Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.975

Rīgā 2006.gada 18.decembrī (prot. Nr.65 35.§)
Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.–2006.gada plānošanas periodā

1. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai, Vides ministrijai un Zemkopības ministrijai kā Eiropas Savienības struktūrfondu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām līdz 2006.gada 29.decembrim iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF), Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (turpmāk – ZVFI) vadības komitejās saskaņošanai Vienotā pro­grammdokumenta attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību Latvijai saskaņā ar 1.mērķi (turpmāk – Vienotais programmdokuments) (apstiprināts 2004.gada 17.jūnijā ar Eiropas Komisijas lēmumu 17/VI/2004) un Programmas papildinā­juma 2004.–2006.gadam saskaņā ar 1.mērķi projektu sarakstus vai to grozījumus, ar kuriem nepieciešams uzņemties saistības, kas pārsniedz kopējo sabiedriskā (Eiropas Savienības un nacionālā) finansējuma apjomu (turpmāk – virssaistības) šī rīkojuma 1.pielikumā minētajās Vienotā programmdokumenta aktivitātēs, kā arī izmaksu pieauguma segšanai saskaņā ar šī rīkojuma 2.pielikumu.

2. Pēc šī rīkojuma 1.punktā minēto projektu saskaņošanas ERAF, ESF un ZVFI vadības komitejā Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Profesionālās izglītības attīstības aģentūrai un Lauku atbalsta dienestam kā Eiropas Savienības struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijām slēgt līgumus ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Vienotā programm­dokumenta ERAF, ESF un ZVFI ietvaros līdzfinansēto projektu īstenošanu, par 12 procentiem pārsniedzot attiecīgo Vienotā programm­dokumenta ERAF un ZVFI ietvaros norādīto kopējo sabiedriskā finansējuma apjomu un par septiņiem procentiem pārsniedzot Vienotā programmdokumenta ESF ietvaros norādīto kopējo sabiedriskā finansējuma apjomu.

(Grozīts ar MK 06.12.2007. rīkojumu Nr.780)

2.1 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Profesionālās izglītības attīstības aģentūra un Lauku atbalsta dienests kā Eiropas Savienības struktūrfondu otrā līmeņa starpniek­institūcijas:

2.11. uzņemas virssaistības un garantē struktūrfonda finansējuma saņēmējam sabiedriskā (Eiropas Savienības un nacionālā) finansējuma atmaksu no valsts budžeta;

2.12. līgumā par struktūrfonda projekta īstenošanu norāda rīkojuma pielikumā konkrētajam projektam Vienotā programmdokumenta aktivitātei paredzēto sabiedriskā (Eiropas Savienības un nacionālā) finansējuma apjomu, ņemot vērā Vienotajā pro­grammdokumentā attiecīgajai aktivitātei saistošos nosacījumus;

2.1 3. iekļauj struktūrfonda projektu papildu virssaistību summu starpposma izdevumu deklarācijā vai noslēguma izdevumu deklarācijā;

2.1 4. pēc šā rīkojuma 1. un 2.pielikumā minēto jauno projektu īstenošanas, kuri pilnā apmērā tiek finansēti no virssaistībām, šos projektus iekļauj starpposma izdevumu deklarācijā vai noslēguma izdevumu deklarācijā.

(MK 16.05.2007. rīkojuma Nr.285 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2009. rīkojumu Nr.131)

2.2 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Sociālo pakalpojumu pārvalde kā grantu shēmas apsaimniekotāji:

2.21. uzņemas virssaistības un garantē grantu shēmas finansējuma saņēmējam sabiedriskā (Eiropas Savienības un nacionālā) finansējuma atmaksu no valsts budžeta;

2.22. līgumā par grantu shēmas projektu īstenošanu norāda rīkojuma pielikumā konkrētajam projektam Vienotā pro­grammdokumenta aktivitātei paredzēto sabiedriskā (Eiropas Savienības un nacionālā) finansējuma apjomu, ņemot vērā Vienotajā programmdokumentā attiecīgajai aktivitātei saistošos nosacījumus.

(MK 16.05.2007. rīkojuma Nr.285 redakcijā)

2.3 Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Zemkopības ministrija kā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds un Sociālo pakalpojumu pārvalde kā grantu shēmas apsaimniekotāji:

2.31. saskaņā ar šī rīkojuma 1. un 2.pielikumu līdz 2007.gada 31.decembrim pieņem lēmumu par struktūrfonda projekta vai grantu shēmas projekta grozījumu apstiprināšanu, par projekta izmaksu pieauguma segšanu vai jauna struktūrfonda projekta vai grantu shēmas projekta apstiprināšanu;

2.32. no 2008.gada 1.janvāra, pieņemot lēmumu par struktūrfonda projekta vai grantu shēmas projekta grozījumu apstiprināšanu vai jaunu struktūrfonda projekta vai grantu shēmas projektu apstiprināšanu, nodrošina atbilstošas informācijas iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vadības komitejā lēmuma pieņemšanai par attiecīgās Vienotā programmdokumenta aktivitātes ietvaros radušos struktūrfonda neizmaksāto atlikumu piešķiršanu saskaņā ar rīkojumu uzņemto virssaistību segšanai;

2.33. pēc šī rīkojuma 2.32.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas sniedz informāciju Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Profesionālās izglītības attīstības aģentūrai un Lauku atbalsta dienestam kā Eiropas Savienības struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijām par struktūrfonda neizmaksātajiem atlikumiem virssaistību segšanai, kas radušies attiecīgā Vienotā programmdokumenta pasākuma ietvaros.

(MK 16.05.2007. rīkojuma Nr.285 redakcijā)

3. Virssaistību finansējums noteiktā kārtībā nodrošināms Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ietvaros.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.decembra rīkojumam Nr.975
Nepieciešamais papildu finansējums

(Pielikums grozīts ar MK 16.05.2007. rīkojumu Nr.285; MK 14.08.2007. rīkojumu Nr.512; MK 06.12.2007. rīkojumu Nr.780; MK 24.01.2008. rīkojumu Nr.33; MK 12.03.2008. rīkojumu Nr.119; MK 07.10.2008. rīkojumu Nr.592; MK 03.12.2008. rīkojumu Nr.757)

I. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Vienotā programmdokumenta 1.2.2.1.apakšaktivitātes "Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās" ietvaros

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Kopējais finansējums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

attieci­nāmās izmaksas

attiecinā­mais ES līdzfinan­sē­jums

nacionālais
līdzfinansējums

nacionālais līdzfinansē­jums
kopā

attiecinā­mais pašvaldības budžeta finansējums

t.sk. valsts budžeta dotācija pašvaldībai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ozolnieku novada dome

"Satiksmes drošības uzlabošana pie Ozolnieku vidusskolas"*

158591,65

28764,00

21573,70

5752,24

1438,06

7190,30

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

2.

Limbažu pilsētas dome

"Gājēju kustības drošības nodrošināšana, savienojot Stacijas ielu ar Uzvaras ielu, izbūvējot gājēju celiņu"

57784,86

57784,86

42760,80

12019,24

3004,82

15024,06

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

3.

Vaives pagasta padome

"Sabiedriskā transporta pieturvietas izbūve pie Līvu pamatskolas Vaives pagastā"

40125,55

40125,55

29692,9

7302,85

3129,8

10432,65

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

4.

Stendes pilsētas dome

"Lielās ielas rekonstrukcija – Satiksmes drošības uzlabošana Stendes pilsētā"

65327,22

65327,22

48995,42

8165,90

8165,90

16331,80

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

5.

Malnavas pagasta padome

"Posma Malnava–Kārsava satiksmes drošības uzlabošana"

37296,12

37296,12

27972,09

3729,61

5594,42

9324,03

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

6.

Aizkraukles novada dome

"Satiksmes drošības uzlabojumi un transporta sistēmas optimizācija Mednieku ielā Aizkrauklē"

106089,93

106089,93

78506,55

22066,70

5516,68

27583,38

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

7.

Alūksnes pilsētas dome

"Nepieciešamās gājēju ietves izbūve – mierīga pārvietošanās pa Miera ielu Alūksnē"

93125,00

79990,00

59992,50

13998,25

5999,25

19997,50

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

8.

Valkas pilsētas dome

"Rīgas ielas un Vienības gatves krustojuma rekonstrukcija Valkā"

85900,00

85900,00

64425,00

12885,00

8590,00

21475,00

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

9.

Daukstu pagasta padome

"Gājēju celiņa ierīkošana Staru ciemā"

43970,00

43970,00

32977,50

6595,50

4397,00

10992,50

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

10.

Codes pagasta padome

"Gājēju celiņa izbūve gar 2.šķiras valsts a/c Vecsaule–Rudzi–Code ceļa posmā no a/c A7 līdz veikalam "Zemgaļi" Codē"

122867,41

117817,85

88363,39

24573,48

4880,98

29454,46

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

11.

Aizkraukles novada dome

"Satiksmes drošības uzlabojumi un transporta sistēmas optimizācija Muzeja ielā Aizkrauklē"

125103,15

125103,15

92576,33

26021,46

6505,36

32526,82

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

12.

Sedas pilsētas dome

"Gājēju ietves izbūve/rekon­strukcija Sporta ielā"

19862,00

19862,00

14896,50

1986,20

2979,30

4965,50

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

13.

Jērcēnu pagasta padome

"Gaišs ceļš caur Jērcēniem"

23362,58

20302,19

15226,64

2537,78

2537,77

5075,55

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

14.

Vandzenes pagasta padome

"Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Vandzenē, Talsu rajonā"

35636,22

35636,22

26727,16

6236,34

2672,72

8909,06

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

15.

Pūres pagasta padome

"Apgaismojuma ierīkošana autoceļam Krodzinieki–Pūres skola"

22110,00

22110,00

16582,50

4421,70

1105,5

5527,50

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

16.

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome

"Satiksmes drošības uzlabojumi Salacgrīvas pilsētas Ostas ielā"

98609,12

98609,12

73956,84

14791,37

9860,91

24652,28

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

17.

Vārkavas novada dome

"Satiksmes drošības uzlabojumi Vārkavas novadā"

38783,69

38783,69

29087,77

7271,94

2423,98

9695,92

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

18.

Tukuma pilsētas dome

"Tukuma pilsētas gājēju un velobraucēju satiksmes drošības uzlabošana"

529895,22

529895,22

149500,00

266276,65

114118,57

380395,22

1. Ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt labus projektu iesniegumus.

2. Ja perioda beigās daļu izmaksu dažādu iemeslu dēļ nevarēs attiecināt, lai būtu papildu izmaksas, ko varētu attiecināt, tādējādi nezaudējot struktūrfonda finansējumu.

3. Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

 

Kopā

1704439,72

1553367,12

913813,59

446632,21

192921,02

639553,53

 

II. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.3.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Publisko interneta pieejas punktu izveide Bauskas un Aizkraukles rajonos

236000,00

177000,00

59000,00

Šie četri kvalitatīvie projekti atbilst projektu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet to atbalstīšana pašlaik nav iespējama 1.3.2.aktivitātes ietvaros pieejamā finansējuma trūkuma dēļ. Bauskas rajona padomes, Valmieras rajona padomes un Jelgavas domes projektus plānots īstenot partnerībā, sniedzot iespējas pašvaldībām īstenot kopīgus projektus, optimizēt finanšu un cilvēkresursus. Ņemot vērā, ka valsts izvēlētā attīstības stratēģija ir vērsta uz teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšanu (tai skaitā līdzvērtīgu dzīves, darba un vides apstākļu nodrošināšanu valsts iedzīvotājiem visā Latvijā) un publisko interneta pieejas punktu izveidošana nodrošina plašu pieeju pakalpojumiem, informācijai un zināšanām kā nozīmīgam valsts attīstības resursam, veicinot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietojumu publiskajā pārvaldē, uzņēmējdarbībā un mājsaimniecībās, virssaistību uzņemšanās Bauskas rajona padomes, Valmieras rajona padomes, Jelgavas domes un Strenču pilsētas domes projektu atbalstīšanai nodrošinātu 70 publisko interneta pieejas punktu izveidošanu

2.

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valmieras rajonā

219920,50

164940,37

54980,13

3.

Zemgales IT reģions – sabiedrisko interneta pieejas punktu (SIPP) izveide Zemgales reģionā

169497,60

127123,20

42374,40

4.

Strenču pilsētas publiskā interneta pieejas punkta izveidošana un attīstība

18186,72

13640,04

4546,68

Kopā aktivitātei

643604,82

482703,61

160901,21

Pieprasītais finansējums

558721,87

419041,40

139680,47

III. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 3.3.1.1.apakšaktivitātes "Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām" ietvaros

Nr. p.k.

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

183559

137669,25

45889,74

Lēmums par grozījumu saskaņošanu grantu shēmā pieņemts ESF vadības komitejā 2006.gada 12.jūlijā. Savukārt to projektu sarakstu, kuru īstenošanai paredzēts uzņemties virssaistības, būs iespējams iesniegt pēc lēmuma par virssaistību uzņemšanos pieņemšanas Ministru kabinetā un projektu apstiprināšanas Sabiedrības integrācijas fonda padomē. Līdz šim lēmums par daļu kvalitatīvu projektu apstiprināšanu nav pieņemts finansējuma trūkuma dēļ

IV. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 3.3.3.aktivitātes "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai" ietvaros

Nr. p.k.

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

108314

81235,50

27078,50

Lēmums par grozījumu saskaņošanu grantu shēmā pieņemts ESF vadības komitejā 2006.gada 12.jūlijā. Savukārt to projektu sarakstu, kuru īstenošanai paredzēts uzņemties virssaistības, būs iespējams iesniegt pēc lēmuma par virssaistību uzņemšanos pieņemšanas Ministru kabinetā un projektu apstiprināšanas Sabiedrības integrācijas fonda padomē. Līdz šim lēmums par daļu kvalitatīvu projektu apstiprināšanu nav pieņemts finansējuma trūkuma dēļ

V. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Ekonomikas ministrijas grantu shēmu ieviešanai

VPD aktivitāte

ERAF/ESF finansē­jums (LVL)

Nacionālais finansējums (LVL)

Nepieciešamās virssaistības, kopā (LVL)

1

2

3

4 (2 + 3)

2.2.2. “Dalītās infrastruktūras izveide”

586 723

525 020

1 111 743

3.1.1.1. “Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana”

77 719

93 091

170 810

Kopā

664 442

618 111

1 282 553

VI. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 4.8.1.aktivitātes "Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo kuģu nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" ietvaros

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ZVFI finansējums

nacionālais finansējums

1.

SIA "Melnsils"

225385,73

180308,58

45077,15

4.8.1.aktivitātes ietvaros vērojama augsta projektu iesniedzēju interese, bet aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir nepietiekams, tādēļ liela daļa kvalitatīvu projektu iesniegumu jānoraida finansējuma trūkuma dēļ

2.

SIA "Baltreids"

232248,61

185798,89

46449,72

3.

ZS "Para"

225385,73

180308,58

45077,15

4.

LSEZ AS "Kursa"

198154,99

158523,99

39631,00

5.

SIA "Menca"

104141,50

83313,20

20828,30

6.

SIA "Arinas"

284917,88

227934,30

56983,58

7.

SIA "Seagulls"

291073,30

232858,64

58214,66

8.

SIA "Balodis"

271507,24

217205,79

54301,45

Kopējais nepieciešamais finansējums projektiem

1832814,98

1466251,97

366563,01

4.8.1.aktivitātes atlikums

108855,41

87084,33

21771,08

Kopējais nepieciešamais papildu finansējums virssaistībām (LVL)

1723959,57

1379167,66

344791,91

VII. Zvejas kuģu skaits, kuriem pietiek ar sabiedrisko finansējumu, kas pieejams uz Vienotā programmdokumenta 4.8.1.aktivitātes "Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo kuģu nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" atvēršanas brīdi 2006.gada 15.maijā

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)

1.

SIA "Grīva"

113292,00

2.

SIA "Bērzlejas"

227673,36

3.

SIA "Barka"

202509,46

4.

SIA "Hanters"

426879,14

5.

SIA "Sams"

204797,09

6.

SIA "Alosa"

200221,83

7.

SIA "Baņķis"

106429,12

8.

SIA "Sibilla"

163619,80

9.

SIA "Ventava-V"

198925,08

10.

SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs""

205524,71

Kopā

2049871,59

Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums

2158727,00

Atlikums

108855,41

VIII. Prognozējamais atbalstāmo projektu iesniegumu saraksts Vienotā programmdokumenta 4.11.2.aktivitātes "Sociāli ekonomiskie pasākumi" ietvaros

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

kopējais finansējums

ZVFI finansējums

nacionālais finansējums

Kompensācija 1 projektam (zvejniekam)

7028,04

5622,43

1405,61

Plānoti 88 projektu iesniegumi atbalsta programmas "Sociāli ekonomiskie pasākumi" ietvaros

618467,52*

494773,84

123693,68

 

Piezīme.

* Kopējais nepieciešamais papildu finansējums = 88 projekti x nepieciešamais finansējums 1 projektam.

IX. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 2.5.2.aktivitātes “Moderna aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšana pētniecības iestādēs” ietvaros

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Projekta nepieciešamības pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Augļu, ogu un augļaugu stādmateriāla audzēšanas un realizācijas risku samazinošu tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamo iekārtu iegāde

200 000

150 000

50 000

Projekts paredzēts Latvijas Valsts augļkopības institūta zinātniski tehniskās bāzes uzlabošanai un modernizēšanai. Laboratorijas iekārtas, kuras plānots iegādāties šī projekta ietvaros, tiks izmantotas, lai ar modernām biotehnoloģiju metodēm diagnosticētu agrīnās attīstības fāzes un precīzi noteiktu slimību izraisītājus, veiktu stādu atveseļošanas procedūras, uzlabotu bīstamu slimību un kaitēkļu prognožu sistēmu, kā arī ar modernām, ļoti ātrām un precīzām metodēm noteiktu augļu kvalitāti un pētītu ogu realizācijas laika pagarināšanas iespējas. Iekārtas, kas plānotas lauka izmēģinājumu paplašināšanai, saistītas ar klimata faktoru un slimību ietekmes samazināšanas pētījumiem

2.

Eksperimentālās difrakcijas elementu tiražēšanas līnijas izveide un rentgen­difrakto­­metrijas iegāde

499 401

374 551

124 850

Viens no Daugavpils Universitātes Inovatīvā mikroskopijas centra pētījumu virzieniem ir nanostrukturētu kārtiņu pētījumi. Nanostruktu­rētas vienslāņa un daudzslāņu kārtiņas (0,5–500 mm) ir intensīvs pētījumu objekts gan fundamen­tālajā, gan praktiskajā fizikā. Tas saistīts ar to specifiskajām īpašībām un plašo lietojumu visdažādākajās jomās, sākot ar mašīnbūvi un beidzot ar informācijas tehnoloģijām. Lai veiktu pētījumus šajā jomā, ir nepieciešams rentgendifrakto­metrs plānu kārtiņu pētījumiem un elektronu mikroskops, kas aprīkots ar EBSD detektoru

3.

Elektronikas un datorzinātņu institūta infrastruktūras attīstība un konkurētspējīgu elektronisko tehnoloģiju izstrāde

336 000

252 000

84 000

Projekta mērķis ir paaugstināt Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniski pētniecisko darbu efektivitāti, radīt apstākļus jauno speciālistu iesaistīšanai zinātniskajā darbā un iegūto pētījumu rezultātu aktīvai izmantošanai aktuālu Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanā. Šo mērķu sasniegšanai institūts tiks apgādāts ar modernu aprīkojumu, vienlaikus arī veicot laboratorijas un palīgtelpu remontu un nepieciešamo labiekārtošanu atbilstoši būv­normatīviem. Institūta pētījumu un izstrāžu kvalitatīvai nodrošināšanai tiks iegādāta zinātniskā aparatūra – plašas frekvenču joslas ātrdarbīgs stroboscilogrāfs ar elektronisko divkanālu moduli, augstas precizitātes ciparu multimetrs, jauktu signālu osciloskops u.c. aparatūra

4.

Nanostruktūru sintēzes un izpētes kompleksa pilnveidošana atjaunojamo energoresursu attīstībai

181 860

136 395

45 465

Projektā paredzēts papildināt Valsts Zinātniskā institūta “Fizikālās enerģētikas institūts” perspektīvo materiālu un tehnoloģiju laboratoriju ar modernu pētniecības un infra­struktūras aprīkojumu sekmīgai pētījumu komercializācijai atjaunojamo energoresursu jomā. Institūtam ir ilggadēja pieredze atjaunojamo energoresursu izpētē un to izmantošanas izvērtēšanā, ko daļēji nodrošina jau institūtā esošās iekārtas un infrastruktūra. Projekta ietvaros iepirktais termogravimetrs ar analizatoriem un sorbcijas analizators tiks uzstādīti speciāli sagatavotā telpā. Minētais iekārtu komplekss nodrošinās enerģētisko un fizikāli ķīmisko parametru noteikšanu jauna veida materiāliem, ko izmantos enerģētikā un transportā. Šāda tipa analītisku kompleksu Latvijā nav

5.

Biotehnoloģisko procesu mērogošanas un pārneses kompleksa izveides otrais posms

1 500 000

1 125 000

375 000

Projekta mērķis ir modernas infrastruktūras nodrošināšana vienam no prioritārajiem zinātnes virzieniem Latvijā – biomedicīnai un biotehnoloģijai. Projekts veicinās lietišķas zinātnes attīstību un dos iespēju palielināt Latvijas farmaceitiskās rūpniecības eksporta potenciālu. Īstenojot projektu, tiks pilnīgi pabeigta Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ēkas rekonstrukcija un tehnisko iekārtu un tīklu iekārtošana, lai turpmāk, uzstādot modernu biotehno­loģisko aparatūru un līnijas, nodrošinātu biotehnoloģisko procesu mērogošanas un pārneses kompleksa izveidi un darbību

6.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskās aparatūras modernizācija jaunu zāļu vielu izstrādes un pētniecības attīstībai

2 428 857

1 821 643

607 214

Projekta mērķis ir moderno zāļu izstrādes un izpētes metožu (tai skaitā reglamentētā (GLP, GMP) vidē) apgūšana un ieviešana. Tiks nodrošināta efektīva Organiskās sintēzes institūta jaunatklāto tehnoloģiju pārnese uz farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumiem un radīta materiāli tehniskā bāze speciālistu apmācībai darbam labas ražošanas prakses apstākļos, lai sagatavotos OSI c-GMP klases izmēģinājumražotnes izveides projekta praktiskajai īstenošanai tuvākajā nākotnē. Paredzēts iegādāties procesu tehnoloģi­zācijai nepieciešamās specifiskās mazapjomu izmēģinājumiekārtas, pulverdifraktometru un analītisko aparatūru procesu izstrādes nodrošināšanai izmēģinājumražo­šanas stadijā GMP vidē un sintezēto preparātu kvalitātes kontrolei

7.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās infrastruktūras uzlabošana

123 000

92 250

30 750

Projektā paredzēts iegādāties mūsdienīgas pētnieciskās iekārtas, kuras ļaus pārbaudīt jaunus produkcijas veidus (piemērām, termokoksni ar kontaktleņķa mērīšanas iekārtu) un veicinās koksnes un citas biomasas atlieku izmantošanu enerģētikā (piemēram, biomasas smalcinātājs un laboratorijas granulēšanas iekārta), kā arī paredzēts renovēt Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta telpas, lai nodrošinātu mūsdienīgas pētnieciskā darba iespējas

8.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” iekšējās infrastruktūras uzlabošana

200 000

150 000

50 000

Projekta ietvaros tiks veikta zinātniskā aprīkojuma un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” infrastruktūras modernizācija, tādējādi sekmējot pētniecības attīstību un nodrošinot mežsaimniecības zinātnisko pētījumu kvalitātes uzlabošanu. Jaunu zinātnisko iekārtu iegāde tiks veikta mežkopības, meža ekoloģijas, meža aizsardzības un meža apsaimniekošanas tehnoloģiju pārneses pētījumiem. Projekta īstenošanas laikā tiks sakārtoti arī energoefektivitātes, iekšējās siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertehniskie risinājumi

9.

Zinātniskās infrastruktūras uzlabošana Latvijas Lauksaimniecības universitātē

804 000

603 000

201 000

Projekta ietvaros tiks pilnveidots un modernizēts Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošo zinātnieku pētniecības aprīkojums bioenerģētikas, būvzinātnes, mežu zinātnes, pārtikas zinātnes, bioinformātikas un vides zinātnes jomā

10.

Latvijas Universitātes dabas zinātņu pētījumu centru zinātniskās infrastruktūras attīstība

1 000 000

750 000

250 000

Latvijas Universitātē tiek veikti pētījumi botānikā, augu bioloģijā, mikrobioloģijā un fizikā, kā arī to inženierpielietojumos magnētisko nanotehnoloģiju jomā (t.sk. biotehnoloģijās), kuru līmeni apliecina virkne starptautisku publikāciju prestižos dabas zinātņu žurnālos. Lai sekmētu pētījumu kvalitāti un paplašinātu doktoru un doktorantūras studentu pētījumu tēmu klāstu, nepieciešams nodrošināt starpdisciplināru pētījumu iespējas šajās nozarēs. Viens no efektīvākajiem ceļiem šīs problēmas risināšanā ir izveidot specializētus studiju un pētījumu centrus, piemēram, magneto­hidrodinamikas (MHD), mikroskopijas, eksperimentālās botānikas, lāzeru u.c. studiju un pētījumu centrus. Latvijas Universitātē jau ir izveidoti vairāki centri, piemēram, lāzer­centrs un mikroskopijas centrs. Turpmākā zinātnes infra­struktūras attīstības stratēģija ir virzīta uz šo centru iekārtu papildināšanu un jaunu centru izveidošanu. Projekta ietvaros ir paredzēts uzsākt MHD un eksperimentālās botānikas centru izveidošanu un esošo centru iekārtu papildināšanu

11.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēku un telpu renovācija, tīro telpu (clean room) iekārtošana un aparatūras iegāde pētījumiem materiālzinātnēs

985 000

738 750

246 250

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, veiksmīgi īstenojot ERAF līdzfinansētos un citus starptautiskos projektus, ir iegādāta un arī turpmāk tiks pirkta unikāla pētnieciskā un tehnoloģiskā aparatūra pētījumiem materiālzinātnē, tai skaitā nanotehnoloģijās. Pilnvērtīgai aparatūras izmantošanai nepieciešams tās izvietot atbilstošās telpās ar pietiekamu darba zonu. Ir uzsākti telpu renovācijas darbi, taču to turpināšanai trūkst līdzekļu. Šis projekts paredz Cietvielu fizikas institūta 2.korpusa renovāciju

12.

Latvijas Universitātes Fizikas institūta ēkas iekštelpu renovācija

819 124

614 343

204 781

Aparatūra tiks izvietota Siltuma un masas pārneses laboratorijā, kur jau izveidota iekārta kombinētā fosilā un atjaunojamā kurināmā degšanas procesu pētījumiem. Fizikas institūta un sadarbības partneru (Francija, Vācija, LU FMF, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) vajadzībām tiks iegādāts elektronu mikroskops magnētisko nanokoloīdu un citu nanoizmēru struktūru pētījumiem. Mikroskops tiks izvietots Siltuma un masas pārneses laboratorijā, izveidojot un aprīkojot speciālu slēgtu telpu

13.

Liela mēroga zinātnisko datu glabātavas izveide un GRID paralēlo aprēķinu infrastruktūras attīstīšana

612 000

459 000

153 000

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts jau kopš 2005.gada piedalās FP6 “BalticGrid” projektā, ir uzkrāta praktiska pieredze EGEE gLite pudura (klastera) izveidē un ekspluatācijā. Galvenā prioritāte ir institūta rīcībā esošās jaudas palielināšana līdz vismaz 200–400 procesoriem, lai nodrošinātu Eiropas mērogā konkurētspējīgu aprēķinu jaudu. Veidojot zinātnisko datu pastāvīgas (backup) glabāšanas infrastruktūru, tiek apvienotas divas tehnoloģijas – liela apjoma datu replicētas tiešsaistes glabāšanas iespējas un datu aizsardzības, replikācijas, metainformācijas organizēšanas metodes (RDF/OWL framework, Globuss toolkit, dCache, digitālie sertifikāti, elektroniskie paraksti, Secure Java-cards u.tml.). Šis projekts ļauj izveidot pirmo 1PB (1 PetaByte=1000 TeraBytes) datu glabātavu

14.

Rīgas Stradiņa Universitātes A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta infrastruktūras pilnveidošana

302 500

226 875

75 625

Onkoloģisko slimību ārstēšanā izmanto sarežģītas metodes un modernākās imunoloģijas procedūras. Tas rada lielas izmaksas. Ļoti svarīga ir onkovīrusu kā etioloģiska faktora izpēte, agrīnu diagnostikas metožu un biomarķieru pētīšana. Separējot bioloģiskajā materiālā esošās šūnas, iespējama kvalitatīvāka un specifiskāka pētījumu veikšana virusoloģijas, onkoloģijas, hematoloģijas un citās jomās saistībā ar patoloģisko procesu profilaksi, diagnostiku un terapiju. Ar aparatūru iespējams atrast vīrusu mērķšūnas, lai veiktu pētījumus ar tām; pētīt solīdo audzēju metastazēšanās procesu, veikt mikrometastāžu diagnostiku, ieviešot papildu paredzes un prognozes faktorus onkoloģijā. Attīstīt pētījumus par cilmes šūnām un to terapeitisko potenciālu un apzināt imūn­terapeitisko aģentu un vēža vakcīnu mērķa šūnas perifērajās asinīs. Šī projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties šādu pētījumu veikšanai nepieciešamo aparatūru

15.

Zinātniskās infrastruktūras attīstība Rīgas Tehniskajā universitātē

880 000

660 000

220 000

Projekta īstenošanā paredzētas šādas galvenās aktivitātes:

1. “Biodegvielu pētījumu infrastruktūras pilnveidošana RTU Lietišķās Ķīmijas institūtā”. Tā ļaus būtiski paplašināt zinātniskās pētniecības, inovatīvu produktu izstrādes un ražotāju konsultāciju iespējas prioritārā un ar konkrētām ES direktīvām reglamentētā zinātnes un taut­saimniecības nozarē – atjauno­jamā enerģētika un biodegvielas.

2. “Polimēru materiālu pārbaužu laboratorijas modernizācija un darbības sfēras paplašināšana”. RTU Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija testē polimēru materiālus un to izstrādājumus. Šī aktivitāte ļaus paplašināt laboratorijas akreditācijas sfēru, veicinot inovatīvu produktu izstrādi sadarbībā ar ražotājiem un to ieviešanu tautsaimniecībā atbilstoši ES direktīvām, tai skaitā Būvizstrādājumu direktīvai 89/106/EEK.

3. “Automatizēto procesu un vadības sistēmu laboratorijas izveide”. Šī aktivitāte atbilst diviem Latvijas attīstības prioritārajiem virzieniem – cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana un uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana. Aktivitātes ieviešana būtiski pastiprinās zinātnisko pētniecību un inovatīvu produktu un tehnoloģisko risinājumu izstrādi automatizētajos ražošanas procesos, izmantojot informācijas tehnoloģijas, tādējādi sekmējot tautsaimniecības un ekonomikas attīstību Latvijā.

4. “Izglītības un zinātnes potenciāla un infrastruktūras uzlabošana RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes Mehānikas institūtā”. Šī projekta aktivitāte ļaus būtiski uzlabot zinātnisko un tehnoloģisko progresu principāli jaunu inovatīvu materiālu radīšanā mašīnbūvē un būvniecībā no kompozītiem materiāliem, tēraudiem, polimēriem materiāliem un betoniem, kas efektīvi ļaus atbalstīt Latvijas rūpniecības atjaunošanos un tieši saistīts ar ES un Latvijas direktīvām materiālu zinātnes attīstībā. (Latvijas Republikas zinātnes attīstības nacionālā koncepcija 30.03.1998.; Direktīva 89/106/EEK)

16.

Rentgenstaru difraktometra, pro­grammatūras un kataloga iegāde nano­strukturālu kompozītu izpētei

259 650

194 738

64 912

RTU Neorganiskās ķīmijas institūtā tālākas nanodaļiņu sintēzes, kompozīto nano­strukturālo materiālu un plāno kārtiņu tehnoloģijas attīstībai, zinātnisko publikāciju un testēšanas darbu līmeņa paaugstināšanai nepieciešama moderna rentgenstarojuma difrakcijas iekārta, lai veiktu precīzu izstrādāto materiālu kvalitatīvo un kvantitatīvo fāžu sastāva, kristalītu izmēru un struktūras analīzi. Iekārta tiks iepirkta šī projekta ietvaros

 

Kopā

11 131 392

8 348 545

2 782 847

 

X. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.3.1.aktivitātes “Sabiedrisko informācijas un elektroniskās pārvaldes sistēmu attīstība” ietvaros

Nr.
p.k.

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kokopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

472415,90

354311,92

118103,98

Lai ieviestu 1.3.1.aktivitātes struktūrfonda nacionālās programmas “Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projektu “Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma”, tika organizēts atklāts konkurss “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas 1.kārtas programmatūras izstrāde un ieviešana” (iepirkumu identifikācijas Nr.VAKIS-11/2006/ERAF/VVAIS). Konkursa uzvarētāja – akciju sabiedrības “RIX Technologies” – piedāvātā līgumcena par 532104,20 latiem pārsniedz projektam paredzētos finanšu līdzekļus

XI. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.4.4.aktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija
un mācību aprīkojuma modernizācija” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Infrastruktūras modernizēšana Rēzeknes 14.arodvidusskolā

200 000

160 000

40 000

Nepieciešama infrastruktūras modernizācija un iekārtu, piede­rumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, lai nodroši­nātu divu jaunu profesionālās iz­glītības programmu – ēku iekšējo komunikāciju montētājs un būviz­strādājumu galdnieks – īstenošanu Rēzeknes 14.arodvidusskolā

2.

Rīgas Būv­amatniecības vidusskolas infrastruktūras modernizācija

150 000

120 000

30 000

Nepieciešams nodrošināt Rīgas Būvamatniecības vidusskolas praktisko mācību aprīkojuma modernizāciju – kokapstrādes darbnīcas modernizāciju, metinā­šanas un sanitārtehnikas darbnīcas modernizāciju, apdares darbu, būvdarbu darbnīcas un tehniskā aprīkojuma laboratorijas pilnveidi

3.

Ceļu būves mācību mašīnu iegāde Smiltenes 29.arodvidusskolā

231 124

184 899

46 225

Nepieciešama ceļu būves mašīnu iegāde mācību programmas “Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis” īstenošanai Smiltenes 29.arodvidusskolā

Kopā

581 124

464 899

116 225

XII. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.4.5.aktivitātes “Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām)” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes laboratoriju iekārtu modernizēšana

298 784

239 027

59 757

Nepieciešams iegādāties un uzstādīt aparatūru un aprīkojumu Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes laboratorijā

2.

Rēzeknes Augstskolas informācijas tehnoloģiju centra aprīkojuma iegāde

300 000

240 000

60 000

Nepieciešams iegādāties aprīkojumu Rēzeknes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju centra modernizācijai

3.

Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes infrastruktūras modernizācija

208 420

166 736

41 684

Nepieciešams iegādāties un uzstādīt aparatūru un aprīkojumu Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātē

Kopā

807 204

645 763

161 441

XIII. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Ekonomikas ministrijas valsts atbalsta programmu ieviešanai

ERAF/ESF finansējums (LVL)

Nacionālais finansējums (LVL)

Nepieciešamās virssaistības (LVL)

2.4.1. “Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) uzņēmējdarbības uzsākšanai”

1 500 305,93

500 101,98

2 000 407,91

1.4.2. “Garantiju sistēmas attīstība”

3 107 793,00

1 035 931,00

4 143 724,00

3.1.3. “Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem”

1 275 000,00

425 000,00

1 700 000,00

Kopā

5 883 098,93

1 961 032,98

7 844 131,91

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.decembra rīkojumam Nr.975
Nepieciešamais papildu finansējums

(Pielikums grozīts ar MK 16.05.2007. rīkojumu Nr.285; MK 22.06.2007. rīkojumu Nr.394; MK 06.12.2007. rīkojumu Nr.780)

I. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.1.1.aktivitātes struktūrfonda nacionālās programmas
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000" projektiem

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Projekta kopējās izmaksas (LVL)

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1

2

3

4

5

6

7

I. Projekti ar noslēgtu būvdarbu iepirkuma fāzi

1.

Ūdenssaimniecības attīstība Bērzaunes pagasta Bērzaunes un Sauleskalna ciemos

339596

159000

100210

58790

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

2.

Ūdenssaimniecības attīstība Sakstagala pagasta Sakstagala ciemā

320336

42999

27330

15669

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

3.

Ūdenssaimniecības attīstība Vaidavas pagasta Vaidavas ciemā

247771

55320

35161

20159

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

4.

Ūdenssaimniecības attīstība Vecates pagasta Vecates ciemā

130761

18056

11476

6580

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

5.

Ūdenssaimniecības attīstība Ramatas pagasta Ramatas un Vēršu ciemos

120958

12251

7534

4717

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

6.

Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā

266477

27150

17256

9894

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

7.

Ūdenssaimniecības attīstība Zirņu pagasta Zirņu un Būtnāru ciemos

360150

231884

147383

84501

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

8.

Ūdenssaimniecības attīstība Kombuļu pagasta Kombuļu ciemā

211297

8551

5434

3117

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

9.

Ūdenssaimniecības attīstība Ēveles pagasta Ēveles ciemā

238017

30048

19098

10950

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

10.

Ūdenssaimniecības attīstība Popes pagasta Popes ciemā

482673

219864

139744

80120

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

11.

Ūdenssaimniecības attīstība Mērdzenes pagasta Mērdzenes un Pudinavas ciemos

235490

32507

20661

11846

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

II. Projekti (ar sagatavotu būvprojektu), kuros būvdarbu iepirkuma procedūra nav noslēgta

12.

Ūdenssaimniecības attīstība Andzeļu pagasta Andzeļu ciemā

234811

50000

31779

18221

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

13.

Ūdenssaimniecības attīstība Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciemā

301933

48911

31087

17824

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

14.

Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā

276622

394112

250494

143618

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

Kopā aktivitātei

1330653

844647

486006

 

II. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)
Vienotā programmdokumenta 1.1.3.aktivitātes struktūrfonda nacionālās programmas “Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Kopējais finansējums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves “Izgāztuve” rekultivācija

109900

32970

24727

8243

Saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru 2006.gada 15.augustā iepirkuma komisija izvēlējās sabiedrības ar ierobežotu atbil­dību “Bin­ders” piedāvājumu un atlika lēmuma pieņemšanu līdz jautājuma atrisināšanai par papil­du finansējuma piešķiršanu, jo sabiedrības ar ierobežotu at­bildību “Bin­ders” piedāvājums par 168428,50 LVL pārsniedz sākotnēji plānotās rekultivācijas būvdarbu izmaksas

2.

Valkas pilsētas atkritumu izgāztuves rekultivācija

240604

66282

49711

16571

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Consultants”, veicot tehniskā projekta izstrādi, ir konstatējusi šķidro atkritumu klātbūtni izgāztuvē, kuru rekultivācijai tiek izstrādāts jauns tehniskais projekts. Ņemot vērā papildu darbu – šķidro atkritumu rekultivāciju – un līdzšinējo pieredzi, var prognozēt rekultivācijas būvdarbu izmaksu pieaugumu

3.

Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves “Sigulda” (Silzemnieki) rekultivācija

223945

63253

47440

15813

Ņemot vērā būvniecības izmaksu pieaugumu valstī un plānoto rekultivācijas būvdarbu apjomu, tiek prognozēts rekultivācijas būvdarbu izmaksu pieaugums

4.

Strenču pilsētas atkritumu izgāztuves “Ramītis” Valkas rajona Plāņu pagastā rekultivācija

49500

12000

9000

3000

Ņemot vērā būvniecības izmaksu pieaugumu valstī, tiek prognozēts rekultivācijas būvdarbu izmaksu pieaugums

5.

Amatas novada atkritumu izgāztuves “Konrādi” rekul­ti­vā­cija

371000

99000

74250

24750

Ņemot vērā būvniecības izmaksu pieaugumu valstī un plānoto rekultivācijas būvdarbu apjomu, tiek prognozēts rekultivācijas būvdarbu izmaksu pieaugums

Kopā aktivitātei

994949

273505

205128

68377

 

III. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.1.6.aktivitātes "Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās" ietvaros

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais virssaistību finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Dabas izglītības centrs

871250

653438

217812

Papildu izmaksas radušās pēc atklātā konkursa par būvdarbu veikšanu. Lai ēku varētu nodot ekspluatācijā, nepieciešami līdzekļi plānoto un būvprojektā saskaņoto darbu pabeigšanai

2.

Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā NATURA 2000 teritorijā. I kārta Murjāņi–Līgatne

1124746

843560

281186

Papildu izmaksas radušās pēc tehniskā projekta izstrādes par plānotajām projekta aktivitātēm, kā arī saistītas ar būvniecības izmaksu ievērojamu pieaugumu

Kopā aktivitātei

1995996

1496998

498998

 

IV. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.2.1.aktivitātes "Pirmās kategorijas autoceļu infrastruktūras rekonstrukcija, savstarpēji savienojot galvenos ekonomiskās attīstības centrus un pievienojot tos TEN-T tīklam " ietvaros

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstība

6047237,33

4535428

1511809,33

Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji 2004.gadā plānotajām izmaksām

V. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.2.2.1.apakšaktivitātes "Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās" ietvaros

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Satiksmes drošības uzlabošana Pļaviņu pilsētā

51888

37500

14388

Būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

VI. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.4.1.aktivitātes "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras (PVA) aprūpes un aprīkojuma uzlabošana" un 1.4.2.aktivitātes "Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" ietvaros

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas uzlabošana klīniskajā slimnīcā "Gaiļezers"

895241

716192,80

179048,20

Papildu izmaksas radušās pēc atklātā konkursa par būvdarbu veikšanu. Lai ēku varētu nodot ekspluatācijā, nepieciešami līdzekļi plānoto un būvprojektā saskaņoto darbu pabeigšanai

Kopā aktivitātei

895241

716192,80

179048,20

 

VII. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.2.3.aktivitātes "Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana" ietvaros

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ERAF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcijas I kārta

103195,30

77396,47

25798,83

Projekta darbu procesa gaitā ir konstatēti neparedzēti darbi, kuru veikšana ir būtiska objekta kvalitatīvai un drošai būvniecībai. Veicot pirmsprojekta izpēti, nebija iespējams konstatēt vecās mola konstrukcijas patieso stāvokli – piemēram, atklājās, ka, demontējot betona virskārtu, mola būvķermenis ir izskalots daudz lielākā mērā nekā ietverts projektā (tukšumi, kavernas, izskalojumi), mola vecā konstrukcija, kas būvēta vēl 19.gs. sākumā, bija veidota no fašīnām, akmens krāvumiem un koka pāļu rindām, kas atradās gruntī 5,5 m dziļumā un bija konstatējama tikai darbu procesā. Šie apstākļi sarežģīja darbu procesu tādā mērā, ka nācās pat pārskatīt tehniskā projekta risinājumus, un mola platums tika palielināts vēl par 0,5 m, t.i., 6 m vietā (pēc sākotnējā projekta) mola platums ir 6,50 m (pēc tehniskā projekta izmaiņām). Turklāt šobrīd līguma cena būtiski neatbilst faktiskajām izmaksām. Īpaši tas attiecināms uz metāla un betona izstrādājumiem, šajā sektorā cenu pieaugums ir visstraujākais – līdz pat 30 % no 2005.gada cenām.

Būvdarbu veicējs visus darbus veic saskaņā ar abpusēji saskaņotajiem laika grafikiem, kā arī, lai neaizkavētu darbu procesu kopumā, nepieciešamos papildu darbus līdz šim ir veicis par saviem līdzekļiem un ir iesniedzis Mērsraga ostas pārvaldei brīdinājumu pārtraukt darbus, ja netiks rasts finansējums par izpildītajiem neparedzētajiem darbiem

VIII. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta
1.4.6.2.apakšaktivitātes "Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" ietvaros

VPD aktivitātes/ apakšaktivi­tātes numurs un nosaukums

Pieejamais finansējums VPD (attiecināmās izmaksas (LVL))

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums papildu finansējumam, kas nepieciešams, lai uzņemtos virssaistības

kopā

ES

LV

1.4.6.2.

1511726,27

1180836,75

Valsts budžets – 188298,51, pašvaldību budžets – 106909,91, privātais līdzfinansējums – 35681,10

13330

Būvniecības izmaksu pieaugums grantu shēmas projektu ietvaros pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

IX. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.4.8.aktivitātes "Darba tirgus institūciju pilnveidošana" ietvaros

VPD aktivitātes/ apakšaktivi­tātes numurs un nosaukums

Pieejamais finansējums VPD (attiecināmās izmaksas (LVL))

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums papildu finansējumam, kas nepieciešams, lai uzņemtos virssaistības

kopā

ES

LV

Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas projekts Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.8./000001 "NVA darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas apmaiņas operativitātes uzlabošana"

2454500

1840875

613625

245450

Būvdarbi:

1) NVA Jelgavas filiāles telpu rekonstrukcija atbilstoši izstrādātajam būvprojektam 121450 LVL apmērā (netika īstenots būvdarbu izmaksu paaugstināšanās un tai sekojoša finansējuma trūkuma dēļ);

2) būvdarbi NVA telpās Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, 81000 LVL apmērā (ņemot vērā, ka pēc kopējā būvprojekta veicamās Rīgas reģionālās filiāles telpu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, rekonstrukcijas 1.kārtas apjomi nenosedz aģentūras vajadzības, pie šobrīd notiekošā kapitālā remonta būvdarbi veicami vēl neremontētajās telpās)

Uzņemoties virssaistības un veicot rekonstrukciju Jelgavas filiāles telpās, kā arī paplašinot izremontēto telpu platību NVA telpās Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, projekta ietvaros tiktu nodrošināta to iepriekš projektā noteikto indikatoru sasniegšana, no kuriem šobrīd ar projekta grozījumiem ir nācies atteikties. Līdz ar to šis papildu finansējums radītu iespējas lielākā mērā nodrošināt atbilstību iepriekš izvirzītajiem projekta mērķiem.

Informācijas tehnoloģijas: datu bāzu attīstība – BURVIS un ESPS programmatūras uzlabojumi un papildinājumi 35 000 LVL apmērā (uzlabojumi un papildinājumi nepieciešami, lai nodrošinātu jauno un grozīto normatīvo aktu prasību iekļaušanu sistēmu funkcionalitātē, kā arī optimizētu sistēmu darbību atbilstoši kvalitātes vadības procesu specifikai).

Administrēšanas izdevumi minētajām aktivitātēm 8000 LVL

X. Nepieciešamais papildu finansējums minimālās darba algas paaugstināšanai no 90 LVL uz 120 LVL ar 2007.gada 1.janvāri (gadam) 
Vienotā programmdokumenta 3.1.2.2.apakšaktivitātes  “Prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” ietvaros

Nr.
p.k.

Apakšaktivitātes nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem

193706

145279,5

48426,5

Papildu finansējums ir nepieciešams, lai segtu minimālās darba algas pieauguma dēļ radušās izmaksas

Kopā apakšaktivitātei

193706

145279,5

48426,5

  XI. Nepieciešamais papildu finansējums minimālās darba algas paaugstināšanai no 90 LVL uz 120 LVL ar 2007.gada 1.janvāri (gadam)
Vienotā programmdokumenta 3.3.2.aktivitātes “Subsidēto darba vietu nodrošināšana” ietvaros

Nr.
p.k.

Aktivitātes
nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Subsidēto darba vietu nodrošināšana

46133

36906,4

9226,6

Papildu finansējums ir nepieciešams, lai segtu minimālās darba algas pieauguma dēļ radušās izmaksas

Kopā aktivitātei

46133

36906,4

9226,6

XII. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 3.2.2.aktivitātes “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos

1 815 128,71

1 361 346,53

453 782,18

Par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tiek nodarbināti papildu skolotāji mācību materiālu izvērtēšanai un ieteikumu sagatavošanai, piesaistīti izmēģinājumskolu koordinatori, izgatavoti un iegādāti uzskates materiāli, kā arī tiek segts tālākizglītības kursu izmaksu sadārdzinājums. Papildu līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu mūsdienīgu apmācības procesu dabas­zinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos un iegādātos mācību materiālu komplektus visu vispārējās vidējās izglītības iestāžu (383 dienas maiņu un 34 vakara maiņu izglītības iestādes – kopā 417) un vidējās profesio­nālās izglītības iestāžu, t.sk. arodskolu, tehnikumu un koledžu (kopā 102), dabas­zinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetu kabinetiem (kopā 519)

 

Kopā

1 815 128,71

1 361 346,53

453 782,18

 

XIII. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Ekonomikas ministrijas valsts atbalsta programmu ieviešanai

Nr.
p.k.

 

ERAF/ESF finansējums (LVL)

Nacionālais finansējums (LVL)

Nepieciešamās virssaistības (LVL)

1.

2.4.1. “Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) uzņēmēj­darbības uzsākšanai”

1 251 101,69

417 033,90

1 668 135,59

2.

2.4.2. “Garantiju sistēmas attīstība”

3 404 173,42

1 134 724,48

4 538 897,90

3.

3.1.3. “Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem”

1 227 823,82

409 274,60

1 637 098,42

 

Kopā

5 883 098,93

1 961 032,98

7 844 131,91

XIV. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.1.4.2.apakšaktivitātes atklātā projektu iesniegumu konkursa “Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais projekta papildu finansējums

pieteicēja finansējums (izņemot valsts budžeta finansējumu)

kopējais ERAF un valsts budžeta finansējums

ERAF finansējums

valsts budžeta finansējums

1. Projekti ar noslēgtu būvdarbu iepirkuma fāzi

1.

Energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas novada izglītības iestādē – Cēres pamatskolā

34655,89

5198,38

29457,51

25991,92

3465,59

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

2.

Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestāžu “Zīlīte” un “Saulīte” ēku siltināšana

46823,60

9364,72

37458,88

35117,70

2341,18

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

3.

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Siguldas pilsētas 1., 2., 4. un 6. kvartālā atbilstoši Siguldas novada siltumapgādes attīstības plānam un koncesijas līguma noteikumiem

121864,86

80715,15

41149,71

30862,28

10287,43

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

4.

Maltas ciemata centrālo siltumtīklu rekonstrukcija un katlumājas modernizācija

77340,47

50271,18

27069,29

20301,97

6767,32

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

5.

Dignājas pamatskolas siltumapgādes sistēmas modernizācija

22852,63

2316,34

20536,29

17061,77

3474,52

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

6.

VSAC “Malta” energoefektivitātes paaugstināšana

58239,79

5823,98

52415,81

43679,84

8735,97

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

7.

Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas attīstība

167140,79

108641,51

58499,28

43874,46

14624,82

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

8.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Smārdes pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē

23261,94

4652,38

18609,56

17446,46

1163,10

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

2. Projekti (ar sagatavotu būvprojektu), kuros būvdarbu iepirkuma procedūra nav noslēgta

1.

Jūrmalas siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana, pārejot no četru cauruļu uz divu cauruļu siltumapgādes sistēmu

185785,63

125405,30

60380,33

45285,25

15095,08

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

2.

Siltumapgādes sistēmu modernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Saldus profesionālajā vidusskolā

38339,40

38339,40

28754,55

9584,85

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

3.

Valmieras kultūras centra ēkas siltināšana

40502,43

7087,88

33414,55

30376,82

3037,73

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

4.

Virbu pagasta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

15565,53

3113,11

12452,42

11674,15

778,27

Izmaksu pieaugums pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas. Iepirkuma procedūra ir pārsūdzēta. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

5.

Laucienes siltumapgādes sistēmas modernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana

70224,20

12289,23

57934,97

52668,15

5266,82

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

6.

Mālpils siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana

136866,44

54746,48

82119,96

68433,30

13686,66

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

7.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Jelgavā

851172,70

553262,26

297910,44

223432,83

74477,61

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

8.

Energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumapgādes zudumus Kubuļu pašvaldības iestādēs

17300,00

2162,50

15137,50

12975,00

2162,50

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

 

Kopā aktivitātei

1907936,30

1025050,40

882885,90

707936,45

174949,45

 

XV. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 1.1.5.aktivitātes atklātā projektu iesniegumu konkursa “Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta
nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais projekta papildu finansējums

pieteicēja finansējums (izņemot valsts budžeta finansējumu)

kopējais ERAF un valsts budžeta finansējums

ERAF finansējums

valsts budžeta finansējums

1. Projekti ar noslēgtu būvdarbu iepirkuma fāzi

1.

Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai

284923,83

49861,67

235062,16

213692,87

21369,29

Būvniecības izmaksu pieaugums pēc projekta iepirkuma procedūras pabeigšanas, salīdzinot ar sākotnēji plānotajām izmaksām

2. Projekti (ar sagatavotu būvprojektu), kuros būvdarbu iepirkuma procedūra nav noslēgta

1.

Atgriešanās pie saknēm

270000,00

67500,00

202500,00

151875,00

50625,00

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

2.

Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Rundāles pils ansamblī

973324,68

973324,68

259846,69

713477,99

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties.

       

Pamatojoties uz Kultūras ministrijas 2007.gada 25.maija vēstuli Nr.3.3.3.-1/1349, valsts budžeta finansējuma sadaļā iekļautas neattiecināmās izmaksas 626862,43 latu apmērā. Attiecināmo izmaksu valsts budžeta finansējums ir 86615,56 lati

3.

Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma apritē

365273,19

63922,81

301350,38

273954,89

27395,49

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

4.

Kristapa Morberga vasarnīcas kompleksa restaurācija

312566,15

93613,56

218952,59

164214,44

54738,15

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

5.

Elejas muižas kompleksa atjaunošana un integrācija vienotā Zemgales kultūrvēstures tūrisma maršrutā

201712,34

56479,46

145232,88

108924,66

36308,22

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

6.

Mālpils muižas “Kungu mājas” rekonstrukcija

217157,11

54289,27

162867,84

122150,88

40716,96

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

7.

Latvijas Piensaimniecības muzeja atjaunošana

73184,33

22351,52

50832,81

38124,61

12708,20

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

8.

Vecā Ventas tilta restaurācija un atraktīvas tūrisma teritorijas izveide Kuldīgas sirdī

99127,14

14869,08

84258,06

74345,35

9912,71

Izmaksu pieaugums pēc būvprojektu izstrādes pabeigšanas, bet pirms būvdarbu iepirkuma procedūras noslēgšanas. Skaitļi ir indikatīvi un var mainīties

 

Kopā aktivitātei

2797268,77

422887,37

2374381,40

1407129,39

967252,01

 

XVI. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 3.3.6.1.apakšaktivitātes “Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Jauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni (kas iesaistīti pedagoģiskās korekcijas programmās) intelektuālās un emocionālās paškorekcijas metodikas izstrāde un īstenošana

21885,01

17508,01

4377,00

Projekts atbilstoši novērtējumam atzīts par kvalitatīvu, taču ierobežotā finansējuma dēļ aktivitātē nevar tikt apstiprināts pilnā apjomā

2.

Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās

64989,75

51991,80

12997,95

Projekts atbilstoši novērtējumam atzīts par kvalitatīvu, taču ierobežotā finansējuma dēļ aktivitātē nevar tikt apstiprināts

 

Kopā aktivitātei

86874,76

69499,81

17374,95

 

XVII. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 3.3.7. aktivitātes “Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Iekļaujošie gadījumi

28543,48

23607,63

4935,85

Projekts atbilstoši novērtējumam atzīts par kvalitatīvu, taču ierobežotā finansējuma dēļ nevar tikt apstiprināts

2.

Atbalsts vājdzirdīgu jauniešu integrācijai izglītības sistēmā, sabiedrībā un darba tirgū

36204,94

28191,11

8013,83

Projekts atbilstoši novērtējumam atzīts par kvalitatīvu, taču ierobežotā finansējuma dēļ nevar tikt apstiprināts

 

Kopā aktivitātei

64748,42

51798,74

12949,68

 

XVIII. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 3.2.3.1.apakšaktivitātes “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts Latvijas Universitātē

258399,00

193799,25

64599,75

Papildus 45 doktorantu uzņemšana projektā veicinās Latvijas Universitātes akadēmiskā personāla papildināšanos ar jauniem doktoriem, kuri iekļausies studiju un pētniecības darbā. Atjaunotais akadēmiskais personāls nodrošinās studiju kvalitātes uzlabošanos un līdz ar to jaunu studentu un papildu finansējuma piesaisti dabas zinātnēm.

Nepieciešams piešķirt finansējumu jaunas aktivitātes “ESF rezultātu augstākajā izglītībā un zinātnē sistematizācija un pieejamības nodrošināšana” īstenošanai, kas nodrošinās nacionālās programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” rezultātu digitalizāciju un publiskošanu

2.

Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai

1400089,00

105066,75

350022,25

Nepietiekamā finansējuma dēļ projektā ir paredzēts, ka no 2007.gada septembra vairs netiks piešķirts atbalsts 160 projektā iesaistītajiem doktorantiem. Lai sasniegtu projektā noteiktos rezultātus, atbalstu jāturpina piešķirt visiem esošajiem atbalsta saņēmējiem līdz projekta beigām.

Papildus nepieciešams projekta ietvaros uzņemt 98 atbalsta saņēmējus, kas veicinās RTU akadēmiskā personāla papildināšanos ar jauniem doktoriem, kuri iekļausies studiju un pētniecības darbā. Atjaunotais akadēmiskais personāls nodrošinās studiju kvalitātes uzlabošanos un līdz ar to jaunu studentu un papildu finansējuma piesaisti dabas zinātnēm

3.

Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē

83617,00

62712,75

20904,25

Papildus 10 doktorantu uzņemšana projektā veicinās LLU akadēmiskā personāla papildināšanos ar jauniem doktoriem, kuri iekļausies studiju un pētniecības darbā. Atjaunotais akadēmiskais personāls nodrošinās studiju kvalitātes uzlabošanos un līdz ar to jaunu studentu un papildus finansējuma piesaisti dabas zinātnēm

4.

Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs un informācijas tehnoloģijās

37964,00

28473,00

9491,00

Papildus sešu doktorantu uzņemšana projektā veicinās DU akadēmiskā personāla papildināšanos ar jauniem doktoriem, kuri iekļausies studiju un pētniecības darbā. Atjaunotais akadēmiskais personāls nodrošinās studiju kvalitātes uzlabošanos un līdz ar to jaunu studentu un papildus finansējuma piesaisti dabas zinātnēm

5.

Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs

33803,00

25352,25

8450,75

Papildus piecu doktorantu uzņemšana projektā veicinās RSU akadēmiskā personāla papildināšanos ar jauniem doktoriem, kuri iekļausies studiju un pētniecības darbā. Atjaunotais akadēmiskais personāls nodrošinās studiju kvalitātes uzlabošanos un līdz ar to jaunu studentu un papildu finansējuma piesaisti dabas zinātnēm

 

Kopā aktivitātei

1813872,00

1360404,00

453468,00

 

XIX. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 3.2.5.3. apakšaktivitātes “Latviešu valodas apguve” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums, (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē

500746,00

375559,50

125186,50

Lai atbalstītu skolotāju tālākizglītībā gūtās prasmes un ikdienas darbā ar skolēniem nodrošinātu mācību un uzziņu literatūras pieejamību, nepieciešams iegādāties mācību un uzziņas literatūras komplektus skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas profesionālās izglītības iestādēm, kurās audzēkņi korekcijas klasēs iegūst pamatskolas izglītību, un izglītības iestādēm, kas nodrošina apmācību ieslodzījuma vietās

 

Kopā aktivitātei

500746,00

375559,50

125186,50

 

XX. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 3.2.4.1.apakšaktivitātes “Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana

176 300

132 225

44 075

Projekta mērķu sasniegšanai ir būtiski vistuvākajā laikā sagatavot un metodiski no­drošināt ar mācību un uzziņu literatūru mūžizglītības at­balsta centrus – katrā plāno­šanas reģionā esošās profesi­o­nālās izglītības iestādes

2.

Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana

92 660

69 495

23 165

Projekta mērķu sasniegšanai ir būtiski vistuvākajā laikā sagatavot un metodiski no­drošināt ar mācību un uzziņu literatūru mūžizglītības at­balsta centrus – katrā plāno­šanas reģionā esošās profesi­o­nālās izglītības iestādes

3.

Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai

385 640

289 230

96 410

Projekta mērķu sasniegšanai ir būtiski vistuvākajā laikā sagatavot un metodiski no­drošināt ar mācību un uzziņu literatūru mūžizglītības at­balsta centrus – katrā plāno­šanas reģionā esošās profesi­o­nālās izglītības iestādes

4.

Vidzemes reģionālās atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai

118 080

88 560

29 520

Projekta mērķu sasniegšanai ir būtiski vistuvākajā laikā sagatavot un metodiski no­drošināt ar mācību un uzziņu literatūru mūžizglītības at­balsta centrus – katrā plāno­šanas reģionā esošās profesi­o­nālās izglītības iestādes

5.

Kurzemes plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai

130 920

98 190

32 730

Projekta mērķu sasniegšanai ir būtiski vistuvākajā laikā sagatavot un metodiski no­drošināt ar mācību un uzziņu literatūru mūžizglītības at­balsta centrus – katrā plāno­šanas reģionā esošās profesi­o­nālās izglītības iestādes

 

Kopā

903 600

677 700

225 900

 

 XXI. Nepieciešamais papildu finansējums (LVL) Vienotā programmdokumenta 3.2.7.1.apakšaktivitātes “Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” ietvaros

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Nepieciešamais papildu finansējums (LVL)

Pamatojums

kopējais finansējums

ESF finansējums

nacionālais finansējums

1.

Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā

500 000

375 000

125 000

Nepieciešams turpināt skolotāju izglītošanu, 2008.gadā sniedzot iespēju vēl 1525 karjeras skolotājiem apgūt 72 stundu programmu (plānots izglītot 1375 vispārē­jās izglītības un 150 profesio­nālās izglītības iestāžu pedagogus). Vajadzīgs papildu finansējums skolotāju mācību organizēšanai un koordinēša­nai 38 izglītības pārvaldēs. Nepieciešams papildināt skolās pieejamo informatīvo materiālu par nozarēm un karjeras iespējām šajās nozarēs. Papildus nepiecieša­ma 3 DVD izstrāde un 3 x 7000 eksemplāru tiražēšana (par 3 nozarēm). Lai nodrošinātu karjeras izglītības īstenošanu skolās, informatīvie izdevumi jāpapildina ar jaunu katalogu par izglītības iespējām (vidējā profesionālā un augstākā izglītība). Nepieciešams papildu finansējums informatīvā kataloga izstrādei un izdošanai 30 000 eksemplāros. Vajadzīgi papildu līdzekļi www.niid.lv aprobācijai, rezultātu analīzei, pilnveidei un papildināšanai ar jaunām datu kvalitātes pārbaudes funkcijām, kā arī citu pakalpojumu ieviešanai. Nepieciešama datubāzes sagatavošana savietošanai ar EK portālu PLOTEUS II

 

Kopā

500 000

375 000

125 000

 
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 975Pieņemts: 18.12.2006.Stājas spēkā: 18.12.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 20.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
150175
{"selected":{"value":"25.02.2009","content":"<font class='s-1'>25.02.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.02.2009","iso_value":"2009\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2008","iso_value":"2008\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2008.-24.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2008","iso_value":"2008\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2008.-02.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2008","iso_value":"2008\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2008.-06.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2008","iso_value":"2008\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2008.-11.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2007","iso_value":"2007\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2007.-23.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2007","iso_value":"2007\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2007.-05.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2007","iso_value":"2007\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2007.-13.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2007","iso_value":"2007\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2007.-21.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2006","iso_value":"2006\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2006.-15.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.02.2009
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)