Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.435

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 34.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 60.pantu un likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" 36.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 48.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi";

1.2. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 60.pantu un likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" 36.panta pirmo daļu";

1.3. izteikt 5.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Receptes veidlapa ir iespiesta uz baltas krāsas papīra ar ūdenszīmēm.";

1.4. izteikt 6.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Parastās receptes veidlapas apmales un daļa, kuru aizpilda aptiekā, ir iekrāsota gaiši zilā krāsā.";

1.5. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Īpašo recepšu veidlapas aģentūrā un ārstniecības iestādē reģistrē īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnālā, lai varētu nodrošināt recepšu veidlapu uzskaiti un aprites kontroli iestādē. Īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnāla paraugu nosaka attiecīgi aģentūras direktors un ārstniecības iestādes vadītājs.";

1.6. aizstāt 16.punkta pirmajā teikumā vārdus "kas novietots pret nepiederošu personu iekļūšanu nodrošinātā un ar signalizāciju aprīkotā telpā" ar vārdiem "kas novietots pret nepiederošu personu iekļūšanu nodrošinātā vietā";

1.7. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Brāķētās, bojātās, no aprites izņemtās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes reģistrē nederīgo recepšu veidlapu un recepšu reģistrācijas žurnālā, lai nodrošinātu recepšu veidlapu uzskaiti un aprites kontroli, tai skaitā izdarot atzīmi par recepšu veidlapu vai recepšu iznīcināšanu un no aprites izņemto recepšu veidlapu nodošanu aģentūrai (akta numurs un datums). Nederīgo recepšu veidlapu un recepšu reģistrācijas žurnāla paraugu nosaka attiecīgi aģentūras direktors un ārstniecības iestādes vadītājs.";

1.8. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Ja konstatē īpašo recepšu veidlapu iztrūkumu vai pārpalikumu, ir notikusi zādzība, laupīšana vai zaudējumi radušies stihiskas nelaimes dēļ, attiecīgo seifu aizzīmogo un par notikušo faktu nekavējoties ziņo Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijai, kā arī Valsts policijai (ja ir notikusi zādzība vai laupīšana).";

1.9. aizstāt 24.punkta pirmajā teikumā vārdus "(vismaz triju personu sastāvā)" ar vārdiem "(vismaz divu personu sastāvā)";

1.10. izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Šo noteikumu 35.punktā minēto vairākkārt izmantojamo recepti līdz visa izrakstītā zāļu daudzuma saņemšanai glabā pacients, bet aptieka, izsniedzot zāles, nenoslēgto recepti nokopē no abām pusēm un kopiju glabā šo noteikumu 26.punktā parastās receptes glabāšanai noteikto laiku. Pēc visa izrakstītā zāļu daudzuma izsniegšanas recepti patur aptiekā, kurā izdarīts pēdējais pirkums.";

1.11. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Zāles, kas satur buprenorfīnu, drīkst izrakstīt tikai narkologs pacientam, kuram valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ir izsniegusi buprenorfīnu aizvietojošās terapijas programmas karti. Narkologs ziņas par izrakstīto zāļu nosaukumu, devu, daudzumu, izrakstīšanas datumu un receptes numuru norāda arī minētajā programmas kartē. Recepti to zāļu iegādei, kas satur buprenorfīnu, pacientam izraksta ne biežāk kā reizi divās nedēļās.";

1.12. papildināt noteikumus ar 34.1, 34.2 un 34.3 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Zāles, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klasifikācijas kārtību ir paredzētas ambulatorai ārstēšanai, bet var izraisīt nopietnas blakusparādības, kuru dēļ to lietošanai nepieciešami attiecīgas ārstniecības nozares speciālista norādījumi un uzraudzība visā ārstēšanas laikā, un kurām tiek piemērots apzīmējums "Pr. II" ar ārsta specialitātes norādi, drīkst izrakstīt tikai norādītās specialitātes ārsts.

34.2 Izrakstot zāles, kuru lietošana var radīt paaugstinātu risku veselībai un kuru lietošanai ir jābūt īpaši uzraudzītai, ievēro zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) izstrādātās un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņotās konkrēto zāļu lietošanas risku novēršanas programmas. Zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) nodrošina šo programmu pieejamību ārstiem, kuriem ir tiesības izrakstīt attiecīgās zāles.

34.3 Zāles, kas satur izotretinoīnu, reproduktīva vecuma sievietēm drīkst izrakstīt ne vairāk kā viena mēneša ilgam ārstēšanas kursam, ņemot vērā saskaņā ar šo noteikumu 34.2 punktā noteikto zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) izstrādāto un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņoto Grūtniecības plānošanas programmu. Zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) nodrošina Grūtniecības plānošanas programmas pieejamību ārstiem, kuriem ir tiesības izrakstīt zāles, kas satur izotretinoīnu.";

1.13. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Izrakstot recepti psihotropo zāļu (izņemot šo noteikumu 38.punktā minēto gadījumu) un narkotisko analgētisko līdzekļu iegādei, ārsts izraksta zāles ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Psihiatrs, narkologs, neirologs un ģimenes ārsts kompensācijas kārtības ietvaros minētās zāles var izrakstīt ārstēšanas kursam līdz trim mēnešiem.";

1.14. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Īpašās receptes derīguma termiņš ir 30 dienu. Parastās receptes derīguma termiņš ir trīs mēneši, izņemot:

48.1. recepti, uz kuras izrakstītas šo noteikumu 34.3 punktā minētās zāles un kuras derīguma termiņš ir septiņas dienas;

48.2. šo noteikumu 36.punktā minēto vairākkārt izmantojamo recepti, kuras derīguma termiņu (kas nepārsniedz vienu gadu) nosaka ārsts.";

1.15. izteikt 49.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.6. ārsta vārds, uzvārds, personas kods un specialitāte;";

1.16. svītrot 49.7.apakšpunktā vārdus "(ja uz receptes izraksta zāles vai medicīniskās ierīces atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai)";

1.17. papildināt 49.10.apakšpunktu aiz vārda "nosaukums" ar vārdiem "un kods";

1.18. izteikt 49.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.11. izsniegto zāļu kods un daudzums (iepakojumu skaits). Kompensācijas kārtības ietvaros izplatītajām zālēm papildus norāda viena iepakojuma cenu, apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu) un tās sadalījumu starp pacientu un citu maksātāju;";

1.19. papildināt noteikumus ar 55.1 un 55.2 punktu šādā redakcijā:

"55. Ir pieļaujama Zāļu valsts aģentūras izstrādātās elektroniskās receptes izmantošana, nodrošinot tipogrāfiski iespiestās receptes paralēlo funkcionēšanu līdz pilnīgai elektroniskās receptes sistēmas ieviešanai. Elektroniskās receptes saturs atbilst šo noteikumu prasībām, un to veido saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem.

55.2 Izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces uz recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2007.gada 30.septembrim, atļauts līdz 2008.gada 1.maijam.";

1.20. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175

Parastās receptes veidlapas paraugs

01.JPG (76137 bytes)"

1.21. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175

Īpašās receptes veidlapas paraugs

02.JPG (80492 bytes)"

1.22. svītrot 3.pielikuma 1.punktu;

1.23. izteikt 3.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Receptes ievaddaļā (Inscriptio) norāda:

2.1. receptes izrakstīšanas datumu;

2.2. pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu (E veidlapas uzrādītājam - identifikācijas numuru) un adresi. Ārsts, izrakstot parasto recepti personīgai lietošanai, pacienta vārda un uzvārda vietā raksta "pro me" (man) vai "ad usum proprium" (personīgai lietošanai), bet adreses vietā norāda savu faktiskās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru;

2.3. ārstniecības iestādes nosaukumu, kodu, adresi un tālruņa numuru;

2.4. tās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, specialitāti un personas kodu, kura izraksta recepti.";

1.24. papildināt 3.pielikuma 10.punktu aiz vārda "kad" ar vārdiem "cik bieži";

1.25. papildināt 3.pielikuma 15.punktu aiz vārda "kodu" ar vārdiem "saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikāciju (10.redakcija) (turpmāk - SSK klasifikācija)";

1.26. papildināt 3.pielikuma 17.punktu:

1.26.1. aiz vārdiem "zāļu kodu" ar vārdiem "(reģistrācijas numurs Latvijas zāļu reģistrā)";

1.26.2. aiz vārda "nosaukumu" ar vārdiem "(nosaukumu norāda, ja zāles nav iekļautas Latvijas zāļu reģistrā)";

1.27. izteikt 3.pielikuma 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu un kompensācijas apmēru, ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība, norāda farmaceits vai farmaceita asistents, kas izsniedz zāles, ievērojot ar apdrošināšanas sabiedrību noslēgto līgumu un apdrošināšanas polises nosacījumus.";

1.28. izteikt 3.pielikuma 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Uz visām īpašajām receptēm ārsts norāda diagnozes kodu atbilstoši SSK klasifikācijai. Izrakstot glikēmijas teststrēmeles grūtniecēm, papildus pamatdiagnozes kodam norāda kodu "Z33".";

1.29. papildināt 3.pielikumu ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Izrakstot zāles uz īpašās receptes, ārsts norāda izrakstāmo zāļu kodu. Zāļu kods:

22.1. atspoguļo zāļu kodu anatomiski terapeitiski ķīmiskajā klasifikācijā, ja zāles izraksta kompensācijas kārtības ietvaros, lietojot zāļu vispārīgo nosaukumu;

22.2. atspoguļo zāļu identifikācijas numuru kompensējamo zāļu sarakstā, ja zāles izraksta kompensācijas kārtības ietvaros, izņemot šo noteikumu 22.1.apakš­punktā minēto gadījumu;

22.3. atspoguļo zāļu reģistrācijas numuru Latvijas zāļu reģistrā, ja zāles izraksta ārpus kompensācijas kārtības;

22.4. netiek norādīts, ja zāles nav iekļautas Latvijas zāļu reģistrā.";

1.30. papildināt 3.pielikuma 23.punktu aiz vārdiem "zāļu kodu" ar vārdiem "(zāļu identifikācijas numurs kompensējamo zāļu sarakstā kompensācijas kārtības ietvaros izplatāmajām zālēm vai zāļu reģistrācijas numurs Latvijas zāļu reģistrā - pārējos gadījumos) vai nosaukumu (nosaukumu norāda, ja zāles nav iekļautas Latvijas zāļu reģistrā)";

1.31. papildināt 5.pielikumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1

Hidromorfona hidrohlorīds

6,4"

 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 435Pieņemts: 26.06.2007.Stājas spēkā: 01.10.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 29.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
159641
01.10.2007
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"