Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.153

Rīgā 2007.gada 30.maijā (prot.Nr.20, 7.p.)

Par Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu, Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu un 65.panta trešo daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku (pielikumā).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātā metodika stājas spēkā 2007.gada 7.jūnijā.

3. Ar šā lēmuma 1. punktā apstiprinātās metodikas spēkā stāšanos spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.295 apstiprinātā Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika (Latvijas Vēstnesis, 2005., Nr.197).

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


Apstiprināta

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 30.maija

padomes lēmumu Nr.153 (prot. Nr.20, 7.p.)

Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika

Izdota saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 65.panta trešo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Metodika nosaka kārtību, kādā universālā pakalpojuma sniedzējs aprēķina un nosaka universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas.

2. Metodikā ir lietoti šādi termini:

2.1. nemateriālie ieguvumi - universālā pakalpojuma sniedzēja ieguvumi no universālā pakalpojuma sniegšanas, kas nav saistīti ar ieņēmumiem no universālā pakalpojuma lietotājiem par saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem;

2.2. universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas - izmaksas, kas veidojas kā starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem, kas universālā pakalpojuma sniedzējam rodas, sniedzot universālo pakalpojumu, atšķirībā no izmaksām, kad universālais pakalpojums netiek sniegts.

3. Izvērtējot universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) ņem vērā tirgus priekšrocības, kādas ir universālā pakalpojuma sniedzējam elektronisko sakaru nozarē.

4. Izmaksas, kas saistītas ar elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu, aprēķina atbilstoši elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikai.

5. Universālā pakalpojuma sniedzējs aprēķina universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas atsevišķi katrai noteiktai universālā pakalpojuma saistībai saskaņā ar šo metodiku.

6. Universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas par katru kalendāro gadu aprēķina un nosaka atbilstoši universālā pakalpojuma sniedzējam noteiktā universālā pakalpojuma saistību apjomam. 

2. Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšana

7. Universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas veido šādu saistību nodrošināšanas tīrās izmaksas, ja tās noteiktas universālā pakalpojuma saistībās:

7.1. piekļuves nodrošināšana jauniem abonentiem fiksētās pieslēguma vietās;

7.2. izvēles tarifu plāna nodrošināšana;

7.3. atlaižu nodrošināšana noteiktām abonentu grupām;

7.4. taksofonu pakalpojumu nodrošināšana;

7.5. visaptveroša uzziņu dienesta pakalpojumu nodrošināšana;

7.6. detalizētu rēķinu nodrošināšana;

7.7. visaptveroša abonentu saraksta nodrošināšana;

7.8. pakalpojumu kvalitātes prasību balss telefonijas pakalpojumiem nodrošināšana.

8. Tīrās izmaksas piekļuves nodrošināšanai jauniem abonentiem fiksētās pieslēguma vietās veido izmaksas, kas universālā pakalpojuma sniedzējam rodas, nodrošinot jaunu pieslēgumu publiskajam telefonu tīklam fiksētās pieslēguma vietās un atņemot no šīm izmaksām ieņēmumus par telefonu līniju ierīkošanu.

9. Izvēles tarifu plāna nodrošināšanas tīrās izmaksas aprēķina kā starpību starp izmaksām un ieņēmumiem, kas rodas no izvēles tarifu plāna nodrošināšanas atbilstoši universālā pakalpojuma sniedzēja saistībās noteiktajam:

9.1. izvēles tarifu plāna nodrošināšanas izmaksas aprēķina, summējot:

9.1.1. starpību starp pamata abonēšanas maksu un izvēles tarifu plāna abonēšanas maksu;

9.1.2. izmaksas par sarunām, kas veiktas no izvēles tarifu plāna telefonu līnijām, ar abonentiem viena publiskā telefonu tīkla ietvaros un ar citu publisko telefonu tīklu abonentiem, ieskaitot starptautiskās sarunas.

9.2. izvēles tarifu plāna nodrošināšanas ieņēmumus aprēķina, summējot:

9.2.1. ieņēmumus no izvēles tarifu plāna abonentu telefonu līniju izejošajām sarunām uz sava publiskā telefonu tīkla telefonu līnijām, uz citu publisko telefonu tīklu telefonu līnijām un starptautiskām sarunām, kā arī zvaniem uz bezmaksas 800 xxxx numuriem;

9.2.2. starpību starp ieņēmumiem un izmaksām par sarunām, kas veiktas no telefonu līnijām, kurām nav piemērots izvēles tarifu plāns, uz izvēles tarifu plāna telefonu līnijām (universālā pakalpojuma sniedzēja publiskajā telefonu tīklā),

9.2.3. starpību starp ieņēmumiem un izmaksām par sarunām, kas veiktas no citiem publiskajiem telefonu tīkliem uz universālā pakalpojuma sniedzēja izvēles tarifu plāna telefonu līnijām.

10. Atlaižu nodrošināšanas tīrās izmaksas noteiktām abonentu grupām atbilstoši universālā pakalpojuma sniedzēja saistībās noteiktajam aprēķina kā visu universālā pakalpojuma saistību ietvaros piešķirto atlaižu summu.

11. Taksofonu pakalpojumu nodrošināšanas tīrās izmaksas aprēķina kā starpību starp izmaksām un ieņēmumiem, kas rodas no taksofonu pakalpojumu nodrošināšanas atbilstoši universālā pakalpojuma saistībās noteiktajam:

11.1. taksofonu pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas aprēķina, summējot:

11.1.1. papildu taksofonu uzstādīšanas izmaksas;

11.1.2. taksofonu pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas.

11.2. taksofonu pakalpojumu nodrošināšanas ieņēmumus aprēķina, summējot:

11.2.1. ieņēmumu summu no taksofonu karšu pārdošanas, monētu taksofoniem un kredītkaršu lietošanas taksofoniem;

11.2.2. starpību starp ieņēmumiem un izmaksām par sarunām, kas veiktas no universālā pakalpojuma sniedzēja telefonu līnijām uz universālā pakalpojuma sniedzēja publiskajiem taksofoniem;

11.2.3. starpību starp ieņēmumiem un izmaksām par sarunām, kas veiktas no citiem publiskajiem telefonu tīkliem uz universālā pakalpojuma sniedzēja publiskajiem taksofoniem;

11.2.4. ieņēmumu summu no zvaniem uz bezmaksas 800 xxxx numuriem;

11.2.5. faktiskos ieņēmumus no reklāmu izvietošanas taksofonu kabīnēs.

12. Visaptveroša uzziņu dienesta pakalpojuma nodrošināšanas tīrās izmaksas aprēķina kā starpību starp ieņēmumiem un izmaksām, kas universālā pakalpojuma sniedzējam rodas no saistības nodrošināt visaptveroša uzziņu dienesta pakalpojumus.

13. Detalizētu rēķinu nodrošināšanas tīrās izmaksas veido izmaksas, kas universālā pakalpojuma sniedzējam rodas, nodrošinot konkrētajam kalendārajam gadam noteiktās rēķina satura prasības, kas atšķiras no rēķina satura, ko tas sniedz abonentiem, kuri nav universālā pakalpojuma lietotāji.

14. Visaptveroša abonentu saraksta nodrošināšanas tīrās izmaksas, atbilstoši universālā pakalpojuma saistībās noteiktajam, aprēķina kā starpību starp ieņēmumiem un izmaksām, kas universālā pakalpojuma sniedzējam rodas no saistības nodrošināt visaptverošu abonentu sarakstu.

15. Universālā pakalpojuma saistībās noteikto pakalpojumu kvalitātes prasību balss telefonijas pakalpojumiem nodrošināšanas tīrās izmaksas aprēķina, summējot pakalpojumu kvalitātes prasību balss telefonijas pakalpojumiem nodrošināšanas izpildes izmaksas.

16. Šīs metodikas 15.punktā minētās tīrās izmaksas iekļauj universālā pakalpojuma saistību tīrajās izmaksās, ja pakalpojumu kvalitātes prasības balss telefonijas pakalpojumiem konkrētajā kalendārajā gadā katram rādītājam ir noteiktas par pieciem procentiem augstākas nekā iepriekšējā kalendārajā gadā.

17. Universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas universālā pakalpojuma sniedzējs aprēķina kā universālā pakalpojuma saistību nodrošināšanas tīro izmaksu summu, atņemot nemateriālos ieguvumus.

18. Nemateriālos ieguvumus aprēķina saskaņā ar šīs metodikas 19.punktā noteikto formulu un par iegūto vērtību samazina universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas.

19. Nemateriālos ieguvumus aprēķina pēc šādas formulas:

PP.JPG (2393 bytes)

NI - nemateriālie ieguvumi;

A - vidējā telefona līnijas abonēšanas maksa iepriekšējā kalendārajā gadā;

Nup - vidējais universālā pakalpojuma lietotāju skaits iepriekšējā kalendārajā gadā;

N - kopējais lietotāju skaits.

3. Ziņojuma par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām iesniegšanas kārtība

20. Universālā pakalpojuma sniedzējs septiņu mēnešu laikā pēc kārtējā pārskata gada beigām sagatavo un iesniedz Regulatoram ziņojumu par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā.

21. Ziņojumam par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām pievieno zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu par universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu attiecināšanu un aprēķinu.

22. Universālā pakalpojuma sniedzējs vismaz savā interneta mājas lapā publisko tīro izmaksu aprēķinu un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu. 

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Šajos noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) // (publicēta Oficiālajā Vēstnesī, Īpašais izdevums, 2004, 13/29 sēj., 367. lpp.).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 153Pieņemts: 30.05.2007.Stājas spēkā: 30.05.2007.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 05.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
158226
30.05.2007
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)