Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.340

Rīgā 2007.gada 22.maijā (prot. Nr.30 32.§)
Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Robežsardzes likuma 5.1 panta trešo daļu, likuma "Par policiju" 8.panta trešo daļu un Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 23.1 panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - iestāde) amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - amatpersona) nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, dalības nosacījumus, kā arī dalības finansēšanas kārtību.

2. Amatpersonas starptautiskajās misijās un operācijās piedalās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi.

3. Amatpersonas starptautiskajās misijās un operācijās piedalās brīvprātīgi.

4. Amatpersonu kandidatūras (arī robežsardzes amatpersonas (kinologus), kas pilda amata pienākumus kopā ar dienesta suni) dalībai starptautiskajās misijās un operācijās izvirza iestādes vadītājs.

5. Amatpersonu dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā nosūta, ja viņa atbilst šādām prasībām:

5.1. amatpersona ir saņēmusi Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību dalībai konkrētajā starptautiskajā misijā vai operācijā;

5.2. amatpersona atbilstošā līmenī pārvalda dalībai konkrētajā starptautiskajā misijā vai operācijā nepieciešamo svešvalodu;

5.3. amatpersonas kvalifikācija atbilst dalībai konkrētajā starptautiskajā misijā vai operācijā;

5.4. amatpersona vismaz piecus gadus ir nodienējusi iestādē.

6. Valsts robežsardzes amatpersonu (kinologu), kas pilda amata pienākumus kopā ar dienesta suni, dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā nosūta, ja viņa atbilst šo noteikumu 5.punktā noteiktajām prasībām un dienesta suns ir apmācīts konkrētai specializācijai, un tā darba spējas atbilst izmantošanas klasei vai meistarklasei.

7. Ministru kabineta rīkojumā par amatpersonas dalību starptautiskajā misijā vai operācijā norāda:

7.1. amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu;

7.2. amatpersonas dalības laiku starptautiskajā misijā vai operācijā;

7.3. koeficientu (no 1 līdz 1,8) piemaksas aprēķināšanai par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā. Koeficientu nosaka, ievērojot šādus kritērijus:

7.3.1. terorisma draudu iespēja;

7.3.2. etnisku vai cita veida bruņotu konfliktu izcelšanās iespēja;

7.3.3. ekoloģiskie apstākļi (piemēram, piesārņojuma līmenis, iespējamais radioaktīvais vai ķīmiskais piesārņojums, tehnogēno avāriju iespēja);

7.3.4. attiecīgās starptautiskās misijas vai operācijas veids un veicamie pienākumi (piemēram, monitorings, atbalsta sniegšana, konfliktu novēršana, tiesībaizsardzības iestāžu funkciju pārņemšana);

7.3.5. dzīvošanas, uzturēšanās un dienesta drošības apstākļi starptautiskās misijas vai operācijas laikā;

7.4. dienesta suņa vārdu un mikroshēmas numuru, ja starptautiskajā misijā vai operācijā nosūta robežsargu (kinologu) kopā ar dienesta suni.

8. Ministru kabinets ar atsevišķu rīkojumu var pagarināt amatpersonu dalības laiku starptautiskajā misijā vai operācijā.

9. Amatpersonu no dalības starptautiskajā misijā vai operācijā atsauc Ministru kabinets šādos gadījumos:

9.1. amatpersona ir izdarījusi kriminālsodāmu nodarījumu;

9.2. amatpersona ir izdarījusi dienesta disciplīnas pārkāpumu, kas nav savienojams ar turpmāko dalību starptautiskajā misijā vai operācijā;

9.3. amatpersonas veselības stāvokļa dēļ;

9.4. amatpersonas atsaukšanu lūdz starptautiskās misijas vai operācijas vadība;

9.5. šo noteikumu 10.punktā noteiktajos gadījumos;

9.6. robežsarga (kinologa) dienesta suņa veselības stāvokļa dēļ.

10. Amatpersona no turpmākās dalības starptautiskajā misijā vai operācijā var atteikties:

10.1. pēc pašas vēlēšanās, brīdinot par to mēnesi iepriekš;

10.2. veselības stāvokļa dēļ;

10.3. citu objektīvu apstākļu dēļ, kas nav savienojami ar turpmāko dalību starptautiskajā misijā vai operācijā.

11. Amatpersona, piedaloties starptautiskajā misijā vai operācijā, papildus noteiktajam atalgojumam mēnesī saņem piemaksu 1422,87 euro apmērā, ko reizina ar Ministru kabineta rīkojumā noteikto koeficientu.

(Grozīts ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr.161; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.719)

12. Amatpersonai starptautiskās misijas un operācijas laikā saglabā Latvijas Republikas normatīvajos aktos amatpersonām noteiktās sociālās garantijas.

13. Iestāde no tai budžetā paredzētajiem līdzekļiem sedz šādus ar amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās saistītus izdevumus:

13.1. vīzas noformēšanas izdevumus;

13.2. dzīvības un veselības apdrošināšanas izdevumus, nepārsniedzot 2562 euro gadā par katru amatpersonu;

13.3. ceļa izdevumus līdz starptautiskās misijas vai operācijas norises vietai un atpakaļ saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šos izdevumus. Ja amatpersona izmanto lidmašīnu, ceļa izdevumus sedz, nepārsniedzot lidojuma ekonomiskās klases biļetes cenas apmēru;

13.4. formas tērpa, nepieciešamā ekipējuma un bruņojuma iegādes izdevumus;

13.5. vakcinācijas izdevumus pret tām slimībām, pret kurām nepieciešama vakcinācija teritorijā, kurā paredzēta starptautiskā misija vai operācija;

13.6. saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto dienas naudu atbilstoši starptautiskās misijas vai operācijas norises vietai;

13.7. dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumu kompensāciju. Izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, ievērojot šādus nosacījumus:

13.7.1. ja faktiskie izdevumi par dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īri un komunālajiem pakalpojumiem ir mazāki par noteikto izdevumu apmēru, amatpersonai sedz faktiskos izdevumus;

13.7.2. ar dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līguma noslēgšanu saistītos izdevumus par māklera pakalpojumiem sedz saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, nepārsniedzot triju mēnešu īres izdevumu apmēru;

13.7.3. ja nav iespējams pierādīt faktiskos izdevumus par dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īri vai komunālajiem pakalpojumiem, minētos izdevumus sedz, pamatojoties uz amatpersonas ziņojumu, kuru apstiprina iestādes vadītājs, bet nepārsniedzot šo noteikumu pielikumā noteikto izdevumu apmēru;

13.8. robežsarga (kinologa) dienesta suņa transportēšanas un uzturēšanas izdevumus, nepieciešamā ekipējuma un inventāra iegādes izdevumus, vakcinācijas un veterināro pakalpojumu izdevumus, ja robežsargu (kinologu) nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā kopā ar dienesta suni;

13.9. citus ar amatpersonas pienākumu pildīšanu starptautiskajā misijā vai operācijā saistītos faktiskos izdevumus saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šos izdevumus, ja pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas iestādes vadītājs atzīst, ka izdevumi ir saistīti ar minēto pienākumu pildīšanu, un pieņem lēmumu par izdevumu atlīdzināšanu.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.719)

14. Iestāde sedz šo noteikumu 13.punktā noteiktos izdevumus, ja saskaņā ar starptautiskās misijas vai operācijas finansēšanas nosacījumiem šo izdevumu vai to daļas segšana ir Latvijas Republikas kompetencē.

15. Amatpersonu var atkārtoti nosūtīt dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā ne ātrāk kā pēc gada.

16. Šo noteikumu 15.punktā noteikto termiņu aprēķina, sākot ar dienu, kad amatpersona atgriezusies no starptautiskās misijas vai operācijas.

17. Pēc atgriešanās no dalības starptautiskajā misijā vai operācijā amatpersonai ir tiesības ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu.

18. Šo noteikumu 11.punktā, 13.6. un 13.7.apakšpunktā minēto izmaksu apmērus Ministru kabinets ar 2009.gadu pārskata katru gadu līdz 31.decembrim.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumus Nr.422 "Kārtība, kādā robežsargus un policijas darbiniekus nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī dalības finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 84.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.340
Dienas naudas apmērs, dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumu kompensācijas apmērs

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.719 redakcijā)

Nr. p.k.

Valsts

Dienas naudas apmērs (euro)

Dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumu kompensācijas apmērs (euro gadā)

1.

Afganistāna

49,80

15808,11

2.

Azerbaidžāna

35,57

15808,11

3.

Bijušās Dienvidslāvijas Republika Maķedonija

42,69

15808,11

4.

Bosnija un Hercegovina

35,57

15808,11

5.

Gruzija

28,46

15808,11

6.

Irāka

35,57

15808,11

7.

Irāna

35,57

15808,11

8.

Izraēla

49,80

27077,25

9.

Kazahstāna

35,57

35998,66

10.

Kosova

35,57

15808,11

11.

Kuveita

42,69

20489,35

12.

Moldova

35,57

15808,11

13.

Palestīna

49,80

27077,25

14.

Serbija un Melnkalne

42,69

15808,11

15.

Turcija

42,69

22538,29

16.

Ukraina

42,69

15808,11

17.

Uzbekistāna

35,57

11269,14

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 340Pieņemts: 22.05.2007.Stājas spēkā: 02.06.2007.Zaudē spēku: 09.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 01.06.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
158081
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2008","iso_value":"2008\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2008.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2007","iso_value":"2007\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2007.-13.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)