Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.621

Rīgā 2007.gada 11.septembrī (prot. Nr.50 23.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 66.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 72., 206.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Vērtību zonas robežās vienlaikus ar attiecīgās nekustamo īpašumu grupas zonējuma izstrādi nosaka šo noteikumu 19., 26., 41. un 49.punktā noteiktos nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzes rādītājus. Divus gadus pēc zonējuma izstrādes, nemainot vērtību zonas robežas, nosaka šo noteikumu 19.1., 26.1., 26.2. un 41.1.apakšpunktā noteiktās bāzes vērtības:

15.1. rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai - lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējumu un meža zemes zonējumu izstrādes gadā;

15.2. komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai - dzīvojamo māju apbūves zonējumu izstrādes gadā;

15.3. lauku nekustamo īpašumu grupai - rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējumu izstrādes gadā;

15.4. dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai - komercobjektu apbūves zonējumu izstrādes gadā.";

1.2. svītrot 19.4.apakšpunktu;

1.3. svītrot 26.3.apakšpunktu;

1.4. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Pilsētas teritorijā nosaka vienu zemes bāzes vērtību latos par kvadrātmetru (neizvērtējot zemes kvalitātes grupas) visiem lietošanas mērķiem no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme" un "Ūdens objektu zeme". Bāzes vērtību nosaka, analizējot darījumus ar lauksaimniecības un ūdens objektu zemi pilsētā un darījumus ar šo zemi, kas mazāka par 3 ha, pilsētai piegulošajās pašvaldībās.";

1.5. izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Pilsētas teritorijā nosaka vienu zemes bāzes vērtību latos par kvadrātmetru (neizvērtējot meža zemes kvalitātes grupas) visiem lietošanas mērķiem no lietošanas mērķu grupas "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu". Bāzes vērtību nosaka, ņemot vērā augstāko meža zemes bāzes vērtību pašvaldības teritorijās, kas robežojas ar attiecīgo pilsētu, kā arī lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme" zemes bāzes vērtību pilsētā.";

1.6. svītrot 41.4.apakšpunktu;

1.7. svītrot 49.2.apakšpunktu;

1.8. svītrot VII nodaļu;

1.9. svītrot 75.punktā:

1.9.1. formulā simbolu un reizinātāju "× KT";

1.9.2. paskaidrojumu "KT - tirgus izmaiņu korekcijas koeficients";

1.10. svītrot 89.punktā vārdus "vai ir mainījies melioratīvais stāvoklis";

1.11. papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Ja ir saņemta Lauku atbalsta dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības izziņa par izmaiņām meliorācijas sistēmā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu koriģē atbilstoši zemes vērtēšanas darba tabulām (5. un 6.pielikums) līdz 20 ballēm, bet ne zemāk par otrās (zem vidējās) zemes iekultivēšanas pakāpes maksimālo vērtību.";

1.12. svītrot 91.punktu;

1.13. svītrot 95.punktā:

1.13.1. formulā reizinātāju un simbolu "b ×";

1.13.2. formulā simbolu un reizinātāju "× KT";

1.13.3. paskaidrojumu "b - dzīvojamās mājas pazīme: b=1, ja uz zemes vienības ir dzīvojamā māja; b=0, ja uz zemes vienības nav dzīvojamās mājas";

1.13.4. paskaidrojumu "KT - tirgus izmaiņu korekcijas koeficients";

1.14. izteikt 99.punktu šādā redakcijā:

"99. Dzīvojamās mājas ietekmes konstanti (Cmaja) aprēķina, ja zemes vienībai bez lauku zemei atbilstošajiem lietošanas mērķiem nav noteikts vēl kāds cits lietošanas mērķis un ja uz zemes vienības ir ēka no ēku tipu grupas "Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamās mājas". Dzīvojamās mājas ietekmes konstanti (Cmaja) aprēķina šādi:

99.1. aprēķina zemes vienības kadastrālo vērtību, neņemot vērā dzīvojamās mājas un apgrūtinājumu ietekmi, aprēķināto kadastrālo vērtību pārrēķina uz vienu kvadrātmetru;

99.2. dzīvojamās apbūves īpašumu grupas zonējuma zemes vienībai atbilstošajā zonā noteikto zemes bāzes vērtību lietošanas mērķim "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" samazina par aprēķināto viena kvadrātmetra vērtību;

99.3. samazināto lietošanas mērķim "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" noteikto zemes bāzes vērtību reizina ar 1000 m2 vai ar zemes vienības kopplatību, ja zemes vienības kopplatība ir mazāka par 1000 m2.";

1.15. svītrot 100.punkta pirmo teikumu;

1.16. papildināt 101.punktu aiz vārda "novērtējums" ar vārdiem "atbilstoši Valsts meža dienesta iesniegtajai informācijai";

1.17. izteikt 104.punktu šādā redakcijā:

"104. Zemes vienībai, kurai reģistrēti šo noteikumu 4.pielikumā noteiktie apgrūtinājumi, izņemot apgrūtinājumu "Piesārņota vieta", zemes kadastrālo vērtību samazina:

104.1. par 5 %, ja nav norādīta zemes platība, kuru aizņem apgrūtinājums, vai apgrūtinājumu platība aizņem mazāk nekā 20 % (neieskaitot) no zemes vienības platības;

104.2. par 10 %, ja zemes apgrūtinājumu platība aizņem 20 līdz 40 % (neieskaitot) no zemes vienības platības;

104.3. par 15 %, ja apgrūtinājumu platība aizņem 40 līdz 60 % (neieskaitot) no zemes vienības platības;

104.4. par 20 %, ja apgrūtinājumu platība aizņem 60 līdz 80 % (neieskaitot) no zemes vienības platības;

104.5. par 30 %, ja apgrūtinājumu platība aizņem 80 % un vairāk no zemes vienības platības.";

1.18. papildināt 109.punktu aiz vārda "pārbaudi" ar vārdiem "dokumentos noteiktajam";

1.19. svītrot 114.punktā:

1.19.1. formulā simbolu un reizinātāju "× KT";

1.19.2. paskaidrojumu "KT - tirgus izmaiņu korekcijas koeficients";

1.20. papildināt 116.punktu aiz vārdiem "un tam atbilstošo būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu" ar skaitli un vārdu "(9.pielikums)";

1.21. svītrot 129.punktā:

1.21.1. formulā simbolu un reizinātāju "× KT";

1.21.2. paskaidrojumu "KT - tirgus izmaiņu korekcijas koeficients";

1.22. izteikt 139.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"139. Valsts zemes dienests pēc pieprasījuma, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai administratīvo aktu (iestādes lēmumu), kurš atceļ iepriekš pieņemto prettiesisko lēmumu, lai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 86.pantam izpildītu pieņemtā lēmuma nosacījumus, aprēķina vai pārrēķina kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta vēsturisko kadastrālo vērtību, kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriek­šējā perioda noteiktā datumā, ņemot vērā:";

1.23. izteikt 140.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"140. Valsts zemes dienests pēc pieprasījuma ir tiesīgs aprēķināt kadastra objekta un nodokļa objekta prognozēto kadastrālo vērtību, ņemot vērā:";

1.24. izteikt 140.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"140.2. kadastra informācijas sistēmā reģistrētos attiecīgos kadastra objekta vai nodokļa objekta raksturojošos datus uz vērtības aprēķināšanas datumu.";

1.25. izteikt 141.3. un 141.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"141.3. 2008.gadā - rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējumu un kadastrālo vērtību bāzi rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai;

141.4. 2009.gadā - komercobjektu apbūves zonējumu, kadastrālo vērtību bāzi komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai, kā arī nosaka bāzes vērtības dzīvojamās apbūves īpašumu grupai.";

1.26. svītrot 142.punktā vārdus "un tirgus izmaiņu korekcijas koeficientu";

1.27. papildināt noteikumus ar 142.1 punktu šādā redakcijā:

"142.1 Valsts zemes dienests 2008.gada 1.janvārī, ievērojot šo noteikumu 8. un 13.punktā minētās prasības, maina normatīvajos aktos apstiprināto pilsētu zemes vērtību zonējumu un lauku apbūves zemes vērtību zonējumu zonu numurus, nodrošinot, ka zonas kārtas numurs sakrīt ar normatīvajos aktos apstiprinātajiem pilsētu zemes vērtību zonējumu un lauku apbūves zemes vērtību zonējumu zonu numuriem.";

1.28. papildināt noteikumus ar 155. un 156.punktu šādā redakcijā:

"155. 2008.gada 1.janvārī Valsts zemes dienests nodrošina kadastra informācijas sistēmā reģistrēto ēku tipu maiņu atbilstoši šo noteikumu 16.pielikumam. Normatīvajos aktos noteiktie ēku kadastrālo vērtību bāzes rādītāji ir spēkā un ēku kadastrālās vērtības aprēķinā piemērojami saskaņā ar 16.pielikumu līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes noteikšanai attiecīgajai nekustamo īpašumu grupai.

156. Līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes noteikšanai attiecīgajai nekustamo īpašumu grupai Valsts zemes dienests:

156.1. ēkai, kurai noteikts komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai vai rūpniecības nekustamo īpašumu grupai atbilstošs ēkas tips, aprēķinot ēkas kadastrālo vērtību, par ēkas tipa bāzes vērtību pieņem normatīvajos aktos noteiktās attiecīgās vērtību zonas ēkas tipa bāzes vērtības un tirgus izmaiņu korekcijas koeficienta reizinājumu;

156.2. ēkai, kurai noteikts ēkas tips, kam atbilstoši šo noteikumu 16.pielikumam mainās ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamais apjoma rādītājs, aprēķinot ēkas kadastrālo vērtību, par ēkas tipa bāzes vērtību pieņem normatīvajos aktos noteiktās attiecīgās vērtību zonas ēkas tipa bāzes vērtības (vai šo noteikumu 156.1.apakšpunktā noteikto ēkas tipa bāzes vērtības un tirgus izmaiņu korekcijas koeficienta reizinājumu) un pārejas koeficienta (16.pielikums) reizinājumu;

156.3. zemes vienībai, kurai noteikts komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai vai rūpniecības nekustamo īpašumu grupai atbilstošs lietošanas mērķis, aprēķinot zemes vienības kadastrālo vērtību, par zemes bāzes vērtību pieņem normatīvajos aktos noteiktās attiecīgās vērtību zonas lietošanas mērķa bāzes vērtības un tirgus izmaiņu korekcijas koeficienta reizinājumu.";

1.29. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.30. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305

Nekustamo īpašumu grupas

Nr.
p.k.

Nekustamā īpašuma grupas nosaukums

Nekus­tamā īpašuma lietošanas mērķu grupas kods

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupas nosaukums

Ēku tipu grupas kods

Ēku tipu grupas nosaukums

1. Apbūves nekustamo īpašumu grupa

1.1.

Dzīvojamās apbūves īpašumu grupa

06

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

01

Vienģimenes un divģi­meņu dzīvojamās mājas

07

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

02

Daudzdzīvokļu mājas

08

Palīgēkas

1.2.

Komerc­darbības un sabiedriskās apbūves grupa

08

Komercdarbības objektu apbūves zeme

03

Darījumu iestāžu un komer­ciāla rakstura ēkas

09

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

06

Sabiedriskās ēkas

05

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

1.3.

Rūpniecības apbūves grupa

10

Ražošanas objektu apbūves zeme

05

Rūpniecības ēkas

11

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

04

Satiksmes un sakaru ēkas

04

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

12

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

13

Jūras ostas un jūras ostu termināļu apbūves zeme

2. Lauku nekustamo īpašumu grupa

2.1.

Lauku nekustamo īpašumu grupa

01

Lauksaimniecības zeme

07

Lauksaimniecības ēkas

02

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvu aktu

03

Ūdens objektu zeme"

.

1.31. izteikt 9.pielikumu šādā redakcijā:

"9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305

Būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients (KS)

Nr.
p.k.

Būves fiziskais stāvoklis (%)

Korekcijas koeficients

1.

0

1,00

2.

5

0,95

3.

10

0,95

4.

15

0,90

5.

20

0,90

6.

25

0,85

7.

30

0,85

8.

35

0,75

9.

40

0,75

10.

45

0,65

11.

50

0,65

12.

55

0,50

13.

60

0,50

14.

65

0,30

15.

70

0,30

16.

75

0,10

17.

80

0,10

18.

85

0,00

19.

90

0,00

20.

95

0,00

21.

100

0,00"

1.32. papildināt noteikumus ar 16.pielikumu (2.pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.septembra noteikumiem Nr.621

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305

Ēku tipi

Nr.
p.k.

Tipu klases/ēkas galvenā lietošanas veida kods

Tipu klases/ēkas galvenā lietošanas veida nosaukums

Tipu grupas kods

Tipu grupas nosaukums

Tipa kods

Tipa nosaukums

1.

1110

Viena dzīvokļa mājas

01

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamās mājas

11100101

Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)

11100102

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

11100103

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra un mūra-koka ārsienām

2.

1121

Divu dzīvokļu mājas

01

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamās mājas

11210101

Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas

3.

1122

Triju un vairāk dzīvokļu mājas

02

Daudzdzīvokļu mājas

11220201

Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām

11220202

Daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas

11220203

Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

11220204

Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas

11220205

Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas

4.

1130

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

02

Daudzdzīvokļu mājas

11300201

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (piemēram, dienesta viesnīcas, veco ļaužu pansionāti)

5.

1211

Viesnīcu ēkas

03

Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkas

12110301

Viesnīcu ēkas

12110302

Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas

6.

1212

Citas īslaicīgas apmešanās ēkas

03

Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkas

12120301

Atpūtas ēkas bez apkures

7.

1220

Biroju ēkas

03

Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkas

12200301

Biroju ēkas

8.

1230

Vairumtirdzniecības un mazum­tirdzniecības ēkas

03

Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkas

12300301

Tirdzniecības ēkas

12300302

Tirdzniecības kioski un segtie stendi

9.

1241

Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas

04

Satiksmes un sakaru ēkas

12410401

Lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkas, lidmašīnu angāri

12410402

Dzelzceļa transporta apkopes ēkas

12410403

Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas

12410404

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas

10.

1242

Garāžu ēkas

04

Satiksmes un sakaru ēkas

12420401

Smagās tehnikas garāžas

12420402

Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas

12420403

Vieglo automobiļu garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām

11.

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas

05

Rūpniecības ēkas

12510501

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu līdz 6 m

12510502

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu 6 m un virs 6 m

12510503

Noliktavas

12510504

Katlumājas

12510505

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot elektrostaciju un transformatoru staciju ēkas

12510506

Sūkņu un kompresoru stacijas

12.

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

05

Rūpniecības ēkas

12520501

Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības saldētavas

12520502

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti līdz 1995.gadam (ieskaitot)

12520503

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar kupolveida jumta konstrukciju un būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti pēc 1995.gada

13.

1261

Plašizklaides pasākumu ēkas

06

Sabiedriskās ēkas

12610601

Apjumtas vasaras estrādes

12610602

Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas

14.

1262

Muzeji un bibliotēkas

06

Sabiedriskās ēkas

12620601

Muzeji, arhīvi un bibliotēkas

15.

1263

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

06

Sabiedriskās ēkas

12630601

Izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

16.

1264

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

06

Sabiedriskās ēkas

12640601

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas

17.

1265

Sporta ēkas

06

Sabiedriskās ēkas

12650601

Sporta ēkas

18.

1272

Kulta ēkas

06

Sabiedriskās ēkas

12720601

Kulta ēkas

19.

1274

Citas, iepriekš neklasificētas ēkas

06

Sabiedriskās ēkas

12740601

Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas

20.

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas

07

Lauksaimniecības ēkas

12710701

Lauksaimniecības produkcijas glabātavas un apstrādes ēkas

12710702

Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2

12710703

Saldētavas un pagrabi ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

12710704

Lauksaimniecības nojumes

12710705

Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkas

12710706

Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2

12710707

Lauksaimniecības tehnikas garāžas

21.

1101

Dzīvojamo māju palīgēkas

08

Palīgēkas

11010801

Dzīvojamo māju saimniecības ēkas, pagrabi, kā arī kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2

11010802

Dzīvojamo māju individuālās garāžas

11010803

Citas dzīvojamo māju palīgēkas (piemēram, šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2, āra tualetes)

22.

1201

Nedzīvojamo ēku palīgēkas

08

Palīgēkas

12010801

Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un mākslīgo apgaismojumu

12010802

Nojumes

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

12010804

Nedzīvojamo māju apbūvē esošie šķūņi"

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.septembra noteikumiem Nr.621

"16.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305

Ēku tipu pārejas tabula

Nr.
p.k.

Ēkas tipa kods, kas piemērojams līdz 2007.gada 31.decembrim

Ēkas tipa kods, kas piemērojams no 2008.gada 1.janvāra

Mērvienības maiņas pārejas koeficients

Ēkas tipa kods, kura vērtību bāzes rādītāji piemērojami kadastrālās vērtības aprēķinā līdz attiecīgās nekustamo īpašumu grupas jaunas kadastrālo vērtību bāzes noteikšanai

tipa kods

tipa nosaukums

mērvienība

tipa kods

tipa nosaukums

mērvienība

1.

11000101

Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)

m2

11100101

Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)

m2

11000101

2.

11000102

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar platību, lielāku par 40 m2

m2

11100102

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

m2

-

11000102

3.

11000103

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra un mūra-koka ārsienām

m2

11100103

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra un mūra-koka ārsienām

m2

-

11000103

4.

11000105

Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas ar koka ārsienām

m2

11210101

Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas

m2

-

11000105

5.

11000106

Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas ar mūra un mūra-koka ārsienām

m2

6.

11000201

Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām

m2

11220201

Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām

m2

11000201

7.

11000202

Daudzdzīvokļu mājas ar mūra-koka ārsienām

m2

11220202

Daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas

m2

-

11000202

8.

11000203

Daudzdzīvokļu vienstāva un divstāvu mājas ar mūra ārsienām

m2

9.

11000204

Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas ar mūra ārsienām

m2

11220203

Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

m2

11000204

10.

11000205

Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas ar mūra ārsienām

m2

11220204

Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas

m2

-

11000205

11.

11000206

Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas ar mūra ārsienām

m2

11220205

Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas

m2

-

11000206

12.

11000207

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (piemēram, dienesta viesnīcas, veco ļaužu pansionāti)

m2

11300201

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (piemēram, dienesta viesnīcas, veco ļaužu pansionāti)

m2

-

11000207

13.

12000101

Viesnīcu ēkas

m3

12110301

Viesnīcu ēkas

m2

3,33

12000101

14.

12000103

Moteļu ēkas

m3

15.

12000104

Dažādas īslaicīgas apmešanās ēkas, izņemot viesnīcu un moteļu ēkas

m3

12110301(1)

Viesnīcu ēkas

m2

3,33

12000101

12120301(2)

Atpūtas ēkas bez apkures

m2

2,61

12000104

16.

12000105

Restorāni un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas, izņemot vasaras kafejnīcas, bufetes un bārus ar vaļējām verandām

m3

12110302

Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas

m2

3,4

12000105

17.

12000106

Vasaras kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām verandām

m2

-

18.

12000107

Banku iestāžu ēkas

m3

12200301

Biroju ēkas

m2

3,72

12000109

19.

12000109

Konferenču, biroju un projektēšanas iestāžu ēkas

m3

20.

12000201

Valsts un pašvaldību administratīvās, tiesu un muitas ēkas

m3

21.

12000110

Tirdzniecības, atsevišķi novietotas veikalu un aptieku ēkas, izņemot tirdzniecības kioskus, segtos stendus un noliktavas

m3

12300301

Tirdzniecības ēkas

m2

3,46

12000110

22.

12000114

Automobiļu kopējās lietošanas degvielas uzpildes staciju ēkas

m3

23.

12000117

Azartspēļu ēkas

m3

24.

12000111

Tirdzniecības kioski un segtie stendi

m3

12300302

Tirdzniecības kioski un segtie stendi

m2

2,5

12000111

25.

12000206

Apjumtas vasaras estrādes

m2

12610601

Apjumtas vasaras estrādes

m2

-

12000206

26.

12000204

Kinoteātri, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas

m3

12610602

Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas

m2

4,35

12000208

27.

12000205

Cirka ēkas

m3

28.

12000208

Teātri, koncertzāles, klubi un tautas nami

m3

29.

12000209

Muzeji, arhīvi un bibliotēkas

m3

12620601

Muzeji, arhīvi un bibliotēkas

m2

3,85

12000209

30.

12000207

Zooloģisko un botānisko dārzu ēkas

m3

12630601

Izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

m2

3,86

12000210

31.

12000210

Izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

m3

32.

12000211

Hidrometeoroloģiskās un aeroloģiskās stacijas

m3

33.

12000212

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas

m3

12640601

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas

m2

3,81

12000212

34.

12000213

Sporta ēkas, izņemot piepūšamās angāra tipa sporta ēkas

m3

12650601

Sporta ēkas

m2

4,74

12000213

35.

12000214

Piepūšamās angāra tipa sporta ēkas

m3

36.

12000215

Kulta ēkas

m3

12720601

Kulta ēkas

m2

6,12

12000215

37.

12000216

Ugunsdzēsības posteņu un depo ēkas

m3

12740601

12510501(3)


12510502(4)

Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu, zemāku par 6 m

Ražošanas ēkas ar lielākās telpas (pēc platības m2) augstumu 6 m un augstāku

m2

m2

4,16

4,28

12000217

12000309

38.

12000217

Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas

m3

39.

12000116

Sadzīves pakalpojumu ēkas

m3

40.

12000113

Automobiļu tehniskās apkopes un remonta ēkas

m3

41.

12000301

Kūdras ieguves un apstrādes ēkas

m3

42.

12000302

Pārtikas un kombinētās lopbarības ražošanas un pārstrādes ēkas un elevatori

m3

43.

12000303

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas ēkas

m3

44.

12000304

Kokapstrādes ēkas

m3

45.

12000305

Celulozes un papīra ražošanas ēkas

m3

46.

12000306

Poligrāfijas un kinofilmu uzņemšanas uzņēmumu ražošanas ēkas

m3

47.

12000307

Farmaceitisko, medicīnisko un ķīmisko izstrādājumu ražošanas ēkas

m3

48.

12000308

Būvmateriālu un sanitārtehnisko iekārtu ražošanas ēkas

m3

49.

12000309

Metāla izstrādājumu, mašīnu un iekārtu ražošanas un remonta ēkas

m3

50.

12000310

Gāzapgādes uzņēmumu ēkas

m3

51.

12000311

Rūpniecības, transporta un citu uzņēmumu noliktavas, izņemot lauksaimniecības un tirdzniecības noliktavas

m3

12510503

Noliktavas

m3

-

12000311

52.

12000112

Tirdzniecības noliktavas

m3

53.

12000312

Dažādu uzņēmumu saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības saldētavas

m3

12520501

Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības saldētavas

m3

-

12000312

54.

12000314

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti līdz 1995.gadam (ieskaitot)

m3

12520502

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti līdz 1995.gadam (ieskaitot)

m3

-

12000314

55.

12000315

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar kupolveida jumta konstrukciju un būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti pēc 1995.gada

m3

12520503

Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar kupolveida jumta konstrukciju un būvapjomu 5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko un naftas produktu glabāšanai, būvēti pēc 1995.gada

m3

-

12000315

56.

12000601

Katlumājas

m3

12510504

Katlumājas

m2

4,71

12000601

57.

12000602

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot elektrostaciju un transformatoru staciju ēkas

m3

12510505

Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot elektrostaciju un transformatoru staciju ēkas

m2

4,61

12000602

58.

12000603

Maģistrālo naftas vadu sūkņu stacijas

m3

12510506

Sūkņu un kompresoru stacijas

m2

4,13

12000603

59.

12000604

Maģistrālo gāzes vadu kompresoru stacijas

m3

60.

12000605

Ūdensapgādes sūkņu stacijas

m3

61.

12000606

Kanalizācijas un meliorācijas sūkņu stacijas

m3

62.

12000401

Lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas noliktavas un glabātavas, izņemot arkveida un angārveida noliktavas un glabātavas

m3

12710701

Lauksaimniecības produkcijas glabātavas un apstrādes ēkas

m3

-

12000401

63.

12000405

Lauksaimniecības arkveida un angārveida noliktavas un glabātavas

m3

64.

12000410

Siltumnīcu apkalpes ēkas

m3

65.

12000411

Graudu, sēklu, dārzeņu un augļu pirmapstrādes ēkas

m3

66.

12000413

Zivsaimniecības ēkas

m3

67.

12000402

Lauksaimniecības šķūņi

m3

12710702(5)

Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2

m3

-

12000402

11010803(6)

Citas dzīvojamo māju palīgēkas (piemēram, šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2, āra tualetes)

m2

2,33

12000705

68.

12000403

Pagrabi ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

m3

12710703

Saldētavas un pagrabi ar kopējo platību, lielāku par 40 m2

m3

-

12000403

69.

12000406

Lauksaimniecības nozares uzņēmumu saldētavas un leduspagrabi

70.

12000404

Lauksaimniecības nojumes

m2

12710704

Lauksaimniecības nojumes

m2

-

12000404

71.

12000414

Zivju audzētavu baseinu nojumes

72.

12000407

Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, lopkopības, putnkopības un zvērkopības ēkas

m3

12710705

Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2 un zvērkopības ēkas

m2

2,87

12000407

73.

12000408

Stiklotas siltumnīcas

m2

12710706(7)

Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2

m2

-

12000408

11010803(8)

Citas dzīvojamo māju palīgēkas (piemēram, šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2, āra tualetes)

12000705

74.

12000409

Siltumnīcas ar polietilēna plēvi apvilktām karkasa sienām

m2

12710706(7)

Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2

m2

-

12000408

11010803(8)

Citas dzīvojamo māju palīgēkas (piemēram, šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2, āra tualetes)

12000705

75.

12000412

Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas garāžas

m3

12710707

Lauksaimniecības tehnikas garāžas

m2

3,62

12000412

76.

12000505

Lidmašīnu angāri

m3

12410401

Lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkas, lidmašīnu angāri

m2

5,24

12000505

77.

12000504

Lidostu staciju, lidmašīnu tehniskās apkopes un citas lidostu saimniecības ēkas

m3

12410401(9)

Lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkas, lidmašīnu angāri

m2

5,24

12000505

12410403(9)

Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas

m2

4,53

12000507

78.

12000501

Autostaciju un ūdenstransporta staciju ēkas

m3

12410403

Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas

m2

4,53

12000507

79.

12000507

Dzelzceļa pasažieru staciju ēkas

m3

80.

12000506

Dzelzceļa transporta ēkas, izņemot pasažieru staciju ēkas

m3

12410402

Dzelzceļa transporta apkopes ēkas

m2

3,96

12000506

81.

12000508

Pasta, sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas

m3

12410404

Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru-studiju ēkas

m2

3,51

12000508

82.

12000509

Telefona centrāļu un līniju pastiprināšanas punktu ēkas

m3

83.

12000510

Automobiļu un rūpniecībā nodarbinātās motorizētās tehnikas garāžas

m3

12420401

Smagās tehnikas garāžas

m2

3,35

12000510

84.

12000511

Automobiļu pazemes garāžas

m3

12420402

Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas

m2

3,69

12000512

85.

12000512

Automobiļu daudzstāvu virszemes garāžas

m3

86.

12000513

Vieglo automobiļu garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām

m3

12420403

Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas

m2

2,93

12000513

87.

12000701

Dzīvojamo un nedzīvojamo māju apbūvē esošās saimniecības ēkas ar koka ārsienām

m3

11010801(10)

Dzīvojamo māju saimniecības ēkas, pagrabi, kā arī kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2

m2

2,62

12000701

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecību ēkas

m2

3,37

12000710

88.

12000702

Dzīvojamo un nedzīvojamo māju apbūvē esošās saimniecības ēkas ar mūra ārsienām

m3

11010801(10)

Dzīvojamo māju saimniecības ēkas, pagrabi, kā arī kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2

m2

2,62

12000701

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

m2

3,37

12000710

89.

12000706

Piebūvētas vai atsevišķi novietotas ēkas ar stiklota karkasa nesošajām sienām, izņemot siltumnīcas

m3

11010801(10)

Dzīvojamo māju saimniecības ēkas, pagrabi, kā arī kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2

m2

2,62

12000701

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

m2

3,37

12000710

90.

12000708

Dzīvojamo un nedzīvojamo māju apbūvē esošās kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot)

m3

11010801(10)

Dzīvojamo māju saimniecības ēkas, pagrabi, kā arī kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2

m2

2,62

12000701

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

m2

3,37

12000710

91.

12000703

Atsevišķi novietotas individuālās garāžas

m3

11010802(11)

Dzīvojamo māju individuālās garāžas

m2

2,53

12000703

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

m2

3,37

12000710

92.

12000704

Piebūvētas individuālās garāžas

m3

11010802(11)

Dzīvojamo māju individuālās garāžas

m2

2,53

12000703

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

m2

3,37

12000710

93.

12000705

Dzīvojamo un nedzīvojamo māju apbūvē esošie šķūņi

m3

11010803(12)

Citas dzīvojamo māju palīgēkas (piemēram, šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2, āra tualetes)

m2

2,33

12000705

12010804

Nedzīvojamo māju apbūvē esošie šķūņi

m2

-

12000714

94.

12000707

Dzīvojamo un nedzīvojamo māju apbūvē esošie pagrabi ar kopējo platību līdz
40 m2 (ieskaitot)

m3

11010801(13)

Dzīvojamo māju saimniecības ēkas, pagrabi, kā arī kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2

m2

2,62

12000701

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

m2

3,37

12000710

95.

12000203

Pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu paēnas nojumes

m2

12010802

Nojumes

m2

-

12000709

96.

12000313

Dažādu ražošanas uzņēmumu nojumes, izņemot lauksaimniecības nojumes

m2

97.

12000709

Citas, iepriekš neklasificētas nojumes

m2

98.

12000115

Automobiļu kopējās lietošanas degvielas uzpildes staciju nojumes

m2

12010801

Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un mākslīgo apgaismojumu

m2

-

12000202

99.

12000202

Muitas nojumes

m2

100.

12000503

Slēgtie autobusu pieturu paviljoni

m3

101.

12000502

Vaļējie autobusu pieturu paviljoni

m2

102.

12000710

Caurlaides punktu un apsardzes ēkas

m3

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecību ēkas

m2

3,37

12000710

103.

12000711

Atsevišķi novietotas publisko tualešu ēkas

m3

11010803(14)

Citas dzīvojamo māju palīgēkas (piemēram, šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2, āra tualetes)

m2

2,33

12000705

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

m2

3,37

12000710

104.

12000712

Automobiļu svaru ēkas

m3

12010803

Nedzīvojamo ēku saimniecības ēkas

m2

3,37

12000710

105.

12000713

Ražošanas ēku virszemes pārejas galerijas

m3

Nosacījumu skaidrojums.

1. (1) Ja spēkā esošajam kodam 12000104 ir reģistrēti tikai būves nepilnās tehniskās inventarizācijas dati vai ja ir reģistrēti būves pilnās tehniskās inventarizācijas dati un kāds no labiekārtojuma veidiem (centrālā apkure, vietējā centralizētā apkure vai vietējā krāsns apkure), tad mainīt uz kodu 12110301.

2. (2) Ja spēkā esošajam kodam 12000104 ir reģistrēti būves pilnās tehniskās inventarizācijas dati un nav norādīts kāds no labiekārtojuma veidiem (centrālā apkure, vietējā centralizētā apkure vai vietējā krāsns apkure), tad mainīt uz kodu 12120301.

3. (3) Ja spēkā esošajiem kodiem 12000116, 12000113, 12000301-12000310 ir reģistrēti tikai būves nepilnās tehniskās inventarizācijas dati vai ja ir reģistrēti būves pilnās tehniskās inventarizācijas dati un būves lielākajai telpai (m2) reģistrēts augstums līdz 6 m, tad mainīt uz kodu 12510501.

4. (4) Ja spēkā esošajiem kodiem 12000116, 12000113, 12000301-12000310 ir reģistrēti būves pilnās tehniskās inventarizācijas dati un būves lielākajai telpai (m2) reģistrēts augstums 6 m vai augstāks, tad mainīt uz kodu 12510502.

5. (5) Spēkā esošo kodu 12000402 (ar kopējo platību, lielāku par 60 m2) mainīt uz kodu 12710702.

6. (6) Spēkā esošo kodu 12000402 (ja kopējā platība vienāda ar 60 m2 vai mazāka) mainīt uz kodu 11010803.

7. (7) Spēkā esošos kodus 12000408, 12000409 (ar kopējo platību, lielāku par 60 m2) mainīt uz kodu 12710706.

8. (8) Spēkā esošos kodus 12000408, 12000409 (ja kopējā platība vienāda ar 60 m2 vai mazāka) mainīt uz kodu 11010803.

9. (9) Spēkā esošā koda 12000504 ietilpstošās lidostu staciju ēkas mainīt uz kodu 12410403, visus pārējos mainīt uz kodu 12410401.

10. (10) Ja spēkā esošajiem kodiem 12000701, 12000702, 12000706, 12000708 galvenais lietošanas veids ir kods 1101, tad mainīt uz kodu 11010801, visus pārējos mainīt uz kodu 12010803.

11. (11) Ja spēkā esošajiem kodiem 12000703, 12000704 galvenā lietošanas veida kods ir 1101, tad mainīt uz kodu 11010802, visus pārē­jos mainīt uz kodu 12010803.

12. (12) Ja spēkā esošajam kodam 12000705 galvenā lietošanas veida kods ir 1101, tad mainīt uz kodu 11010803, visus pārējos mainīt uz kodu 12010804.

13. (13) Ja spēkā esošajam kodam 12000707 galvenā lietošanas veida kods ir 1101, tad mainīt uz kodu 11010801, visus pārējos mainīt uz kodu 12010803.

14. (14) Spēkā esošo kodu 12000711 (ar kopējo platību, mazāku par 4 m2) mainīt uz kodu 11010803, visus pārējos mainīt uz kodu 12010803.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 621Pieņemts: 11.09.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 21.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 02.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
163984
01.01.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)