Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.815

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 49.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.; 2006, 193.nr.) pielikumā šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 1110 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

1110

Mēneša amatalga

Kodā 1110 uzskaita:

Mēneša amatalgu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem, apstiprinātajām kvalifikācijas kategorijām, noteiktajām mēneša amatalgām un stundas tarifa likmēm, karavīra mēneša algu, amatalgu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī deponēto darba algu par summām, kādas pēc glabāšanas termiņa beigām iemaksā valsts pamatbudžetā"

1.2. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 1140 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

1140

Piemaksas un prēmijas

Kodā 1140 uzskaita:

Visu veidu piemaksas pie darba algas: par pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos, par darbu īpašos apstākļos, kuri saistīti ar paaugstinātu risku darbinieka drošībai vai veselībai, speciālās piemaksas karavīriem, speciālās piemaksas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par papildu darbu, par nakts darbu, par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās un citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, prēmijas, tai skaitā naudas balvas, izņemot sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas, kuras maksā darba devējs; piemaksas par vadības līgumiem, transporta vadītājiem par klasi"

1.3. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 1170 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

1170

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi

Kodā 1170 uzskaita:

Darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (darba samaksu natūrā): darba devēja piešķirtās dāvanas un balvas, darba devēja doto labumu darbinieka, viņa ģimenes locekļu personīgajam patēriņam, kas izpaužas īpašuma nodošanas vai īpašuma lietošanas tiesību nodošanas veidā vai sniegto vai samaksāto pakalpojumu veidā, normatīvajos aktos par darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem noteiktajos gadījumos"

1.4. izteikt 1.1.apakšgrupas kodu 1225 un 1226 nosaukumus un skaidrojumus šādā redakcijā:

"1.1.

1225

Uzturdevas kompensācija

Kodā 1225 uzskaita:

Darba devēja uzturdevas kompensāciju naudā amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un karavīriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem

1.1.

1226

Formas tērpa kompensācija

Kodā 1226 uzskaita:

Formas tērpa kompensāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem"

1.5. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 1228 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

1228

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kodā 1228 uzskaita:

Darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas; pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, pabalstu darbinieka nāves gadījumā vai viņa ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā (pabalsta summa līdz Ls 150), kompensāciju darbinieka ceļa izdevumiem, darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību, dzīvokļa pabalstu un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai karavīriem, vienreizēju pabalstu ārvalstīs strādājošiem darbiniekiem, briļļu iegādes kompensācijas un citus sociāla rakstura pabalstus"

1.6. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 2122 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

2122

Pārējie komandējumu izdevumi

Kodā 2122 uzskaita:

Visus izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos viesnīcā (naktsmītnē) un ceļu (transportu), saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu izdevumiem, ceļa izdevumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, dodoties atvaļinājumā vai no atvaļinājuma, izdevumus par dzīvības vai veselības apdrošināšanu komandējuma laikā ārvalstīs, dalības maksas izdevumus, izņemot dienas naudu"

1.7. izteikt 1.1.apakšgrupas kodu 2230, 2231, 2232, 2233 un 2234 nosaukumus un skaidrojumus šādā redakcijā:

"1.1.

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi

Kodā 2230 uzskaita:

Iestādes administratīvos izdevumus un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītos izdevumus

1.1.

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

Kodā 2231 uzskaita:

Iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai).

Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)

1.1.

2232

Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi

Kodā 2232 uzskaita:

Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumus - līgumdarbu izdevumus (auditoru, ekspertu, tulku un citu pieaicināto speciālistu pakalpojumi), ja līgums tiek slēgts ar juridisko personu un ar pašnodarbināto, kas reģistrējies kā nodokļu maksātājs

1.1.

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

Kodā 2233 uzskaita:

Iestādes transporta pakalpojumus, izņemot ar iegādāto materiālo vērtību piegādi saistītos transporta pakalpojumu izdevumus, kas tiek iekļauti aktīvu vērtības sastāvā

1.1.

2234

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem

Kodā 2234 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos darba devēja izdevumus veselības nodrošināšanai darba ņēmējiem - profilaktisko potēšanu, speciālās ēdināšanas izdevumus, ja strādā veselībai kaitīgos apstākļos, veselības pārbaudes"

1.8. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 2239 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

2239

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

Kodā 2239 uzskaita:

Pārējos iestādes administratīvos izdevumus, kuri nav minēti kodos 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237 un 2238, tai skaitā personāla meklēšanas izdevumus, tiesu izdevumus sakarā ar liecinieku, cietušo, tiesu piesēdētāju pieaicināšanu; statistisko un socioloģisko apsekojumu, tipogrāfiju un publikāciju, dokumentu iesiešanas un brošēšanas, sabiedriskā transporta mēnešbiļešu iegādes izdevumus, izdevumus, kurus karavīram sedz par sabiedriskā transporta izmantošanu dienesta vajadzībām, bibliotēku grāmatu iesiešanas un pārsūtīšanas, literatūras iegādes izdevumus, izdevumus, kas saistīti ar periodiskās preses pasūtīšanu iestādes vajadzībām, pārcelšanās izdevumus, kā arī citu ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu izdevumus (tai skaitā par dzeramo ūdeni iestādes vajadzībām)"

1.9. izteikt 1.1.apakšgrupas kodu 2242, 2243 un 2244 nosaukumus un skaidrojumus šādā redakcijā:

"1.1.

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

Kodā 2242 uzskaita:

Visus transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumus - tehniskās apskates, apkopes, maksas stāvvietu uzturēšanas, apdrošināšanas, caurlaides un citus izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu uzturēšanu, ja iestāde pati organizē transportlīdzekļu izmantošanu, un izdevumus par transportlīdzekļu apkalpošanu - izdevumus, ko iestāde samaksā pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par transportlīdzekļu apkalpošanu, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotās detaļas un materiālus pakalpojuma sniegšanai

1.1.

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

Kodā 2243 uzskaita:

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas izdevumus, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotās detaļas un materiālus pakalpojuma sniegšanai

1.1.

2244

Ēku, būvju un telpu uzturēšana

Kodā 2244 uzskaita:

Ēku un telpu uzkopšanas, pagalmu, ielu, ietvju tīrīšanas, labiekārtošanas un uzturēšanas, paklāju maiņas, apsardzes, liftu apkopes pakalpojumu izdevumus un citus izdevumus, kas saistīti ar ēku un telpu uzturēšanu, kā arī komunālo maksājumu izdevumus, ja iestādei komunālos pakalpojumus nodrošina ēkas apsaimniekotājs"

1.10. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 2250 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

Kodā 2250 uzskaita:

Izdevumus juridiskajām personām par datoru programmatūras izstrādes, pilnveidošanas un papildināšanas pakalpojumiem, kā arī par citiem veiktajiem darbiem saskaņā ar budžeta iestāžu pasūtījumu"

1.11. papildināt 1.1.apakšgrupu aiz koda 2250 skaidrojuma ar kodu 2251, 2252 un 2259 nosaukumiem un skaidrojumiem šādā redakcijā:

"1.1.

2251

Informācijas sistēmas uzturēšana

Kodā 2251 uzskaita:

Izdevumus juridiskajām personām, kas saistīti ar informācijas sistēmu uzturēšanu, tajā skaitā par datortehnikas nomu, datortehnikas izvietošanu specializētajos datu centros, par serveru apkalpošanu un administrēšanu, kā arī programmatūras uzturēšanu

1.1.

2252

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

Kodā 2252 uzskaita:

Izdevumus standartprogrammatūras licenču nomai un uzturēšanai

1.1.

2259

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi"

1.12. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 2279 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

Kodā 2279 uzskaita:

Pārējos izdevumus par pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš, tajā skaitā Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrības integrācijas projektu īstenošanas izdevumus, akcīzes nodokļu marku izdevumus, biedra naudas un dalības maksu iekšzemes institūcijām un citām organizācijām, dalības maksu semināros, konferencēs (neieskaitot komandējumus) un citus izdevumus"

1.13. papildināt 1.1.apakšgrupu aiz koda 2285 nosaukuma ar kodu 2290 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296 nosaukumiem šādā redakcijā:

"1.1.

2290

Izdevumi no kapitāla daļu pārdošanas un pārvēr­tēšanas, vērts­papīru tirdzniecības un pārvērtēšanas

1.1.

2291

Izdevumi no kapitāla daļu pārdošanas

1.1.

2292

Izdevumi no kapitāla daļu pārvērtēšanas

1.1.

2293

Izdevumi no vērtspapīru tirdzniecības

1.1.

2294

Izdevumi no vērtspapīru pārvērtēšanas

1.1.

2295

Izdevumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas

1.1.

2296

Izdevumi no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē"

1.14. izteikt 1.1.apakšgrupas kodu 2311 un 2312 nosaukumus un skaidrojumus šādā redakcijā:

"1.1.

2311

Biroja preces

Kodā 2311 uzskaita:

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo biroja preču (rakstāmpiederumu, galda organizatoru, plastmasas plauktiņu, diskešu kastīšu, dokumentu turētāju) un materiālu izdevumus, tai skaitā informācijas pārraides un apstrādes iekārtu (printeru, kopētāju, faksa aparātu un citu informācijas pārraides un apstrādes iekārtu) darbības nodrošināšanas materiālu (piemēram, disketes, kasetes, tinte, papīrs) izdevumus, ieskaitot ar piegādi saistītos izdevumus

1.1.

2312

Inventārs

Kodā 2312 uzskaita:

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un to priekšmetu (vērtībā līdz Ls 150 par vienību) iegādi un tāda inventāra iegādi, kura kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu (ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos izdevumus)"

1.15. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 2350 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

Kodā 2350 uzskaita:

Izdevumus par visiem materiāliem un precēm, kas nepiecieša­mas, lai uzturētu un remontētu ēkas (izņemot materiālus ēku un būvju kapitālajam remontam), elektriskās un mehāniskās sistēmas, transportlīdzekļus, aparatūru, datortehniku, kopēšanas tehniku, sakaru līdzekļus (izdevumus par krāsām un citiem remontmateriāliem, rezerves daļām, izdevumus saimniecības vajadzībām, izdevumus par ēku, pagalmu, ielu un ietvju apkopšanā izmantojamiem materiāliem un priekšmetiem, izdevumus par sociālo iestāžu, kultūras iestāžu un citu iestāžu kontingenta sanitāri higiēniskajai apkopšanai izmantojamiem materiāliem), ieskaitot ar pirkumu piegādi saistītos izdevumus"

1.16. izteikt 1.1.apakšgrupas koda 2400 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

2400

Grāmatas un periodiskie izdevumi

Kodā 2400 uzskaita:

Izdevumus: par mācību grāmatām, bibliotēku grāmatām mācību iestāžu, veselības aprūpes iestāžu un citu iestāžu, tai skaitā bruņoto spēku bibliotēkām; par bibliotēku krājumiem pieskaitāmo izdevumu iegādi (piemēram, žurnāli, periodiskie izdevumi), ja tie saistīti ar iestādes darbības specifiku (piemēram, skolām, sociālās aprūpes iestādēm)"

1.17. izteikt 1.1.apakšgrupas kodu 2420 un 2490 nosaukumus un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

2420

Bibliotēku grāmatas un periodiskie izdevumi

1.1.

2490

Pārējās grāmatas un periodiskie izdevumi

Kodā 2490 uzskaita:

Pārējās grāmatas un periodiskos izdevumus, kas nav minēti kodos 2410 un 2420"

1.18. papildināt 1.1.apakšgrupu aiz koda 2700 nosaukuma un skaidrojuma ar koda 2800 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.1.

2800

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi

Kodā 2800 uzskaita:

Budžeta iestādes apmaksātos pakalpojumus, kurus tās iegādājas no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nav valsts un pašvaldī­bas iestādes, vai komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts un pašvaldības iestādes nav kapitāla da­ļu turētājas (ja funkciju ietvaros budžeta iestādes nevar nodrošināt pilna apjoma pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai)"

1.19. papildināt 1.3.apakšgrupu aiz koda 3247 nosaukuma ar koda 3248 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.3.

3248

Atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu un pašvaldību budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem

Kodā 3248 uzskaita:

Ar Finanšu ministriju saskaņotus maksājumus, kas ieskaitāmi valsts pamatbudžeta ieņēmumos no valsts budžeta iestāžu un pašvaldību budžetu līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos no valsts budžeta finansētajiem izdevumiem''

1.20. izteikt 1.3.apakšgrupas koda 3249 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.3.

3249

Pārējās subsīdijas un dotācijas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuras nevar attiecināt uz kodiem 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247 un 3248"

1.21. izteikt 1.3.apakšgrupas kodu 3400 un 3410 nosaukumus un skaidrojumus šādā redakcijā:

"1.3.

3400

Subsīdiju un dotāciju transferti

Šajā kodā uzskaitītos izdevumus konsolidē pie budžeta izpildes, un kodu grupā 3410, 3420 un 3490 ietilpstošie kodi uzskaitāmi atbilstoši vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (turpmāk - informācijas sistēma) nosacījumiem

1.3.

3410

Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Kodā 3410 uzskaita:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem sadalāmo valsts budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apropriāciju, kas kodos uzskaitāmi atbilstoši informācijas sistēmas nosacījumiem"

1.22. papildināt 1.3.apakšgrupu aiz koda 3410 nosaukuma un skaidrojuma ar kodu 3411 un 3412 nosaukumiem šādā redakcijā:

"1.3.

3411

Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

1.3.

3412

Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

1.23. izteikt 1.3.apakšgrupas koda 3420 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.3.

3420

Transferti no Kultūrkapitāla fonda"

1.24. papildināt 1.3.apakšgrupu aiz koda 3420 nosaukuma ar kodu 3421, 3422, 3423 un 3429 nosaukumiem šādā redakcijā:

"1.3.

3421

Nesadalītie transferti no Kultūrkapitāla fonda

1.3.

3422

Sadalītie transferti no Kultūrkapitāla fonda uz valsts pamatbudžetu

1.3.

3423

Sadalītie transferti no Kultūrkapitāla fonda uz pašvaldību budžetiem

1.3.

3429

Pārējie sadalītie transferti no Kultūrkapitāla fonda"

1.25. izteikt 1.3.apakšgrupas koda 3490 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.3.

3490

Pārējie subsīdiju un dotāciju transferti"

1.26. papildināt 1.3.apakšgrupu aiz koda 3490 nosaukuma ar kodu 3491, 3492, 3493 un 3499 nosaukumiem šādā redakcijā:

"1.3.

3491

Pārējie nesadalītie subsīdiju un dotāciju transferti

1.3.

3492

Pārējie sadalītie subsīdiju un dotāciju transferti uz valsts pamatbudžetu

1.3.

3493

Pārējie sadalītie subsīdiju un dotāciju transferti uz pašvaldību budžetiem

1.3.

3499

Pārējie sadalītie subsīdiju un dotāciju transferti"

1.27. papildināt 1.3.apakšgrupu aiz koda 3499 nosaukuma ar koda 3800 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.3.

3800

Īpašajās programmās plānotās un ar Ministru kabineta rīkojumiem sadalāmās apropriācijas

Kodā 3800 uzskaita:

Likumprojektā par valsts budžetu attiecīgajam gadam īpašajās programmās (piemēram, apropriācijas rezerve) apstiprinātās apropriācijas, kuras saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta rīkojumiem tiek pārdalītas ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm"

1.28. izteikt 1.2.apakšgrupas koda 4330 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.2.

4330

Valsts budžeta procentu maksājumi

Kodā 4330 uzskaita:

Valsts budžeta procentu maksājumus par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem"

1.29. papildināt 1.2.apakšgrupu aiz koda 4330 nosaukuma un skaidrojuma ar kodu 4331, 4332, 4333 un 4339 nosaukumiem un skaidrojumiem šādā redakcijā:

"1.2.

4331

Valsts budžeta procentu maksājumi valsts speciālajam sociālās apdrošināšanas budžetam

Kodā 4331 uzskaita:

Valsts budžeta procentu maksājumus valsts speciālajam sociālās apdrošināšanas budžetam par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4332

Valsts budžeta procentu maksājumi pārējiem valsts budžeta iestāžu līdzekļu ieguldītājiem

Kodā 4332 uzskaita:

Valsts budžeta procentu maksājumus pārējiem valsts budžeta iestāžu līdzekļu ieguldītājiem par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4333

Valsts budžeta procentu maksājumi par pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem

Kodā 4333 uzskaita:

Valsts budžeta procentu maksājumus par pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem depozītā Valsts kasē un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4339

Valsts budžeta procentu maksājumi pārējiem ieguldītājiem

Kodā 4339 uzskaita:

Valsts budžeta procentu maksājumus pārējiem ieguldītājiem par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem"

1.30. izteikt 2.1.apakšgrupas koda 5170 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.1.

5170

Kapitālsabiedrību iegādes rezultātā iegūtā nemateriālā vērtība

Kodu 5170 piemēro uzņēmuma (komercsabiedrības) iegādes gadījumā, un tas ir iegādātās komercsabiedrības vērtības pārsniegums pār tai piederošo materiālo aktīvu vērtību. Šo kodu piemēro arī pirkuma rezultātā iegūto komercsabiedrības nemateriālo vērtību norakstīšanas izdevumiem (amortizācijai), kā arī gadījumos, ja samazinās kapitāla daļu vērtība, ko noraksta izdevumos"

1.31. izteikt 2.1.apakšgrupas koda 5230 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.1.

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

Kodu 5230 piemēro izmaksām un izdevumiem tādiem ilgtermiņa aktīviem kā transportlīdzekļi, datortehnika, sakaru un biroja tehnika, bibliotēku krājumi, izklaides, literārie un mākslas darbi, dārgakmeņi un dārgmetālu izstrādājumi, antīkie un citi mākslas priekšmeti, vērtslietas"

1.32. izteikt 2.1.apakšgrupas koda 5233 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.1.

5233

Bibliotēku krājumi

Kodu 5233 piemēro likumā noteiktā kārtībā reģistrētu publisko bibliotēku krājumu veidojošo grāmatu un citu iespieddarbu, skaņu ierakstu, videoierakstu, elektronisko izdevumu un citu tamlīdzīgu izdevumu iegādei (izņemot periodiskos izdevumus)"

1.33. izteikt 2.1.apakšgrupas koda 5240 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.1.

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

Kodu 5240 piemēro pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības izmaksām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā"

1.34. izteikt 1.3.apakšgrupas koda 6200 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.3.

6200

Pensijas un sociālie pabalsti naudā"

1.35. izteikt 1.3.apakšgrupas koda 6400 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"1.3.

6400

Pārējie pabalsti un kompensācijas

Kodā 6400 uzskaita:

Pārējos pabalstus un kompensācijas, kas nav minēti kodos 6310, 6320, 6330, 6340 un 6350, kā arī naudas balvas, ko izmaksā iestāde juridiskajām vai fiziskajām personām, kas nav darba attiecībās ar šo iestādi, pamatojoties uz ārējiem vai iekšējiem normatīvajiem aktiem"

1.36. papildināt 1.5.apakšgrupu aiz koda 7250 nosaukuma ar koda 7260 nosaukumu šādā redakcijā:

"1.5.

7260

Pašvaldību dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam"

1.37. izteikt 3.0.grupas koda 8000 nosaukumu un skaidrojumu šādā redakcijā:

"3.0.

8000

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām un uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem

Koda grupu 8000 un tās apakškodus piemēro, lai uzskaitītu zaudējumus no valūtas kursa svārstībām un norakstītu zaudējumus no šaubīgo debitoru uzkrājumiem (pēc uzkrājuma principa)"

1.38. izteikt 3.0.grupas koda 8300 nosaukumu šādā reakcijā:

"3.0.

8300

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz speciālā budžeta ieņēmumiem"

1.39. papildināt 3.0.grupu aiz koda 8400 nosaukuma ar kodu 8500 un 8600 nosaukumiem šādā redakcijā:

"3.0.

8500

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz kodos 8100 un 8200 neuzskaitītajiem pamatbudžeta līdzekļiem

3.0.

8600

Izdevumi no šaubīgo debitoru parādu norakstīšanas"

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.23., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.30., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34., 1.35., 1.36., 1.37., 1.38. un 1.39.apakšpunkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 815Pieņemts: 27.11.2007.Stājas spēkā: 12.12.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 11.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
167640
12.12.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)