Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.290

Rīgā 2007.gada 2.maijā (prot. Nr.26 15.§)
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
un likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 137.nr.) grozījumu un izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.290

"2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.673

Atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi

I. A modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar iekšējo produkcijas kontroli

1. A modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda šajos noteikumos un normatīvajos aktos par prasībām konkrētiem mērīšanas līdzekļiem (turpmāk - attiecīgie normatīvie akti) noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

2. Ražotājs pilda šādas saistības:

2.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

2.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju šī pielikuma 2.1.apakšpunktā minētajai tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

2.3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām;

2.4. katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām, piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu;

2.5. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

3. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 2.2. un 2.5.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas dalībvalstī, minētās saistības uzņemas persona, kura ievieto mērīšanas līdzekli tirgū.

II. A1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas ir pamatota ar iekšējo produkcijas kontroli un papildināta ar produkta testēšanu, ko veic paziņotā institūcija

4. A1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

5. Ražotājs pilda šādas saistības:

5.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajām prasībām tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

5.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju šī pielikuma 5.1.apakšpunktā minētajai tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

5.3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām;

5.4. katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām, piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru;

5.5. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

6. Ražotājs izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

6.1. ņemot vērā mērīšanas līdzekļu tehnoloģisko sarežģītību un produkcijas apjomu, nosaka periodisko pārbaužu biežumu un veic produktu pārbaudes vai piedalās produktu pārbaudēs, lai verificētu produkta iekšējo pārbaužu kvalitāti;

6.2. pirms produkta ievietošanas tirgū pārbauda un testē arī galaprodukta attiecīgā daudzuma paraugus saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

6.3. ja atbilstoši dokumenti nav pieejami, pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

6.4. ja saskaņā ar testēšanas rezultātiem produkts neatbilst šo noteikumu prasībām, veic attiecīgus pasākumus.

7. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 5.2. un 5.5.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs vai viņa pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas dalībvalstī, minētās saistības uzņemas persona, kura ievieto mērīšanas līdzekli tirgū.

III. B modulis. Tipa novērtēšana

8. B modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, kas ir daļa no atbilstības novērtēšanas procedūras, ar kuru saskaņā paziņotā institūcija pārbauda mērīšanas līdzekļa tehnisko projektu un deklarē, ka tehniskais projekts atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

9. Tipa pārbaudi veic, izmantojot vienu no šādām metodēm:

9.1. nokomplektēta plānotā mērīšanas līdzekļa parauga pārbaude;

9.2. plānotā mērīšanas līdzekļa vienas vai vairāku kritisko sastāvdaļu pārbaude, kā arī citu mērīšanas līdzekļa sastāvdaļu atbilstības novērtēšana tehniskajam projektam, izmantojot šī pielikuma 10.punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus;

9.3. mērīšanas līdzekļa tehniskā projekta novērtēšana, izmantojot šī pielikuma 10.punktā minēto tehnisko dokumentāciju, kā arī papildu pierādījumus (bez mērīšanas līdzekļa parauga pārbaudes). Lēmumu par piemērotāko metodi un tam nepieciešamajiem paraugiem pieņem paziņotā institūcija.

10. Ražotājs pilda šādas saistības:

10.1. izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām un iesniedz tajā pieteikumu tipa pārbaudei. Pieteikumā ietver:

10.1.1. ražotāja nosaukumu un adresi, bet, ja pieteikumu iesniedz ražotāja pilnvarots pārstāvis, papildus ietver pilnvarotā pārstāvja nosaukumu un adresi;

10.1.2. rakstisku deklarāciju par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts citā paziņotajā institūcijā;

10.1.3. tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

10.2. iesniedz paziņotās institūcijas pieprasītos plānotā mērīšanas līdzekļa vai tā sastāvdaļu paraugus;

10.3. iesniedz papildu pierādījumus par mērīšanas līdzekļa sastāvdaļu atbilstību tehniskajam projektam, ja pārbaudei nav pieprasīti mērīšanas līdzekļa paraugi, kā arī norāda atsauces uz dokumentiem saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu (īpaši, ja tie nav pilnībā izmantoti) un, ja nepieciešams, iesniedz ražotāja laboratorijas vai tās vārdā un uzdevumā citas laboratorijas veiktās testēšanas rezultātus;

10.4. informē paziņoto institūciju, kurā glabājas ar EK tipa novērtēšanas sertifikātu saistītā tehniskā dokumentācija, par visām mērīšanas līdzekļa modifikācijām, kas var ietekmēt tā atbilstību būtiskajām un īpašajām prasībām, kā arī par sertifikāta derīgumu. Šādām modifikācijām nepieciešama ārpuskārtas apstiprināšana. Attiecīgo apstiprinājumu EK tipa novērtēšanas sertifikātam pievieno kā papildinājumu. Ražotājs glabā EK tipa novērtēšanas sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopijas kopā ar tehnisko dokumentāciju 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas.

11. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

11.1. saskaņā ar šī pielikuma 9.1.apakšpunktā minēto metodi:

11.1.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju;

11.1.2. verificē paraugus, kas ir izgatavoti saskaņā ar dokumentāciju, un identificē elementus, kuri ir projektēti saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētajiem dokumentiem;

11.1.3. identificē elementus, kuri nav projektēti saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētajiem dokumentiem;

11.1.4. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai piedalās pārbaudēs, lai novērtētu, vai ražotājs ir izmantojis risinājumus saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētajiem dokumentiem;

11.1.5. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai piedalās ražotāja veiktajās pārbaudēs, lai novērtētu, vai ražotāja izmantotais risinājums, ja netiek piemēroti šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētie dokumenti, atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11.1.6. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur veikt pārbaudes un testēšanu;

11.2. saskaņā ar šī pielikuma 9.2.apakšpunktā minēto metodi pārbauda tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa sastāvdaļu atbilstību tehniskajam projektam;

11.3. saskaņā ar šī pielikuma 9.3.apakšpunktā minēto metodi pārbauda tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos, ka ražotājam ir atbilstoši līdzekļi sistemātiskas ražošanas nodrošināšanai;

11.4. sastāda novērtēšanas pārskatu. Pārskatā norāda šī pielikuma 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktā minētās darbības un iegūto rezultātu. Paziņotā institūcija drīkst publicēt pārskata saturu (daļēji vai pilnā apjomā), ja tam piekritis ražotājs;

11.5. ja tehniskais projekts atbilst šo noteikumu prasībām, izsniedz EK tipa novērtēšanas sertifikātu. Sertifikātā norāda ražotāja un tā pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukumu un adresi, pārbaudes rezultātus, sertifikāta derīguma nosacījumus un mērīšanas līdzekļa identificēšanai nepieciešamos datus. Sertifikātam var pievienot vienu vai vairākus pielikumus. Sertifikāts un pielikumi ietver visu nepieciešamo informāciju, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam:

11.5.1. mērīšanas līdzekļa tipa metroloģiskos raksturlielumus;

11.5.2. pasākumus mērīšanas līdzekļa integritātes nodrošināšanai (piemēram, aizzīmogošana, programmnodrošinājuma identifikācija);

11.5.3. informāciju par citiem elementiem, kas nepieciešami mērīšanas līdzekļa identifikācijai un vizuālās atbilstības pārbaudei;

11.5.4. jebkuru konkrētu informāciju, kas nepieciešama, lai verificētu izgatavoto mērīšanas līdzekļu raksturlielumus;

11.5.5. informāciju, lai nodrošinātu saderību ar papildu ierīcēm vai citiem mērīšanas līdzekļiem, ja tādi ir;

11.6. sastāda novērtēšanas pārskatu un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju pārskatam;

11.7. nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par:

11.7.1. izsniegtajiem EK tipa novērtēšanas sertifikātiem un to pielikumiem;

11.7.2. izsniegto EK tipa novērtēšanas sertifikātu papildinājumiem un labojumiem;

11.7.3. anulētajiem EK tipa novērtēšanas sertifikātiem;

11.8. uztur tehnisko reģistru, arī ražotāja iesniegto dokumentāciju līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

12. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 10.punktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs nav dibināts Eiropas Kopienas valstī un tam nav pārstāvniecības Eiropas Kopienas dalībvalstī, par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un pieejas nodrošināšanu dokumentācijai ir atbildīga ražotāja norīkota persona.

VI. C modulis. Deklarācija par atbilstību tipam, kas pamatota ar iekšējo produkcijas kontroli

13. C modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošina un deklarē, ka konkrētie mērīšanas līdzekļi atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

14. Ražotājs pilda šādas saistības:

14.1. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

14.2. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā minētajam tipam un šo noteikumu prasībām;

14.3. katram mērīšanas līdzekļu tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

15. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 14.3.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas dalībvalstī, minētās saistības uzņemas persona, kura ievieto mērīšanas līdzekli tirgū.

V. C1 modulis. Deklarācija par atbilstību tipam, kas pamatota ar iekšējo produkcijas kontroli un papildināta ar paziņotās institūcijas produkta testēšanu

16. C1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās saistības, nodrošina un deklarē, ka konkrētie mērīšanas līdzekļi atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā minētajam tipam un šo noteikumu prasībām.

17. Ražotājs pilda šādas saistības:

17.1. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

17.2. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

17.3. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

18. Paziņotās institūcijas saistības:

18.1. ņemot vērā mērīšanas līdzekļu tehnoloģisko sarežģītību un produkcijas apjomu, nosaka periodisko pārbaužu biežumu un veic produktu pārbaudes vai piedalās ražotāja veiktajās pārbaudēs, lai verificētu produkta iekšējo pārbaužu kvalitāti;

18.2. pirms produkta ievietošanas tirgū pārbauda un testē arī galaprodukta attiecīgā daudzuma paraugus saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

18.3. ja atbilstoši dokumenti nav pieejami, pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

18.4. ja saskaņā ar testēšanas rezultātiem produkts neatbilst šo noteikumu prasībām, veic attiecīgus pasākumus.

19. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 17.3.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs vai viņa pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas valstī, minētās saistības uzņemas persona, kura ievieto mērīšanas līdzekli tirgū.

VI. D modulis. Deklarācija par atbilstību tipam, kas pamatota ar ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu

20. D modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs:

20.1. izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošina un deklarē, ka konkrētais mērīšanas līdzeklis atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

20.2. ievieš un uztur apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī nodrošina tās uzraudzību.

21. Ražotājs pilda šādas saistības:

21.1. izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

21.1.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

21.1.2. dokumentāciju par apstiprināto mērīšanas līdzekļa tipu, kā arī EK tipa novērtēšanas sertifikāta kopiju;

21.1.3. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu, kā arī EK tipa novērtēšanas sertifikāta kopsavilkumu;

21.2. visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, kurus ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Dokumentācijas sastādīšanā īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

21.2.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

21.2.2. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes, lietotie sistemātiskie procesi un darbības;

21.2.3. pārbaudes un testēšanas, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

21.2.4. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

21.2.5. produktu kvalitātes monitoringa līdzekļi un efektīva kvalitātes sistēmas pārvaldība;

21.3. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

21.4. informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā;

21.5. nodrošina paziņotajai institūcijai inspicēšanas veikšanai pieeju visām ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

21.5.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

21.5.2. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

21.6. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī attiecīgās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

21.7. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

21.8. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

21.8.1. šī pielikuma 21.1.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

21.8.2. informācijai par izmaiņām kvalitātes sistēmā;

21.8.3. paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem saskaņā ar šī pielikuma 21.4., 22.2., 22.4. un 22.5.apakšpunktu.

22. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

22.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 21.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām un piemērojamajiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā ir pieredze attiecīgajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj pārbaudes (inspicēšanas) vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

22.2. izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 21.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai arī ir nepieciešama atkārtota novērtēšana. Paziņotā institūcija savu lēmumu par novērtēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus;

22.3. veic kvalitātes sistēmas uzraudzību, lai pārliecinātos, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

22.4. periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

22.5. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas, veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam pārskatu par inspicēšanas rezultātiem, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

22.6. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties Patērētāju tiesību aizsardzības centru informē par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

23. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 21.4., 21.7., 21.8. un 22.1.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

VII. D1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu

24. D1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās saistības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst prasībām.

25. Ražotājs pilda šādas saistības:

25.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai nodrošinātu iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

25.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju šī pielikuma 25.1.apakšpunktā minētajai tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

25.3. ievieš un uztur apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī nodrošina tās uzraudzību;

25.4. izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

25.4.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

25.4.2. šī pielikuma 25.1.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

25.4.3. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu;

25.5. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, ko piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

25.5.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

25.5.2. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes;

25.5.3. pārbaudes un testēšanas, kas jāveic pirms un pēc ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

25.5.4. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

25.5.5. produktu kvalitātes monitoringa līdzekļi un efektīva kvalitātes sistēmas pārvaldība;

25.6. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

25.7. informē paziņoto institūciju, kas apstiprināja kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā;

25.8. nodrošina paziņotajai institūcijai inspicēšanas veikšanai pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

25.8.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

25.8.2. šī pielikuma 25.1.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

25.8.3. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

25.9. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī attiecīgās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

25.10. sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

25.11. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

25.11.1. šī pielikuma 25.4.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

25.11.2. informācijai par izmaiņām kvalitātes sistēmā;

25.11.3. paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem saskaņā ar šī pielikuma 25.7., 26.2., 26.4. un 26.5.apakšpunktu.

26. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

26.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 25.5.apakšpunktā minētajām prasībām un piemērojamajiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā nepieciešama pieredze konkrētajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

26.2. izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 25.5.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai arī ir nepieciešama atkārtota novērtēšana. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus;

26.3. veic kvalitātes sistēmas uzraudzību, lai pārliecinātos, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

26.4. periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

26.5. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas - veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam pārskatu par inspicēšanas rezultātiem, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

26.6. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

27. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 25.2., 25.4., 25.7., 25.10., 25.11. un 26.2.apakšpunktā noteiktās saistības.

VIII. E modulis. Tipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar galaprodukta kvalitātes nodrošināšanu, veicot pārbaudes un testēšanu

28. E modulis - atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās saistības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

29. Ražotājs pilda šādas saistības:

29.1. ievieš, uztur un uzrauga apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai;

29.2. izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

29.2.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

29.2.2. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

29.2.3. apstiprinātā mērīšanas līdzekļa tipa dokumentāciju, kā arī EK tipa novērtēšanas sertifikāta kopiju;

29.3. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām. Visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, ko ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

29.3.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

29.3.2. pārbaudes un testēšanas, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

29.3.3. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

29.3.4. produktu kvalitātes monitoringa līdzekļi un efektīva kvalitātes sistēmas pārvaldība;

29.4. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

29.5. informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā;

29.6. nodrošina paziņotajai institūcijai inspekcijas veikšanai pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

29.6.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

29.6.2. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

29.7. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī attiecīgās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

29.8. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

29.9. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

29.9.1. šī pielikuma 29.2.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

29.9.2. informācijai par izmaiņām kvalitātes sistēmā;

29.9.3. paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem saskaņā ar šī pielikuma 29.5., 30.2., 30.4. un 30.5.apakšpunktu.

30. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

30.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 29.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām, kā arī kvalitātes sistēmas atbilstību piemērojamiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā ir pieredze konkrētajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

30.2. izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 29.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai arī ir nepieciešama atkārtota novērtēšana. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus;

30.3. veic regulāru kvalitātes sistēmas uzraudzību, lai pārliecinātos, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

30.4. veic periodiskus auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

30.5. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas - veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam pārskatu par inspicēšanas rezultātiem, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

30.6. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

31. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 29.2., 29.5., 29.8., 29.9. un 30.2.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

IX. E1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar galaprodukta kvalitātes nodrošināšanu pārbaudēs un testēšanā

32. E1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

33. Ražotājs uzņemas šādas saistības:

33.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajām prasībām tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

33.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

33.3. ievieš un uztur apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī nodrošina tās uzraudzību;

33.4. izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

33.4.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

33.4.2. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu;

33.4.3. šī pielikuma 33.1.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

33.5. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, ko ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

33.5.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

33.5.2. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes;

33.5.3. pārbaudes un testēšana, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

33.5.4. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

33.5.5. produktu kvalitātes monitoringa līdzekļi un efektīva kvalitātes sistēmas pārvaldība;

33.6. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

33.7. informē paziņoto institūciju, kas apstiprināja kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā;

33.8. nodrošina paziņotajai institūcijai inspekcijas veikšanai pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

33.8.1. informāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

33.8.2. šī pielikuma 33.1.apakšpunktā noteikto tehnisko dokumentāciju;

33.8.3. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

33.9. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī attiecīgās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

33.10. sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

33.11. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

33.11.1. šī pielikuma 33.4.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

33.11.2. informācijai par izmaiņām kvalitātes sistēmā;

33.11.3. paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem saskaņā ar šī pielikuma 33.4., 33.7., 33.5. un 34.2.apakšpunktu.

34. Paziņotā institūcija uzņemas šādas saistības:

34.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 33.4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām un piemērojamajiem standartiem. Audita grupai papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā nepieciešama pieredze konkrētajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

34.2. izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 33.5.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai ir nepieciešama atkārtota novērtēšana. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus;

34.3. veic kvalitātes sistēmas uzraudzību, lai pārliecinātos, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

34.4. periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

34.5. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas - veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam pārskatu par inspicēšanas rezultātiem, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

34.6. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

35. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 33.2., 33.4., 33.7., 33.10., 33.11. un 34.2.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

X. F modulis. Tipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju

36. F modulis - atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzekļi, uz kuriem attiecas šī pielikuma 38.1.apakšpunktā minētie nosacījumi, atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

37. Ražotājs pilda šādas saistības:

37.1. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts EK tipa novērtēšanas sertifikātā, un attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

37.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju atbilstības sertifikātiem 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa sertifikācijas;

37.3. veic visus ar metroloģisko raksturlielumu statistiskās atbilstības verifikāciju saistītos pasākumus, lai ražošanas procesā nodrošinātu katras izgatavotās partijas vienveidību, un uzrāda verifikācijai vienveidīgu mērīšanas līdzekļu partiju;

37.4. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst apstiprinātajam tipam un attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

37.5. sastāda mērīšanas līdzekļu tipa atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

37.6. pēc vienošanās ar paziņoto institūciju un tās pilnvarojuma saņemšanas var piestiprināt mērīšanas līdzeklim paziņotās institūcijas identifikācijas numuru jau ražošanas procesā.

38. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

38.1. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai piedalās ražotāja veiktajās pārbaudēs un testēšanā, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu atbilstību EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Metroloģiskos raksturlielumus pārbauda un testē pēc ražotāja izvēles, pārbaudot un testējot katru mērīšanas līdzekli saskaņā ar šī pielikuma 37.1. un 38.2.apakšpunktu vai izvēloties no katras partijas paraugus pēc nejaušības principa saskaņā ar šī pielikuma 37.3. un 38.3.apakšpunktu;

38.2. verificē katra mērīšanas līdzekļa metroloģisko raksturlielumu atbilstību:

38.2.1. katru mērīšanas līdzekli pārbauda un testē atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktam vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu metroloģisko raksturlielumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja atbilstoši dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

38.2.2. katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim izsniedz atbilstības sertifikātu un piestiprina identifikācijas numuru vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju;

38.3. pārbauda un testē mērīšanas līdzekļus, izmantojot statistisko procedūru, - izvēlas no katras partijas paraugus pēc nejaušības principa saskaņā ar šī pielikuma 38.4.apakšpunktu, lai noteiktu, vai partija ir akceptējama vai noraidāma. Katru izvēlēto mērīšanas līdzekli pārbauda un testē atsevišķi saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu metroloģisko raksturlielumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

38.4. veicot statistisko verifikāciju, nodrošina:

38.4.1. kvalitātes līmeni, kas atbilst 95 procentu atbilsmes varbūtībai, neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā viens procents;

38.4.2. kvalitātes robežlīmeni, kas atbilst piecu procentu atbilsmes varbūtībai, neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā septiņi procenti;

38.5. ja partija ir akceptēta, šīs partijas mērīšanas līdzekļus uzskata par apstiprinātiem, izņemot tos mērīšanas līdzekļus, kuri neatbilda testēšanas kritērijiem. Paziņotā institūcija izsniedz atbilstības sertifikātu un piestiprina savu identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju;

38.6. ja partija tiek noraidīta, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu šīs partijas ievietošanu tirgū. Ja līdzīgi gadījumi atkārtojas vairākkārt, paziņotā institūcija atceļ statistisko verifikāciju un veic atbilstošus pasākumus.

39. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 37.1. un 37.3.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

XI. F1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju

40. F1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

41. Ražotājs pilda šādas saistības:

41.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

41.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

41.3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

41.4. ražotājs veic visus ar metroloģisko raksturlielumu statistisko atbilstības verifikāciju saistītos pasākumus, lai ražošanas procesā nodrošinātu katras izgatavotās partijas vienveidību, un uzrāda verifikācijai vienveidīgu mērīšanas līdzekļu partiju;

41.5. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju atbilstības sertifikātiem 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa sertifikācijas;

41.6. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām;

41.7. sastāda mērīšanas līdzekļa atbilstības deklarāciju, nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

41.8. pēc vienošanās ar paziņoto institūciju un tās pilnvarojuma saņemšanas var piestiprināt mērīšanas līdzeklim paziņotās institūcijas identifikācijas numuru jau ražošanas procesā.

42. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

42.1. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai piedalās ražotāja veiktajās pārbaudēs un testēšanā, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Metroloģiskos raksturlielumus pārbauda un testē, pēc ražotāja izvēles pārbaudot un testējot katru mērīšanas līdzekli saskaņā ar šī pielikuma 41.3. un 42.2.apakšpunktu vai izvēloties no katras partijas paraugus pēc nejaušības principa saskaņā ar šī pielikuma 41.4. un 42.3.apakšpunktu;

42.2. verificē metroloģisko raksturlielumu atbilstību, pārbaudot un testējot katru mērīšanas līdzekli:

42.2.1. katru mērīšanas līdzekli pārbauda un testē atsevišķi saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu metroloģisko raksturlielumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

42.2.2. izsniedz atbilstības sertifikātu par veiktajām pārbaudēm un testēšanu un piestiprina identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju;

42.3. pārbauda un testē mērīšanas līdzekļus, izmantojot statistisko procedūru, - izvēlas no katras partijas paraugus pēc nejaušības principa saskaņā ar šī pielikuma 42.4.apakšpunktu, lai noteiktu, vai partija ir akceptējama vai noraidāma. Katru izvēlēto mērīšanas līdzekli pārbauda un testē atsevišķi saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu metroloģisko raksturlielumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

42.4. veicot statistisko verifikāciju, nodrošina:

42.4.1. kvalitātes līmeni, kas atbilst 95 procentu atbilsmes varbūtībai, neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā viens procents;

42.4.2. kvalitātes līmeni, kas atbilst piecu procentu atbilsmes varbūtībai, neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā septiņi procenti;

42.5. ja partija ir akceptēta, šīs partijas mērīšanas līdzekļus uzskata par apstiprinātiem, izņemot tos mērīšanas līdzekļus, kuri neatbilda testēšanas kritērijiem. Paziņotā institūcija izsniedz atbilstības sertifikātu un piestiprina savu identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju;

42.6. ja partija tiek noraidīta, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu šīs partijas ievietošanu tirgū. Ja līdzīgi gadījumi atkārtojas vairākkārt, paziņotā institūcija atceļ statistisko verifikāciju un veic atbilstošus pasākumus.

43. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 41.3. un 41.4.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

XII. G modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar vienas vienības verifikāciju

44. G modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzekļi, uz kuriem attiecas šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētie nosacījumi, atbilst šo noteikumu prasībām.

45. Ražotājs pilda šādas saistības:

45.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

45.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

45.3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

45.4. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju atbilstības sertifikātiem 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa sertifikācijas;

45.5. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

45.6. sastāda mērīšanas līdzekļa atbilstības deklarāciju, nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

46. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

46.1. veic pārbaudes un testēšanu saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

46.2. ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

46.3. izsniedz atbilstības sertifikātu par veiktajām pārbaudēm un testēšanu un piestiprina identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju.

47. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 45.1.apakšpunktā un 46.punktā noteiktās ražotāja saistības.

XIII. H modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar pilnu kvalitātes nodrošināšanu

48. H modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu prasībām.

49. Ražotājs pilda šādas saistības:

49.1. ievieš un uztur uzrauga apstiprinātu kvalitātes sistēmu projektēšanai, ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī nodrošina tās uzraudzību;

49.2. izvēlas paziņoto institūciju, iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

49.2.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

49.2.2. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu;

49.3. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, ko ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

49.3.1. kvalitātes mērķi, organizatoriska struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

49.3.2. tehniskā projekta specifikācijas (arī piemērojamie standarti) un šo noteikumu būtisko prasību izpildei izmantotie paņēmieni, ja šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētos dokumentus nevar izmantot pilnībā;

49.3.3. projekta kontroles un verifikācijas metodes, procesi un sistemātiski pasākumi mērīšanas līdzekļa projektēšanā;

49.3.4. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes, sistemātiskie procesi un darbības;

49.3.5. pārbaudes un testēšana, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

49.3.6. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

49.3.7. monitoringa līdzekļi, kas nepieciešami projekta un produktu kvalitātes sasniegšanai un efektīvai kvalitātes sistēmas pārvaldībai;

49.4. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

49.5. informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā (paziņotā institūcija izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 49.3.apakšpunktā minētajām prasībām vai arī nepieciešama atkārtota novērtēšana. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus. Paziņotā institūcija par savu lēmumu informē ražotāju;

49.6. nodrošina paziņotajai institūcijai inspicēšanas veikšanai pieeju visām ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

49.6.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

49.6.2. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

49.7. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām;

49.8. sastāda katra mērīšanas līdzekļa tipa atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

49.9. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

49.9.1. šī pielikuma 49.2.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

49.9.2. informācijai par šī pielikuma 49.5.apakšpunktā minētajām izmaiņām;

49.9.3. šī pielikuma 49.5., 50.2. un 50.3.apakšpunktā minētajiem paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem.

50. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

50.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 49.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām un piemērojamajiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā nepieciešama pieredze attiecīgajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

50.2. veic periodiskus auditus, lai pārliecinātos, vai ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

50.3. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas - veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam inspicēšanas pārskatu, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

50.4. veicot uzraudzību, pārliecinās, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

50.5. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

51. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 49.2., 49.5., 49.8. un 49.9.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

XIV. H1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar pilnu kvalitātes nodrošināšanu un papildināta ar konstrukcijas novērtēšanu

52. H1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka konkrētie mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu prasībām.

53. Ražotājs pilda šādas saistības:

53.1. pārvalda un uzrauga apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī pārbauda tehnisko projektu saskaņā ar šī pielikuma 53.6., 53.7. un 53.8.apakšpunktu un 54.punktu;

53.2. izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

53.2.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

53.2.2. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu;

53.3. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visus sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, kurus ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

53.3.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

53.3.2. tehniskā projekta specifikācijas (arī piemērojamie standarti) un izmantotie paņēmieni šo noteikumu būtisko prasību izpildei, ja šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētos dokumentus nevar izmantot pilnībā;

53.3.3. projekta kontroles un verifikācijas metodes, procesi un sistemātiski pasākumi mērīšanas līdzekļa projektēšanai;

53.3.4. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes, sistemātiskie procesi un darbības;

53.3.5. pārbaudes un testēšanas, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

53.3.6. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

53.3.7. monitoringa līdzekļi, kas nepieciešami projekta un produkta kvalitātes sasniegšanai un efektīvai kvalitātes sistēmas pārvaldībai;

53.4. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

53.5. informē paziņoto institūciju, kas apstiprināja kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā. Paziņotā institūcija izvērtē paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 53.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai arī nepieciešama atkārtota novērtēšana. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus. Paziņotā institūcija par lēmumu informē ražotāju;

53.6. ražotājs iesniedz pieteikumu paziņotajai institūcijai konstrukcijas pārbaudei. Pieteikums dod iespēju izprast mērīšanas līdzekļu konstrukciju, ražošanu un darbību, kā arī dod iespēju veikt novērtēšanu atbilstībai šo noteikumu prasībām. Pieteikumā ietver šādas ziņas:

53.6.1. ražotāja nosaukums un adrese, bet, ja pieteikumu iesniedz ražotāja pilnvarots pārstāvis, arī tā nosaukums un adrese;

53.6.2. rakstiska deklarācija par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts vēl citai paziņotajai institūcijai;

53.6.3. tehniskā dokumentācija atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajām prasībām tādā apjomā, kas nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

53.6.4. ražotājs iesniedz papildu pierādījumus mērīšanas līdzekļa sastāvdaļu atbilstībai tehniskam projektam atbilstoši noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punkta prasībām, īpaši, ja tie nav pilnībā izmantoti un ja nepieciešami ražotāja laboratorijas vai tās vārdā un uzdevumā citas laboratorijas veiktās testēšanas rezultāti;

53.7. informē paziņoto institūciju, kas izsniegusi EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātu, par jebkurām būtiskām apstiprinātā projekta modifikācijām. Ja modifikācijas nevar ietekmēt konstrukcijas atbilstību šo noteikumu būtiskajām prasībām, sertifikāta derīguma nosacījumus vai paredzētos mērīšanas līdzekļu lietošanas apstākļus, attiecīgā paziņotā institūcija izsniedz papildu apstiprinājumu. Papildu apstiprinājums ir papildinājums oriģinālajam EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātam;

53.8. ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis glabā EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātu kopijas, pielikumus un papildinājumus ar tehnisko dokumentāciju 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Ja ražotājs vai viņa pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas valstī, tehnisko dokumentāciju pēc pieprasījuma uzrāda persona, kuru ir pilnvarojis ražotājs;

53.9. nodrošina paziņotajai institūcijai inspicēšanas veikšanai pieeju projektēšanas, ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām, kā arī sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

53.9.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

53.9.2. kvalitātes sistēmas projektēšanas sadaļā paredzētos kvalitātes protokolus, piemēram, analīžu, aprēķinu un testēšanas rezultātus;

53.9.3. kvalitātes sistēmas ražošanas sadaļā paredzētos kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

53.10. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām;

53.11. sastāda katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācijā norāda konstrukcijas novērtēšanas sertifikāta numuru. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

53.12. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

53.12.1. šī pielikuma 53.2.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

53.12.2. informācijai par izmaiņām, kas veiktas atbilstoši šī pielikuma 53.5.apakšpunktam;

53.12.3. šī pielikuma 53.5., 54.3. un 54.4.apakšpunktā minētajiem paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem.

54. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

54.1. pārliecinās, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, kā arī novērtē kvalitātes sistēmas atbilstību piemērojamiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā nepieciešama pieredze attiecīgajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

54.2. pārbauda pieteikumu un, ja konstrukcija atbilst šo noteikumu prasībām, izsniedz ražotājam EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātu. Sertifikātā ietver ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes atzinumu, nosacījumus, kas attiecināmi uz sertifikāta derīgumu, un apstiprinātā mērīšanas līdzekļa identifikācijai nepieciešamos datus. Sertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadu pēc tā izdošanas datuma. Derīguma termiņu var atjaunot ik pēc 10 gadiem. Ja paziņotā institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt konstrukcijas novērtēšanas sertifikātu, tā sniedz detalizētu atteikuma pamatojumu. Visas tehniskās dokumentācijas atbilstošās daļas pievieno sertifikātam kā pielikumus. Sertifikāts un tā pielikumi sniedz visu nepieciešamo informāciju atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai. Ja mērīšanas līdzeklis uzstādīts pareizi, dokumentācija dod iespēju novērtēt izgatavotā mērīšanas līdzekļa metroloģisko atbilstību novērtētajai konstrukcijai. Dokumentācijā ietver:

54.2.1. projekta metroloģiskos raksturlielumus;

54.2.2. pasākumus, kas nepieciešami mērīšanas līdzekļu integritātes nodrošināšanai (aizzīmogošana, programmnodrošinājuma identifikācija);

54.2.3. informāciju, kas nepieciešama mērīšanas līdzekļa citu elementu identifikācijai un projekta vizuālās atbilstības pārbaudei;

54.2.4. jebkuru citu konkrētu informāciju, kas nepieciešama mērīšanas līdzekļu raksturlielumu verifikācijai;

54.2.5. visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu konstrukcijas saderību ar palīgiekārtām, ja tādas ir, vai citiem mērīšanas līdzekļiem;

54.3. veic periodiskus auditus, lai pārliecinātos, vai ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

54.4. var veikt negaidītas ražotāja inspekcijas - veikt produkta testēšanu, piedalīties ražotāja veiktā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam inspicēšanas pārskatu, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

54.5. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumu un atteikumu sarakstam, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikāta atsaukšanu vai kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

55. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 53.2., 53.5., 53.11. un 53.12.apakšpunktā minētās ražotāja saistības."

Ekonomikas ministrs J.Strods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 290Pieņemts: 02.05.2007.Stājas spēkā: 06.05.2007.Zaudē spēku: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 05.05.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
156712
06.05.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)