Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Daugavpilī 2007.gada 12.aprīlī (prot. Nr.7, 32.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Daugavpilī

Izdoti saskaņā ar likuma par "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo daļu

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām maksātāju kategorijām Daugavpils pilsētā, kurām par iepriekšējo periodu nav nodokļa maksājumu parādu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot:

2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par zemi zem individuālajām dzīvojamām mājām ar kopējo platību līdz 1200 kv.m, par to īpašumu, kurā viņi ir deklarējuši savu dzīvesvietu un kurš netiek izmantots saimnieciskai darbībai un iznomāts citām personām:

2.1.1. personām (arī aizbildņiem), kurām ir bērni ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi) un pilngadību sasnieguši nestrādājoši bērni - 1. un 2.grupas invalīdi, - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.2. nestrādājošam 1. un 2.grupas invalīdam, kurš dzīvo viens, - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.3. nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija nepārsniedz Ls 100 mēnesī, - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.4. nestrādājošiem pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru pensija nepārsniedz Ls 80 mēnesī uz vienu pensionāru, - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.5. personai, kurai Sociālo lietu pārvaldē piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss un kurai ir nepilngadīgs(i) bērns(i), - 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.6. personai, kurai Sociālo lietu pārvaldē piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss un kurai ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu, - 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.7. pirmspensijas vecuma bezdarbniekam, kurš dzīvo viens un kuram līdz pensijas vecumam atlikuši ne vairāk kā 3 gadi, - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.2. Invalīdiem, kuru rīcībā ir automašīna ar rokas vadību, par zemi zem garāžas - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.3. Kapitālsabiedrībām, kurās Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāldaļu skaits ir ne mazāks kā 50% no pamatkapitāla:

2.3.1. par zemi, kura netiek izmantota pamatdarbības funkciju izpildei, kā arī to nav iespējams nodot citiem lietotājiem, - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.3.2. par zemi, kas tiek izmantota pašvaldības autonomo funkciju izpildei, - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.3.3. piederošām masu aktīvās atpūtas centriem, sporta ēkām un par zemi to uzturēšanai - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.4. Kapitālsabiedrībām, aģentūrām un iestādēm - nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par zemi un ēkām, ja strādājošo invalīdu skaits, kas strādāja uzņēmumā pilnu pārskata gadu, ir vismaz 50% no kopējā darbinieku skaita, - 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.5. Juridiskām personām par strādājošo skaita palielināšanu virs 5 cilvēkiem iepriekšējā pārskata gadā, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Daugavpilī - 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Vidējo strādnieku skaita palielinājumu aprēķina, salīdzinot strādājošo skaitu divos iepriekšējos pārskata gados.

Vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Daugavpilī nosaka pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošiem datiem par darba samaksu iepriekšējā gadā.

2.6. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par ēkām, kuriem aprēķinātā nodokļa gada summa palielinājās tekošajā 2007.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 2006.gadu, par 50% un vairāk, bet ne mazāk kā Ls 500, ar nosacījumu, ka kopsumma, kas veidojas sekojoša aprēķina rezultātā:

nodarbināto darbinieku skaits, kas uzņēmumā strādāja pilnu pārskata gadu un kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Daugavpilī

X Ls 150
(t.i.,
reizi­nā­jums ar Ls 150)

ir ne mazāka par 30% no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinātās summas starpības, kas veidojas starp tekošā 2007. un iepriekšējā 2006. gadā aprēķināto nodokļa summu - 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par ēkām, kuras tiek iznomātas saimnieciskās darbības veikšanai, un kuriem aprēķinātā nodokļa gada summa palielinājās tekošajā 2007.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 2006.gadu, par 50% un vairāk, bet ne mazāk kā Ls 500, ar nosacījumu, ka kopsumma, kas veidojas sekojoša aprēķina rezultātā:

nomnieka uzņēmumā konkrētajā nekustamajā īpašumā nodarbināto darbinieku skaits, kas uzņēmumā strādāja pilnu pārskata gadu un kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Daugavpilī

X Ls 150
(t.i.,
reizi­nā­jums ar Ls 150)

ir ne mazāka par 30% no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinātās summas starpības, kas veidojas starp tekošā 2007. un iepriekšējā 2006. gadā aprēķināto nodokļa summu, - 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.8. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par ēkām, par kurām līdz 2006.gada 31.decembrim Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ierakstīts tiesību aprobežojums nekustamā īpašuma atsavināšanai, kam pamatā ir tiesas spriedums vai lēmums, un aprēķinātā nodokļa gada summa palielinājās tekošajā 2007.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 2006.gadu, par 50% un vairāk, bet ne mazāk kā Ls 500, - 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.9. Juridiskām personām par zemi, kuras taksācijas periodā izbūvēja Daugavpils pilsētā koplietošanas ielas (vai ielas daļu) sabiedriskajām vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem, ar nosacījumu, ka ieguldījuma summa ir ne mazāka par 25% no nodokļa aprēķinātās summas, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību, - 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

3. Tiem nodokļu maksātājiem, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, piešķirto nodokļu atvieglojumu apmērs nedrīkst pārsniegt minimālā atbalsta apmēru, kādu paredz Komercdarbības atbalsta kontroles likums.

4. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, nodokļa maksātājam Daugavpils pilsētas domē jāiesniedz motivēts rakstveida iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Nodokļa maksātājiem iesniegumam jāpievieno apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu.

5. Iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pēdējais iesniegšanas termiņš - tekošā gada 1.jūlijs.

6. Iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu šo noteikumu paredzētajos gadījumos izskata Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija. Lēmumu pieņem Daugavpils pilsētas dome.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode


Pielikums

Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.14 (prot. Nr.7, 32.§)

Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Daugavpilī" minētiem maksātāju iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

2.1.punktā minētajām personām - de­kla­rētās dzīvesvietas izziņa;

2.1.1. un 2.1.2. apakšpunktā minētajām personām - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) izziņas kopija vai invalīda apliecības kopija, Bāriņtiesas izsniegts dokuments par aizbildņa statusa piešķiršanu;

2.1.3. un 2.1.4. apakšpunktā minētajām personām - pensionāra apliecības kopija vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas apmēru;

2.1.5. un 2.1.6. apakšpunktā minētajām personām - Sociālo lietu pārvaldes izziņa par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu un bērna(-u) dzimšanas apliecības kopija(-as);

2.1.7. apakšpunktā minētajām personām - Nodarbinātības valsts aģentūras izziņa;

2.2. punktā minētajām personām - automobiļa ar rokas vadāmību tehniskās pases kopija;

2.3. punktā minētajām personām - izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;

2.3.3. apakšpunktā minētajām personām LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecība, Būvvaldē noteiktais, Valsts zemes dienestā kadastra reģistrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

2.4. punktā minētajām personām - dokumentus, kas apliecina, ka uzņēmumā strādājošo invalīdu skaits ne mazāks par 50% no kopējā darbinieku skaita, kas strādāja uzņēmumā pilnu pārskata gadu;

2.5. punktā minētajām personām:

1) LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecība;

2) izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par kapitālsabiedrības (un citas juridiskās personas) vidējo strādājošo skaitu, vidējo darba algu un vidējo iedzīvotāju ienākuma nodokli par diviem iepriekšējiem salīdzināmiem pārskata gadiem laika periodā no 1.janvāra līdz 31.decembrim;

3) izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;

4) juridiskās personas apliecināta izziņa, ka strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.6. punktā minētajām personām:

1) LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecība;

2) juridiskās personas sagatavota izziņa (sagatavota, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto informāciju), kas apliecināta Valsts ieņēmumu dienestā, par nodarbināto darbinieku skaitu, kas uzņēmumā strādāja pilnu pārskata gadu un kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Daugavpilī;

3) Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;

4) juridiskas personas apliecināta izziņa, ka strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.7. punktā minētajām personām:

1) LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecība;

2) nomas līguma kopija (uzrādot oriģinālu);

3) nomnieka sagatavota izziņa (sagatavota, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto informāciju), kas apliecināta Valsts ieņēmumu dienestā, par konkrētajā nekustamajā īpašumā nodarbināto darbinieku skaitu, kas uzņēmumā strādāja pilnu pārskata gadu un kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Daugavpilī;

4) izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;

5) juridiskas personas apliecināta izziņa, ka strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.8. punktā minētajām personām:

1) LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecība;

2) Zemesgrāmatu apliecība, kas apliecina, ka līdz 2006.gada 31.decembrim Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ierakstīts tiesību aprobežojums nekustamā īpašuma atsavināšanai, kam pamatā ir tiesas spriedums vai lēmums;

2.9. punktā minētajām personām:

1) LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecība;

2) izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;

3) ar pašvaldību noslēgtais attiecīgais līgums (kopija);

4) Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta akts par darbu pieņemšanu ekspluatācijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 12.04.2007.Stājas spēkā: 09.05.2007.Zaudē spēku: 02.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 08.05.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
156789
09.05.2007
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)