Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.519

Rīgā 2007.gada 14.novembrī (prot.Nr.44, 8.p.)

Par Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodiku

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Elektroenerģijas tirgus likuma 24.panta otro daļu, 28.panta piekto daļu un 30.panta trešo daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodiku (pielikumā).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātā metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


 

APSTIPRINĀTS

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2007.gada 14.novembra lēmumu Nr.519

Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika

Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 24.panta otro daļu, 28.panta piekto daļu, 30.panta trešo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu

1. Obligātā iepirkuma komponenšu izmaksu attiecināšanas aprēķina metodika (turpmāk - metodika) nosaka kārtību, kādā publiskais tirgotājs aprēķina un regulators apstiprina komponentes, kas kompensē publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros un konkursa kārtībā ieviesto jaudu saražotās elektroenerģijas iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū (turpmāk - obligātā iepirkuma komponentes).

2. Vidējo cenu Tkoģ [Ls/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no visiem ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, aprēķina šādi:

Tkoģ = Ikoģ/ Ekoģ ,

kur

Ikoģ - kopējās obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [Ls];

Ekoģ - obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [kWh].

3. Vidējo cenu Tat [Ls/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, aprēķina šādi:

Tat = Iat/Eat ,

kur

Iat - kopējās obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [Ls];

Eat - kopējais obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [kWh].

4. Vidējo cenu Tkon [Ls/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no ražotājiem, kuru ražošanas jaudas ieviestas konkursa kārtībā, aprēķina šādi:

Tkon = Ikon/E kon ,

kur

Ikon - kopējās iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kuru ražošanas jaudas ieviestas konkursa kārtībā [Ls];

Ekon - kopējais iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kuru ražošanas jaudas ieviestas konkursa kārtībā [kWh].

5. Izmaksu daļu Ikoģ+ [Ls] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai koģenerācijā saražotajai elektroenerģijai, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu kārtībā, kādā publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju saistīto lietotāju apgādei un kas nav iepirkta obligātā iepirkuma un konkursa kārtībā ieviesto jaudu saražotās elektroenerģijas iepirkuma kārtībā, aprēķina šādi:

Ikoģ+ = Ekoģ*( Tkoģ - T PT),

kur

TPT - elektroenerģijas saistīto lietotāju apgādei vidējā cena [Ls/kWh].

6. Izmaksu daļu Iat+ [Ls] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai no atjaunojamiem energoresursiem saražotajai elektroenerģijai, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu kārtībā, kādā publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju saistīto lietotāju apgādei un kas nav iepirkta obligātā iepirkuma un konkursa kārtībā ieviesto jaudu saražotās elektroenerģijas iepirkuma kārtībā, aprēķina šādi:

I at+ = Eat *(Tat - TPT)

7. Izmaksu daļu Ikon+ [Ls] iepērkamajai elektroenerģijai no ražotājiem, kuru ražošanas jaudas ieviestas konkursa kārtībā un kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu kārtībā, kādā publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju sais­tīto lietotāju apgādei un kas nav iepirkta obligātā iepirkuma un konkursa kārtībā ieviesto jaudu saražotās elektroenerģijas iepirkuma kārtībā, aprēķina šādi:

Ikon+ = Ekon *(Tkon - T PT)

8. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, obligātā iepirkuma komponenti Tkoģ+ [Ls/kWh] aprēķina šādi:

Tkoģ+= (Ikoģ+ + (Iadm+Ibal)* Ekoģ/ Eliet)/ Eliet,

kur

Iadm - publiskā tirgotāja izmaksas, kuras nepieciešamas, lai administrētu elektroenerģijas iepirkšanu no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, un no ražotājiem, kuru ražošanas jaudas ieviestas konkursa kārtībā (turpmāk - administratīvās izmaksas);

Ibal - publiskā tirgotāja balansēšanas enerģijas izmaksas, kuras rodas, veicot balansēšanu ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus.

Eliet - kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš [kWh].

9. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, obligātā iepirkuma komponenti Tat+ [Ls/kWh] aprēķina šādi:

Tat+= (Iat+ (Iadm+Ibal)*Eat / Eliet) / Eliet

10. Iepirkumam no ražotājiem, kuru ražošanas jaudas ieviestas konkursa kārtībā, obligātā iepirkuma komponenti Tkon+ [Ls/kWh] aprēķina šādi:

Tkon+=( Ikon+ + Iadm* Ekon / Eliet) / Eliet

11. Obligātā iepirkuma komponenšu izmaksu pamatojumam publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram:

11.1. līdz 20.janvārim par periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim un līdz 20.jūlijam par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam:

11.1.1. iepriekšējā pusgadā iepirktās elektroenerģijas daudzumu, obligātā iepirkuma izmaksas un vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu par katru ražotāju, kurš pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros, atsevišķi nodalot ražotājus, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), ražotājus, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums), un ražotājus, kuru ražošanas jaudas ieviestas konkursa kārtībā (3.pielikums);

11.1.2. iepriekšējā pusgadā kopējo iepirktās elektroenerģijas daudzumu, kopējās obligātā iepirkuma izmaksas un vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu atsevišķi ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums), un ražotājiem, kuru ražošanas jaudas ieviestas konkursa kārtībā (3.pielikums);

11.1.3. iepriekšējā pusgadā saistīto lietotāju apgādei iepirktās (izņemot obligātā iepirkuma ietvaros un konkursa kārtībā ieviesto jaudu saražotās elektroenerģijas iepirkumu) elektroenerģijas daudzumu, elektroenerģijas iepirkuma izmaksas un vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu par katru elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju, un par importēto elektroenerģiju, kā arī kopējo elektroenerģijas daudzumu, kopējās elektroenerģijas iepirkuma izmaksas un vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu (4.pielikums);

11.1.4. iepriekšējā pusgada balansēšanas enerģijas izmaksas, kuras radušās, nodrošinot ražotāju, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotāju, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, balansēšanu;

11.2. līdz 20.janvārim par periodu no 1.aprīļa līdz 30.septembrim un līdz 20.jūlijam par periodu no 1.oktobra līdz 31.martam nākošā perioda administratīvo izmaksu prognožu aprēķinu un to pamatojumu, kā arī atskaiti par iepriekšējā perioda administratīvajām izmaksām un to pamatojumu.

12. Publiskais tirgotājs aprēķina obligātā iepirkuma komponentes latos par kilovatstundu atbilstoši metodikas 8.-10.punktam, ievērojot 11.punktā noteikto izmaksu pamatojumu, ar precizitāti līdz ceturtajai zīmei aiz komata. Publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram aprēķinātās obligātā iepirkuma komponentes vienlaicīgi ar to veidojošo izmaksu pamatojumu.

13. Regulators saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu, likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un ņemot vērā Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.452 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", apstiprina un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" obligātā iepirkuma komponentes ne vēlāk kā līdz katra gada februāra un augusta mēneša beigām, un tās stājas spēkā no 1.aprīļa un 1.oktobra.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

 
 

1.pielikums

Komisijas 2007.gada 14.novembra ar lēmumu Nr.519

apstiprinātajai Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodikai

Pārskats par ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Nr. p.k.

Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros, nosaukums

PT* iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma
izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

kWh

Ls

Ls/ kWh

1.

2.

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

*PT - publiskais tirgotājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

2.pielikums

Komisijas 2007.gada 14.novembra ar lēmumu Nr.519

apstiprinātajai Obligātā iepirkuma

komponenšu aprēķināšanas metodikai

Pārskats par ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Nr. p.k.

Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros, nosaukums

PT* iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

kWh

Ls

Ls/kWh

1.

2.

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

*PT - publiskais tirgotājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
 

3.pielikums

Komisijas 2007.gada 14.novembra ar lēmumu Nr.519

apstiprinātajai Obligātā iepirkuma

komponenšu aprēķināšanas metodikai

Pārskats par ražotājiem, kuru jaudas ieviestas konkursa kārtībā

Nr. p.k.

Ražotāja, kuru jaudas ieviestas konkursa kārtībā, nosaukums

PT* iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

kWh

Ls

Ls/kWh

1.

2.

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kuru jaudas ieviestas konkursa kārtībā

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kuru jaudas ieviestas konkursa kārtībā

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotājiem, kuru jaudas ieviestas konkursa kārtībā

*PT - publiskais tirgotājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


 

4.pielikums

Komisijas 2007.gada 14.novembra ar lēmumu Nr.519

apstiprinātajai Obligātā iepirkuma

komponenšu aprēķināšanas metodikai

Pārskats par ražotājiem, tirgotājiem un importētājiem, no kuriem publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju saistīto lietotāju apgādei

Nr. p.k.

Ražotāja, tirgotāja vai importētāja (PT* iepirktā elektroenerģija saistīto lietotāju ap­gādei) nosaukums

PT iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

kWh

Ls

Ls/kWh

1.

2.

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotāja, tirgotāja vai importētāja

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotāja, tirgotāja vai importētāja

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotāja, tirgotāja vai importētāja

*PT - publiskais tirgotājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodiku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 519Pieņemts: 14.11.2007.Stājas spēkā: 14.11.2007.Zaudē spēku: 19.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 22.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
166696
14.11.2007
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)