Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr.638 Rīgā 1999.gada 29. oktobrī

Par šaujamieroču, to munīcijas un citu stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas un tehnoloģiju izvešanas, ievešanas un tranzīta kontroli VID muitas iestādēs

1. Stratēģiskas nozīmes preču (t.i., ieroču, bruņojuma, munīcijas vai preču, kas izmantojamas to ražošanā, kā arī preču ar divējādu - gan civilu, gan militāru - lietojumu, saskaņā ar LR Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas izdotajiem Stratēģiskas nozīmes preču sarakstiem) pārvietošanai pāri Latvijas Republikas muitas robežai VID muitas iestādē jāiesniedz īpaša licence, ko izsniedz Latvijas Attīstības aģentūras Eksporta un importa kontroles un uzskaites departaments (turpmāk - LAA EIKUD).

2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam uzņēmumam vai uzņēmējsabiedrībai VID muitas iestādēs jāiesniedz licence katram stratēģiskas nozīmes preču izvešanas, ievešanas vai tranzīta darījumam.

3. Licence nav vajadzīga Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas konvencionālā bruņojuma, ieroču un munīcijas importam Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā.

4. Ja stratēģiskas nozīmes preces tranzītam ir izsniegta eksportētājas valsts eksporta licence un importētājas valsts importa sertifikāts vai importa licence (vai tiem pielīdzināmi dokumenti) un tranzīta darījumu neveic Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība, Latvijas stratēģiskā tranzīta licence nav vajadzīga.

5. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policija (turpmāk - Valsts policija) izdod šādas atļaujas šaujamieroču un munīcijas izvešanai, ievešanai un tranzītam:

- Latvijas Republikā reģistrēto šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) un to munīcijas izvešanai no Latvijas Republikas un ievešanai Latvijas Republikā;

- ārvalstīs iegādāto personīgo šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vai munīcijas ievešanai Latvijas Republikā un tranzītam caur Latvijas Republiku;

- ārvalstu pilsoņiem sporta un medību šaujamieroču ievešanai Latvijas Republikā, izvešanai no Latvijas Republikas un tranzītam;

- ārvalstu pilsoņiem Latvijas Republikā iegādāto šaujamieroču izvešanai no Latvijas Republikas;

- ārvalstu diplomātiem personīgo šaujamieroču ievešanai Latvijas Republikā, izvešanai no Latvijas Republikas un tranzītam;

- ārvalstu un Latvijas Republikas amatpersonu un diplomātu apsardzes šaujamieroču ievešanai Latvijas Republikā, izvešanai no Latvijas Republikas un tranzītam.

5.1. VID muitas iestādē pēc muitas kontroles noformēšanas uz Valsts policijas izdotās atļaujas uzrakstīt VAD Nr., uzlikt muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Atļaujas kopiju VID muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai.

6. Par komerciālu darbību ar preci, kurai ir varbūtēja stratēģiska nozīme (sarežģītas ķīmiskas vielas, elektroniskas iekārtas, sakaru sistēmas) pēc ekspertīzes LAA EIKUD ir iespēja saņemt speciālu izziņu, ka darījumam licence nav vajadzīga.

7. LAA EIKUD licence nav vajadzīga komerciāliem darījumiem ar sporta un medību gludstobru šaujamieročiem, kas nav speciāli izgatavoti militāram lietojumam un nav pilnīgi automātiski, kā arī gāzes pistolēm (revolveriem) un to munīcijai.

8. Stratēģiskas nozīmes preču pārvietošana pāri Latvijas Republikas muitas robežai ir atļauta tikai šādās VID muitas iestādēs:

8.1. uz sauszemes robežas:

Ainaži, Valka-2, Grebņeva, Terehova, Pāternieki, Medumi, Grenctāle, Rucava;

8.2. ar dzelzceļa transportu:

8.2.1. dzelzceļa preču robežstacijās:

Daugavpils, Jelgava, Rēzekne-2, Rīga "Šķirotava";

8.2.2. ritošā sastāva uzskaites punktos tranzīta procedūrai:

Eglaine, Indra, Kārsava, Kurcums, Lugaži, Meitene, Reņģe, Vaiņode, Zilupe;

8.3. uz jūras robežas:

Liepāja, Rīga, Ventspils;

8.4. lidostās:

Rīga, Liepāja.

9. Nepieļaut stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanu pāri Latvijas Republikas robežai bez šī rīkojuma 1. punktā minētajām LAA EIKUD licencēm, kā arī ārpus šī rīkojuma 8.punktā noteiktajiem muitas robežas caurlaides punktiem.

10. Pārvietojot pāri Latvijas Republikas muitas robežai stratēģiskas nozīmes preces, ir atļauts veikt šādas muitas procedūras:

10.1. preču izvešana no LR muitas teritorijas (EK):

10.1.1. pilnīga izvešana - EK1;

10.1.2. izvešana uz laiku - EK2;

10.1.3. atpakaļizvešana - EK3;

10.2. ievešana LR muitas teritorijā (IM):

10.2.1. izlaišana brīvam apgrozījumam - IM4;

10.2.2. ievešana uz laiku - IM5;

10.2.3. atpakaļievešana - IM6;

10.2.4. pārstrādei un citām darbībām muitas kontrolē - IM9;

10.2.5. preču ievešana LR iekšzemes muitas iestādē tālākai izlaišanai brīvam apgrozījumam, ievešanai uz laiku, atpakaļievešanai, pārstrādei un citām darbībām muitas kontrolē ar vai bez preču novietošanas muitas noliktavā - T2L+(IM7)+IM(4;5;6;9);

10.2.6. preču ievešana LR muitas teritorijā pa dzelzceļu - MPP+IM(4;5;6;9);

10.3. tranzīts (T1, ar vai bez pārkraušanas muitas kontrolē).

11. Noformējot stratēģiskas nozīmes preču izvešanas, ievešanas vai tranzīta procedūras VID muitas iestādēs, ievērot šādu kārtību:

11.1. preču izvešanā no LR muitas teritorijas (EK-1;2;3):

11.1.1. stratēģiskas nozīmes preču nosūtītājā muitas iestādē (jebkura iekšzemes muitas iestāde) tiek iesniegta LAA EIKUD stratēģiskā eksporta licence 3 eksemplāros;

11.1.2. noformējot VAD (EK-1;2;3), licences numurs, izdošanas datums, tās derīguma termiņš un izdevējinstitūcija jānorāda VAD 44. ailē;

11.1.3. atpakaļizvedot (EK3) stratēģiskas nozīmes preces, VID muitas iestādēs jāiesniedz LAA EIKUD stratēģiskā eksporta licence;

11.1.4. pēc muitas kontroles noformēšanas uz visiem 3 licences eksemplāriem uzrakstīt VAD Nr., uzlikt muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Licences otrā kopija tiek atstāta nosūtītājā muitas iestādē. Licences oriģināls (1) un pirmā kopija tiek atdoti preču īpašniekam;

11.1.5. licences otro kopiju attiecīgā nosūtītāja muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai preču izvešanas nosūtīšanas apstiprinājumam;

11.1.6. saņēmējā muitas iestādē (saskaņā ar šī rīkojuma 8.1., 8.2.2., 8.3. un 8.4. punktu) muitas kontroles noformēšanai tiek iesniegts licences oriģināls (1) un pirmā kopija;

11.1.7. pēc preču izvešanas procedūras noformēšanas uz licences eksemplāriem uzrakstīt VAD Nr., uzlikt muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Licences oriģināls (1) tiek atstāts saņēmējā muitas iestādē, licences pirmā kopija - atdota klientam;

11.1.8. licences oriģinālu saņēmēja muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai preču izvešanas procedūras pabeigšanai;

11.2. ievešana LR muitas teritorijā (IM):

11.2.1. izlaišana brīvam apgrozījumam (IM4); ievešana uz laiku (IM5); atpakaļizvešana (IM6); pārstrāde un citas darbības muitas kontrolē (IM9):

11.2.1.1. VID muitas iestādē (saskaņā ar šī rīkojuma 8.1., 8.3. un 8.4. punktu), noformējot muitas kontroli, tiek iesniegta LAA EIKUD licence 3 eksemplāros;

11.2.1.2. noformējot VAD (IM4;5;6;9 uz robežas), licences numurs, izdošanas datums, tās derīguma termiņš un izdevējinstitūcija jānorāda VAD 44. ailē;

11.2.1.3. pēc muitas kontroles noformēšanas uz visiem 3 licences eksemplāriem uzrakstīt VAD Nr., uzlikt muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Licences oriģināls (1) un otrā kopija paliek attiecīgajā VID muitas iestādē. Licences pirmā kopija tiek atdota preču īpašniekam;

11.2.1.4. licences oriģinālu un otro kopiju VID muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai preču ievešanas fakta apstiprināšanai;

11.2.2. preču ievešana LR iekšzemes muitas iestādē tālākai izlaišanai brīvam apgrozījumam, ievešanai uz laiku, atpakaļievešanai, pārstrādei un citām darbībām muitas kontrolē ar vai bez preču novietošanas muitas noliktavā - T2L+(IM7)+IM(4;5;6;9):

11.2.2.1. muitas iestādē (saskaņā ar šī rīkojuma 8.1., 8.3. un 8.4. punktu), noformējot muitas kontroli, tiek iesniegta LAA EIKUD stratēģiskā importa licence 3 eksemplāros ar norādītu robežas šķērsošanas punktu un iekšzemes muitas iestādi. Stratēģiskas nozīmes prece novietojama tikai Galvenās muitas pārvaldes noteiktajās muitas noliktavās.

Stratēģiskas nozīmes preces no muitas noliktavas jāizved 6 mēnešu laikā no stratēģiskā importa licences izsniegšanas dienas. Pretējā gadījumā stratēģiskas nozīmes preces izvedamas no muitas noliktavas, uzrādot jaunu stratēģiskā importa licenci;

11.2.2.2. noformējot VAD (T2L), licences numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš un izdevējinstitūcija jānorāda VAD 44. ailē;

11.2.2.3. pēc muitas kontroles noformēšanas uz visiem 3 licences eksemplāriem uzrakstīt VAD Nr., uzlikt muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Licences otrā kopija tiek atstāta nosūtītājā muitas iestādē. Licences oriģināls un pirmā kopija tiek atdoti preču īpašniekam to uzrādīšanai norādītajā iekšzemes muitas iestādē;

11.2.2.4. licences otro kopiju nosūtītāja muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai preču ievešanas fakta apstiprināšanai;

11.2.2.5. iekšzemes muitas iestādē muitas kontroles noformēšanai tiek iesniegti licences oriģināls (1) un pirmā kopija;

11.2.2.6. noformējot VAD (IM4;5;6;9), licences numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš un izdevējinstitūcija jānorāda VAD 44. ailē;

11.2.2.7. pēc preču ievešanas procedūras noformēšanas uz abiem licences eksemplāriem uzrakstīt VAD Nr., uzlikt muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Licences oriģināls tiek atstāts attiecīgajā iekšzemes muitas iestādē. Licences kopija tiek atdota preču īpašniekam;

11.2.2.8. licences oriģinālu (1) importētāja muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai preču likumīgas muitas kontroles noformēšanas apstiprināšanai;

11.2.3. preču ievešana LR muitas teritorijā pa dzelzceļu - MPP+IM(4;5;6;9):

11.2.3.1. VID muitas iestādē (saskaņā ar šī rīkojuma 8.2.2. punktu), noformējot muitas kontroli, tiek iesniegta LAA EIKUD licence 3 eksemplāros;

11.2.3.2. pēc muitas kontroles noformēšanas uz visiem 3 licences eksemplāriem uzrakstīt MPP Nr., uzlikt muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Licences otrā kopija tiek atstāta nosūtītājā muitas iestādē. Licences oriģināls un pirmā kopija tiek atdoti dzelzceļa pārstāvim to iesniegšanai dzelzceļa preču robežstacijā;

11.2.3.3. licences otro kopiju nosūtītāja muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai preču ievešanas fakta apstiprināšanai;

11.2.3.4. importētājā muitas iestādē - dzelzceļa preču robežstacijā (saskaņā ar šī rīkojuma 8.2.1. punktu) muitas kontroles noformēšanai tiek iesniegti licences oriģināls (1) un pirmā kopija;

11.2.3.5. noformējot VAD (IM4;5;6;9), licences numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš un izdevējinstitūcija jānorāda VAD 44. ailē;

11.2.3.6. pēc importa procedūras noformēšanas uz abiem licences eksemplāriem uzrakstīt VAD Nr., uzlikt muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Licences oriģināls tiek atstāts importētājā muitas iestādē. Licences kopija tiek atdota preču īpašniekam;

11.2.3.7. licences oriģinālu (1) importētāja muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai preču likumīgas muitas kontroles noformēšanas apstiprināšanai;

11.3. tranzītā (T1):

11.3.1. stratēģiskas nozīmes preču nosūtītājā muitas iestādē (saskaņā ar šī rīkojuma 8.1., 8.2.2., 8.3., un 8.4. punktu), noformējot muitas kontroli, tiek iesniegta LAA EIKUD izsniegta stratēģiskā tranzīta licence 3 eksemplāros;

11.3.2. noformējot VAD (T1), licences numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš un izdevējinstitūcija jānorāda VAD 44. ailē;

11.3.3. pēc muitas kontroles noformēšanas uz visiem 3 licences eksemplāriem uzrakstīt VAD Nr., uzlikt muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Licences otrā kopija tiek atstāta nosūtītājā muitas iestādē. Licences oriģināls un pirmā kopija tiek atdoti preču īpašniekam to uzrādīšanai saņēmējā muitas iestādē;

11.3.4. licences otro kopiju nosūtītāja muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai preču likumīgas ievešanas apstiprināšanai;

11.3.5. saņēmējā muitas iestādē (saskaņā ar šī rīkojuma 8.1., 8.2.2., 8.3., un 8.4. punktu) muitas kontroles noformēšanai tiek iesniegti licences oriģināls un pirmā kopija;

11.3.6. pēc tranzīta procedūras noformēšanas abi licences eksemplāri tiek apzīmogoti ar muitas iestādes zīmogu un muitas ierēdņa personīgo zīmogu. Licences oriģināls tiek atstāts saņēmējā muitas iestādē. Licences kopija tiek atdota preču īpašniekam;

11.3.7. licences oriģinālu attiecīgā saņēmēja muitas iestāde nosūta Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai tranzīta procedūras apstiprināšanai;

11.3.8. stratēģiskas nozīmes preču tranzīts jāveic Latvijas muitas robežas kontroles punktā esošās muitas iestādes noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 5 dienas;

11.3.9. stratēģiskas nozīmes preču tranzīta gadījumos, kas saistīti ar šo preču ilgstošu (ilgāk par piecām dienām) uzglabāšanu Galvenās muitas pārvaldes noteiktajās muitas noliktavās, preču izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas jāpiemēro muitas procedūras preču izvešanai (EK) no LR muitas teritorijas;

11.4. TIR Carnet:

lietojot TIR Carnet grāmatiņu preču izvešanai no LR muitas teritorijas, preču ievešanai LR muitas teritorijā vai tranzīta procedūrām, VID muitas iestāde rīkojas tāpat, kā noteikts šī rīkojuma 11.1., 11.2.1., 11.2.2. un 11.3. punktā, izņemot noteikumus, kas attiecas uz VAD noformēšanu.

12. VID Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļa šī rīkojuma 5.1. punktā minētās atļauju kopijas nosūta Valsts policijai ieroču ievešanas, izvešanas un tranzīta atļauju izmantošanas kontrolei, savukārt 11.1.5., 11.1.8., 11.2.1.4., 11.2.2.4., 11.2.2.8., 11.2.3.3., 11.2.3.7., 11.3.4. un 11.3.7. punktā minētās licences nosūta LAA EIKUD stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta uzskaitei un kontrolei.

13. Par jebkuriem šā rīkojuma noteiktās kārtības pārkāpumiem ziņot VID Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļai.

14. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

15. Šis rīkojums stājas spēkā ar 1999. gada 11. novembri.

16. Ar šo rīkojumu tiek atcelts VID 1995. gada 11. novembra rīkojums Nr. 250 "Par stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta kontroli VID muitas iestādēs".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

Saskaņots: Saskaņots:

Latvijas Attīstības aģentūras Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas

Eksporta un importa kontroles Kārtības policijas pārvaldes

un uzskaites departamenta direktora priekšnieka vietnieks

vietnieks Ģ.Krūmiņš A.Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par šaujamieroču, to munīcijas un citu stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas un tehnoloģiju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 638Pieņemts: 29.10.1999.Stājas spēkā: 11.11.1999.Zaudē spēku: 10.03.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 358/361, 02.11.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
15186
11.11.1999
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"