Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam"

 

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 7.,17.nr.) šādus grozījumus:  

1. Izteikt 1., 2., 4., 5. un 6.pantu šādā redakcijā:  

"1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam ieņēmumos 1 289 991 111 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.  

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam izdevumos, ieskaitot tīros aizdevumus, 1 470 457 835 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu."  

"4.pants.  Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 9 123 010 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 103 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 170 000 latu apmērā;

3) iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācijai 2 850 000 latu apmērā, izņemot pašvaldības, kuras ar Finansu ministriju noslēgušas līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību pašvaldības teritorijā un kurām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi nosaka saskaņā ar pašvaldību un Finansu ministrijas vienošanās protokolu.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus 1 566 031 lata apmērā, aizņēmumus no valsts pamatbudžeta 3 100 000 latu apmērā un izdevumus 4 666 031 lata apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.  

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 555 900 000 latu apmērā un valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 2 230 000 latu apmērā. Paredzēt 1999.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 31 478 400 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu."  

2. Papildināt likumu ar 24. un 25.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Paredzēt Aizsardzības ministrijai izdevumus 162 000 latu apmērā centralizētai iegādei, nosakot, ka apropriācija stājas spēkā vienlaikus ar likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam" izsludināšanu, ja tajā ir ietverta šāda apropriācija.  

25.pants. Atļaut finansu ministram dzēst Latvijas Nacionālās operas sociālā nodokļa un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem uzskaitīto pamatparāda palielinājuma naudu 27 617,72 latu apmērā un nokavējuma naudu 147 884,15 latu apmērā pēc stāvokļa uz 1999.gada 25.oktobri."

3. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

4. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

5. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

6. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

7. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 16.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 28.oktobrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 2.novembrī

 

Saturs

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam"" 2
 
Ministriju un resoru kodi 4
1. pielikums. Valsts konsolidētais budžets 1999.gadam 4
2. pielikums. Valsts budžeta ieņēmumi 6
3. pielikums. Valsts budžeta kopsavilkums 8
4. pielikums. Valsts pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 14
Valsts prezidenta Kanceleja 14
Saeima 15
Ministru kabinets 15
Aizsardzības ministrija 18
Ārlietu ministrija 21
Ekonomikas ministrija 23
Finansu ministrija 25
Iekšlietu ministrija 30
Izglītības un zinātnes ministrija 34
Zemkopības ministrija 45
Satiksmes ministrija 50
Labklājības ministrija 52
Tieslietu ministrija 58
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 61
Kultūras ministrija 65
Valsts zemes dienests 69
Valsts kontrole 70
Augstākā tiesa 71
Satversmes tiesa 71
Prokuratūra 71
Centrālā vēlēšanu komisija 72
Centrālā zemes komisija 72
Satversmes aizsardzības birojs 72
Radio un televīzija 73
Valsts cilvēktiesību birojs 74
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts 74
Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes
un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts 75
Mērķdotācijas pašvaldībām 76
Dotācija pašvaldībām 77
5. pielikums. Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pa programmām un apakšprogrammām 78
 
Ekonomikas ministrija 78
Finansu ministrija 79
Izglītības un zinātnes ministrija 81
Zemkopības ministrija 82
Satiksmes ministrija 84
Labklājības ministrija 87
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 92
Kultūras ministrija 94
Radio un televīzija 94
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām
finansu institūcijām sekretariāts 95
6. pielikums. Valsts nozīmes pasākumus
veicošo valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 1999.gadā valsts budžeta finansētie ieņēmumi, 96
aizņēmumi no valsts pamatbudžeta un izdevumi  
 

Ministriju un resoru kodi

01 Valsts prezidenta Kanceleja
02 Saeima
03 Ministru kabinets
10 Aizsardzības ministrija
11 Ārlietu ministrija
12 Ekonomikas ministrija
13 Finansu ministrija
14 Iekšlietu ministrija
15 Izglītības un zinātnes ministrija
16 Zemkopības ministrija
17 Satiksmes ministrija
18 Labklājības ministrija
19 Tieslietu ministrija
21 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22 Kultūras ministrija
23 Valsts zemes dienests
24 Valsts kontrole
28 Augstākā tiesa
30 Satversmes tiesa
32 Prokuratūra
35 Centrālā vēlēšanu komisija
37 Centrālā zemes komisija
44 Satversmes aizsardzības birojs
47 Radio un televīzija
48 Valsts cilvēktiesību birojs
50 Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
51 Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes
un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts
62 Mērķdotācijas pašvaldībām
64 Dotācijas pašvaldībām

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam""
1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 1999.gadam

    Ls
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.) 1 289 991 111
  Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) 632 187 232
  Nodokļu ieņēmumi 515 297 983
  - Tiešie nodokļi 85 300 000
  Uzņēmumu ienākuma nodoklis 85 300 000
  - Netiešie nodokļi 429 997 983
  PVN 307 331 592
  Akcīzes nodoklis 107 751 391
  Muitas nodoklis 14 915 000
  Nenodokļu ieņēmumi 49 527 858
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 67 361 391
  mīnus transferts no valsts speciālā budžeta 12 139 676
B.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto) 620 047 556
  Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) 732 871 551
  Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 732 871 551
  Sociālās apdrošināšanas iemaksas 445 682 077
  Akcīzes nodoklis 54 248 609
  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 71 125 600
  Pārējie 161 815 265
  mīnus transferts no valsts pamatbudžeta 62 927 996
C.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto) 669 943 555
     
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) 1 454 359 611
A.2.1. Kopējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.) 1 342 936 607
A.2.2. Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) 30 922 767
A.2.3. Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.) 80 500 237
A.3. Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.) -164 368 500
A.4. Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.) 16 098 224
  Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.) 1 470 457 835
A.5. Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.3.-A.4.) -180 466 724
  Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) 704 860 897
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 62 927 996
B.2. Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto) 641 932 901
  Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) 640 293 526
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 60 989 996
B.2.1. Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto) 579 303 530
  Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto) 14 642 838
B.2.2. Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto) 14 642 838
  Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) 49 924 533
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 1 938 000
B.2.3. Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto) 47 986 533
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) -72 673 665
B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi 12 347 474
  Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto) 89 313 683
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 76 966 209
  Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto) 12 347 474
  Valsts pamatbudžeta aizdevumi (bruto) 128 709 092
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 93 366 127
  Valsts pamatbudžeta aizdevumi (neto) 35 342 966
  Valsts pamatbudžeta aizdevumu atmaksas (bruto) 39 395 409
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 16 399 918
  Valsts pamatbudžeta aizdevumu atmaksas (neto) 22 995 491
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+) -161 987 348
  Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) 824 566 386
  mīnus transferts valsts pamatbudžetam 12 139 676
C.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto) 812 426 710
  Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) 775 772 753
  mīnus transferts valsts pamatbudžetam 12 139 676
C.2.1. Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto) 763 633 077
  Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto) 16 279 929
C.2.2. Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto) 16 279 929
  Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto) 32 513 704
C.2.3. Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto) 32 513 704
C.3. Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) -91 694 835
C.4. Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi 3 750 750
  Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto) 3 750 750
  Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto) 3 750 750
C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+) -95 445 585

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam""
2.pielikums

Valsts budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots Ls
VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 632 187 232
   
Nodokļu ieņēmumi 515 297 983
Tiešie nodokļi 85 300 000
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 85 300 000
Netiešie nodokļi 429 997 983
Pievienotās vērtības nodoklis 307 331 592
Akcīzes nodoklis 107 751 391
Muitas nodoklis 14 915 000
   
Nenodokļu ieņēmumi 49 527 858
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu 3 464 000
Procentu maksājumi par kredītiem 8 219 605
Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 10 860 000
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai 450 000
Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas 702 000
Sodi un sankcijas 4 250 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12 496 253
tai skaitā  
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā no Valsts autoceļu fonda 6 000 000
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai 1 201 200
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā no Izglītības un zinātnes ministrijas speciālā budžeta
- Sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi 302 476
Institūciju vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem 792 577
Valsts privatizācijas fonda iemaksas 4 636 000
tai skaitā  
Iemaksas no Ekonomikas ministrijas speciālā budžeta 4 636 000
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu 4 450 000
tai skaitā  
Ieņēmumi no Skrundas RLS zemes nomas maksas 50% apmērā 1 450 000
Valsts nekustamā īpašuma aģentūras iemaksas no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas 3 000 000
Pašu ieņēmumi 67 361 391
Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 67 361 391
   
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi * 732 871 551
   
Labklājības ministrijas speciālais budžets - sociālā apdrošināšana 453 824 764
tai skaitā  
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 445 682 077
Valsts pamatbudžeta dotācija 5 816 673
Labklājības ministrijas valsts speciālais veselības aprūpes budžets 137 593 169
tai skaitā  
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 71 125 600
Valsts pamatbudžeta dotācija 55 986 569
Pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumi 10 481 000
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības fonds 8 837 000
tai skaitā  
Dabas resursu nodoklis 8 245 000
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem naftas produktiem 300 000
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Skrundas RLS zemes nomas maksa 1 450 000
Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonds 61 798 609
tai skaitā  
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 800 000
Akcīzes nodoklis par naftas produktiem 53 948 609
Satiksmes ministrijas Dzelzceļa infrastruktūras fonds 21 878 279
tai skaitā  
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 278 279
Dotācija no Valsts autoceļu fonda 2 600 000
Satiksmes ministrijas Ostu attīstības fonds 840 000
tai skaitā  
Ostas un kuģošanas nodeva 840 000
Satiksmes ministrijas lidostu nodeva 1 881 705
Ekonomikas ministrijas Valsts īpašuma privatizācijas fonds 11 112 131
tai skaitā  
Iemaksas valsts pamatbudžetā 4 636 000
Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija 3 307 500
Finansu ministrijas Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana 1 300 000
tai skaitā  
Vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu 500 000
Atskaitījumi no bankām 800 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma
1 999 200
tai skaitā  
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas garantijas fonds
1 764 000
tai skaitā  
Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 1 550 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds
147 000
tai skaitā  
Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 147 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja līdzekļi ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei 88 200
tai skaitā  
Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 88 200
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām tehniskā vienība 69 988
tai skaitā  
Ieņēmumi no finansu institūcijām sniegtajiem pakalpojumiem 69 988
Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets sporta vajadzībām 2 032 476
tai skaitā  
Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem 2 032 476
Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets - studējošo un studiju kreditēšana 257 230
tai skaitā  
Valsts pamatbudžeta dotācija 257 230
Kultūras ministrijas Kultūrkapitāla fonds 2 400 000
tai skaitā  
Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem 2 032 476
Valsts pamatbudžeta dotācija 367 524
Zemkopības ministrijas Zivju fonds 784 500
tai skaitā  
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu 380 000
Zemkopības ministrijas Mežsaimniecības attīstības fonds 24 000 000
tai skaitā  
Ieņēmumi no mežu resursu realizācijas 18 919 004
Radio un televīzijas padome 105 000
* ietver:  
- valsts pamatbudžeta dotācijas 62 927 996
- Valsts īpašuma privatizācijas fonda iemaksas valsts pamatbudžetā 4 636 000
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai 1 201 200
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā no Valsts autoceļu fonda 6 000 000
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā no Izglītības un zinātnes ministrijas speciālā budžeta
- Sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi 302 476
Konsolidētā pozīcija - dotācija no Valsts autoceļu fonda Dzelzceļa infrastruktūras fondā 2 600 000

* Fiskālā bilance = kopējie pamatbudžeta ieņēmumi - izdevumi - tīrie aizdevumi

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam""
3. pielikums

Valsts budžeta kopsavilkums

  Ls
Valsts pamatbudžets  
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 632 187 232
Ieņēmumi - kopā 703 581 849
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 635 128 438
Dotācija īpašiem mērķiem 1 092 020
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 67 361 391
Izdevumi - kopā 704 860 897
Uzturēšanas izdevumi 640 293 526
Izdevumi kapitālieguldījumiem 64 567 371
Tīrie aizdevumi 89 313 683
Fiskālā bilance * -161 987 348
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
1 279 048
   
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 732 871 551
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 698 124 288
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 34 747 263
Izdevumi - kopā 824 566 386
Uzturēšanas izdevumi 775 772 753
Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 793 633
Tīrie aizdevumi 3 750 750
Fiskālā bilance -95 445 585
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 78 216 127
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
17 229 458
   
01. Valsts prezidenta Kanceleja  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 904 668
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 904 668
Izdevumi - kopā 904 668
Uzturēšanas izdevumi 860 228
Izdevumi kapitālieguldījumiem 44 440
   
02. Saeima  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 6 091 301
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 751 301
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 340 000
Izdevumi - kopā 6 091 301
Uzturēšanas izdevumi 4 992 250
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 099 051
   
03. Ministru kabinets  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 3 472 724
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 463 184
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 540
Izdevumi - kopā 3 472 724
Uzturēšanas izdevumi 3 265 809
Izdevumi kapitālieguldījumiem 206 915
   
10. Aizsardzības ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 33 135 763
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 934 835
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 200 928
Izdevumi - kopā 33 135 763
Uzturēšanas izdevumi 29 134 360
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 001 403
   
11. Ārlietu ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 12 669 663
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 393 663
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 276 000
Izdevumi - kopā 12 785 663
Uzturēšanas izdevumi 10 520 064
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 265 599
Fiskālā bilance -116 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
116 000
   
12. Ekonomikas ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 4 457 833
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 963 556
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 494 277
Izdevumi - kopā 4 477 300
Uzturēšanas izdevumi 4 198 960
Izdevumi kapitālieguldījumiem 278 340
Fiskālā bilance -19 467
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
19 467
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 14 419 631
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 14 419 631
Izdevumi - kopā 14 381 500
Uzturēšanas izdevumi 14 295 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 000
Fiskālā bilance 38 131
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-38 131
   
13. Finansu ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 94 981 706
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 781 180
Dotācija īpašiem mērķiem 972 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 228 526
Izdevumi - kopā 95 694 287
Uzturēšanas izdevumi 85 526 412
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 167 875
Tīrie aizdevumi 89 313 683
Fiskālā bilance -90 026 264
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
712 581
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 3 299 200
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 299 200
Izdevumi - kopā 1 023 718
Uzturēšanas izdevumi 1 011 718
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 000
Fiskālā bilance 2 275 482
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-2 275 482
   
14. Iekšlietu ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 97 910 097
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 168 899
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 741 198
Izdevumi - kopā 97 841 097
Uzturēšanas izdevumi 84 005 258
Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 835 839
Fiskālā bilance 69 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-69 000
   
15. Izglītības un zinātnes ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 61 645 357
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 830 487
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 14 814 870
Izdevumi - kopā 61 645 357
Uzturēšanas izdevumi 56 665 152
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 980 205
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 2 289 706
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 289 706
Izdevumi - kopā 2 294 956
Uzturēšanas izdevumi 1 651 956
Izdevumi kapitālieguldījumiem 643 000
Tīrie aizdevumi 3 750 750
Fiskālā bilance -3 756 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 3 756 000
   
16. Zemkopības ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 47 975 916
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 970 194
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 005 722
Izdevumi - kopā 47 975 916
Uzturēšanas izdevumi 44 560 798
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 415 118
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 24 784 500
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 19 953 504
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 830 996
Izdevumi - kopā 23 784 500
Uzturēšanas izdevumi 21 864 305
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 920 195
Fiskālā bilance 1 000 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 000 000
   
17. Satiksmes ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 8 175 796
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 149 796
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 26 000
Izdevumi - kopā 8 175 796
Uzturēšanas izdevumi 4 919 796
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 256 000
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 83 798 593
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 64 470 314
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 328 279
Izdevumi - kopā 105 241 801
Uzturēšanas izdevumi 72 490 791
Izdevumi kapitālieguldījumiem 32 751 010
Fiskālā bilance -21 443 208
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 15 750 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
5 693 208
   
18. Labklājības ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 159 539 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 154 785 101
Dotācija īpašiem mērķiem 120 020
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 634 179
Izdevumi - kopā 159 539 300
Uzturēšanas izdevumi 154 692 378
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 846 922
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 591 417 933
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 580 936 933
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 481 000
Izdevumi - kopā 665 603 573
Uzturēšanas izdevumi 655 512 635
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 090 938
Fiskālā bilance -74 185 640
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 58 657 547
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
15 528 093
   
19. Tieslietu ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 13 610 054
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 269 686
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 340 368
Izdevumi - kopā 14 110 054
Uzturēšanas izdevumi 13 047 371
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 062 683
Fiskālā bilance -500 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
500 000
   
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 8 075 422
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 056 646
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 018 776
Izdevumi - kopā 8 075 422
Uzturēšanas izdevumi 6 838 251
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 237 171
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 10 287 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 10 250 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 000
Izdevumi - kopā 9 258 770
Uzturēšanas izdevumi 5 979 415
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 279 355
Fiskālā bilance 1 028 230
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 028 230
   
22. Kultūras ministrija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 16 805 497
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 900 460
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 905 037
Izdevumi - kopā 16 805 497
Uzturēšanas izdevumi 14 257 768
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 547 729
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 2 400 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 400 000
Izdevumi - kopā 2 750 000
Uzturēšanas izdevumi 2 750 000
Fiskālā bilance -350 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
350 000
   
23. Valsts zemes dienests  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 13 854 081
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 664 081
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 190 000
Izdevumi - kopā 13 854 081
Uzturēšanas izdevumi 12 328 283
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 525 798
   
24. Valsts kontrole  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 1 254 628
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 154 628
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 100 000
Izdevumi - kopā 1 254 628
Uzturēšanas izdevumi 1 212 470
Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 158
   
28. Augstākā tiesa  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 741 295
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 741 295
Izdevumi - kopā 741 295
Uzturēšanas izdevumi 737 095
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 200
   
30. Satversmes tiesa  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 348 641
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 332 671
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 970
Izdevumi - kopā 348 641
Uzturēšanas izdevumi 305 141
Izdevumi kapitālieguldījumiem 43 500
   
32. Prokuratūra  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 6 453 639
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 433 639
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 000
Izdevumi - kopā 6 453 639
Uzturēšanas izdevumi 5 920 337
Izdevumi kapitālieguldījumiem 533 302
   
35. Centrālā vēlēšanu komisija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 898 295
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 898 295
Izdevumi - kopā 898 295
Uzturēšanas izdevumi 895 795
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
   
37. Centrālā zemes komisija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 50 953
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 953
Izdevumi - kopā 50 953
Uzturēšanas izdevumi 50 953
   
44. Satversmes aizsardzības birojs  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 781 673
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 781 673
Izdevumi - kopā 781 673
Uzturēšanas izdevumi 781 673
   
47. Radio un televīzija  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 6 486 604
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 486 604
Izdevumi - kopā 6 486 604
Uzturēšanas izdevumi 6 481 104
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 500
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 105 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 105 000
Izdevumi - kopā 105 000
Uzturēšanas izdevumi 102 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
   
48. Valsts cilvēktiesību birojs  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 97 907
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 907
Izdevumi - kopā 97 907
Uzturēšanas izdevumi 97 907
   
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
 
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 616 209
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 616 209
Izdevumi - kopā 616 209
Uzturēšanas izdevumi 607 740
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 469
Valsts speciālais budžets  
Ieņēmumi - kopā 69 988
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 69 988
Izdevumi - kopā 122 568
Uzturēšanas izdevumi 114 433
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 135
Fiskālā bilance -52 580
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 52 580
   
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts
 
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 535 443
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 535 443
Izdevumi - kopā 535 443
Uzturēšanas izdevumi 501 789
Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 654
   
62. Mērķdotācijas pašvaldībām  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 92 888 374
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 888 374
Izdevumi - kopā 92 888 374
Uzturēšanas izdevumi 83 765 374
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 123 000
   
64. Dotācija pašvaldībām  
Valsts pamatbudžets  
Ieņēmumi - kopā 9 123 010
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 123 010
Izdevumi - kopā 9 123 010
Uzturēšanas izdevumi 9 123 010

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam""
4. pielikums

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods Funkciju klasifikācijas kods   Ls
       
    * Fiskālā bilance = kopējie pamatbudžeta ieņēmumi - izdevumi - tīrie aizdevumi
    Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 632 187 232
    Ieņēmumi - kopā 703 581 849
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 635 128 438
    Dotācija īpašiem mērķiem 1 092 020
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 67 361 391
    Izdevumi - kopā 704 860 897
    Uzturēšanas izdevumi 640 293 526
    Kārtējie izdevumi 320 315 455
    tai skaitā atalgojumi 150 033 458
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 28 871 289
    Subsīdijas un dotācijas 291 106 782
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 4 487 134
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu
    un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem 792 577
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 64 567 371
    kapitālie izdevumi 14 642 838
    investīcijas 49 924 533
    Tīrie aizdevumi 89 313 683
    Fiskālā bilance * -161 987 348
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
1 279 048
       
    01. Valsts prezidenta Kanceleja  
    Ieņēmumi - kopā 904 668
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 904 668
    Izdevumi - kopā 904 668
    Uzturēšanas izdevumi 860 228
    Kārtējie izdevumi 860 228
    tai skaitā atalgojumi 197 530
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 44 440
    kapitālie izdevumi 44 440
01.00.00 01.110 Vispārējie valdības dienesti  
    Ieņēmumi - kopā 764 668
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 764 668
    Izdevumi - kopā 764 668
    Uzturēšanas izdevumi 720 228
    Kārtējie izdevumi 720 228
    tai skaitā atalgojumi 197 530
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 44 440
    kapitālie izdevumi 44 440
02.00.00 01.110 Rīgas pils uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 140 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 000
    Izdevumi - kopā 140 000
    Uzturēšanas izdevumi 140 000
    Kārtējie izdevumi 140 000
       
    02. Saeima  
    Ieņēmumi - kopā 6 091 301
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 751 301
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 340 000
    Izdevumi - kopā 6 091 301
    Uzturēšanas izdevumi 4 992 250
    Kārtējie izdevumi 4 969 750
    tai skaitā atalgojumi 2 740 451
    Subsīdijas un dotācijas 22 500
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 22 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 099 051
    kapitālie izdevumi 1 099 051
01.00.00 01.110 Saeimas darbības nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 6 068 801
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 728 801
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 340 000
    Izdevumi - kopā 6 068 801
    Uzturēšanas izdevumi 4 969 750
    Kārtējie izdevumi 4 969 750
    tai skaitā atalgojumi 2 740 451
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 099 051
    kapitālie izdevumi 1 099 051
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 22 500
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 500
    Izdevumi - kopā 22 500
    Uzturēšanas izdevumi 22 500
    Subsīdijas un dotācijas 22 500
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 22 500
   
    03. Ministru kabinets  
    Ieņēmumi - kopā 3 472 724
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 463 184
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 540
    Izdevumi - kopā 3 472 724
    Uzturēšanas izdevumi 3 265 809
    Kārtējie izdevumi 3 177 708
    tai skaitā atalgojumi 1 282 909
    Subsīdijas un dotācijas 88 101
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 206 915
    kapitālie izdevumi 206 915
01.00.00 01.110 Vispārējā vadība  
    Ieņēmumi - kopā 2 520 968
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 520 968
    Izdevumi - kopā 2 520 968
    Uzturēšanas izdevumi 2 337 968
    Kārtējie izdevumi 2 337 968
    tai skaitā atalgojumi 941 318
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 183 000
    kapitālie izdevumi 183 000
02.00.00   Valsts pārvaldes reforma  
    Ieņēmumi - kopā 230 076
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 076
    Izdevumi - kopā 230 076
    Uzturēšanas izdevumi 222 884
    Kārtējie izdevumi 222 884
    tai skaitā atalgojumi 78 605
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 192
    kapitālie izdevumi 7 192
02.01.00 01.110 Valsts pārvaldes reformas vadība  
    Ieņēmumi - kopā 40 785
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 785
    Izdevumi - kopā 40 785
    Uzturēšanas izdevumi 37 352
    Kārtējie izdevumi 37 352
    tai skaitā atalgojumi 17 891
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 433
    kapitālie izdevumi 3 433
02.02.00 01.410 Civildienests  
    Ieņēmumi - kopā 61 961
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 961
    Izdevumi - kopā 61 961
    Uzturēšanas izdevumi 61 961
    Kārtējie izdevumi 61 961
    tai skaitā atalgojumi 28 542
02.03.00 04.410 Ierēdņu apmācība  
    Ieņēmumi - kopā 79 304
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 304
    Izdevumi - kopā 79 304
    Uzturēšanas izdevumi 79 304
    Kārtējie izdevumi 79 304
    tai skaitā atalgojumi 12 823
02.04.00 04.410 Valsts administrācijas skola  
    Ieņēmumi - kopā 48 026
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 026
    Izdevumi - kopā 48 026
    Uzturēšanas izdevumi 44 267
    Kārtējie izdevumi 44 267
    tai skaitā atalgojumi 19 349
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 759
    kapitālie izdevumi 3 759
03.00.00 04.632 Viedoklis  
    Ieņēmumi - kopā 57 136
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 136
    Izdevumi - kopā 57 136
    Uzturēšanas izdevumi 57 136
    Kārtējie izdevumi 57 136
04.00.00   Latvijas integrācija Eiropas Savienībā  
    Ieņēmumi - kopā 664 544
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 655 004
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 540
    Izdevumi - kopā 664 544
    Uzturēšanas izdevumi 647 821
    Kārtējie izdevumi 559 720
    tai skaitā atalgojumi 262 986
    Subsīdijas un dotācijas 88 101
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 723
    kapitālie izdevumi 16 723
04.01.00 01.410 Eiropas integrācijas birojs  
    Ieņēmumi - kopā 277 454
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 277 454
    Izdevumi - kopā 277 454
    Uzturēšanas izdevumi 272 731
    Kārtējie izdevumi 272 731
    tai skaitā atalgojumi 121 884
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 723
    kapitālie izdevumi 4 723
04.03.00 01.410 Tulkošanas un terminoloģijas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 168 690
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 159 150
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 540
    Izdevumi - kopā 168 690
    Uzturēšanas izdevumi 163 690
    Kārtējie izdevumi 163 690
    tai skaitā atalgojumi 90 894
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
04.04.00 01.132 Specializētais atašejs Briselē  
    Ieņēmumi - kopā 38 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 000
    Izdevumi - kopā 38 000
    Uzturēšanas izdevumi 38 000
    Kārtējie izdevumi 38 000
    tai skaitā atalgojumi 18 516
04.05.00 01.110 Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā uzraudzība un koordinācija  
    Ieņēmumi - kopā 87 299
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 299
    Izdevumi - kopā 87 299
    Uzturēšanas izdevumi 82 799
    Kārtējie izdevumi 82 799
    tai skaitā atalgojumi 31 692
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 500
    kapitālie izdevumi 4 500
04.06.00 01.131 Dotācija Latvijas institūtam  
    Ieņēmumi - kopā 88 101
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 88 101
    Izdevumi - kopā 88 101
    Uzturēšanas izdevumi 88 101
    Subsīdijas un dotācijas 88 101
04.07.00 08.312 Latvijas Televīzijas korespondentpunktam Briselē  
    Ieņēmumi - kopā 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
    Izdevumi - kopā 5 000
    Uzturēšanas izdevumi 2 500
    Kārtējie izdevumi 2 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
    kapitālie izdevumi 2 500
       
    10. Aizsardzības ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 33 135 763
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 934 835
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 200 928
    Izdevumi - kopā 33 135 763
    Uzturēšanas izdevumi 29 134 360
    Kārtējie izdevumi 28 723 388
    tai skaitā atalgojumi 12 231 362
    Subsīdijas un dotācijas 410 972
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 7 237
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 001 403
    kapitālie izdevumi 1 074 600
    investīcijas 2 926 803
01.00.00 02.000 Valsts aizsardzības vadība un administrācija  
    Ieņēmumi - kopā 1 985 423
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 919 865
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 65 558
    Izdevumi - kopā 1 985 423
    Uzturēšanas izdevumi 1 739 696
    Kārtējie izdevumi 1 475 516
    tai skaitā atalgojumi 624 316
    Subsīdijas un dotācijas 264 180
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 245 727
    kapitālie izdevumi 76 727
    investīcijas 169 000
01.01.00 02.000 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 194 044
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 178 546
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 498
    Izdevumi - kopā 1 194 044
    Uzturēšanas izdevumi 980 317
    Kārtējie izdevumi 980 317
    tai skaitā atalgojumi 464 420
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 213 727
    kapitālie izdevumi 44 727
    investīcijas 169 000
01.02.00 02.000 Centralizētie pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 166 400
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 142 916
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 23 484
    Izdevumi - kopā 166 400
    Uzturēšanas izdevumi 158 400
    Kārtējie izdevumi 158 400
    tai skaitā atalgojumi 47 386
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000
    kapitālie izdevumi 8 000
01.03.00 02.000 Transporta nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 360 799
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 334 223
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 26 576
    Izdevumi - kopā 360 799
    Uzturēšanas izdevumi 336 799
    Kārtējie izdevumi 336 799
    tai skaitā atalgojumi 112 510
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 24 000
    kapitālie izdevumi 24 000
01.04.00 06.120 Militārpersonu pensiju fonds  
    Ieņēmumi - kopā 264 180
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 264 180
    Izdevumi - kopā 264 180
    Uzturēšanas izdevumi 264 180
    Subsīdijas un dotācijas 264 180
02.00.00 02.000 Valsts militārā aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 19 536 069
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 451 925
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 084 144
    Izdevumi - kopā 19 536 069
    Uzturēšanas izdevumi 16 938 474
    Kārtējie izdevumi 16 938 474
    tai skaitā atalgojumi 8 309 062
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 597 595
    kapitālie izdevumi 598 792
    investīcijas 1 998 803
02.02.00 02.000 Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas
    kontrole un aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 2 682 926
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 609 410
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 73 516
    Izdevumi - kopā 2 682 926
    Uzturēšanas izdevumi 2 247 926
    Kārtējie izdevumi 2 247 926
    tai skaitā atalgojumi 987 266
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 435 000
    investīcijas 435 000
02.03.00 02.000 Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 892 972
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 892 972
    Izdevumi - kopā 892 972
    Uzturēšanas izdevumi 645 972
    Kārtējie izdevumi 645 972
    tai skaitā atalgojumi 350 005
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 247 000
    kapitālie izdevumi 62 000
    investīcijas 185 000
02.05.00 02.000 Valsts teritoriālā militārā aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 7 504 038
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 504 038
    Izdevumi - kopā 7 504 038
    Uzturēšanas izdevumi 7 055 335
    Kārtējie izdevumi 7 055 335
    tai skaitā atalgojumi 3 658 621
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 448 703
    kapitālie izdevumi 57 900
    investīcijas 390 803
02.06.00 02.000 Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 6 783 311
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 445 505
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 337 806
    Izdevumi - kopā 6 783 311
    Uzturēšanas izdevumi 5 388 311
    Kārtējie izdevumi 5 388 311
    tai skaitā atalgojumi 2 280 319
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 395 000
    kapitālie izdevumi 407 000
    investīcijas 988 000
02.07.00 02.000 Zemessardzes pašu ieņēmumi  
    Ieņēmumi - kopā 1 672 822
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 672 822
    Izdevumi - kopā 1 672 822
    Uzturēšanas izdevumi 1 600 930
    Kārtējie izdevumi 1 600 930
    tai skaitā atalgojumi 1 032 851
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 71 892
    kapitālie izdevumi 71 892
03.00.00 02.200 Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās
 
    Ieņēmumi - kopā 4 002 726
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 002 726
    Izdevumi - kopā 4 002 726
    Uzturēšanas izdevumi 3 160 859
    Kārtējie izdevumi 3 160 859
    tai skaitā atalgojumi 1 238 762
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 841 867
    kapitālie izdevumi 141 867
    investīcijas 700 000
04.00.00 02.130 Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana
 
    Ieņēmumi - kopā 810 284
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 795 284
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 000
    Izdevumi - kopā 810 284
    Uzturēšanas izdevumi 797 293
    Kārtējie izdevumi 797 293
    tai skaitā atalgojumi 462 230
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 991
    kapitālie izdevumi 12 991
05.00.00 02.400 Valsts augstāko amatpersonu un ārvalstu oficiālo delegāciju vizīšu drošība
 
    Ieņēmumi - kopā 2 237 536
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 227 536
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 000
    Izdevumi - kopā 2 237 536
    Uzturēšanas izdevumi 2 052 136
    Kārtējie izdevumi 2 052 136
    tai skaitā atalgojumi 1 113 720
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 185 400
    kapitālie izdevumi 126 400
    investīcijas 59 000
06.00.00 02.000 Valsts drošības aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 421 744
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 421 744
    Izdevumi - kopā 421 744
    Uzturēšanas izdevumi 421 744
    Kārtējie izdevumi 421 744
08.00.00 02.000 Materiāltehniskā apgāde  
    Ieņēmumi - kopā 2 389 867
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 389 867
    Izdevumi - kopā 2 389 867
    Uzturēšanas izdevumi 2 310 440
    Kārtējie izdevumi 2 310 440
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 79 427
    kapitālie izdevumi 79 427
08.01.00 02.000 Centralizētās iegādes  
    Ieņēmumi - kopā 1 919 495
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 919 495
    Izdevumi - kopā 1 919 495
    Uzturēšanas izdevumi 1 840 068
    Kārtējie izdevumi 1 840 068
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 79 427
    kapitālie izdevumi 79 427
08.02.00 02.000 Ārrindas Zemessardzes apgāde  
    Ieņēmumi - kopā 470 372
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 470 372
    Izdevumi - kopā 470 372
    Uzturēšanas izdevumi 470 372
    Kārtējie izdevumi 470 372
10.00.00 02.000 Nacionālās aizsardzības akadēmija  
    Ieņēmumi - kopā 1 494 668
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 479 442
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 226
    Izdevumi - kopā 1 494 668
    Uzturēšanas izdevumi 1 461 272
    Kārtējie izdevumi 1 321 717
    tai skaitā atalgojumi 407 180
    Subsīdijas un dotācijas 139 555
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 396
    kapitālie izdevumi 33 396
11.00.00 05.000 Veselības aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 20 074
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 074
    Izdevumi - kopā 20 074
    Uzturēšanas izdevumi 20 074
    Kārtējie izdevumi 20 074
12.00.00 08.220 Kara muzejs  
    Ieņēmumi - kopā 130 135
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 119 135
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 000
    Izdevumi - kopā 130 135
    Uzturēšanas izdevumi 125 135
    Kārtējie izdevumi 125 135
    tai skaitā atalgojumi 71 092
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
13.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 7 237
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 237
    Izdevumi - kopā 7 237
    Uzturēšanas izdevumi 7 237
    Subsīdijas un dotācijas 7 237
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 7 237
15.00.00 02.000 Jaunsargu apmācība  
    Ieņēmumi - kopā 100 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000
    Izdevumi - kopā 100 000
    Uzturēšanas izdevumi 100 000
    Kārtējie izdevumi 100 000
    tai skaitā atalgojumi 5 000
       
    11. Ārlietu ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 12 669 663
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 393 663
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 276 000
    Izdevumi - kopā 12 785 663
    Uzturēšanas izdevumi 10 520 064
    Kārtējie izdevumi 8 832 740
    tai skaitā atalgojumi 3 828 279
    Subsīdijas un dotācijas 1 687 324
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 491 400
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 265 599
    kapitālie izdevumi 329 599
    investīcijas 1 936 000
    Fiskālā bilance -116 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
116 000
01.00.00 01.000 Ārlietu pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 11 178 263
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 902 263
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 276 000
    Izdevumi - kopā 11 294 263
    Uzturēšanas izdevumi 9 028 664
    Kārtējie izdevumi 8 832 740
    tai skaitā atalgojumi 3 828 279
    Subsīdijas un dotācijas 195 924
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 265 599
    kapitālie izdevumi 329 599
    investīcijas 1 936 000
    Fiskālā bilance -116 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
116 000
01.01.00 01.131 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 778 510
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 567 610
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 210 900
    Izdevumi - kopā 1 778 510
    Uzturēšanas izdevumi 1 679 231
    Kārtējie izdevumi 1 679 231
    tai skaitā atalgojumi 695 700
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 99 279
    kapitālie izdevumi 99 279
01.02.00 01.131 Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā  
    Ieņēmumi - kopā 195 924
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 195 924
    Izdevumi - kopā 195 924
    Uzturēšanas izdevumi 195 924
    Subsīdijas un dotācijas 195 924
01.04.00 01.132 Diplomātiskās misijas ārvalstīs  
    Ieņēmumi - kopā 9 103 854
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 038 754
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 065 100
    Izdevumi - kopā 9 219 854
    Uzturēšanas izdevumi 7 053 534
    Kārtējie izdevumi 7 053 534
    tai skaitā atalgojumi 3 127 579
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 166 320
    kapitālie izdevumi 230 320
    investīcijas 1 936 000
    Fiskālā bilance -116 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
116 000
01.05.00 01.131 Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS  
    Ieņēmumi - kopā 26 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 000
    Izdevumi - kopā 26 000
    Uzturēšanas izdevumi 26 000
    Kārtējie izdevumi 26 000
    tai skaitā atalgojumi 5 000
01.06.00 01.131 Konsulārais nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 73 975
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 975
    Izdevumi - kopā 73 975
    Uzturēšanas izdevumi 73 975
    Kārtējie izdevumi 73 975
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 1 491 400
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 491 400
    Izdevumi - kopā 1 491 400
    Uzturēšanas izdevumi 1 491 400
    Subsīdijas un dotācijas 1 491 400
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 491 400
       
    12. Ekonomikas ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 4 457 833
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 963 556
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 494 277
    Izdevumi - kopā 4 477 300
    Uzturēšanas izdevumi 4 198 960
    Kārtējie izdevumi 4 068 360
    tai skaitā atalgojumi 2 040 850
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 35 000
    Subsīdijas un dotācijas 95 600
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 58 600
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 278 340
    kapitālie izdevumi 216 340
    investīcijas 62 000
    Fiskālā bilance -19 467
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
19 467
01.00.00   Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 673 048
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 403 048
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 270 000
    Izdevumi - kopā 1 673 048
    Uzturēšanas izdevumi 1 570 068
    Kārtējie izdevumi 1 476 468
    tai skaitā atalgojumi 491 870
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 35 000
    Subsīdijas un dotācijas 58 600
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 58 600
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 102 980
    kapitālie izdevumi 40 980
    investīcijas 62 000
01.01.00 13.010 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 187 853
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 917 853
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 270 000
    Izdevumi - kopā 1 187 853
    Uzturēšanas izdevumi 1 096 873
    Kārtējie izdevumi 1 051 873
    tai skaitā atalgojumi 460 104
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 35 000
    Subsīdijas un dotācijas 10 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 10 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 90 980
    kapitālie izdevumi 28 980
    investīcijas 62 000
01.02.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 48 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 600
    Izdevumi - kopā 48 600
    Uzturēšanas izdevumi 48 600
    Subsīdijas un dotācijas 48 600
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 48 600
01.03.00 01.132 Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā  
    Ieņēmumi - kopā 102 290
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 290
    Izdevumi - kopā 102 290
    Uzturēšanas izdevumi 90 290
    Kārtējie izdevumi 90 290
    tai skaitā atalgojumi 31 766
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 000
    kapitālie izdevumi 12 000
01.04.00 13.600 Vispasaules izstāde EXPO  
    Ieņēmumi - kopā 334 305
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 334 305
    Izdevumi - kopā 334 305
    Uzturēšanas izdevumi 334 305
    Kārtējie izdevumi 334 305
03.00.00 01.421 Centrālā statistikas pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 2 064 370
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 014 370
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
    Izdevumi - kopā 2 064 370
    Uzturēšanas izdevumi 1 895 410
    Kārtējie izdevumi 1 895 410
    tai skaitā atalgojumi 1 158 395
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 168 960
    kapitālie izdevumi 168 960
04.00.00 13.400 Metroloģija  
    Ieņēmumi - kopā 191 258
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 481
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 143 777
    Izdevumi - kopā 210 725
    Uzturēšanas izdevumi 210 725
    Kārtējie izdevumi 185 725
    tai skaitā atalgojumi 94 411
    Subsīdijas un dotācijas 25 000
    Fiskālā bilance -19 467
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
19 467
04.01.00 13.400 Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 25 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 000
    Izdevumi - kopā 25 000
    Uzturēšanas izdevumi 25 000
    Subsīdijas un dotācijas 25 000
04.02.00 13.400 Valsts metroloģiskā uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 22 481
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 481
    Izdevumi - kopā 22 481
    Uzturēšanas izdevumi 22 481
    Kārtējie izdevumi 22 481
    tai skaitā atalgojumi 13 360
04.03.00 13.400 Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 143 777
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 143 777
    Izdevumi - kopā 163 244
    Uzturēšanas izdevumi 163 244
    Kārtējie izdevumi 163 244
    tai skaitā atalgojumi 81 051
    Fiskālā bilance -19 467
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
19 467
05.00.00 09.300 Energoapgādes regulēšana  
    Ieņēmumi - kopā 169 047
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 169 047
    Izdevumi - kopā 169 047
    Uzturēšanas izdevumi 168 047
    Kārtējie izdevumi 156 047
    tai skaitā atalgojumi 95 022
    Subsīdijas un dotācijas 12 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
    kapitālie izdevumi 1 000
06.00.00 13.400 Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija  
    Ieņēmumi - kopā 71 074
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 574
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 30 500
    Izdevumi - kopā 71 074
    Uzturēšanas izdevumi 70 074
    Kārtējie izdevumi 70 074
    tai skaitā atalgojumi 42 329
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
    kapitālie izdevumi 1 000
07.00.00 13.400 Konkurences padome  
    Ieņēmumi - kopā 151 643
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 151 643
    Izdevumi - kopā 151 643
    Uzturēšanas izdevumi 148 943
    Kārtējie izdevumi 148 943
    tai skaitā atalgojumi 86 833
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 700
    kapitālie izdevumi 2 700
08.00.00 13.400 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  
    Ieņēmumi - kopā 137 393
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 137 393
    Izdevumi - kopā 137 393
    Uzturēšanas izdevumi 135 693
    Kārtējie izdevumi 135 693
    tai skaitā atalgojumi 71 990
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 700
    kapitālie izdevumi 1 700
       
    13. Finansu ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 94 981 706
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 781 180
    Dotācija īpašiem mērķiem 972 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 228 526
    Izdevumi - kopā 95 694 287
    Uzturēšanas izdevumi 85 526 412
    Kārtējie izdevumi 37 223 882
    tai skaitā atalgojumi 17 196 865
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 28 295 593
    Subsīdijas un dotācijas 20 006 937
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 745 100
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
792 577
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 167 875
    kapitālie izdevumi 1 829 875
    investīcijas 8 338 000
    Tīrie aizdevumi 89 313 683
    Fiskālā bilance -90 026 264
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
712 581
01.00.00   Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 3 105 437
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 795 437
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 310 000
    Izdevumi - kopā 3 105 437
    Uzturēšanas izdevumi 2 760 437
    Kārtējie izdevumi 2 760 437
    tai skaitā atalgojumi 1 426 976
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 345 000
    kapitālie izdevumi 125 000
    investīcijas 220 000
01.01.00 01.120 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 438 401
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 438 401
    Izdevumi - kopā 1 438 401
    Uzturēšanas izdevumi 1 278 401
    Kārtējie izdevumi 1 278 401
    tai skaitā atalgojumi 608 170
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 160 000
    kapitālie izdevumi 60 000
    investīcijas 100 000
01.02.00 01.120 Valsts kase  
    Ieņēmumi - kopā 1 667 036
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 357 036
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 310 000
    Izdevumi - kopā 1 667 036
    Uzturēšanas izdevumi 1 482 036
    Kārtējie izdevumi 1 482 036
    tai skaitā atalgojumi 818 806
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 185 000
    kapitālie izdevumi 65 000
    investīcijas 120 000
02.00.00   Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 48 229 643
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 077 137
    Dotācija īpašiem mērķiem 972 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 180 506
    Izdevumi - kopā 48 286 764
    Uzturēšanas izdevumi 38 671 889
    Kārtējie izdevumi 27 271 889
    tai skaitā atalgojumi 14 928 928
    Subsīdijas un dotācijas 11 400 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 614 875
    kapitālie izdevumi 1 496 875
    investīcijas 8 118 000
    Fiskālā bilance -57 121
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
57 121
02.01.00 01.120 Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 23 855 643
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 350 137
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 505 506
    Izdevumi - kopā 23 868 880
    Uzturēšanas izdevumi 23 668 880
    Kārtējie izdevumi 23 668 880
    tai skaitā atalgojumi 14 364 682
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 200 000
    kapitālie izdevumi 200 000
    Fiskālā bilance -13 237
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
13 237
02.02.00 01.099 Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma  
    Ieņēmumi - kopā 4 500 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 500 000
    Izdevumi - kopā 4 500 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 500 000
    investīcijas 4 500 000
02.05.00 01.099 Muitas kontroles punktu būvniecība  
    Ieņēmumi - kopā 3 618 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 618 000
    Izdevumi - kopā 3 618 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 618 000
    investīcijas 3 618 000
02.06.00 13.400 Preču pavadzīmes  
    Ieņēmumi - kopā 1 675 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 675 000
    Izdevumi - kopā 1 718 884
    Uzturēšanas izdevumi 1 677 941
    Kārtējie izdevumi 1 677 941
    tai skaitā atalgojumi 199 541
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 40 943
    kapitālie izdevumi 40 943
    Fiskālā bilance -43 884
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
43 884
02.07.00 10.400 Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem  
    Ieņēmumi - kopā 11 400 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 400 000
    Izdevumi - kopā 11 400 000
    Uzturēšanas izdevumi 11 400 000
    Subsīdijas un dotācijas 11 400 000
02.08.00 01.120 VID modernizācijas projekts  
    Ieņēmumi - kopā 3 181 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 209 000
    Dotācija īpašiem mērķiem 972 000
    Izdevumi - kopā 3 181 000
    Uzturēšanas izdevumi 1 925 068
    Kārtējie izdevumi 1 925 068
    tai skaitā atalgojumi 364 705
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 255 932
    kapitālie izdevumi 1 255 932
03.00.00   Uzraudzība un kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 3 785 409
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 697 509
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 087 900
    Izdevumi - kopā 4 159 725
    Uzturēšanas izdevumi 4 001 725
    Kārtējie izdevumi 3 503 740
    tai skaitā atalgojumi 666 951
    Subsīdijas un dotācijas 497 985
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 6 500
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
491 485
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 158 000
    kapitālie izdevumi 158 000
    Fiskālā bilance -374 316
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
374 316
03.01.00 13.400 Akcizēto preču aprites uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 436 930
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 221 930
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 215 000
    Izdevumi - kopā 441 761
    Uzturēšanas izdevumi 411 761
    Kārtējie izdevumi 411 761
    tai skaitā atalgojumi 232 307
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000
    kapitālie izdevumi 30 000
    Fiskālā bilance -4 831
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
4 831
03.03.00 13.400 Dārgmetālu proves uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 220 500
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 220 500
    Izdevumi - kopā 291 677
    Uzturēšanas izdevumi 236 677
    Kārtējie izdevumi 165 500
    tai skaitā atalgojumi 57 830
    Subsīdijas un dotācijas 71 177
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
71 177
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 55 000
    kapitālie izdevumi 55 000
    Fiskālā bilance -71 177
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
71 177
03.04.00 13.400 Vērtspapīru tirgus komisija  
    Ieņēmumi - kopā 255 055
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 255 055
    Izdevumi - kopā 255 055
    Uzturēšanas izdevumi 239 055
    Kārtējie izdevumi 235 055
    tai skaitā atalgojumi 135 534
    Subsīdijas un dotācijas 4 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 4 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 000
    kapitālie izdevumi 16 000
03.05.00 13.400 Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 458 500
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 458 500
    Izdevumi - kopā 722 653
    Uzturēšanas izdevumi 677 653
    Kārtējie izdevumi 289 000
    tai skaitā atalgojumi 170 000
    Subsīdijas un dotācijas 388 653
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 2 500
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
386 153
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 45 000
    kapitālie izdevumi 45 000
    Fiskālā bilance -264 153
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
264 153
03.06.00 13.400 Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 2 220 524
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 220 524
    Izdevumi - kopā 2 220 524
    Uzturēšanas izdevumi 2 220 524
    Kārtējie izdevumi 2 220 524
03.07.00 13.400 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 193 900
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 193 900
    Izdevumi - kopā 228 055
    Uzturēšanas izdevumi 216 055
    Kārtējie izdevumi 181 900
    tai skaitā atalgojumi 71 280
    Subsīdijas un dotācijas 34 155
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
34 155
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 000
    kapitālie izdevumi 12 000
    Fiskālā bilance -34 155
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
34 155
04.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 738 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 738 600
    Izdevumi - kopā 738 600
    Uzturēšanas izdevumi 738 600
    Subsīdijas un dotācijas 738 600
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 738 600
05.00.00   Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas  
    Ieņēmumi - kopā 31 978 853
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 978 853
    Izdevumi - kopā 31 978 853
    Uzturēšanas izdevumi 31 978 853
    Kārtējie izdevumi 300 000
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 28 289 593
    Subsīdijas un dotācijas 3 389 260
    Tīrie aizdevumi 89 313 683
    Valsts budžeta aizdevumi 128 709 092
    Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 39 395 409
    Fiskālā bilance -89 313 683
05.01.00 14.000 Valsts parāda apkalpošana  
    Ieņēmumi - kopā 28 289 593
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 289 593
    Izdevumi - kopā 28 289 593
    Uzturēšanas izdevumi 28 289 593
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 28 289 593
05.02.00 13.400 Valsts kases budžeta kontu apkalpošana  
    Ieņēmumi - kopā 300 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000
    Izdevumi - kopā 300 000
    Uzturēšanas izdevumi 300 000
    Kārtējie izdevumi 300 000
05.03.00 06.280 Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem  
    Ieņēmumi - kopā 3 389 260
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 389 260
    Izdevumi - kopā 3 389 260
    Uzturēšanas izdevumi 3 389 260
    Subsīdijas un dotācijas 3 389 260
05.04.00 14.000 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas  
    Tīrie aizdevumi 89 313 683
    Fiskālā bilance -89 313 683
06.00.00 14.400 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem  
    Ieņēmumi - kopā 2 813 644
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 813 644
    Izdevumi - kopā 2 813 644
    Uzturēšanas izdevumi 2 813 644
    Kārtējie izdevumi 2 813 644
07.00.00 13.400 Satiksmes biroja darbība  
    Ieņēmumi - kopā 650 120
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 650 120
    Izdevumi - kopā 931 264
    Uzturēšanas izdevumi 881 264
    Kārtējie izdevumi 574 172
    tai skaitā atalgojumi 174 010
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 6 000
    Subsīdijas un dotācijas 301 092
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
301 092
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
    kapitālie izdevumi 50 000
    Fiskālā bilance -281 144
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
281 144
08.00.00 13.400 ERAB pilnvarnieku sanāksmes organizēšana  
    Ieņēmumi - kopā 3 180 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 180 000
    Izdevumi - kopā 3 180 000
    Uzturēšanas izdevumi 3 180 000
    Subsīdijas un dotācijas 3 180 000
08.01.00 13.400 ERAB pilnvarnieku sanāksme  
    Ieņēmumi - kopā 2 850 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 850 000
    Izdevumi - kopā 2 850 000
    Uzturēšanas izdevumi 2 850 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 850 000
08.02.00 13.400 Dotācija Rīgas Latviešu biedrības nama rekonstrukcijai  
    Ieņēmumi - kopā 330 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 330 000
    Izdevumi - kopā 330 000
    Uzturēšanas izdevumi 330 000
    Subsīdijas un dotācijas 330 000
10.00.00 14.500 Dotācija Noguldījumu garantijas fondam  
    Ieņēmumi - kopā 500 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 500 000
    Izdevumi - kopā 500 000
    Uzturēšanas izdevumi 500 000
    Subsīdijas un dotācijas 500 000
       
    14. Iekšlietu ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 97 910 097
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 168 899
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 741 198
    Izdevumi - kopā 97 841 097
    Uzturēšanas izdevumi 84 005 258
    Kārtējie izdevumi 82 361 390
    tai skaitā atalgojumi 38 238 947
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 379 568
    Subsīdijas un dotācijas 1 264 300
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 18 922
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 835 839
    kapitālie izdevumi 2 346 109
    investīcijas 11 489 730
    Fiskālā bilance 69 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-69 000
01.00.00 03.010 Ministrijas vadība  
    Ieņēmumi - kopā 821 830
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 821 830
    Izdevumi - kopā 821 830
    Uzturēšanas izdevumi 821 830
    Kārtējie izdevumi 821 830
    tai skaitā atalgojumi 538 435
02.00.00 03.110 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma  
    Ieņēmumi - kopā 3 050 060
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 713 049
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 337 011
    Izdevumi - kopā 3 050 060
    Uzturēšanas izdevumi 1 610 534
    Kārtējie izdevumi 1 610 534
    tai skaitā atalgojumi 359 082
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 439 526
    kapitālie izdevumi 39 526
    investīcijas 1 400 000
03.00.00 03.110 Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde  
    Ieņēmumi - kopā 3 645 767
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 605 767
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 40 000
    Izdevumi - kopā 3 645 767
    Uzturēšanas izdevumi 2 397 711
    Kārtējie izdevumi 2 061 743
    tai skaitā atalgojumi 197 013
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 335 968
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 248 056
    kapitālie izdevumi 1 248 056
04.00.00 03.110 Ekspertīžu centrs  
    Ieņēmumi - kopā 384 306
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 306
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 32 000
    Izdevumi - kopā 384 306
    Uzturēšanas izdevumi 384 306
    Kārtējie izdevumi 340 706
    tai skaitā atalgojumi 171 398
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 43 600
05.00.00 03.110 Autotransporta uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 889 207
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 839 207
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
    Izdevumi - kopā 889 207
    Uzturēšanas izdevumi 876 207
    Kārtējie izdevumi 876 207
    tai skaitā atalgojumi 164 130
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 000
    kapitālie izdevumi 13 000
06.00.00 03.110 Valsts policija  
    Ieņēmumi - kopā 37 549 844
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 617 209
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 932 635
    Izdevumi - kopā 37 549 844
    Uzturēšanas izdevumi 36 437 964
    Kārtējie izdevumi 36 422 964
    tai skaitā atalgojumi 19 274 467
    Subsīdijas un dotācijas 15 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 111 880
    kapitālie izdevumi 576 880
    investīcijas 535 000
07.00.00   Ugunsdzēsības un glābšanas dienests  
    Ieņēmumi - kopā 8 726 145
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 556 845
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 169 300
    Izdevumi - kopā 8 726 145
    Uzturēšanas izdevumi 8 471 898
    Kārtējie izdevumi 8 471 898
    tai skaitā atalgojumi 4 448 538
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 254 247
    kapitālie izdevumi 54 247
    investīcijas 200 000
07.01.00 03.120 Ugunsdzēsība  
    Ieņēmumi - kopā 8 443 658
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 304 958
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 138 700
    Izdevumi - kopā 8 443 658
    Uzturēšanas izdevumi 8 194 658
    Kārtējie izdevumi 8 194 658
    tai skaitā atalgojumi 4 300 028
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 249 000
    kapitālie izdevumi 49 000
    investīcijas 200 000
07.02.00 03.120 Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība  
    Ieņēmumi - kopā 254 088
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 224 088
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 30 000
    Izdevumi - kopā 254 088
    Uzturēšanas izdevumi 249 088
    Kārtējie izdevumi 249 088
    tai skaitā atalgojumi 127 950
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
07.03.00 08.220 Ugunsdrošības aģitācija un propaganda  
    Ieņēmumi - kopā 28 399
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 799
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 600
    Izdevumi - kopā 28 399
    Uzturēšanas izdevumi 28 152
    Kārtējie izdevumi 28 152
    tai skaitā atalgojumi 20 560
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 247
    kapitālie izdevumi 247
08.00.00 03.310 Ieslodzījuma vietas  
    Ieņēmumi - kopā 14 665 657
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 444 765
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 220 892
    Izdevumi - kopā 14 665 657
    Uzturēšanas izdevumi 12 485 657
    Kārtējie izdevumi 12 485 657
    tai skaitā atalgojumi 4 721 506
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 180 000
    kapitālie izdevumi 290 000
    investīcijas 1 890 000
08.01.00 03.310 Ieslodzījuma vietu pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 13 615 657
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 444 765
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 170 892
    Izdevumi - kopā 13 615 657
    Uzturēšanas izdevumi 11 465 657
    Kārtējie izdevumi 11 465 657
    tai skaitā atalgojumi 4 338 006
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 150 000
    kapitālie izdevumi 260 000
    investīcijas 1 890 000
08.02.00 03.310 Notiesāto nodarbinātība  
    Ieņēmumi - kopā 1 050 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 050 000
    Izdevumi - kopā 1 050 000
    Uzturēšanas izdevumi 1 020 000
    Kārtējie izdevumi 1 020 000
    tai skaitā atalgojumi 383 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000
    kapitālie izdevumi 30 000
09.00.00 03.110 Drošības policija  
    Ieņēmumi - kopā 2 203 266
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 103 266
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 100 000
    Izdevumi - kopā 2 203 266
    Uzturēšanas izdevumi 2 203 266
    Kārtējie izdevumi 2 203 266
10.00.00 03.110 Robežsardze  
    Ieņēmumi - kopā 10 382 904
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 202 904
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 180 000
    Izdevumi - kopā 10 382 904
    Uzturēšanas izdevumi 10 331 504
    Kārtējie izdevumi 10 331 504
    tai skaitā atalgojumi 5 619 345
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 51 400
    kapitālie izdevumi 51 400
11.00.00 03.110 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 2 937 006
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 487 006
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 450 000
    Izdevumi - kopā 2 868 006
    Uzturēšanas izdevumi 2 828 006
    Kārtējie izdevumi 2 803 006
    tai skaitā atalgojumi 1 364 505
    Subsīdijas un dotācijas 25 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 40 000
    kapitālie izdevumi 40 000
    Fiskālā bilance 69 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-69 000
12.00.00 03.400 Skrundas RLS apsardze  
    Ieņēmumi - kopā 170 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 170 000
    Izdevumi - kopā 170 000
    Uzturēšanas izdevumi 170 000
    Kārtējie izdevumi 170 000
13.00.00 05.700 Veselības aprūpe  
    Ieņēmumi - kopā 435 727
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 435 727
    Izdevumi - kopā 435 727
    Uzturēšanas izdevumi 435 727
    Subsīdijas un dotācijas 435 727
14.00.00 04.310 Latvijas Policijas akadēmija  
    Ieņēmumi - kopā 1 807 979
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 605 819
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 202 160
    Izdevumi - kopā 1 807 979
    Uzturēšanas izdevumi 1 759 979
    Kārtējie izdevumi 1 394 979
    tai skaitā atalgojumi 573 209
    Subsīdijas un dotācijas 365 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 000
    kapitālie izdevumi 28 000
    investīcijas 20 000
15.00.00 04.110 Pirmsskolas bērnu iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 116 506
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 506
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 22 000
    Izdevumi - kopā 116 506
    Uzturēšanas izdevumi 116 506
    Kārtējie izdevumi 116 506
    tai skaitā atalgojumi 54 255
16.00.00 03.010 Starptautiskā sadarbība  
    Ieņēmumi - kopā 56 157
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 157
    Izdevumi - kopā 56 157
    Uzturēšanas izdevumi 56 157
    Kārtējie izdevumi 56 157
    tai skaitā atalgojumi 17 368
17.00.00 06.130 Pensiju nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 352 651
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 651
    Izdevumi - kopā 352 651
    Uzturēšanas izdevumi 352 651
    Subsīdijas un dotācijas 352 651
19.00.00 08.010 Dotācija sportam  
    Ieņēmumi - kopā 47 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 000
    Izdevumi - kopā 47 000
    Uzturēšanas izdevumi 47 000
    Subsīdijas un dotācijas 47 000
20.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 18 922
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 922
    Izdevumi - kopā 18 922
    Uzturēšanas izdevumi 18 922
    Subsīdijas un dotācijas 18 922
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 18 922
21.00.00 03.110 Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds  
    Ieņēmumi - kopā 62 764
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 764
    Izdevumi - kopā 62 764
    Uzturēšanas izdevumi 62 764
    Kārtējie izdevumi 62 764
    tai skaitā atalgojumi 49 000
22.00.00 03.320 Sardzes pulks  
    Ieņēmumi - kopā 2 035 969
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 031 469
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 500
    Izdevumi - kopā 2 035 969
    Uzturēšanas izdevumi 2 032 969
    Kārtējie izdevumi 2 032 969
    tai skaitā atalgojumi 658 333
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
23.00.00 06.240 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 100 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 700
    Izdevumi - kopā 100 700
    Uzturēšanas izdevumi 98 700
    Kārtējie izdevumi 98 700
    tai skaitā atalgojumi 28 363
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
24.00.00 03.110 Valsts robežas izbūve  
    Ieņēmumi - kopā 7 444 730
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 444 730
    Izdevumi - kopā 7 444 730
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 444 730
    investīcijas 7 444 730
25.00.00 03.110 Pabalstu izmaksa bēgļiem  
    Ieņēmumi - kopā 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
    Izdevumi - kopā 5 000
    Uzturēšanas izdevumi 5 000
    Subsīdijas un dotācijas 5 000
       
    15. Izglītības un zinātnes ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 61 645 357
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 830 487
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 14 814 870
    Izdevumi - kopā 61 645 357
    Uzturēšanas izdevumi 56 665 152
    Kārtējie izdevumi 44 363 015
    tai skaitā atalgojumi 21 324 833
    Subsīdijas un dotācijas 12 302 137
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 181 415
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 980 205
    kapitālie izdevumi 1 515 205
    investīcijas 3 465 000
01.00.00   Vispārējā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 2 325 068
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 321 668
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 400
    Izdevumi - kopā 2 325 068
    Uzturēšanas izdevumi 2 217 258
    Kārtējie izdevumi 2 035 807
    tai skaitā atalgojumi 316 243
    Subsīdijas un dotācijas 181 451
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 107 810
    kapitālie izdevumi 107 810
01.02.00 04.212 Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas  
    Ieņēmumi - kopā 444 546
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 444 546
    Izdevumi - kopā 444 546
    Uzturēšanas izdevumi 425 746
    Kārtējie izdevumi 425 746
    tai skaitā atalgojumi 127 317
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 18 800
    kapitālie izdevumi 18 800
01.03.00 04.214 Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas  
    Ieņēmumi - kopā 668 688
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 665 288
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 400
    Izdevumi - kopā 668 688
    Uzturēšanas izdevumi 596 594
    Kārtējie izdevumi 596 594
    tai skaitā atalgojumi 153 596
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 72 094
    kapitālie izdevumi 72 094
01.04.00 04.632 Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās
 
    Ieņēmumi - kopā 43 833
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 833
    Izdevumi - kopā 43 833
    Uzturēšanas izdevumi 26 917
    Kārtējie izdevumi 26 917
    tai skaitā atalgojumi 12 680
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 916
    kapitālie izdevumi 16 916
01.05.00 04.641 Dotācija privātajām mācību iestādēm  
    Ieņēmumi - kopā 54 458
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 54 458
    Izdevumi - kopā 54 458
    Uzturēšanas izdevumi 54 458
    Subsīdijas un dotācijas 54 458
01.09.00 04.620 Latgales programma  
    Ieņēmumi - kopā 130 086
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 130 086
    Izdevumi - kopā 130 086
    Uzturēšanas izdevumi 130 086
    Kārtējie izdevumi 130 086
01.10.00 04.632 Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 26 570
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 570
    Izdevumi - kopā 26 570
    Uzturēšanas izdevumi 26 570
    Kārtējie izdevumi 26 570
    tai skaitā atalgojumi 10 150
01.11.00 04.423 Interešu izglītības pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 44 194
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 194
    Izdevumi - kopā 44 194
    Uzturēšanas izdevumi 44 194
    Kārtējie izdevumi 44 194
    tai skaitā atalgojumi 12 500
01.13.00 04.211 Valsts ģimnāzijas  
    Ieņēmumi - kopā 126 993
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 126 993
    Izdevumi - kopā 126 993
    Uzturēšanas izdevumi 126 993
    Subsīdijas un dotācijas 126 993
01.14.00 04.600 Mācību literatūras iegāde  
    Ieņēmumi - kopā 785 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 785 700
    Izdevumi - kopā 785 700
    Uzturēšanas izdevumi 785 700
    Kārtējie izdevumi 785 700
02.00.00 04.000 Profesionālā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 13 786 545
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 728 270
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 058 275
    Izdevumi - kopā 13 786 545
    Uzturēšanas izdevumi 13 184 100
    Kārtējie izdevumi 10 268 396
    tai skaitā atalgojumi 5 461 784
    Subsīdijas un dotācijas 2 915 704
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 602 445
    kapitālie izdevumi 363 445
    investīcijas 239 000
02.01.00 04.632 Pārējie izglītības pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 104 375
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 104 375
    Izdevumi - kopā 104 375
    Uzturēšanas izdevumi 104 375
    Kārtējie izdevumi 104 375
    tai skaitā atalgojumi 23 468
02.02.00 04.641 Dotācija privātajām mācību iestādēm  
    Ieņēmumi - kopā 5 001
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 001
    Izdevumi - kopā 5 001
    Uzturēšanas izdevumi 5 001
    Subsīdijas un dotācijas 5 001
02.03.00 04.510 Centralizētā grāmatvedība  
    Ieņēmumi - kopā 58 369
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 209
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 160
    Izdevumi - kopā 58 369
    Uzturēšanas izdevumi 57 369
    Kārtējie izdevumi 57 369
    tai skaitā atalgojumi 29 700
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
    kapitālie izdevumi 1 000
02.04.00 04.220 Profesionālās izglītības mācību iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 13 618 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 565 685
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 053 115
    Izdevumi - kopā 13 618 800
    Uzturēšanas izdevumi 13 017 355
    Kārtējie izdevumi 10 106 652
    tai skaitā atalgojumi 5 408 616
    Subsīdijas un dotācijas 2 910 703
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 601 445
    kapitālie izdevumi 362 445
    investīcijas 239 000
03.00.00 04.000 Augstākā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 26 877 933
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 555 311
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 322 622
    Izdevumi - kopā 26 877 933
    Uzturēšanas izdevumi 25 258 133
    Kārtējie izdevumi 22 120 701
    tai skaitā atalgojumi 12 281 992
    Subsīdijas un dotācijas 3 137 432
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 619 800
    kapitālie izdevumi 879 800
    investīcijas 740 000
03.01.00 04.310 Augstskolas  
    Ieņēmumi - kopā 26 409 703
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 087 081
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 322 622
    Izdevumi - kopā 26 409 703
    Uzturēšanas izdevumi 24 789 903
    Kārtējie izdevumi 22 120 701
    tai skaitā atalgojumi 12 281 992
    Subsīdijas un dotācijas 2 669 202
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 619 800
    kapitālie izdevumi 879 800
    investīcijas 740 000
03.03.00 04.641 Dotācija privātajām mācību iestādēm  
    Ieņēmumi - kopā 211 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 211 000
    Izdevumi - kopā 211 000
    Uzturēšanas izdevumi 211 000
    Subsīdijas un dotācijas 211 000
03.05.00 04.640 Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai
 
    Ieņēmumi - kopā 12 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 700
    Izdevumi - kopā 12 700
    Uzturēšanas izdevumi 12 700
    Subsīdijas un dotācijas 12 700
03.06.00 04.650 Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai
 
    Ieņēmumi - kopā 244 530
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 244 530
    Izdevumi - kopā 244 530
    Uzturēšanas izdevumi 244 530
    Subsīdijas un dotācijas 244 530
04.00.00 04.000 Pirmsskolas izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 39 808
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 808
    Izdevumi - kopā 39 808
    Uzturēšanas izdevumi 39 808
    Kārtējie izdevumi 39 808
    tai skaitā atalgojumi 13 938
04.02.00 04.632 Metodiskais darbs  
    Ieņēmumi - kopā 39 808
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 808
    Izdevumi - kopā 39 808
    Uzturēšanas izdevumi 39 808
    Kārtējie izdevumi 39 808
    tai skaitā atalgojumi 13 938
05.00.00   Zinātne  
    Ieņēmumi - kopā 9 262 103
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 069 303
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 192 800
    Izdevumi - kopā 9 262 103
    Uzturēšanas izdevumi 9 076 103
    Kārtējie izdevumi 4 630 806
    tai skaitā atalgojumi 1 335 000
    Subsīdijas un dotācijas 4 445 297
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 412 800
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 186 000
    investīcijas 186 000
05.01.00 01.310 Zinātniskās darbības nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 7 415 859
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 239 059
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 176 800
    Izdevumi - kopā 7 415 859
    Uzturēšanas izdevumi 7 229 859
    Kārtējie izdevumi 3 197 362
    tai skaitā atalgojumi 1 335 000
    Subsīdijas un dotācijas 4 032 497
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 186 000
    investīcijas 186 000
05.05.00 01.320 Tirgus pieprasītie pētījumi  
    Ieņēmumi - kopā 860 096
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 844 096
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 16 000
    Izdevumi - kopā 860 096
    Uzturēšanas izdevumi 860 096
    Kārtējie izdevumi 860 096
05.06.00 01.330 Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi  
    Ieņēmumi - kopā 567 348
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 567 348
    Izdevumi - kopā 567 348
    Uzturēšanas izdevumi 567 348
    Kārtējie izdevumi 567 348
05.08.00 01.133 Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā  
    Ieņēmumi - kopā 418 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 418 800
    Izdevumi - kopā 418 800
    Uzturēšanas izdevumi 418 800
    Kārtējie izdevumi 6 000
    Subsīdijas un dotācijas 412 800
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 412 800
06.00.00 04.000 Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 579 876
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 482 356
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 97 520
    Izdevumi - kopā 1 579 876
    Uzturēšanas izdevumi 1 474 026
    Kārtējie izdevumi 1 474 026
    tai skaitā atalgojumi 754 266
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 105 850
    kapitālie izdevumi 36 850
    investīcijas 69 000
06.01.00 04.010 Pedagogu izglītības atbalsta centrs  
    Ieņēmumi - kopā 97 882
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 382
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 500
    Izdevumi - kopā 97 882
    Uzturēšanas izdevumi 97 882
    Kārtējie izdevumi 97 882
    tai skaitā atalgojumi 54 030
06.02.00 04.010 Izglītības valsts inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 146 932
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 146 932
    Izdevumi - kopā 146 932
    Uzturēšanas izdevumi 146 932
    Kārtējie izdevumi 146 932
    tai skaitā atalgojumi 83 295
06.03.00 04.010 Izglītības satura un eksaminācijas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 125 647
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 124 647
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 000
    Izdevumi - kopā 125 647
    Uzturēšanas izdevumi 122 247
    Kārtējie izdevumi 122 247
    tai skaitā atalgojumi 80 085
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 400
    kapitālie izdevumi 3 400
06.04.00 04.010 Profesionālās izglītības centrs  
    Ieņēmumi - kopā 75 753
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 753
    Izdevumi - kopā 75 753
    Uzturēšanas izdevumi 75 753
    Kārtējie izdevumi 75 753
    tai skaitā atalgojumi 40 945
06.05.00 04.410 Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs  
    Ieņēmumi - kopā 130 950
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 130 950
    Izdevumi - kopā 130 950
    Uzturēšanas izdevumi 110 650
    Kārtējie izdevumi 110 650
    tai skaitā atalgojumi 37 957
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 300
    kapitālie izdevumi 20 300
06.06.00 04.510 Centralizētā grāmatvedība  
    Ieņēmumi - kopā 43 219
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 219
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 000
    Izdevumi - kopā 43 219
    Uzturēšanas izdevumi 41 219
    Kārtējie izdevumi 41 219
    tai skaitā atalgojumi 19 305
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
06.07.00 04.632 Integrācija Eiropā  
    Ieņēmumi - kopā 65 337
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 337
    Izdevumi - kopā 65 337
    Uzturēšanas izdevumi 65 337
    Kārtējie izdevumi 65 337
    tai skaitā atalgojumi 7 888
06.08.00 04.010 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 872 256
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 786 236
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 86 020
    Izdevumi - kopā 872 256
    Uzturēšanas izdevumi 792 106
    Kārtējie izdevumi 792 106
    tai skaitā atalgojumi 410 111
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 80 150
    kapitālie izdevumi 11 150
    investīcijas 69 000
06.12.00 04.010 Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem  
    Ieņēmumi - kopā 5 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 700
    Izdevumi - kopā 5 700
    Uzturēšanas izdevumi 5 700
    Kārtējie izdevumi 5 700
    tai skaitā atalgojumi 4 450
06.13.00 04.010 Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
 
    Ieņēmumi - kopā 16 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 200
    Izdevumi - kopā 16 200
    Uzturēšanas izdevumi 16 200
    Kārtējie izdevumi 16 200
    tai skaitā atalgojumi 16 200
07.00.00   Papildizglītība un jaunatnes lietas  
    Ieņēmumi - kopā 739 816
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 716 216
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 23 600
    Izdevumi - kopā 739 816
    Uzturēšanas izdevumi 732 816
    Kārtējie izdevumi 491 506
    tai skaitā atalgojumi 186 368
    Subsīdijas un dotācijas 241 310
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 000
    kapitālie izdevumi 7 000
07.01.00 04.410 Kursu pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 103 100
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 103 100
    Izdevumi - kopā 103 100
    Uzturēšanas izdevumi 103 100
    Kārtējie izdevumi 103 100
    tai skaitā atalgojumi 47 450
07.02.00 04.410 Skolotāju tālākizglītības fonds  
    Ieņēmumi - kopā 237 210
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 237 210
    Izdevumi - kopā 237 210
    Uzturēšanas izdevumi 237 210
    Kārtējie izdevumi 15 900
    Subsīdijas un dotācijas 221 310
07.03.00 04.423 Interešu izglītības iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 84 604
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 004
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 18 600
    Izdevumi - kopā 84 604
    Uzturēšanas izdevumi 80 604
    Kārtējie izdevumi 80 604
    tai skaitā atalgojumi 24 887
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
    kapitālie izdevumi 4 000
07.04.00 04.423 Interešu izglītības pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 78 491
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 78 491
    Izdevumi - kopā 78 491
    Uzturēšanas izdevumi 78 491
    Kārtējie izdevumi 78 491
    tai skaitā atalgojumi 18 362
07.05.00 04.631 Metodiskās iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 139 233
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 233
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000
    Izdevumi - kopā 139 233
    Uzturēšanas izdevumi 136 233
    Kārtējie izdevumi 136 233
    tai skaitā atalgojumi 66 588
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
07.06.00 04.632 Pārējie izglītības pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 21 955
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 955
    Izdevumi - kopā 21 955
    Uzturēšanas izdevumi 21 955
    Kārtējie izdevumi 21 955
    tai skaitā atalgojumi 4 381
07.07.00 04.642 Dotācija laikrakstiem  
    Ieņēmumi - kopā 20 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 000
    Izdevumi - kopā 20 000
    Uzturēšanas izdevumi 20 000
    Subsīdijas un dotācijas 20 000
07.08.00 04.632 Atestācijas organizācija  
    Ieņēmumi - kopā 30 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 000
    Izdevumi - kopā 30 000
    Uzturēšanas izdevumi 30 000
    Kārtējie izdevumi 30 000
    tai skaitā atalgojumi 11 700
07.09.00 04.632 Jaunatnes politikas valsts programma  
    Ieņēmumi - kopā 25 223
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 223
    Izdevumi - kopā 25 223
    Uzturēšanas izdevumi 25 223
    Kārtējie izdevumi 25 223
    tai skaitā atalgojumi 13 000
09.00.00   Sports  
    Ieņēmumi - kopā 2 890 562
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 773 909
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 116 653
    Izdevumi - kopā 2 890 562
    Uzturēšanas izdevumi 2 786 762
    Kārtējie izdevumi 2 169 434
    tai skaitā atalgojumi 817 581
    Subsīdijas un dotācijas 617 328
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 103 800
    kapitālie izdevumi 103 800
09.01.00 08.010 Sporta pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 100 831
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 650
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 24 181
    Izdevumi - kopā 100 831
    Uzturēšanas izdevumi 98 831
    Kārtējie izdevumi 98 831
    tai skaitā atalgojumi 51 327
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
09.02.00 08.110 Sportistu sagatavošanas centri  
    Ieņēmumi - kopā 327 268
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 327 268
    Izdevumi - kopā 327 268
    Uzturēšanas izdevumi 325 268
    Kārtējie izdevumi 299 977
    tai skaitā atalgojumi 116 595
    Subsīdijas un dotācijas 25 291
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
09.03.00 04.422 Nacionālās sporta skolas  
    Ieņēmumi - kopā 467 228
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 408 056
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 59 172
    Izdevumi - kopā 467 228
    Uzturēšanas izdevumi 464 128
    Kārtējie izdevumi 464 128
    tai skaitā atalgojumi 250 159
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 100
    kapitālie izdevumi 3 100
09.04.00 08.130 Sporta būves  
    Ieņēmumi - kopā 357 704
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 357 704
    Izdevumi - kopā 357 704
    Uzturēšanas izdevumi 357 704
    Subsīdijas un dotācijas 357 704
09.05.00 08.120 Nacionālās sporta federācijas  
    Ieņēmumi - kopā 229 918
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 229 918
    Izdevumi - kopā 229 918
    Uzturēšanas izdevumi 229 918
    Kārtējie izdevumi 229 918
    tai skaitā atalgojumi 99 380
09.06.00 08.140 Centralizētā grāmatvedība  
    Ieņēmumi - kopā 7 467
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 467
    Izdevumi - kopā 7 467
    Uzturēšanas izdevumi 7 467
    Kārtējie izdevumi 7 467
    tai skaitā atalgojumi 5 733
09.07.00 08.120 Sporta pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 376 265
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 376 265
    Izdevumi - kopā 376 265
    Uzturēšanas izdevumi 366 265
    Kārtējie izdevumi 366 265
    tai skaitā atalgojumi 33 680
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
    kapitālie izdevumi 10 000
09.08.00 08.120 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā  
    Ieņēmumi - kopā 234 333
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 234 333
    Izdevumi - kopā 234 333
    Uzturēšanas izdevumi 234 333
    Subsīdijas un dotācijas 234 333
09.09.00 08.150 Jaunatnes sporta programma  
    Ieņēmumi - kopā 58 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 200
    Izdevumi - kopā 58 200
    Uzturēšanas izdevumi 33 200
    Kārtējie izdevumi 33 200
    tai skaitā atalgojumi 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 000
    kapitālie izdevumi 25 000
09.10.00 04.212 Murjāņu sporta ģimnāzija  
    Ieņēmumi - kopā 577 059
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 558 059
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 000
    Izdevumi - kopā 577 059
    Uzturēšanas izdevumi 524 359
    Kārtējie izdevumi 524 359
    tai skaitā atalgojumi 184 636
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 52 700
    kapitālie izdevumi 52 700
09.11.00 04.423 Latvijas jaunatnes sporta centrs  
    Ieņēmumi - kopā 130 660
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 660
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 000
    Izdevumi - kopā 130 660
    Uzturēšanas izdevumi 124 660
    Kārtējie izdevumi 124 660
    tai skaitā atalgojumi 58 839
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 000
    kapitālie izdevumi 6 000
09.12.00 08.220 Latvijas sporta muzejs  
    Ieņēmumi - kopā 23 629
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 329
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 300
    Izdevumi - kopā 23 629
    Uzturēšanas izdevumi 20 629
    Kārtējie izdevumi 20 629
    tai skaitā atalgojumi 12 232
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
11.00.00 04.320 Augstākās izglītības padome  
    Ieņēmumi - kopā 60 177
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 177
    Izdevumi - kopā 60 177
    Uzturēšanas izdevumi 58 977
    Kārtējie izdevumi 58 977
    tai skaitā atalgojumi 25 824
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 200
    kapitālie izdevumi 1 200
13.00.00   Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām
 
    Ieņēmumi - kopā 942 507
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 942 507
    Izdevumi - kopā 942 507
    Uzturēšanas izdevumi 939 707
    Kārtējie izdevumi 176 092
    tai skaitā atalgojumi 24 382
    Subsīdijas un dotācijas 763 615
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 763 615
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 800
    kapitālie izdevumi 2 800
13.01.00 04.630 Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde  
    Ieņēmumi - kopā 57 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 800
    Izdevumi - kopā 57 800
    Uzturēšanas izdevumi 57 800
    Kārtējie izdevumi 57 800
    tai skaitā atalgojumi 5 950
13.02.00 01.132 Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana
 
    Ieņēmumi - kopā 44 135
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 135
    Izdevumi - kopā 44 135
    Uzturēšanas izdevumi 41 335
    Kārtējie izdevumi 41 335
    tai skaitā atalgojumi 15 342
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 800
    kapitālie izdevumi 2 800
13.03.00 04.632 Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"
 
    Ieņēmumi - kopā 840 572
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 840 572
    Izdevumi - kopā 840 572
    Uzturēšanas izdevumi 840 572
    Kārtējie izdevumi 76 957
    tai skaitā atalgojumi 3 090
    Subsīdijas un dotācijas 763 615
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 763 615
14.00.00 04.632 Izglītības sistēmas informatizācija  
    Ieņēmumi - kopā 2 477 197
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 477 197
    Izdevumi - kopā 2 477 197
    Uzturēšanas izdevumi 468 197
    Kārtējie izdevumi 468 197
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 009 000
    investīcijas 2 009 000
15.00.00 04.520 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi  
    Ieņēmumi - kopā 2 544
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 544
    Izdevumi - kopā 2 544
    Uzturēšanas izdevumi 2 544
    Kārtējie izdevumi 2 544
17.00.00 04.632 Bērnu tiesību aizsardzības valsts programma  
    Ieņēmumi - kopā 118 187
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 118 187
    Izdevumi - kopā 118 187
    Uzturēšanas izdevumi 115 687
    Kārtējie izdevumi 115 687
    tai skaitā atalgojumi 30 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
    kapitālie izdevumi 2 500
18.00.00   Vispārējās izglītības saturs  
    Ieņēmumi - kopā 321 034
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 321 034
    Izdevumi - kopā 321 034
    Uzturēšanas izdevumi 311 034
    Kārtējie izdevumi 311 034
    tai skaitā atalgojumi 77 455
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
    kapitālie izdevumi 10 000
18.01.00 04.632 Izglītības satura reforma  
    Ieņēmumi - kopā 54 550
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 54 550
    Izdevumi - kopā 54 550
    Uzturēšanas izdevumi 54 550
    Kārtējie izdevumi 54 550
    tai skaitā atalgojumi 22 955
08.02.00 04.632 Izglītības kvalitātes kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 170 496
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 170 496
    Izdevumi - kopā 170 496
    Uzturēšanas izdevumi 160 496
    Kārtējie izdevumi 160 496
    tai skaitā atalgojumi 54 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
    kapitālie izdevumi 10 000
18.03.00 04.632 Mācību literatūras izdošana  
    Ieņēmumi - kopā 95 988
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 988
    Izdevumi - kopā 95 988
    Uzturēšanas izdevumi 95 988
    Kārtējie izdevumi 95 988
19.00.00 04.099 Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai  
    Ieņēmumi - kopā 222 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 222 000
    Izdevumi - kopā 222 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 222 000
    investīcijas 222 000
    16. Zemkopības ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 47 975 916
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 970 194
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 005 722
    Izdevumi - kopā 47 975 916
    Uzturēšanas izdevumi 44 560 798
    Kārtējie izdevumi 23 319 514
    tai skaitā atalgojumi 10 659 681
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 40 891
    Subsīdijas un dotācijas 21 200 393
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 197 940
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 415 118
    kapitālie izdevumi 1 312 118
    investīcijas 2 103 000
01.00.00 10.160 Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai
 
    Ieņēmumi - kopā 18 772 495
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 772 495
    Izdevumi - kopā 18 772 495
    Uzturēšanas izdevumi 18 772 495
    Subsīdijas un dotācijas 18 772 495
02.00.00 10.000 Lauksaimniecība  
    Ieņēmumi - kopā 5 213 686
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 285 830
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 927 856
    Izdevumi - kopā 5 213 686
    Uzturēšanas izdevumi 4 326 587
    Kārtējie izdevumi 4 298 864
    tai skaitā atalgojumi 2 300 645
    Subsīdijas un dotācijas 27 723
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 887 099
    kapitālie izdevumi 317 099
    investīcijas 570 000
02.01.00 10.130 Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai  
    Ieņēmumi - kopā 1 474 562
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 471 262
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 300
    Izdevumi - kopā 1 474 562
    Uzturēšanas izdevumi 1 050 562
    Kārtējie izdevumi 1 050 562
    tai skaitā atalgojumi 546 916
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 424 000
    kapitālie izdevumi 24 000
    investīcijas 400 000
02.03.00 10.110 Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti  
    Ieņēmumi - kopā 3 487 105
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 562 549
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 924 556
    Izdevumi - kopā 3 487 105
    Uzturēšanas izdevumi 3 134 306
    Kārtējie izdevumi 3 134 306
    tai skaitā atalgojumi 1 721 733
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 352 799
    kapitālie izdevumi 282 799
    investīcijas 70 000
02.04.00 10.110 Valsts labības tirgus un tā kvalitātes kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 36 496
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 36 496
    Izdevumi - kopā 36 496
    Uzturēšanas izdevumi 36 496
    Kārtējie izdevumi 36 496
    tai skaitā atalgojumi 19 896
02.06.00 10.400 Pārējie lauksaimniecības pasākumi, izstādes, konkursi  
    Ieņēmumi - kopā 75 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 000
    Izdevumi - kopā 75 000
    Uzturēšanas izdevumi 75 000
    Kārtējie izdevumi 50 000
    Subsīdijas un dotācijas 25 000
02.07.00 10.400 Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā  
    Ieņēmumi - kopā 32 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 800
    Izdevumi - kopā 32 800
    Uzturēšanas izdevumi 27 500
    Kārtējie izdevumi 27 500
    tai skaitā atalgojumi 12 100
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 300
    kapitālie izdevumi 5 300
02.08.00 10.170 Daļēja kompensācija likumīgajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi
 
    Ieņēmumi - kopā 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
    Izdevumi - kopā 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
02.09.00 10.140 Ilgtermiņa kredītu dzēšana  
    Ieņēmumi - kopā 2 723
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 723
    Izdevumi - kopā 2 723
    Uzturēšanas izdevumi 2 723
    Subsīdijas un dotācijas 2 723
02.11.00 10.099 Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība  
    Ieņēmumi - kopā 100 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000
    Izdevumi - kopā 100 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 100 000
    investīcijas 100 000
03.00.00 10.110 Sanitārā robežinspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 964 314
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 918 884
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 45 430
    Izdevumi - kopā 964 314
    Uzturēšanas izdevumi 907 314
    Kārtējie izdevumi 907 314
    tai skaitā atalgojumi 584 450
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 57 000
    kapitālie izdevumi 57 000
04.00.00 10.110 Veterinārmedicīna  
    Ieņēmumi - kopā 4 070 159
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 041 856
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 028 303
    Izdevumi - kopā 4 070 159
    Uzturēšanas izdevumi 3 073 489
    Kārtējie izdevumi 3 059 934
    tai skaitā atalgojumi 1 236 269
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 13 555
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 996 670
    kapitālie izdevumi 195 670
    investīcijas 801 000
04.01.00 10.110 Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 2 642 259
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 613 956
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 028 303
    Izdevumi - kopā 2 642 259
    Uzturēšanas izdevumi 2 337 089
    Kārtējie izdevumi 2 323 534
    tai skaitā atalgojumi 1 236 269
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 13 555
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 305 170
    kapitālie izdevumi 161 170
    investīcijas 144 000
04.02.00 10.130 Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana  
    Ieņēmumi - kopā 362 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 362 000
    Izdevumi - kopā 362 000
    Uzturēšanas izdevumi 362 000
    Kārtējie izdevumi 362 000
04.03.00 10.110 Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
    Izdevumi - kopā 50 000
    Uzturēšanas izdevumi 15 500
    Kārtējie izdevumi 15 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 34 500
    kapitālie izdevumi 34 500
04.04.00 10.099 Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma  
    Ieņēmumi - kopā 1 015 900
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 015 900
    Izdevumi - kopā 1 015 900
    Uzturēšanas izdevumi 358 900
    Kārtējie izdevumi 358 900
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 657 000
    investīcijas 657 000
05.00.00 10.130 Zivsaimniecība un zvejniecība  
    Ieņēmumi - kopā 280 274
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 274
    Izdevumi - kopā 280 274
    Uzturēšanas izdevumi 173 274
    Kārtējie izdevumi 173 274
    tai skaitā atalgojumi 135 275
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 107 000
    investīcijas 107 000
05.01.00 10.130 Zivju resursu atražošana  
    Ieņēmumi - kopā 264 109
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 264 109
    Izdevumi - kopā 264 109
    Uzturēšanas izdevumi 157 109
    Kārtējie izdevumi 157 109
    tai skaitā atalgojumi 122 655
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 107 000
    investīcijas 107 000
05.02.00 10.130 Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos  
    Ieņēmumi - kopā 16 165
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 165
    Izdevumi - kopā 16 165
    Uzturēšanas izdevumi 16 165
    Kārtējie izdevumi 16 165
    tai skaitā atalgojumi 12 620
06.00.00 10.010 Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 462 067
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 347 088
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 114 979
    Izdevumi - kopā 1 462 067
    Uzturēšanas izdevumi 1 375 067
    Kārtējie izdevumi 1 375 067
    tai skaitā atalgojumi 623 162
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 87 000
    kapitālie izdevumi 87 000
06.01.00 10.010 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 162 119
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 142 159
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 960
    Izdevumi - kopā 1 162 119
    Uzturēšanas izdevumi 1 075 119
    Kārtējie izdevumi 1 075 119
    tai skaitā atalgojumi 451 464
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 87 000
    kapitālie izdevumi 87 000
06.02.00 10.010 Valsts zivsaimniecības pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 182 869
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 850
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 95 019
    Izdevumi - kopā 182 869
    Uzturēšanas izdevumi 182 869
    Kārtējie izdevumi 182 869
    tai skaitā atalgojumi 80 294
06.03.00 10.010 Valsts meža dienests  
    Ieņēmumi - kopā 117 079
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 079
    Izdevumi - kopā 117 079
    Uzturēšanas izdevumi 117 079
    Kārtējie izdevumi 117 079
    tai skaitā atalgojumi 91 404
07.00.00 04.000 Izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 16 811 401
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 925 247
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 886 154
    Izdevumi - kopā 16 811 401
    Uzturēšanas izdevumi 15 582 852
    Kārtējie izdevumi 13 353 281
    tai skaitā atalgojumi 5 747 755
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 27 336
    Subsīdijas un dotācijas 2 202 235
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 228 549
    kapitālie izdevumi 653 549
    investīcijas 575 000
07.01.00 04.200 Vispārējā un profesionālā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 11 682 526
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 069 902
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 612 624
    Izdevumi - kopā 11 682 526
    Uzturēšanas izdevumi 11 068 977
    Kārtējie izdevumi 9 449 016
    tai skaitā atalgojumi 4 069 631
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 27 336
    Subsīdijas un dotācijas 1 592 625
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 613 549
    kapitālie izdevumi 328 549
    investīcijas 285 000
07.02.00 04.300 Augstākā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 4 720 691
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 447 161
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 273 530
    Izdevumi - kopā 4 720 691
    Uzturēšanas izdevumi 4 105 691
    Kārtējie izdevumi 3 496 081
    tai skaitā atalgojumi 1 678 124
    Subsīdijas un dotācijas 609 610
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 615 000
    kapitālie izdevumi 325 000
    investīcijas 290 000
07.03.00 04.600 Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana
 
    Ieņēmumi - kopā 408 184
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 408 184
    Izdevumi - kopā 408 184
    Uzturēšanas izdevumi 408 184
    Kārtējie izdevumi 408 184
08.00.00 08.200 Kultūra  
    Ieņēmumi - kopā 55 772
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 772
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 000
    Izdevumi - kopā 55 772
    Uzturēšanas izdevumi 53 972
    Kārtējie izdevumi 53 972
    tai skaitā atalgojumi 32 125
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 800
    kapitālie izdevumi 1 800
09.00.00 10.400 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi  
    Ieņēmumi - kopā 97 808
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 808
    Izdevumi - kopā 97 808
    Uzturēšanas izdevumi 97 808
    Kārtējie izdevumi 97 808
10.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 197 940
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197 940
    Izdevumi - kopā 197 940
    Uzturēšanas izdevumi 197 940
    Subsīdijas un dotācijas 197 940
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 197 940
11.00.00 10.000 Mežsaimniecības attīstība  
    Ieņēmumi - kopā 50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
    Izdevumi - kopā 50 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
    investīcijas 50 000
       
    17. Satiksmes ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 8 175 796
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 149 796
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 26 000
    Izdevumi - kopā 8 175 796
    Uzturēšanas izdevumi 4 919 796
    Kārtējie izdevumi 1 096 139
    tai skaitā atalgojumi 536 094
    Subsīdijas un dotācijas 3 823 657
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 75 800
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 256 000
    kapitālie izdevumi 31 000
    investīcijas 3 225 000
01.00.00 12.810 Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām  
    Ieņēmumi - kopā 3 204 923
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 204 923
    Izdevumi - kopā 3 204 923
    Uzturēšanas izdevumi 3 204 923
    Subsīdijas un dotācijas 3 204 923
01.01.00 12.810 Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto
    izdevumu kompensācijām  
    Ieņēmumi - kopā 2 911 930
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 911 930
    Izdevumi - kopā 2 911 930
    Uzturēšanas izdevumi 2 911 930
    Subsīdijas un dotācijas 2 911 930
01.02.00 12.810 Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai  
    Ieņēmumi - kopā 292 993
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 292 993
    Izdevumi - kopā 292 993
    Uzturēšanas izdevumi 292 993
    Subsīdijas un dotācijas 292 993
02.00.00 12.700 Sakari  
    Ieņēmumi - kopā 815 515
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 811 515
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 000
    Izdevumi - kopā 815 515
    Uzturēšanas izdevumi 465 515
    Kārtējie izdevumi 222 581
    tai skaitā atalgojumi 94 574
    Subsīdijas un dotācijas 242 934
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 350 000
    investīcijas 350 000
02.01.00 12.700 Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana  
    Ieņēmumi - kopā 30 514
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 514
    Izdevumi - kopā 30 514
    Uzturēšanas izdevumi 30 514
    Kārtējie izdevumi 30 514
    tai skaitā atalgojumi 13 904
02.02.00 12.700 Konfidenciālās diplomātiskās oficiālās korespondences saņemšana un nogāde
 
    Ieņēmumi - kopā 192 067
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 188 067
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 000
    Izdevumi - kopā 192 067
    Uzturēšanas izdevumi 192 067
    Kārtējie izdevumi 192 067
    tai skaitā atalgojumi 80 670
02.03.00 12.700 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla nodrošināšana ar sakaru kanāliem  
    Ieņēmumi - kopā 242 934
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 242 934
    Izdevumi - kopā 242 934
    Uzturēšanas izdevumi 242 934
    Subsīdijas un dotācijas 242 934
02.04.00 12.099 Radio un televīzijas infrastruktūrai  
    Ieņēmumi - kopā 350 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 350 000
    Izdevumi - kopā 350 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 350 000
    investīcijas 350 000
03.00.00 12.010 Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 025 858
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 003 858
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 22 000
    Izdevumi - kopā 1 025 858
    Uzturēšanas izdevumi 869 858
    Kārtējie izdevumi 869 858
    tai skaitā atalgojumi 441 520
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 156 000
    kapitālie izdevumi 31 000
    investīcijas 125 000
04.00.00 12.300 Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem  
    Ieņēmumi - kopā 300 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000
    Izdevumi - kopā 300 000
    Uzturēšanas izdevumi 300 000
    Subsīdijas un dotācijas 300 000
05.00.00 12.099 Mērsraga ostas infrastruktūrai  
    Ieņēmumi - kopā 750 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 750 000
    Izdevumi - kopā 750 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 750 000
    investīcijas 750 000
07.00.00 12.099 VAS "Latvijas dzelzceļš"  
    Ieņēmumi - kopā 2 000 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000
    Izdevumi - kopā 2 000 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000 000
    investīcijas 2 000 000
08.00.00 08.220 Valsts muzejs "Rīgas motormuzejs"  
    Ieņēmumi - kopā 3 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 700
    Izdevumi - kopā 3 700
    Uzturēšanas izdevumi 3 700
    Kārtējie izdevumi 3 700
09.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 75 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 800
    Izdevumi - kopā 75 800
    Uzturēšanas izdevumi 75 800
    Subsīdijas un dotācijas 75 800
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 75 800
       
    18. Labklājības ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 159 539 300
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 154 785 101
    Dotācija īpašiem mērķiem 120 020
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 634 179
    Izdevumi - kopā 159 539 300
    Uzturēšanas izdevumi 154 692 378
    Kārtējie izdevumi 28 662 631
    tai skaitā atalgojumi 12 181 398
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 130
    Subsīdijas un dotācijas 126 006 617
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 455 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 846 922
    kapitālie izdevumi 1 329 922
    investīcijas 3 517 000
01.00.00 05.010 Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 377 962
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 369 767
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 195
    Izdevumi - kopā 1 377 962
    Uzturēšanas izdevumi 1 329 962
    Kārtējie izdevumi 1 306 832
    tai skaitā atalgojumi 633 150
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 130
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 000
    kapitālie izdevumi 48 000
01.01.00 05.010 Labklājības lietu pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 1 377 962
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 369 767
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 195
    Izdevumi - kopā 1 377 962
    Uzturēšanas izdevumi 1 329 962
    Kārtējie izdevumi 1 306 832
    tai skaitā atalgojumi 633 150
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 130
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 000
    kapitālie izdevumi 48 000
02.00.00 04.000 Izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 5 393 943
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 586 980
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 806 963
    Izdevumi - kopā 5 393 943
    Uzturēšanas izdevumi 5 133 477
    Kārtējie izdevumi 4 566 960
    tai skaitā atalgojumi 2 252 243
    Subsīdijas un dotācijas 566 517
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 260 466
    kapitālie izdevumi 260 466
02.01.00 04.220 Profesionālā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 1 707 353
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 620 810
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 86 543
    Izdevumi - kopā 1 707 353
    Uzturēšanas izdevumi 1 565 353
    Kārtējie izdevumi 1 343 464
    tai skaitā atalgojumi 628 723
    Subsīdijas un dotācijas 221 889
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 142 000
    kapitālie izdevumi 142 000
02.02.00 04.510 Centralizētā grāmatvedība  
    Ieņēmumi - kopā 9 461
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 461
    Izdevumi - kopā 9 461
    Uzturēšanas izdevumi 9 461
    Kārtējie izdevumi 9 461
    tai skaitā atalgojumi 7 004
02.03.00 04.310 Augstākā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 3 433 796
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 747 656
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 686 140
    Izdevumi - kopā 3 433 796
    Uzturēšanas izdevumi 3 322 993
    Kārtējie izdevumi 2 978 365
    tai skaitā atalgojumi 1 530 050
    Subsīdijas un dotācijas 344 628
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 110 803
    kapitālie izdevumi 110 803
02.04.00 04.410 Papildizglītība  
    Ieņēmumi - kopā 185 333
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 151 053
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 34 280
    Izdevumi - kopā 185 333
    Uzturēšanas izdevumi 177 670
    Kārtējie izdevumi 177 670
    tai skaitā atalgojumi 86 466
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 663
    kapitālie izdevumi 7 663
02.07.00 04.310 Sociālo darbinieku sagatavošana  
    Ieņēmumi - kopā 58 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 000
    Izdevumi - kopā 58 000
    Uzturēšanas izdevumi 58 000
    Kārtējie izdevumi 58 000
03.00.00 05.000 Veselības aprūpe  
    Ieņēmumi - kopā 60 793 293
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 610 624
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 182 669
    Izdevumi - kopā 60 793 293
    Uzturēšanas izdevumi 58 746 985
    Kārtējie izdevumi 3 710 528
    tai skaitā atalgojumi 800 970
    Subsīdijas un dotācijas 55 036 457
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 046 308
    kapitālie izdevumi 171 308
    investīcijas 1 875 000
03.10.00 05.810 Katastrofu medicīnas programma  
    Ieņēmumi - kopā 4 031 774
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 849 105
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 182 669
    Izdevumi - kopā 4 031 774
    Uzturēšanas izdevumi 3 723 466
    Kārtējie izdevumi 3 671 866
    tai skaitā atalgojumi 800 970
    Subsīdijas un dotācijas 51 600
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 308 308
    kapitālie izdevumi 171 308
    investīcijas 137 000
03.17.00 05.816 Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam  
    Ieņēmumi - kopā 55 986 569
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 986 569
    Izdevumi - kopā 55 986 569
    Uzturēšanas izdevumi 54 248 569
    Subsīdijas un dotācijas 54 248 569
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 738 000
    investīcijas 1 738 000
03.27.00 05.805 Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)  
    Ieņēmumi - kopā 529 211
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 529 211
    Izdevumi - kopā 529 211
    Uzturēšanas izdevumi 529 211
    Subsīdijas un dotācijas 529 211
03.31.00 05.813 Latvijas audu bankas izveide  
    Ieņēmumi - kopā 38 662
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 662
    Izdevumi - kopā 38 662
    Uzturēšanas izdevumi 38 662
    Kārtējie izdevumi 38 662
03.33.00 05.000 Ārstniecības iestāžu sociālā nodokļa parādu ieskaits  
    Ieņēmumi - kopā 207 077
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 207 077
    Izdevumi - kopā 207 077
    Uzturēšanas izdevumi 207 077
    Subsīdijas un dotācijas 207 077
04.00.00 06.000 Sociālā apdrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 3 726 673
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 726 673
    Izdevumi - kopā 3 726 673
    Uzturēšanas izdevumi 3 726 673
    Subsīdijas un dotācijas 3 726 673
04.01.00 06.170 Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai  
    Ieņēmumi - kopā 3 726 673
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 726 673
    Izdevumi - kopā 3 726 673
    Uzturēšanas izdevumi 3 726 673
    Subsīdijas un dotācijas 3 726 673
05.00.00 06.000 Sociālā palīdzība  
    Ieņēmumi - kopā 75 203 789
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 898 174
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 305 615
    Izdevumi - kopā 75 203 789
    Uzturēšanas izdevumi 73 654 739
    Kārtējie izdevumi 10 510 721
    tai skaitā atalgojumi 4 317 354
    Subsīdijas un dotācijas 63 144 018
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 549 050
    kapitālie izdevumi 409 050
    investīcijas 1 140 000
05.01.00 06.260 Sociālā un profesionālā rehabilitācija  
    Ieņēmumi - kopā 3 454 902
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 451 330
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 572
    Izdevumi - kopā 3 454 902
    Uzturēšanas izdevumi 3 294 672
    Kārtējie izdevumi 189 642
    tai skaitā atalgojumi 86 600
    Subsīdijas un dotācijas 3 105 030
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 160 230
    kapitālie izdevumi 14 230
    investīcijas 146 000
05.02.00 06.150 Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā  
    Ieņēmumi - kopā 57 230 868
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 230 868
    Izdevumi - kopā 57 230 868
    Uzturēšanas izdevumi 57 230 868
    Subsīdijas un dotācijas 57 230 868
05.03.00 06.200 Aprūpe iestādēs  
    Ieņēmumi - kopā 11 656 294
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 369 251
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 287 043
    Izdevumi - kopā 11 656 294
    Uzturēšanas izdevumi 10 369 324
    Kārtējie izdevumi 9 688 414
    tai skaitā atalgojumi 3 873 658
    Subsīdijas un dotācijas 680 910
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 286 970
    kapitālie izdevumi 352 970
    investīcijas 934 000
05.04.00 06.270 Sociālās palīdzības administrēšana  
    Ieņēmumi - kopā 2 624 515
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 609 515
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 000
    Izdevumi - kopā 2 624 515
    Uzturēšanas izdevumi 2 522 665
    Kārtējie izdevumi 632 665
    tai skaitā atalgojumi 357 096
    Subsīdijas un dotācijas 1 890 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 101 850
    kapitālie izdevumi 41 850
    investīcijas 60 000
05.06.00 06.300 Neredzīgo biedrībai tiflotehnikas līdzekļu iegādei, kā arī invalīdu uzņēmējdarbībai
 
    Ieņēmumi - kopā 50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
    Izdevumi - kopā 50 000
    Uzturēšanas izdevumi 50 000
    Subsīdijas un dotācijas 50 000
05.11.00 06.300 Sociālās palīdzības pakalpojumu tīkla attīstības
    veicināšanai pašvaldībās  
    Ieņēmumi - kopā 180 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 180 000
    Izdevumi - kopā 180 000
    Uzturēšanas izdevumi 180 000
    Subsīdijas un dotācijas 180 000
05.12.00 06.260 Dotācija Latvijas Nedzirdīgo biedrības laikrakstam "Kopsolī"  
    Ieņēmumi - kopā 7 210
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 210
    Izdevumi - kopā 7 210
    Uzturēšanas izdevumi 7 210
    Subsīdijas un dotācijas 7 210
06.00.00 08.200 Kultūra  
    Ieņēmumi - kopā 378 134
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 349 634
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 28 500
    Izdevumi - kopā 378 134
    Uzturēšanas izdevumi 341 334
    Kārtējie izdevumi 341 334
    tai skaitā atalgojumi 167 965
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 36 800
    kapitālie izdevumi 36 800
06.01.00 08.210 Bibliotēka  
    Ieņēmumi - kopā 154 161
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 152 561
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 600
    Izdevumi - kopā 154 161
    Uzturēšanas izdevumi 150 161
    Kārtējie izdevumi 150 161
    tai skaitā atalgojumi 67 248
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
    kapitālie izdevumi 4 000
06.02.00 08.220 Muzejs  
    Ieņēmumi - kopā 223 973
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197 073
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 26 900
    Izdevumi - kopā 223 973
    Uzturēšanas izdevumi 191 173
    Kārtējie izdevumi 191 173
    tai skaitā atalgojumi 100 717
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 32 800
    kapitālie izdevumi 32 800
07.00.00 13.500 Darba tirgus administrēšana  
    Ieņēmumi - kopā 4 533 680
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 503 405
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 30 275
    Izdevumi - kopā 4 533 680
    Uzturēšanas izdevumi 4 368 680
    Kārtējie izdevumi 1 433 728
    tai skaitā atalgojumi 938 922
    Subsīdijas un dotācijas 2 934 952
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 165 000
    kapitālie izdevumi 65 000
    investīcijas 100 000
07.01.00 13.500 Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 1 633 021
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 608 246
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 24 775
    Izdevumi - kopā 1 633 021
    Uzturēšanas izdevumi 1 553 021
    Kārtējie izdevumi 868 958
    tai skaitā atalgojumi 575 536
    Subsīdijas un dotācijas 684 063
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 80 000
    kapitālie izdevumi 20 000
    investīcijas 60 000
07.02.00 13.500 Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība
 
    Ieņēmumi - kopā 649 770
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 644 270
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 500
    Izdevumi - kopā 649 770
    Uzturēšanas izdevumi 564 770
    Kārtējie izdevumi 564 770
    tai skaitā atalgojumi 363 386
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 85 000
    kapitālie izdevumi 45 000
    investīcijas 40 000
07.03.00 13.500 Pagaidu sabiedriskie darbi  
    Ieņēmumi - kopā 2 250 889
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 250 889
    Izdevumi - kopā 2 250 889
    Uzturēšanas izdevumi 2 250 889
    Subsīdijas un dotācijas 2 250 889
08.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 455 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 455 000
    Izdevumi - kopā 455 000
    Uzturēšanas izdevumi 455 000
    Subsīdijas un dotācijas 455 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 455 000
09.00.00 05.620 Valsts uzraudzības organizācija un kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 680 487
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 658 825
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 21 662
    Izdevumi - kopā 680 487
    Uzturēšanas izdevumi 657 887
    Kārtējie izdevumi 586 887
    tai skaitā atalgojumi 383 936
    Subsīdijas un dotācijas 71 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 22 600
    kapitālie izdevumi 22 600
10.00.00 05.000 Sabiedrības veselības veicināšana  
    Ieņēmumi - kopā 6 590 339
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 340 039
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 250 300
    Izdevumi - kopā 6 590 339
    Uzturēšanas izdevumi 6 273 641
    Kārtējie izdevumi 6 205 641
    tai skaitā atalgojumi 2 686 858
    Subsīdijas un dotācijas 68 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 316 698
    kapitālie izdevumi 316 698
10.02.00 05.330 AIDS izplatības ierobežošana  
    Ieņēmumi - kopā 167 349
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 164 349
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 000
    Izdevumi - kopā 167 349
    Uzturēšanas izdevumi 164 049
    Kārtējie izdevumi 164 049
    tai skaitā atalgojumi 27 048
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 300
    kapitālie izdevumi 3 300
10.03.00 05.340 Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 5 522 401
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 292 401
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 230 000
    Izdevumi - kopā 5 522 401
    Uzturēšanas izdevumi 5 252 401
    Kārtējie izdevumi 5 252 401
    tai skaitā atalgojumi 2 229 387
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 270 000
    kapitālie izdevumi 270 000
10.04.00 05.360 Valsts sanitārā uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 726 408
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 726 408
    Izdevumi - kopā 726 408
    Uzturēšanas izdevumi 692 010
    Kārtējie izdevumi 692 010
    tai skaitā atalgojumi 378 013
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 34 398
    kapitālie izdevumi 34 398
10.16.00 05.390 Veselības veicināšana  
    Ieņēmumi - kopā 68 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 000
    Izdevumi - kopā 68 000
    Uzturēšanas izdevumi 68 000
    Subsīdijas un dotācijas 68 000
10.20.00 05.350 Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana  
    Ieņēmumi - kopā 106 181
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 88 881
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 17 300
    Izdevumi - kopā 106 181
    Uzturēšanas izdevumi 97 181
    Kārtējie izdevumi 97 181
    tai skaitā atalgojumi 52 410
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 000
    kapitālie izdevumi 9 000
11.00.00   Labklājības sistēmas reforma  
    Ieņēmumi - kopā 402 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 281 980
    Dotācija īpašiem mērķiem 120 020
    Izdevumi - kopā 402 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 402 000
    investīcijas 402 000
11.02.00 06.099 Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai  
    Ieņēmumi - kopā 200 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000
    Izdevumi - kopā 200 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 200 000
    investīcijas 200 000
11.03.00 05.099 Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana  
    Ieņēmumi - kopā 202 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 980
    Dotācija īpašiem mērķiem 120 020
    Izdevumi - kopā 202 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 202 000
    investīcijas 202 000
12.00.00 05.620 Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība  
    Ieņēmumi - kopā 4 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 000
    Izdevumi - kopā 4 000
    Uzturēšanas izdevumi 4 000
    Subsīdijas un dotācijas 4 000
       
    19. Tieslietu ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 13 610 054
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 269 686
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 340 368
    Izdevumi - kopā 14 110 054
    Uzturēšanas izdevumi 13 047 371
    Kārtējie izdevumi 13 012 881
    tai skaitā atalgojumi 6 393 945
    Subsīdijas un dotācijas 34 490
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 10 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 062 683
    kapitālie izdevumi 501 683
    investīcijas 561 000
    Fiskālā bilance -500 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
500 000
01.00.00 01.141 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 843 427
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 841 483
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 944
    Izdevumi - kopā 843 427
    Uzturēšanas izdevumi 555 167
    Kārtējie izdevumi 555 167
    tai skaitā atalgojumi 283 096
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 288 260
    kapitālie izdevumi 3 260
    investīcijas 285 000
02.00.00 13.400 Uzņēmumu reģistra attīstība  
    Ieņēmumi - kopā 744 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 744 000
    Izdevumi - kopā 744 000
    Uzturēšanas izdevumi 602 700
    Kārtējie izdevumi 602 700
    tai skaitā atalgojumi 288 460
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 141 300
    kapitālie izdevumi 141 300
03.00.00 01.141 Valsts dzimtsaraksti  
    Ieņēmumi - kopā 95 590
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 390
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 200
    Izdevumi - kopā 95 590
    Uzturēšanas izdevumi 94 590
    Kārtējie izdevumi 94 590
    tai skaitā atalgojumi 35 836
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
    kapitālie izdevumi 1 000
04.00.00 01.142 Totalitārā režīma noziegumu izvērtēšanas komisija  
    Ieņēmumi - kopā 8 472
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 472
    Izdevumi - kopā 8 472
    Uzturēšanas izdevumi 7 572
    Kārtējie izdevumi 7 572
    tai skaitā atalgojumi 4 200
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 900
    kapitālie izdevumi 900
05.00.00 01.410 Naturalizācija  
    Ieņēmumi - kopā 739 809
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 734 809
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000
    Izdevumi - kopā 739 809
    Uzturēšanas izdevumi 704 809
    Kārtējie izdevumi 704 809
    tai skaitā atalgojumi 345 493
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 35 000
    investīcijas 35 000
06.00.00 01.430 Valsts arhīvu sistēma  
    Ieņēmumi - kopā 2 635 456
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 085 440
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 550 016
    Izdevumi - kopā 2 635 456
    Uzturēšanas izdevumi 2 583 283
    Kārtējie izdevumi 2 583 283
    tai skaitā atalgojumi 1 268 879
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 52 173
    kapitālie izdevumi 52 173
07.00.00 01.430 Valsts arhīvu ģenerāldirekcija - grāmatas "Okupācijas varu politika (1939.-1991.)" izdošanai
 
    Ieņēmumi - kopā 13 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 000
    Izdevumi - kopā 13 000
    Uzturēšanas izdevumi 13 000
    Kārtējie izdevumi 13 000
08.00.00 01.520 Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana  
    Ieņēmumi - kopā 100 928
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 728
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 200
    Izdevumi - kopā 100 928
    Uzturēšanas izdevumi 100 578
    Kārtējie izdevumi 100 578
    tai skaitā atalgojumi 48 261
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 350
    kapitālie izdevumi 350
09.00.00 03.210 Apgabaltiesas  
    Ieņēmumi - kopā 2 797 826
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 947 826
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 850 000
    Izdevumi - kopā 3 297 826
    Uzturēšanas izdevumi 3 135 826
    Kārtējie izdevumi 3 135 826
    tai skaitā atalgojumi 1 493 801
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 162 000
    kapitālie izdevumi 162 000
    Fiskālā bilance -500 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
500 000
10.00.00 03.210 Rajonu (pilsētu) tiesas  
    Ieņēmumi - kopā 4 662 076
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 922 268
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 739 808
    Izdevumi - kopā 4 662 076
    Uzturēšanas izdevumi 4 324 676
    Kārtējie izdevumi 4 324 676
    tai skaitā atalgojumi 2 239 288
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 337 400
    kapitālie izdevumi 96 400
    investīcijas 241 000
11.00.00 03.210 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība  
    Ieņēmumi - kopā 146 049
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 549
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 500
    Izdevumi - kopā 146 049
    Uzturēšanas izdevumi 138 249
    Kārtējie izdevumi 138 249
    tai skaitā atalgojumi 85 448
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 800
    kapitālie izdevumi 7 800
12.00.00 08.210 Patentu tehniskā bibliotēka  
    Ieņēmumi - kopā 164 651
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 156 951
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 700
    Izdevumi - kopā 164 651
    Uzturēšanas izdevumi 161 151
    Kārtējie izdevumi 161 151
    tai skaitā atalgojumi 89 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 500
    kapitālie izdevumi 3 500
13.00.00 08.290 Nacionālās kultūras biedrības  
    Ieņēmumi - kopā 14 490
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 490
    Izdevumi - kopā 14 490
    Uzturēšanas izdevumi 14 490
    Subsīdijas un dotācijas 14 490
15.00.00 01.141 Bēgļu lietu apelācijas padome  
    Ieņēmumi - kopā 47 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 200
    Izdevumi - kopā 47 200
    Uzturēšanas izdevumi 44 200
    Kārtējie izdevumi 44 200
    tai skaitā atalgojumi 21 540
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
16.00.00 13.400 Patentu valde  
    Ieņēmumi - kopā 419 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 419 000
    Izdevumi - kopā 419 000
    Uzturēšanas izdevumi 389 000
    Kārtējie izdevumi 389 000
    tai skaitā atalgojumi 170 035
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000
    kapitālie izdevumi 30 000
17.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 10 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 000
    Izdevumi - kopā 10 000
    Uzturēšanas izdevumi 10 000
    Subsīdijas un dotācijas 10 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 10 000
18.00.00 14.150 Zaudējumu atlīdzībai nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšanai
 
    Ieņēmumi - kopā 158 080
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 080
    Izdevumi - kopā 158 080
    Uzturēšanas izdevumi 158 080
    Kārtējie izdevumi 158 080
    tai skaitā atalgojumi 20 608
23.00.00 08.290 Dotācija Latvijas Čigānu nacionālajai kultūras biedrībai  
    Ieņēmumi - kopā 10 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 000
    Izdevumi - kopā 10 000
    Uzturēšanas izdevumi 10 000
    Subsīdijas un dotācijas 10 000
       
    21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 
    Ieņēmumi - kopā 8 075 422
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 056 646
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 018 776
    Izdevumi - kopā 8 075 422
    Uzturēšanas izdevumi 6 838 251
    Kārtējie izdevumi 6 092 762
    tai skaitā atalgojumi 2 474 313
    Subsīdijas un dotācijas 745 489
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 196 440
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 237 171
    kapitālie izdevumi 207 171
    investīcijas 1 030 000
01.00.00 07.010 Nozaru vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 020 476
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 016 476
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 000
    Izdevumi - kopā 1 020 476
    Uzturēšanas izdevumi 965 276
    Kārtējie izdevumi 965 276
    tai skaitā atalgojumi 369 175
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 55 200
    kapitālie izdevumi 55 200
02.00.00 07.000 Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana  
    Ieņēmumi - kopā 2 014 325
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 773 806
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 240 519
    Izdevumi - kopā 2 014 325
    Uzturēšanas izdevumi 1 972 680
    Kārtējie izdevumi 1 972 680
    tai skaitā atalgojumi 987 231
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 41 645
    kapitālie izdevumi 41 645
02.01.00 07.320 Vides politikas līdzekļu pilnveidošana  
    Ieņēmumi - kopā 129 522
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 129 522
    Izdevumi - kopā 129 522
    Uzturēšanas izdevumi 120 717
    Kārtējie izdevumi 120 717
    tai skaitā atalgojumi 21 794
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 805
    kapitālie izdevumi 8 805
02.02.00 07.010 Vides valsts inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 235 046
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 214 805
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 241
    Izdevumi - kopā 235 046
    Uzturēšanas izdevumi 230 046
    Kārtējie izdevumi 230 046
    tai skaitā atalgojumi 124 461
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
02.03.00 07.010 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs  
    Ieņēmumi - kopā 63 418
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 236
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 182
    Izdevumi - kopā 63 418
    Uzturēšanas izdevumi 56 918
    Kārtējie izdevumi 56 918
    tai skaitā atalgojumi 28 348
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 500
    kapitālie izdevumi 6 500
02.04.00 07.320 Vides politikas realizācija reģionos  
    Ieņēmumi - kopā 1 316 688
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 131 582
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 185 106
    Izdevumi - kopā 1 316 688
    Uzturēšanas izdevumi 1 308 088
    Kārtējie izdevumi 1 308 088
    tai skaitā atalgojumi 685 761
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 600
    kapitālie izdevumi 8 600
02.05.00 07.320 Dabas aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 269 651
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 240 661
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 28 990
    Izdevumi - kopā 269 651
    Uzturēšanas izdevumi 256 911
    Kārtējie izdevumi 256 911
    tai skaitā atalgojumi 126 867
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 740
    kapitālie izdevumi 12 740
03.00.00 07.000 Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 945 644
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 732 644
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 213 000
    Izdevumi - kopā 945 644
    Uzturēšanas izdevumi 636 434
    Kārtējie izdevumi 636 434
    tai skaitā atalgojumi 186 294
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 309 210
    kapitālie izdevumi 29 210
    investīcijas 280 000
03.01.00 07.010 Vides datu nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 774 162
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 561 162
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 213 000
    Izdevumi - kopā 774 162
    Uzturēšanas izdevumi 471 112
    Kārtējie izdevumi 471 112
    tai skaitā atalgojumi 152 309
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 303 050
    kapitālie izdevumi 23 050
    investīcijas 280 000
03.02.00 07.320 Vides monitorings un kadastri  
    Ieņēmumi - kopā 171 482
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 171 482
    Izdevumi - kopā 171 482
    Uzturēšanas izdevumi 165 322
    Kārtējie izdevumi 165 322
    tai skaitā atalgojumi 33 985
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 160
    kapitālie izdevumi 6 160
04.00.00 13.610 Reģionālās attīstības plānošana un administratīvi teritoriālā reforma
 
    Ieņēmumi - kopā 353 690
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 353 690
    Izdevumi - kopā 353 690
    Uzturēšanas izdevumi 337 653
    Kārtējie izdevumi 335 653
    tai skaitā atalgojumi 56 280
    Subsīdijas un dotācijas 2 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 037
    kapitālie izdevumi 16 037
04.01.00 13.610 Reģionālās attīstības plānošana  
    Ieņēmumi - kopā 284 756
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 284 756
    Izdevumi - kopā 284 756
    Uzturēšanas izdevumi 277 756
    Kārtējie izdevumi 275 756
    tai skaitā atalgojumi 44 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 000
    kapitālie izdevumi 7 000
04.02.00 13.610 Administratīvi teritoriālā reforma  
    Ieņēmumi - kopā 68 934
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 934
    Izdevumi - kopā 68 934
    Uzturēšanas izdevumi 59 897
    Kārtējie izdevumi 59 897
    tai skaitā atalgojumi 12 280
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 037
    kapitālie izdevumi 9 037
05.00.00 13.410 Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 1 663 619
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 413 619
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 250 000
    Izdevumi - kopā 1 663 619
    Uzturēšanas izdevumi 888 619
    Kārtējie izdevumi 888 619
    tai skaitā atalgojumi 462 449
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 775 000
    kapitālie izdevumi 25 000
    investīcijas 750 000
06.00.00 13.210 Tūrisma attīstība  
    Ieņēmumi - kopā 175 176
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 175 176
    Izdevumi - kopā 175 176
    Uzturēšanas izdevumi 172 176
    Kārtējie izdevumi 167 176
    tai skaitā atalgojumi 4 680
    Subsīdijas un dotācijas 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
06.01.00 13.210 Tūrisma politikas izstrāde  
    Ieņēmumi - kopā 13 434
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 434
    Izdevumi - kopā 13 434
    Uzturēšanas izdevumi 13 434
    Kārtējie izdevumi 13 434
06.02.00 13.210 Tūrisma politikas īstenošana  
    Ieņēmumi - kopā 161 742
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 742
    Izdevumi - kopā 161 742
    Uzturēšanas izdevumi 158 742
    Kārtējie izdevumi 153 742
    tai skaitā atalgojumi 4 680
    Subsīdijas un dotācijas 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
07.00.00 11.100 Zemes dzīļu racionāla izmantošana  
    Ieņēmumi - kopā 469 895
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 278 895
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 191 000
    Izdevumi - kopā 469 895
    Uzturēšanas izdevumi 463 695
    Kārtējie izdevumi 463 695
    tai skaitā atalgojumi 189 995
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 200
    kapitālie izdevumi 6 200
08.00.00 11.300 Būvniecība  
    Ieņēmumi - kopā 386 178
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 276 178
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 110 000
    Izdevumi - kopā 386 178
    Uzturēšanas izdevumi 358 178
    Kārtējie izdevumi 358 178
    tai skaitā atalgojumi 158 460
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 28 000
    kapitālie izdevumi 28 000
08.01.00 11.300 Būvniecības stratēģijas realizācija  
    Ieņēmumi - kopā 98 966
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 98 966
    Izdevumi - kopā 98 966
    Uzturēšanas izdevumi 95 966
    Kārtējie izdevumi 95 966
    tai skaitā atalgojumi 16 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
08.02.00 11.300 Valsts būvinspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 287 212
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 177 212
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 110 000
    Izdevumi - kopā 287 212
    Uzturēšanas izdevumi 262 212
    Kārtējie izdevumi 262 212
    tai skaitā atalgojumi 142 460
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 000
    kapitālie izdevumi 25 000
09.00.00 08.200 Dotācijas  
    Ieņēmumi - kopā 463 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 463 000
    Izdevumi - kopā 463 000
    Uzturēšanas izdevumi 463 000
    Subsīdijas un dotācijas 463 000
09.01.00 08.290 Lībiešu krasts  
    Ieņēmumi - kopā 33 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 33 000
    Izdevumi - kopā 33 000
    Uzturēšanas izdevumi 33 000
    Subsīdijas un dotācijas 33 000
09.02.00 08.270 Rīgas Zooloģiskais dārzs  
    Ieņēmumi - kopā 430 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 430 000
    Izdevumi - kopā 430 000
    Uzturēšanas izdevumi 430 000
    Subsīdijas un dotācijas 430 000
10.00.00 01.150 Pašvaldību darbības pārraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 78 209
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 78 209
    Izdevumi - kopā 78 209
    Uzturēšanas izdevumi 75 330
    Kārtējie izdevumi 75 330
    tai skaitā atalgojumi 22 656
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 879
    kapitālie izdevumi 2 879
11.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 196 440
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 196 440
    Izdevumi - kopā 196 440
    Uzturēšanas izdevumi 196 440
    Subsīdijas un dotācijas 196 440
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 196 440
12.00.00 07.000 Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana  
    Ieņēmumi - kopā 308 770
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 298 513
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 257
    Izdevumi - kopā 308 770
    Uzturēšanas izdevumi 308 770
    Kārtējie izdevumi 229 721
    tai skaitā atalgojumi 37 093
    Subsīdijas un dotācijas 79 049
12.01.00 07.310 Valsts uzņēmums "Radons"  
    Ieņēmumi - kopā 81 541
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 71 284
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 257
    Izdevumi - kopā 81 541
    Uzturēšanas izdevumi 81 541
    Kārtējie izdevumi 81 541
    tai skaitā atalgojumi 37 093
12.02.00 07.310 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumi  
    Ieņēmumi - kopā 148 180
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 180
    Izdevumi - kopā 148 180
    Uzturēšanas izdevumi 148 180
    Kārtējie izdevumi 148 180
12.03.00 07.310 Salaspils kodolreaktora uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 79 049
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 049
    Izdevumi - kopā 79 049
    Uzturēšanas izdevumi 79 049
    Subsīdijas un dotācijas 79 049
    22. Kultūras ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 16 805 497
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 900 460
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 905 037
    Izdevumi - kopā 16 805 497
    Uzturēšanas izdevumi 14 257 768
    Kārtējie izdevumi 10 479 409
    tai skaitā atalgojumi 4 749 321
    Subsīdijas un dotācijas 3 778 359
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 14 980
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 547 729
    kapitālie izdevumi 869 729
    investīcijas 1 678 000
01.00.00 08.200 Kultūra  
    Ieņēmumi - kopā 10 443 926
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 024 844
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 419 082
    Izdevumi - kopā 10 443 926
    Uzturēšanas izdevumi 8 761 951
    Kārtējie izdevumi 5 834 460
    tai skaitā atalgojumi 1 788 758
    Subsīdijas un dotācijas 2 927 491
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 400
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 681 975
    kapitālie izdevumi 669 975
    investīcijas 1 012 000
01.01.00 08.220 Muzeji  
    Ieņēmumi - kopā 3 079 120
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 680 809
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 398 311
    Izdevumi - kopā 3 079 120
    Uzturēšanas izdevumi 2 169 145
    Kārtējie izdevumi 2 169 045
    tai skaitā atalgojumi 1 037 840
    Subsīdijas un dotācijas 100
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 100
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 909 975
    kapitālie izdevumi 619 975
    investīcijas 290 000
01.02.00 08.210 Bibliotēkas  
    Ieņēmumi - kopā 1 489 478
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 452 063
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 415
    Izdevumi - kopā 1 489 478
    Uzturēšanas izdevumi 1 129 478
    Kārtējie izdevumi 1 129 478
    tai skaitā atalgojumi 537 584
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 360 000
    investīcijas 360 000
01.03.00 08.240 Teātri un filharmonija  
    Ieņēmumi - kopā 1 842 994
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 842 994
    Izdevumi - kopā 1 842 994
    Uzturēšanas izdevumi 1 842 994
    Subsīdijas un dotācijas 1 842 994
01.04.00 08.250 Kultūras pasākumi un mākslas darbu iegāde  
    Ieņēmumi - kopā 544 640
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 544 640
    Izdevumi - kopā 544 640
    Uzturēšanas izdevumi 544 640
    Subsīdijas un dotācijas 544 640
01.06.00 08.270 Pārējās kultūras iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 449 432
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 376 076
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 73 356
    Izdevumi - kopā 449 432
    Uzturēšanas izdevumi 449 432
    Kārtējie izdevumi 379 321
    tai skaitā atalgojumi 213 334
    Subsīdijas un dotācijas 70 111
01.07.00 08.290 Dotācijas kultūras biedrību un kultūras pasākumu finansēšanai  
    Ieņēmumi - kopā 82 122
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 82 122
    Izdevumi - kopā 82 122
    Uzturēšanas izdevumi 82 122
    Subsīdijas un dotācijas 82 122
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 300
01.10.00 08.250 Okupācijas muzeja fonds  
    Ieņēmumi - kopā 38 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 000
    Izdevumi - kopā 38 000
    Uzturēšanas izdevumi 38 000
    Kārtējie izdevumi 38 000
01.12.00 08.210 Bibliotēku informācijas tīkla konsorcijs  
    Ieņēmumi - kopā 362 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 362 000
    Izdevumi - kopā 362 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 362 000
    investīcijas 362 000
01.13.00 08.250 Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija un uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
    Izdevumi - kopā 50 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
    kapitālie izdevumi 50 000
01.15.00 08.250 Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam  
    Ieņēmumi - kopā 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
    Izdevumi - kopā 5 000
    Uzturēšanas izdevumi 5 000
    Subsīdijas un dotācijas 5 000
01.16.00 08.000 Dotācija Kultūrkapitāla fondam  
    Ieņēmumi - kopā 367 524
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 367 524
    Izdevumi - kopā 367 524
    Uzturēšanas izdevumi 367 524
    Subsīdijas un dotācijas 367 524
01.17.00 08.240 Latvijas Nacionālā opera  
    Ieņēmumi - kopā 2 112 885
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 202 885
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 910 000
    Izdevumi - kopā 2 112 885
    Uzturēšanas izdevumi 2 112 885
    Kārtējie izdevumi 2 112 885
01.18.00 08.250 Latvijas līdzdalība Venēcijas 48. mākslas biennālē 1999.gadā  
    Ieņēmumi - kopā 5 731
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 731
    Izdevumi - kopā 5 731
    Uzturēšanas izdevumi 5 731
    Kārtējie izdevumi 5 731
01.20.00 08.250 Dotācija Tautas frontes muzejam  
    Ieņēmumi - kopā 15 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 000
    Izdevumi - kopā 15 000
    Uzturēšanas izdevumi 15 000
    Subsīdijas un dotācijas 15 000
02.00.00 04.000 Izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 5 233 380
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 785 179
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 448 201
    Izdevumi - kopā 5 233 380
    Uzturēšanas izdevumi 4 615 076
    Kārtējie izdevumi 4 264 413
    tai skaitā atalgojumi 2 764 110
    Subsīdijas un dotācijas 350 663
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 580
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 618 304
    kapitālie izdevumi 52 304
    investīcijas 566 000
02.01.00 04.220 Profesionālā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 3 276 146
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 105 115
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 171 031
    Izdevumi - kopā 3 276 146
    Uzturēšanas izdevumi 2 701 842
    Kārtējie izdevumi 2 479 752
    tai skaitā atalgojumi 1 491 470
    Subsīdijas un dotācijas 222 090
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 574 304
    kapitālie izdevumi 8 304
    investīcijas 566 000
02.02.00 04.310 Augstākā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 1 608 187
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 342 279
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 265 908
    Izdevumi - kopā 1 608 187
    Uzturēšanas izdevumi 1 564 187
    Kārtējie izdevumi 1 435 614
    tai skaitā atalgojumi 1 015 565
    Subsīdijas un dotācijas 128 573
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 580
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 44 000
    kapitālie izdevumi 44 000
02.03.00 04.421 Interešu izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 303 397
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 303 397
    Izdevumi - kopā 303 397
    Uzturēšanas izdevumi 303 397
    Kārtējie izdevumi 303 397
    tai skaitā atalgojumi 236 863
02.05.00 04.631 Metodiskais darbs  
    Ieņēmumi - kopā 45 650
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 388
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 262
    Izdevumi - kopā 45 650
    Uzturēšanas izdevumi 45 650
    Kārtējie izdevumi 45 650
    tai skaitā atalgojumi 20 212
03.00.00 08.500 Kino  
    Ieņēmumi - kopā 551 305
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 513 551
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 754
    Izdevumi - kopā 551 305
    Uzturēšanas izdevumi 543 305
    Kārtējie izdevumi 57 100
    tai skaitā atalgojumi 33 804
    Subsīdijas un dotācijas 486 205
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000
    kapitālie izdevumi 8 000
03.01.00 08.510 Hronikālo filmu uzņemšana  
    Ieņēmumi - kopā 66 435
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 435
    Izdevumi - kopā 66 435
    Uzturēšanas izdevumi 66 435
    Subsīdijas un dotācijas 66 435
03.02.00 08.520 Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana  
    Ieņēmumi - kopā 230 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 700
    Izdevumi - kopā 230 700
    Uzturēšanas izdevumi 230 700
    Subsīdijas un dotācijas 230 700
03.03.00 08.530 Filmu uzņemšana, kino pasākumi un iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 254 170
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 216 416
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 754
    Izdevumi - kopā 254 170
    Uzturēšanas izdevumi 246 170
    Kārtējie izdevumi 57 100
    tai skaitā atalgojumi 33 804
    Subsīdijas un dotācijas 189 070
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000
    kapitālie izdevumi 8 000
04.00.00 08.010 Kultūras lietu pārvalde un vadība  
    Ieņēmumi - kopā 576 886
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 576 886
    Izdevumi - kopā 576 886
    Uzturēšanas izdevumi 337 436
    Kārtējie izdevumi 323 436
    tai skaitā atalgojumi 162 649
    Subsīdijas un dotācijas 14 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 14 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 239 450
    kapitālie izdevumi 139 450
    investīcijas 100 000
04.01.00 08.010 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 460 089
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 460 089
    Izdevumi - kopā 460 089
    Uzturēšanas izdevumi 220 639
    Kārtējie izdevumi 220 639
    tai skaitā atalgojumi 110 012
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 239 450
    kapitālie izdevumi 139 450
    investīcijas 100 000
04.02.00 08.010 Valsts kultūras inspektori  
    Ieņēmumi - kopā 68 135
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 135
    Izdevumi - kopā 68 135
    Uzturēšanas izdevumi 68 135
    Kārtējie izdevumi 68 135
    tai skaitā atalgojumi 52 637
04.03.00 08.010 Valsts nozīmes datu pārraides tīkls  
    Ieņēmumi - kopā 34 662
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 662
    Izdevumi - kopā 34 662
    Uzturēšanas izdevumi 34 662
    Kārtējie izdevumi 34 662
04.04.00 08.010 Līdzdalība Eiropas Savienības programmā "Leonardo da Vinci"  
    Ieņēmumi - kopā 14 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 000
    Izdevumi - kopā 14 000
    Uzturēšanas izdevumi 14 000
    Subsīdijas un dotācijas 14 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 14 000
       
    23. Valsts zemes dienests  
    Ieņēmumi - kopā 13 854 081
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 664 081
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 190 000
    Izdevumi - kopā 13 854 081
    Uzturēšanas izdevumi 12 328 283
    Kārtējie izdevumi 12 231 176
    tai skaitā atalgojumi 7 675 814
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 97 107
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 525 798
    kapitālie izdevumi 1 055 798
    investīcijas 470 000
01.00.00 10.120 Vispārējā vadība  
    Ieņēmumi - kopā 2 049 790
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 049 790
    Izdevumi - kopā 2 049 790
    Uzturēšanas izdevumi 2 049 790
    Kārtējie izdevumi 2 049 790
    tai skaitā atalgojumi 1 549 485
02.00.00 10.120 Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi
 
    Ieņēmumi - kopā 1 982 714
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 982 714
    Izdevumi - kopā 1 982 714
    Uzturēšanas izdevumi 1 962 714
    Kārtējie izdevumi 1 962 714
    tai skaitā atalgojumi 1 162 567
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 000
    kapitālie izdevumi 20 000
03.00.00 10.120 Datorizētie valsts nekustamā īpašuma un adresu reģistri, valsts kartogrāfijas sistēmas izveide
 
    Ieņēmumi - kopā 470 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 470 000
    Izdevumi - kopā 470 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 470 000
    investīcijas 470 000
04.00.00 10.120 Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana  
    Ieņēmumi - kopā 1 161 577
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 161 577
    Izdevumi - kopā 1 161 577
    Uzturēšanas izdevumi 981 577
    Kārtējie izdevumi 981 577
    tai skaitā atalgojumi 624 439
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 180 000
    kapitālie izdevumi 180 000
05.00.00 10.120 Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi
 
    Ieņēmumi - kopā 8 190 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 190 000
    Izdevumi - kopā 8 190 000
    Uzturēšanas izdevumi 7 334 202
    Kārtējie izdevumi 7 237 095
    tai skaitā atalgojumi 4 339 323
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 97 107
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 855 798
    kapitālie izdevumi 855 798
       
    24. Valsts kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 1 254 628
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 154 628
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 100 000
    Izdevumi - kopā 1 254 628
    Uzturēšanas izdevumi 1 212 470
    Kārtējie izdevumi 1 211 670
    tai skaitā atalgojumi 761 194
    Subsīdijas un dotācijas 800
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 800
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 158
    kapitālie izdevumi 42 158
01.00.00 01.012 Valsts kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 1 254 628
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 154 628
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 100 000
    Izdevumi - kopā 1 254 628
    Uzturēšanas izdevumi 1 212 470
    Kārtējie izdevumi 1 211 670
    tai skaitā atalgojumi 761 194
    Subsīdijas un dotācijas 800
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 800
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 158
    kapitālie izdevumi 42 158
       
    28. Augstākā tiesa  
    Ieņēmumi - kopā 741 295
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 741 295
    Izdevumi - kopā 741 295
    Uzturēšanas izdevumi 737 095
    Kārtējie izdevumi 737 095
    tai skaitā atalgojumi 513 553
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 200
    kapitālie izdevumi 4 200
01.00.00 03.210 Tiesa  
    Ieņēmumi - kopā 741 295
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 741 295
    Izdevumi - kopā 741 295
    Uzturēšanas izdevumi 737 095
    Kārtējie izdevumi 737 095
    tai skaitā atalgojumi 513 553
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 200
    kapitālie izdevumi 4 200
    30. Satversmes tiesa  
    Ieņēmumi - kopā 348 641
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 332 671
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 970
    Izdevumi - kopā 348 641
    Uzturēšanas izdevumi 305 141
    Kārtējie izdevumi 305 141
    tai skaitā atalgojumi 166 418
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 43 500
    kapitālie izdevumi 43 500
01.00.00 03.200 Tiesa  
    Ieņēmumi - kopā 348 641
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 332 671
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 970
    Izdevumi - kopā 348 641
    Uzturēšanas izdevumi 305 141
    Kārtējie izdevumi 305 141
    tai skaitā atalgojumi 166 418
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 43 500
    kapitālie izdevumi 43 500
       
    32. Prokuratūra  
    Ieņēmumi - kopā 6 453 639
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 433 639
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 000
    Izdevumi - kopā 6 453 639
    Uzturēšanas izdevumi 5 920 337
    Kārtējie izdevumi 5 920 337
    tai skaitā atalgojumi 3 990 355
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 533 302
    kapitālie izdevumi 533 302
01.00.00 03.220 Prokuratūras iestāžu uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 6 208 402
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 188 402
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 000
    Izdevumi - kopā 6 208 402
    Uzturēšanas izdevumi 5 766 342
    Kārtējie izdevumi 5 766 342
    tai skaitā atalgojumi 3 897 250
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 442 060
    kapitālie izdevumi 442 060
02.00.00 03.220 Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana  
    Ieņēmumi - kopā 245 237
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 245 237
    Izdevumi - kopā 245 237
     Uzturēšanas izdevumi 153 995
    Kārtējie izdevumi 153 995
    tai skaitā atalgojumi 93 105
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 91 242
    kapitālie izdevumi 91 242
       
    35. Centrālā vēlēšanu komisija  
    Ieņēmumi - kopā 898 295
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 898 295
    Izdevumi - kopā 898 295
     Uzturēšanas izdevumi 895 795
    Kārtējie izdevumi 895 795
    tai skaitā atalgojumi 434 804
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
    kapitālie izdevumi 2 500
01.00.00 01.530 Vispārēja vadība  
    Ieņēmumi - kopā 75 545
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 545
    Izdevumi - kopā 75 545
     Uzturēšanas izdevumi 73 045
    Kārtējie izdevumi 73 045
    tai skaitā atalgojumi 32 610
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
    kapitālie izdevumi 2 500
04.00.00 01.530 Tautas nobalsošanas sarīkošanai par likumu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""
 
    Ieņēmumi - kopā 822 750
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 822 750
    Izdevumi - kopā 822 750
     Uzturēšanas izdevumi 822 750
    Kārtējie izdevumi 822 750
    tai skaitā atalgojumi 402 194
       
    37. Centrālā zemes komisija  
    Ieņēmumi - kopā 50 953
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 953
    Izdevumi - kopā 50 953
     Uzturēšanas izdevumi 50 953
    Kārtējie izdevumi 50 953
    tai skaitā atalgojumi 35 331
01.00.00 10.120 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā  
    Ieņēmumi - kopā 50 953
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 953
    Izdevumi - kopā 50 953
     Uzturēšanas izdevumi 50 953
    Kārtējie izdevumi 50 953
    tai skaitā atalgojumi 35 331
       
    44. Satversmes aizsardzības birojs  
    Ieņēmumi - kopā 781 673
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 781 673
    Izdevumi - kopā 781 673
     Uzturēšanas izdevumi 781 673
    Kārtējie izdevumi 781 673
01.00.00 03.000 Satversmes aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 781 673
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 781 673
    Izdevumi - kopā 781 673
     Uzturēšanas izdevumi 781 673
    Kārtējie izdevumi 781 673
       
    47. Radio un televīzija  
    Ieņēmumi - kopā 6 486 604
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 486 604
    Izdevumi - kopā 6 486 604
     Uzturēšanas izdevumi 6 481 104
    Kārtējie izdevumi 140 382
    tai skaitā atalgojumi 81 324
    Subsīdijas un dotācijas 6 340 722
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 11 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 500
    kapitālie izdevumi 5 500
01.00.00 08.313 Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 145 882
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 145 882
    Izdevumi - kopā 145 882
     Uzturēšanas izdevumi 140 382
    Kārtējie izdevumi 140 382
    tai skaitā atalgojumi 81 324
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 500
    kapitālie izdevumi 5 500
02.00.00 08.311 Radio programmas veidošana un izplatīšana  
    Ieņēmumi - kopā 2 343 803
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 343 803
    Izdevumi - kopā 2 343 803
     Uzturēšanas izdevumi 2 343 803
    Subsīdijas un dotācijas 2 343 803
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 11 000
03.00.00 08.312 Televīzija  
    Ieņēmumi - kopā 3 996 919
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 996 919
    Izdevumi - kopā 3 996 919
     Uzturēšanas izdevumi 3 996 919
    Subsīdijas un dotācijas 3 996 919
03.01.00 08.312 Programmu sagatavošana un realizācija  
    Ieņēmumi - kopā 3 896 919
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 896 919
    Izdevumi - kopā 3 896 919
     Uzturēšanas izdevumi 3 896 919
    Subsīdijas un dotācijas 3 896 919
03.02.00 08.312 Surdotulkojumu realizācija  
    Ieņēmumi - kopā 40 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 000
    Izdevumi - kopā 40 000
     Uzturēšanas izdevumi 40 000
    Subsīdijas un dotācijas 40 000
03.03.00 08.312 Reģionālās televīzijas  
    Ieņēmumi - kopā 60 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 000
    Izdevumi - kopā 60 000
     Uzturēšanas izdevumi 60 000
    Subsīdijas un dotācijas 60 000
       
    48. Valsts cilvēktiesību birojs  
    Ieņēmumi - kopā 97 907
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 907
    Izdevumi - kopā 97 907
     Uzturēšanas izdevumi 97 907
    Kārtējie izdevumi 97 907
    tai skaitā atalgojumi 43 050
01.00.00 01.410 Valsts cilvēktiesību birojs  
    Ieņēmumi - kopā 97 907
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 907
    Izdevumi - kopā 97 907
     Uzturēšanas izdevumi 97 907
    Kārtējie izdevumi 97 907
    tai skaitā atalgojumi 43 050
       
    50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
 
    Ieņēmumi - kopā 616 209
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 616 209
    Izdevumi - kopā 616 209
     Uzturēšanas izdevumi 607 740
    Kārtējie izdevumi 197 740
    tai skaitā atalgojumi 89 030
    Subsīdijas un dotācijas 410 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 469
    kapitālie izdevumi 8 469
01.00.00 01.120 Starptautisko palīdzības programmu koordinācija  
    Ieņēmumi - kopā 75 766
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 766
    Izdevumi - kopā 75 766
     Uzturēšanas izdevumi 75 766
    Kārtējie izdevumi 75 766
    tai skaitā atalgojumi 36 830
02.00.00 01.120 Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība ar starptautiskajām finansu institūcijām
 
    Ieņēmumi - kopā 130 443
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 130 443
    Izdevumi - kopā 130 443
     Uzturēšanas izdevumi 121 974
    Kārtējie izdevumi 121 974
    tai skaitā atalgojumi 52 200
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 469
    kapitālie izdevumi 8 469
03.00.00 01.120 Pasaules bankas Lauku attīstības projekta valsts atbalsts  
    Ieņēmumi - kopā 410 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 410 000
    Izdevumi - kopā 410 000
     Uzturēšanas izdevumi 410 000
    Subsīdijas un dotācijas 410 000
       
    51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts
 
    Ieņēmumi - kopā 535 443
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 535 443
    Izdevumi - kopā 535 443
     Uzturēšanas izdevumi 501 789
    Kārtējie izdevumi 501 789
    tai skaitā atalgojumi 165 807
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 654
    kapitālie izdevumi 33 654
01.00.00 01.120 Sekretariāts  
    Ieņēmumi - kopā 70 079
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 079
    Izdevumi - kopā 70 079
     Uzturēšanas izdevumi 55 955
    Kārtējie izdevumi 55 955
    tai skaitā atalgojumi 20 002
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 124
    kapitālie izdevumi 14 124
02.00.00   Valsts pārvaldes reforma  
    Ieņēmumi - kopā 249 286
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 249 286
    Izdevumi - kopā 249 286
     Uzturēšanas izdevumi 235 477
    Kārtējie izdevumi 235 477
    tai skaitā atalgojumi 98 884
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 809
    kapitālie izdevumi 13 809
02.01.00 01.110 Valsts pārvaldes reformas vadība  
    Ieņēmumi - kopā 47 685
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 685
    Izdevumi - kopā 47 685
     Uzturēšanas izdevumi 43 117
    Kārtējie izdevumi 43 117
    tai skaitā atalgojumi 21 537
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 568
    kapitālie izdevumi 4 568
02.02.00 01.410 Civildienests  
    Ieņēmumi - kopā 77 379
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 379
    Izdevumi - kopā 77 379
     Uzturēšanas izdevumi 74 379
    Kārtējie izdevumi 74 379
    tai skaitā atalgojumi 30 541
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
02.03.00 04.410 Ierēdņu apmācība  
    Ieņēmumi - kopā 64 807
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 64 807
    Izdevumi - kopā 64 807
     Uzturēšanas izdevumi 64 807
    Kārtējie izdevumi 64 807
    tai skaitā atalgojumi 23 937
02.04.00 04.410 Valsts administrācijas skola  
    Ieņēmumi - kopā 59 415
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 59 415
    Izdevumi - kopā 59 415
     Uzturēšanas izdevumi 53 174
    Kārtējie izdevumi 53 174
    tai skaitā atalgojumi 22 869
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 241
    kapitālie izdevumi 6 241
03.00.00 01.150 Pašvaldību darbības pārraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 90 485
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 485
    Izdevumi - kopā 90 485
     Uzturēšanas izdevumi 84 764
    Kārtējie izdevumi 84 764
    tai skaitā atalgojumi 28 601
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 721
    kapitālie izdevumi 5 721
04.00.00 13.610 Administratīvi teritoriāla reforma  
    Ieņēmumi - kopā 125 593
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 125 593
    Izdevumi - kopā 125 593
     Uzturēšanas izdevumi 125 593
    Kārtējie izdevumi 125 593
    tai skaitā atalgojumi 18 320
    62. Mērķdotācijas pašvaldībām  
    Ieņēmumi - kopā 92 888 374
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 888 374
    Izdevumi - kopā 92 888 374
     Uzturēšanas izdevumi 83 765 374
    Subsīdijas un dotācijas 83 765 374
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 123 000
    investīcijas 9 123 000
01.00.00 14.351 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem  
    Ieņēmumi - kopā 16 333 687
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 333 687
    Izdevumi - kopā 16 333 687
     Uzturēšanas izdevumi 16 333 687
    Subsīdijas un dotācijas 16 333 687
02.00.00 14.352 Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 
    Ieņēmumi - kopā 189 705
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 189 705
    Izdevumi - kopā 189 705
     Uzturēšanas izdevumi 189 705
    Subsīdijas un dotācijas 189 705
03.00.00 14.353 Mērķdotācijas investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām
 
    Ieņēmumi - kopā 9 123 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 123 000
    Izdevumi - kopā 9 123 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 123 000
    investīcijas 9 123 000
04.00.00 14.354 Mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai
 
    Ieņēmumi - kopā 350 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 350 000
    Izdevumi - kopā 350 000
     Uzturēšanas izdevumi 350 000
    Subsīdijas un dotācijas 350 000
05.00.00 14.351 Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 
    Ieņēmumi - kopā 66 791 982
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 791 982
    Izdevumi - kopā 66 791 982
     Uzturēšanas izdevumi 66 791 982
    Subsīdijas un dotācijas 66 791 982
16.00.00 14.351 Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kristīgās mācības un ētikas programmai
 
    Ieņēmumi - kopā 100 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000
    Izdevumi - kopā 100 000
     Uzturēšanas izdevumi 100 000
    Subsīdijas un dotācijas 100 000
       
    64. Dotācija pašvaldībām  
    Ieņēmumi - kopā 9 123 010
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 123 010
    Izdevumi - kopā 9 123 010
     Uzturēšanas izdevumi 9 123 010
    Subsīdijas un dotācijas 9 123 010
01.00.00 14.341 Dotācija Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam  
    Ieņēmumi - kopā 6 103 010
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 103 010
    Izdevumi - kopā 6 103 010
     Uzturēšanas izdevumi 6 103 010
    Subsīdijas un dotācijas 6 103 010
04.00.00 14.341 Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei  
    Ieņēmumi - kopā 170 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 170 000
    Izdevumi - kopā 170 000
     Uzturēšanas izdevumi 170 000
    Subsīdijas un dotācijas 170 000
05.00.00 14.341 Dotācija iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācijai
 
    Ieņēmumi - kopā 2 850 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 850 000
    Izdevumi - kopā 2 850 000
     Uzturēšanas izdevumi 2 850 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 850 000

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam""
5. pielikums

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods Funkciju klasifikācijas kods   Ls
    Ieņēmumi - kopā 732 871 551
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 698 124 288
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 34 747 263
    Izdevumi - kopā 824 566 386
     Uzturēšanas izdevumi 775 772 753
    Kārtējie izdevumi 84 728 591
    tajā skaitā atalgojumi 13 936 016
       
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2 967 619
    Subsīdijas un dotācijas 688 076 543
    tajā skaitā iemaksas valsts pamatbudžetā 10 938 476
    tajā skaitā izdevumi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"
7 138 000
    tajā skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 84 198
    tajā skaitā dotācija valsts pamatbudžetam sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai
1 201 200
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 793 633
    kapitālie izdevumi 16 279 929
    investīcijas 32 513 704
    Tīrie aizdevumi 3 750 750
    Fiskālā bilance -95 445 585
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 78 216 127
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
17 229 458
       
    12. Ekonomikas ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 14 419 631
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 14 419 631
    Izdevumi - kopā 14 381 500
    Uzturēšanas izdevumi 14 295 500
    Kārtējie izdevumi 2 521 500
    tajā skaitā atalgojumi 405 940
    Subsīdijas un dotācijas 11 774 000
    tajā skaitā iemaksas valsts pamatbudžetā 4 636 000
    tajā skaitā izdevumi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"
7 138 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 000
    kapitālie izdevumi 86 000
    Fiskālā bilance 38 131
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-38 131
01.00.00 13.400 Valsts īpašuma privatizācijas fonds  
    Ieņēmumi - kopā 11 112 131
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 11 112 131
    ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas 10 572 131
    ieņēmumi no pašvaldību īpašuma privatizācijas 300 000
    ieņēmumi no citiem avotiem 240 000
    Izdevumi - kopā 11 774 000
     Uzturēšanas izdevumi 11 774 000
    Subsīdijas un dotācijas 11 774 000
    tajā skaitā iemaksas valsts pamatbudžeta 4 636 000
    tajā skaitā izdevumi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"
7 138 000
    no tiem  
    Īpaši atbalstāmo reģionu attīstībai 495 000
    Zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanai 5 000 000
    Latvijas Universitātes rekonstrukcijai 140 000
    Latvijas piedalīšanās ES trešajā daudzgadējā mazo un vidējo uzņēmumu programmā
323 000
    Latvijas eksporta finansiālā atbalsta programmai 120 000
    Investīciju piesaistīšanai un eksporta veicināšanai MVU tālākai attīstībai
437 000
    Latvijas un ES preču un pakalpojumu atbilstības novērtēšanas līguma (ECAA) un tā pielikumu izstrādāšanas, sagatavošanas un realizācijas nodrošināšanai
15 000
    Standartizācijas sistēmas izveidei un tas efektīvai ieviešanai 80 000
    Latvijas puses līdzekļi enerģētikas efektivitātes fonda turpmākās darbības un enerģētikas informācijas plūsmas nodrošināšanai Baltijas valstīs
108 000
    Enerģētikas, Kvalitātes nodrošināšanas, Tirgus uzraudzības un Ārējas tirdzniecības nacionālo programmu realizācijai
420 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
661 869
02.00.00 13.400 Centrālā dzīvojamo māju privatizācija  
    Ieņēmumi - kopā 3 307 500
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 307 500
    no dzīvojamo māju privatizācijas 3 307 500
    Izdevumi - kopā 2 607 500
     Uzturēšanas izdevumi 2 521 500
    Kārtējie izdevumi 2 521 500
    tajā skaitā atalgojumi 405 940
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 000
    kapitālie izdevumi 86 000
    Fiskālā bilance 700 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-700 000
       
    13. Finansu ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 3 299 200
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 299 200
    Izdevumi - kopā 1 023 718
    Uzturēšanas izdevumi 1 011 718
    Kārtējie izdevumi 686 718
    tajā skaitā atalgojumi 28 400
    Subsīdijas un dotācijas 325 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 000
    kapitālie izdevumi 12 000
    Fiskālā bilance 2 275 482
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu  izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-2 275 482
01.00.00 13.400 Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma
 
    Ieņēmumi - kopā 1 999 200
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 999 200
    atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 1 785 200
    naudas sodi 214 000
    Izdevumi - kopā 944 123
     Uzturēšanas izdevumi 944 123
    Kārtējie izdevumi 619 123
    Subsīdijas un dotācijas 325 000
    Fiskālā bilance 1 055 077
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 055 077
01.01.00 13.400 Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas garantijas fonds  
    Ieņēmumi - kopā 1 764 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 764 000
    atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 1 550 000
    naudas sodi 214 000
    Izdevumi - kopā 764 000
     Uzturēšanas izdevumi 764 000
    Kārtējie izdevumi 439 000
    Subsīdijas un dotācijas 325 000
    Fiskālā bilance 1 000 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 000 000
01.02.00 13.400 Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds
 
    Ieņēmumi - kopā 147 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 147 000
    atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 147 000
    Fiskālā bilance 147 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-147 000
01.03.00 13.400 Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse  
    Ieņēmumi - kopā 88 200
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 88 200
    atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 88 200
    Izdevumi - kopā 180 123
     Uzturēšanas izdevumi 180 123
    Kārtējie izdevumi 180 123
    Fiskālā bilance -91 923
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
91 923
02.00.00 13.400 Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana  
    Ieņēmumi - kopā 1 300 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 300 000
    vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu 500 000
    atskaitījumi no komercbankām 800 000
    Izdevumi - kopā 79 595
     Uzturēšanas izdevumi 67 595
    Kārtējie izdevumi 67 595
    tajā skaitā atalgojumi 28 400
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 000
    kapitālie izdevumi 12 000
    Fiskālā bilance 1 220 405
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 220 405
02.01.00 13.400 Noguldījumu garantiju fonds  
    Ieņēmumi - kopā 1 214 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 214 000
    vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu 466 890
    atskaitījumi no komercbankām 747 110
    Fiskālā bilance 1 214 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 214 000
02.02.00 13.400 Noguldījumu garantiju fonda pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 86 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 86 000
    vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu 33 110
    atskaitījumi no komercbankām 52 890
    Izdevumi - kopā 79 595
     Uzturēšanas izdevumi 67 595
    Kārtējie izdevumi 67 595
    tajā skaitā atalgojumi 28 400
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 000
    kapitālie izdevumi 12 000
    Fiskālā bilance 6 405
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-6 405
       
    15. Izglītības un zinātnes ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 2 289 706
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 289 706
    Izdevumi - kopā 2 294 956
     Uzturēšanas izdevumi 1 651 956
    Kārtējie izdevumi 809 583
    tajā skaitā atalgojumi 133 370
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 284 530
    Subsīdijas un dotācijas 557 843
    tajā skaitā iemaksas valsts pamatbudžeta 302 476
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 643 000
    kapitālie izdevumi 643 000
    Tīrie aizdevumi 3 750 750
    Fiskālā bilance -3 756 000
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 3 756 000
03.00.00 08.100 Sporta nodarbības un brīva laika pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 2 032 476
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 032 476
    Ieņēmumi no izlozēm un azartspēlēm 2 032 476
    Izdevumi - kopā 2 032 476
     Uzturēšanas izdevumi 1 391 476
    Kārtējie izdevumi 793 633
    tajā skaitā atalgojumi 127 030
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 40 000
    Subsīdijas un dotācijas 557 843
    tajā skaitā iemaksas valsts pamatbudžeta 302 476
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 641 000
    kapitālie izdevumi 641 000
04.00.00 04.650 Studējošo un studiju kreditēšana  
    Ieņēmumi - kopā 257 230
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 257 230
    valsts pamatbudžeta dotācija 257 230
    Izdevumi - kopā 262 480
     Uzturēšanas izdevumi 260 480
    Kārtējie izdevumi 15 950
    tajā skaitā atalgojumi 6 340
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 244 530
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
    Tīrie aizdevumi 3 750 750
    Valsts budžeta aizdevumi 3 756 000
    Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 250
    Fiskālā bilance -3 756 000
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 3 756 000
04.01.00 04.651 Studējošo kreditēšana  
    Izdevumi - kopā 5 250
     Uzturēšanas izdevumi 5 250
    Kārtējie izdevumi 5 250
    Tīrie aizdevumi 2 750 750
    Valsts budžeta aizdevumi 2 756 000
    Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 250
    Fiskālā bilance -2 756 000
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 2 756 000
04.02.00 04.652 Studiju kreditēšana  
    Tīrie aizdevumi 1 000 000
    Valsts budžeta aizdevumi 1 000 000
    Fiskālā bilance -1 000 000
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 1 000 000
04.03.00 04.650 Studējošo un studiju kreditēšanas administrēšana  
    Ieņēmumi - kopā 257 230
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 257 230
    valsts pamatbudžeta dotācija 257 230
    Izdevumi - kopā 257 230
     Uzturēšanas izdevumi 255 230
    Kārtējie izdevumi 10 700
    tajā skaitā atalgojumi 6 340
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 244 530
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
       
    16. Zemkopības ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 24 784 500
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 19 953 504
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 830 996
    Izdevumi - kopā 23 784 500
     Uzturēšanas izdevumi 21 864 305
    Kārtējie izdevumi 21 211 728
    tajā skaitā atalgojumi 8 621 000
    Subsīdijas un dotācijas 652 577
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 920 195
    kapitālie izdevumi 1 555 011
    investīcijas 365 184
    Fiskālā bilance 1 000 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 000 000
01.00.00 10.130 Zivju fonds  
    Ieņēmumi - kopā 784 500
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 784 500
    Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu 380 000
    Soda naudas par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem 65 000
    Maksa par makšķerēšanas kartēm 55 000
    Maksa par ūdenstilpju nomu 10 000
    Pārējie ieņēmumi 274 500
    Izdevumi - kopā 784 500
     Uzturēšanas izdevumi 700 577
    Kārtējie izdevumi 48 000
    Subsīdijas un dotācijas 652 577
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 83 923
    kapitālie izdevumi 12 223
    investīcijas 71 700
02.00.00 10.000 Mežsaimniecības attīstības fonds  
    Ieņēmumi - kopā 24 000 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 19 169 004
    Meža resursu realizācija, tajā skaitā: 18 919 004
    Celmu nauda 14 942 993
    Nomas maksa 301 213
    Izsoles, konkursi 3 674 798
    Naudas sodi 250 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 830 996
    Izdevumi - kopā 22 000 000
     Uzturēšanas izdevumi 20 163 728
    Kārtējie izdevumi 20 163 728
    tajā skaitā atalgojumi 8 621 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 836 272
    kapitālie izdevumi 1 542 788
    investīcijas 293 484
    Fiskālā bilance 2 000 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu
    izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 000 000
02.01.00 10.210 Mežu pārvalde un meža resursu realizācija  
    Ieņēmumi - kopā 21 489 260
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 17 358 264
    Meža resursu realizācija, tajā skaitā: 17 125 264
    Celmu nauda 13 149 253
    Nomas maksa 301 213
    Izsoles, konkursi 3 674 798
    Naudas sodi 233 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 130 996
    Izdevumi - kopā 20 489 260
     Uzturēšanas izdevumi 18 716 728
    Kārtējie izdevumi 18 716 728
    tajā skaitā atalgojumi 7 947 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 772 532
    kapitālie izdevumi 1 479 048
    investīcijas 293 484
    Fiskālā bilance 1 000 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 000 000
02.02.00 10.210 Mežierīcība  
    Ieņēmumi - kopā 1 000 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 300 000
    Meža resursu realizācija, tajā skaitā: 300 000
    Celmu nauda 300 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 700 000
    Izdevumi - kopā 1 000 000
     Uzturēšanas izdevumi 950 000
    Kārtējie izdevumi 950 000
    tajā skaitā atalgojumi 550 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
    kapitālie izdevumi 50 000
02.03.00 10.210 Vides aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 90 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 90 000
    Meža resursu realizācija, tajā skaitā: 90 000
    Celmu nauda 90 000
    Izdevumi - kopā 90 000
     Uzturēšanas izdevumi 90 000
    Kārtējie izdevumi 90 000
    tajā skaitā atalgojumi 49 000
02.04.00 10.210 Valsts meža un medību inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 120 740
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 120 740
    Meža resursu realizācija, tajā skaitā: 103 740
    Celmu nauda 103 740
    Naudas sodi 17 000
    Izdevumi - kopā 120 740
     Uzturēšanas izdevumi 107 000
    Kārtējie izdevumi 107 000
    tajā skaitā atalgojumi 50 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 740
    kapitālie izdevumi 13 740
02.05.00 10.290 Mežzinātne  
    Ieņēmumi - kopā 100 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 100 000
    Meža resursu realizācija, tajā skaitā: 100 000
    Celmu nauda 100 000
    Izdevumi - kopā 100 000
     Uzturēšanas izdevumi 100 000
    Kārtējie izdevumi 100 000
02.06.00 10.220 Nozares attīstība  
    Ieņēmumi - kopā 100 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 100 000
    Meža resursu realizācija, tajā skaitā: 100 000
    Celmu nauda 100 000
    Izdevumi - kopā 100 000
     Uzturēšanas izdevumi 100 000
    Kārtējie izdevumi 100 000
    tajā skaitā atalgojumi 25 000
02.07.00 10.210 Valsts pasūtījums medību saimniecībai  
    Ieņēmumi - kopā 100 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 100 000
    Meža resursu realizācija, tajā skaitā: 100 000
    Celmu nauda 100 000
    Izdevumi - kopā 100 000
     Uzturēšanas izdevumi 100 000
    Kārtējie izdevumi 100 000
02.08.00 10.210 Iemaksas VAS "Latvijas valsts meži" dibināšanas pamatkapitālā  
    Ieņēmumi - kopā 1 000 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 000 000
    Meža resursu realizācija, tajā skaitā: 1 000 000
    Celmu nauda 1 000 000
    Izdevumi - kopā 1 000 000
     Uzturēšanas izdevumi 1 000 000
    Kārtējie izdevumi 1 000 000
       
    17. Satiksmes ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 83 798 593
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 64 470 314
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 328 279
    Izdevumi - kopā 105 241 801
     Uzturēšanas izdevumi 72 490 791
    Kārtējie izdevumi 43 940 424
    tajā skaitā atalgojumi 49 360
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 550 389
    Subsīdijas un dotācijas 26 999 978
    tajā skaitā iemaksas valsts pamatbudžeta 6 000 000
    tajā skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 84 198
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 32 751 010
    kapitālie izdevumi 12 418 128
    investīcijas 20 332 882
    Fiskālā bilance -21 443 208
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 15 750 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
5 693 208
02.00.00 12.100 Valsts autoceļu fonds  
    Ieņēmumi - kopā 61 798 609
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 61 748 609
    Transportlīdzekļu ikgadēja nodeva 7 800 000
    Akcīzes nodoklis Valsts autoceļu fonda 53 948 609
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
    Izdevumi - kopā 81 512 640
     Uzturēšanas izdevumi 52 743 056
    Kārtējie izdevumi 24 324 667
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 550 389
    Subsīdijas un dotācijas 26 868 000
    tajā skaitā iemaksas valsts pamatbudžeta 6 000 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 28 769 584
    kapitālie izdevumi 12 047 584
    investīcijas 16 722 000
    Fiskālā bilance -19 714 031
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 15 750 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
3 964 031
02.01.00 12.100 Autoceļi  
    Ieņēmumi - kopā 58 598 609
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 58 548 609
    Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 4 600 000
    Akcīzes nodoklis Valsts autoceļu fonda 53 948 609
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
    Izdevumi - kopā 78 462 640
     Uzturēšanas izdevumi 49 693 056
    Kārtējie izdevumi 21 274 667
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 550 389
    Subsīdijas un dotācijas 26 868 000
    tajā skaitā iemaksas valsts pamatbudžeta 6 000 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 28 769 584
    kapitālie izdevumi 12 047 584
    investīcijas 16 722 000
    Fiskālā bilance -19 864 031
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 15 750 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu
    izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 4 114 031
02.02.00 12.100 Autoceļu nozares pārvaldīšana  
    Ieņēmumi - kopā 3 200 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 200 000
    Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 3 200 000
    Izdevumi - kopā 3 050 000
     Uzturēšanas izdevumi 3 050 000
    Kārtējie izdevumi 3 050 000
    Fiskālā bilance 150 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-150 000
03.00.00 12.200 Latvijas ostu attīstības fonds  
    Ieņēmumi - kopā 840 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 840 000
    Ostu attīstības fonds 840 000
    Izdevumi - kopā 840 000
     Uzturēšanas izdevumi 487 506
    Kārtējie izdevumi 355 528
    tajā skaitā atalgojumi 15 016
    Subsīdijas un dotācijas 131 978
    tajā skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 84 198
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 352 494
    kapitālie izdevumi 352 494
04.00.00 12.400 Lidostu nodeva  
    Ieņēmumi - kopā 1 881 705
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 881 705
    Lidostu nodeva 1 881 705
    Izdevumi - kopā 3 610 882
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 610 882
    investīcijas 3 610 882
    Fiskālā bilance -1 729 177
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
1 729 177
05.00.00 12.300 Dzelzceļa infrastruktūras fonds  
    Ieņēmumi - kopā 21 878 279
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 600 000
    Atskaitījumi no akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu - transferts no Valsts autoceļu fonda
2 600 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 278 279
    Izdevumi - kopā 21 878 279
     Uzturēšanas izdevumi 21 860 229
    Kārtējie izdevumi 21 860 229
    tajā skaitā atalgojumi 34 344
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 18 050
    kapitālie izdevumi 18 050
05.01.00 12.300 Dzelzceļa infrastruktūra  
    Ieņēmumi - kopā 21 751 843
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 600 000
    Atskaitījumi no akcīzes nodokļa par izlietoto dīzeļdegvielu - transferts no Valsts autoceļu fonda 2 600 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 151 843
    Izdevumi - kopā 21 751 843
     Uzturēšanas izdevumi 21 751 843
    Kārtējie izdevumi 21 751 843
05.02.00 12.300 Dzelzceļa tehniskā inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 96 496
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 96 496
    Izdevumi - kopā 96 496
     Uzturēšanas izdevumi 80 446
    Kārtējie izdevumi 80 446
    tajā skaitā atalgojumi 21 204
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 050
    kapitālie izdevumi 16 050
05.03.00 12.300 Dzelzceļa administrācija  
    Ieņēmumi - kopā 29 940
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 29 940
    Izdevumi - kopā 29 940
     Uzturēšanas izdevumi 27 940
    Kārtējie izdevumi 27 940
    tajā skaitā atalgojumi 13 140
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
       
    18. Labklājības ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 591 417 933
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 580 936 933
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 481 000
    Izdevumi - kopā 665 603 573
     Uzturēšanas izdevumi 655 512 635
    Kārtējie izdevumi 15 035 790
    tajā skaitā atalgojumi 4 466 329
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 132 700
    Subsīdijas un dotācijas 639 344 145
    tajā skaitā dotācija valsts pamatbudžetam sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai
1 201 200
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 090 938
    kapitālie izdevumi 514 300
    investīcijas 9 576 638
    Fiskālā bilance -74 185 640
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 58 657 547
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
15 528 093
    Valsts speciālais veselības aprūpes budžets  
    Ieņēmumi - kopā 137 593 169
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 127 112 169
    Valsts pamatbudžeta dotācija 55 986 569
    Ieņēmumi no ienākuma nodokļa 71 125 600
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 481 000
    Izdevumi - kopā 142 290 807
     Uzturēšanas izdevumi 135 855 869
    Kārtējie izdevumi 9 981 700
    tajā skaitā atalgojumi 4 341 329
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 48 350
    Subsīdijas un dotācijas 125 825 819
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 434 938
    kapitālie izdevumi 499 300
    investīcijas 5 935 638
    Fiskālā bilance -4 697 638
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 4 197 638
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
500 000
01.00.00 05.816 Veselības aprūpes apmaksa  
    Ieņēmumi - kopā 101 872 675
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 101 872 675
    Izdevumi - kopā 102 372 675
     Uzturēšanas izdevumi 102 372 675
    Subsīdijas un dotācijas 102 372 675
    Fiskālā bilance -500 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
500 000
01.01.00 05.816 Medikamentu apmaksa  
    Ieņēmumi - kopā 7 022 312
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 7 022 312
    Izdevumi - kopā 7 022 312
     Uzturēšanas izdevumi 7 022 312
    Subsīdijas un dotācijas 7 022 312
01.02.00 05.816 Pakalpojumu apmaksa  
    Ieņēmumi - kopā 94 850 363
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 94 850 363
    Izdevumi - kopā 95 350 363
     Uzturēšanas izdevumi 95 350 363
    Subsīdijas un dotācijas 95 350 363
    Fiskālā bilance -500 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
500 000
02.00.00 05.816 Centralizētie pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 19 476 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 19 476 000
    Izdevumi - kopā 23 394 000
     Uzturēšanas izdevumi 17 738 000
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 34 600
    Subsīdijas un dotācijas 17 703 400
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 656 000
    investīcijas 5 656 000
    Fiskālā bilance -3 918 000
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 3 918 000
02.01.00 05.816 Medikamentu iegāde  
    Ieņēmumi - kopā 9 161 561
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 9 161 561
    Izdevumi - kopā 9 161 561
     Uzturēšanas izdevumi 9 161 561
    Subsīdijas un dotācijas 9 161 561
02.02.00 05.816 Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksa  
    Ieņēmumi - kopā 10 314 439
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 10 314 439
    Izdevumi - kopā 14 232 439
     Uzturēšanas izdevumi 8 576 439
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 34 600
    Subsīdijas un dotācijas 8 541 839
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 656 000
    investīcijas 5 656 000
    Fiskālā bilance -3 918 000
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 3 918 000
03.00.00 05.816 Rezidentu apmācība  
    Ieņēmumi - kopā 399 960
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 399 960
    Izdevumi - kopā 399 960
     Uzturēšanas izdevumi 399 960
    Subsīdijas un dotācijas 399 960
05.00.00 05.816 Administrēšanas izdevumi  
    Ieņēmumi - kopā 2 484 485
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 484 485
    Izdevumi - kopā 2 484 485
     Uzturēšanas izdevumi 2 484 485
    Subsīdijas un dotācijas 2 484 485
05.01.00 05.620 Administrēšanas izdevumi slimokases  
    Ieņēmumi - kopā 1 795 612
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 795 612
    Izdevumi - kopā 1 795 612
     Uzturēšanas izdevumi 1 795 612
    Subsīdijas un dotācijas 1 795 612
05.02.00 05.620 Uzraudzības, kontroles un veselības informācijas izdevumi  
    Ieņēmumi - kopā 265 420
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 265 420
    Izdevumi - kopā 265 420
     Uzturēšanas izdevumi 265 420
    Subsīdijas un dotācijas 265 420
05.03.00 05.620 Reģistru  Uzturēšanas izdevumi  
    Ieņēmumi - kopā 423 453
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 423 453
    Izdevumi - kopā 423 453
     Uzturēšanas izdevumi 423 453
    Subsīdijas un dotācijas 423 453
06.00.00 05.000 Rezerves fonds  
    Ieņēmumi - kopā 1 621 183
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 621 183
    Izdevumi - kopā 1 621 183
     Uzturēšanas izdevumi 1 621 183
    Subsīdijas un dotācijas 1 621 183
07.00.00 05.814 Maksas pakalpojumi  
    Ieņēmumi - kopā 10 481 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 481 000
    Izdevumi - kopā 10 481 000
     Uzturēšanas izdevumi 9 981 700
    Kārtējie izdevumi 9 981 700
    tajā skaitā atalgojumi 4 341 329
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 499 300
    kapitālie izdevumi 499 300
08.00.00 05.099 Veselības reformas projekts  
    Ieņēmumi - kopā 1 257 866
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 257 866
    Izdevumi - kopā 1 537 504
     Uzturēšanas izdevumi 1 257 866
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 13 750
    Subsīdijas un dotācijas 1 244 116
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 279 638
    investīcijas 279 638
    Fiskālā bilance -279 638
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 279 638
04.00.00 06.000 Sociālā apdrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 453 824 764
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 453 824 764
    1. Sociālās apdrošināšanas iemaksas 445 682 077
    1.1. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 445 457 077
    - Valsts pensiju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
336 765 550
    - Nodarbinātības valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas
28 197 433
    - Invaliditātes, maternitātes un slimības valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas
79 469 543
    - Darba negadījumu valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas
1 024 551
    1.2. Brīvprātīgās iemaksas pensiju apdrošināšanai 225 000
    2. Citi Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 8 142 687
    no tiem:  
    iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi
250 000
    citi ieņēmumi (bankas % utt.) 143 900
    valsts budžeta dotācija labklājības sistēmas reformas īstenošanai 200 000
    kapitalizācijas rezultātā atgūti līdzekļi 1 100 000
    regresa prasības 430 000
    dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām
102 114
    valsts budžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei
1 890 000
    valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai 3 726 673
    - pensiju apdrošināšanai 3 180 000
    - bezdarba apdrošināšanai 372 407
    - valsts pamatbudžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījuma izmaksai
71 892
    - valsts pamatbudžeta dotācija deputātu pensiju izmaksai 102 374
    iemaksas darba atļauju izsniegšanai (ārzemniekiem un bezvalstniekiem)
300 000
    Izdevumi - kopā 523 312 766
     Uzturēšanas izdevumi 519 656 766
    Kārtējie izdevumi 5 054 090
    tajā skaitā atalgojumi 125 000
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 084 350
    Subsīdijas un dotācijas 513 518 326
    tajā skaitā dotācija valsts pamatbudžetam sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai
1 201 200
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 656 000
    kapitālie izdevumi 15 000
    investīcijas 3 641 000
    Fiskālā bilance -69 488 002
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 54 459 909
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
15 028 093
04.01.00 06.130 Valsts pensiju speciālais budžets  
    Ieņēmumi - kopā 359 524 309
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 359 524 309
    1. Sociālās apdrošināšanas iemaksas 336 990 550
    1.1. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 336 765 550
    - Valsts pensiju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
336 765 550
    1.2. Brīvprātīgas iemaksas pensiju apdrošināšanai 225 000
    2. Citi Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 22 533 759
    no tiem:  
    kapitalizācijas rezultātā atgūti līdzekļi 831 600
    specialo budžetu brīvo līdzekļu atlikuma pārskaitīšana 2 000 000
    - no nodarbinātības budžeta uz valsts pensiju budžetu 2 000 000
    dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām
102 114
    valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai 3 354 266
    - pensiju apdrošināšanai 3 180 000
    - valsts pamatbudžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksai
71 892
    - valsts pamatbudžeta dotācija deputātu pensiju izmaksai 102 374
    specialo budžetu iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai 16 222 379
    - no nodarbinātības speciālā budžeta 5 200 000
    - no darba negadījumu speciālā budžeta 61 100
    - no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta 10 961 279
    citi ieņēmumi (bankas % u.c.) 23 400
    Izdevumi - kopā 405 137 424
     Uzturēšanas izdevumi 405 137 424
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 716 000
    Subsīdijas un dotācijas 404 421 424
    Fiskālā bilance -45 613 115
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 40 211 336
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu
    izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 5 401 779
04.02.00 06.100 Nodarbinātības speciālais budžets  
    Ieņēmumi - kopā 32 519 839
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 32 519 839
    1. Sociālās apdrošināšanas iemaksas 28 197 433
    Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 28 197 433
    - Nodarbinātības valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
28 197 433
    2. Citi Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 4 322 406
    no tiem:  
    iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi
250 000
    citi ieņēmumi (bankas % utt.) 100 000
    kapitalizācijas rezultātā atgūti līdzekļi 69 630
    specialo budžetu brīvo līdzekļu atlikuma pārskaitīšana 3 000 000
    - no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz nodarbinātības budžetu
3 000 000
    valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai 372 407
    - bezdarba apdrošināšanai 372 407
    iemaksas darba atļauju izsniegšanai (ārzemniekiem un bezvalstniekiem)
300 000
    specialo budžetu iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai 230 369
    - no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz nodarbinātības budžetu
230 369
    Izdevumi - kopā 43 019 897
     Uzturēšanas izdevumi 43 004 897
    Kārtējie izdevumi 5 054 090
    tajā skaitā atalgojumi 125 000
    Subsīdijas un dotācijas 37 950 807
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 000
    kapitālie izdevumi 15 000
    Fiskālā bilance -10 500 058
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 1 249 487
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
9 250 571
04.03.00 06.180 Darba negadījumu speciālais budžets  
    Ieņēmumi - kopā 1 072 081
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 072 081
    1. sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 024 551
    Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 024 551
    - Darba negadījumu valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas
1 024 551
    2. Citi Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 47 530
    no tiem:  
    kapitalizācijas rezultātā atgūti līdzekļi 2 530
    regresa prasības 30 000
    citi ieņēmumi (bankas % u.c.) 15 000
    Izdevumi - kopā 1 184 169
     Uzturēšanas izdevumi 1 184 169
    Subsīdijas un dotācijas 1 184 169
    Fiskālā bilance -112 088
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 46 969
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu
    izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 65 119
04.04.00 06.100 invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets  
    Ieņēmumi - kopā 81 671 283
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 81 671 283
    1. sociālās apdrošināšanas iemaksas 79 469 543
    1.1. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 79 469 543
    - invaliditātes, maternitātes un slimības obligātās
    sociālās apdrošināšanas iemaksas 79 469 543
    2. Citi Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 201 740
    no tiem:  
    kapitalizācijas rezultātā atgūti līdzekļi 196 240
    regresa prasības 400 000
    specialo budžetu brīvo līdzekļu atlikuma pārskaitīšana 1 600 000
    - no nodarbinātības budžeta uz invaliditātes, maternitātes un slimības specialo budžetu
1 600 000
    citi ieņēmumi (bankas % u.c.) 5 500
    Izdevumi - kopā 91 406 905
     Uzturēšanas izdevumi 91 406 905
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 218 350
    Subsīdijas un dotācijas 91 188 555
    Fiskālā bilance -9 735 622
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 9 511 117
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu
    izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 224 505
04.05.00 06.190 Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" speciālais budžets
 
    Ieņēmumi - kopā 9 906 668
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 9 906 668
    Citi Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 9 906 668
    no tiem:  
    valsts budžeta dotācija Labklājības sistēmas reformas īstenošanai
200 000
    valsts budžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei
1 890 000
    no speciālajiem budžetiem ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
7 816 668
    - no valsts pensiju speciālā budžeta 5 939 786
    - no nodarbinātības speciālā budžeta 543 558
    - no darba negadījumu speciālā budžeta 19 750
    - no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta 1 313 574
    Izdevumi - kopā 13 433 787
     Uzturēšanas izdevumi 9 792 787
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 150 000
    Subsīdijas un dotācijas 9 642 787
    tai skaita dotācija valsts pamatbudžetam sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai
1 201 200
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 641 000
    investīcijas 3 641 000
    Fiskālā bilance -3 527 119
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 3 441 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
86 119
    21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 
    Ieņēmumi - kopā 10 287 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 10 250 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 000
    Izdevumi - kopā 9 258 770
     Uzturēšanas izdevumi 5 979 415
    Kārtējie izdevumi 306 415
    tajā skaitā atalgojumi 155 468
    Subsīdijas un dotācijas 5 673 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 279 355
    kapitālie izdevumi 1 040 355
    investīcijas 2 239 000
    Fiskālā bilance 1 028 230
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 028 230
01.00.00 07.320 Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi  
    Ieņēmumi - kopā 1 450 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 450 000
    Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi 1 450 000
    Izdevumi - kopā 1 450 000
     Uzturēšanas izdevumi 45 000
    Kārtējie izdevumi 45 000
    tajā skaitā atalgojumi 20 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 405 000
    kapitālie izdevumi 400 000
    investīcijas 1 005 000
02.00.00   Vides aizsardzības fonds  
    Ieņēmumi - kopā 8 837 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 8 800 000
    Dabas resursu nodoklis 8 245 000
    Akcīzes nodoklis no naftas produktiem 300 000
    Pārējie ieņēmumi 255 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 000
    Izdevumi - kopā 7 808 770
     Uzturēšanas izdevumi 5 934 415
    Kārtējie izdevumi 261 415
    tajā skaitā atalgojumi 135 468
    Subsīdijas un dotācijas 5 673 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 874 355
    kapitālie izdevumi 640 355
    investīcijas 1 234 000
    Fiskālā bilance 1 028 230
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 028 230
02.01.00 07.320 Fonda darbības nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 170 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 170 000
    Dabas resursu nodoklis 164 900
    Pārējie ieņēmumi 5 100
    Izdevumi - kopā 145 520
     Uzturēšanas izdevumi 140 165
    Kārtējie izdevumi 140 165
    tajā skaitā atalgojumi 61 992
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 355
    kapitālie izdevumi 5 355
    Fiskālā bilance 24 480
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-24 480
02.02.00 07.320 Vides aizsardzības projekti  
    Ieņēmumi - kopā 8 507 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 8 507 000
    Dabas resursu nodoklis 7 957 100
    Akcīzes nodoklis no naftas produktiem 300 000
    Pārējie ieņēmumi 249 900
    Izdevumi - kopā 7 507 000
     Uzturēšanas izdevumi 5 673 000
    Subsīdijas un dotācijas 5 673 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 834 000
    kapitālie izdevumi 600 000
    investīcijas 1 234 000
    Fiskālā bilance 1 000 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 000 000
02.03.00 08.220 Dabas muzejs  
    Ieņēmumi - kopā 160 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 123 000
    Dabas resursu nodoklis 123 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 000
    Izdevumi - kopā 156 250
     Uzturēšanas izdevumi 121 250
    Kārtējie izdevumi 121 250
    tajā skaitā atalgojumi 73 476
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 35 000
    kapitālie izdevumi 35 000
    Fiskālā bilance 3 750
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-3 750
       
    22. Kultūras ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 2 400 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 400 000
    Izdevumi - kopā 2 750 000
     Uzturēšanas izdevumi 2 750 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 750 000
    Fiskālā bilance -350 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
350 000
05.00.00 08.000 Kultūrkapitāla fonds  
    Ieņēmumi - kopā 2 400 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 400 000
    Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas 2 032 476
    Valsts pamatbudžeta dotācija 367 524
    Izdevumi - kopā 2 750 000
     Uzturēšanas izdevumi 2 750 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 750 000
    Fiskālā bilance -350 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
350 000
05.05.00 08.000 Kultūrkapitāla fonds  
    Ieņēmumi - kopā 2 400 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 400 000
    Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas 2 032 476
    Valsts pamatbudžeta dotācija 367 524
    Izdevumi - kopā 2 750 000
     Uzturēšanas izdevumi 2 750 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 750 000
    Fiskālā bilance -350 000
    Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
350 000
       
    47. Radio un televīzija  
    Ieņēmumi - kopā 105 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 105 000
    Izdevumi - kopā 105 000
     Uzturēšanas izdevumi 102 000
    Kārtējie izdevumi 102 000
    tajā skaitā atalgojumi 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
01.00.00 08.313 Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide  
    Ieņēmumi - kopā 105 000
    Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 105 000
    Ieņēmumi no izsniegtajam licencēm 101 000
    Ieņēmumi no kancelejas nodevām 4 000
    Izdevumi - kopā 105 000
     Uzturēšanas izdevumi 102 000
    Kārtējie izdevumi 102 000
    tajā skaitā atalgojumi 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
       
    50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
 
    Ieņēmumi - kopā 69 988
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 69 988
    Izdevumi - kopā 122 568
     Uzturēšanas izdevumi 114 433
    Kārtējie izdevumi 114 433
    tajā skaitā atalgojumi 71 149
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 135
    kapitālie izdevumi 8 135
    Fiskālā bilance -52 580
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 52 580
01.00.00 01.120 Pasaules bankas/LR tehniska vienība  
    Ieņēmumi - kopā 69 988
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 69 988
    Izdevumi - kopā 122 568
     Uzturēšanas izdevumi 114 433
    Kārtējie izdevumi 114 433
    tajā skaitā atalgojumi 71 149
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 135
    kapitālie izdevumi 8 135
    Fiskālā bilance -52 580
    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 52 580

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam""
6.pielikums

Valsts nozīmes pasākumus veicošo valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 1999.gadā valsts budžeta finansētie ieņēmumi, aizņēmumi no valsts pamatbudžeta un izdevumi

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība
"Valsts informācijas tikla aģentūra"
Ls
   
1.Ieņēmumi par valsts nozīmes datu pārraides tīkla sniegtajiem pakalpojumiem no šādām ministrijām un citam centrālajām valsts iestādēm:
1 566 031
Aizsardzības ministrija 90 003
Ārlietu ministrija 4 800
Ekonomikas ministrija 89 488
Finansu ministrija 379 872
Labklājības ministrija 12 264
Kultūras ministrija 34 662
Tieslietu ministrija 256 508
Zemkopības ministrija 97 808
Iekšlietu ministrija 407 298
Izglītības un zinātnes ministrija 2 544
Satiksmes ministrija 59 535
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28 360
Valsts kontrole 7 366
Prokuratūra 22 492
Ministru kabinets 4 300
Valsts zemes dienests 68 731
   
2. Aizņēmumi no valsts pamatbudžeta 3 100 000
3. Izdevumi 4 666 031

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.10.1999.Stājas spēkā: 03.11.1999.Zaudē spēku: 01.01.2000.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 358/361, 02.11.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 22, 17.11.1999.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
15164
03.11.1999
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"