Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.726

Rīgā 2007.gada 30.oktobrī (prot. Nr.61 16.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2005, 67.nr.; 2006, 207.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. valsts standarta apzīmējumu "LVS 87:1997" ar valsts standarta apzīmējumu "LVS 87:1997/AC:2005";

1.2. valsts standarta apzīmējumu "LVS 20:2003" ar valsts standarta apzīmējumu "LVS 20:2003/A1:2006".

2. Svītrot 2.punktā vārdus "(piemēram, speciālā militārā tehnika)".

3. Izteikt 7.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lai veiktu transportlīdzekļu valsts uzskaiti un identifikāciju, katram transportlīdzeklim, reģistrējot to pirmo reizi Latvijā, piešķir valsts reģistrācijas numuru un izsniedz tam atbilstošu valsts reģistrācijas numura zīmi (turpmāk - numura zīme) saskaņā ar valsts standartu LVS 20:2003/A1:2006 "Trans­portlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes"."

4. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Transportlīdzekļa īpašnieks var saglabāt pēdējo valsts reģistrācijas numuru citai transportlīdzekļa reģistrācijai, ja viņš līdz transportlīdzekļa atsavināšanai vai vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju veic valsts reģistrācijas numura maiņu. Gada laikā no numura maiņas dienas īpašnieks var izmantot šo valsts reģistrācijas numuru citai transportlīdzekļa reģistrācijai. Minētais termiņa ierobežojums neattiecas uz individuāla pasūtījuma numura saglabāšanu. Nodotās numura zīmes neuzglabā, tās izgatavo no jauna. Numura zīmju izgatavošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, bet, veicot reģistrāciju CSDD Rīgas nodaļā, - divas darbdienas. Ja transportlīdzeklim saglabāto valsts reģistrācijas numuru reģistrē atkārtoti tajā pašā dienā, nodotās valsts standartam LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru zīmes" atbilstošās numura zīmes no jauna nav jāizgatavo un reģistrējamam transportlīdzeklim var izsniegt nodotās numura zīmes."

5. Papildināt noteikumus ar 16.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"16.4. nepilngadīgai personai vai personai, pār kuru nodibināta aizgādnība un kura ir vienīgais transportlīdzekļa vai šāda transportlīdzekļa numurētā agregāta mantinieks. Šajā gadījumā transportlīdzekli vai šāda transportlīdzekļa numurēto agregātu reģistrē uz šīs personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizbildni vai aizgādni."

6. Svītrot 19.2.apakšpunktā vārdus "zīmogu un".

7. Izteikt 19.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja - juridiskas personas - atbildīgā persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu. CSDD pārliecinās par personas paraksta tiesībām, ja tā pārstāv juridisko personu, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;".

8. Izteikt 19.5. un 19.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.5. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja - nepilngadīgas fiziskas personas - aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;

19.6. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja - fiziskas personas - aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;".

9. Izteikt 19.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.11. ja transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, - zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpil­dītāja apliecību un iesniedzot tās kopiju, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru vai rīkojumu transportlīdzekļa reģistrācijas veikšanai;".

10. Aizstāt 19.13.apakšpunktā vārdus "reģistrēta adreses maiņa (par kuru informācija ir pieejama publiskajos reģistros)" ar vārdiem "reģistrēta adreses maiņa vai izmaiņas informācijā par īpašnieku (valdītāju, turētāju) un ziņas par adresi vai īpašnieku ir pieejamas publiskajos reģistros".

11. Svītrot 28.punktā vārdus "un ir iesniegtas šo noteikumu 19.punktā minēto uzrādāmo dokumentu kopijas".

12. Aizstāt 30.punkta ievaddaļā vārdus "transportlīdzekļa īpašnieks" ar vārdiem "transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs)".

13. Svītrot 30.3. un 30.4.apakšpunktā vārdus "komersanta".

14. Papildināt 31.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Dokumenti transportlīdzekļa reģistrācijai nav jāiesniedz, ja nepieciešamie dati ir pieejami transportlīdzekļu reģistrā, kura pārzinis ir CSDD, un CSDD ir nodrošināta pieeja attiecīgajam reģistram, lai iegūtu nepieciešamos datus."

15. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Transportlīdzekļa reģistrāciju Latvijā veic pēc nepieciešamo datu pārbaudes Šengenas informācijas sistēmas datu bāzē, kā arī Latvijā ievestā transportlīdzekļa izcelsmes vai pēdējās pastāvīgās reģistrācijas valsts transportlīdzekļu reģistra centrālajā datu bāzē, ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram."

16. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Šo noteikumu 19.punktā minētā persona pirms katras transport­līdzekļa reģistrācijas:

36.1. samaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu normatīvajos aktos par transportlīdzekļu ikgadējās nodevas samaksu noteiktajos gadījumos un apmērā, kā arī uzrāda šīs nodevas samaksu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par minētās nodevas samaksu;

36.2. pēc kuras tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, samaksā transportlīdzekļu reģistra valsts nodevu, kā arī uzrāda šīs nodevas samaksu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par minētās nodevas samaksu."

17. Izteikt 37.5. un 37.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.5. ja transportlīdzeklis saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, - dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu);

37.6. ja transportlīdzeklis saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu ir apliekams ar dabas resursu nodokli, - dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu)."

18. Izteikt 38.1.5., 38.1.6. un 38.1.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"38.1.5. dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Ekonomikas zonā no trešās valsts (valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts) ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

38.1.6. ja transportlīdzeklis saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, - dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu);

38.1.7. ja transportlīdzeklis saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu ir apliekams ar dabas resursu nodokli, - dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu);".

19. Izteikt 38.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.2.4. pēc 2008.gada 31.decembra Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā vai Ungārijā pirmo reizi reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei, ja attiecīgajam transportlīdzekļa tipam nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām;".

20. Papildināt 39.3.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Dublikātu var neiesniegt, ja transportlīdzeklis pārdots, izmantojot transportlīdzekļu reģistrā ietilpstošo transportlīdzekļu tirdzniecības reģistru."

21. Izteikt 44.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"44. Ja tiek realizēta apķīlāta vai valstij piekritīga manta vai par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemti trans­portlīdzekļi, transportlīdzekļa īpašnieka maiņu reģistrē šādā kārtībā:".

22. Izteikt 44.1.3. un 44.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, reģistrācijas apliecības vietā iesniedz transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, bet no ārvalsts ievestam trans­portlīdzeklim - arī dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Ekonomikas zonā no trešās valsts (valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts) ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauju reģistrēt transportlīdzekli;

44.1.4. zvērināta tiesu izpildītāja vai arī valsts vai pašvaldības iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli, pamatojoties uz izpildu dokumentu) izsniegtu dokumentu par apķīlātas vai valstij piekritīgas mantas - transportlīdzekļa - nodošanu īpašumā vai par nodošanu realizācijai kopā ar ieguvēja īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Ja reģistrē par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemtu un valstij piekritīgu transportlīdzekli, minēto dokumentu vietā iesniedz atsavinātāja valsts aģentūras "Materiālās rezerves" izsniegtu pirkšanas un pārdošanas līgumu;".

23. Svītrot 44.2.apakšpunktā vārdus "un par to nav informācijas transportlīdzekļu reģistrā".

24. Svītrot 45.1.3.apakšpunktā vārdus "zīmogu un".

25. Izteikt 49.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.3. izmaiņas apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu)."

26. Aizstāt 52.4.apakšpunktā vārdus "kādu no šo noteikumu 53.1.3.apakš­punktā minētajiem dokumentiem" ar vārdiem "dokumentu par numurētā agregāta detaļas iegādi".

27. Izteikt 53.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1.3. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu:

53.1.3.1. ārvalstī vai muitas zonā izdotu numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu un dokumentu par to, ka numurētā agregāta ievešana Eiropas Ekonomikas zonā no trešās valsts (valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts) ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

53.1.3.2. rēķinu-uzziņu (kopā ar izziņu par numurētā agregāta piederību vai ar Latvijā izgatavota agregāta izgatavotāja izdotu sertifikātu);

53.1.3.3. aktu par juridiskai personai piederoša numurētā agregāta nodo­šanu īpašumā (kopā ar izziņu par numurētā agregāta piederību vai ar Latvijā izgatavota agregāta izgatavotāja izdotu sertifikātu);

53.1.3.4. apķīlātās vai valstij piekritīgās mantas izsoles aktu par transport­līdzekļa vai numurētā agregāta pārdošanu. Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts nav reģistrēts Latvijā, papildus iesniedz dokumentu par to, ka numurētā agregāta vai transportlīdzekļa ievešana Eiropas Ekonomikas zonā no trešās valsts (valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts) ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauju reģistrēt numurēto agregātu;".

28. Svītrot 54.1.6. un 54.2.6.apakšpunktā vārdus "Ja CSDD rīcībā ir informācija par nodokļa samaksu, dokuments nav jāie­sniedz".

29. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Reģistrācijas dokumentu zudušā vietā izsniedz vai reģistrācijas dokumentu maina šādā kārtībā:

55.1. lai mainītu reģistrācijas dokumentu vai saņemtu jaunu zudušā vietā, iesniedz šādus dokumentus:

55.1.1. iesniegumu;

55.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, ja nepieciešama reģistrācijas apliecība zudušās vietā. Reģistrācijas apliecības maiņai, kā arī tirdzniecības numura kartes, izmēģinājuma numura kartes un izziņas par numurētā agregāta piederību maiņai izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu nav nepieciešama;

55.1.3. reģistrācijas dokumentu (tā maiņas gadījumā). Reģistrācijas doku­mentu maina, ja iesniedz reģistrācijas dokumentu, kuram var konstatēt veidlapas numuru, vai reģistrācijas dokumentu, kurš pēc sabojāšanas nav viengabala, bet ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šī reģistrācijas dokumenta;

55.1.4. policijas izziņu par reģistrācijas dokumenta zādzības faktu vai attiecīgas institūcijas izziņu par reģistrācijas dokumenta bojāeju nepārvaramas varas iedarbības dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu);

55.2. izsniedzot jaunu reģistrācijas dokumentu zudušā vietā, transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par to, ka iepriek­šējais uzskatāms par nederīgu."

30. Svītrot 57.1.4.apakšpunktā vārdus "Policijas izziņa nav jāiesniedz, ja CSDD rīcībā ir informācija par zagtas numura zīmes(-ju) atrašanos meklēšanā vai ja numura zīme(-es) nozaudēta vai zudusi citos apstākļos".

31. Izteikt 57.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.3. šajā punktā minētās prasības attiecināmas arī uz Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu numura zīmēm, kuras neatbilst valsts standartam LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" (vecā parauga numura zīmēm)."

32. Aizstāt 58.3.apakšpunktā vārdus "transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņas gadījumā" ar vārdiem "ja mainās transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs (izņemot gadījumu, ja, mainoties īpašniekam, nemainās transport­līdzekļa turētājs, kura transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss)".

33. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli, kuram transportlīdzekļu reģistrā ir dzēsta komercķīlas atzīme, noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā šādā kārtībā:

65.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

65.1.1. iesniegumu;

65.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

65.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, saņem jaunu reģistrācijas apliecību uz īpašnieka vārda šo noteikumu 55.punktā minētajā kārtībā. Reģistrācijas apliecību īpašnieka vārdā var atjaunot komercķīlas ņēmējs, papildus uzrādot ķīlas līguma oriģinālu un iesniedzot kopiju;

65.1.4. komercķīlu reģistra izsniegtu lēmumu paziņojumam par komercķīlas tiesības izlietošanas reģistrēšanu. Šajā gadījumā papildus 63.2.apakšpunktā minētajām atzīmēm norāda "Lēmums paziņojumam par komercķīlas tiesības izlietošanas reģistrēšanu";

65.2. ķīlā ņemto transportlīdzekli nereģistrē uz ķīlas ņēmēja vārda, bet to var atsavināt, nododot realizācijai tirdzniecības uzņēmumam vai izsniedzot ieguvējam aktu par ieķīlāta un neizpirkta transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam. Ja ķīlas ņēmējs ir fiziska persona, aktam nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Ja ķīlas ņēmējs ir juridiska persona, aktu apliecina ar atbildīgās personas parakstu."

34. Papildināt 67.1.5.apakšpunkta otro teikumu aiz vārdiem "šo faktu apliecinošs dokuments" ar vārdiem "vai transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis atrodas meklēšanā vairāk nekā gadu".

35. Papildināt 67.3.apakšpunktu aiz vārdiem "reģistrēt kā transportlīdzekli aizliegts" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja tas norakstīts, pamatojoties uz transportlīdzekļu reģistra informāciju par transportlīdzekļa atrašanos meklēšanā".

36. Papildināt noteikumus ar 67.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"67.7. transportlīdzekli var noņemt no uzskaites norakstīšanai arī bez šo noteikumu 67.1.apakšpunktā minēto dokumentu un numura zīmju iesniegšanas, ja CSDD saņemta informācija no ārvalsts reģistrācijas vai citas kompetentas iestādes par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai bojāeju."

37. Izteikt 70.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.1.5. dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Ekonomikas zonā no trešās valsts (valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts) ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;".

38. Papildināt noteikumus ar 70.1.8.apakš­punktu šādā redakcijā:

"70.1.8. ja transportlīdzeklis saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, - dokumentu par nodokļa samaksu (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);".

39. Izteikt 70.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.2. uz laiku reģistrē transportlīdzekļus:

70.2.1. kuri pastāvīgi ir vai tiks reģistrēti ārvalstīs un kuri ievesti Latvijā uz laiku, bez nodoma tos reģistrēt Latvijā pastāvīgi. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku". Transportlīdzekļus, kuru pastāvīga reģistrācija Latvijā ir aizliegta, atļauts reģistrēt vienu reizi uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku. Aizliegts reģistrēt Latvijā pastāvīgi". Šis nosacījums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs;

70.2.2. kuriem nepieciešama atbilstības novērtējuma procedūras pabeigšana un par to iesniegts Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas atzinums par transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku bez atbilstības apliecinājuma. Aizliegts atsavināt". Šis nosacījums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs;".

40. Papildināt 75.punktu aiz saīsinājuma "CSDD" ar vārdiem "ne retāk kā reizi divos mēnešos".

41. Svītrot 80.punktu.

42. Aizstāt 1.pielikuma 27.1.apakšpunktā vārdus "rēķina-izziņas" ar vārdiem "rēķina-uzziņas".

43. Svītrot 1.pielikuma 27.4.apakšpunktā vārdus "zīmogu un".

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 726Pieņemts: 30.10.2007.Stājas spēkā: 03.11.2007.Zaudē spēku: 31.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 02.11.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
165712
03.11.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva