Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.768

Rīgā 2007.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 8.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 202.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6. jūrnieka kartiņas izdruku no datu bāzes."

2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Latvijas Jūrnieku reģistrs pārbauda iesniegto dokumentu autentiskumu un derīgumu, izmantojot datu bāzi, kā arī pieprasot informāciju dokumentu izdevējiestādēm un citu valstu kompetentajām iestādēm. Atbilstoši STCW konvencijas I/9 noteikuma 4.punktam Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc pieprasījuma informē Latvijas Republikas valsts iestādes un komersantus, kuri nodarbojas ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem, kā arī citu valstu kompetentās iestādes un komersantus, kuri nodarbojas ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem, par jūrnieka kvalifikācijas dokumenta autentiskumu."

3. Izteikt 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. kuģa virsnieka, radio operatora, kvalificēta sardzes matroža un kuģa pavāra kompetences sertifikāta pretendents ir sasniedzis 18 gadu vecumu;".

4. Papildināt 25.1. un 25.2.apakšpunktu aiz vārda "nokārto" ar vārdiem "mācību centrā, kur ir sertificēta radio operatora kursu programma".

5. Papildināt 26.punktu aiz vārda "programmu" ar vārdiem "vai Satiksmes ministrijas sertificētus kursus atbilstoši kvalifikācijai".

6. Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3. un 20.4.apakšpunktā minēto kvalifikāciju apliecinoša kompetences sertifikāta un tā apstiprinājuma saņemšanai pretendents reizi piecos gados sekmīgi apgūst GMDSS operatoru kursus un apliecina kompetenci Latvijas Jūrnieku reģistra vērtēšanas komisijā vai mācību centrā atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 standarta prasībām.

28. Šo noteikumu 20.5. un 20.6.apakšpunktā minēto kvalifikāciju apliecinošu kompetences sertifikātu pretendents saņem reizi piecos gados."

7. Izteikt 29.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"29. Lai saņemtu kompetences sertifikātu, kā arī tā apstiprinājumu, pretendents iesniedz Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniegumu (4.pielikums), trīs fotogrāfijas un uzrāda šādu dokumentu oriģinālus (ja pretendents šos dokumentus Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz pirmo reizi vai to autentiskums nav pārbaudīts):".

8. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Lai jūrniekam izsniegtu kompetences sertifikātu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, piemēro šo noteikumu 100., 101. un 102.punktā minētos nosacījumus."

9. Aizstāt 41.11.apakšpunktā vārdu "matroža" ar vārdiem "kvalificēta sardzes matroža, sardzes matroža".

10. Svītrot 42.1.apakšpunktā vārdus "pēdējā gada laikā".

11. Papildināt 43.1.apakšpunktu aiz vārda "prasībām" ar vārdiem "un ir pabeigti Satiksmes ministrijas sertificēti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi".

12. Svītrot 45.3.apakšpunktā vārdus "par kapteiņa mācekli".

13. Svītrot 46.1.apakšpunktā vārdus "pēdējā gada laikā".

14. Papildināt 47.1.apakšpunktu aiz vārda "prasībām" ar vārdiem "un ir pabeigti Satiksmes ministrijas sertificēti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi".

15. Izteikt 51.3.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pretendentam, kas apguvis pilnu kuģa vadītāja programmu, cenzu samazina līdz sešiem mēnešiem;".

16. Svītrot 56.1.apakšpunktā vārdus "pēdējā gada laikā".

17. Papildināt 57.1.apakšpunktu aiz vārda "prasībām" ar vārdiem "un ir pabeigti Satiksmes ministrijas sertificēti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi".

18. Svītrot 58.1.apakšpunktā vārdus "pēdējā gada laikā".

19. Papildināt 59.1.apakšpunktu aiz vārda "prasībām" ar vārdiem "un ir pabeigti Satiksmes ministrijas sertificēti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi".

20. Papildināt 63.1.apakšpunktu aiz vārda "programma" ar vārdiem "vai ekvivalenta programma".

21. Izteikt 65.3.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pretendentam, kas apguvis pilnu kuģa mehāniķa programmu, cenzu samazina līdz sešiem mēnešiem;".

22. Papildināt 66.2.apakšpunktu aiz vārda "kuģa" ar vārdiem "mašīnkomandas sastāvā un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa un vecākā mehāniķa vērtējums".

23. Svītrot 11.nodaļas nosaukumā vārdu "speciālās".

24. Aizstāt 74.punktā vārdus "Speciālās kompetences kursu apliecības tiek atzītas" ar vārdiem "Jūrnieku mācību kursu apliecības atzīst".

25. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Ja jūrnieku mācību kursu apliecība ir izdota trešajā valstī, kas ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas dalībvalsts un atbilst STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām, apliecību atzīst par derīgu Latvijas Republikas kompetences sertifikāta izdošanai, ja konkrētās mācību iestādes programmas saturu un īstenošanu ir novērtējis Latvijas Jūrnieku reģistrs un atzinis par atbilstošu STCW konvencijas prasībām."

26. Papildināt noteikumus ar 75.1punktu šādā redakcijā:

"75.1 Šo noteikumu 74. un 75.punkts neattiecas uz kvalifikācijas uzturēšanas kursu apliecībām, kuras atzīst kvalifikācijas piešķiršanai vai tās atkārtotai apstiprināšanai tikai pēc Satiksmes ministrijas sertificētas kursu programmas apgūšanas."

27. Aizstāt 76.punktā vārdus "Speciālās kompetences kursu" ar vārdiem "Jūrnieku mācību kursu".

28. Aizstāt 77.punktā vārdus "kuģošanas kompānijām" ar vārdiem "komersantiem, kuri nodarbojas ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem".

29. Izteikt 79.punkta piekto teikumu šādā redakcijā:

"Tests tiek uzskatīts par izpildītu, ja pretendents pareizi atbildējis vismaz uz 70 % jautājumu."

30. Papildināt noteikumus ar 79.1punktu šādā redakcijā:

"79.1 Kompetences pārbaudi pieprasītās kvalifikācijas saņemšanai pretendents kārto ne vairāk kā trīs reizes sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 98.punktā minēto dokumentu iesniegšanas Latvijas Jūrnieku reģistrā. Ja pretendents šajā termiņā nenokārto kompetences pārbaudi, viņš ne ātrāk kā pēc gada atkārtoti iesniedz Latvijas Jūrnieku reģistrā šo noteikumu 98.punktā minētos dokumentus un kārto kompetences pārbaudi. Šajā laikā viņš drīkst pretendēt uz zemāku kvalifikāciju. Konstatējot nepietiekamu pretendenta kompetences līmeni, vērtēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents atkārtoti pabeidz Satiksmes ministrijas sertificētus kursus."

31. Izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Jūrnieku kompetences novērtēšanas rezultātus un kompetences atbilstību šo noteikumu un STCW konvencijas standartiem apkopo vērtēšanas protokolā (8.pielikums). Protokolu paraksta vērtēšanas komisijas locekļi. Ja kompetences pārbaudē konstatēts, ka pretendents neatbilst pieprasītajai kvalifikācijai, vērtēšanas komisija vērtēšanas protokolā norāda tēmas, kurās pretendentam ir konstatēta neatbilstība kompetencei. Pēc jūrnieka pieprasījuma Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz viņam vērtēšanas protokola kopiju."

32. Aizstāt 84.punktā vārdus "kursu pabeigšanas" ar vārdiem "prasību izpildes".

33. Svītrot 89.punktā skaitli un vārdu "VI nodaļas".

34. Izteikt 91.punktu šādā redakcijā:

"91. Jūrnieki apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu programmu "Pamatkurss drošībā - atjaunošanas programma" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/1 standarta 2.2. un 2.2.1.apakšpunkta prasībām, ja pēc šo noteikumu 90.punktā minēto kursu beigšanas ir pagājuši pieci gadi. Ja saņemts pozitīvs novērtējums, jūrniekam atjauno kursu apliecību."

35. Izteikt 94.punktu šādā redakcijā:

"94. Jūrnieki apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu programmu "Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana - atjaunošanas programma" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/2 standarta 4.punkta prasībām, ja pēc šo noteikumu 92.2.apakšpunktā minēto kursu beigšanas ir pagājuši pieci gadi. Ja saņemts pozitīvs novērtējums, jūrniekam atjauno kursu apliecību."

36. Izteikt 95.punktu šādā redakcijā:

"95. Kuģa apkalpes locekļiem saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajām prasībām ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados sekmīgi nokārtot Satiksmes ministrijas sertificētus ugunsdzēšanas vadīšanas kursus atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/3 standartam un saņemt jaunu kompetences sertifikāta apstiprinājumu."

37. Izteikt 96. un 97.punktu šādā redakcijā:

"96. Kuģa apkalpes locekļiem saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajām prasībām ir pienākums sekmīgi nokārtot Satiksmes ministrijas sertificētus pirmās medicīniskās palīdzības kursus atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/4-1 standartam.

97. Kapteinim un kuģa apkalpes locekļiem saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajām prasībām ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados sekmīgi nokārtot Satiksmes ministrijas sertificētus medicīniskās aprūpes kursus atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/4-2 standartam un saņemt jaunu kompetences sertifikāta apstiprinājumu."

38. Papildināt noteikumus ar 13.6. un 13.7.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"13.6. Radiolokācijas kompetences prasības

97.1 Kuģu vadītājiem saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajām prasībām ir pienākums sekmīgi nokārtot Satiksmes ministrijas sertificētus radiolokācijas kursus atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-II/1, 2 un 3 standartam.

13.7. Apmācība uz mašīntelpas trenažiera

97.2 Kuģu mehāniķiem saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajām prasībām ir pienākums reizi piecos gados sekmīgi nokārtot Satiksmes ministrijas sertificētus kursus "Apmācība uz mašīntelpas trenažiera" atbilstoši STCW konvencijas A-III/1, A-VIII/2 un B-VIII/2 standartam."

39. Izteikt 98.punktu šādā redakcijā:

"98. Pretendents kompetences sertifikāta un tā apstiprinājuma saņemšanai Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz iesniegumu (4.pielikums), trīs fotogrāfijas un uzrāda šādu dokumentu oriģinālus (ja pretendents šos dokumentus Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz pirmo reizi vai to autentiskums nav pārbaudīts):

98.1. personu apliecinošu dokumentu;

98.2. jūrnieka veselības pārbaudes sertifikātu;

98.3. esošo kompetences sertifikātu un (vai) tā apstiprinājumu;

98.4. jūrniecības profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu;

98.5. jūras cenzu apliecinošu dokumentu (piemēram, braukšanas apliecība, ieraksts jūrnieka grāmatiņā);

98.6. speciālās apmācības un kursu apliecības, kas nepieciešamas attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai (9.pielikums)."

40. Aizstāt 100.punktā vārdus "izsniedz pretendentam norīkojumu" ar vārdiem "norīko pretendentu".

41. Izteikt 102.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc kompetences pārbaudes tiek noformēts vērtēšanas komisijas protokols (8.pielikums)."

42. Izteikt 104.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"104.3. pēdējo piecu gadu laikā pretendents vismaz gadu strādājis atbilstoši kompetences sertifikātā norādītajai kvalifikācijai un ierobežojumiem, pildot kompetences sertifikāta apstiprinājumā norādītās funkcijas, vai strādājis krastā tādā amatā, kura funkciju veikšana ļāvusi saglabāt attiecīgās kvalifikācijas iemaņas (piemēram, jūrniecības institūcijas darbinieks);".

43. Izteikt 105.punktu šādā redakcijā:

"105. Lai atkārtoti apstiprinātu kapteiņa (izņemot kapteini uz kuģiem, mazākiem par 500 un 200 BT), vecākā stūrmaņa, vecākā mehāniķa un otrā mehāniķa kvalifikāciju, pretendentam papildus šo noteikumu 104.punktā minētajiem nosacījumiem pēdējā gada laikā sekmīgi jāpabeidz Satiksmes ministrijas sertificētie kvalifikācijas uzturēšanas kursi."

44. Izteikt 107. un 108.punktu šādā redakcijā:

"107. Kompetences sertifikāta un (vai) tā apstiprinājuma atkārtotai saņemšanai pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz iesniegumu, trīs fotogrāfijas un uzrāda šādu dokumentu oriģinālus (ja pretendents šos dokumentus Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz pirmo reizi vai to autentiskums nav pārbaudīts):

107.1. personu apliecinošu dokumentu;

107.2. jūrnieka veselības pārbaudes sertifikātu;

107.3. esošo kompetences sertifikātu un (vai) tā apstiprinājumu;

107.4. jūrniecības profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu;

107.5. speciālās apmācības un kursu apliecības, kas nepieciešamas attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai.

108. Lai pārbaudītu šo noteikumu 107.punktā norādīto dokumentu autentiskumu un derīgumu, piemēro šo noteikumu 100. un 101.punkta nosacījumus."

45. Izteikt 153.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"153. Kompetences sertifikāta (12.pielikums) saņemšanai tā pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz iesniegumu, divas fotogrāfijas un uzrāda šādu dokumentu oriģinālus (ja pretendents šos dokumentus Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz pirmo reizi vai to autentiskums nav pārbaudīts):".

46. Izteikt 154.punktu šādā redakcijā:

"154. Lai jūrniekam izsniegtu kompetences sertifikātu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, piemēro šo noteikumu 100., 101. un 102.punkta nosacījumus."

47. Izteikt 160.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"160. Kompetences sertifikāta atkārtotai saņemšanai pretendents iesniedz Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniegumu, divas fotogrāfijas un uzrāda šādu dokumentu oriģinālus (ja pretendents šos dokumentus Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz pirmo reizi vai to autentiskums nav pārbaudīts):".

48. Izteikt 161.punktu šādā redakcijā:

"161. Lai jūrniekam atkārtoti izsniegtu kompetences sertifikātu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, piemēro šo noteikumu 100., 101. un 102.punkta nosacījumus."

49. Aizstāt 167.punktā skaitli "1000" ar skaitli "3000".

50. Izteikt 168.punktu šādā redakcijā:

"168. Ja iekšējo ūdeņu pasažieru kuģi izbrauc jūras līcī, to kapteiņus un stūrmaņus sertificē atbilstoši STCW konvencijas prasībām jūrniekiem, kuri strādā uz jūras kuģiem piekrastes kuģošanas rajonā."

51. Izteikt 172. un 173.punktu šādā redakcijā:

"172. Iekšējo ūdeņu kuģa kapteinim un stūrmanim kompetences sertifikātu izsniedz ar šādiem kuģa tilpības ierobežojumiem:

172.1. kuģiem, mazākiem par 3000 BT (līdz 3000 BT);

172.2. kuģiem, mazākiem par 500 BT (līdz 500 BT);

172.3. kuģiem, mazākiem par 200 BT (līdz 200 BT);

172.4. kuģiem, mazākiem par 50 BT.

173. Iekšējo ūdeņu kuģa mehāniķim kompetences sertifikātu izsniedz ar šādiem galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem:

173.1. ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW (līdz 3000 kW);

173.2. ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW (līdz 1000 kW);

173.3. ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 300 kW (līdz 300 kW)."

52. Izteikt 175.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"175. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT:".

53. Izteikt 176.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"176. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT:".

54. Izteikt 177.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"177. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 200 BT:".

55. Izteikt 178.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"178. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 50 BT:".

56. Papildināt noteikumus ar 179.1punktu šādā redakcijā:

"179.1 Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW (līdz 3000 kW):

179.11. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma kuģu mehāniķiem uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku vai ekvivalenta programma;

179.12. jūras cenzs - 12 mēneši kuģa mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 300 kW;

179.13. nokārtots kvalifikācijas eksāmens."

57. Papildināt noteikumus ar 180.1punktu šādā redakcijā:

"180.1 Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW (līdz 3000 kW):

180.11. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma kuģa mehāniķiem uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku vai ekvivalenta programma;

180.12. jūras cenzs - seši mēneši praktikanta vai kuģa motorista amatā;

180.13. nokārtots kvalifikācijas eksāmens."

58. Izteikt 195.punktu šādā redakcijā:

"195. Pārējo iekšējo ūdeņu kuģu personāla kompetenci novērtē ostu vērtēšanas komisija, kura pirms kompetences novērtēšanas pārbauda pretendenta iesniegtos dokumentus un, ja nepieciešams, pieprasa Latvijas Jūrnieku reģistram pārbaudīt dokumentu autentiskumu."

59. Izteikt 197.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"197. Nacionālā kompetences sertifikāta saņemšanai pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz iesniegumu (4.pielikums), divas fotogrāfijas un uzrāda šādu dokumentu oriģinālus (ja pretendents šos dokumentus Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz pirmo reizi vai to autentiskums nav pārbaudīts):".

60. Izteikt 204.punktu šādā redakcijā:

"204. Latvijas Jūrnieku reģistrs aiztur kompetences sertifikātu, kompetences sertifikāta apstiprinājumu (turpmāk šajā daļā - kvalifikācijas dokuments), kā arī citus dokumentus (piemēram, mācību diplomu, kursu apliecību), bez kuriem attiecīgo kvalifikācijas dokumentu nevarētu izsniegt, ja:

204.1. ir aizdomas, ka kvalifikācijas dokumentā vai kādā no dokumentiem, bez kuriem attiecīgo kvalifikācijas dokumentu nevarētu izsniegt, ir izdarīti labojumi vai nesankcionēti ieraksti, vai sniegtas nepatiesas ziņas;

204.2. kvalifikācijas dokuments vai dokumenti, bez kuriem attiecīgo kvalifikācijas dokumentu nevarētu izsniegt, nav reģistrēti tajā norādītās izdevējiestādes reģistrā, un izdevējiestāde to izsniegšanu neapstiprina;

204.3. kvalifikācijas dokuments vai dokuments, bez kura attiecīgo kvalifikācijas dokumentu nevarētu izsniegt, satur viltojuma pazīmes;

204.4. to rakstiski pieprasa tiesībaizsardzības iestāde."

61. Papildināt noteikumus ar 205.4. un 205.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"205.4. ir aizdomas, ka kvalifikācijas dokuments saņemts, sniedzot nepatiesas ziņas vai citādā nelegālā veidā - līdz tiek pieņemts šo noteikumu 215.punktā minētais lēmums vai beidzas kvalifikācijas dokumenta derīguma termiņš;

205.5. kvalifikācijas dokuments vai dokumenti, bez kuriem attiecīgo kvalifikācijas dokumentu nevarētu izsniegt, nav reģistrēti tajā norādītās izdevējiestādes reģistrā, un izdevējiestāde to izsniegšanu neapstiprina - līdz tiek pieņemts šo noteikumu 215.punktā minētais lēmums vai beidzas kvalifikācijas dokumenta derīguma termiņš."

62. Izteikt 206.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"206.3. ir konstatēts, ka kvalifikācijas dokumentā vai kādā no dokumentiem, bez kuriem attiecīgo kvalifikācijas dokumentu nevarētu izsniegt, ir izdarīti labojumi vai nesankcionēti ieraksti, vai sniegtas nepatiesas ziņas;".

63. Svītrot 210.punktā vārdus un skaitli "un 10 dienu laikā publicē Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā internetā (www.jurasadministracija.lv)".

64. Papildināt 213.punktu aiz vārda "amatam" ar vārdiem "un sastāda izmeklēšanas aktu".

65. Izteikt 223.punktu šādā redakcijā:

"223. Šajā nodaļā minētos lēmumus un atteikumu izsniegt kvalifikācijas dokumentu mēneša laikā pēc to spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija". Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

66. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

Vērtēšanas protokola paraugs

01.JPG (69441 bytes)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 768Pieņemts: 13.11.2007.Stājas spēkā: 22.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 21.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
166579
22.11.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)