Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.152

Rīgā 2007.gada 30.maijā (prot.Nr.12, 6.p.)

Par Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu" Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu un 62.panta pirmo daļu un 64.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē (pielikumā).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā 2007.gada 7.jūnijā.

3. Ar šā lēmuma 1. punktā apstiprināto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006.gada 13.decembra lēmumu Nr.301 apstiprinātie Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē (Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr.195; 2006, Nr.93; 2006, Nr.200).

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


Apstiprināti

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes 2007.gada 30.maija lēmumu Nr.152 (protokola Nr.20, 6.p.)

Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 62.panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku un universālā pakalpojuma saistības, kuras Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) nosaka elektronisko sakaru komersantam.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. bezmaksas izsaukuma pakalpojums - elektronisko sakaru pakalpojums, kuru universālā pakalpojuma lietotājs saņem bez maksas, sastādot speciālus šim elektronisko sakaru pakalpojumam piešķirtos numurus, un par kuru maksā izsau­kuma saņēmējs;

2.2. publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums - publiski pieejams elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina signālu pārraidi vai maršrutēšanu publiskajā elektronisko sakaru tīklā, izņemot publiskos interneta piekļuves, balss telefonijas un radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus publiskajos elektronisko sakaru tīklos;

2.3. taksofonu pakalpojums - elektronisko sakaru pakalpojums, kas pieejams publiskās vietās, izmantojot īpašas galiekārtas (taksofonus vai brīvās piekļuves taksofonus) telefona sarunu uzsākšanai vai pabeigšanai;

2.4. universālā pakalpojuma lietotājs - galalietotājs, kurš pieprasa vai lieto universālo pakalpojumu;

2.5. universālā pakalpojuma sniedzējs - elektronisko sakaru komersants, kuram saskaņā ar Regulatora lēmumu ir noteikts pienākums sniegt universālo pakalpojumu. 

2. Universālā pakalpojuma saraksts

3. Universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstā ietverti šādi elektronisko sakaru pakalpojumi publiskā telefonu tīkla fiksētās pieslēguma vietās:

3.1. piekļuves nodrošināšana galalietotājiem;

3.2. balss telefonijas pakalpojumi;

3.3. publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums publiskajā telefonu tīklā ar ātrumu ne mazāku kā 9600 biti sekundē;

3.4. taksofonu pakalpojumi, lai nodrošinātu:

3.4.1. vietējos, iekšzemes un starptautiskos balss telefonijas pakalpojumus;

3.4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienesta un numura "112" bezmaksas izsau­kumus;

3.4.3. bezmaksas izsaukuma pakalpojumus.

4. Universālajā pakalpojumā ietilpst šādi pakalpojumi, kurus universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina universālā pakalpojuma lietotājiem:

4.1. vismaz viena visaptveroša uzziņu dienesta pakalpojumi;

4.2. pieeja visaptverošam abonentu sarakstam;

4.3. ar taksofonu pakalpojumu sniegšanu saistītie pakalpojumi:

4.3.1. iespēja pieteikt bojājumu bojājumu pieteikumu pieņemšanas dienestam;

4.3.2. pieeja vismaz vienam visaptverošam uzziņu dienestam;

4.3.3. pieeja visaptverošam abonentu sarakstam. 

3. Universālā pakalpojuma saistības un pieejamība

5. Universālais pakalpojums ir pieejams universālā pakalpojuma lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā.

6. Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina publiskā fiksētā telefona tīkla taksofonu pakalpojumu pieejamību invalīdiem un veic citus īpašus pasākumus, lai nodrošinātu invalīdiem pieeju elektronisko sakaru pakalpojumiem.

7. Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina invalīdiem sniegtā universālā pakalpojuma maksas atlaides.

8. Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina vismaz vienu izvēles tarifu plānu, nosakot telefona līnijas abonēšanas maksu, kas nepārsniedz pieņemamu tarifu, saskaņā ar Regulatora noteikto pieņemamā tarifa noteikšanas principu, ja tāds ir noteikts.

9. Prasības universālā pakalpojuma kvalitātes parametriem noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā.

10. Universālā pakalpojuma sniedzējs reizi gadā līdz 1.februārim - par iepriek­šējo kalendāro gadu - iesniedz Regulatoram atskaiti par pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

11. Universālā pakalpojuma sniedzējs reizi gadā līdz 1.februārim - par iepriekšējo kalendāro gadu - iesniedz Regulatoram atskaiti par universālā pakalpojuma saistību izpildi. 

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Šajos noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) // (publicēta Oficiālajā Vēstnesī, Īpašais izdevums, 2004, 13/29 sēj., 367. lpp.).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


1. pielikums

Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē,

kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2007.gada 30.maija lēmumu Nr.152

Kvalitātes prasības pakalpojumu kvalitātes parametriem universālā pakalpojuma sniedzējam

Pakalpojumu kvalitātes parametri

Pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības

1. Vidējais abonentlīniju ierīkošanas laiks balss telefonijas pakalpojuma nodrošināšanai kalendārās dienās

Šī parametra vērtību universālā pakalpojuma sniedzējs deklarē pats

2. Pieteikto bojājumu skaits uz vienu abonentlīniju

≤ 0,273

3. Vidējais bojājumu novēršanas laiks

3.1. bojājumu skaits procentos no pieteiktajiem bojājumiem, kas novērsti 3 kalendāro dienu laikā

≥ 92,0

3.2. pieteikto bojājumu skaits procentos no abonentlīniju bojājumiem, kas novērsti ar abonentu norunātajā dienas pusē

≥ 99,0

4.Nesekmīgo savienojumu koeficients

4.1. nesekmīgo savienojumu koeficients procentos vietējām sarunām

≤1,05

4.2. nesekmīgo savienojumu koeficients procentos iekšzemes sarunām

≤ 1,14

5. Vidējais savienojuma laiks, ja piekļuve ir nodrošināta izmantojot vadu tehnoloģijas

5.1. savienojuma laiks sekundēs vietējām sarunām

≤ 1,90

5.2. savienojuma laiks sekundēs 95% no sekmīgo savienojumu skaita vietējām sarunām

≤ 1,00

5.3. savienojuma laiks sekundēs iekšzemes sarunām

≤ 1,90

5.4. savienojuma laiks sekundēs 95% no sekmīgo savienojumu skaita iekšzemes sarunām

≤ 1,00

6. Vidējais savienojuma laiks, ja piekļuve ir nodrošināta izmantojot bezvadu tehnoloģijas

6.1. savienojuma laiks sekundēs vietējām sarunām

≤ 10,00

6.2. savienojuma laiks sekundēs 95% no sekmīgo savienojumu skaita vietējām sarunām

≤ 8,00

6.3. savienojuma laiks sekundēs iekšzemes sarunām

≤ 10,00

6.4. savienojuma laiks sekundēs 95% no sekmīgo savienojumu skaita iekšzemes sarunām

≤ 8,00

7.Uzziņu dienesta pakalpojums

7.1.20 sekunžu laikā atbildēto izsaukumu skaits procentos

≥ 95,0

7.2. vidējais atbildes laiks uz izsaukumu sekundēs

≤ 10,0

8.Bojājumu pieteikuma pieņemšanas dienesta pakalpojums

8.1. 20 sekunžu laikā atbildēto izsaukumu skaits procentos

≥ 95,0

8.2. vidējais atbildes laiks uz izsaukumu sekundēs

≤ 10,0

9. Taksofonu pakalpojums

9.1. vidējais darbojošos taksofonu skaits procentos

≥ 97,0

10. Rēķinu precizitāte procentos

≥ 99,5

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


2. pielikums

Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē,

kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisijas 2007.gada 30.maija lēmumu Nr.152

Regulatoram sniedzamā informācija par pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi

Pakalpojumu kvalitātes parametri

Pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības

1.Pieteikto bojājumu skaits uz vienu abonentlīniju

2. Vidējais bojājumu novēršanas laiks

2.1. bojājumu skaits procentos no pieteiktajiem bojājumiem, kas novērsti trīs kalendāro dienu laikā

2.2. pieteikto bojājumu skaits procentos no abonentlīniju bojājumiem, kas novērsti ar abonentu norunātajā dienas pusē

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 152Pieņemts: 30.05.2007.Stājas spēkā: 30.05.2007.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 05.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
158225
30.05.2007
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)