Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.83

Rīgā 2007.gada 3.jūlijā (prot. Nr.75 11.§)
Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu
un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu un 9.panta pirmo daļu
(Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr.43 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka trans­porta pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) samaksas apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un samaksas kārtību Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu (turpmāk – Persona).

2. Samaksu par Pakalpojumu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), neizvērtējot Personas ienākumus un materiālo stāvokli, ja Persona, kas deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījumā.

(Rīgas domes 18.01.2011. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

II. Pakalpojumi un to samaksas apmērs

3. Personām tiek piešķirta samaksa par šādiem Pakalpojumiem:

3.1. speciālā autotransporta (mikroautobusa) Pakalpojums, kura samaksas apmērs ir 284,57 euro gadā. Speciālā autotransporta (mikroautobusa) pakalpojumus var saņemt Personas, kuras pārvietojas riteņkrēslā, t.sk. bērni ar invaliditāti, transportējami bērnu ratiņos;

3.2. taksometra Pakalpojums, kura samaksas apmērs ir 284,57 euro gadā;

3.3. Pakalpojums degvielas iegādei personīgajam autotransportam, kura samaksas apmērs ir 284,57 euro gadā;

3.4. Pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze, kura samaksas apmērs ir līdz 71,14 euro mēnesī;

3.5. vienreizējs Pakalpojums mazkustīgām personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Vienreizējs Pakalpojums tiek piešķirts vienu reizi esošās problēmas risināšanai. Vienreizēju Pakalpojumu var saņemt personas ar kustību traucējumiem, kurām nav izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

3.6. šo saistošo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā noteikto Pakalpojumu saņēmējiem tiek piešķirta papildu samaksa par Pakalpojumu, ja Persona:

3.6.1. mācās izglītības iestādē vai apmeklē ilgstošus (ne mazāk kā vienu mēnesi) kvalifikācijas iegūšanas vai paaugstināšanas kursus. Pakalpojuma samaksas apmērs ir 21,34 euro mēnesī;

3.6.2. strādā algotā darbā, darba tiesiskās attiecības noformējot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai ir Personu ar invaliditāti nevalstiskās organizācijas valdes loceklis, kas kā paraksttiesīgā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā. Pakalpojuma samaksas apmērs ir 21,34 euro mēnesī;

3.6.3. apmeklē institūcijas sociālās aprūpes, sociālās, profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Pakalpojuma samaksas apmērs ir līdz 71,14 euro gadā.

(Grozīts ar Rīgas domes 10.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.123; Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.30; Rīgas domes 18.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.111; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.43)

31. Persona kārtējā gada laikā var saņemt vienu no 3.1., 3.2., 3.3.punktā minētajiem Pakalpojumiem.

Gads šo saistošo noteikumu izpratnē atbilst kalendārajam gadam no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

(Rīgas domes 10.06.2008. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

III. Pakalpojuma pieprasīšana, piešķiršana un samaksa

4. Lai saņemtu samaksu par Pakalpojumu, Persona vai tās pilnvarota persona iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu Pakalpojuma piešķiršanai, kā arī uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pakalpojums tiek piešķirts ar Personas iesnieguma saņemšanas dienu. Pakalpojuma samaksas apmēru nosaka, samaksas par Pakalpojumu gada summu dalot ar 12 un reizinot ar līdz gada beigām atlikušo mēnešu skaitu. Samaksu par Pakalpojumu piešķir par pilnu mēnesi, kurā saņemts iesniegums.

(Rīgas domes 10.06.2008. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

5. Iesniegumam Pakalpojuma piešķiršanai jāpievieno šādi dokumenti:

5.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņemšanai (atzinums nav jāuzrāda šo saistošo noteikumu 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajos gadījumos);

5.2. 3.4.punktā minētā Pakalpojuma saņemšanai Personai reizi gadā jāiesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts izraksts no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība, procedūru saņemšanas periods un nepieciešamo procedūru skaits;

5.3. 3.6.1.apakšpunktā minēto papildlīdzekļu saņemšanai Personai pirmajā mācību pusgadā jāuzrāda izglītības iestādes izsniegts dokuments par Personas uzņemšanu mācību iestādē. Turpmākajā mācību periodā Persona reizi sešos mēnešos iesniedz izglītības iestādes izsniegtu izziņu par to, ka Persona beigusi iepriekšējo mācību pusgadu;

5.4. 3.6.2.apakšpunktā minēto papildlīdzekļu saņemšanai Personai reizi sešos mēnešos jāiesniedz izziņa no darba vietas, kurā darba devējs apliecina, ka Persona ir darba tiesiskās attiecībās. Izziņā jānorāda darba izpildes vieta un termiņš, uz kādu nodibinātas darba tiesiskās attiecības. Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju vadītājiem jāuzrāda Uzņēmumu reģistra izsniegta izziņa, kas apliecina, ka Persona pārstāv nevalstisko organizāciju;

5.5. šo saistošo noteikumu 3.6.3.apakš­punktā minēto papildlīdzekļu saņemšanai Personai jāuzrāda nosūtījums (norīkojums) uz rehabilitācijas institūciju vai citi dokumenti, kas apliecina pakalpojumu saņemšanu norādītajā institūcijā, kā arī pakalpojumu saņemšanas periodu;

5.6. 3.5.punktā minētā Pakalpojuma saņemšanai Personai jāiesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir pamatota Personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Samaksu par Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Sociālā dienesta speciālistu veiktu Pakalpojuma nepieciešamības novērtējumu un Pakalpojuma nepieciešamību apliecinošiem dokumentiem;

5.7. pilnvaru, ja Pakalpojumu pieprasa pilnvarota persona.

(Grozīts ar Rīgas domes 10.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.123; Rīgas domes 18.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

6. Ja Persona ir saņēmusi kādu no 3.1., 3.2., 3.3.punktā noteiktajiem Pakalpojumiem līdz iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrim un nav mainījies 5.1.punktā noteikto pievienojamo dokumentu derīgums, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā līdz kārtējā kalendārā gada 31.martam, Pakalpojumu piešķir ar kārtējā kalendārā gada pirmo dienu. Pretējā gadījumā Pakalpojums tiek piešķirts ar iesnieguma saņemšanas datumu saskaņā ar 4.punktu.

(Rīgas domes 10.06.2008. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

7. Sociālais dienests samaksu par Pakalpojumu hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze, piešķir saskaņā ar slimnīcas (ja ar to noslēgts sadarbības līgums) ik mēnesi iesniegto sarakstu.

(Rīgas domes 10.06.2008. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

8. Lai saņemtu vienreizēju samaksu par Pakalpojumu, Persona papildus šo saistošo noteikumu 4.punktā noteiktajam Sociālajā dienestā iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu par šāda Pakalpojuma nepieciešamību.

9. (Svītrots ar Rīgas domes 10.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

10. Sociālais dienests:

10.1. piešķir samaksu par Pakalpojumu, veicot bezskaidras naudas norēķinus. Piešķirto samaksu par Pakalpojumu pārskaita uz Personas iesniegumā norādīto bankas kontu;

10.2. nepieciešamības gadījumā organizē 3.5.punktā minētā Pakalpojuma saņemšanu;

10.3. sniedz informāciju par Pakalpojuma sniedzēju (-iem) un Pakalpojuma cenām;

10.4. atsevišķos gadījumos Personai samaksu par Pakalpojumu var izmaksāt skaidrā naudā. Kā atsevišķi gadījumi klasificējamas situācijas, kad Persona objektīvu iemeslu dēļ nespēj citā veidā saņemt samaksu par Pakalpojumu;

10.5. kārtējā gada laikā Personai paredzēto samaksu par Pakalpojumu izmaksā ne vēlāk kā kārtējā kalendārajā gadā. Samaksai par Pakalpojumu paredzētā summa netiek pārnesta uz nākamo gadu;

10.6. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt samaksu par Pakalpojumu vai pārtraukt Pakalpojumu:

10.6.1. ja Persona neatbilst samaksas par Pakalpojumu piešķiršanas nosacījumiem, kas noteikti šajos saistošajos noteikumos;

10.6.2. ja Persona neiesniedz un neuzrāda 5.punktā minētos dokumentus;

10.6.3. ja Persona sniegusi nepatiesu informāciju gan Pakalpojuma pieprasīšanas brīdī, gan laika periodā, uz kuru ir pieprasīts Pakalpojums.

(Grozīts ar Rīgas domes 10.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.123; Rīgas domes 28.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.138)

101. Organizējot 3.5.punktā minētā Pakalpojuma saņemšanu, samaksu par Pakalpojumu var veikt ar bezskaidras naudas norēķinu Pakalpojuma sniedzēja kontā.

(Rīgas domes 28.10.2008. saistošo noteikumu Nr.138 redakcijā)

11. (Svītrots ar Rīgas domes 28.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.138)

12. Saistošo noteikumu 3.punktā minēto Pakalpojumu saņemšanai Persona izvēlas Pakalpojuma sniedzēju pēc saviem ieskatiem un samaksu par Pakalpojumu veic patstāvīgi.

(Rīgas domes 28.10.2008. saistošo noteikumu Nr.138 redakcijā)

13. (Svītrots ar Rīgas domes 28.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.138)

14. Pēc Personas dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas Sociālais dienests desmit darba dienu laikā lemj par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

15. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Sociālais dienests rakstiski informē Personu par pieņemto lēmumu. Ja pieņemts lēmums atteikt Pakalpojuma saņemšanu, tiek norādīts atteikuma pamatojums un lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

17. Rīgas domes Labklājības departamenta pieņemtos lēmumus viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Noslēguma jautājumi

18. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Rīgas domes 17.02.2004. noteikumi Nr.49 “Noteikumi par transporta pakalpojumu samaksas kārtību Rīgas paš­valdībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”.

19. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min”.

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.

21. (Svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.43)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 83Pieņemts: 03.07.2007.Stājas spēkā: 08.08.2007.Zaudē spēku: 21.02.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 07.08.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
161442
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2011","iso_value":"2011\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2009","iso_value":"2009\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2009.-09.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-29.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2008","iso_value":"2008\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2007","iso_value":"2007\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2007.-09.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)