Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izveidota institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle" (attiecīgā locījumā).

2. 11.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "60" ar skaitli "62";

izslēgt otro daļu.

3. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinātajām personām, kurām piešķirta vecuma pensija, sasniedzot šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, pensijas apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem."

4. Izslēgt 17.panta otro daļu.

5. 24.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Ja pensionārs - vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs" ar vārdiem "Ja vecuma pensijas saņēmējs";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

6. Papildināt 26.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pensijas saņēmējam ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atteikties no šāda veida pensijas apmēra pārskatīšanas."

7. Papildināt 30.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pensijas izmaksa, kura ir pārtraukta likumā noteiktajos gadījumos, atjaunojama ar dienu, kad no jauna iegūtas tiesības uz to. Atjaunojot pensijas izmaksu, pensija pārskatāma saskaņā ar šā likuma 26.pantu. Ja no pensijas izmaksas pārtraukšanas dienas pagājuši vairāk nekā trīs gadi, pensiju piešķir no jauna."

8. 32.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts pensija izmaksājama katru mēnesi. Pamatojoties uz valsts pensijas saņēmēja pieprasījumu, valsts pensija pārskaitāma viņa norādītajā Latvijas Republikas kredītiestādes kontā vai piegādājama viņa dzīvesvietā. Pieprasījums par pensijas pārskaitīšanu Latvijas Republikas kredītiestādes kontā atjaunojams reizi divpadsmit mēnešos.";

izslēgt trešo daļu.

9. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, valsts pensiju, kas piešķirta Latvijas Republikā pirms izbraukšanas uz ārvalstīm, izmaksā sešus mēnešus uz priekšu, skaitot ar nākamo mēnesi pēc izrakstīšanās, bet turpmāk pensijas izmaksu pārtrauc, ja starptautiskajos līgumos, ko apstiprinājusi Saeima, nav noteikta cita kārtība."

10. Pārejas noteikumu 8.punktā:

izslēgt vārdus "(izņemot gadījumu, kas noteikts šā likuma 11.panta otrajā daļā)";

aizstāt skaitli "60" ar skaitli "62";

papildināt punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums vīriešiem, sākot ar 2000.gada 1.janvāri, ir 61 gads, sākot ar 2001.gada 1.janvāri, - 61 gads 6 mēneši, sākot ar 2002.gada 1.janvāri, - 62 gadi. Vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sievietēm, sākot ar 2000.gada 1.janvāri, ir 59 gadi, sākot ar 2001.gada 1.janvāri, - 59 gadi 6 mēneši, sākot ar 2002.gada 1.janvāri, - 60 gadi, sākot ar 2003.gada 1.janvāri, - 60 gadi 6 mēneši, sākot ar 2004.gada 1.janvāri, - 61 gads, sākot ar 2005.gada 1.janvāri, - 61 gads 6 mēneši, sākot ar 2006.gada 1.janvāri, - 62 gadi."

11. Aizstāt pārejas noteikumu 10.punkta 1.apakšpunktā skaitli "60" ar skaitli "62".

12. Izteikt pārejas noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Līdz 2002.gadam valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīs minimālās darba algas, pārskatāmas reizi gadā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu."

13. Pārejas noteikumu 16.punktā:

aizstāt 1.apakšpunktā vārdus "ja papildināts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzkrātais apdrošināšanas stāžs" ar vārdiem "ja papildināts no 1991.gada 1.janvāra līdz 1996.gada 1.janvārim uzkrātais apdrošināšanas stāžs";

izteikt 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) sakarā ar apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts pēc šā likuma spēkā stāšanās, vecuma pensija un izdienas pensija pārrēķināma šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā;".

14. Izslēgt pārejas noteikumu 16.punkta 11.apakšpunktu.

15. Izteikt pārejas noteikumu 16.punkta 12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12) apdrošinātā persona, kurai valsts pensija piešķirta līdz 1997.gada 1.janvārim un kurai, pēc 1996.gada 1.janvāra nostrādājot vismaz trīs gadus, līdz 1999.gada 1.septembrim no jauna piešķirta pensija, kuras apmērs pārsniedz divas minimālās darba algas, turpina atmaksāt vecuma vai izdienas pensiju valsts pensiju speciālajā budžetā no 1996.gada 1.janvāra līdz pensijas piešķiršanai no jauna saņemto vecuma vai izdienas pensiju. Atmaksājamās summas ikmēneša ieturēšanu neizdara laikposmā, kurā ir pārtraukta pensijas izmaksa;".

16. Izslēgt pārejas noteikumu 16.punkta 13.apakšpunktu.

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja tiek iegūtas tiesības uz pensijas palielināšanu sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu par periodu pirms pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas), pensija pārrēķināma ar tās piešķiršanas (pārrēķināšanas) dienu. Pensijas pārrēķins izdarāms ne biežāk kā vienu reizi pusgadā."

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ar 1999. gada 1.septembri apdrošinātajām personām - vecuma vai izdienas pensiju saņēmējām - vecuma vai izdienas pensiju no jauna nepiešķir."

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Ar 2000. gada 1. janvāri vecuma pensiju nepiešķir sievietēm, kuras nav sasniegušas šā likuma 11. panta pirmajā daļā noteikto vecumu (ievērojot pārejas noteikumu 8. punktu)."

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26. No 2000.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.janvārim obligāti sociāli apdrošināmām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs kļuvis par obligāti sociāli apdrošināmo personu, pārtraucama valsts pensijas un saskaņā ar nolikumu "Par izdienas pensijām" un nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)" piešķirtās izdienas pensijas izmaksa, ja tā pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršu apmēru. Pensija, kas piešķirta pēc 2000.gada 1.janvāra, neatkarīgi no tās apmēra sociāli apdrošināmām personām netiek izmaksāta. Pensijas izmaksa atjaunojama ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss."

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Obligāti sociāli apdrošināmām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) - sievietēm, kuras izmanto tiesības priekšlaicīgi saņemt vecuma pensiju un nav sasniegušas šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu (ievērojot pārejas noteikumu 8.punktu), pārtraucama valsts pensijas izmaksa neatkarīgi no tās apmēra. Pensijas izmaksa atjaunojama ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss."

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Latvijas Republikas pilsoņi, kuri līdz 1999.gada 1.septembrim izbraukuši uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, turpina saņemt Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju."

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 7., 9., 12., 14., 15., 18. un 22.pants stājas spēkā 1999.gada 1.septembrī.

2. Šā likuma 1., 2., 4., 5., 8., 10., 11., 13., 16., 17., 19., 20. un 21.pants stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

3. Šā likuma 3.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 5.augustā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 23.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.08.1999.Stājas spēkā: 07.12.1999.Tēma: Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 386/387, 23.11.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 09.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
15786
07.12.1999
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)