Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.910

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 58.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu" 24.pantu un 31.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 223./224.nr.; 1999, 75./78., 348./350.nr.; 2001, 31.nr.; 2005, 99.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1.punktu aiz vārdiem "paternitātes pabalstu" ar vārdiem "vecāku pabalstu";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.2punktu šādā redakcijā:

"2.2 Vecāku pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz sociāli apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.";

1.3. papildināt 6.punktu aiz vārda "algu" ar vārdiem "maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra noteikšanai";

1.4. aizstāt 8.punktā vārdus "D - likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā pārejošas darbnespējas kalendāra dienas, par kurām izmaksāts slimības pabalsts, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma kalendāra dienas" ar vārdiem "D - likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā pārejošas darbnespējas kalendāra dienas, par kurām izmaksāts slimības pabalsts, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma kalendāra dienas";

1.5. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktajā periodā darba ņēmējs nav bijis reģistrēts kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu (turpmāk - sociālās apdrošināšanas iemaksas) veicējs vai nav guvis apdrošināšanas iemaksu algu sakarā ar atrašanos atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina:

9.1. nosakot maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta apmēru, - pēc formulas:

Vd = Vvid x 0,7 x 6 : Dk, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vvid - valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz attiecīgo pabalstu;

Dk - likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits;

9.2. nosakot slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, - pēc formulas:

Vd = Vvid x 0,4 x 6 : Dk, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vvid - valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz attiecīgo pabalstu;

Dk - likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits.";

1.6. papildināt noteikumus ar 9.1punktu šādā redakcijā:

"9.1 Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu vecāku pabalsta apmēra noteikšanai darba ņēmējam aprēķina saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumu 5.punkta 1. apakšpunktā noteikto formulu.";

1.7. papildināt 12.punktu aiz vārda "algu" ar vārdiem "maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra noteikšanai";

1.8. papildināt 13.2.apakšpunktu aiz vārda "ņēmējs" ar vārdiem "ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā pašnodarbinātais vairs nav darba ņēmēja statusā";

1.9. izteikt 14.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Pašnodarbinātā kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina pēc formulas:";

1.10. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ja likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 32.pantā noteiktajā periodā pašnodarbinātais nav bijis reģistrēts kā sociālās apdrošinā­šanas iemaksu veicējs, kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina:

15.1. nosakot maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta apmēru, - pēc formulas:

Vd = Vvid x 0,7 x 12 : Dkp, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vvid - valstī noteiktā vidējā mēneša apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz attiecīgo pabalstu;

Dkp - likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 32.pantā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits;

15.2. nosakot slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, - pēc formulas:

Vd = Vvid x 0,4 x 12 : Dkp, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vvid - valstī noteiktā vidējā mēneša apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz attiecīgo pabalstu;

Dkp - likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 32.pantā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits.";

1.11. papildināt noteikumus ar 15.2punktu šādā redakcijā:

"15.2 Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu vecāku pabalsta apmēra noteikšanai pašnodarbinātajam aprēķina saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumu 5.punkta 2.apakšpunktā noteikto formulu.";

1.12. izteikt 16.1punktu šādā redakcijā:

"16.1 Paternitātes pabalstu piešķir par kalendāra dienām, un pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas:

Pp = Vd x Dp, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Pp - paternitātes pabalsta apmērs;

Dp - bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma kalendāra dienu skaits.";

1.13. papildināt noteikumus ar 16.2, 16.3 un 16.4punktu šādā redakcijā:

"16.2 Vecāku pabalsta apmēru mēnesī aprēķina pēc formulas:

Pv = Vmēn x 0,7, kur

Pv - vecāku pabalsta apmērs;

Vmēn - mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas nepārsniedz 1/12 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra pēdējā kalendāra gadā, par kuru šī iemaksu alga aprēķināta;

16.3 Ja personai, kopjot bērnu vecumā līdz diviem gadiem, rodas tiesības uz vecāku pabalstu par nākamo bērnu, pabalstu par nākamā bērna kopšanu vecumā līdz gadam piešķir lielākajā apmērā, kāds saskaņā ar šo noteikumu 16.2punktu bija aprēķināts par iepriekšējā bērna kopšanu vecumā līdz gadam vai kādu no jauna varētu aprēķināt saskaņā ar šo noteikumu 9.1, 15.2 un 16.2punktu;

16.4 Ja personai aprēķinātais maternitātes pabalsts ir mazāks par vecāku pabalsta apmēru, persona var izvēlēties, kuru pabalstu saņemt.";

1.14. papildināt noteikumus ar 21.2punktu šādā redakcijā:

"21.2 Lai saņemtu vecāku pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai tā pilnvarota persona iesniedz jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi, termiņuzturēšanās atļaujas ilgumu (ja tāda ir), darbavietas nosaukumu un juridisko adresi, konta numuru, uz kuru pārskaitāma pabalsta summa, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda:

21.21. personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību);

21.22. bērna dzimšanas apliecību;

21.23. tiesas sprieduma norakstu par adopcijas apstiprināšanu, ja pabalstu pieprasa bērna adoptētājs;

21.24. bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa aizbildnis;

21.25. bāriņtiesas lēmumu, kas pieņemts bērna personisko interešu aizstāvībai atbilstoši Bāriņtiesu likuma 18.panta 4.punktam, ja pabalstu pieprasa persona, kura faktiski audzina bērnu.";

1.15. papildināt 24.1punktu aiz vārda "paternitātes" ar vārdu "vecāku";

1.16. papildināt noteikumus ar 25.1punktu šādā redakcijā:

"25.1 Vecāku pabalstu pārrēķina vai izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta piešķiršanas brīdī jau bijis zināms pabalsta pārtraukšanas termiņš).";

1.17. papildināt noteikumus ar 27.4punktu šādā redakcijā:

"27.4 Šo noteikumu 9., 15. un 16.1punkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 910Pieņemts: 18.12.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 01.01.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 22.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
168481
01.01.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)