Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.683

Rīgā 2007.gada 9.oktobrī (prot. Nr.57 17.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzde­vumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 29.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus un skaitli "Valsts statistikas likuma 7.1 pantu un".

2. 1.pielikumā "Profesiju klasifikators":

2.1. izteikt nodaļā "Saturs" pirmās pamatgrupas nosaukumu šādā redak­cijā:

"LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI";

2.2. izteikt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" pirmās pamatgrupas, 11 apakšgrupas, 112 mazās grupas, 1122, 1123, 1126 atsevišķās grupas un 113 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

2.2.1. "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI";

2.2.2. "11 LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI";

2.2.3. "112 Valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji";

2.2.4. "1122 Valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā

1123 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts diplomātiskajā un konsulārajā dienestā";

2.2.5. "1126 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts ieņēmumu dienestā";

2.2.6. "113 Pašvaldību un pašvaldības policijas vadītāji";

2.3. papildināt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARP­TAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" pirmās pamatgrupas "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI" 113 mazās grupas "Pašvaldību un pašvaldības policijas vadītāji" atsevišķo grupu uzskaitījumu aiz 1130 atsevišķās grupas ar šādu atsevišķo grupu:

"1131 Pašvaldības policijas vadītāji";

2.4. izteikt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" otrās pamatgrupas "VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2212, 2224, 2481 un 2484 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

2.4.1. "2212 Fiziologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

2.4.2. "2224 Farmaceiti un farmakologi";

2.4.3. "2481 Valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.4.4. "2484 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.5. izteikt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" trešās pamatgrupas "SPECIĀLISTI" 3212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"3212 Agronomijas, mežsaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti";

2.6. papildināt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARP­TAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" trešās pamatgrupas "SPECIĀLISTI" 345 mazās grupas "Civilās drošības un aizsardzības speciālisti" atsevišķo grupu uzskaitījumu aiz 3454 atsevišķās grupas ar šādu atsevišķo grupu:

"3455 Pašvaldības policijas speciālisti";

2.7. izteikt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" astotās pamatgrupas "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8333 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"8333 Celtņu (piemēram, autoceltņu, portālceltņu, peldošo celtņu) un citu kraušanas iekārtu operatori";

2.8. izteikt I nodaļā "I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS" devītās pamatgrupas "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"9212 Mežsaimniecības nekvalificētie strādnieki";

2.9. izteikt II nodaļā pirmās pamatgrupas kopsavilkumā pirmās pamatgru­pas, 11 apakšgrupas, 112 mazās grupas, 1122, 1123, 1126 atsevišķās grupas un 113 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

2.9.1. "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI";

2.9.2. "11 LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI";

2.9.3. "112 Valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji";

2.9.4. "1122 Valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā

1123 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts diplomātiskajā un konsulārajā dienestā";

2.9.5. "1126 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts ieņēmumu dienestā";

2.9.6. "113 Pašvaldību un pašvaldības policijas vadītāji";

2.10. papildināt II nodaļā pirmās pamatgrupas "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀ­JI" kopsavilkumā 113 mazās grupas "Pašvaldību un pašvaldības policijas vadītāji" atsevišķo grupu uzskaitījumu aiz 1130 atsevišķās grupas ar šādu atsevišķo grupu:

"1131 Pašvaldības policijas vadītāji";

2.11. izteikt II nodaļā pirmās pamatgrupas nosaukumu šādā redakcijā:

"LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI";

2.12. papildināt II nodaļā pirmās pamatgrupas "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀ­JI" aprakstu aiz vārdiem "valsts amatpersonas" ar vārdiem "ierēdņi vadītāja amatā";

2.13. papildināt II nodaļā pirmās pamatgrupas "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀ­JI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt citus" ar vārdiem "ierēdņus un";

2.14. izteikt II nodaļā pirmās pamatgrupas "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI" apakšgrupu uzskaitījumā 11 apakšgrupas nosaukumu šādā redakcijā:

"11 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji";

2.15. izteikt II nodaļā 11 apakšgrupas nosaukumu šādā redakcijā:

"LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI";

2.16. papildināt II nodaļā 11 apakšgrupas "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMAT­PERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI" aprakstu aiz vārdiem "valsts amatpersonas" ar vārdiem "ierēdņi vadītāja amatā";

2.17. papildināt II nodaļā 11 apakšgrupas "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMAT­PERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt citus" ar vārdiem "ierēdņus un";

2.18. izteikt II nodaļā 11 apakšgrupas "LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI" mazo grupu uzskaitījumā 112 un 113 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"112 Valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

113 Pašvaldību un pašvaldības policijas vadītāji";

2.19. izteikt II nodaļā 112 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI";

2.20. papildināt II nodaļā 112 mazās grupas "VALSTS AMATPERSO­NAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI" aprakstu aiz vārdiem "Valsts amatpersonas" ar vārdiem "ierēdņi vadītāja amatā";

2.21. papildināt II nodaļā 112 mazās grupas "VALSTS AMATPERSO­NAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pārstāvēt valsti starpvalstu organizācijās" ar vārdiem "informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem, nodrošinot Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā pieņemto lēmumu skaidrošanu; vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizēt žurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām";

2.22. izteikt II nodaļā 112 mazās grupas "VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI" atsevišķo grupu uzskaitījumā 1122, 1123 un 1126 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

2.22.1. "1122 Valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā

1123 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts diplomātiskajā un konsulārajā dienestā";

2.22.2. "1126 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts ieņēmumu dienestā";

2.23. papildināt II nodaļā 1121 atsevišķās grupas "VALSTS AMATPER­SONAS" profesiju uzskaitījumu ar šādām profesijām:

2.23.1. "1121 24 Valsts SEKRETĀRA PADOMNIEKS

1121 25 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS";

2.23.2. "1121 29 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PADOMNIEKS

1121 30 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS";

2.23.3. "1121 40 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS";

2.24. izteikt II nodaļā 1122 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ";

2.25. aizstāt II nodaļā 1122 atsevišķās grupas "VALSTS CIVILDIENES­TA IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ" aprakstā vārdus "Valsts kancelejas, ministrijas, Ministru prezidenta biedra sekretariāta, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāji, kā arī ministrijas, īpašu uzdevumu ministra vai Ministru prezidenta biedra pakļautībā vai pārraudzībā esošās valsts pārvaldes iestādes vadītāji" ar vārdiem "Valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts kancelejā, ministrijā, Ministru kabineta biedra sekretariātā, kā arī ministrijas, īpašu uzdevumu ministra vai Ministru prezidenta biedra pakļautībā vai pārraudzībā esošajā valsts pārvaldes iestādē";

2.26. svītrot II nodaļā 1122 atsevišķās grupas "VALSTS CIVILDIENES­TA IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem, nodrošinot Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā pieņemto lēmumu skaidrošanu; vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizēt žurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām";

2.27. svītrot II nodaļā 1122 atsevišķās grupas "VALSTS CIVILDIENES­TA IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

2.27.1. "1122 16 Valsts SEKRETĀRA PADOMNIEKS

1122 39 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS";

2.27.2. "1122 104 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PADOMNIEKS

1122 105 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS";

2.27.3. "1122 117 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS";

2.28. izteikt II nodaļā 1123 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VALSTS DIPLOMĀTISKAJĀ UN KONSULĀRAJĀ DIENESTĀ";

2.29. aizstāt II nodaļā 1123 atsevišķās grupas "SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VALSTS DIPLOMĀTISKAJĀ UN KONSULĀ­RAJĀ DIENESTĀ" aprakstā vārdus "Valsts diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas" ar vārdiem "Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts diplomātiskajā un konsulārajā dienestā";

2.30. papildināt II nodaļā 1123 atsevišķās grupas "SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VALSTS DIPLOMĀTISKAJĀ UN KONSULĀRAJĀ DIENESTĀ" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt citus" ar vārdiem "ierēdņus un";

2.31. svītrot II nodaļā 1125 atsevišķās grupas "IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDES SISTĒMAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"1125 04 Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta PRIEKŠNIEKS

1125 05 Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 06 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1125 08 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 10 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes galvenais INSPEKTORS (daļas priekšnieka vietnieks)

1125 11 Cietuma PRIEKŠNIEKS

1125 12 Cietuma PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 13 Cietuma PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 14 Cietuma daļas PRIEKŠNIEKS

1125 15 Cietuma daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 16 Cietuma vienības PRIEKŠNIEKS

1125 17 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKS

1125 18 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 19 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 20 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1125 21 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 22 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vienības PRIEKŠNIEKS

1125 23 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKS

1125 24 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 25 Mācību metodiskā centra daļas PRIEKŠNIEKS

1125 26 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes slimnīcas PRIEKŠNIEKS

1125 27 Cietuma PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 28 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 29 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 30 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes sardzes PRIEKŠNIEKS";

2.32. papildināt II nodaļā 1125 atsevišķās grupas "IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDES SISTĒMAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu ar šādām profesijām:

"1125 31 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKS

1125 32 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 33 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKS

1125 34 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 35 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta VIRSKAPELĀNS

1125 36 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS

1125 37 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 38 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 39 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKS

1125 40 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 41 Ieslodzījuma vietas vienības PRIEKŠNIEKS

1125 42 Mācību centra PRIEKŠNIEKS

1125 43 Mācību centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 44 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS";

2.33. izteikt II nodaļā 1126 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ";

2.34. aizstāt II nodaļā 1126 atsevišķās grupas "SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ" aprakstā vārdu "Vadītāji" ar vārdiem "Specializētā valsts civil­dienesta ierēdņi vadītāja amatā";

2.35. izteikt II nodaļā 113 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"PAŠVALDĪBU UN PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VADĪTĀJI";

2.36. izteikt II nodaļā 113 mazās grupas "PAŠVALDĪBU UN PAŠVAL­DĪ­BAS POLICIJAS VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un likumu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus pilsoņu dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt sava rajona iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēt tos par valstī pieņemtajiem likumiem un norādījumiem; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt rezultātus, ziņot par tiem augstākajam vadītājam; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.";

2.37. papildināt II nodaļā 113 mazās grupas "PAŠVALDĪBU UN PAŠ­VALDĪBAS POLICIJAS VADĪTĀJI" atsevišķo grupu uzskaitījumu aiz 1130 atsevišķās grupas ar šādu atsevišķo grupu:

"1131 Pašvaldības policijas vadītāji";

2.38. papildināt II nodaļā 1130 atsevišķo grupu "PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI" ar profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un likumu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus pilsoņu dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt sava rajona iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēt tos par valstī pieņemtajiem likumiem un norādījumiem; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.";

2.39. papildināt II nodaļā 1130 atsevišķās grupas "PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1130 12 profesijas ar šādām profesijām:

"1130 13 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKS

1130 14 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1130 15 Rajona /priekšpilsētas IZPILDDIREKTORS

1130 16 Rajona /priekšpilsētas IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1130 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (pašvaldībās)

1130 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (pašvaldībās)";

2.40. papildināt II nodaļā 113 mazo grupu "PAŠVALDĪBU UN PAŠ­VALDĪBAS POLICIJAS VADĪTĀJI" ar 1131 atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"1131 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VADĪTĀJI

Pašvaldības policijas struktūrvienību vadītāji tiešā policijas priekšnieka vai tā vietnieku vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē iestādes administratīvās funkcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt iestādes administratīvās funkcijas; noteikt iestādes politiku atbilstoši sabiedrības interesēm un pašvaldības uzdevumiem, plānot budžetu; nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darbu, kontrolēt tā izpildi; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; nodrošināt visu iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem un instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1131 01 Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 02 Dienesta izmeklēšanas nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 03 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 04 Speciālā nodrošinājuma nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 05 Iepirkumu nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 06 Analītiskās nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 07 Transporta nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 08 Saimniecības nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 09 Lietvedības nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 10 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS";

2.41. aizstāt II nodaļā 121 mazās grupas "KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu vārdus "vadīt citus darbiniekus" ar vārdiem "organizēt un vadīt valdes, komisijas un padomes darbu; sagatavot atzinumus, vērtējumus un priekšlikumus; organizēt un nodrošināt saskaņoto un akceptēto būvprojektu vai citas būvniecības dokumentācijas pārbaudi; vadīt citus darbiniekus";

2.42. papildināt II nodaļā 1210 atsevišķās grupas "KOLEKTĪVIE VADĪ­TĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1210 37 profesijas ar šādām profesijām:

"1210 38 ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS

1210 39 Valdes VADĪTĀJS

1210 40 Komisijas VADĪTĀJS

1210 41 Padomes VADĪTĀJS";

2.43. papildināt II nodaļā 1222 atsevišķās grupas "PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI RŪPNIECĪBĀ" profesiju uzskaitījumu aiz 1222 08 profesijas ar šādu profesiju:

"1222 09 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS";

2.44. papildināt II nodaļā 1229 atsevišķās grupas "PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI CITĀS JOMĀS" profesiju uzskaitījumu aiz 1229 45 profesijas ar šādām profesijām:

"1229 46 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 47 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 48 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 49 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)";

2.45. papildināt II nodaļā 1231 atsevišķās grupas "FINANŠU UN ADMI­NISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1231 23 profesijas ar šādām profesijām:

"1231 24 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 25 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS";

2.46. papildināt II nodaļā 1233 atsevišķās grupas "PĀRDOŠANAS UN IEPIRKŠANAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1233 04 profesijas ar šādām profesijām:

"1233 05 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 06 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS";

2.47. izteikt III nodaļā otrās pamatgrupas "VECĀKIE SPECIĀLISTI" kopsavilkumā 2212, 2224, 2481 un 2484 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

2.47.1. "2212 Fiziologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

2.47.2. "2224 Farmaceiti un farmakologi";

2.47.3. "2481 Valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.47.4. "2484 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.48. papildināt III nodaļā 2131 atsevišķās grupas "SKAITĻOŠANAS SISTĒMU KONSTRUKTORI UN ANALĪTIĶI" aprakstu aiz vārdiem "šo sistēmu praktiskajā izstrādē" ar vārdiem "nodrošina pakalpojumu pārvaldības procesu novērtēšanu, ieviešanu un uzturēšanu";

2.49. papildināt III nodaļā 2131 atsevišķās grupas "SKAITĻOŠANAS SISTĒMU KONSTRUKTORI UN ANALĪTIĶI" profesionālās darbības pamat­uzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem" ar vārdiem "vadīt, kontrolēt un piedalīties informācijas tehnoloģiju (IT) pakal­pojumu pārvaldības procesu novērtēšanā, ieviešanā, uzturēšanā un apmācību vadīšanā komersantā, personālsabiedrībā, iestādē, biedrībā, nodibinājumā un organizācijā; izstrādāt dokumentus par informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpoju­mu pārvaldības sistēmas izmaiņām; piedalīties informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības audita procesos";

2.50. papildināt III nodaļā 2131 atsevišķās grupas "SKAITĻOŠANAS SISTĒMU KONSTRUKTORI UN ANALĪTIĶI" profesiju uzskaitījumu aiz 2131 14 profesijas ar šādām profesijām:

"2131 15 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

2131 16 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2131 17 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS";

2.51. papildināt III nodaļā 2142 atsevišķās grupas "BŪVINŽENIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju" ar vārdiem "izstrādāt un izsniegt piesaistes inženier­komunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiem apbūves elementiem, ņemot vērā normatīvās prasības, apstiprināt pilsētbūv­niecisko dokumentāciju; klasificēt un kontrolēt grafiskā materiāla ievietošanu dokumentu glabātavā; veikt apgaismojuma vai augstsprieguma līniju balstu, karogmastu un citu konstruktīvu elementu piesaisti pie ielu sarkanajām līnijām; izskatīt un pieņemt lēmumus par mazo arhitektūras formu, kiosku, pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju, skulptūru apgaismes iekārtu, vizuā­lās informācijas un labiekārtošanas elementu un citu objektu izvietošanu ielu sarkanajās līnijās un joslā līdz noteiktajai apbūves līnijai; izvērtēt vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas pieteikumus";

2.52. svītrot III nodaļā 2142 atsevišķās grupas "BŪVINŽENIERI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"2142 30 Siltuma un gāzes tehnoloģijas būvINŽENIERIS

2142 31 Ūdens tehnoloģijas būvINŽENIERIS";

2.53. papildināt III nodaļā 2142 atsevišķās grupas "BŪVINŽENIERI" profesiju uzskaitījumu aiz 2142 32 profesijas ar šādām profesijām:

"2142 33 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS

2142 34 Būvniecības tāmju INŽENIERIS

2142 35 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

2142 36 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS";

2.54. papildināt III nodaļā 2149 atsevišķās grupas "CITI ARHITEKTI, INŽENIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "ieviest un piln­veidot tās" ar vārdiem "sagādāt preces; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu";

2.55. papildināt III nodaļā 2149 atsevišķās grupas "CITI ARHITEKTI, INŽENIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2149 63 profesijas ar šādu profesiju:

"2149 64 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS";

2.56. izteikt III nodaļā 221 mazās grupas "VECĀKIE DABASZINĀTŅU SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumā 2212 atsevišķās grupas nosauku­mu šādā redakcijā:

"2212 Fiziologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

2.57. izteikt III nodaļā 2212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"FIZIOLOGI, PATOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI";

2.58. svītrot III nodaļā 2212 atsevišķās grupas "FIZIOLOGI, PATOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" aprakstā vārdus "vai farmakoloģijā";

2.59. svītrot III nodaļā 2212 atsevišķās grupas "FIZIOLOGI, PATOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"2212 15 FARMAKOLOGS

2212 16 ToksikoFARMAKOLOGS";

2.60. izteikt III nodaļā 222 mazās grupas "VECĀKIE VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI (IZŅEMOT SLIMNIEKU KOPĒJUS)" atsevišķo grupu uzskaitījumā 2224 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"2224 Farmaceiti un farmakologi";

2.61. aizstāt III nodaļā 2221 atsevišķās grupas "ĀRSTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "prast sniegt neatliekamo palīdzību" ar vārdiem "prast sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību; organizēt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, veicot profilakses un pretepidēmijas pasā­kumus, epidemioloģisko datu uzskaiti, apstrādi un analīzi; vadīt un organizēt perfuzionistu darbu; nodrošināt kvalitatīvu mākslīgās asinsrites procesu, konsul­tējot perfuzionistus, anesteziologus un ķirurgus";

2.62. papildināt III nodaļā 2221 atsevišķās grupas "ĀRSTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2221 109 profesijas ar šādu profesiju:

"2221 110 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)";

2.63. izteikt III nodaļā 2224 atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"2224 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FARMACEITI UN FARMAKOLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku farmācijā un farmakoloģijā un lieto to praksē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, kon­cepcijas un metodiku attiecīgās nozarēs; darba rezultātus noformēt zinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt un siste­matizēt eksperimentālo un klīnisko pētījumu rezultātus; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku un dzīvnieku saslimšanas un citu traucējumu raksturu, cēloņus un attīstību; veikt izmēģinājumus, pētot medikamentu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem un fizioloģiskajiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus; izmantot zināšanas ražošanas, medicīnas un citu nozaru attiecīgās jomās; piedalīties pacienta apskatē, konsultēt un uzraudzīt pacientu medikamentozo ārstēšanu; dokumentēt medikamentozo ārstēšanu un veikt farmakoekonomisko analīzi; veikt farmaceitisko aprūpi - sniegt farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu, gatavot zāles atbilstoši ārstu receptēm vai noteiktiem priekšrakstiem vai vadīt to gatavošanu, kontrolēt zāļu identitāti un kvalitāti, izplatīt zāles un citus veselības aprūpes produktus un nodrošināt zāļu lietošanas uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām; piedalīties normatīvo aktu pilnveidošanā; piedalīties iedzīvotāju veselības veicināšanas, izglītošanas un ārstniecības procesā, veicināt racionālu zāļu lietošanu; veikt ar zāļu patēriņu un veselīgu uzturu saistītus pētījumus, plānošanu un analīzi; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2224 01 FARMACEITS

2224 02 Klīniskais FARMACEITS

2224 03 FARMAKOLOGS

2224 04 ToksikoFARMAKOLOGS";

2.64. izteikt III nodaļā 223 mazās grupas "VECĀKIE SLIMNIEKU KOP­ŠANAS UN VECMĀŠU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību, veikt aktīvo un profilakses ārstēšanu, injicēt, veikt nespējnieku un citu pacientu, kā arī grūtnieču un jaundzimušo bērnu aprūpi slimnīcās, klīnikās un citās ārstniecības iestādēs; asistēt ārsta darbā, ārsta prombūtnē ekstremālos gadījumos sniegt pirmo palīdzību; zināt medikamentu lietošanas, pārsiešanas un citus ārstēšanas paņē­mienus, ko noteicis ārsts; pārraudzīt un koordinēt darba operācijās iesaistītā jaunākā medicīnas un cita personāla darbu; piedalīties garīgi slimu cilvēku sagatavošanā fiziskam un psiholoģiskam ārstēšanas procesam; piedalīties garīgi vai fiziski traumētu slimnieku sagatavošanā sabiedriskajai rehabilitācijai, turpmākai attīstībai un izglītības iegūšanai; sniegt pacientiem kvalificētu medicī­nisko aprūpi mājās; sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību sabiedriskās vietās vai darba vietās; sniegt medicīniskas konsultācijas skolās, rūpnīcās un citās institūcijās; uzraudzīt vispārējo mātes veselību grūtniecības laikā, konsultējot un aprūpējot viņu; saņemt bērnus normālu dzemdību gadījumos un palīdzēt ārstam sarežģītās dzemdībās; apmeklēt mātes pēcdzemdību periodā un sekot mātes veselībai un bērna attīstības progresam, konsultēt vecākus par bērna kopšanu; sniegt konsultācijas par dzimstības kontroles metodēm; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.";

2.65. izteikt III nodaļā 2230 atsevišķās grupas "VECĀKIE SLIMNIEKU KOPŠANAS UN VECMĀŠU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskai­tījumā 2230 03 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2230 03 Vecākā medicīnas MĀSA";

2.66. izteikt III nodaļā 2331 atsevišķās grupas "PAMATIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SKOLOTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- gatavot izglītības programmas un mācīt lasīšanu, rakstīšanu, matemā­tiku un citus mācību priekšmetus atbilstoši ieteiktajam mācību plānam; gatavot, izraudzīties un novērtēt testus un uzdevumus, lai attīstītu skolēnu domāšanu, noteiktu to sekmju līmeni un, ja nepieciešams, norādītu, kā šo līmeni uzlabot; organizēt un vadīt skolēnu ārpusklases darbu; veicināt skolēna individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar skolēna vecākiem un citiem skolotājiem; nodrošināt skolēnu disciplīnu klasē un ārpus tās; gatavot pārskatus par mācību darbu; veikt līdzīga satura uzdevumus.";

2.67. papildināt III nodaļā 2359 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevu­mu sadaļu aiz vārdiem "un audzināšanas procesa īstenošanai" ar vārdiem "apzināt, analizēt un organizēt konkrētā pašvaldībā pedagoģiski medicīnisku palīdzību ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, organizējot pirmsskolas grupas dažādiem profiliem; analizēt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības teritorijā; piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu sagatavošanā licencēšanai; piedalīties izglītības pārvaldes darba plānošanā; apkopot un veikt vispārizglītojošo skolu statistisko un analītisko mācību darba analīzi; konsultēt izglītības iestāžu direktorus, direktoru vietniekus, metodiķus, pašvaldības skolu skolotāju metodisko apvienību vadītājus un pedagogus par izglītības satura, vērtēšanas, metodikas, pārbaudes darbu organizācijas un citiem jautājumiem; informēt sabiedrību par vispārējās izglītības jautājumiem pašvaldības teritorijā; konsultēt un koordinēt izglītības iestādes jautājumos, kas saistīti ar vērtēšanas procesa organizāciju; uzraudzīt un apsekot bērnu tiesību nodrošinājumu un interešu ievērošanu pašvaldības teritorijā; koordinēt dažādu institūciju (piemē­ram, mācību un audzināšanas iestādes, bāriņtiesas, sociālās palīdzības dienesti, ārstniecības iestādes, sabiedriskās organizācijas) sadarbību bērnu tiesību aizsar­dzības jautājumos; izzināt un analizēt bērnu tiesību aizsardzības nodrošinājumu pašvaldības teritorijā un veikt pasākumus, lai pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību; informēt un izglītot bērnus, lai veidotu iemaņas, kā izsargāties no situācijām, kurās var tikt apdraudēta garīgā un fiziskā veselība; veikt pasākumus bērnu tiesību pārkāpumu atklāšanā un novēršanā; kā pilnvarotai personai pārstāvēt bērna intereses tiesu iestādēs; piedalīties bērnu dzīves un audzināšanas apstākļu izpētē un konfliktsituāciju risināšanā; kārtot nepieciešamo dokumen­tāciju bērna nosūtīšanai uz mācību un pāraudzināšanas iestādēm; piedalīties profilaktiskajā darbā ar sociālā riska ģimenēm; piedalīties pašvaldības skolas vecuma bērnu uzskaitē, noskaidrot apstākļus, ja bērni neapmeklē skolu; organizēt izglītojošo darbu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; informēt sabiedrību par bērna tiesību aizsardzības stāvokli pašvaldības teritorijā";

2.68. papildināt III nodaļā 2359 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE IZ­GLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2359 07 profe­sijas ar šādām profesijām:

"2359 08 Pirmsskolas iestāžu SPECIĀLISTS

2359 09 Vispārizglītojošo skolu SPECIĀLISTS

2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos";

2.69. papildināt III nodaļā 2411 atsevišķās grupas "GRĀMATVEŽI" pro­fe­sionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "gatavot normatīvos un metodiskos dokumentus, veikt analītisko darbu" ar vārdiem "identificēt iestādes iekšējā audita apjomā esošo auditējamo sistēmu kopumu; sagatavot iestādes iek­šējā audita ilgtermiņa attīstības plānu, stratēģisko plānu, gada plānu un iekšējo auditora mācību plānu; nodrošināt finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un citu veidu iekšējo auditu veikšanu; organizēt iekšējos auditus atbilstoši iekšējā audita standartiem un ētikas principiem";

2.70. papildināt III nodaļā 2411 atsevišķās grupas "GRĀMATVEŽI" profesiju uzskaitījumu aiz 2411 13 profesijas ar šādām profesijām:

"2411 14 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS

2411 15 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS

2411 16 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS

2411 17 Iekšējais AUDITORS";

2.71. papildināt III nodaļā 2413 atsevišķās grupas "KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2413 03 profesijas ar šādu profesiju:

"2413 04 Kvalitātes VADĪTĀJS";

2.72. papildināt III nodaļā 2419 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "un citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus" ar vārdiem "apzināt ar komerc­darbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā; sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju valsts un pašvaldību institūcijām; kontrolēt un organizēt kontrolieru darbības un taktiku pārbaudes vietās; vadīt un organizēt kontrolieru darbu; aizturēt un izņemt dokumentus, izsniegt pagaidu atļaujas; pieņemt lēmumu par administratīvās lietas uzsākšanu, sastādīt protokolus un citus administratīvos dokumentus";

2.73. papildināt III nodaļā 2419 atsevišķās grupas "CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2419 19 profesijas ar šādām profe­sijām:

"2419 20 Komercdarbības KONSULTANTS

2419 21 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm

2419 22 Vecākais KONTROLIERIS

2419 23 KONTROLIERIS

2419 24 Jaunākais KONTROLIERIS";

2.74. papildināt III nodaļā 2422 atsevišķās grupas "TIESNEŠI" profe­sionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "spriedumus un pieņemtos lēmumus" ar vārdiem "plānot, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas locekļu darbu, pārstāvēt bāriņtiesu valsts un pašvaldību institūcijās, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs";

2.75. papildināt III nodaļā 2422 atsevišķās grupas "TIESNEŠI" profesiju uzskaitījumu aiz 2422 12 profesijas ar šādu profesiju:

"2422 13 Bāriņtiesas (pagasttiesas) PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS";

2.76. papildināt III nodaļā 2441 atsevišķās grupas "EKONOMISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2441 17 profesijas ar šādu profesiju:

"2441 18 Galvenais EKONOMISTS";

2.77. papildināt III nodaļā 248 mazās grupas "VALSTS PĀRVALDES VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību" ar vārdiem "organizēt bīstamo vielu, priekšmetu un citu mantu robežšķērsošanas kārtību; transportlīdzekļu robežkontroli; organizēt un vadīt personu glābšanu uz ūdens, transportlīdzekļu meklēšanu un aizturēšanu; kontrolēt dienesta dokumentāciju; organizēt sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām; kontrolēt personas, transportlīdzekļus vai objektus; organizēt glābšanas darbus avāriju, stihisku nelaimju gadījumos; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus; novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju";

2.78. izteikt III nodaļā 248 mazās grupas "VALSTS PĀRVALDES VECĀKIE SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumā 2481 un 2484 atseviš­ķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

2.78.1. "2481 Valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.78.2. "2484 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.79. izteikt III nodaļā 2481 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI, IZŅEMOT IERĒDŅUS VADĪTĀJA AMATĀ";

2.80. aizstāt III nodaļā 2481 atsevišķās grupas "VALSTS CIVILDIENES­TA IERĒDŅI, IZŅEMOT IERĒDŅUS VADĪTĀJA AMATĀ" aprakstā vārdus "vecākie speciālisti" ar vārdiem "valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.81. izteikt III nodaļā 2481 atsevišķās grupas "VALSTS CIVILDIENES­TA IERĒDŅI, IZŅEMOT IERĒDŅUS VADĪTĀJA AMATĀ" profesiju uzskaitījumā 2481 10 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2481 10 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)";

2.82. svītrot III nodaļā 2482 atsevišķās grupas "IEKŠLIETU JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"2482 69 Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva POLICISTS

2482 70 Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva POLICISTS";

2.83. svītrot III nodaļā 2483 atsevišķās grupas "IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDES SISTĒMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"2483 01 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes vecākais INSPEKTORS

2483 02 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes INSPEKTORS

2483 03 Cietuma vecākais INSPEKTORS

2483 04 Cietuma INSPEKTORS

2483 05 Cietuma INŽENIERIS

2483 06 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vecākais INSPEKTORS

2483 07 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes INSPEKTORS

2483 08 Mācību metodiskā centra vecākais INSPEKTORS

2483 09 Mācību metodiskā centra vecākais PASNIEDZĒJS

2483 10 Mācību metodiskā centra PASNIEDZĒJS

2483 11 Mācību metodiskā centra INSPEKTORS";

2.84. papildināt III nodaļā 2483 atsevišķās grupas "IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDES SISTĒMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2483 11 profesijas ar šādām profesijām:

"2483 12 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta vecākais INSPEKTORS

2483 13 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta INSPEKTORS

2483 14 Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

2483 15 Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

2483 16 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS

2483 17 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS

2483 18 Mācību centra PASNIEDZĒJS

2483 19 Mācību centra INSPEKTORS";

2.85. izteikt III nodaļā 2484 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ, IZŅEMOT IERĒDŅUS VADĪTĀJA AMATĀ";

2.86. aizstāt III nodaļā 2484 atsevišķās grupas "SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ, IZŅEMOT IERĒDŅUS VADĪTĀJA AMATĀ" aprakstā vārdus "vecākie spe­ciālisti Valsts ieņēmumu dienestā" ar vārdiem "specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.87. izteikt IV nodaļā trešās pamatgrupas "SPECIĀLISTI" kopsavilkumā 3212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"3212 Agronomijas, mežsaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti";

2.88. papildināt IV nodaļā trešās pamatgrupas "SPECIĀLISTI" kopsavil­kumā 345 mazās grupas "Civilās drošības un aizsardzības speciālisti" atsevišķo grupu uzskaitījumu aiz 3454 atsevišķās grupas ar šādu atsevišķo grupu:

"3455 Pašvaldības policijas speciālisti";

2.89. papildināt IV nodaļā 3112 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu" ar vārdiem "sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem; sagatavot administratīvos aktus; konsultēt apmeklētājus; piedalīties priekšlikumu izstrādē industriālā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai; piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; piedalīties vienotas informatīvās bāzes izveidē par esošajām un projektējamām apakšzemes inženierkomunikācijām";

2.90. papildināt IV nodaļā 3112 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS SPE­CIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3112 18 profesijas ar šādām profesijām:

"3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS

3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS

3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS";

2.91. papildināt IV nodaļā 3113 atsevišķās grupas "ELEKTROTEHNI­KAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izstrādāt elektroietaišu projektus" ar vārdiem "izsniegt rakšanas darbu atļaujas saskaņā ar aģentūras ekspluatācijas rajonu pārskatiem; iezīmēt planšetēs jaunas apgaismojuma kabeļu līnijas; izgatavot planšetu kopijas pazemes komunikāciju uzrādīšanai un to skiču iesniegšanai būvdarbu objektos; ja nepieciešams, veikt kabeļu piesaistēm kontrolmērījumus; konstruēt jaunas planšetes; veikt materiālu kopēšanas darbus, uzraudzīt aģentūras tehnisko arhīvu un materiālu izsniegšanas kārtību";

2.92. svītrot IV nodaļā 3113 atsevišķās grupas "ELEKTROTEHNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3113 11 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS";

2.93. papildināt IV nodaļā 3113 atsevišķās grupas "ELEKTROTEHNI­KAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3113 14 profesijas ar šādu profesiju:

"3113 15 Tehniskais SPECIĀLISTS";

2.94. svītrot IV nodaļā 3114 atsevišķās grupas "ELEKTRONIKAS UN TELESAKARU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3114 16 Telesakaru INŽENIERIS";

2.95. izteikt IV nodaļā 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3115 44 un 3115 56 profesijas nosauku­mu šādā redakcijā:

2.95.1. "3115 44 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS";

2.95.2. "3115 56 Kuģa TEHNIĶIS";

2.96. svītrot IV nodaļā 3116 atsevišķās grupas "INŽENIERĶĪMIJAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3116 07 Ķīmijas INŽENIERIS";

2.97. papildināt IV nodaļā 3121 atsevišķās grupas "SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "un atbilstību noteiktajām prasībām" ar vārdiem "izstrādāt un noformēt dokumentus; organizēt pakalpojumu un dokumentu aprites procedūru aprakstī­šanu; iegūt, analizēt un klasificēt informāciju; nodrošināt mājas lapas internetā pastāvēšanu un (vai) strādāt ar attēla rediģēšanu un izstrādāt vienkāršas pro­grammas; veikt nepieciešamās izmaiņas mājas lapas internetā saturā saskaņā ar pasūtītāja prasībām; izvietot tekstu, attēlus, virsrakstus, kadrēt un veikt citas līdzīgas darbības; attīstīt mājas lapas internetā dizainu, lietojot speciālas pro­grammatūras; attīstīt iestādes tīmekļa vidi un atbildēt par tehniskiem risināju­miem; veikt mājas lapas izstrādei nepieciešamo programmēšanu; programmēt vai attīstīt satura vadības sistēmas; strādāt ar dizaina un attēlu apstrādes programmām";

2.98. svītrot IV nodaļā 3121 atsevišķās grupas "SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3121 07 Programmēšanas INŽENIERIS";

2.99. papildināt IV nodaļā 3121 atsevišķās grupas "SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3121 24 profesijas ar šādām profesijām:

"3121 25 Informācijas vadības SPECIĀLISTS

3121 26 Mājas lapas ADMINISTRATORS";

2.100. papildināt IV nodaļā 3151 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS INSPEKTORI" profesiju uzskaitījumu aiz 3151 08 pro­fesijas ar šādu profesiju:

"3151 09 BūvINSPEKTORA PALĪGS";

2.101. papildināt IV nodaļā 3152 atsevišķās grupas "DARBA DROŠĪBAS INSPEKTORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "produkcijas realizācijas vietas darba drošības jautājumos" ar vārdiem "kontrolēt pašvaldības normatīvo aktu ievērošanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā; konstatēt pārkāpumus; sastādīt administratīvos protokolus; sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumus labiekārtojuma projektu izstrādei; konsultēt apmek­lētājus jautājumos, kas saistīti ar tradicionālas pilsētvides saglabāšanu, aizsar­dzību un atjaunošanu; izvērtēt un saskaņot reklāmas un vizuālās informācijas izveides priekšlikumus; sniegt rakstiskus atzinumus; piedalīties iesniegto būv­projektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; apsekot aizsargājamos kultū­ras pieminekļus pirms jebkādu darbu sākšanas vai lai noskaidrotu kultūras pie­minekļa saglabāšanas stāvokli; konstatēt laika gaitā radušās pārmaiņas; pārzināt situāciju tradicionālās pilsētvides dizaina objektu saglabāšanā un aizsardzībā";

2.102. papildināt IV nodaļā 3152 atsevišķās grupas "DARBA DROŠĪBAS INSPEKTORI" profesiju uzskaitījumu aiz 3152 16 profesijas ar šādām profesi­jām:

"3152 17 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS

3152 18 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS";

2.103. papildināt IV nodaļā 3153 atsevišķās grupas "PRODUKCIJAS KVALITĀTES INSPEKTORI" aprakstu aiz vārdiem "realizējamo produkciju" ar vārdiem "pārbauda un kontrolē tehnoloģiskā procesa operāciju norises kvali­tātes parametrus un nosaka tehnoloģiskā procesa norises atbilstību tehniskajai dokumentācijai un instrukcijām, kā arī pārbauda materiālu, pusfabrikātu, izej­vielu un gatavo izstrādājumu ķīmiskās, fizikālās, mehāniskās un citas īpašības";

2.104. papildināt IV nodaļā 3153 atsevišķās grupas "PRODUKCIJAS KVALITĀTES INSPEKTORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "un kontrolēt prasību izpildi" ar vārdiem "kontrolēt tehnoloģisko operāciju izpildi; pārbaudīt ķīmisko, fizikālo, tehnisko, mehānisko un citu procesu norises, stāvokļa, kā arī kvalitātes kritēriju atbilstību tehniskajai un tehnoloģiskajai dokumentācijai un instrukcijām; reģistrēt konstatētās parametru novirzes; laboratoriski pārbaudīt tehnoloģiskā procesa norises";

2.105. papildināt IV nodaļā 3153 atsevišķās grupas "PRODUKCIJAS KVALITĀTES INSPEKTORI" profesiju uzskaitījumu aiz 3153 08 profesijas ar šādu profesiju:

"3153 09 Produkcijas KONTROLIERIS";

2.106. izteikt IV nodaļā 321 mazās grupas "DABASZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU NOZARU SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumā 3212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"3212 Agronomijas, mežsaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti";

2.107. izteikt IV nodaļā 3212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redak­cijā:

"AGRONOMIJAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠU­MA SPECIĀLISTI";

2.108. papildināt IV nodaļā 3212 atsevišķās grupas "AGRONOMIJAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTI" profe­sionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt un vadīt darbus stādu audzētavā" ar vārdiem "vērtēt nekustamo īpašumu pasūtītāja - nekustamā īpašuma īpašnieka, pircēja, valsts vai pašvaldības iestādes, kredītiestādes - uzdevumā, vērtējumu saskaņot ar sertificēšanas institūcijas apstiprināto prakses vadītāju (sertificētu personu); izpētīt problēmas un piedāvāt to risinājumu nekustamā īpašuma ietvaros; atlasīt informāciju, izmantojot normatīvos aktus un starptautiskos noteikumus; organizēt lietišķo saraksti un nodrošināt lietvedības prasību ievērošanu; nodrošināt pasūtījuma izpildi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā vai tās atsavināšanā; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par lauku teritorijas brīvo valstij piekrītošo zemi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību pāreju, par pilsētas un lauku teritorijas nekustamā īpašuma sadalīšanu/apvienošanu, nosaukuma/adrešu piešķiršanu un maiņu; noformēt dokumentus par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu; aktuali­zēt zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķus; veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu; sagatavot nepieciešamos materiālus ar zemes lietām saistītām tiesvedībām; izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus; apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai; veikt darbības pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvoja­mo māju reģistrācijai zemesgrāmatā; veikt darbības ar zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju uzņemšanu domes grāmat­vedības bilancē, bilances vērtību maiņu, privatizēto daļu svītrošanu no bilances; koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu maiņu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, valstij piekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā, pašvaldības nekustamā īpašuma izman­tošanu; sekot nekustamo īpašumu nomas un īres līgumu termiņiem un nosacījumu izpildei; pildīt zemes komisijas locekļa pienākumus";

2.109. papildināt IV nodaļā 3212 atsevišķās grupas "AGRONOMIJAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3212 20 profesijas ar šādām profesijām:

"3212 21 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS

3212 22 Zemes lietu SPECIĀLISTS

3212 23 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS";

2.110. papildināt IV nodaļā 3213 atsevišķās grupas "ZEMKOPĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTI" profesionālās darbības pamatuzde­vumu sadaļu aiz vārdiem "kā arī kopt un izstrādāt mežu" ar vārdiem "reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; laboratoriski pārbaudīt asinis uz infekcijas slimībām; vakcinēt dzīvniekus pret infekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībai valstī, rajonā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; kontrolēt kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās";

2.111. papildināt IV nodaļā 3213 atsevišķās grupas "ZEMKOPĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3213 11 profesijas ar šādām profesijām:

"3213 12 Zemnieku KONSULTANTS

3213 13 Lauku attīstības SPECIĀLISTS";

2.112. papildināt IV nodaļā 3221 atsevišķās grupas "ĀRSTA PALĪGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā" ar vārdiem "aptaujāt personas un kontakt­personas infekcijas slimības gadījumā, organizēt laboratorisko pārbaudi, veikt kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, medicīnisko novērošanu; ņemt paraugus laboratoriskajai pārbaudei; izvērtēt vides riska faktoru ietekmi uz veselību, dzīves un darba apstākļiem";

2.113. papildināt IV nodaļā 3221 atsevišķās grupas "ĀRSTA PALĪGI" profesiju uzskaitījumu aiz 3221 06 profesijas ar šādām profesijām:

"3221 07 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3221 08 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS";

2.114. papildināt IV nodaļā 3226 atsevišķās grupas "FIZIOTERAPEITI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "ārstnieciskos un skaistumkopšanas nolūkos" ar vārdiem "podoloģiski izmeklēt pacientus - pārbaudīt pēdas kaulu locītavu sistēmu, asinsriti, jušanas, mīksto audu trofiku un novērtēt bojājuma riska pakāpi, aprūpēt pēdas, veikt profilakses darbu, galvenokārt strādājot ar paaugstināta riska grupas pacientiem";

2.115. papildināt IV nodaļā 3226 atsevišķās grupas "FIZIOTERAPEITI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3226 19 profesijas ar šādu profesiju:

"3226 20 PODOLOGS";

2.116. izteikt IV nodaļā 323 mazās grupas "MEDICĪNISKĀS APRŪPES UN DZEMDĪBU PALĪDZĪBAS PERSONĀLS" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- palīdzēt ārstiem medicīniskajā aprūpē un dzemdībās, praktiski izman­tojot medicīniskās zināšanas profilaksē un ārstēšanā; sniegt palīdzību ārkārtas situācijās, kad ārsta nav klāt; sniegt pakalpojumus, palīdzību un konsultācijas slimniekiem, lai veicinātu izveseļošanos; pieņemt dzemdības vai sniegt palīdzību dzemdībās; mācīt māti kopt jaundzimušo; vadīt citus darbiniekus.";

2.117. svītrot IV nodaļā 3231 atsevišķās grupas "MĀSAS" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3231 26 Sabiedrības veselības MĀSA";

2.118. aizstāt IV nodaļas 3242 atsevišķajā grupā "EKSTRASENSI" vārdus "Šīs atsevišķās grupas profesija" ar vārdiem "Šīs atsevišķās grupas profesijas";

2.119. izteikt IV nodaļā 34 apakšgrupas "CITI SPECIĀLISTI" mazo grupu uzskaitījumā 346 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"346 Sociālā darba speciālisti";

2.120. izteikt IV nodaļā 3412 atsevišķās grupas "APDROŠINĀŠANAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- iegūt informāciju par klientu materiālo stāvokli, kas nepieciešama, nosakot piemērotus apdrošināšanas veidus un to noteikumus; veikt pārrunas ar klientu, nosakot riska pakāpi un veidu, kādā tiek apdrošināts, noteikt apdrošināšanas summu un maksāšanas noteikumus; apspriest noteikumus un sastādīt atkārtotus apdrošināšanas līgumus; apspriest lielu un speciālu projektu vai būvju apdrošināšanas noteikumus, sastādīt līgumus un konsultēt šajos jautājumos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.";

2.121. papildināt IV nodaļā 3416 atsevišķās grupas "SAGĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sekot pārvadātāju darba kvalitātei" ar vārdiem "izstrādāt atbilstošo iepirkumu dokumentāciju; kontrolēt iepirkumu virzību un izpildi";

2.122. papildināt IV nodaļā 3429 atsevišķās grupas "CITI SPECIĀLISTI, AĢENTI UN TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKI" profesionālās darbības pamat­uzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizācijas, iestādes mērķu un uzdevumu sasniegšanai" ar vārdiem "iepirkt un pārdot gatavo produkciju mākslas un amat­niecības jomā; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības; piedalīties kultūras preču izstāžu un reklāmas kampaņu organizēšanā";

2.123. papildināt IV nodaļā 3429 atsevišķās grupas "CITI SPECIĀLISTI, AĢENTI UN TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 3429 31 profesijas ar šādu profesiju:

"3429 32 Mākslas KOMERCDARBINIEKS";

2.124. papildināt IV nodaļā 3431 atsevišķās grupas "PĀRVALDES SEK­RETĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt projekta organizēšanu un vadīšanu" ar vārdiem "analizēt un novērtēt dokumentāciju un kontrolēt dokumentu apriti bāriņtiesā; veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu; kontrolēt un saskaņot bāriņtiesas priekšsēdētāja dažādu pasākumu izpildi";

2.125. papildināt IV nodaļā 3431 atsevišķās grupas "PĀRVALDES SEKRETĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3431 18 profesijas ar šādām profesijām:

"3431 19 Bāriņtiesas (pagasttiesas) PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3431 20 Bāriņtiesas (pagasttiesas) sēžu SEKRETĀRS";

2.126. papildināt IV nodaļā 3432 atsevišķās grupas "TIESĪBU UN TĀM RADNIECĪGU JOMU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3432 12 pro­fesijas ar šādām profesijām:

"3432 13 Bāriņtiesas (pagasttiesas) LOCEKĻA PALĪGS

3432 14 Bāriņtiesas (pagasttiesas) struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS";

2.127. papildināt IV nodaļā 3433 atsevišķās grupas "UZSKAITES SPE­CIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību" ar vārdiem "uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus, pārcenot un norakstīt tos, uzskaitīt pilnvaras un kreditorus; kontrolēt un aprēķināt darba samaksu";

2.128. papildināt IV nodaļā 3433 atsevišķās grupas "UZSKAITES SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "konsul­tēt grāmatvežus grāmatvedības programmas lietošanā" ar vārdiem "sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem klientiem; apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; izpildīt kases operācijas un vienkāršākās valūtas operācijas; nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti";

2.129. papildināt IV nodaļā 3433 atsevišķās grupas "UZSKAITES SPE­CIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3433 09 profesijas ar šādām profesijām:

"3433 10 Finanšu DARBINIEKS

3433 11 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3433 12 Algu GRĀMATVEDIS";

2.130. papildināt IV nodaļā 3439 atsevišķās grupas "CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "un nepieciešamos materiālos un finanšu resursus" ar vārdiem "pārbaudīt deklarētāja personību, adreses esību un tiesisko pamatu; deklarēt dzīvesvietu, anulēt dekla­rēto dzīvesvietu; konsultēt; izsniegt izziņas; pieņemt iedzīvotāju iesniegumus iedzīvotāju deklarēšanas jautājumos; reģistrēt personu deklarēto dzīvesvietu; noformēt darbinieku personas lietas; organizēt apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo ēku apsaimniekošanu; koordinēt dzīvojamo māju apsaimniekotāju darbību; organizēt apsaimniekošanā nodoto ēku renovācijas projektu izstrādi un kredītresursu piesaisti; uzskaitīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu; reģistrēt un likumā noteiktajā kārtībā pieņemt izskatīšanai nekustamo īpašumu pirkumu līgumus pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai; uzskaitīt noslēgtos zemes nomas līgumus; organizēt un kontrolēt nomas maksas iekasē­šanu, uzskaitīt mazdārziņus; slēgt mazdārziņu nomas līgumus; organizēt un kontrolēt pašvaldības dzīvojamā fonda piešķiršanu, organizēt kapitāli remontē­jamo telpu apsekošanu, uzskaiti un piešķiršanu iedzīvotājiem; apsekot pašval­dības īpašumus; reģistrēt jaundzimušos bērnus; pieņemt un reģistrēt paternitātes iesniegumus; noformēt adopcijas dokumentus atbilstoši tiesas spriedumam; reģistrēt personu miršanu, risinot ar to saistītos jautājumus; noformēt īpašos miršanas reģistrus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt un izsludināt laulību pieteikumus; svinīgi reģistrēt laulības, noformēt laulību zāli, sagatavot laulību ceremonijas scenāriju; pieņemt personu pieteikumus uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai";

2.131. papildināt IV nodaļā 3439 atsevišķās grupas "CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3439 34 profesijas ar šādām profe­sijām:

"3439 35 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS

3439 36 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS

3439 37 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos

3439 38 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos

3439 39 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS";

2.132. aizstāt IV nodaļā 3441 atsevišķās grupas "MUITNIEKI SPE­CIALIZĒTAJĀ VALSTS CIVILDIENESTĀ" aprakstā vārdus "specializētā valsts civildienesta speciālisti" ar vārdiem "specializētā valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.133. aizstāt IV nodaļā 3442 atsevišķās grupas "VALSTS NODOKĻU INSPEKTORI SPECIALIZĒTAJĀ VALSTS CIVILDIENESTĀ" aprakstā vārdus "specializētā valsts civildienesta speciālisti" ar vārdiem "specializētā valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā";

2.134. papildināt IV nodaļā 345 mazās grupas "CIVILĀS DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTI" aprakstu:

2.134.1. aiz vārdiem "izmeklē nozieguma" ar vārdiem "vai likumpār­kāpuma";

2.134.2. aiz vārdiem "organizē komersanta, personālsabiedrības" ar vārdu "iestādes";

2.135. izteikt IV nodaļā 345 mazās grupas "CIVILĀS DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- izveidot informācijas avotus par noziegumiem, citiem likumpārkāpu­miem, veikt profilaktisko darbu, izsekot noziedzniekus; izmeklēt aizdomīgus krimināla rakstura notikumus un apstākļus, lai savāktu pierādījumus un atklātu noziedzniekus; izmeklēt lietas par iespējamām preču, naudas vai informācijas zādzībām komerciālās iestādēs, kā arī citu veidu lietas; izmeklēt apstākļus un personas uzvedību; arestēt vai palīdzēt arestēšanā, ja ir pilnvara to darīt; dot liecību tiesā vai ziņot augstākām instancēm vai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; organizēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, tās īpašuma un personāla drošību un aizsardzību; organizēt un veikt robežkontroli un robež­uzraudzību; uzraudzīt personu robežšķērsošanas kārtību; veikt transportlīdzekļu robežkontroli; veikt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; organizēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, tās īpašuma un personāla drošību un aizsardzību; novērst un dzēst ugunsgrēkus; izmantot speciālo tehniku glābšanā, ugunsgrēka dzēšanā un avāriju likvidēšanā; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.";

2.136. papildināt IV nodaļā 345 mazās grupas "CIVILĀS DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTI" kvalifikācijas pamatprasību sadaļu "Jāprot" aiz vārdiem "sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību" ar vārdiem "veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāt administratīvo pārkāpumu un citu likumpārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus";

2.137. papildināt IV nodaļā 345 mazās grupas "CIVILĀS DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumu aiz 3454 atsevišķās grupas ar šādu atsevišķo grupu:

"3455 Pašvaldības policijas speciālisti";

2.138. izteikt IV nodaļā 3451 atsevišķās grupas "DROŠĪBAS SPE­CIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- organizēt komersanta, personālsabiedrības, tās īpašuma un personāla drošību un aizsardzību; organizēt komersanta, personālsabiedrības drošībai nepieciešamo inženiertehnisko līdzekļu pasūtīšanu; veikt komersanta, personāl­sabiedrības materiālo un komerciālo interešu aizsardzību; organizēt komersanta, personālsabiedrības vadības un komersanta, personālsabiedrības rīkoto pasāku­mu drošību; veidot un uzturēt attiecības ar valsts institūcijām drošības un apsardzes jomā; uzraudzīt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu komersantā, personālsabiedrībā; nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu drošības dienesta darbību, rīkoties ar sarežģītām drošības sistēmām; atbildēt par drošības sistēmu tehnisko apkopi; organizēt un vadīt apsardzes dienesta darbu; plānot un vadīt apsardzes un drošības dienesta darbu; analizēt pastāvošos riskus, atbildēt par drošības ievērošanu; apstrādāt un glabāt dienesta darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.";

2.139. aizstāt IV nodaļas 3451 atsevišķajā grupā "DROŠĪBAS SPE­CIĀLISTI" vārdus "Šīs atsevišķās grupas profesija" ar vārdiem "Šīs atsevišķās grupas profesijas";

2.140. papildināt 3451 atsevišķās grupas "DROŠĪBAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3451 06 profesijas ar šādām profesijām:

"3451 07 Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS

3451 08 Galvenais dežūrINSPEKTORS";

2.141. izteikt IV nodaļā 3452 atsevišķās grupas "SPECIĀLISTI IEKŠ­LIETU JOMĀ" aprakstu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību.";

2.142. izteikt IV nodaļā 3452 atsevišķās grupas "SPECIĀLISTI IEKŠ­LIETU JOMĀ" profesiju uzskaitījumā 3452 20 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3452 20 Valsts policijas koledžas KADETS";

2.143. svītrot IV nodaļā 3452 atsevišķās grupas "SPECIĀLISTI IEKŠ­LIETU JOMĀ" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"3452 21 Ierindas sastāva POLICISTS

3452 22 Jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva POLICISTS";

2.144. izteikt IV nodaļā 3453 atsevišķās grupas "VALSTS ROBEŽ­SARDZES SPECIĀLISTI" aprakstu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas speciālisti organizē un vada Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli.";

2.145. izteikt IV nodaļā 3454 atsevišķās grupas "UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA SPECIĀLISTI" aprakstu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas speciālisti novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, pilda ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumus.";

2.146. papildināt IV nodaļā 3454 atsevišķās grupas "UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3454 13 profesijas ar šādām profesijām:

"3454 14 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)

3454 15 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS";

2.147. papildināt IV nodaļā 345 mazo grupu "CIVILĀS DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTI" ar 3455 atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"3455 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas pašvaldības policijas speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt pašvaldības policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu pašvaldības teritorijā; uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesis­kiem apdraudējumiem; sniegt personām neatliekamo palīdzību; veikt glābšanas darbus uz ūdens; aizturēt likumpārkāpējus; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; uzlikt un iekasēt naudas sodus, nodrošināt skaidrās naudas glabāšanu un ieskaitīšanu pašvaldības policijas kontā; sagatavot dienesta dokumentus, atbilstoši kompetencei veikt darbības administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā; veikt likumpārkāpumu profilaksi; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību; organizēt, uzturēt un vadīt operatīvo transportu; apsargāt objektus; vadīt personāla profesionālo pilnveidošanu; pārbaudīt iesniegumus un sūdzības; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3455 01 Vecākais INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

3455 02 INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

3455 03 Civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3455 04 Civilās aizsardzības SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3455 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 06 Lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 08 Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS (pašvaldības policijā)

3455 09 Galvenais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 10 Vecākais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 11 Transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 12 KĀRTĪBNIEKS (pašvaldības policijā)

3455 13 KĀRTĪBNIEKS GLĀBĒJS (pašvaldības policijā)

3455 14 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS (pašvaldības policijā)

3455 15 GLĀBĒJS MOTORISTS (pašvaldības policijā)";

2.148. papildināt IV nodaļā 3461 atsevišķās grupas "SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kā arī līdzdarbības pienākumiem" ar vārdiem "īstenot noteikto sociālo politiku un nodrošināt vienlīdzīgu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu; organizēt un metodoloģiski vadīt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu";

2.149. papildināt IV nodaļā 3461 atsevišķās grupas "SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3461 11 profesijas ar šādām profe­sijām:

"3461 12 Sociālo pakalpojumu galvenais SPECIĀLISTS

3461 13 Sociālās palīdzības galvenais SPECIĀLISTS";

2.150. papildināt IV nodaļā 3471 atsevišķās grupas "DEKORĒTĀJI UN DIZAINERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "tai skaitā arī atbilstošo priekšmetu restaurāciju" ar vārdiem "sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjerus un reklāmas vai to daļas, kā arī atsevišķu elementu projektus ar estētiskām pazīmēm; piedalīties projekta izpildes organizēšanā un sagatavošanā";

2.151. papildināt IV nodaļā 3471 atsevišķās grupas "DEKORĒTĀJI UN DIZAINERI" profesiju uzskaitījumu aiz 3471 34 profesijas ar šādām profesijām:

"3471 35 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS

3471 36 Interjera dizaina SPECIĀLISTS";

2.152. papildināt IV nodaļā 3476 atsevišķās grupas "RESTAURATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 3476 17 profesijas ar šādu profesiju:

"3476 18 RESTAURATORA ASISTENTS";

2.153. papildināt IV nodaļā 3478 atsevišķās grupas "TŪRISMA SPE­CIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "un apkalpošanu lauku tūrisma saimniecībā" ar vārdiem "sagatavot un prezentēt eko­tūrisma produktu; apkalpot ekotūrisma objektus; piedalīties ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā; piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā";

2.154. papildināt IV nodaļā 3478 atsevišķās grupas "TŪRISMA SPE­CIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3478 06 profesijas ar šādu profesiju:

"3478 07 Ekotūrisma SPECIĀLISTS";

2.155. izteikt V nodaļā 4132 atsevišķās grupas "MATERIĀLU UZSKAI­TES DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- aprēķināt ražošanai vai iestādes darbībai nepieciešamo materiālo resursu daudzumu, kvalitāti un sortimentu; sastādīt materiālo resursu pasūtīšanas grafiku un sekot to piegādei; organizēt resursu sadali; kontrolēt saimniecisko līgumu saistību izpildi; veikt produkcijas operatīvo uzskaiti; pārbaudīt ražošanas pasūtījumus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus.";

2.156. papildināt V nodaļā 4132 atsevišķās grupas "MATERIĀLU UZSKAITES DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4132 05 profesijas ar šādām profesijām:

"4132 06 Galvenais saimniecības PĀRZINIS

4132 07 Vecākais saimniecības PĀRZINIS";

2.157. papildināt V nodaļā 4133 atsevišķās grupas "TRANSPORTA DAR­BĪ­BAS UZSKAITES DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzde­vumu sadaļu aiz vārdiem "tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanu" ar vārdiem "kontrolēt autotransporta tehnisko stāvokli; plānot autovadītāju darbu; kontrolēt ceļazīmes un degvielas izlietojumu; novērot un kontrolēt satiksmes plūsmu un satiksmes organizāciju svarīgākajos satiksmes mezglos konkrētās pilsētas vietās, kur uzstādītas videonovērošanas sistēmas; pieņemt informāciju par novērotajiem satiksmes traucējumiem pa diennakts bezmaksas tālruni; saņemot informāciju par būtiskiem satiksmes traucējumiem pilsētas ielās, nodot to iestādēm un uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar satiksmi, tās organi­zāciju, sabiedriskā transporta pakalpojumiem pilsētā, kā arī informēt plašsaziņas līdzekļus; būt informētam par satiksmes ierobežojumiem pilsētā, kas saistīti ar satiksmes slēgšanu un satiksmes organizācijas izmaiņām sakarā ar objektu uz­turēšanas un būvniecības darbu izpildi ielu tīklā, sabiedriskajiem pasākumiem";

2.158. papildināt V nodaļā 4133 atsevišķās grupas "TRANSPORTA DARBĪBAS UZSKAITES DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4133 24 profesijas ar šādām profesijām:

"4133 25 Transporta PĀRRAUGS

4133 26 Videonovērošanas OPERATORS";

2.159. papildināt V nodaļā 4134 atsevišķās grupas "OSTU OPERATĪVIE DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4134 03 profesijas ar šādu profesiju:

"4134 04 BRIGADIERIS (ostās)";

2.160. papildināt VI nodaļā 5121 atsevišķās grupas "SAIMNIECĪBU VADĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesionā­lās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "strādāt ar dokumentiem" ar vārdiem "uz kuģiem vadīt ēdināšanas un apkalpošanas procesus; organizēt uzskaiti un pārskatu sniegšanu; plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi; kontaktēties ar kuģa komandu; sadalīt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi; veikt ēdināšanas procesa paškontroli; plānot kapsētas darbu; kārtot un saglabāt kapsētas lietvedības dokumentāciju; uzskaitīt un saglabāt kapsētas materiālās vērtības; iekasēt maksu par kapsētā sniegtajiem pakalpojumiem; nospraust, uzmērīt un ierādīt kapa vietu, to precīzi uzskaitīt un reģistrēt; nodrošināt apbedīšanu, kapsētas apgādi ar atkritumu izvešanas konteineriem un ūdenssūkņiem; kontrolēt kapsētas teritorijas un tai piegulošo teritoriju kopšanu un tīrību; noformēt un izsniegt izziņas par apbedījumiem; pieņemt un reģistrēt iesniegu­mus; izskatīt sūdzības un sniegt atbildes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā";

2.161. papildināt VI nodaļā 5121 atsevišķās grupas "SAIMNIECĪBU VADĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 5121 26 profesijas ar šādām profesijām:

"5121 27 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS uz kuģiem

5121 28 Zāles ADMINISTRATORS

5121 29 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS

5121 30 Kapsētas PĀRZINIS

5121 31 Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS";

2.162. papildināt VI nodaļā 5122 atsevišķās grupas "PAVĀRI" profesiju uzskaitījumu aiz 5122 03 profesijas ar šādu profesiju:

"5122 04 ŠEFPAVĀRS";

2.163. izteikt VI nodaļā 5131 atsevišķās grupas "BĒRNU UZRAUDZĪ­TĀJI" aprakstu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzina un aprūpē bērnus, organizē viņu ikdienas darbību.";

2.164. izteikt VI nodaļā 5131 atsevišķās grupas "BĒRNU UZRAUDZĪ­TĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību; palīdzēt bērniem apgūt skolas mācību priekšmetus; nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu; veikt citus līdzīga satura uzdevumus.";

2.165. papildināt VI nodaļā 5131 atsevišķās grupas "BĒRNU UZRAU­DZĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 5131 06 profesijas ar šādu profesiju:

"5131 07 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)";

2.166. izteikt VI nodaļā 5161 atsevišķās grupas "UGUNSDZĒSĒJI UN GLĀBĒJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- novērst un dzēst ugunsgrēkus; atklāt meža ugunsgrēku atrašanās vietas; izmantot speciālo tehniku ugunsgrēka atklāšanā, dzēšanā un avāriju likvidēšanā; veikt neatliekamos avārijas seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskām avārijām, sprādzieniem, kā arī radiācijas avārijām, veikt glābšanas darbus augstumā, nogruvumos, ūdeņos, uz ledus un citus glābšanas darbus; glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtības ugunsgrēka un citu avāriju laikā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt un koordinēt ar meža ugunsgrēku atklāšanu un dzēšanu saistītās darbības; vadīt citus darbiniekus.";

2.167. papildināt VI nodaļā 5161 atsevišķās grupas "UGUNSDZĒSĒJI UN GLĀBĒJI" profesiju uzskaitījumu aiz 5161 04 profesijas ar šādām profe­sijām:

"5161 05 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

5161 06 Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS

5161 07 Operatīvais DEŽURANTS (Valsts meža dienestā)";

2.168. papildināt VI nodaļā 5162 atsevišķās grupas "POLICISTI" profe­sionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "operācijas nelaimes gadījumu laikā" ar vārdiem "pildīt sabiedriskās kārtības sargāšanas funkcijas; uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; sniegt personām neatliekamo palīdzību; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; dokumentēt likumpārkāpumus";

2.169. papildināt VI nodaļā 5162 atsevišķās grupas "POLICISTI" profe­siju uzskaitījumu aiz 5162 02 profesijas ar šādu profesiju:

"5162 03 Sabiedriskās kārtības SARGS";

2.170. svītrot VI nodaļā 5163 atsevišķās grupas "IESLODZĪJUMA APSARDZES DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"5163 01 CietumSARGS

5163 03 Cietuma vecākais UZRAUGS

5163 04 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vecākais UZRAUGS

5163 05 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes UZRAUGS

5163 06 Vecākais APSARGS

5163 07 Ieslodzījuma vietu APSARGS

5163 08 Ieslodzījuma vietu jaunākais INSPEKTORS

5163 09 Cietuma jaunākais INSPEKTORS

5163 10 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes jaunākais INSPEKTORS";

2.171. papildināt VI nodaļā 5163 atsevišķās grupas "IESLODZĪJUMA APSARDZES DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu ar šādām profesijām:

"5163 11 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta jaunākais INSPEKTORS

5163 12 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS

5163 13 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

5163 14 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS

5163 15 Ieslodzījuma vietas APSARGS

5163 16 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS";

2.172. papildināt VI nodaļā 5220 atsevišķās grupas "VEIKALU PĀRDE­VĒJI UN PREČU DEMONSTRĒTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 5220 09 pro­fesijas ar šādu profesiju:

"5220 10 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS";

2.173. izteikt VII nodaļā 6129 atsevišķās grupas "CITI LOPKOPĪBAS PREČPRODUKCIJAS RAŽOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumā 6129 12 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"6129 12 Dzīvnieku kāvējs";

2.174. izteikt VIII nodaļā 7121 atsevišķās grupas "BŪVNIEKI" profe­sionā­lās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"- sagatavot būvlaukumus; veikt būvdarbus; atlasīt materiālus un veikt to pirmapstrādi; uzstādīt metāla un koka sienu, starpsienu un griestu karkasus; montēt ģipškartona plāksnes; ierīkot sausās grīdas, uzstādīt logu un durvju blokus, palodzes; veidot skices; atlasīt guļbaļķus atbilstoši projektam un veikt to pirmapstrādi; izbūvēt vainagus ar dažādu pakšu veidiem un izpildīt būvkoku stiķēšanu, vainagu tapošanu, numurēšanu, izjaukšanu un salikšanu; būvēt ēkas stāvus, starpsienas, griestus, vienkāršas grīdas, jumta konstrukcijas; siltināt sienas un grīdas; veikt ēkas būvelementu ķīmiskās apstrādes darbus; veikt ēkas būvelementu konservācijas darbus; lasīt darba rasējumus; pārzināt darbu tehnoloģisko procesu un to pareizu secību; plānot darba procesu; veikt līdzīga satura uzdevumus.";

2.175. papildināt VIII nodaļā 7121 atsevišķās grupas "BŪVNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7121 06 profesijas ar šādu profesiju:

"7121 07 Koka ēku CELTNIEKS";

2.176. papildināt VIII nodaļā 7142 atsevišķās grupas "LAKOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" atsevišķās grupas aprakstu aiz vārdiem "strādā ar smidzinātājiem" ar vārdiem "tonē stikla izstrādājumus";

2.177. papildināt VIII nodaļā 7142 atsevišķās grupas "LAKOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "un citus izstrādājumus" ar vārdiem "tonēt stikla izstrādājumus";

2.178. papildināt VIII nodaļā 7142 atsevišķās grupas "LAKOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7142 03 profesijas ar šādu profesiju:

"7142 04 TONĒTĀJS";

2.179. papildināt VIII nodaļā 7222 atsevišķās grupas "INSTRUMENT­ATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumu pirms 7222 02 profesijas ar šādu profesiju:

"7222 01 ATSLĒDZNIEKS";

2.180. svītrot VIII nodaļā 7233 atsevišķās grupas "RŪPNIECĪBAS UN LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU MEHĀNIĶI UN ATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"7233 23 ATSLĒDZNIEKS";

2.181. papildināt VIII nodaļā 7241 atsevišķās grupas "ELEKTROMEHĀ­NISKO IEKĀRTU MEHĀNIĶI" profesiju uzskaitījumu aiz 7241 13 profesijas ar šādu profesiju:

"7241 14 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS";

2.182. svītrot VIII nodaļā 7323 atsevišķās grupas "STIKLA GRAVĒTĀ­JI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"7323 03 Stikla GRIEZĒJS";

2.183. papildināt VIII nodaļā 7332 atsevišķās grupas "TEKSTILIJU, ĀDAS UN TIEM RADNIECĪGU MATERIĀLU MĀKSLAS PRIEKŠMETU IZGATAVOTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izgatavot dekoratīvus izstrādājumus interjera iekārtošanai" ar vārdiem "visu veidu žalūzijas un aizsargslēģus";

2.184. papildināt VIII nodaļā 7332 atsevišķās grupas "TEKSTILIJU, ĀDAS UN TIEM RADNIECĪGU MATERIĀLU MĀKSLAS PRIEKŠMETU IZGATAVOTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 7332 11 profesijas ar šādu profesiju:

"7332 12 Žalūziju uzstādīšanas IZGATAVOTĀJS";

2.185. papildināt VIII nodaļā 7433 atsevišķās grupas "ŠUVĒJI UN CE­PURU IZGATAVOTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 7433 08 profesijas ar šādu profesiju:

"7433 09 ŠUVĒJS LABOTĀJS";

2.186. papildināt VIII nodaļā 7442 atsevišķās grupas "KURPNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "somas un citus izstrādājumus" ar vārdiem "atdalīt no apaviem maināmās detaļas, izgriezt tās no loksnēm vai piemērot no gatavām detaļām; veikt pirmapstrādi un piestiprināt maināmās detaļas, apstrādājot apavus; veikt vidējo un kapitālo remontu";

2.187. papildināt VIII nodaļā 7442 atsevišķās grupas "KURPNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7442 09 profesijas ar šādām profesijām:

"7442 10 Apavu LABOTĀJS

7442 11 Apavu LABOTĀJA PALĪGS";

2.188. izteikt IX nodaļā astotās pamatgrupas "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" kopsavilkumā 8333 atse­višķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"8333 Celtņu (piemēram, autoceltņu, portālceltņu, peldošo celtņu) un citu kraušanas iekārtu operatori";

2.189. izteikt IX nodaļā 8154 atsevišķās grupas "ĶĪMISKĀS DESTILĒ­ŠANAS IEKĀRTU UN REAKTORU OPERATORI" profesiju uzskaitījumā 8154 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"8154 01 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS";

2.190. izteikt IX nodaļā 8264 atsevišķās grupas "TĪRĪŠANAS, BALINĀŠANAS UN KRĀSOŠANAS MAŠĪNU OPERATORI" profesiju uzskaitījumā 8264 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"8264 01 Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS";

2.191. papildināt IX nodaļā 8324 atsevišķās grupas "KRAVAS AUTO­MOBI­ĻU AR PIEKABĒM UN AUTOVILCIENU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 8324 10 profesijas ar šādu profesiju:

"8324 11 Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS";

2.192. izteikt IX nodaļā 833 mazās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS, ZEMES DARBU, CELŠANAS UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERA­TORI" atsevišķo grupu uzskaitījumā 8333 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"8333 Celtņu (piemēram, autoceltņu, portālceltņu, peldošo celtņu) un citu kraušanas iekārtu operatori";

2.193. izteikt IX nodaļā 8333 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"CELTŅU (PIEMĒRAM, AUTOCELTŅU, PORTĀLCELTŅU, PELDO­ŠO CELTŅU) UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI";

2.194. izteikt IX nodaļā 8333 atsevišķās grupas "CELTŅU (PIEMĒRAM, AUTOCELTŅU, PORTĀLCELTŅU, PELDOŠO CELTŅU) UN CITU KRAU­ŠA­NAS IEKĀRTU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas strādnieki vada un apkalpo:

- visu veidu iekraušanas iekārtas (piemēram, autoceltņus, portālceltņus, peldošos celtņus), iekārtas, kas paceļ un nolaiž cilvēkus un kravas uz būv­laukuma vai šahtā, kas paceļ un nolaiž kravas kuģa tilpnē vai no dzelzceļa vagona, celšanas iekārtas kalnos (tai skaitā slēpotājiem), kravas un pasažieru prāmjus nelielos attālumos, tiltu pacelšanas mehānismus un citas iekārtas.";

2.195. papildināt IX nodaļā 8333 atsevišķās grupas "CELTŅU (PIEMĒRAM, AUTOCELTŅU, PORTĀLCELTŅU, PELDOŠO CELTŅU) UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8333 16 profesijas ar šādu profesiju:

"8333 17 DOKERS";

2.196. papildināt IX nodaļā 8341 atsevišķās grupas "MATROŽI" profe­sionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "līdzekļus un piemērot avārijas procedūras" ar vārdiem "apkalpot kuģus, veicot tā tauvošanas darbus";

2.197. papildināt IX nodaļā 8341 atsevišķās grupas "MATROŽI" profe­siju uzskaitījumu aiz 8341 05 profesijas ar šādu profesiju:

"8341 06 Kuģu TAUVOTĀJS";

2.198. izteikt X nodaļā devītās pamatgrupas "VIENKĀRŠĀS PROFESI­JAS" kopsavilkumā 9212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"9212 Mežsaimniecības nekvalificētie strādnieki";

2.199. papildināt X nodaļā 9142 atsevišķās grupas "TRANSPORTLĪ­DZEKĻU, LOGU UN CITU PRIEKŠMETU MAZGĀTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 9142 02 profesijas ar šādu profesiju:

"9142 03 Automobiļu MAZGĀTĀJS";

2.200. izteikt X nodaļā 921 mazās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS, ZIVSAIMNIECĪBAS UN TĀM RADNIECĪGU NOZARU STRĀDNIEKI" atsevišķo grupu uzskaitījumā 9212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"9212 Mežsaimniecības nekvalificētie strādnieki";

2.201. izteikt X nodaļā 9212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"MEŽSAIMNIECĪBAS NEKVALIFICĒTIE STRĀDNIEKI";

2.202. izteikt X nodaļā 9212 atsevišķās grupas "MEŽSAIMNIECĪBAS NEKVALIFICĒTIE STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumā 9212 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"9212 01 Mežsaimniecības STRĀDNIEKS";

2.203. papildināt X nodaļā 9333 atsevišķās grupas "KRĀVĒJI" profe­sionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pārvietot preces noliktavās un citur" ar vārdiem "apsekot ēkas tehnisko stāvokli un uzturēt to darba kārtībā; veikt ikdienas darbus, kas saistīti ar galdniecību, sīkiem ēkas remontdarbiem, mēbeļu labošanu";

2.204. svītrot X nodaļā 9333 atsevišķās grupas "KRĀVĒJI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"9333 02 DOKERS";

2.205. papildināt X nodaļā 9333 atsevišķās grupas "KRĀVĒJI" profesiju uzskaitījumu aiz 9333 08 profesijas ar šādām profesijām:

"9333 09 SIGNALIZĒTĀJS

9333 10 Tehniskais STRĀDNIEKS".

3. 2.pielikumā "Profesiju saraksts kodu augošā secībā":

3.1. izteikt kodiem atbilstošo profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"2230 03 Vecākā medicīnas MĀSA

2481 10 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)

3115 44 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3115 56 Kuģa TEHNIĶIS

3452 20 Valsts policijas koledžas KADETS

6129 12 Dzīvnieku kāvējs

8154 01 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS

8264 01 Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS

9212 01 Mežsaimniecības STRĀDNIEKS";

3.2. svītrot šādas profesijas:

"1122 16 Valsts SEKRETĀRA PADOMNIEKS

1122 39 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

1122 104 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PADOMNIEKS

1122 105 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

1122 117 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

1125 04 Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta PRIEKŠNIEKS

1125 05 Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 06 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1125 08 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 10 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes galvenais INSPEKTORS (daļas priekšnieka vietnieks)

1125 11 Cietuma PRIEKŠNIEKS

1125 12 Cietuma PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 13 Cietuma PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 14 Cietuma daļas PRIEKŠNIEKS

1125 15 Cietuma daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 16 Cietuma vienības PRIEKŠNIEKS

1125 17 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKS

1125 18 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 19 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 20 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1125 21 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 22 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vienības PRIEKŠNIEKS

1125 23 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKS

1125 24 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 25 Mācību metodiskā centra daļas PRIEKŠNIEKS

1125 26 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes slimnīcas PRIEKŠNIEKS

1125 27 Cietuma PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 28 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 29 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 30 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes sardzes PRIEKŠNIEKS

2142 30 Siltuma un gāzes tehnoloģijas būvINŽENIERIS

2142 31 Ūdens tehnoloģijas būvINŽENIERIS

2212 15 FARMAKOLOGS

2212 16 ToksikoFARMAKOLOGS

2447 02 TulkotājGIDS

2482 69 Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva POLICISTS

2482 70 Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva POLICISTS

2483 01 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes vecākais INSPEKTORS

2483 02 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes INSPEKTORS

2483 03 Cietuma vecākais INSPEKTORS

2483 04 Cietuma INSPEKTORS

2483 05 Cietuma INŽENIERIS

2483 06 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vecākais INSPEKTORS

2483 07 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes INSPEKTORS

2483 08 Mācību metodiskā centra vecākais INSPEKTORS

2483 09 Mācību metodiskā centra vecākais PASNIEDZĒJS

2483 10 Mācību metodiskā centra PASNIEDZĒJS

2483 11 Mācību metodiskā centra INSPEKTORS

3113 11 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

3114 16 Telesakaru INŽENIERIS

3116 07 Ķīmijas INŽENIERIS

3121 07 Programmēšanas INŽENIERIS

3231 26 Sabiedrības veselības MĀSA

3452 21 Ierindas sastāva POLICISTS

3452 22 Jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva POLICISTS

5163 01 CietumSARGS

5163 03 Cietuma vecākais UZRAUGS

5163 04 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vecākais UZRAUGS

5163 05 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes UZRAUGS

5163 06 Vecākais APSARGS

5163 07 Ieslodzījuma vietu APSARGS

5163 08 Ieslodzījuma vietu jaunākais INSPEKTORS

5163 09 Cietuma jaunākais INSPEKTORS

5163 10 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes jaunākais INSPEKTORS

7233 23 ATSLĒDZNIEKS

7323 03 Stikla GRIEZĒJS

9141 01 Ēkas SARGS

9333 02 DOKERS";

3.3. papildināt pielikumu ar šādām profesijām (kodu augošā secībā):

"1121 24 Valsts SEKRETĀRA PADOMNIEKS

1121 25 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

1121 29 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PADOMNIEKS

1121 30 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

1121 40 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

1125 31 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKS

1125 32 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 33 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKS

1125 34 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 35 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta VIRSKAPELĀNS

1125 36 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS

1125 37 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 38 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 39 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKS

1125 40 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 41 Ieslodzījuma vietas vienības PRIEKŠNIEKS

1125 42 Mācību centra PRIEKŠNIEKS

1125 43 Mācību centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 44 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS

1130 13 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKS

1130 14 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1130 15 Rajona /priekšpilsētas IZPILDDIREKTORS

1130 16 Rajona /priekšpilsētas IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1130 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (pašvaldībās)

1130 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (pašvaldībās)

1131 01 Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 02 Dienesta izmeklēšanas nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 03 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 04 Speciālā nodrošinājuma nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 05 Iepirkumu nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 06 Analītiskās nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 07 Transporta nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 08 Saimniecības nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 09 Lietvedības nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 10 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1210 38 ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS

1210 39 Valdes VADĪTĀJS

1210 40 Komisijas VADĪTĀJS

1210 41 Padomes VADĪTĀJS

1222 09 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS

1229 46 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 47 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 48 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 49 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1231 24 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 25 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 05 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 06 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

2131 15 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

2131 16 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2131 17 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

2142 33 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS

2142 34 Būvniecības tāmju INŽENIERIS

2142 35 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

2142 36 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS

2149 64 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS

2221 110 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)

2224 02 Klīniskais FARMACEITS

2224 03 FARMAKOLOGS

2224 04 ToksikoFARMAKOLOGS

2359 08 Pirmsskolas iestāžu SPECIĀLISTS

2359 09 Vispārizglītojošo skolu SPECIĀLISTS

2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

2411 14 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS

2411 15 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS

2411 16 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS

2411 17 Iekšējais AUDITORS

2413 04 Kvalitātes VADĪTĀJS

2419 20 Komercdarbības KONSULTANTS

2419 21 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm

2419 22 Vecākais KONTROLIERIS

2419 23 KONTROLIERIS

2419 24 Jaunākais KONTROLIERIS

2422 13 Bāriņtiesas (pagasttiesas) PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2441 18 Galvenais EKONOMISTS

2483 12 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta vecākais INSPEKTORS

2483 13 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta INSPEKTORS

2483 14 Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

2483 15 Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

2483 16 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS

2483 17 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS

2483 18 Mācību centra PASNIEDZĒJS

2483 19 Mācību centra INSPEKTORS

3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS

3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS

3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS

3113 15 Tehniskais SPECIĀLISTS

3121 25 Informācijas vadības SPECIĀLISTS

3121 26 Mājas lapas ADMINISTRATORS

3151 09 BūvINSPEKTORA PALĪGS

3152 17 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS

3152 18 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS

3153 09 Produkcijas KONTROLIERIS

3212 21 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS

3212 22 Zemes lietu SPECIĀLISTS

3212 23 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS

3213 12 Zemnieku KONSULTANTS

3213 13 Lauku attīstības SPECIĀLISTS

3221 07 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3221 08 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS

3226 20 PODOLOGS

3429 32 Mākslas KOMERCDARBINIEKS

3431 19 Bāriņtiesas (pagasttiesas) PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3431 20 Bāriņtiesas (pagasttiesas) sēžu SEKRETĀRS

3432 13 Bāriņtiesas (pagasttiesas) LOCEKĻA PALĪGS

3432 14 Bāriņtiesas (pagasttiesas) struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

3433 10 Finanšu DARBINIEKS

3433 11 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3433 12 Algu GRĀMATVEDIS

3439 35 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS

3439 36 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS

3439 37 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos

3439 38 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos

3439 39 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS

3451 07 Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS

3451 08 Galvenais dežūrINSPEKTORS

3454 14 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)

3454 15 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS

3455 01 Vecākais INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

3455 02 INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

3455 03 Civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3455 04 Civilās aizsardzības SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3455 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 06 Lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 08 Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS (pašvaldības policijā)

3455 09 Galvenais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 10 Vecākais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 11 Transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 12 KĀRTĪBNIEKS (pašvaldības policijā)

3455 13 KĀRTĪBNIEKS GLĀBĒJS (pašvaldības policijā)

3455 14 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS (pašvaldības policijā)

3455 15 GLĀBĒJS MOTORISTS (pašvaldības policijā)

3461 12 Sociālo pakalpojumu galvenais SPECIĀLISTS

3461 13 Sociālās palīdzības galvenais SPECIĀLISTS

3471 35 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS

3471 36 Interjera dizaina SPECIĀLISTS

3476 18 RESTAURATORA ASISTENTS

3478 07 Ekotūrisma SPECIĀLISTS

4132 06 Galvenais saimniecības PĀRZINIS

4132 07 Vecākais saimniecības PĀRZINIS

4133 25 Transporta PĀRRAUGS

4133 26 Videonovērošanas OPERATORS

4134 04 BRIGADIERIS (ostās)

5121 27 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS uz kuģiem

5121 28 Zāles ADMINISTRATORS

5121 29 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS

5121 30 Kapsētas PĀRZINIS

5121 31 Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS

5122 04 ŠEFPAVĀRS

5131 07 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)

5161 05 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

5161 06 Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS

5161 07 Operatīvais DEŽURANTS (Valsts meža dienestā)

5162 03 Sabiedriskās kārtības SARGS

5163 11 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta jaunākais INSPEKTORS

5163 12 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS

5163 13 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

5163 14 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS

5163 15 Ieslodzījuma vietas APSARGS

5163 16 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS

5220 10 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

7121 07 Koka ēku CELTNIEKS

7142 04 TONĒTĀJS

7222 01 ATSLĒDZNIEKS

7241 14 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7332 12 Žalūziju uzstādīšanas IZGATAVOTĀJS

7433 09 ŠUVĒJS LABOTĀJS

7442 10 Apavu LABOTĀJS

7442 11 Apavu LABOTĀJA PALĪGS

8324 11 Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS

8333 17 DOKERS

8341 06 Kuģu TAUVOTĀJS

9142 03 Automobiļu MAZGĀTĀJS

9333 09 SIGNALIZĒTĀJS

9333 10 Tehniskais STRĀDNIEKS".

4. 3.pielikumā "Profesiju saraksts alfabēta secībā":

4.1. izteikt kodiem atbilstošo profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"3452 20 Valsts policijas koledžas KADETS

6129 12 Dzīvnieku kāvējs

2230 03 Vecākā medicīnas MĀSA

3115 44 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

2481 10 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)

8154 01 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS

8264 01 Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS

9212 01 Mežsaimniecības STRĀDNIEKS

3115 56 Kuģa TEHNIĶIS";

4.2. svītrot šādas profesijas:

"5163 07 Ieslodzījuma vietu APSARGS

5163 06 Vecākais APSARGS

7233 23 ATSLĒDZNIEKS

9333 02 DOKERS

2212 15 FARMAKOLOGS

2212 16 ToksikoFARMAKOLOGS

7323 03 Stikla GRIEZĒJS

3151 09 BūvINSPEKTORA PALĪGS

2483 04 Cietuma INSPEKTORS

5163 09 Cietuma jaunākais INSPEKTORS

2483 03 Cietuma vecākais INSPEKTORS

5163 08 Ieslodzījuma vietu jaunākais INSPEKTORS

1125 10 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes galvenais INSPEKTORS (daļas priekšnieka vietnieks)

2483 02 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes INSPEKTORS

2483 01 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes vecākais INSPEKTORS

2483 11 Mācību metodiskā centra INSPEKTORS

2483 08 Mācību metodiskā centra vecākais INSPEKTORS

5163 10 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes jaunākais INSPEKTORS

2483 07 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes INSPEKTORS

2483 06 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vecākais INSPEKTORS

2483 05 Cietuma INŽENIERIS

3116 07 Ķīmijas INŽENIERIS

3121 07 Programmēšanas INŽENIERIS

3113 11 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

2142 30 Siltuma un gāzes tehnoloģijas būvINŽENIERIS

3114 16 Telesakaru INŽENIERIS

2142 31 Ūdens tehnoloģijas būvINŽENIERIS

3231 26 Sabiedrības veselības MĀSA

2483 10 Mācību metodiskā centra PASNIEDZĒJS

2483 09 Mācību metodiskā centra vecākais PASNIEDZĒJS

3452 21 Ierindas sastāva POLICISTS

3452 22 Jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva POLICISTS

2482 69 Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva POLICISTS

2482 70 Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva POLICISTS

1125 13 Cietuma PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 27 Cietuma PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 29 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 19 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 28 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 15 Cietuma daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 12 Cietuma PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 05 Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 08 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 24 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 21 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 18 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 14 Cietuma daļas PRIEKŠNIEKS

1125 11 Cietuma PRIEKŠNIEKS

1125 16 Cietuma vienības PRIEKŠNIEKS

1125 04 Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta PRIEKŠNIEKS

1125 06 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1125 30 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes sardzes PRIEKŠNIEKS

1125 26 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes slimnīcas PRIEKŠNIEKS

1125 25 Mācību metodiskā centra daļas PRIEKŠNIEKS

1125 23 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKS

1125 20 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1125 17 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes PRIEKŠNIEKS

1125 22 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vienības PRIEKŠNIEKS

5163 01 CietumSARGS

9141 01 Ēkas SARGS

1122 16 Valsts SEKRETĀRA PADOMNIEKS

1122 39 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

1122 104 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PADOMNIEKS

1122 105 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

1122 117 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

5163 03 Cietuma vecākais UZRAUGS

5163 05 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes UZRAUGS

5163 04 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vecākais UZRAUGS";

4.3. papildināt pielikumu ar šādām profesijām (alfabēta secībā):

"3121 26 Mājas lapas ADMINISTRATORS

5121 28 Zāles ADMINISTRATORS

5131 07 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)

5163 15 Ieslodzījuma vietas APSARGS

5163 14 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS

7222 01 ATSLĒDZNIEKS

2411 17 Iekšējais AUDITORS

3221 08 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS

3221 07 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

2221 110 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)

4134 04 BRIGADIERIS (ostās)

7121 07 Koka ēku CELTNIEKS

3433 10 Finanšu DARBINIEKS

5161 06 Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS

5161 07 Operatīvais DEŽURANTS (Valsts meža dienestā)

8333 17 DOKERS

2441 18 Galvenais EKONOMISTS

2224 02 Klīniskais FARMACEITS

2224 03 FARMAKOLOGS

2224 04 ToksikoFARMAKOLOGS

3455 15 GLĀBĒJS MOTORISTS (pašvaldības policijā)

3455 14 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS (pašvaldības policijā)

3454 15 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS

3433 12 Algu GRĀMATVEDIS

3433 11 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

1210 38 ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS

3152 17 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS

3455 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3451 08 Galvenais dežūrINSPEKTORS

3455 09 Galvenais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

2411 15 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS

2483 15 Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

5163 16 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS

2483 14 Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

2483 13 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta INSPEKTORS

5163 11 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta jaunākais INSPEKTORS

2483 12 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta vecākais INSPEKTORS

3455 02 INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

3455 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 08 Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS (pašvaldības policijā)

3455 06 Lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

2483 19 Mācību centra INSPEKTORS

3152 18 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS

3455 11 Transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 01 Vecākais INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

3455 10 Vecākais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

1130 16 Rajona /priekšpilsētas IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1130 15 Rajona /priekšpilsētas IZPILDDIREKTORS

2142 34 Būvniecības tāmju INŽENIERIS

2149 64 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS

2483 16 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS

2142 35 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

2142 33 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS

2142 36 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS

7332 12 Žalūziju uzstādīšanas IZGATAVOTĀJS

3455 13 KĀRTĪBNIEKS GLĀBĒJS (pašvaldības policijā)

3455 12 KĀRTĪBNIEKS (pašvaldības policijā)

3429 32 Mākslas KOMERCDARBINIEKS

2131 17 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

2419 20 Komercdarbības KONSULTANTS

3213 12 Zemnieku KONSULTANTS

2419 24 Jaunākais KONTROLIERIS

2419 23 KONTROLIERIS

3153 09 Produkcijas KONTROLIERIS

2419 22 Vecākais KONTROLIERIS

7442 11 Apavu LABOTĀJA PALĪGS

7442 10 Apavu LABOTĀJS

3432 13 Bāriņtiesas (pagasttiesas) LOCEKĻA PALĪGS

9142 03 Automobiļu MAZGĀTĀJS

7241 14 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

4133 26 Videonovērošanas OPERATORS

2483 18 Mācību centra PASNIEDZĒJS

2483 17 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS

5220 10 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

4133 25 Transporta PĀRRAUGS

4132 06 Galvenais saimniecības PĀRZINIS

5121 30 Kapsētas PĀRZINIS

4132 07 Vecākais saimniecības PĀRZINIS

5121 31 Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS

3226 20 PODOLOGS

1125 38 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 40 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 37 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 34 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 32 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 43 Mācību centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1229 49 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1130 14 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1229 48 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1131 10 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1131 06 Analītiskās nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 02 Dienesta izmeklēšanas nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 05 Iepirkumu nodaļas PRIEKŠNIEKS

1125 39 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKS

1125 36 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS

1125 41 Ieslodzījuma vietas vienības PRIEKŠNIEKS

1125 33 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKS

1125 31 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKS

1125 35 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta VIRSKAPELĀNS

1131 09 Lietvedības nodaļas PRIEKŠNIEKS

1125 44 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS

1125 42 Mācību centra PRIEKŠNIEKS

1229 47 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1130 13 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKS

1229 46 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1131 03 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 01 Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 08 Saimniecības nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 04 Speciālā nodrošinājuma nodaļas PRIEKŠNIEKS

1131 07 Transporta nodaļas PRIEKŠNIEKS

3431 19 Bāriņtiesas (pagasttiesas) PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

2422 13 Bāriņtiesas (pagasttiesas) PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

3476 18 RESTAURATORA ASISTENTS

5162 03 Sabiedriskās kārtības SARGS

1121 24 Valsts SEKRETĀRA PADOMNIEKS

1121 25 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

1121 29 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PADOMNIEKS

1121 30 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

3431 20 Bāriņtiesas (pagasttiesas) sēžu SEKRETĀRS

1121 40 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

9333 09 SIGNALIZĒTĀJS

3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS

2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

3451 07 Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS

3455 03 Civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3455 04 Civilās aizsardzības SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3439 39 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS

3439 36 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS

3478 07 Ekotūrisma SPECIĀLISTS

5121 27 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS uz kuģiem

2419 21 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm

3439 35 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS

2411 14 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS

3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS

3121 25 Informācijas vadības SPECIĀLISTS

3471 36 Interjera dizaina SPECIĀLISTS

3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS

3213 13 Lauku attīstības SPECIĀLISTS

3212 23 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS

2359 08 Pirmsskolas iestāžu SPECIĀLISTS

3461 12 Sociālo pakalpojumu galvenais SPECIĀLISTS

3461 13 Sociālās palīdzības galvenais SPECIĀLISTS

3439 38 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos

3439 37 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos

2411 16 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS

3113 15 Tehniskais SPECIĀLISTS

2359 09 Vispārizglītojošo skolu SPECIĀLISTS

3471 35 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS

3212 22 Zemes lietu SPECIĀLISTS

9333 10 Tehniskais STRĀDNIEKS

5122 04 ŠEFPAVĀRS

7433 09 ŠUVĒJS LABOTĀJS

8341 06 Kuģu TAUVOTĀJS

7142 04 TONĒTĀJS

5161 05 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

5163 13 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

5163 12 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS

3432 14 Bāriņtiesas (pagasttiesas) struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

1233 06 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 25 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1130 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (pašvaldībās)

8324 11 Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS

1233 05 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS

2131 16 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2131 15 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

1210 40 Komisijas VADĪTĀJS

2413 04 Kvalitātes VADĪTĀJS

1231 24 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS

3454 14 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)

1210 41 Padomes VADĪTĀJS

1130 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (pašvaldībās)

1222 09 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS

5121 29 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS

1210 39 Valdes VADĪTĀJS

3212 21 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 683Pieņemts: 09.10.2007.Stājas spēkā: 13.10.2007.Zaudē spēku: 01.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 12.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
164586
13.10.2007
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"