Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.173

Rīgā 2007.gada 6.martā (prot. Nr.17 19.§)
Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iegūst mehānisko transportlīdzekļu, mopēdu, tramvaju un velosipēdu vadītāja kvalifikāciju, kārto eksāmenus transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai un noformē, izsniedz, maina un atjauno vadītāja apliecību un braukšanas mācību atļauju.

2. Noteikumi neattiecas uz traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību, eksāmenu kārtošanu traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanai un vadītāja apliecības noformēšanu, izsniegšanu, maiņu un atjaunošanu.

3. Vadītāja apliecība (1.pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai, pamatojoties uz iegūtajām tiesībām vadīt Ceļu satiksmes likumā noteiktas kategorijas transportlīdzekli.

4. Braukšanas mācību atļauja (turpmāk - atļauja; 2.pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz perso­nai kā apliecinājumu tiesībām mācīties vadīt A1, A, B1, B vai C1 kategorijas transportlīdzekļus.

5. Vadītāja apliecību un atļauju izsniedz, apmaina un atjauno valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD).

6. Vadītāja apliecību un atļauju sagatavo datorizēti, un visus ierakstus tajā veic ar datordrukas iekārtu, izdrukājot attiecīgu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo informāciju.

7. Personai var būt tikai viena lietošanai derīga vadītāja apliecība vai atļauja. Par spēkā esošu tiek uzskatīta tā vadītāja apliecība vai atļauja, kas personai izsniegta pēdējā. Ja tiek konstatēta nederīgas vadītāja apliecības vai atļaujas izmantošana, tā tiek aizturēta. Nederīgo vadītāja apliecību aiztur un iznīcina Valsts policijas vai CSDD amatpersonas.

8. Vadītāja apliecības derīguma termiņš ir 10 gadu, izņemot C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības ar ierakstu par iegūtajām profesionālajām zināšanām, kuras izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi. Atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi.

9. Pirms vadītāja apliecības vai atļaujas noformēšanas, kā arī pirms teorētiskā eksāmena (Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, personai atbildot uz eksāmena jautājumiem) vai vadīšanas eksāmena (braukšanas iemaņu un prasmju, Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, personai vadot transportlīdzekli) kārtošanas persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, Latvijā izsniegtu vadītāja apliecību, atļauju vai CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecību. Persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu, drīkst uzrādīt dzimšanas apliecību.

10. Aizliegts izsniegt jebkādu vadītāja apliecību un atļauju personai:

10.1. kurai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

10.2. kurai konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai vai kura nav veikusi veselības pirmstermiņa pārbaudi 45 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas;

10.3. kura uzlikto naudas sodu par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē nav samaksājusi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

10.4. kurai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis - transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

2. Atļaujas iegūšana, atjaunošana un apmaiņa

11. Atļauju var iegūt persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai (izņemot gadījumus, ja noteiktā laik­posmā ir liegta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšana).

12. Lai iegūtu atļauju, personai jābūt sasniegušai šādu vecumu:

12.1. 14 gadu, - lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.2. 16 gadu, - lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus.

13. Izsniedzot personai atļauju, tajā norāda tiesības mācīties vadīt šādu kategoriju transportlīdzekļus:

13.1. A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus - personām, kas sasniegušas 14 gadu vecumu;

13.2. A1, A, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus - personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu.

14. Personai netiek izsniegta atļauja mācīties vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekļus, ja tai ir izsniegta tās pašas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība, izņemot gadījumu, ja persona nokārtojusi teorētisko eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu.

15. Lai iegūtu atļauju, persona CSDD uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neiesniedz, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

16. Atjaunojot nozaudēto vai nozagto atļauju, personai izsniedz atļauju, kuras derīguma termiņš atbilst iepriekš iegūtajā atļaujā norādītajam derīguma termiņam un transportlīdzekļu kategorijas atbilst iepriekš iegūtajā atļaujā norādītajām.

17. Lai apmainītu atļauju, persona CSDD iesniedz apmaināmo atļauju un uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neiesniedz, ja šāda informācija ir trans­portlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

3. Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšana

18. Kārtot transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai noteiktos eksāmenus, kā arī iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju var Ceļu satiksmes likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un kurai nav šo noteikumu 10.punktā minēto ierobežojumu.

19. Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju persona var iegūt CSDD no­daļā, kurā pieņem attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamos eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības, bet pēc vadītāju apmācības kursu beigšanas - tajā CSDD nodaļā, kurā reģistrēta attiecīgā mācību grupa vai kur CSDD norīko vai atļauj iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju.

20. Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtība (vecums, stāžs, apmācības veids un transportlīdzekļu vadītāja kvalifikā­cijas iegūšanai kārtojamie eksāmeni) noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

21. Lai iegūtu transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, eksāmenu kārtoša­nai persona iesniedz šādus dokumentus:

21.1. autoapmācības iestādes beigšanas apliecību vai apmācības karti (izņemot gadījumus, ja personai nav jābeidz attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācību kursi);

21.2. pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai attiecīgas izglītības dokumentu, vai attiecīgu studenta (audzēkņa) apliecību atbilstoši normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu noteiktajām prasībām;

21.3. medicīnisko uzziņu (uzziņu neiesniedz, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

22. Saņemot vadītāja apliecību, iepriekšējo vadītāja apliecību (ja tāda ir iepriekš iegūta) nodod CSDD. Iepriekšējo vadītāja apliecību atļauts nenodot personām, kurām ir dubultā pilsonība, ja apmaināmā vadītāja apliecība nav izsniegta Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī.

23. Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai eksāmenus kārto šādā secībā: vispirms kārto teorētisko eksāmenu, bet pēc tā sekmīgas nokārto­šanas - vadīšanas eksāmenu.

24. Lai iegūtu vairāku kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, persona kārto tikai augstākajai transportlīdzekļu kategorijai atbilstošo teorētisko eksāmenu, bet vadīšanas eksāmenu vispirms kārto ar zemākas kategorijas trans­portlīdzekli, pēc tam - ar katras augstākās kategorijas transportlīdzekli. Ja vadī­šanas eksāmens ar zemākas kategorijas transportlīdzekli netiek nokārtots vai netiek kārtots, personai nav atļauta vadīšanas eksāmena kārtošana ar augstākas kategorijas transportlīdzekli. Ja vadīšanas eksāmens ar zemākas kategorijas transportlīdzekli tiek nokārtots, bet ar augstākas kategorijas transportlīdzekli netiek nokārtots vai netiek kārtots, personai saskaņā ar tās iesniegumu piešķir iepriekš iegūto kategoriju un izsniedz tās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, ar kuru ir nokārtots vadīšanas eksāmens.

25. Ja vadīšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu no tā kārtošanas dienas. Beidzoties minētajam termiņam, teorētiskā eksāmena rezultāti tiek anulēti un eksāmens jākārto vēlreiz.

4. Vadītāja apliecības maiņa

26. Vadītāja apliecību maina personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un kurai nav šo noteikumu 10.punktā minēto ierobežojumu.

27. Lai apmainītu vadītāja apliecību, persona CSDD:

27.1. iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību;

27.2. uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neuzrāda, ja tiek mainīta ārvalstīs izdota spēkā esoša vadītāja apliecība, kā arī tad, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

28. Lai iegūtu apstiprinājumu par vadītāja apliecības iegūšanas likumību, CSDD papildus šo noteikumu 27.punktā minētajiem dokumentiem ir tiesīga no Ārlietu ministrijas vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas pieprasīt uzziņu-apstiprinājumu, ja:

28.1. ārvalstīs izdotajā vadītāja apliecībā punktā par piešķirtajām katego­rijām vai derīguma termiņu ir labojumi vai pierakstījumi, kā arī ja šī apliecības daļa ir mehāniski vai citādi bojāta un nav iespējams noteikt piešķirtās katego­rijas vai apliecības derīguma termiņu;

28.2. iesniegtā vadītāja apliecība neatbilst CSDD rīcībā esošajiem attie­cīgo valstu iesniegtajiem vadītāja apliecību paraugiem vai vadītāja apliecību veidlapu izsniegšanas katalogiem vai ja ir pamatotas aizdomas, ka vadītāja apliecība ir iegūta nelikumīgi, un vadītāja apliecību nevar pārbaudīt tās izdevēj­valsts vadītāja apliecību reģistrā.

29. Mainot vadītāja apliecību, kas nav noformēta Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts valodā vai krievu valodā, CSDD ir tiesības pieprasīt vadītāja apliecības, kā arī citu iesniedzamo dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

30. Latvijā izdotu vadītāja apliecību, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja aplie­cību, ar kurām noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās, maina bez eksāmenu kārtošanas.

31. Vadītāja apliecību, kas izdota valstī, kura nav minēta šo noteikumu 30.punktā, un bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā saskaņā ar konvenciju norādīta atbilstoša transportlīdzekļa kategorija, maina pēc B kate­gorijai atbilstoša teorētiskā eksāmena nokārtošanas, bet bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā nav norādīta konvencijai atbilstoša transportlīdzekļa kategorija, nemaina.

32. Ja persona, mainot Latvijā izdotu vadītāja apliecību, vienlaikus maina arī citā valstī izdotu vadītāja apliecību (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās), kurā atzīmētas augstākas kategorijas nekā Latvijā izdotajā vadītāja apliecībā, tad persona pēc attiecīga vadīšanas eksāmena nokārtošanas iegūst Latvijā izdotu vadītāja apliecību ar abās iepriekš minētajās vadītāja apliecībās norādītajām kategorijām.

33. Ja personai, kas maina citā valstī izdotu vadītāja apliecību, ir bijusi Latvijā izdota to pašu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecība, vadītāja apliecību maina bez eksāmenu kārtošanas.

34. Ja persona maina ārvalstīs izdotu vadītāja apliecību, kurā nav norā­dītas konvencijā noteiktās transportlīdzekļu kategorijas, tad Latvijā izdotajā vadītāja apliecībā norāda transportlīdzekļu kategorijas, kas visprecīzāk atbilst maināmajā vadītāja apliecībā norādītajām kategorijām, ar nosacījumu, ka perso­nai netiek izsniegta vadītāja apliecība, kurā norādītas augstākas transportlīdzekļu kategorijas nekā tās, kas norādītas apmaināmajā ārvalstīs izdotajā vadītāja apliecībā.

35. Ja personai saskaņā ar veselības pārbaudes atzinumu ir aizliegts vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekļus vai persona rakstiski atsakās no kādas kategorijas, jauno vadītāja apliecību noformē, nenorādot attiecīgo kategoriju.

36. Ja personai šo noteikumu 35.punktā noteiktajā kārtībā ir noformēta vadītāja apliecība, kurā nav norādītas atsevišķas transportlīdzekļu kategorijas, tad, lai atjau­notu attiecīgo kategoriju un saņemtu vadītāja apliecību, persona iesniedz un uzrāda šo noteikumu 27.punktā norādītos dokumentus.

5. Vadītāja apliecības atjaunošana

37. Vadītāja apliecības atjaunošana ir vadītāja apliecības noformēšana nozaudētās, nozagtās vai iznīcinātās vadītāja apliecības vietā vai vadītāja aplie­cības atgūšana, ja personai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Vadītāja apliecību atjauno personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un kurai nav šo noteikumu 10.punktā minēto ierobežojumu.

38. Latvijā izdotu vadītāja apliecību, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās, atjauno bez eksā­menu kārtošanas (izņemot šo noteikumu 40.punktā minētos gadījumus), bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā saskaņā ar konvenciju norādīta atbilstoša transportlīdzekļa kategorija, atjauno pēc B kate­gorijai atbilstoša teorētiskā eksāmena nokārtošanas, bet bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā nav norādīta konvencijai atbilstoša transportlīdzekļa kategorija, neatjauno.

39. Lai atjaunotu vadītāja apliecību, persona CSDD uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neuzrāda, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

40. Ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai ja personai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu vai ilgāk, vai ja transport­līdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, persona, lai atgūtu tiesības, nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no CSDD nodaļām, kurā šos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai A1, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu.

41. Šo noteikumu 40.punktā minētajos gadījumos vadītāja apliecības pēc lēmuma par administratīvo sodu spēkā stāšanās, kā arī vadītāja apliecības, kas atrastas un glabātas CSDD ilgāk par gadu, tiek iznīcinātas.

6. Teorētiskā eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība

42. Teorētisko eksāmenu kārto datorizēti. Katrs pretendents teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības, kā arī netraucē citus eksāmena kārtotājus.

43. Teorētiskajā eksāmenā pretendents secīgi atbild uz CSDD jautāju­miem par ceļu satiksmi reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un satiksmes drošību (tajā skaitā drošību, braucot tuneļos):

43.1. M kategorijas vadītāja kvalifikācijas iegūšanai - uz 20 pamatjautāju­miem;

43.2. A1, A, B1 vai B kategorijas transportlīdzekļu, kā arī tramvaja vai trolejbusa vadītāja kvalifikācijas iegūšanai - uz 30 pamatjautājumiem;

43.3. C1 vai C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegū­šanai - uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem;

43.4. D1 vai D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūša­nai - uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem.

(Grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.248)

44. Teorētiskā eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks M kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētiskajā eksāmenā ir 20 minūtes, bet pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegū­šanas teorētiskajā eksāmenā - 30 minūtes.

45. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja, kārtojot eksāmenu M katego­rijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, pretendents ir pieļāvis ne vairāk par divām nepareizām atbildēm, bet, kārtojot eksāmenu pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, - ne vairāk par trim neparei­zām atbildēm.

46. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtota eksāmena kārtošana ir pieļaujama ne ātrāk kā nākamajā dienā.

7. Vadīšanas eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība
7.1. Vispārīgās prasības

47. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas transportlīdzekli.

48. Vadīšanas eksāmenu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvali­fikācijas iegūšanai kārto ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli (izņemot gadījumus, ja personai saskaņā ar medicīnisko uzziņu atļauts vadīt attiecīgi pielāgotus transportlīdzekļus). Transportlīdzekli vadīšanas eksāmena kārtošanai, lai iegūtu citu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, nodrošina CSDD, izmantojot tās īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli vai autoapmācības iestādes transportlīdzekli, vai braukšanas mācību instruktora transportlīdzekli. Transportlīdzekļiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas mācību transportlīdzekļiem normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagata­vošanu (izņemot prasību par pazīšanas zīmi), un jābūt noslēgtai brīvprātīgajai apdrošināšanai. B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzekļiem jābūt reģis­trētiem kā mācību automobiļiem transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(MK 24.03.2009. noteikumu Nr.248 redakcijā)

49. Vadīšanas eksāmenu A1 un A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai kārto ar motociklu, kas papildus šo noteikumu 48.pun­ktā noteiktajam atbilst šādām prasībām:

49.1. A1 kategorijas motociklu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai - ar motociklu bez blakusvāģa, kura motora darba tilpums ir vismaz 75 cm3;

49.2. tādu motociklu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, kuru motora jauda nepārsniedz 25 kW (34 ZS) vai 0,16 kW/kg (0,22 ZS/kg), - ar motociklu bez blakusvāģa, kura motora darba tilpums ir lielāks par 120 cm3 un maksimālais braukšanas ātrums ir vismaz 100 km/h;

49.3. visu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūša­nai - ar motociklu bez blakusvāģa, kura motora jauda pārsniedz 35 kW.

50. Atsevišķu kategoriju transportlīdzekļi (transportlīdzekļu sastāvi), ar kuriem kārto vadīšanas eksāmenu, eksāmena laikā ir noslogoti ar kravu tā, lai:

50.1. C kategorijas transportlīdzekļa faktiskā masa būtu vismaz 10000 kg;

50.2. BE kategorijas transportlīdzekļu sastāva piekabes faktiskā masa būtu vismaz 800 kg;

50.3. C1E kategorijas transportlīdzekļu sastāva piekabes faktiskā masa būtu vismaz 800 kg;

50.4. CE kategorijas transportlīdzekļu sastāva faktiskā masa būtu vismaz 15000 kg;

50.5. DE kategorijas transportlīdzekļu sastāva piekabes faktiskā masa būtu vismaz 800 kg.

51. Vadīšanas eksāmena kārtošanai izmanto transportlīdzekļus ar mehā­nisko pārnesumkārbu (izņemot gadījumus, ja personai saskaņā ar medicīnisko uzziņu atļauts vadīt tikai transportlīdzekļus bez sajūga pedāļa vai bez rokas sviras A1 un A kategorijas transport­līdzekļiem).

(Grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.248)

52. Vadīšanas eksāmena pieņemšanas secība:

52.1. zināšanu pārbaude par transportlīdzekli;

52.2. figūru izpilde;

52.3. braukšana ceļu satiksmē.

53. Braukšanas mācību instruktors nepiedalās B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenā. Citu kategoriju transportlīdzekļu vadī­šanas eksāmenā braukšanas mācību instruktors piedalās, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu eksāmena pieņemšanu. Ja braukšanas mācību instruktors veicis darbības, kas uzskatāmas par palīdzības sniegšanu pretendentam, vai arī citādi traucējis eksāmena norisi, CSDD viņam var liegt piedalīties vadīšanas eksāmenā.

54. Vadīšanas eksāmenu ceļu satiksmē kārto maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h.

55. Rīkojumus par braukšanas virzienu maršrutā pretendentam dod inspektors. Rīkojumiem jābūt savlaicīgiem un nepārprotamiem. Ja nepieciešams, pēc pretendenta lūguma inspektors rīkojumus atkārto. Aizliegts dot tādus rīkojumus, kurus izpildot pretendentam jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības.

56. Vadīšanas eksāmena ilgums ceļu satiksmē ar A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļiem ir vismaz 25 minūtes, bet ar pārējo kategoriju transportlīdzekļiem - 45 minūtes.

57. Vadīšanas eksāmenu ar A1 un A kategorijas transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim. Eksāmena posmā, kas notiek ceļu satik­smē, inspektors atrodas pavadošajā transport­līdzeklī.

7.2. Vadīšanas eksāmena vērtēšana

58. Vadīšanas eksāmena laikā pretendenta pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar kļūdu uzskaites punktiem:

58.1. viens kļūdu uzskaites punkts - nenozīmīgas kļūdas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību;

58.2. četri kļūdu uzskaites punkti - vidēji smagas kļūdas, kuras atseviš­ķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;

58.3. 10 kļūdu uzskaites punktu - bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kuras dēļ tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, inspektors, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, iejaucas transportlīdzekļa vadīšanā un pārtrauc eksāmenu.

59. Eksāmens ir nokārtots, ja pretendenta kopējais iegūto kļūdu uzskaites punktu skaits nepārsniedz deviņus.

60. Ja pretendents nav nokārtojis vadīšanas eksāmenu, atkārtota vadīšanas eksāmena kārtošana pieļaujama ne ātrāk kā nākamajā dienā.

7.3. Vadīšanas eksāmena vērtējuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

61. Ja pretendents nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, tas mēneša laikā pēc eksāmena var apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu CSDD. Pēc iesnieguma saņemšanas pretendentu 30 dienu laikā rakstiski informē par pārbaudes rezultātiem.

62. Vadīšanas eksāmena vērtējuma atbilstību šo noteikumu prasībām pārbauda un attiecīgu atzinumu dod satiksmes ministra izveidota komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Satiksmes ministrijas, CSDD un nevalstiskajām organizācijām transportlīdzekļu vadītāju apmācības jomā.

63. Pretendents šo noteikumu 62.punktā minētās komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

64. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, lēmumu par transport­līdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanu, vadītāja apliecības maiņu un vadītāja apliecības atjaunošanu pieņem CSDD saskaņā ar administratīvo procesu regulē­jošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Velosipēda vadītāja kvalifikācijas iegūšana

65. Velosipēda vadītāja apliecību (4.pielikums) izsniedz personai, kura sasniegusi 12 gadu vecumu un nokārtojusi teorētisko eksāmenu (datorizēti vai rakstiski), kas sastāv no 10 jautājumiem par ceļu satiksmi reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un satiksmes drošību.

66. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks velosipēda vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētiskajā eksāmenā ir 10 minūtes. Teorētiskais eksāmens ir nokār­tots, ja preten­dents ir pieļāvis ne vairāk par divām nepareizām atbildēm.

67. Teorētisko eksāmenu velosipēda vadītāja kvalifikācijas iegūšanai pieņem un velosipēda vadītāja apliecību izsniedz visās CSDD nodaļās.

68. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtota eksāmena kārtošana ir pieļaujama ne ātrāk kā nākamajā dienā.

69. Lai apmainītu velosipēda vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību un vienu fotogrāfiju, bet, lai atjaunotu velosipēda vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz vienu fotogrāfiju.

70. Lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību, pamatojoties uz mehā­nisko transportlīdzekļu vadītāja apliecību, persona uzrāda mehānisko transport­līdzekļu vadītāja apliecību un iesniedz vienu fotogrāfiju.

9. Profesionālo vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtība

71. C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar šo noteikumu 1.pielikuma 3.8.apakš­punktā minēto papildinformācijas kodu var iegūt Ceļu satiksmes likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā, vai kurai ir Latvijā izsniegta darba atļauja un kurai nav šo noteikumu 10.punktā minēto ierobežojumu.

72. Lai iegūtu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību, persona CSDD nokārto teorētisko un vadīšanas eksāmenu.

73. Teorētisko eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības, kā arī netraucē citus eksāmena kārtotājus.

74. Teorētiskā eksāmena ilgums ir ne mazāks par četrām stundām, un tam ir divas daļas:

74.1. pirmā daļa - pretendents apliecina savas zināšanas, atbildot uz jautājumiem par ekonomisku un racionālu braukšanu, transportlīdzekļa transmisiju un tās pareizu izmantošanu, pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, normatīvajiem aktiem, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku, reglamentē kravas vai pasažieru pārvadāšanu, kā arī uz jautājumiem par ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamību, bīstamu situāciju rašanās prognozēšanu, vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršanu, ergonomikas principiem, vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, pozitīva komersanta tēla veidošanu un kravas vai pasažieru pārvadājumu veikšanas ekonomiskajiem apstākļiem un tirgus organizāciju;

74.2. otrā daļa - pretendents apliecina savas zināšanas par šo noteikumu 74.1.apakš­punktā minētajiem jautājumiem, veicot dotā gadījuma analīzi.

75. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi ar attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Vadīšanas eksāmenam ir divas daļas, kuru ilgums ir attiecīgi ne mazāks par 30 un 90 minūtēm:

75.1. pirmā daļa - pretendents apliecina savas zināšanas par pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, ergonomikas principiem un vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam;

75.2. otrā daļa - pretendents vada transportlīdzekli maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h.

76. Vadīšanas eksāmena laikā pretendenta pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar kļūdu uzskaites punktiem un atzīmē protokolā.

77. Šo noteikumu 7.nodaļā minēto vadīšanas eksāmenu C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai atļauts apvienot ar 75.punktā minēto eksāmenu.

78. Ja persona, kurai ir šo noteikumu 71.punktā minētā vadītāja apliecība, papildus iegūst C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tad šo noteikumu 1.pielikuma 3.8.apakšpunktā minētais papildinformācijas kods tiek attiecināts arī uz jauno iegūtās kategorijas transportlīdzekļu kvalifikāciju.

79. Lai apmainītu vai atjaunotu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz šo noteikumu 27.punktā minētos dokumentus, kā arī sertifikātu par periodiskās apmācības veikšanu, izņemot gadījumus, ja informāciju par periodisko apmācību CSDD ir iesniegusi mācību iestāde.

80. Periodisko apmācību veic mācību iestādes, kam ir tiesības sagatavot C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītājus. Periodiskās apmācības ilgums ir 35 stundas, un nodarbību skaits vienā dienā nedrīkst pārsniegt septiņas stundas. Periodiskās apmācības laikā tiek padziļināti apgūtas un atkārtotas šo noteikumu 74.1.apakšpunktā minētās zināšanas. Pēc periodiskās apmācības pabeigšanas mācību iestāde par to informē CSDD, kā arī izsniedz personai sertifikātu. Minētais sertifikāts ir derīgs piecus gadus.

10. Noslēguma jautājumi

81. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.428 "Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2005, 20., 84.,176.nr.).

82. Noteikumu 21.3., 27.2.apakšpunktu un 39.punktu attiecībā uz mopēdu vadītājiem piemēro ar 2007.gada 1.oktobri.

83. Noteikumu 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79. un 80.punktu piemēro ar 2008.gada 10.septembri attiecībā uz personām, kas D1, D1E, D un DE kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju iegūst, sākot ar 2008.gada 10.septembri. Attiecībā uz personām, kas šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ir ieguvušas līdz 2008.gada 9.septembrim, minētās normas piemēro ar 2013.gada 10.septembri.

84. Noteikumu 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79. un 80.punktu piemēro ar 2009.gada 10.septembri attiecībā uz personām, kas C1, C1E, C un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju iegūst, sākot ar 2009.gada 10.septembri. Attiecībā uz personām, kas šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ir ieguvušas līdz 2009.gada 9.septembrim, minētās normas piemēro ar 2014.gada 10.septembri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 24.03.2009. noteikumu Nr.248 redakcijā)

Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 29.jūlija Direktīvas 91/439/EEK par vadītāju apliecībām un Padomes 2003.gada 15.jūlija Direktīvas 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu;

2) Komisijas 2008.gada 27.jūnija Direktīvas 2008/65/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.173
Transportlīdzekļu vadītāja apliecības paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.248)

Averss

KN173P1.JPG (46795 bytes)

Reverss

1. Vadītāja apliecības priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Vadītāja apliecība" - dokumenta nosaukums;

1.2. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) nosaukums;

1.3. "LV" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) atšķirības zīme uz zila fona, ietverta ar 12 dzeltenām zvaigznēm;

1.4. vadītāja apliecības īpašnieka uzvārds (1);

1.5. vadītāja apliecības īpašnieka vārds (2);

1.6. vadītāja apliecības īpašnieka dzimšanas datums un vieta (3);

1.7. vadītāja apliecības izdošanas datums (4a);

1.8. vadītāja apliecības derīguma termiņa beigu datums (4b);

1.9. vadītāja apliecības izdevējiestādes nosaukums (4c);

1.10. vadītāja apliecības īpašnieka personas kods (4d);

1.11. vadītāja apliecības numurs (5);

1.12. vadītāja apliecības īpašnieka fotogrāfija (6);

1.13. vadītāja apliecības īpašnieka paraksts (7);

1.14. transportlīdzekļu kategorijas, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (9);

1.15. vārdi "Eiropas Kopienas modelis" un vārdi "vadītāja apliecība" citās Eiropas Savienības valstu valodās vadītāja apliecības labajā pusē.

2. Vadītāja apliecības aizmugurē (reversā) ir:

2.1. tabula, kurā norāda šādu informāciju:

2.1.1. transportlīdzekļu kategorijas (9);

2.1.2. to transportlīdzekļu kategoriju vadīšanas tiesību iegūšanas datumus, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (10);

2.1.3. to transportlīdzekļu kategoriju vadīšanas tiesību beigu datumus, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (11);

2.1.4. šī pielikuma 3.punktā minētos papildinformācijas vai ierobežojumu kodus (12). Visām vadītāja apliecībā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām kopējos papildinformācijas vai ierobežojumu kodus norāda ailē tabulas lejas­daļā;

2.2. vieta, lai ārvalstu iestādes varētu norādīt informāciju, kas ir svarīga vadītāja apliecības administrēšanai (13);

2.3. vieta, lai varētu norādīt citu papild­informāciju (14);

2.4. vadītāja apliecības 1., 2., 3., 4.a, 4.b, 4.c, 5., 10., 11. un 12.punktā norādītās informācijas skaidrojums.

3. Papildinformācijas un ierobežojumu kodi:

3.1. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam jālieto:

3.1.1. redzes korekcijas un (vai) aizsardzības līdzekļi (piemēram, brilles, kontakt­lēcas) (01);

3.1.2. dzirdes palīgierīces (02);

3.1.3. locekļu protēzes vai ortozes, rokas vadības palīgierīces (03);

3.2. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt automobili vai autobusu ar:

3.2.1. pielāgotu transmisiju (piemēram, tikai ar mehānisko vai automā­tisko pārnesumkārbu, elektroniski vadāmu pārnesumkārbu) (10);

3.2.2. pielāgotu sajūgu (piemēram, ar pielāgotu sajūga pedāli, ar roku darbināmu sajūgu) (15);

3.2.3. pielāgotu bremžu sistēmu (piemēram, ar pielāgotu bremžu pedāli, palielinātu bremžu pedāli, spiešanai ar kreiso kāju pielāgotu bremžu pedāli) (20);

3.2.4. pielāgotu akseleratoru (piemēram, ar pielāgotu akseleratora pedāli, spiešanai ar visu pēdu pielāgotu akseleratora pedāli, noliektu akseleratora pedāli) (25);

3.2.5. pielāgotu bremžu sistēmu un akseleratoru (piemēram, ar paralēliem pedāļiem, vienā vai gandrīz vienā līmenī novietotiem pedāļiem, nobīdāmiem (pārvietojamiem) akseleratora un bremžu pedāļiem) (30);

3.2.6. pielāgotām papildierīcēm (piemēram, ar pielāgotiem gaismu, logu tīrītāju vai mazgātāju, skaņas signāla, virziena rādītāju slēdžiem) (35);

3.2.7. pielāgotu stūres mehānismu (piemēram, ar pielāgotu (pastiprinātu) stūres pastiprinātāju, pagarinātu stūres rata statni, pielāgotu stūres ratu) (40);

3.2.8. pielāgotu atpakaļskata spoguli (piemēram, ar atpakaļskata spoguli, kas novietots uz spārna, sfērisku (panorāmas) iekšējo atpakaļskata spoguli) (42);

3.2.9. pielāgotu vadītāja sēdekli (piemēram, ar vadītāja sēdekli, kurš pacelts augstumā, kas nodrošina labu pārredzamību, ķermeņa formām pielāgotu vadītāja sēdekli) (43);

3.3. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt motociklu:

3.3.1. ar atsevišķi darbināmām bremzēm (44.01);

3.3.2. ar pielāgotām ar roku darbināmām priekšējā riteņa brem­zēm (44.02);

3.3.3. ar pielāgotām ar kāju darbināmām pakaļējā riteņa bremzēm (44.03);

3.3.4. ar pielāgotu akseleratora rokturi (44.04);

3.3.5. ar pielāgotu ar roku darbināmu transmisiju un sajūgu (44.05);

3.3.6. ar pielāgotu atpakaļskata spoguli (spoguļiem) (44.06);

3.3.7. ar pielāgotiem brīdinājuma signālu slēdžiem (piemēram, ar pielāgo­tiem gaismas virzienrādītāju, bremžu uguņu slēdžiem) (44.07);

3.3.8. ar tādā augstumā novietotu vadītāja sēdekli, kas ļauj, sēžot uz motocikla, turēt uz zemes abas kājas vienlaikus (44.08);

3.3.9. ar blakusvāģi (45);

3.4. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka trans­portlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt trans­portlīdzekli ar konkrētu transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Vadītāja apliecībā papildus kodam norāda attiecīgā transportlīdzekļa identifikā­cijas numuru (50);

3.5. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu valsts reģistrācijas numura zīmi. Vadītāja apliecībā papildus kodam norāda konkrētā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi (51);

3.6. ierobežojuma kods, kas norāda, ka vadīšanas eksāmens nokārtots ar transportlīdzekli bez sajūga pedāļa vai bez rokas sviras A1 un A kategorijas transportlīdzekļiem un transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt tikai šādus transportlīdzekļus (78);

3.7. papildinformācijas kodi, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, pamatojoties uz ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību:

3.7.1. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, apmainot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (70). Aiz koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 70.12345678. RUS);

3.7.2. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, atjaunojot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (71). Aiz koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 71.12345678. RUS);

3.8. papildinformācijas kods, kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājs ir izpildījis profesionālo vadītāju kvalifikācijas prasības (95). Aiz koda norāda datumu, līdz kuram vadītājam jāapgūst nākamais periodiskās apmācības kurss (piemēram, 95. 01.01.2020.);

3.9. papildinformācijas kods, kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājam apdzīvotās vietās atļauts vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu (100).

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.173
Braukšanas mācību atļaujas paraugs

Averss

KN173P2.JPG (46842 bytes)

Reverss

1. Braukšanas mācību atļaujas priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda infor­mācija:

1.1. "Braukšanas mācību atļauja" - dokumenta nosaukums latviešu, angļu un franču valodā;

1.2. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi atļauju) nosaukums latviešu valodā;

1.3. "1. Uzvārds" - atļaujas īpašnieka uzvārds;

1.4. "2. Vārds" - atļaujas īpašnieka vārds;

1.5. "3. Personas kods" - atļaujas īpašnieka personas kods;

1.6. "4. Paraksts" - atļaujas īpašnieka paraksts;

1.7. "5. Izdota" - atļaujas izdošanas vieta un datums;

1.8. "6. Derīga līdz" - atļaujas derīguma termiņa beigu datums;

1.9. "7. Ierobežojumi" - papildinformācija vai ierobežojumu kods;

1.10. "8. Kategorijas" - norāde, kādu kategoriju transportlīdzekļus atļauts mācīties vadīt;

1.11. atļaujas īpašnieka fotogrāfija;

1.12. atļaujas sērija un numurs.

2. Braukšanas mācību atļaujas aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija

2.1. braukšanas mācību atļaujas lietoša­nas noteikumu skaidrojums latviešu un angļu valodā "Šis dokuments apliecina tiesības mācīties vadīt tā priekšpusē norādītās kategorijas transportlīdzekļus. Mācību braucieni (izņemot braucienus norobežotos laukumos) drīkst notikt tikai apmācītāja (transportlīdzekļa vadītāja) klātbūtnē";

2.2. "LV" - valsts (kas izdevusi atļauju) atšķirības zīme.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.173
Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšana

KN173P3.JPG (152555 bytes)

1. Lai persona iegūtu M kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tā nokārto attiecīgo teorētisko eksāmenu.

2. Ja personai ir tādu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, kuru motora jauda nepārsniedz 25 kW (34 ZS) vai 0,16 kW/kg (0,22 ZS/kg), un attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs divi gadi, tad, apmainot vadītāja apliecību, tā iegūst visu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju.

3. Lai persona, kura sasniegusi 21 gada vecumu un kurai ir tādu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, kuru motora jauda nepārsniedz 25 kW (34 ZS) vai 0,16 kW/kg (0,22 ZS/kg), bet attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, iegūtu visu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tā nokārto vadīšanas eksāmenu ar attiecīgu transportlīdzekli un apmaina vadītāja apliecību.

4. Lai persona, kurai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija vai D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz viens gads, iegūtu CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tā pabeidz attiecīgi C vai CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto attiecīgo teorētisko, kā arī vadīšanas eksāmenu ar CE kategorijas transportlīdzekli.

5. Lai persona, kurai ir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, iegūtu DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tā pabeidz D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto attiecīgo teorētisko, kā arī vadīšanas eksāmenu ar DE kategorijas transportlīdzekli.

6. Ja personai ir vai tā iegūst C1E, CE, D1E vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tad E kategorija attiecināma arī uz iegūtajām zemākajām kategorijām neatkarīgi no šajā pielikumā norādītā stāža.

7. Ja personai ir CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, tad, iegūstot D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tai vienlaikus piešķir DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju neatkarīgi no šajā pielikumā norādītā stāža.

8. Ja personai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, tad, iegūstot D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tai vienlaikus piešķir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju neatkarīgi no šajā pielikumā norādītā stāža.

9. Izņēmuma kārtā atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 24.pantam personas, kuras sasniegušas 19 gadu vecumu un atrodas obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, pēc attiecīgu Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas institūciju iesnieguma Ceļu satiksmes drošības direkcijā var iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju:

9.1. D1, C kategorijas transportlīdzekļiem, ja B kategorijas transport­līdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz viens gads;

9.2. D, CE kategorijas transportlīdzekļiem, ja C1 kategorijas transport­līdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz viens gads.

10. Lai iegūtu tramvaja vai trolejbusa vadītāja kvalifikāciju, persona Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto teorētisko eksāmenu, bet vadīšanas eksāmenu pieņem Tramvaju un trolejbusu pārvaldes komisija. Šajā gadījumā persona papildus šo noteikumu 21.punktā norādītajiem dokumentiem iesniedz Tramvaju un trolejbusu pārvaldes komisijas izsniegtu dokumentu par nokārtoto vadīšanas eksāmenu.

11. Lai persona, kurai ir tramvaja vai trolejbusa vadītāja kvalifikācija, iegūtu B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju, tā nokārto vadīšanas eksāmenu ar B kategorijas transportlīdzekli.

12. Lai iegūtu trolejbusa vadītāja kvalifikāciju un tiesības apdzīvotās vietās vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli, persona Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto teorētisko eksāmenu un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu, bet trolejbusu vadīšanas eksā­menu pieņem apmācības iestādes komisija. Šādā gadījumā D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu atļauts kārtot ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu, un persona papildus šo noteikumu 21.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā apmācības iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par to, ka persona ir apguvusi D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes un ir nokārtojusi trolejbusu vadīšanas eksāmenu.

13. Lai persona, kurai ir trolejbusa vadītāja kvalifikācija, iegūtu tiesības apdzīvotās vietās vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli, tā Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu. Šādā gadījumā D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu atļauts kārtot ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu, un persona papildus šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā apmācības iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par to, ka persona ir apguvusi D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.173
Velosipēda vadītāja apliecības paraugs

KN173P4.JPG (41764 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 06.03.2007.Stājas spēkā: 24.03.2007.Zaudē spēku: 31.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 23.03.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
154834
{"selected":{"value":"28.03.2009","content":"<font class='s-1'>28.03.2009.-30.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.03.2009","iso_value":"2009\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2009.-30.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2007","iso_value":"2007\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2007.-27.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.03.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)