurences padome secina, ka SABIEDRĪBAS iebildumi ir par to, ka AMBROSS, piedāvājot ar SABIEDRĪBAI piešķirtajiem svītrkodiem marķētas preces mazumtirdzniecības uzņēmumiem un klientiem, maldina konkrēto preču izplatītājus par SABIEDRĪBAS identitāti, kā arī par šādu preču, kas marķētas ar SABIEDRĪBAS svītrkodu, izcelsmi. Norādītā AMBROSS rīcība kopsakarā ar apstākli, ka bijušais SABIEDRĪBAS darbinieks nodibinājis konkurējošu uzņēmumu, SABIEDRĪBAS ieskatā liecina par to, ka AMBROSS ieguvusi un izmanto SABIEDRĪBAS komercnoslēpumu saturošu informāciju.

[6] SIA "MARKUSS" ir LR Uzņēmumu reģistrā 21.09.1998. reģistrēta, bet SIA "MARKUSS FURNITŪRA" - 01.11.2006. reģistrēta komercsabiedrība, kas ir savstarpēji saistīti komersanti (tekstā abi saukti - SABIEDRĪBA) un nodarbojas ar koksnes, būvmateriālu, santehnikas u.c. produkcijas vairumtirdzniecību.

AMBROSS ir LR Uzņēmumu reģistrā 29.06.2006. reģistrēta komercsabiedrība, kas ietver aģentu darbību, kas nodarbojas ar mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu realizāciju vairumtirdzniecībā.

Gan SABIEDRĪBA, gan AMBROSS Latvijas tirgū vairumtirdzniecībā realizē (izplata) dažāda veida furnitūru, t.sk. mēbeļu, logu un durvju furnitūru, tādējādi SABIEDRĪBA un AMBROSS ir uzskatāmi par minētās produkcijas realizācijas vairumtirdzniecībā tirgus dalībniekiem, kas savā starpā konkurē. Ievērojot minēto, Konkurences padome konkrētās lietas apstākļus izvērtē atbilstoši Konkurences likuma 18.pantā ietverto normu tiesiskajam sastāvam.

[7] Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā noteikts aizliegums izmantot vai atdarināt cita tirgus dalībnieka (eksistējoša, savu darbību izbeiguša vai reorganizēta) likumīgi lietotu nosaukumu, atšķirības zīmes un citas pazīmes, ja tas var maldināt attiecībā uz tirgus dalībnieka identitāti, bet šī paša panta trešās daļas 2.punktā noteikts aizliegums izmantot vai atdarināt cita tirgus dalībnieka ražotās vai realizētās preces nosaukumu, ārējo izskatu, marķējumu vai iepakojumu, izmantot preču zīmi, ja tas var maldināt attiecībā uz preces izcelsmi.

SABIEDRĪBA norādījusi, ka lai arī AMBROSS ar sabiedrības svītrkodu marķētajām precēm klāt pievieno arī atzīmi, ka importētājs ir AMBROSS, kas attiecīgi varētu liegt patērētājam maldinoši uztvert šādu preču saistību ar SABIEDRĪBAS izplatītajām precēm, AMBROSS, piedāvājot šādi marķētas preces mazumtirdzniecības uzņēmumiem un citiem klientiem, maldina šo preču izplatītājus, jo šādu preču izplatītāji, reģistrējot šādas preces savās sistēmās, var konstatēt, ka AMBROSS izmantotie svītrkodi ir tie paši, ko izmanto SABIEDRĪBA. Minētā rezultātā preču izplatītāji var tikt maldināti ne tikai attiecībā uz tirgus dalībnieka identitāti, bet arī attiecībā uz šādu preču izcelsmi, jo var rasties neskaidrības, kas ir šādu preču patiesais importētājs.

[8] Svītrkods ir ar datora palīdzību izveidots noteiktas ciparu un/vai burtu kombinācijas grafisks attēls, kas sastāv no divām daļām: (1) mašīnlasāmā daļa - svītrkoda simbols, un (2) personai lasāmā daļa - svītrkoda numurs, kas ir pēc noteikta standarta izveidota ciparu (burtu) virkne.

Uz preču iepakojumiem redzamie svītrkodi ir GS1 sistēmas svītrkodi, kas ir unikāli identifikācijas numuri, kas izveidoti noteikta standarta formā. Lai uzņēmums produktus marķētu ar svītrkodu, tam ir jāiegūst uzņēmuma numurs starptautiskajā produktu, pamatlīdzekļu, vietu un pakalpojumu identifikācijas sistēmā GS1. Minētais numurs tiek piešķirts "GS1 Latvija" pilntiesīgiem biedriem. Pēc GS1 uzņēmuma numura saņemšanas uzņēmums var uzsākt identifikācijas numuru piešķiršanu savām tirdzniecības vienībām (produktiem, pakalpojumiem), vietām, loģistikas vienībām, individuāliem uzņēmuma pamatlīdzekļiem, atgriežamiem pamatlīdzekļiem (paletēm, konteineriem, mucām) un pakalpojumu attiecībām.

[9] SABIEDRĪBA uzskata, ka par to, ka AMBROSS piedāvātie produkti tiek izplatīti Latvijā ar SABIEDRĪBAI piešķirtajiem un izmantotajiem svītrkodiem, apliecina Iesnieguma pielikumā pievienotā informācija - "GS1 Latvija" serifikāts par SABIEDRĪBAI piešķirtajiem svītrkodiem, pirkums (produktu katalogā norādītā prece, uz kuru attiecas konkrētais SABIEDRĪBAS svītrkods) un maksājumu apliecinošs dokuments (čeks).

Konkurences padome ir izvērtējusi minētos SABIEDRĪBAS iesniegtos pierādījumus un secina, ka saskaņā ar "GS1 Latvija" 16.07.2007. sertifikātā Nr.07-LŠ/799 norādīto informāciju SABIEDRĪBA no 16.06.2007. ir pilntiesīgs "GS1 Latvija" biedrs, Starptautiskās produktu, pamatlīdzekļu un vietu identifikācijas GS1 sistēmas ietvaros SABIEDRĪBAI ir piešķirts GS1 uzņēmuma numurs un Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN-13) jeb t.s. svītrkods, kura struktūra ir: 4750820XXXXXC, kurā 475 0820 ir GS1 uzņēmuma numurs, XXXXX - produkta numurs un C - kontrolcipars.

SABIEDRĪBA tās svītrkoda struktūrā iekļauto produkta numuru veido atšķirīgi, t.i., ietverot šajā produkta numurā informāciju par preci, ko nosaka produkta numura (*) cipari, un informāciju par piegādātāju, ko nosaka (*) cipari.

SABIEDRĪBAS furnitūras produktu katalogā norādīta SABIEDRĪBAS piedāvātā prece - balta galda kāja, 710 mm, d60mm, minētajai precei norādīts artikuls 607100.

AMBROSS furnitūras produktu katalogā nav norādīta AMBROSS prece, kas būtu identiska SABIEDRĪBAS piedāvātajai precei - baltai galda kājai, 710 mm, d60mm, nav arī artikula ar numuru 607100.

DEPO 05.11.2007. čekā Nr.0312172 norādīti izplatītāja DEPO rekvizīti, SABIEDRĪBAS precei piešķirtais svītrkods 4750820106036, konkrētās preces apraksts "galda kāja 710mm/607100 d60mm balts", iegādātā vienība un maksājuma summa. Minētie dati nepārprotami identificē konkrēto preci, kam ir SABIEDRĪBAS piešķirtais svītrkods, kā arī šīs preces izplatītāju DEPO.

[10] Tā kā SABIEDRĪBAS iesniegtā informācija par pierādījumiem, kas liecina par Konkurences likuma 18.pantā noteikto negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpumu, ir nepietiekama un, ņemot vērā, ka SABIEDRĪBA iesniegusi visu tās rīcībā esošo informāciju un pierādījumus, kam SABIEDRĪBAS ieskatā ir nozīme konkrētajā lietā, Konkurences padome ir ieguvusi (skat. Lēmuma 2.-4.punktu) un izvērtējusi papildu informāciju un pierādījumus, kam ir nozīme pārbaudot konkrēto apstākļu atbilstību Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punkta, 2.punkta un 4.punkta tiesiskajam sastāvam.

Saskaņā ar "GS1 Latvija" publiski pieejamo informāciju gan SABIEDRĪBA, gan AMBROSS ir "GS1 Latvija" biedri, katram uzņēmumam Starptautiskās produktu, pamatlīdzekļu un vietu identifikācijas GS1 sistēmas ietvaros ir piešķirts savs unikāls GS1 uzņēmuma numurs, kā arī un Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs. GS1 sistēmas ietvaros SABIEDRĪBAI piešķirtais uzņēmuma numurs ir: 4750820, bet AMBROSS piešķirtais uzņēmuma numurs ir: 4750943 (skat. "GS1 Latvija" interneta mājas lapā: http://www.gs1lv.org/?mid
=3&smi=1
un http://www.gs1lv.org/?
key=m&mid=3&smi=1
).

Saskaņā ar "GS1 Latvija" sniegto informāciju AMBROSS GS1 sistēmas ietvaros reģistrējusi vismaz 1247 preču vienības, piešķirot šīm precēm savu attiecīgo svītrkodu.

Saskaņā ar DEPO sniegto informāciju tās datu bāzē uz 10.01.2008. konkrētai precei - baltai galda kājai - reģistrēti divi svītrkodi (1) SABIEDRĪBAS piešķirtais un izmantotais svītrkods 4750820106036 un (2) DEPO piešķirtais un izmantotais svītrkods 2770040022802.

No lietas materiālos esošā DEPO 16.11.2007. pasūtījuma AMBROSS ir redzams, ka DEPO savā pasūtījumā AMBROSS norādījusi konkrētas preces, šo preču svītrkodus un artikulus; DEPO 16.11.2007. pasūtījumā attiecībā uz konkrēto preci - balto galda kāju - norādīts SABIEDRĪBAS svītrkods, un vienlaikus šai precei piešķirts AMBROSS artikuls 607101. Saskaņā ar AMBROSS 09.01.2008., DEPO 10.01.2008. sniegtajiem paskaidrojumiem AMBROSS kā piegādātājs jebkurā pasūtījumā norādītās AMBROSS preces identificē pēc to artikula un/vai nosaukuma, nevis svītrkoda.

Ņemot vērā minēto, Konkurences padome secina, ka SABIEDRĪBAS iesniegtie pierādījumi - "GS1 Latvija" sertifikāts, prece (katalogā norādītā prece, balta galda kāja, 710 mm/ 607100, d60mm) un čeks, vērtēti katrs atsevišķi un kopsakarā ar pārējiem Konkurences padomes iegūtajiem papildus pierādījumiem lietā, neliecina par faktu, ka AMBROSS izplata tirgū preces ar SABIEDRĪBAI piešķirtiem un izmantototajiem svītrkodiem, kā rezultātā izplatītāji var tikt maldināti par tirgus dalībnieka identitāti un konkrētās preces izcelsmi, bet gluži pretēji - liecina par to, ka AMBROSS neizplata šādi marķētas preces, jo DEPO kā piegādātājs, noformējot saimniecisku darījumu (pasūtījumu) preču piegādei no AMBROSS, šo preču tālākai realizācijai tirdzniecības vietās norāda DEPO svītrkodus, un atsevišķos izņēmuma gadījumos, kā tas ir konkrētajā gadījumā attiecībā uz balto galda kāju - tiek izmantoti arī DEPO datu bāzē reģistrētie līdzšinējā [galvenā] piegādātāja preču svītrkodi. Pie šādiem apstākļiem, kad DEPO veic pasūtījumu, kurā tā pati norāda pasūtījuma adresātu, t.i., AMBROSS, kā arī no AMBROSS piegādājamās preces, nepastāv iespēja, ka konkrētais izplatītājs varētu tikt maldināts par pēdējā identitāti vai par tā piedāvāto preču izcelsmi.

Ciktāl tas attiecas uz iespējamo patērētāju maldinājumu, tad jānorāda, ka vidusmēra patērētājs tirdzniecības vietā parastos ikdienas apstākļos konkrēto preci neizvēlas pēc preces svītrkoda, bet gan pēc šīs preces cenas, pielietojuma, ražotāja nosaukums un citām šo preci raksturojošām īpašībām. Bez tam, pastāvot iepriekš norādītajiem apstākļiem, kad AMBROSS neizplata preces ar SABIEDRĪBAS svītrkodiem, šāds apsvērums nevar ietekmēt Konkurences padomes secinājumus par Konkurences likumā noteiktā negodīgas konkurences aizlieguma tiesiskā sastāva atbilstību AMBROSS darbībām.

Ņemot vērā minēto, Konkurences padome uzskata, ka pie iepriekš konstatētajiem apstākļiem AMBROSS darbībās nav saskatāmas Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā, 2.punktā noradītā negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes. Tādējādi Konkurences padomei nav pamata ierosināt lietu uz SABIEDRĪBAS 20.12.2007. Iesnieguma pamata par Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā, 2.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu AMBROSS darbībās.

[11] Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 4.punktā noteikts, ka negodīga konkurence var izpausties, kā cita tirgus dalībnieka komercnoslēpumu ietverošas informācijas iegūšana, izmantošana vai izplatīšana bez tā piekrišana, ja tā rezultātā ir radusies vai varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana.

SABIEDRĪBA norādījusi, ka AMBROSS izplata tirgū preces, kas marķētas ar SABIEDRĪBAI piešķirtajiem svītrkodiem, t.sk. izmanto SABIEDRĪBAS izveidotos preču kodus, un šādas darbības kopsakarā ar apstākli, ka bijušais SABIEDRĪBAS darbinieks nodibinājis konkurējošu uzņēmumu, liecina par to, ka AMBROSS ieguvusi un izmanto SABIEDRĪBAS komercnoslēpumu - produkta koda atšifrēšanas metodi, kas ļauj attiecīgo preci identificēt pēc tās veida un izcelsmes.

Saskaņā ar Komerclikuma 19.panta pirmo daļu komercnoslēpuma statusu komersants var piešķirt tādām saimnieciska, tehniska vai zinātniska rakstura lietām un rakstveidā vai citādā veidā fiksētām vai nefiksētām ziņām, kuras atbilst visām šādām pazīmēm:

1) tās ietilpst komersanta uzņēmumā vai ir tieši ar to saistītas;

2) tās nav vispārpieejamas trešajām personām;

3) tām ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība;

4) to nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus komersantam;

5) attiecībā uz tām komersants ir veicis konkrētai situācijai atbilstošus saprātīgus komercnoslēpuma saglabāšanas pasākumus.

Kā konstatēts šī Lēmuma 1.punktā, SABIEDRĪBA uzskata, ka tās komercnoslēpums ir SABIEDRĪBAI piešķirta svītrkoda sastāvdaļas, t.i., preces (produkta) koda atšifrēšanas metode.

Par to, ka AMBROSS ir ieguvusi un izmanto SABIEDRĪBAI piederošu komercnoslēpumu saturošu informāciju, SABIEDRĪBAS ieskatā liecina fakts, ka AMBROSS piedāvātie produkti tiek izplatīti Latvijā ar SABIEDRĪBAI piešķirtajiem un izmantotajiem svītrkodiem, ko apliecina Iesnieguma pielikumā pievienotā informācija (skat. Lēmuma 9.punktu) kā arī apstāklis, ka AMBROSS interesēs darbojas SABIEDRĪBAS bijušais darbinieks N.C.

SABIEDRĪBA norādījusi, ka 08.02.2005. darba līguma noteikumi paredzēja, ka darbinieka N.C. pienākums ir neizpaust trešajām personām informāciju par uzņēmuma darbību un ka jebkura komerciāla rakstura informācija ir konfidenciāla starp konkrēto darbinieku un SABIEDRĪBU, tā nedrīkst tikt izpausta ārpus uzņēmuma, kā arī citiem darbiniekiem, kuriem šī informācija nav nepieciešama viņu darba pienākumu izpildē. Minēto apliecina Iesnieguma pielikumā pievienotā 08.02.2005. darba līguma kopija.

Kā konstatēts iepriekš (skat. Lēmuma 10.punktu), ne SABIEDRĪBAS iesniegtie, ne Konkurences padomes papildus iegūtie pierādījumi, kas vērtēti katrs atsevišķi un kopsakarā ar pārējiem lietā esošajiem pierādījumiem, neliecina par faktu, ka AMBROSS izmanto un izplata preces ar SABIEDRĪBAI piešķirtiem svītrkodiem. Tieši pretēji - lietā iegūtie pierādījumi liecina, ka AMBROSS ir piešķirti un tā izplata preces ar tai piešķirtajiem svītrkodiem, izņemot, ja pats šo preču pasūtītājs ir noteicis citu kārtību (skat. Lēmuma 3.punktu un 10.punktu). To apliecina arī fakts, ka AMBROSS ir "GS1 Latvija" pilntiesīgs biedrs, Starptautiskajā produktu, pamatlīdzekļu, vietu un pakalpojumu identifikācijas sistēmā GS1 tai piešķirts uzņēmuma numurs 475 0943, un šīs sistēmas ietvaros tā reģistrējusi vismaz 1247 preču vienības, piešķirot šīm precēm attiecīgu svītrkodu, kas savukārt ir likumīgs pamats AMBROSS preces marķēt ar konkrētu svītrkodu.

Ievērojot iepriekš minēto, Konkurences padome arī noraida SABIEDRĪBAS iebildumus par to, ka konkrētais gadījums saistībā ar SABIEDRĪBAI piešķirto svītrkodu izmantošanu no AMBROSS puses skar ne vien SABIEDRĪBAS, bet arī GS1 sistēmas darbību, kas paredz, ka katrs uzņēmums, kam piešķirts svītrkods, to izmanto vienīgi saviem pakalpojumiem un precēm un tas nedrīkst šo kodu nodot citiem. Turklāt 08.01.2008. tikšanās laikā ar Konkurences padomes amatpersonu "GS1 Latvija" nav izteikusi iebildumus par tās tiesību vai interešu aizskārumu no AMBROSS puses GS1 sistēmas sakarā, vienlaikus sniedzot iepriekš norādītos paskaidrojumus.

Vienlaikus izvērtējot SABIEDRĪBAS kā darba devēja un N.C. kā darba ņēmēja 08.02.2005. noslēgto darba līgumu un ņemot vērā, ka AMBROSS valdes priekšsēdētājs un vienīgais dalībnieks ir arī bijušais SABIEDRĪBAS darbinieks N.C., šīs situācijas konstrukcija objektīvi norāda uz to, ka minētā darbinieka rīcībā bija (ir) SABIEDRĪBAI piederoša informācija, t.sk. informācija par svītrkoda atšifrēšanas metodi, ko SABIEDRĪBA aizsargā kā savu komercnoslēpumu.

Būdams SABIEDRĪBAS produktu menedžeris furnitūras grupā N.C. izstrādāja un realizēja jaunu produktu ieviešanas projektus. Tādējādi, kā to sarunu ar Konkurences padomes Biroja amatpersonu laikā norādījis arī pats N.C., SABIEDRĪBAS svītrkoda atšifrēšanas metode, kas ļauj attiecīgo preci identificēt pēc tās veida un izcelsmes, minētajam darbiniekam bija labi zināma.

Tomēr pats par sevi apstāklis, ka N.C. rīcībā, ievērojot tā iepriekšējo darbību SABIEDRĪBĀ, objektīvi bija (ir) informācija, kuru SABIEDRĪBA uzskata par tās komercnoslēpumu, pastāvot iepriekš konstatētajiem apstākļiem (skat. Lēmuma 10.punktu), jo īpaši, ka šī informācija nekādā veidā netiek izmantota AMBROSS saim­nieciskajā darbībā, neliecina par negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpumu Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 4.punkta nozīmē.

Satversmes 106.pantā ir noteiktas tiesības ikvienam brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Saskaņā ar Satversmes 116.pantu šīs tiesības var ierobežot vienīgi likumā paredzētajos gadījumos. Likumdevējs šādu ierobežojumu ir paredzējis Darba likuma 84.pantā, nosakot darba devējam iespēju un tiesības vienoties ar darba ņēmēju par ierobežojumiem strādāt pie konkurenta arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās (konkurences ierobežojums). Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 4.punkts neparedz ierobežojumus Satversmes 106.pantā noteiktajām nodarbošanās izvēles tiesībām, bet gan nosaka aizliegumu prettiesiski, t.i., bez piekrišanas iegūt cita tirgus dalībnieka komercnoslēpumu saturošu informāciju. Kā tas iepriekš konstatēts, AMBROSS SABIEDRĪBAS norādīto komercnoslēpumu saturošo informāciju neizmanto, savukārt N.C. šādu informāciju ieguvis ar SABIEDRĪBAS piekrišanu, pamatojoties uz starp SABIEDRĪBU un N.C. pastāvošajām darba tiesiskajām attiecībām. Konkurences padome iepriekš ir atzinusi, ka Konkurences likuma 18.pants neparedz darba devēja interešu aizsardzību, ierobežojot savu bijušo darba ņēmēju zināšanu vai pieredzes, ko tie ieguvuši iepriekšējā darba vietā, likumīgu izmantošanu (skat. Konkurences padomes 05.04.2006. lēmumu Nr.E02-28: http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2006/NE02_28_0504.pdf, Konkurences padomes 28.11.2007. lēmumu Nr.160: http://www.kp.gov.lv/uploaded_
files/2007/N160_2811.pdf
).

Ņemot vērā minēto, kā arī Lēmuma 7.-10. punktā norādītos apsvērumus, Konkurences padome secina, ka atbilstoši lietā esošajiem pierādījumiem nav pamata ierosināt lietu par Konkurences likuma 18.panta trešās 4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu AMBROSS darbībās.

[12] Konkurences likuma 23.panta otrajā daļā norādīts, kādai dokumentāri pamatotai informācijai jābūt norādītai iesniegumā, lai Konkurences padomei būtu pietiekams pamats ierosināt lietu. Atbilstoši šī panta ceturtās daļas 1.punktam Konkurences padome var neierosināt lietu, ja iesniegumā nav ietverta šā panta otrajā daļā paredzētā informācija vai tā ir nepietiekama un iesniedzējs nav iesniedzis papildu informāciju Konkurences padomes noteiktajā termiņā.

Lemjot par lietas ierosināšanu atbilstoši Konkurences likuma 22.panta 1.punktam, Konkurences padome vadās pēc analoģiska principa kā Konkurences likuma 24.pantā noteiktais, ka Konkurences padome var ierosināt lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties var konstatēt pārkāpumu, kā arī tad, ja Konkurences padomei ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt. Pamats uzskatīt, ka pārkāpuma fakti varētu būt, izriet no Konkurences padomes rīcībā esošās informācijas un pierādījumu pietiekamības. Prasība pēc pietiekamas informācijas, lai izlemtu jautājumu par lietas ierosināšanu, ir saistāma ar mērķi veicināt privātpersonas (tirgus dalībnieka, par kuru iesniegta sūdzība) tiesību ievērošanas principu. Gadījumos, kad runa ir par strīdiem starp konkurentiem, būtiska nozīme ir informācijas pamatotībai un pierādījumiem, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par lietas ierosināšanu. Turklāt jāņem vērā, ka Konkurences likuma 18.pantā noteikto pārkāpumu ietekme uz konkurenci tirgū tiek vērtēta kā mazāk nozīmīga kā Konkurences likuma 11. un 13.panta pārkāpumu gadījumā. Tādējādi ar mērķi nodrošināt privātpersonas (konkurenta, par kuru iesniegta sūdzība) tiesību ievērošanu iesniedzēja iebildumu pamatošanai attiecībā uz Konkurences likuma 18.pantā minētajiem pārkāpumu tiesiskajiem sastāviem būtu izvirzāmas augstākas prasības nekā Konkurences likuma 11. un 13.panta pārkāpumu gadījumā.

Ņemot vērā šī Lēmuma 7.-11.punktā minēto un 11.punktā konstatēto, atzīstams, ka SABIEDRĪBA atbilstoši Konkurences likuma 23.panta otrās daļas 2.punktā un trešajā daļā noteiktajam, nav iesniegusi dokumentāri pamatotu informāciju par pierādījumiem, kas liecina par Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā, 2.punktā un 4.punktā noteikto pārkāpumu AMBROSS darbībās un uz kuriem pamatots Iesniegums, un šādu informāciju nav ieguvusi arī Konkurences padome.

Pastāvot Lēmuma 7.-12.punktā konstatētajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, nav pamata ierosināt lietu uz SABIEDRĪBAS 20.12.2007. Iesnieguma pamata par Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā, 2.punktā un 4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu AMBROSS darbībās, un ir pieņemams lēmums par lietas neierosināšanu saskaņā ar Konkurences likuma 23.panta ceturtās daļas 1.punktu.

Saskaņā ar Konkurences likuma 23.panta piekto daļu Konkurences padome ir tiesīga atjaunot Iesnieguma izskatīšanu pēc papildu informācijas saņemšanas.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, 2.punktu, 4.punktu un 23.panta ceturtās daļas 1.punktu, Konkurences padome,

 

nolēma:

neierosināt lietu uz SIA "MARKUSS", SIA "MARKUSS FURNITŪRA" 20.12.2007. Iesnieguma pamata par Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā, 2.punktā un 4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "AMBROSS" darbībās.

Konkurences padomes lēmumu saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija.

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lietas neierosināšanuPar Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā, 2.punktā un 4.punktā .. Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 9Pieņemts: 16.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 01.02.2008.
170194
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)