Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.865

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.69 27.§)
Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma 182.panta astoto daļu un 183.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk - Maksātne­spējas administrācija) juridiskās personas maksātnespējas procesā sedz maksātnespējas procesa izdevumus (turpmāk - izdevumi) un maksātnespējas procesa administratora atlīdzību (turpmāk - atlīdzība) valsts budžeta un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros, kuri Maksātnespējas administrācijai piešķirti šiem mērķiem.

1.1 (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1477)

2. Maksātnespējas administrācija sedz izdevumus un maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) atlīdzību (tajā skaitā atlīdzību tās nesegtajā daļā, kā arī papildu atlīdzību par katru darbinieku, kuram saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu ir piešķirti un izmaksāti līdzekļi viņa prasījuma apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda), ja no juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekta (turpmāk - parādnieks), kreditoru vai citu fizisko vai juridisko personu naudas līdzekļiem nav iespējams segt izdevumus vai administratora atlīdzību.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1032)

II. Izdevumi

3. Pēc tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā attiecīgā maksātnespējas procesa administrators ir tiesīgs saņemt no Maksātnespējas administrācijas šim mērķim piešķirtos naudas līdzekļus izdevumu segšanai ne vairāk kā 100 latu apmērā.

(Grozīts ar MK 21.04.2009. noteikumiem Nr.340)

4. Ja notikusi administratoru maiņa, pēc tiesas lēmuma pieņemšanas par administratora iecelšanu arī nākamais administrators ir tiesīgs saņemt no Maksātnespējas administrācijas naudas līdzekļus izdevumu segšanai šo noteikumu 3.punktā minētajā apmērā.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1032)

5. Iesniegumu izdevumu segšanai (1.pielikums) administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā, pievienojot šādus dokumentus (izņemot gadījumu, ja minētie dokumenti ir iesniegti ar likumu pilnvarotajā iestādē, kas kārto Maksātnespējas reģistru):

5.1. tiesas sprieduma noraksta kopiju par maksātnespējas procesa pasludināšanu;

5.2. ja notikusi administratoru maiņa, - tiesas lēmuma noraksta kopiju par administratora iecelšanu.

6. Maksātnespējas administrācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu iesniegšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu izdevumu segšanai un to apmēru vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus izdevumu segšanai.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1032)

7. Maksātnespējas administrācija izdevumu segšanai piešķirtos naudas līdzekļus pārskaita parādnieka norēķinu kontā.

7.1 No Maksātnespējas administrācijas izdevumu segšanai piešķirtajiem naudas līdzekļiem administrators var segt izdevumus, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

7.1 1. izdevumi ir apstiprināti tiesā vai kreditoru sapulcē;

7.1 2. izdevumus pamatojošie un attaisnojuma dokumenti ir noformēti atbilstoši grāmatvedības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

7.1 3. izdevumi nepieciešami, lai nodrošinātu maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

8. Pēc Maksātnespējas administrācijas lēmuma pieņemšanas par naudas līdzekļu piešķiršanu izdevumu segšanai Maksātnespējas administrācija ir tiesīga atgūt tās piešķirtos naudas līdzekļus. Administrators nodrošina Maksātnespējas administrācijas izdevumu segšanai piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, ņemot vērā Maksātnespējas likumā noteikto izdevumu segšanas kārtību konkrētā maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma īstenošanā.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1032 redakcijā)

9. Administrators atmaksā Maksātnespējas administrācijai tās piešķirtos naudas līdzekļus izdevumu segšanai Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā šādos gadījumos un termiņos:

9.1. ja maksātnespējas procesā ir atgūta parādnieka manta, - piecu darbdienu laikā no dienas, kad administratoram rodas tiesības rīkoties ar naudas līdzekļiem;

9.2. pēc izlīguma, sanācijas plāna vai sanācijas plāna grozījumu apstiprināšanas tiesā - izlīgumā, sanācijas plānā vai sanācijas plāna grozījumos norādītajos termiņos;

9.3. ja maksātnespējas procesā ir atsavināta parādnieka manta, - piecu darbdienu laikā no dienas, kad administratoram rodas tiesības rīkoties ar naudas līdzekļiem;

9.4. pēc kreditoru sapulces lēmuma pieņemšanas par izdevumu segšanu no kreditoru līdzekļiem vai pēc vienošanās apstiprināšanas par izdevumu segšanu no citu fizisko vai juridisko personu līdzekļiem - piecu darbdienu laikā no dienas, kad administratoram rodas tiesības rīkoties ar saņemtajiem naudas līdzekļiem.

10. Ja kreditoru sapulcē vai tiesā apstiprinātie izdevumi ir mazāki par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmēru izdevumu segšanai, administrators neizlietotos naudas līdzekļus pārskaita Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā triju darbdienu laikā pēc kreditoru sapulces, kurā pieņemts lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

11. Ja notikusi administratoru maiņa, iepriekšējais administrators ne vēlāk kā līdz pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas brīdim iesniedz Maksātnespējas administrācijā informāciju par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu izdevumu segšanai, pievienojot izdevumus pamatojošo un attaisnojuma dokumentu kopijas, un, ja faktiskie izdevumi ir mazāki par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmēru to segšanai, pārskaita neizlietotos naudas līdzekļus Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā.

11.1 Maksātnespējas administrācija ir tiesīga veikt izdevumu segšanai piešķirto naudas līdzekļu izlietojuma pārbaudi un pieprasīt no administratora šīs pārbaudes veikšanai nepieciešamos dokumentus.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

12. Administrators pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma tās noteiktajā termiņā vai ne vēlāk kā triju nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz Maksātnespējas administrācijā šādus dokumentus:

12.1. rakstisku paskaidrojumu par parādnieka naudas līdzekļu izlietojumu;

12.2. izdevumus pamatojošo, attaisnojuma un grāmatvedības dokumentu kopijas, ja nepieciešams, uzrādot šo dokumentu oriģinālus;

12.3. rakstisku paskaidrojumu par darbībām, kas veiktas, lai atgūtu parādnieka mantu un naudas līdzekļus;

12.4. rakstisku paskaidrojumu par Maksātnespējas administrācijas iespējām atgūt izdevumu segšanai piešķirtos naudas līdzekļus.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

12.1 Administrators ir personiski atbildīgs par Maksātnespējas administrācijas izdevumu segšanai piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu atbilstoši piešķirtajam mērķim, to atmaksu un dokumentu iesniegšanu Maksātnespējas administrācijā šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

12.2 Ja, veicot izdevumu segšanai piešķirto naudas līdzekļu izlietojuma pārbaudi, Maksātnespējas administrācija konstatē, ka administrators nav ievērojis kādu no šo noteikumu 7.1 punktā minētajiem nosacījumiem, Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu par pienākuma uzlikšanu administratoram mēneša laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas atmaksāt Maksātnespējas administrācijai tās piešķirtos naudas līdzekļus izdevumu segšanai par summu, kuras izlietojums neatbilst šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

12.3 Ja administrators šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā nav iesniedzis Maksātnespējas administrācijā pārbaudes veikšanai tās pieprasītos dokumentus vai iesniedzis tos nepilnīgā apjomā, Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu par pienākuma uzlikšanu administratoram mēneša laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas atmaksāt Maksātnespējas administrācijai tās piešķirtos naudas līdzekļus izdevumu segšanai tādā apmērā, par kura izlietojumu Maksātnespējas administrācijā nav iesniegti pamatojošie dokumenti.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

12.4 Šajos noteikumos minētie administratora pienākumi neizbeidzas ar maksātnespējas procesa izbeigšanu, un šo noteikumu 12.1 punktā minētajai administratora atbildībai pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra piemērojams sešu mēnešu noilguma termiņš, kura laikā Maksātnespējas administrācija ir tiesīga uzlikt administratoram šo noteikumu 12.2 un 12.3 punktā minēto pienākumu.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

III. Atlīdzība

13. Administrators ir tiesīgs saņemt atlīdzību, ja viņš ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs.

14. Viena maksātnespējas procesa ietvaros Maksātnespējas administrācija ir tiesīga piešķirt administratoram naudas līdzekļus ne vairāk kā 400 latu apmērā administratora atlīdzības segšanai, ja administrators nav saņēmis Maksātnespējas likuma 182.pantā noteikto atlīdzību.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

15. Ja administrators attiecīgajā maksātnespējas procesā daļēji ir saņēmis Maksātnespējas likuma 182.pantā noteikto atlīdzību, bet tās apmērs ir mazāks par šo noteikumu 14.punktā minēto naudas summu, administratoram ir tiesības saņemt tikai starpību starp saņemto naudas summu un šo noteikumu 14.punktā minēto naudas summu.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

16. Administrators papildus šo noteikumu 14.punktā minētajai atlīdzībai ir tiesīgs saņemt 4,50 latus par katru darbinieku, kuram saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai ir piešķirti līdzekļi tā prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

17. Administrators šo noteikumu 16.punktā minēto atlīdzību ir tiesīgs saņemt, ja administrators ir veicis šādas darbības darbinieku prasījumu apmierināšanā:

17.1. iesniedzis Maksātnespējas administrācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētu iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;

17.2. izmaksājis maksātnespējīgā darba devēja darbiniekiem piešķirtos naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;

17.3. iesniedzis Maksātnespējas administrācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētu pārskatu par izmaksāto naudas līdzekļu izlietojumu no darbinieku prasījumu garantiju fonda darbinieku prasījumu apmierināšanai.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1032)

18. Iesniegumu atlīdzības segšanai (2.pielikums) administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā divu mēnešu laikā pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

18.1. kreditoru sapulces lēmuma kopiju par atteikšanos segt atlīdzību no kreditoru līdzekļiem (ja par to ir lemts kreditoru sapulcē);

18.2. kreditoru sapulces lēmuma kopiju, kurš apstiprina vienošanos par administratora atlīdzības segšanu no citu fizisko vai juridisko personu līdzekļiem (ja par to ir lemts kreditoru sapulcē);

18.3. kreditoru sapulces lēmuma kopiju par atlīdzības apstiprināšanu;

18.4. noslēguma kreditoru sapulces lēmuma kopiju par nesegto atlīdzību;

18.5. parādnieka likvidācijas sākuma bilances un tās aktīvu posteņu atšifrējuma kopiju;

18.6. parādnieka likvidācijas slēguma bilances kopiju;

18.7. tiesas nolēmuma kopiju par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

18.8. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par parādnieka izslēgšanu no attiecīgā publiskā reģistra;

18.9. administratora nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1032 redakcijā)

18.1 Šo noteikumu 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 18.6. un 18.7.apakšpunktā minētos dokumentus administrators nepievieno iesniegumam par atlīdzības segšanu, ja minētie dokumenti ir iesniegti ar likumu pilnvarotajā iestādē, kas kārto maksātnespējas reģistru, iesniegumā norādot dokumentu iesniegšanas datumu.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1032 redakcijā)

19. Ja iesniegums atlīdzības segšanai tiek iesniegts pēc šo noteikumu 18.punktā minētā termiņa beigām, administrators šajos noteikumos minēto atlīdzību (tajā skaitā atlīdzību tās nesegtajā daļā, kā arī papildu atlīdzību par katru darbinieku, kuram saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu ir piešķirti un izmaksāti līdzekļi viņa prasījuma apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda) nesaņem.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1032 redakcijā)

20. Maksātnespējas administrācija mē­neša laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu iesniegšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu atlīdzības segšanai un to apmēru vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus atlīdzības segšanai.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1032 redakcijā)

20.1 Maksātnespējas administrācija ir tiesīga samazināt tās piešķiramo naudas līdzekļu apmēru administratora atlīdzības segšanai par summu, kuras izlietojums neatbilst šo noteikumu 7.1 punktā minētajiem nosacījumiem attiecīgajā vai citā maksātnespējas procesā.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

20.2 Ja parādnieka maksātnespējas procesā parādnieka naudas līdzekļi, maksātnespējas procesā atgūtie naudas līdzekļi vai saskaņā ar Maksātnespējas likuma 183.panta trešo un ceturto daļu iegūtie naudas līdzekļi ir izlietoti tādu izdevumu segšanai, kuri nav nodrošinājuši maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi, Maksātnespējas administrācija ir tiesīga:

20.2 1. atteikt piešķirt naudas līdzekļus atlīdzības segšanai, ja izdevumu segšanai izlietotie naudas līdzekļi pārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto naudas summu;

20.2 2. samazināt piešķiramo naudas līdzekļu apmēru administratora atlīdzības segšanai par summu, kura izlietota izdevumu segšanai.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1477 redakcijā)

21. Ja mainīts administrators, Maksātnespējas administrācija pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra lemj par šajos noteikumos minētās atlīdzības (tajā skaitā atlīdzības tās nesegtajā daļā, kā arī papildu atlīdzības par katru darbinieku, kuram saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu ir piešķirti un izmaksāti līdzekļi viņa prasījuma apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda) segšanu un tās apmēru katram administratoram, ņemot vērā šo noteikumu 18.punktā minēto iesnieguma iesniegšanas termiņu:

21.1. atlīdzības apmērs viena maksātnespējas procesa ietvaros nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 14.punktā minēto atlīdzības apmēru, un katra administratora atlīdzības apmēru nosaka, dalot šo noteikumu 14.punktā minēto atlīdzības apmēru ar administratoru skaitu, kuri veikuši administratora pienākumus;

21.2. ja administrators attiecīgajā maksātnespējas procesā daļēji ir saņēmis Maksātnespējas likuma 182.pantā noteikto atlīdzību, bet tās apmērs ir mazāks par šo noteikumu 14.punktā minēto atlīdzības apmēru, administratoram ir tiesības saņemt tikai starpību starp saņemtās atlīdzības apmēru un atlīdzības apmēru, kas saskaņā ar šo noteikumu 21.1.apakšpunktu pienākas no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem;

21.3. Maksātnespējas administrācija lemj par šo noteikumu 16.punktā minētās atlīdzības izmaksāšanu un atlīdzības apmēru. Katra administratora atlīdzības apmēru nosaka, dalot šo noteikumu 16.punktā minēto atlīdzības apmēru ar administratoru skaitu, kuri veikuši šo noteikumu 17.punktā minētās darbības attiecīgajā maksātnespējas procesā.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1032 redakcijā)

22. Administrators nav tiesīgs saņemt šajos noteikumos minēto atlīdzību (tajā skaitā atlīdzību tās nesegtajā daļā, kā arī papildu atlīdzību par katru darbinieku, kuram saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu ir piešķirti un izmaksāti līdzekļi viņa prasījuma apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda) no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem, ja administrators ar tiesas lēmumu atcelts no administratora pienākumu pildīšanas Maksātnespējas likuma 22.panta otrās daļas 2., 3., 4. vai 5.punktā paredzētajā gadījumā vai ja administratora sertifikāts anulēts.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1032 redakcijā)

23. Maksātnespējas administrācija atlīdzības segšanai piešķirtos naudas līdzekļus pārskaita administratora norēķinu kontā.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1032 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumus Nr.201 "Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 48.nr., 177.nr.).

25. Naudas līdzekļu (kuri piešķirti Maksātnespējas administrācijai izdevumu un atlīdzības segšanai valsts budžeta un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros) atlikumu izlieto izdevumu un atlīdzības segšanai nākamajos saimnieciskajos gados.

26. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

27. Šo noteikumu 3.punktā minētie izdevumi sedzami ne vairāk kā 250 latu apmērā, ja šo noteikumu 5.punktā minētais iesniegums iesniegts Maksātnespējas administrācijā līdz 2009.gada 30.aprīlim.

(MK 21.04.2009. noteikumu Nr.340 redakcijā)

28. Administrators ir tiesīgs saņemt šo noteikumu 14.punktā minēto atlīdzību ne vairāk kā 1100 latu apmērā, ja šo noteikumu 18.punktā minētais iesniegums iesniegts Maksātnespējas administrācijā līdz 2009.gada 30.aprīlim pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra.

(MK 21.04.2009. noteikumu Nr.340 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.865

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.865

(Pielikums grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1032)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 865Pieņemts: 11.12.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 01.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 18.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
168034
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2009","iso_value":"2009\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-30.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-29.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)