Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.488

Rīgā 2007.gada 10.jūlijā (prot. Nr.40 26.§)
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 16.panta pirmās daļas 7.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 102.nr.; 2007, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 8.2.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"8.2.4. vienotā programmdokumenta 3.3.6.1.apakšaktivitātes otrā konkursa un 3.3.7.aktivitātes otrā konkursa ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 22.5.1 apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;".

2. Papildināt noteikumus ar 9.2.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"9.2.3. vienotā programmdokumenta 3.3.6.1.apakšaktivitātes otrā konkursa un 3.3.7.aktivitātes otrā konkursa ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 23.4.1 apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;".

3. Izteikt 22.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.5. un ja pašvaldība ir struktūrfonda finansējuma saņēmēja vienotā programmdokumenta 3.2.1.aktivitātes, 3.3.7.aktivitātes pirmā konkursa vai 3.2.4.1., 3.2.5.2.apakšaktivitātes, 3.3.6.1.apakšaktivitātes pirmā konkursa un 3.2.6.3.apakšaktivitātes ietvaros:

22.5.1. pašvaldība no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakal­pojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

22.5.2. pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp struktūr­fonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai;

22.5.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pēc minēto dokumentu atbil­stības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz pašvaldībai atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā pašvaldībai noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

22.5.4. pašvaldība preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Pašvaldībai atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 22.5.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 22.5.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, pašvaldība no tai atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu pašvaldības kontā;

22.5.5. pašvaldība šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;".

4. Papildināt noteikumus ar 22.5.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"22.5.1 un ja pašvaldība ir struktūrfonda finansējuma saņēmēja vienotā programmdokumenta 3.3.6.1.apakšaktivitātes otrā konkursa un 3.3.7.aktivitātes otrā konkursa ietvaros:

22.5.1 1. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija termiņos un kārtībā, kas noteikta līgumā starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, pārskaita pašvaldībai avansa maksājumu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas noteiktajā apmērā, bet, ja projekts tiek īstenots ilgāk nekā gadu, ne vairāk kā 20 % no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, atbilstoši apstiprinātajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai. Lai saņemtu avansu, starpposma un noslēguma maksājumu un veiktu izdevumus no saņemtā finansējuma, struktūrfonda finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē;

22.5.1 2. pašvaldība, īstenojot struktūrfonda projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 22.5.1 1.apakšpunktā minētajiem pārskaitījumiem, pašvaldība no tai atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno pirmā līmeņa starp­niekinstitūcijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu pašvaldības kontā;

22.5.1 3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija 22.5.1 1.apakšpunktā minētajā līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā pārskaita pašvaldībai starpposma maksājumus projekta īstenošanas laikā un vienu noslēguma maksājumu pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, pamatojoties uz otrā līmeņa starpniek­institūcijas sniegto informāciju par struktūrfonda finansējuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu;

22.5.1 4. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, veicot avansa un starpposma maksājumus pašvaldībai, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējuma apmēra;

22.5.1 5. pašvaldība šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;

22.5.1 6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;".

5. Izteikt 23.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 3.3.7.aktivitātes pirmā konkursa vai 3.2.4.1., 3.2.5.2.apakšaktivitātes un 3.3.6.1.apakšaktivitātes pirmā konkursa ietvaros:

23.4.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

23.4.2. atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai;

23.4.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pēc minēto dokumentu atbil­stības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

23.4.4. struktūrfonda finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Struktūrfonda finansējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 23.4.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 23.4.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma, struktūrfonda finansējuma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmēja kontā;

23.4.5. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.4.6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;".

6. Papildināt noteikumus ar 23.4.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"23.4.1 un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 3.3.6.1.apakšaktivitātes otrā konkursa un 3.3.7.aktivitātes otrā konkursa ietvaros:

23.4.1 1. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija līgumā, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita citam struktūrfonda finansējuma saņēmējam avansa maksājumu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas noteiktajā apmērā, bet, ja projekts tiek īstenots ilgāk nekā gadu, ne vairāk kā 20 % no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, atbilstoši apstiprinātajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai. Avansa, starpposma un noslēguma maksājumu saņemšanai un izdevumu veikšanai no saņemtā finansējuma struktūrfonda finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē;

23.4.1 2. struktūrfonda finansējuma saņēmējs, īstenojot struktūrfonda projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 23.4.1 1.apakš­punktā minētajiem pārskaitījumiem, struktūrfonda finansējuma saņēmējs no tam atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas atzinumu par pārskaitījuma veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmēja kontā;

23.4.1 3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija šo noteikumu 23.4.1 1.apakš­punktā minētajā līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā pārskaita struktūrfonda finansējuma saņēmējam starpposma maksājumus projekta īstenošanas laikā un vienu noslēguma maksājumu pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, pamatojoties uz otrā līmeņa starpniekinstitūcijas sniegto informāciju par struktūrfonda finansējuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu;

23.4.1 4. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, veicot avansa un starpposma maksājumus struktūrfonda finansējuma saņēmējam, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējuma apmēra;

23.4.1 5. struktūrfondu finansējuma saņēmējs šo noteikumu 20.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;

23.4.1 6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 488Pieņemts: 10.07.2007.Stājas spēkā: 18.07.2007.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 17.07.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
160471
18.07.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)