Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.935

Rīgā 2006.gada 14.novembrī (prot. Nr.59 38.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā reakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu";

1.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (pielikums) veido:

3.1. grupas, kas raksturo izdevumu veidu pēc ekonomiskās būtības (apakšgrupas tiek piemērotas kodiem atbilstoši pielikumam):

3.1.1. uzturēšanas izdevumiem piemēro 1.0.grupu:

3.1.1.1. kārtējiem izdevumiem piemēro 1.1.apakšgrupu;

3.1.1.2. procentu izdevumiem piemēro 1.2.apakšgrupu;

3.1.1.3. subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem piemēro 1.3.apakšgrupu;

3.1.1.4. kārtējiem maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā un starptau­tiskajai sadarbībai piemēro 1.4.apakšgrupu;

3.1.1.5. uzturēšanas izdevumu transfertiem piemēro 1.5.apakšgrupu;

3.1.2. kapitālajiem izdevumiem piemēro 2.0.grupu:

3.1.2.1. pamatkapitāla veidošanai piemēro 2.1.apakšgrupu;

3.1.2.2. kapitālo izdevumu transfertiem, mērķdotācijām piemēro 2.2.apakšgrupu;

3.1.3. zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām piemēro 3.0.grupu;

3.2. apzīmējošie kodi, kas aizvieto izdevumu veidu (pēc ekonomiskās būtības) nosaukumus;

3.3. kodu nosaukumi;

3.4. kodu lietojuma skaidrojumi.";

1.3. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031

Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Apakšgrupa

Kods

Koda nosaukums

1

2

3

1.1

1000

Atlīdzība

Kodā 1000 uzskaita:

Darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas

1.1

1100

Atalgojums

Kodā 1100 uzskaita:

Darbinieka mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas. Mēneša amatalgu uzskaita visiem iestādes personāla sarakstos esošajiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskajām personām (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji (pašnodarbinātas personas))

1.1

1110

Mēneša amatalga

Kodā 1110 uzskaita:

Mēneša amatalgu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem, apstiprinātajām kvalifikācijas kategorijām, noteiktajām mēneša amatalgām un stundas tarifa likmēm, atalgojumu karavīriem, amatalgu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī deponēto darba algu par summām, kādas pēc glabāšanas termiņa beigām iemaksā valsts pamatbudžetā

1.1

1111

Deputātu darba alga

1.1

1112

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku mēneša amatalga

1.1

1113

Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un ministriju parlamentāro sekretāru mēneša amatalga

1.1

1114

Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga

1.1

1115

Specializētā valsts civildienesta ierēdņu mēneša amatalga

1.1

1116

Mēneša amatalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

1.1

1119

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

1.1

1140

Piemaksas un prēmijas

Kodā 1140 uzskaita:

Visu veidu piemaksas pie darba algas: par pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos, par darbu īpašos apstākļos, kuri saistīti ar paaugstinātu risku darbinieka drošībai vai veselībai, speciālās piemaksas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par papildu darbu, par nakts darbu, par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās un citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, prēmijas, tai skaitā naudas balvas, izņemot sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas, kuras maksā darba devējs; piemaksas par vadības līgumiem, transporta vadītājiem par klasi

1.1

1141

Piemaksa par nakts darbu

1.1

1142

Piemaksa par virsstundu darbu

1.1

1143

Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi

1.1

1144

Piemaksa par izdienu

1.1

1145

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

1.1

1146

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos

1.1

1147

Piemaksa par papildu darbu

1.1

1148

Prēmijas un naudas balvas

1.1

1149

Piemaksas par vadības līgumiem un pārējās piemaksas

1.1

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

Kodā 1150 uzskaita:

Atalgojumu iestādes darbiniekiem vai citām fiziskajām personām, kuras nav reģistrējušās kā pašnodarbinātas personas un ar kurām darba devējs ir stājies līgumattiecībās par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi uz uzņēmuma līguma, darba līguma vai cita normatīvā akta pamata par atalgojumu (atalgojums valsts kapitāla daļu turētājam, finanšu stabilizatoram)

1.1

1160

Ārvalstīs nodarbināto darbinieku, amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un ierēdņu pabalsti

Kodā 1160 uzskaita:

Algas pabalstu par dienestu ārvalstīs.

Darba devēja pabalstu par dzīvesbiedra (laulātā) uzturēšanos ārvalstīs; pabalstu par bērna uzturēšanos ārvalstīs

1.1

1170

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi

Kodā 1170 uzskaita:

Darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (darba samaksu natūrā): darba devēja dāvanas un balvas, darba devēja doto labumu darbinieka, viņa ģimenes locekļu vai darbinieka un viņa ģimenes locekļu personīgajam patēriņam, kas izpaužas īpašuma nodošanas vai īpašuma lietošanas tiesību nodošanas veidā, vai sniegto, vai samaksāto pakalpojumu veidā, normatīvajos aktos par darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem noteiktajos gadījumos.

Transporta izdevumus uz darbu un no darba, ja netiek lietots sabiedriskais transports, normatīvajos aktos par darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem noteiktajos gadījumos.

Jebkurus tiešos vai netiešos darba devēja pabalstus un darbinieka un viņa ģimenes locekļu izdevumus, kuri ir sadalāmi personāli un ir saistīti ar izklaides pasākumiem, ceļojumiem, ēdināšanu un atspirdzinošu dzērienu iegādi un kurus sedz darba devējs, izņemot izdevumus, kas saistīti, piemēram, ar viesu uzņemšanu, reprezentācijas izdevumiem

1.1

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

1.1

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kodā 1210 uzskaita:

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1.1

1220

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi

1.1

1221

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kodā 1221 uzskaita:

Darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas: slimības naudu, bērna piedzimšanas pabalstu, pabalstu ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā (pabalsta summa vairāk nekā Ls 150), atvaļinājuma pabalstu, atlaišanas pabalstu

1.1

1222

Studējošo kredītu dzēšana no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem

Kodā 1222 uzskaita:

Izdevumus studējošā kredīta dzēšanai kredītiestādēm no darba devējam (budžeta iestādei), tai skaitā Aizsardzības ministrijai, piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par studējošo kredītu dzēšanu no iedalītajiem budžeta līdzekļiem

1.1

1223

Mācību maksas kompensācija

Kodā 1223 uzskaita:

Darba devēja mācību maksas kompensācijas

1.1

1224

Ārvalstīs nodarbināto darbinieku un ierēdņu sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

Kodā 1224 uzskaita:

Pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu un ceļa izdevumu segšanai.
Ārvalstīs strādājošo darbinieku pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei

1.1

1225

Uzturdevas kompensācija

Kodā 1225 uzskaita:

Darba devēja uzturdevas kompensāciju naudā atbilstoši normatīvajiem aktiem par uzturdevas kompensāciju darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, karavīriem un Ieslodzījuma vietu pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdņiem, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un karavīriem

1.1

1226

Formas tērpa kompensācija

Kodā 1226 uzskaita:

Formas tērpa kompensāciju Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts robežsardzes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kuras, pildot dienesta pienākumus, nenēsā formas tērpu saskaņā ar normatīvajiem aktiem

1.1

1227

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai

1.1

1228

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kodā 1228 uzskaita:

Darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas; pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, pabalstu darbinieka nāves gadījumā vai viņa ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā (pabalsta summa līdz Ls 150), kompensāciju darbinieka ceļa izdevumiem, darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību, dzīvokļa pabalstu, vienreizēju pabalstu ārvalstīs strādājošiem darbiniekiem un citus sociāla rakstura pabalstus

1.1

1229

Pārējie darba devēja sociāla rakstura izdevumi, kas nav minēti kodā 1227

Kodā 1229 uzskaita:

Darba devēja sociāla rakstura izdevumus, kas nav minēti kodā 1227

1.1

1230

Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

1.1

2000

Preces un pakalpojumi

Kodā 2000 uzskaita:

Preču un pakalpojumu vērtību, ko izlieto publisku pakalpojumu saņemšanai, neskaitot pamatlīdzekļus saskaņā ar iestādes noteiktajiem kritērijiem.
Preču iegādes izdevumos iekļauj arī instrumentu, ierīču vērtību, kā arī preču un pakalpojumu vērtību, kuri izmantoti pamatlīdzekļu uzturēšanai.
Ar komandējumiem un dienesta braucieniem saistīto preču un pakalpojumu izdevumus.
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumus.
Atbilstošos kodus piemēro krājumu un pakalpojumu iegādes, izlietojuma, pārvērtēšanas, norakstīšanas un izslēgšanas no uzskaites, atsavināšanas, nodošanas, uzkrājumu veidošanas ar attiecīgajiem aktīviem izdevumu atzīšanas gadījumos

1.1

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

1.1

2110

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

1.1

2111

Dienas nauda

Kodā 2111 uzskaita:

Dienas naudu, kuru saņem darbinieks par komandējuma braucienu iekšzemē

1.1

2112

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

Kodā 2112 uzskaita:

Visus izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos viesnīcā (naktsmītnē) un ceļu (transportu), dalības maksas izdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu un dienesta braucienu izdevumiem, izņemot dienas naudu

1.1

2120

Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni

1.1

2121

Dienas nauda

Kodā 2121 uzskaita:

Dienas naudu, kuru saņem darbinieks par komandējuma braucienu ārvalstīs

1.1

2122

Pārējie komandējumu izdevumi

Kodā 2122 uzskaita:

Visus izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos viesnīcā (naktsmītnē) un ceļu (transportu), saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu izdevumiem, ceļa izdevumus, dodoties atvaļinājumā vai no atvaļinājuma, izdevumus par dzīvības vai veselības apdrošināšanu komandējuma laikā ārvalstīs, dalības maksas izdevumus, izņemot dienas naudu

1.1

2200

Pakalpojumi

Kodā 2200 uzskaita:

Visus līgumdarbus ar juridiskajām personām un pašnodarbinātajiem, kas reģistrējušies kā nodokļu maksātāji uz uzņēmuma līguma pamata, - izdevumus, kas saistīti ar administrācijas darbības nodrošināšanu un ar iestādes ēku, iekārtu, transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu, aparātu, ceļu uzturēšanu vai kārtējo remontu (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

1.1

2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

Kodā 2210 uzskaita:

Visus sakaru pakalpojumu izdevumus

1.1

2211

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)

1.1

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

Kodā 2219 uzskaita:

Visus sakaru pakalpojumu izdevumus, izņemot valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumus: telefona abonēšanas maksu, vietējo sarunu un tālsarunu, telefonu speciālo līniju (valdības telefonu), mobilo telefonu sarunu, speciālo sakaru kanālu, faksa, elektroniskā pasta, interneta pakalpojumus, finanšu tirgus informatīvo sistēmu pakalpojumus, kurjerpasta pakalpojumus, Latvijas Pasta pakalpojumus par dažādu veidu pasta sūtījumiem (arī pasta paku, telegrammu, radiogrammu, naudas pārvedumu, kurjeru) un citus sakaru pakalpojumus

1.1

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

Kodā 2220 uzskaita:

Budžeta iestādes izdevumus par apkuri, ūdeni, elektroenerģiju, gāzi un pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

1.1

2221

Izdevumi par apkuri

1.1

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

1.1

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

1.1

2229

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

1.1

2230

Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

Kodā 2230 uzskaita:

Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistīto pakalpojumu izdevumus

1.1

2231

Reprezentācija un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

Kodā 2231 uzskaita:

Iestādes reprezentācijas izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai).
Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)

1.1

2232

Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi

Kodā 2232 uzskaita:

Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumus - līgumdarbu izdevumus (auditoru, advokātu, ekspertu, tulku un citu pieaicināto speciālistu pakalpojumi), ja līgums tiek slēgts ar juridisko personu un ar pašnodarbināto, kas reģistrējies kā nodokļu maksātājs

1.1

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

1.1

2234

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem

Kodā 2234 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos darba devēja izdevumus veselības nodrošināšanai darba ņēmējiem - profilaktisko potēšanu, speciālās ēdināšanas izdevumus, ja strādā veselībai kaitīgos apstākļos

1.1

2236

Bankas komisija, pakalpojumi

1.1

2237

Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna skolas izdevumu kompensācija

1.1

2238

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija

1.1

2239

Pārējie iestādes reprezentācijas un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

Kodā 2239 uzskaita:

Pārējos ar iestādes reprezentācijas nodrošināšanu saistītos izdevumus, kuri nav minēti kodos 2231, 2232, 2233, 2234 un 2235, tai skaitā tiesu izdevumus sakarā ar liecinieku, cietušo, tiesu piesēdētāju pieaicināšanu; statistisko un socioloģisko apsekojumu, tipogrāfiju un publikāciju, dokumentu iesiešanas un brošēšanas, sabiedriskā transporta mēneša biļešu iegādes izdevumus, izdevumus, kurus karavīram sedz par sabiedriskā transporta izmantošanu dienesta vajadzībām, bibliotēku grāmatu iesiešanas un pārsūtīšanas, literatūras iegādes izdevumus, izdevumus, kas saistīti ar periodiskās preses pasūtīšanu iestādes vajadzībām, pārcelšanās izdevumus, kā arī citu ar iestādes pārstāvības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu izdevumus

1.1

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

Kodā 2240 uzskaita:

Visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš

1.1

2241

Ēku, būvju un telpu remonts

1.1

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

Kodā 2242 uzskaita:

Visus transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumus - tehniskās apskates, apkopes, maksas stāvvietu uzturēšanu, apdrošināšanu, caurlaides un citus izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu uzturēšanu, ja iestāde pati organizē transportlīdzekļu izmantošanu, un izdevumus par transportlīdzekļu apkalpošanu - izdevumus, ko iestāde samaksā pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par transportlīdzekļu apkalpošanu

1.1

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

Kodā 2243 uzskaita:

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas izdevumus

1.1

2244

Ēku, būvju un telpu uzturēšana

Kodā 2244 uzskaita:

Ēku un telpu uzkopšanas, pagalmu, ielu, ietvju tīrīšanas, labiekārtošanas un uzturēšanas, paklāju maiņas, apsardzes, liftu apkopes pakalpojumu izdevumus un citus izdevumus, kas saistīti ar ēku un telpu uzturēšanu

1.1

2245

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas

1.1

2246

Ceļu un ielu kārtējais remonts

Kodā 2246 uzskaita:

Ceļu un ielu kārtējā remonta izdevumus

1.1

2249

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

Kodā 2249 uzskaita:

Pārējo remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu izdevumus, kuri nav minēti kodos 2241, 2242, 2243, 2244, 2245 un 2246

1.1

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

Kodā 2250 uzskaita:

Izdevumus juridiskajām personām par datoru programmatūras izstrādes, pilnveidošanas un papildināšanas pakalpojumiem, kā arī par veiktajiem darbiem saskaņā ar budžeta iestāžu pasūtījumu

1.1

2260

Īre un noma

Kodā 2260 uzskaita:

Visus izdevumus, kas saistīti ar pamatlīdzekļu un inventāra īri un nomu

1.1

2261

Ēku, telpu īre un noma

1.1

2262

Transportlīdzekļu noma

Kodā 2262 uzskaita:

Izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai

1.1

2263

Zemes noma

1.1

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

1.1

2269

Pārējā noma

Kodā 2269 uzskaita:

Pārējos nomas izdevumus, kuri nav minēti kodos 2261, 2261, 2262, 2263 un 2264

1.1

2270

Citi pakalpojumi

1.1

2271

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

Kodā 2271 uzskaita:

Valsts noslēpuma objektu sarakstā noteiktos budžeta iestāžu izdevumus

1.1

2273

Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi

1.1

2274

Maksātnespējas procesa administratora atlīdzība

Kodā 2274 uzskaita:

Izdevumus maksātnespējas procesa administratora atlīdzībai par maksātnespējas procesa gaitas nodrošināšanu

1.1

2275

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldību budžetiem

Kodā 2275 uzskaita:

Tiešo kārtējo izdevumu maksājumus no pašvaldību budžetu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

1.1

2276

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem

1.1

2277

Kārtējie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

Kodā 2277 uzskaita:

Iestādes kārtējos izdevumus, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, tajā skaitā darba samaksas, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, komandējumu, dažādu apmācību, konsultāciju, institūciju stiprināšanas, materiālu iegādes izdevumus

1.1

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

Kodā 2279 uzskaita:

Pārējos izdevumus par pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš, tajā skaitā Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrības integrācijas projektu īstenošanas izdevumus, akcīzes nodokļu marku izdevumus, biedra naudas un dalības maksa iekšzemes institūcijām un citām organizācijām

1.1

2280

Maksājumi par sniegtajiem finanšu pakalpojumiem

1.1

2281

Maksājumi par valsts parāda apkalpošanu

Kodā 2281 uzskaita:

Finanšu ministrijas maksājumus kredītreitingu aģentūrām, komisijas maksu, tiesu izdevumus, maksājumus par kontu apkalpošanu un citus izdevumus, kuri saistīti ar valsts parāda vadību un apkalpošanu

1.1

2282

Komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Kodā 2282 uzskaita:

Maksājumus par finanšu vadību, piemērojot atvasinātos finanšu instrumentus kārtējo maksājumu samaksai

1.1

2283

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu

Kodā 2283 uzskaita:

Pašvaldību, pašvaldību budžeta iestāžu komisijas maksājumus, tiesu izdevumus, izdevumus par juridiskajiem pakalpojumiem un citus izdevumus, kuri saistīti ar pašvaldību parāda vadību un apkalpošanu

1.1

2284

Komisijas maksas par pašvaldību izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Kodā 2284 uzskaita:

Pašvaldību, pašvaldību budžeta iestāžu maksājumus par finanšu vadību, piemērojot atvasinātos finanšu instrumentus kārtējo maksājumu samaksai

1.1

2285

Pašvaldību maksājumi kredītreitingu aģentūrām

1.1

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

1.1

2310

Biroja preces un inventārs

1.1

2311

Biroja preces

 

 

Kodā 2311 uzskaita:

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo biroja preču (rakstāmpiederumu, galda organizatoru, plastmasas plauktiņu, diskešu kastīšu, dokumentu turētāju) un materiālu izdevumus, tai skaitā informācijas pārraides un apstrādes iekārtu (printeru, kopētāju, faksa aparātu un citu informācijas pārraides un apstrādes iekārtu) darbības nodrošināšanas materiālu (piemēram, disketes, kasetes, tinte) izdevumus

1.1

2312

Inventārs

 

 

Kodā 2312 uzskaita:

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra iegāde, arī nebūtisku inventāra priekšmetu iegāde (vērtībā līdz Ls 50 par vienību), kura kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu

1.1

2313

Spectērpi

 

 

Kodā 2313 uzskaita:

Izdevumus par spectērpiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par spectērpiem

1.1

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

 

 

Kodā 2320 uzskaita:

Izdevumus par kurināmo (oglēm, gāzi, benzīnu, naftas produktiem, naftu, malku un citu kurināmo materiālu), ja iestāde apkuri nodrošina pati, kā arī par enerģētisko materiālu (degvielu) transportam

1.1

2321

Kurināmais

1.1

2322

Degviela

1.1

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli

1.1

2330

Materiāli un izejvielas palīgražošanai

1.1

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

 

 

Kodā 2340 uzskaita:

Izdevumus par zālēm, bakterioloģiskajiem, imūnbioloģiskajiem preparātiem un pārsienamajiem līdzekļiem veselības aprūpes un ārstniecības veterinārajās iestādēs, izdevumus par zālēm, aptieciņām un pārsienamajiem līdzekļiem citās iestādēs, izdevumus par serumiem, vakcīnām, vitamīniem, dezinfekcijas līdzekļiem, izdevumus par filmām rentgena uzņēmumiem, materiāliem analīzēm, atlīdzību donoriem, izdevumus par asinīm pārliešanai, izdevumus par medicīniskajiem instrumentiem, izdevumus par zinātniskās pētniecības darbu veikšanai nepieciešamo inventāru, instrumentiem un materiāliem (ieskaitot izmēģinājumu dzīvniekus, reaktīvus, ķimikālijas, laboratorijas traukus, medikamentus zinātniskajiem darbiem), izdevumus par dzīvniekiem asins pārliešanas stacijās, lai noteiktu asins preparātu kvalitāti, izdevumus par tādām zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuras izsniedzamas iedzīvotājiem bez maksas pret ārstu receptēm

1.1

2341

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces

1.1

2342

Zāles un medicīniskās ierīces bez maksas

 

 

Kodā 2342 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktās zāles un medicīniskās ierīces, kuras izsniedzamas iedzīvotājiem bez maksas pret ārstu receptēm

1.1

2343

Asins iegāde

 

 

Kodā 2343 uzskaita:

Izdevumus atlīdzībai donoriem un par asins iegādi pārliešanai

1.1

2344

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

1.1

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

 

 

Kodā 2350 uzskaita:

Izdevumus par visiem materiāliem un precēm, kas nepieciešamas, lai uzturētu un remontētu ēkas (izņemot materiālus ēku un būvju kapitālajam remontam), elektriskās un mehāniskās sistēmas, transportlīdzekļus, aparatūru, datortehniku, kopēšanas tehniku, sakaru līdzekļus (izdevumus par krāsām un citiem remontmateriāliem, rezerves daļām, izdevumus saimniecības vajadzībām, izdevumus par ēku, pagalmu, ielu un ietvju apkopšanā izmantojamiem materiāliem un priekšmetiem, izdevumus par sociālo iestāžu, kultūras iestāžu un citu iestāžu kontingenta sanitāri higiēniskajai apkopšanai izmantojamiem materiāliem)

1.1

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana

 

 

Kodā 2360 uzskaita:

Izdevumus par precēm, kas nepieciešamas ieslodzīto un aizturēto, slimnīcu pacientu un citu valsts un pašvaldību aprūpē vai apgādē, kā arī bruņoto spēku dienestā esošu personu uzturēšanai, izdevumus par mīksto inventāru un ēdināšanu.
Izdevumus par virtuves inventāru, traukiem un galda piederumiem.
Izdevumus par formas tērpiem bruņoto spēku, robežsardzes, policijas un citu drošības un aizsardzības iestāžu ierindas un komandējošā sastāva personālam.
Izdevumus par mīksto inventāru un ietērpu studentiem un skolēniem mācību iestāžu dienesta viesnīcās, skolēnu un studentu ēdināšanu olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā, kā arī par ēdināšanu un mīkstā inventāra iegādi pirmsskolas bērnu iestādēs

1.1

2361

Mīkstais inventārs

 

 

Kodā 2361 uzskaita:

Izdevumus par valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu mīksto inventāru - ietērpu, tai skaitā apģērbu, apaviem un gultas piederumiem, kā arī par mīksto inventāru un ietērpu studentiem, skolēniem un audzēkņiem mācību iestāžu dienesta viesnīcās

1.1

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

1.1

2363

Ēdināšanas izdevumi

 

 

Kodā 2363 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos izdevumus valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu ēdināšanai, ieskaitot izdevumus ēdiena pagatavošanai, ja ēdināšanu organizē citas juridiskās personas, karavīru, skolēnu, audzēkņu un studentu ēdināšanai olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā un citu pasākumu laikā, kā arī ēdināšanas izdevumus pirmsskolas bērnu iestādēs

1.1

2364

Formas tērpi

 

 

Kodā 2364 uzskaita:

Izdevumus formas tērpiem (arī citiem speciālajiem tērpiem) Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, ugunsdzēsēju un citu tiesībaizsardzības iestāžu ierindas un komandējošā sastāva personālam, kā arī citu valsts iestāžu darbiniekiem

1.1

2365

Uzturdevas kompensācija naudā

 

 

Kodā 2365 uzskaita:

Uzturdevas kompensāciju naudā, izņemot darba devēja izmaksāto uzturdevas kompensāciju

1.1

2369

Pārējais valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanai nepieciešamais inventārs

1.1

2370

Mācību līdzekļi un materiāli

 

 

Kodā 2370 uzskaita:

Izdevumus: dažādi palīglīdzekļi, rakstāmlietas un rasēšanas piederumi, materiāli un inventārs nodarbībām mācību iestādēs, pirmsskolas mācību iestādēs, ārpusģimenes aprūpes iestādēs, bērnu veselības aprūpes iestādēs un citās bērnu iestādēs; izglītības programmas: klases žurnālu, veidlapu, diplomu, apliecību, studentu apliecību, ieskaišu grāmatiņu un citas veidlapas mācību iestādēm; mācību nodarbībām izmantojamie izmēģinājumu dzīvnieki

1.1

2380

Specifiskie materiāli un inventārs

 

 

Kodā 2380 uzskaita:

Specifiskos materiālus un inventāru neatkarīgi no tā vērtības

1.1

2381

Munīcija

1.1

2382

Militārā tehnika

 

 

Kodā 2382 uzskaita:

Izdevumus par militāro tehniku, ieročiem Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas sistēmas iestādēs

1.1

2389

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs

 

 

Kodā 2389 uzskaita:

Pārējos specifiskos materiālus un inventāru, kas nav minēts kodos 2381 un 2382

1.1

2390

Pārējās preces

 

 

Kodā 2390 uzskaita:

Valsts materiālo rezervju veidošanai un atjaunošanai nepieciešamās preces, kā arī pārējos iepriekš neklasificētos preču iegādes izdevumus

1.1

2400

Grāmatas un žurnāli

 

 

Kodā 2400 uzskaita:

Izdevumus: mācību grāmatas, grāmatas publisko bibliotēku tīklam, mācību iestāžu, veselības aprūpes iestāžu un citu iestāžu, tai skaitā bruņoto spēku, bibliotēkām; bibliotēku fondam pieskaitāmie žurnāli un izdevumi, periodiskie izdevumi, kas saistīti ar iestādes darbības specifiku (bibliotēkas, skolas)

1.1

2410

Mācību grāmatas

1.1

2420

Bibliotēku grāmatas un žurnāli

1.1

2490

Pārējās grāmatas un žurnāli

 

 

Kodā 2430 uzskaita:

Pārējās grāmatas, žurnālus un periodiskos izdevumus, kas nav minēti kodos 2410 un 2420

1.1

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

Kodā 2500 uzskaita:

Nodokļus, kurus maksā valsts un pašvaldību budžeta iestādes neatkarīgi no sniegto publisko pakalpojumu daudzuma vai vērtības.
Nodokļus par budžeta iestādes izmantotās zemes, ēku vai citu būvju īpašumtiesībām vai izmantošanu (ieskaitot īpašnieku apdzīvotos
mājokļus).
Nodokļus par pamatlīdzekļu (transportlīdzekļu, mašīnu, iekārtu un citu pamatlīdzekļu) izmantošanu, šie aktīvi var būt īpašumā vai nomāti.
Nodokļus par ražošanas darbības radīto piesārņojumu (piemēro indīgu gāzu izplūdēm un kaitīgu šķidrumu vai citu nevēlamu vielu noplūdēm)

1.1

2510

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

1.1

2511

Zemes nodokļa parādi

 

 

Kodā 2511 uzskaita:

Zemes nodokļa parādu par iepriekšējiem gadiem

1.1

2512

Pievienotās vērtības nodoklis

 

 

Kodā 2512 uzskaita:

Pievienotās vērtības nodokli valsts budžetam

1.1

2513

Nekustamā īpašuma nodoklis

1.1

2514

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)

 

 

Kodā 2514 uzskaita:

Iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas tiek ieturēts no apstiprinātajām darbinieku prasījumu summām un kura maksājumus veic valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija"

1.1

2515

Dabas resursu nodoklis

1.1

2519

Pārējie nodokļi un nodevas

 

 

Kodā 2519 uzskaita:

Citus nodokļus un nodevas, ko maksā budžeta iestādes, īpašuma nodokļa parādu maksājumus par iepriekšējiem periodiem, kā arī kavējuma naudu par laikus nesamaksātajiem nodokļiem

1.1

2600

Kārtējie izdevumi Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumentu (turpmāk - ISPA) finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

 

 

Kodā 2600 uzskaita:

Kārtējos izdevumus, kuri samaksāti no ISPA finansēto projektu ietvaros saņemto Eiropas Savienības finanšu līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem par ieguldījumiem depozītos vai par kontu atlikumiem un kuri paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai vai papildu aktivitātēm, pirms tam izdarot grozījumus attiecīgajā finanšu memorandā

1.1

2700

Preces un pakalpojumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

 

 

Kodā 2700 uzskaita:

Nacionālā līdzfinansējuma daļu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros par saņemtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm

1.1

2711

Iegādātās preces Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

1.1

2712

Saņemtie pakalpojumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

1.3

3000

Subsīdijas un dotācijas

 

 

Subsīdijas ir kārtējie neatlīdzināmie maksājumi, kurus vispārējā valdība (valsts un pašvaldības) vai Eiropas Savienības institūcijas maksā rezidējošiem ražotājiem, lai ietekmētu to ražošanas apjoma līmeni, cenas vai ražošanas faktoru izmaksas.

Citi ārpustirgus ražotāji var saņemt citas ražošanas subsīdijas tikai tad, ja šie maksājumi ir atkarīgi no vispārējiem noteikumiem, ko piemēro gan tirgus, gan ārpustirgus ražotājiem. Produktu subsīdijas nav pieņemts ierakstīt citai ārpustirgus izlaidei.

Subsīdijās, ko piešķir Eiropas Savienības institūcijas, uzskaita tikai to tiešos kārtējos pārvedumus rezidējošo ražotāju vienībām

1.3

3100

Subsīdijas lauksaimniecības ražošanai

1.3

3110

Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar lauksaimniecības valsts programmu

1.3

3120

Līdzfinansējums finansiālajam atbalstam strukturālām reformām lauksaimniecības un lauku attīstībai (turpmāk - SAPARD)

1.3

3140

Valsts budžeta līdzfinansējums SAPARD projektiem pašvaldībām

1.3

3190

Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai, kuras nevar attiecināt uz kodiem 3110, 3120 un 3140

1.3

3200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām

1.3

3210

Subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem

1.3

3220

Subsīdijas dažādām komercdarbības jomām

1.3

3221

Subsīdijas fiziskajai kultūrai un sportam

1.3

3222

Subsīdijas teātru, izrāžu un koncertdarbības komersantiem

1.3

3223

Subsīdijas televīzijai un radio

1.3

3224

Subsīdijas sociālajai un profesionālajai rehabilitācijai

1.3

3225

Subsīdijas mežsaimniecībai

1.3

3226

Subsīdijas pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai

1.3

3227

Subsīdijas veselības aprūpei

1.3

3229

Subsīdijas pārējām jomām, kuras nav minētas kodos 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226 un 3227

1.3

3230

Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām

1.3

3240

Subsīdijas komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

1.3

3241

Subsīdijas komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

 

 

Kodā 3241 uzskaita:

Komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām pārskaitāmos līdzekļus PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai nodrošinātu projektu īstenošanu atbilstoši nosacījumiem

1.3

3242

Subsīdijas komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

 

 

Kodā 3242 uzskaita:

Komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām pārskaitāmos līdzekļus par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu un pasākumu īstenošanu atbilstoši nosacījumiem

1.3

3243

Izdevumi no Eiropas Savienības pirmsstrukturālā fonda palīdzības programmas SAPARD līdzekļiem

1.3

3244

Apdrošināšanas atlīdzības

1.3

3245

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

 

 

Kodā 3245 uzskaita:

Komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām pārskaitāmos līdzekļus par citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu darbību atbilstoši nosacījumiem

1.3

3246

Atmaksa iestādēm, organizācijām un komersantiem

 

 

Kodā 3246 uzskaita:

Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos izlietoto finanšu resursu atmaksāto finansējumu no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem, kuri jāatmaksā organizācijām, komersantiem un citām iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, ja projekti tika attiecīgi īstenoti no to līdzekļiem

1.3

3247

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējiem (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

1.3

3249

Pārējās subsīdijas un dotācijas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuras nevar attiecināt uz kodiem 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246 un 3247

1.3

3250

Subsīdijas tirgus intervencei

 

 

Kodā 3250 uzskaita:

Izdevumus lauksaimniecības produktu tirgus intervencei saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu

1.3

3251

Izdevumi labības iepirkumam

 

 

Kodā 3251 uzskaita:

Izdevumus labības iepirkumam

1.3

3252

Pārējie ar labības tirgus intervenci saistītie izdevumi

 

 

Kodā 3252 uzskaita:

Ar labības tirgus intervenci saistītos izdevumus: iepirktās labības pieņemšanas, glabāšanas, kvalitātes noteikšanas, transporta un realizācijas izdevumus

1.3

3253

Izdevumi piena produktu iepirkumam

 

 

Kodā 3253 uzskaita:

Izdevumus piena produktu iepirkumam

1.3

3254

Pārējie ar piena produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

Kodā 3254 uzskaita:

Ar piena produktu tirgus intervenci saistītos izdevumus: iepirkto piena produktu pieņemšanas, glabāšanas, kvalitātes noteikšanas, transporta un realizācijas izdevumus

1.3

3255

Izdevumi liellopa un teļa gaļas iepirkumam

 

 

Kodā 3255 uzskaita:

Liellopa un teļa gaļas iepirkuma izdevumus

1.3

3256

Pārējie ar liellopa un teļa gaļas tirgus intervenci saistīti izdevumi

 

 

Kodā 3256 uzskaita:

Ar liellopa un teļa gaļas tirgus intervenci saistītus izdevumus: iepirktās liellopa un teļa gaļas pieņemšanas, glabāšanas, kvalitātes noteikšanas, transporta un realizācijas izdevumus

1.3

3257

Izdevumi cūkgaļas un aitas gaļas iepirkumam

Kodā 3257 uzskaita:

Cūkgaļas un aitas gaļas iepirkuma izdevumus

1.3

3258

Pārējie ar cūkgaļas un aitas gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

 

 

Kodā 3258 uzskaita:

Ar cūkgaļas un aitas gaļas tirgus intervenci saistītus izdevumus: iepirktās cūkgaļas un aitas gaļas pieņemšanas, glabāšanas, kvalitātes noteikšanas, transporta un realizācijas izdevumus

1.3

3259

Pārējie ar lauksaimniecības produktu tirgus intervenci saistīti izdevumi

 

 

Kodā 3259 uzskaita:

Pārējos iepriekš neklasificētos ar lauksaimniecības produktu tirgus intervenci saistītus izdevumus

1.3

3260

Subsīdijas un dotācijas pārējiem komersantiem un organizācijām

1.3

3270

Vadošā partnera maksājumi ārvalstu sadarbības partneriem

 

 

Kodā 3270 uzskaita:

Vadošā partnera maksājumus no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem sadarbības partneriem ārvalstīs partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos

1.3

3300

Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)

1.3

3400

Subsīdiju un dotāciju transferti

  

 

Šajā kodā uzskaitītie izdevumi konsolidējas pie budžeta izpildes

1.3

3410

Transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

1.3

3420

Transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšanai

1.3

3490

Pārējie subsīdiju un dotāciju transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1.3

3900

Citas subsīdijas ražošanai

 

 

Kodā 3900 uzskaita:

Subsīdijas, kuras ražotāji var saņemt sakarā ar iesaistīšanos ražošanā.
Citas pārējo ārpustirgus ražotāju saņemtās subsīdijas ražošanai par savu produkciju, ja valdības maksājumi ir atkarīgi no vispārējiem tirgus un arī ārpustirgus ražotājiem piemērojamiem noteikumiem:
   • atalgojumu vai darbaspēka subsīdijas - subsīdijas, kuras maksā par kopējo aprēķināto darba algu vai par kopējo darbaspēku, vai lai nodarbinātu īpašu personu grupas (piemēram, invalīdus vai ilgstoši nenodarbinātas personas), vai par uzņēmumu organizēto vai finansēto apmācību shēmu izmaksām;
   • subsīdijas dabas piesārņojuma samazināšanai - subsīdijas, kas paredzētas dažu vai visu papildu pārstrādes izdevumu segšanai, lai novērstu piesārņojošo vielu noplūdi dabā

1.2

4000

Procentu izdevumi

 

 

Procenti ir summa, kas debitoram par noteiktu laikposmu jāmaksā kreditoram atbilstoši izvēlētajam finanšu instrumentam, nemainot parāda pamatsummu.
Par finanšu aktīviem un saistībām maksājamos procentus aprēķina, piemērojot pamatsummai attiecīgo procentu likmi pārskata periodā

 

 

Kodā 4000 uzskaita:

Par kredītiestādes konta pārtēriņu noteiktos procentus, papildu procentus par noguldījumiem, kas glabāti ilgāk, nekā paredzēts, un maksājumus zināmiem obligāciju turētājiem, kurus nosaka, organizējot izlozi

1.2

4100

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām

1.2

4110

Valsts budžeta procentu maksājumi

 

 

Kodā 4110 uzskaita:

Finanšu ministrijas, kā arī citu valsts budžeta iestāžu procentu maksājumus par aizņēmumiem ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām, tai skaitā kredītiestādēm

1.2

4120

Pašvaldību budžetu procentu maksājumi

 

 

Kodā 4120 uzskaita:

Pašvaldību budžetu procentu maksājumus par aizņēmumiem ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām, tai skaitā kredītiestādēm

1.2

4130

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta

 

 

Kodā 4130 uzskaita:

Procentu maksājumu plūsmas, kas rodas no neto maksājumiem starp divām procentu likmju mijmaiņas līgumā un (vai) nākotnes procentu likmju līgumā iesaistītajām pusēm

1.2

4200

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

1.2

4210

Iekšējo aizņēmumu procentu maksājumi

1.2

4211

Valsts budžeta aizņēmumu procentu maksājumi

 

 

Kodā 4211 uzskaita:

Finanšu ministrijas aizņēmumu procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm

1.2

4212

Valsts budžeta iestāžu aizņēmumu procentu maksājumi

 

 

Kodā 4212 uzskaita:

Valsts budžeta iestāžu aizņēmumu procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm

1.2

4213

Valsts budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi

 

 

Kodā 4213 uzskaita:

Valsts budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm par ņemto līzingu

1.2

4220

Pašvaldību budžetu procentu maksājumi

1.2

4221

Pašvaldību budžeta iestāžu aizņēmumu procentu maksājumi

 

 

Kodā 4221 uzskaita:

Pašvaldību budžetu aizņēmumu procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm

1.2

4222

Pašvaldību budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi

 

 

Kodā 4222 uzskaita:

Pašvaldību budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm par ņemto līzingu

1.2

4230

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta

1.2

4300

Pārējie procentu maksājumi

 

 

Šajā kodā uzskaitītie izdevumi konsolidējas pie budžeta izpildes

1.2

4310

Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei

 

 

Kodā 4310 uzskaita:

Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumus Valsts kasei par ņemtajiem aizņēmumiem no Valsts kases

1.2

4311

Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu

1.2

4312

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta procentu maksājumi Valsts kasei

1.2

4320

Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei

 

 

Kodā 4320 uzskaita:

Pašvaldību budžetu procentu maksājumus Valsts kasei par pašvaldību ņemtajiem aizņēmumiem no Valsts kases un par aizņēmumiem ar Valsts kases starpniecību

1.2

4330

Valsts budžeta procentu maksājumi

 

 

Kodā 4330 uzskaita:

Valsts budžeta procentu maksājumus valsts speciālajam sociālās apdrošināšanas budžetam par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2

4340

Pašvaldību iestāžu procentu maksājumi par aizņēmumiem no pašvaldību budžeta

2.1

5000

Pamatkapitāla veidošana

 

 

Kodu grupas 5000 apakškodus piemēro ilgtermiņa ieguldījumu iegādes, izlietojuma, amortizācijas un nolietojuma, pārvērtēšanas, norakstīšanas un izslēgšanas no uzskaites, atsavināšanas, nodošanas, uzkrājumu veidošanas ar attiecīgajiem aktīviem izdevumu atzīšanas gadījumos

2.1

5100

Nemateriālie ieguldījumi

 

 

Kodā 5100 uzskaita:

Nemateriālos ieguldījumus, tai skaitā aktīvus, kam nav fiziskas formas un kas paredzēti izmantošanai budžeta iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai vai administratīviem mērķiem, pakalpojumu sniegšanai, preču ražošanai vai piegādei, iznomāšanai citiem, un kuru paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu.
Kodu 5100 piemēro gan nemateriālo ieguldījumu iegādei un izveidošanai, gan vērtības samazinājuma (amortizācijas) norakstīšanai

2.1

5110

Attīstības pasākumi un programmas

 

 

Kodā 5110 uzskaita:

Attīstības pasākumu un programmu izmaksas un izdevumus, ja zināms, ka projektu pabeigs un no projekta rezultātiem budžeta iestāde turpmāk gūs labumu.
Attīstības pasākumi un programmas ir pētniecības, atklājumu vai citu zināšanu izmantošana jaunu (vai būtiski uzlabotu) materiālu, ierīču, produktu, procesu, sistēmu vai pakalpojumu ražošanas plānā vai izstrādē pirms komerciālas ražošanas vai izmantošanas uzsākšanas. Šo kodu piemēro arī tehniskajām izstrādēm, kas sagatavo pētniecības rezultātu līdz izmēģinājuma paraugam

2.1

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

 

 

Kodā 5120 uzskaita:

Licences, kas ir autora vai autora tiesību īpašnieka atļauja par samaksu izmantot ar normatīvajiem aktiem aizsargātu izgudrojumu, literatūras vai mākslas darbu. Šo kodu piemēro koncesijām, tai skaitā līgumiem, ar kuriem valsts (pašvaldība) nodod juridiskai personai par samaksu tai piederošās tiesības uz dabas bagātībām vai kādu saimniecisku objektu uz noteiktu laiku un noteikumiem. Šo kodu piemēro arī patentiem un dizainparauga patentiem, kā arī preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tai skaitā reģistrētiem apzīmējumiem, kurus lieto, lai kādas preces un pakalpojumus atšķirtu no citu ražotāju vai tirgotāju precēm un pakalpojumiem

2.1

5121

Datorprogrammas

 

 

Kodu 5121 piemēro datorprogrammu licenču iegādei un vērtības samazinājuma (amortizācijas) norakstīšanai

2.1

5129

Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

2.1

5130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

 

 

Kodu 5130 piemēro pārējo iepriekš neklasificēto nemateriālo aktīvu izdevumiem

2.1

5140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

 

 

Kodu 5140 piemēro izmaksām, kuras rodas, budžeta iestādei pašai iesaistoties nemateriālā ieguldījuma izveidošanā, un tieši attiecas uz konkrēta nemateriālā aktīva izveidošanu un sagatavošanu plānotajai izmantošanai līdz aktīva nodošanai lietošanā

2.1

5160

Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi

 

 

Kodu 5160 piemēro izdevumiem naftas un dabas gāzes atradņu izpētei (derīgo izrakteņu atrašanās vietas, daudzuma un kvalitātes noteikšana), faktisko izmēģinājumu, mērījumu izmaksām, kā arī transportēšanas un citām ar izmēģinājumiem saistītajām tiešajām izmaksām

2.1

5170

Kapitālsabiedrību iegādes rezultātā iegūtā nemateriālā vērtība

 

 

Kodu 5170 piemēro uzņēmuma (komercsabiedrības) iegādes gadījumā, un tas ir iegādātās komercsabiedrības vērtības pārsniegums pār tai piederošo materiālo aktīvu vērtību. Šo kodu piemēro arī pirkuma rezultātā iegūto komercsabiedrības nemateriālo vērtību norakstīšanas izdevumiem (amortizācijai)

2.1

5200

Pamatlīdzekļi

 

 

Kodu 5200 piemēro gan pamatlīdzekļu iegādei un izveidošanai, gan vērtības samazinājuma (nolietojuma) norakstīšanai.

Pamatlīdzekļi ir budžeta iestādes materiāli lietiskie aktīvi, kas paredzēti budžeta iestādes funkciju nodrošināšanai vai administratīviem nolūkiem, pakalpojumu sniegšanai, preču ražošanai vai piegādei, iznomāšanai citiem, un to paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu

2.1

5210

Zeme, ēkas un būves

 

 

Kodu 5210 piemēro izmaksām un izdevumiem par zemes gabaliem, ēkām un būvēm, ja tās paredzētas ilgai lietošanai un nav domātas pārdošanai gada laikā

2.1

5211

Dzīvojamās ēkas

 

 

Kodu 5211 piemēro izmaksām un izdevumiem gan dzīvojamām ēkām, kuras izmanto pašu vajadzībām, gan izīrējamām un iznomājamām dzīvojamām ēkām. Dzīvojamās ēkas ir ēkas, no kuru izmantojamās platības vismaz pusi izmanto dzīvošanai.

Ēku - arhitektūras pieminekļu - izmaksas uzskaita atbilstoši to piemērojumam kodos 5211 vai 5212. Nolietojuma izdevumus arhitektūras pieminekļiem neaprēķina

2.1

5212

Nedzīvojamās ēkas

 

 

Kodu 5212 piemēro izmaksām un izdevumiem nedzīvojamām ēkām, kuras izmanto pašu vajadzībām, kā arī izīrējamām un iznomājamām nedzīvojamām ēkām.

Nedzīvojamās ēkas ir ēkas, kuras netiek izmantotas vai nav paredzētas dzīvošanai, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir ēku neatņemama sastāvdaļa

2.1

5213

Transporta būves

 

 

Kodu 5213 piemēro izmaksām un izdevumiem autoceļiem, tiltiem, pārvadiem, tuneļiem un ielām, lidlaukiem, lidlauku skrejceļiem, dzelzceļiem, sliežu ceļiem un citiem tamlīdzīgiem objektiem, arī ostām un piestātnēm

2.1

5214

Zeme zem ēkām un būvēm

 

 

Kodu 5214 piemēro izmaksām zemes iegādei, uz kuras uzbūvētas ēkas vai to pamati. Piemēro arī pagalmu, dārzu teritoriju un to iebrauktuvju (ko uzskata par mājas neatdalāmu sastāvdaļu) iegādes izmaksām

2.1

5215

Kultivētā zeme

 

 

Kodu 5215 piemēro izmaksām lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, ieskaitot zemi stādījumiem un augļu dārziem

2.1

5216

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme

 

 

Kodu 5216 piemēro izmaksām zemes iegādei, kuru izmanto atpūtai un izklaidei (parku teritorijas, atpūtas vietas kopā ar tām piegulošajiem virszemes ūdeņiem)

2.1

5217

Pārējā zeme

 

 

Kodu 5217 piemēro izmaksām pārējās iepriekš neklasificētās zemes (karjeri, kapu teritorijas, meža zemes) iegādei

2.1

5218

Celtnes un būves

 

 

Kodu 5218 piemēro izmaksām un izdevumiem celtnēm, būvēm, izbūvēm, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir celtņu un būvju neatņemama sastāvdaļa (ūdens uzkrāšanas būves, meliorācijas sistēmas, sakaru un elektropārvades līnijas, cauruļvadus, ūdensvadu, siltumtrašu, kanalizācijas tīklus, sporta, atpūtas būves un citas būves un celtnes)

2.1

5219

Pārējais nekustamais īpašums

 

 

Kodu 5219 piemēro izmaksām pārējā iepriekš neklasificētā nekustamā īpašuma iegādei un nolietojumam

2.1

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

 

 

Kodu 5220 piemēro izmaksām un izdevumiem iekārtām un mašīnām, ko izmanto budžeta iestādes pašas vajadzībām tās funkciju vai pakalpojumu izpildes nodrošināšanai (iekārtas, mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas)

2.1

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

 

 

Kodu 5230 piemēro izmaksām un izdevumiem tādiem ilgtermiņa aktīviem kā transportlīdzekļi, datortehnika, sakaru un biroja tehnika, bibliotēku fondi, izklaides, literārie un mākslas darbi, dārgakmeņi un dārgmetālu izstrādājumi, antīkie un citi mākslas priekšmeti, vērtslietas

2.1

5231

Transportlīdzekļi

 

 

Kodu 5231 piemēro izmaksām un izdevumiem tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi

2.1

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi

 

 

Kodu 5232 piemēro izmaksām un izdevumiem tādiem pamatlīdzekļiem kā kancelejas mēbeles, ledusskapji, televizori, mikroviļņu krāsnis, lustras un pārējā telpu iekārta

2.1

5233

Bibliotēku fondi

 

 

Kodu 5233 piemēro izmaksām bibliotēku fondu veidojošo grāmatu, mikrofilmu, skaņuplašu, kasešu, disku un citu tamlīdzīgu priekšmetu iegādei

2.1

5234

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi

 

 

Kodu 5234 piemēro izmaksām oriģinālfilmu, skaņu ierakstu, manuskriptu, mākslas priekšmetu un citu tamlīdzīgu lietu iegādei

2.1

5235

Dārgakmeņi un dārgmetāli

 

 

Kodu 5235 piemēro izmaksām dārgmetālu un dārgakmeņu iegādei, kuri netiek izmantoti ražošanas procesos

2.1

5236

Antīkie un citi mākslas priekšmeti

 

 

Kodu 5236 piemēro izmaksām antīko priekšmetu, gleznu, skulptūru un citu tamlīdzīgu lietu iegādei, kuras atzītas par mākslas darbiem

2.1

5237

Citas vērtslietas

 

 

Kodu 5237 piemēro izmaksām citu iepriekš neklasificētu vērtslietu, kolekciju un juvelierizstrādājumu iegādei

2.1

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

 

 

Kodu 5238 piemēro izmaksām un izdevumiem tādiem ilgtermiņa aktīviem kā datori, serveri, kopētāji, faksa aparāti, telefoni, telefonu centrāles un cita biroja tehnika

2.1

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

 

 

Kodu 5239 piemēro izmaksām citu iepriekš neklasificētu pamatlīdzekļu iegādei un izdevumu atzīšanā

2.1

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

 

 

Kodu 5240 piemēro pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības izmaksām, kas attiecas uz konkrētu objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā

2.1

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

2.1

5260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

 

 

Kodu 5260 piemēro izmaksām tādiem ilgtermiņa aktīviem kā pazemes aktīvi, ilggadīgie stādījumi (augļu dārzi, parki, meži) un citi līdzīgi aktīvi, kam raksturīga atjaunošanās un kuru vērtība mainās augot

2.1

5261

Pazemes aktīvi

 

 

Kodu 5261 piemēro pazemes aktīvu iegādes izmaksām izpētītiem minerālo atradņu krājumiem, kas atrodas zem zemes virsmas un ir ekonomiski izmantojami

2.1

5262

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie stādījumi

 

 

Kodu 5262 piemēro ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, regulāri ražojoši koku un krūmāju stādījumi, parki, meži), kuriem raksturīga atjaunošanās, kuru vērtība mainās augšanas rezultātā un kurus audzē ražas iegūšanai, iegādes izmaksām.

Pārvērtēšanai šo kodu nepiemēro

2.1

5269

Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi

 

 

Kodu 5269 piemēro pārējo, iepriekš neklasificēto, bioloģisko un lauksaimniecības aktīvu (parki, mežaudzes) iegādes izmaksām

2.1

5270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

 

 

Kodu 5270 piemēro kapitālo ieguldījumu izmaksām nomātajos pamatlīdzekļos un kapitalizēto izmaksu norakstīšanai izdevumos atbilstoši paredzētajam lietderīgās lietošanas laikam vai atlikušajam nomas līguma laikam

2.1

5800

Kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai un pārējie kapitālie izdevumi

 

 

Kodā 5800 uzskaita:

Kapitālos izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros, lai nodrošinātu projektu un (vai) pasākumu īstenošanu atbilstoši nosacījumiem, un pārējos kapitālos izdevumus

2.1

5810

Kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai

2.1

5811

Kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai no valsts un pašvaldību budžeta finansējuma daļas atbilstoši nosacījumiem

2.1

5812

Kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

2.1

5820

Kapitālie izdevumi valsts budžeta finansētām institūcijām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

2.1

5890

Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta līdzekļiem, kurus nevar attiecināt uz kodiem 5810 un 5820

1.3

6000

Sociālie pabalsti

1.3

6200

Sociālie pabalsti naudā

1.3

6210

Pensijas

1.3

6211

Vecuma pensijas

1.3

6212

Invaliditātes pensijas

1.3

6213

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā

1.3

6214

Augstākās padomes deputātu pensijas

1.3

6215

Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem

1.3

6216

Izdienas pensijas

1.3

6220

Sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā

1.3

6221

Slimības pabalsts

1.3

6222

Maternitātes pabalsts

1.3

6223

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

1.3

6224

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

1.3

6225

Apbedīšanas pabalsts

1.3

6226

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk - Černobiļas AES) avārijas rezultātā cietušajām personām

1.3

6227

Paternitātes pabalsts

 

 

Kodā 6227 uzskaita:

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumus paternitātes pabalstam

1.3

6228

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

 

 

Kodā 6228 uzskaita:

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumus atlīdzībai par darbā nodarīto kaitējumu

1.3

6229

Pārējie pabalsti

 

 

Kodā 6229 uzskaita:

Papildu izdevumu un pakalpojumu apmaksu sociāli apdrošinātām personām no darba negadījumu budžeta līdzekļiem un pārējos sociālās apdrošināšanas pabalstus naudā, kas nav uzskaitīti kodos 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227 un 6228

1.3

6230

Valsts un pašvaldību sociālie pabalsti un palīdzība naudā

1.3

6231

Bērna kopšanas pabalsts

1.3

6232

Ģimenes valsts pabalsts

1.3

6233

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

1.3

6234

Bērna piedzimšanas pabalsts

1.3

6235

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

1.3

6236

Kompensācija invalīdiem ar mājokļa pielāgošanu saistīto izdevumu segšanai

1.3

6237

Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei

1.3

6239

Pārējie pabalsti un kompensācijas

 

 

Kodā 6239 uzskaita:

Apbedīšanas pabalstu izmaksas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem.
Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.
Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības.
Valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem.
Maksājumu personīgiem izdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai.
Kompensāciju bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Pabalstu adoptētājiem (Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem).
Izmaksas konkrētiem mērķiem un citus pabalstus un kompensācijas, kas nav iepriekš klasificētas citās pozīcijās.
Kompensāciju amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja amatpersona, pildot dienesta pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi veselības traucējumu.
Pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem

1.3

6240

Nodarbinātības pabalsti

1.3

6241

Bezdarbnieka pabalsts

1.3

6242

Bezdarbnieka stipendija

1.3

6243

Rezerve bezdarbnieku pabalstiem

1.3

6250

Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

1.3

6251

Pabalsti komunālajiem maksājumiem

1.3

6252

Pabalsti veselības aprūpei

1.3

6253

Pabalsti ēdināšanai

1.3

6259

Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

 

 

Kodā 6259 uzskaita:

Pabalstus un palīdzību trūcīgiem iedzīvotājiem, kura nav minēta kodos 6251, 6252 un 6253

1.3

6260

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā

1.3

6290

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem

1.3

6291

Stipendijas

 

 

Kodā 6291 uzskaita:

Stipendijas augstskolu studentiem un profesionālās izglītības mācību iestāžu izglītojamiem

1.3

6292

Transporta izdevumu kompensācijas

 

 

Kodā 6292 uzskaita:

Transporta izdevumu kompensācijas augstskolu studentiem, profesionālās izglītības mācību iestāžu izglītojamiem un skolēniem

1.3

6293

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa

1.3

6294

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi

 

 

Kodā 6294 uzskaita:

Izdevumus, kurus pārskaita administratoram, lai, apmierinot maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumus, veiktu izmaksas darbiniekiem

1.3

6299

Pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas iedzīvotājiem

1.3

6300

Sociālie pabalsti natūrā

1.3

6310

Sociālās nodrošināšanas kompensācijas

 

 

Kodā 6310 uzskaita:

Kompensāciju (pilnu vai daļēju) par palīdzības saņēmēja paša jau nopirktajām precēm un pakalpojumiem

1.3

6320

Citi sociālās nodrošināšanas pabalsti natūrā

 

 

Kodā 6320 uzskaita:

Sociālās nodrošināšanas fondu palīdzības saņēmējiem piešķirtos sociālos pārvedumus natūrā, izņemot kompensācijas (kods 6310). Sociālie pārvedumi natūrā var būt uzturēšanās slimnīcā, zobārstniecība, brilles, ārstniecības līdzekļi un līdzīgas preces un pakalpojumi, kurus tieši sniedz palīdzības saņēmējam

1.3

6330

Sociālās palīdzības pabalsti natūrā

 

 

Kodā 6330 uzskaita:

Sociālās palīdzības pabalstus natūrā, kurus nepiešķir saistībā ar sociālās apdrošināšanas shēmu.
Sociālo mājokļu, dzīvokļu izdevumus, profesionālo apmācību, transporta cenu atlaides (ar nosacījumu, ka pastāv sociāls mērķis) un tamlīdzīgas preces un pakalpojumus ar sociālajiem riskiem vai vajadzībām

1.3

6340

Darba devēja sociālie pabalsti natūrā

 

 

Kodā 6340 uzskaita:

Darba devēja sociālos pabalstus natūrā

1.3

6350

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti natūrā

1.3

6400

Pārējie pabalsti

 

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība

 

 

Kodā 7000 uzskaita:

Vispārējās valdības (valsts un pašvaldību) iekšējos uzturēšanas transfertus, kas ietver transfertus starp dažādiem vispārējās valdības līmeņiem (valsts pārvaldes līmeņa struktūras, pašvaldību pārvaldes līmeņa struktūras, valsts sociālās apdrošināšanas institūcijas), izņemot nodokļus, subsīdijas un citus kapitāla pārvedumus.
Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t.i., izslēdzot savstarpēji veiktos transfertus.
Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā un (vai) izpildē. Atsevišķos gadījumos, ja nav iespējams iepriekš plānot un iekļaut budžetā transfertu grupas kodus, tos lieto tikai pie budžeta izpildes.
Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, telpu noma, komunālie pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi). Veicot minētos maksājumus, pakalpojuma saņēmējs lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši pakalpojuma ekonomiskajai būtībai, savukārt pakalpojuma saņēmējs iegūtajiem ieņēmumiem lieto kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi"

1.5

7100

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

1.5

7110

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

1.5

7120

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

1.5

7130

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1.5

7131

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

 

 

Kodu 7131 piemēro, ja, veicot transfertu saskaņā ar noslēgto līgumu vai normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams nodalīt pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

1.5

7132

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

 

 

Kodu 7132 piemēro, ja, veicot transfertu saskaņā ar noslēgto līgumu vai normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams nodalīt ārvalstu finanšu palīdzības daļu

1.5

7139

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1.5

7140

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

1.5

7200

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

1.5

7210

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām

1.5

7211

Izglītības funkciju nodrošināšanai

1.5

7212

Kultūras funkciju nodrošināšanai

1.5

7213

Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai

1.5

7214

Par līdzfinansējuma projektu īstenošanu

1.5

7215

Pārējie izdevumu transferti citām pašvaldībām

1.5

7220

Uzturēšanas izdevumu transferti starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem

1.5

7221

Pamatbudžeta transferti uz speciālo budžetu

1.5

7222

Speciālā budžeta transferti uz pamatbudžetu

1.5

7230

Rajona padomes transferti pašvaldībām

1.5

7231

Izglītības funkciju nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales

1.5

7232

Kultūras funkciju nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales

1.5

7233

Autoceļu (ielu) fondam no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales

1.5

7234

Pasažieru regulārajiem pārvadājumiem no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales

1.5

7235

Pārējo valsts budžeta dotāciju un mērķdotāciju sadales transferti

1.5

7236

Izglītības funkciju nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem

1.5

7237

Kultūras funkciju nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem

1.5

7239

Pārējie rajona padomju transferti pašvaldībām no rajona padomju līdzekļiem

1.5

7240

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no pašvaldības pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1.5

7250

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no pašvaldības speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

1.5

7300

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

 

 

Kodā 7300 uzskaita:

Valsts budžeta līdzekļus, kurus piešķir pašvaldības pamatbudžetam, lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi

1.5

7310

Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām

1.5

7311

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

1.5

7312

Mērķdotācijas kultūras pasākumiem

1.5

7313

Mērķdotācijas veselības aizsardzības pasākumiem

1.5

7314

Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem

1.5

7315

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

1.5

7319

Mērķdotācijas pārējām pašvaldību funkcijām, izņemot kodus 7311, 7312, 7313, 7314, 7315

1.5

7320

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

 

 

Kodā 7320 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos līdzekļus Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un to grāmatvedības uzskaiti pašvaldībās

1.5

7321

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

 

 

Kodā 7321 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos PHARE programmas līdzekļus atbilstoši PHARE projektu īstenošanas nosacījumiem un Ministru kabineta akceptētajām Eiropas Savienības PHARE 2000.gada programmas "Ekonomiskā un sociālā kohēzija" speciālajām vadlīnijām

1.5

7322

Mērķdotācijas pašvaldībām ISPA programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

1.5

7323

Mērķdotācijas pašvaldībām Kohēzijas fonda programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

1.5

7329

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

 

 

Kodā 7329 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos līdzekļus citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

1.5

7330

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

1.5

 

Kodā 7330 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos valsts budžeta ieguldītos līdzekļus Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un to grāmatvedības uzskaiti pašvaldībās

1.5

7331

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

 

 

Kodā 7331 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos valsts budžeta ieguldītos līdzekļus PHARE projektos "Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā" un "Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā", kā arī citus PHARE programmas līdzekļus atbilstoši PHARE projektu īstenošanas nosacījumiem un Ministru kabineta akceptētajām Eiropas Savienības PHARE 2000.gada programmas "Ekonomiskā un sociālā kohēzija" speciālajām vadlīnijām

1.5

7335

Mērķdotācijas pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

 

 

Kodā 7335 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos valsts budžeta ieguldītos līdzekļus Kohēzijas fonda (ISPA) finansēto projektu īstenošanai

1.5

7336

Mērķdotācijas pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

 

 

Kodā 7336 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos līdzekļus, kuri veidojušies no ISPA finansēto projektu īstenošanas gaitā saņemto Eiropas Savienības finanšu līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem par ieguldījumiem depozītos vai par kontu atlikumiem un ir paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai vai papildu aktivitātēm, pirms tam veicot grozījumus attiecīgajā finanšu memorandā

1.5

7339

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

 

 

Kodā 7339 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos valsts budžeta ieguldītos līdzekļus citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros, lai nodrošinātu projektu īstenošanu atbilstoši nosacījumiem

1.5

7340

Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem

1.5

7390

Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām

 

 

Kodā 7390 uzskaita:

Mērķdotācijas pašvaldībām teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai, kā arī citus pārvedumus pašvaldību budžetiem

1.5

7400

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

 

 

Kodu grupas 7400 apakškodus piemēro tikai valsts budžeta iestādes, veicot maksājumus pašvaldībām

1.5

7410

Dotācijas pašvaldībām no SAPARD programmas līdzekļiem

1.5

7420

Dotācijas pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

1.5

7430

Dotācijas Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei

1.5

7440

Dotācija iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildes kompensācijai

1.5

7450

Dotācija reģionu kapacitātes veicināšanai

1.5

7490

Pārējās dotācijas un pārējie transferti, kurus nevar attiecināt uz kodiem 7410, 7420, 7430, 7440 un7450

1.5

7500

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

1.5

7510

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

 

 

Kodā 7510 uzskaita:

Atmaksu valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības vai citu ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem un sertificētajiem uzturēšanas izdevumiem un veiktajām subsīdijām un dotācijām, kuri finansēti no Eiropas Savienības vai citas ārvalstu līdzfinansējuma daļas, saskaņā ar kārtējā gada valsts budžetā noteikto finanšu vadības shēmu

1.5

7511

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem

1.5

7512

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem

1.5

7513

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem

1.5

7514

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem

1.5

7515

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes un citu organizāciju Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansēto projektu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem

1.5

7516

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības vai citu ārvalstu to politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, kas nav atsevišķi klasificēti šajā klasifikācijā

1.5

7517

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības vai citu ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

1.5

7518

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem

1.5

7520

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

 

 

Kodā 7520 uzskaita:

Atmaksu valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (ISPA) un SAPARD programmas projektos izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja Kohēzijas fonda (ISPA) projekti tika īstenoti no valsts budžeta līdzekļiem

1.5

7530

Atmaksa valsts budžetā ISPA finansēto projektu ietvaros no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

 

 

Kodā 7530 uzskaita:

Atmaksu valsts budžetā no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem, ja ISPA finansētam projektam, kura īstenošanai bija paredzēts līdzfinansējums no valsts budžeta no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un kurš ir pabeigts vai pabeigšanas posmā, procentu summa pārsniedz piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem apjomu

1.4

7600

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

 

 

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij jānodrošina tās budžeta kopējie ieņēmumi, piedaloties Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmā un veicot regulārus pašu resursu maksājumus. Tos veido tradicionālo pašu resursu iemaksa, pievienotās vērtības nodokļa resursa, Apvienotās Karalistes korekcijas un nacionālā kopienākuma resursa un rezervju iemaksas

1.4

7610

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Kopienas budžetā

 

 

Tradicionālie pašu resursi ir muitas nodoklis, ievedmuita lauksaimniecības precēm un cukura ražošanas nodeva, ko ieskaita Eiropas Kopienas budžetā atbilstoši attiecīgajā pārskata periodā faktiski iekasētajam apjomam

1.4

7611

Muitas nodokļa iemaksa

 

 

Kodā 7611 uzskaita:

Pašu resursa "Muitas nodokļa iemaksa" iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 75 % apjomā no muitas nodokļa, kuru attiecīgajā pārskata periodā normatīvajos aktos par muitas iemaksām noteiktajā kārtībā valsts budžetā iemaksā fiziskās un juridiskās personas, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no tās preces vai citus priekšmetus no (uz) valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

1.4

7612

Ievedmuita lauksaimniecības precēm

 

 

Kodā 7612 uzskaita:

Pašu resursa "Ievedmuita lauksaimniecības precēm" iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 75 % apjomā no muitas nodokļa, kuru attiecīgajā pārskata periodā normatīvajos aktos par muitas iemaksām noteiktajā kārtībā valsts budžetā iemaksā fiziskās un juridiskās personas, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no tās lauksaimniecības preces no (uz) valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

1.4

7613

Cukura ražošanas nodeva

 

 

Kodā 7613 uzskaita:

Pašu resursa "Cukura ražošanas nodeva" iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 75 % apjomā no cukura ražošanas nodevas, kuru attiecīgajā pārskata periodā normatīvajos aktos par cukura ražošanas nodevām noteiktajā kārtībā valsts budžetā iemaksā Latvijā reģistrētie cukura ražotāji, tādējādi uzņemoties pilnu finansiālo atbildību par zaudējumiem, ko katrā tirdzniecības gadā rada tās Latvijai piešķirtās cukura ražošanas kvotā ietilpstošās produkcijas daļas pārdošana, kura pārsniedz valsts iekšienē patērēto produkciju, un realizācijas cenu garantiju diferenciācija, ņemot vērā katram uzņēmumam piešķirto ražošanas kvotu, kā to paredz Eiropas Kopienas cukura nozares tirgus kopējā organizācijas sistēma

1.4

7620

Pārējās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

 

 

Pārējās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā veido pārējo pašu resursu veidu (kas nav tradicionālie pašu resursi) iemaksas, soda procenti par nokavētiem pašu resursu maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā, kā arī rezerves

1.4

7621

Pievienotās vērtības nodokļa resurss

 

 

Kodā 7621 uzskaita:

Pašu resursa no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) iemaksas Eiropas Kopienas budžetā. Šo iemaksu gada apjomu katrai Eiropas Savienības dalībvalstij atsevišķi nosaka Eiropas Komisija, piemērojot vienotu un visām dalībvalstīm saistošu likmi saskaņotām PVN aprēķinu bāzēm, kas noteiktas atbilstoši Eiropas Kopienas tiesību normām. Aprēķinu bāze, ko ņem vērā šajā nolūkā, katrai dalībvalstij nepārsniedz 50 % no tās nacionālā kopienākuma

1.4

7622

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves

 

 

Kodā 7622 uzskaita:

Pašu resursa no nacionālā kopienākuma iemaksas Eiropas Kopienas budžetā, kā arī Eiropas Savienības noteikto rezervi attiecībā uz Eiropas Kopienas izsniegtajiem aizdevumiem un aizdevuma garantijām par labu trešajām valstīm, kā arī ārkārtas palīdzības rezervi. Nacionālā kopienākuma iemaksas ir gada nacionālais kopienākums tirgus cenās, ko noteikusi Eiropas Komisija, piemērojot EKS 95 klasifikāciju. Ar šī resursa palīdzību tiek nodrošināts atlikušais Eiropas Kopienas budžeta finansējums, kuru nenodrošina pārējo minēto pašu resursu iemaksas. Nacionālā kopienākuma iemaksu resursu aprēķina, piemērojot visu dalībvalstu nacionālā kopienākuma iemaksas summai koeficientu, kuru Eiropas Komisija nosaka saskaņā ar attiecīgā gada budžeta procedūru, ņemot vērā visu pārējo budžeta ieņēmumu kopsummu, un kuru piemēro katras dalībvalsts nacionālā kopienākuma iemaksām

1.4

7623

Soda procenti

 

 

Kodā 7623 uzskaita:

Soda procentus - maksājumus no valsts budžeta Eiropas Kopienas budžetā, ja dalībvalsts laikus un pilnā apmērā nepilda savas saistības pašu resursu iemaksu jomā

1.4

7624

Apvienotās Karalistes korekcija

 

 

Kodā 7624 uzskaita:

Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā atbilstoši Eiropas Komisijas veiktajiem aprēķiniem, lai novērstu Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotību jeb negatīvo neto bilanci. Apvienotā Karaliste Eiropas Kopienas budžetā iemaksā vairāk, nekā saņem no tā. Apvienotās Karalistes atlaides finansēšanas izmaksas tiek sadalītas starp pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši to īpatsvaram Eiropas Savienības kopējā nacionālajā kopproduktā, izņemot Vāciju, Nīderlandi, Austriju un Zviedriju, kuras maksā tikai 1/4 no tās Lielbritānijas atlaides daļas, kura tām būtu jāmaksā. Atlikušās 3/4 sedz pārējās dalībvalstis

1.4

7630

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi

1.4

7631

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto programmu ietvaros

1.4

7632

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Kohēzijas fonda finansēto programmu ietvaros

1.4

7639

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto programmu ietvaros

1.4

7700

Starptautiskā sadarbība

1.4

7710

Biedra naudas un dalības maksa starptautiskajās institūcijās

1.4

7711

Biedra naudas un dalības maksa Eiropas Savienības starptautiskajās institūcijās, izņemot kodā 7714 iekļaujamās izmaksas

1.4

7712

Biedra naudas un dalības maksa pārējās starptautiskajās institūcijās, izņemot kodā 7715 iekļaujamās iemaksas

1.4

7713

Iemaksas NATO budžetā

 

 

Kodā 7713 uzskaita:

NATO budžetā iemaksājamos līdzekļus, ko Latvijai maksā kā NATO dalībvalstij

1.4

7714

Iemaksas Eiropas Savienības starptautisko institūciju kapitālā

 

 

Kodā 7714 uzskaita:

Iemaksas Eiropas Savienības starptautiskajās institūcijās, kā rezultātā Latvija kļūst par attiecīgās institūcijas kapitāla daļu turētāju un (vai) iegūst balsstiesības

1.4

7715

Iemaksas pārējo starptautisko institūciju kapitālā

 

 

Kodā 7715 uzskaita:

Iemaksas starptautiskajās institūcijās, kā rezultātā Latvija kļūst par attiecīgās institūcijas kapitāla daļu turētāju un (vai) iegūst balsstiesības

1.4

7720

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm

3.0

8000

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

 

 

Kodu grupu 8000 un tās apakškodus piemēro zaudējumu no valūtas kursa svārstībām uzskaitē. Budžeta iestādes uzskaitē nodrošina analīzi pa budžeta veidiem

3.0

8100

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3.0

8110

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3.0

8120

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz speciālā budžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3.0

8130

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ziedojumu un dāvinājumu budžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3.0

8140

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz citu budžetu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3.0

8200

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu līdzekļiem

3.0

8210

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz pamatbudžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu līdzekļiem

3.0

8220

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz speciālā budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu līdzekļiem

3.0

8230

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz citu budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu līdzekļiem

3.0

8300

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem

3.0

8400

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem

2.2

9000

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

 

 

Kodā 9000 uzskaita:

Kapitālo izdevumu transfertus un mērķdotācijas, ko piešķir, lai finansētu pamatkapitāla veidošanu.
Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t.i., izslēdzot savstarpēji veiktos transfertus.
Transfertu grupas kodus pielieto budžeta plānošanā un (vai) izpildē. Atsevišķos gadījumos, ja nav iespējams iepriekš plānot un iekļaut budžetā transfertu grupas kodus, tos lieto tikai pie budžeta izpildes.
Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, telpu noma, komunālie pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi). Veicot minētos maksājumus, pakalpojuma saņēmējs izdevumiem lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši pakalpojuma ekonomiskajai būtībai, bet pakalpojuma saņēmējs iegūtajiem ieņēmumiem lieto kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi"

2.2

9100

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

2.2

9110

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

2.2

9120

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

2.2

9130

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

2.20

9140

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

2.2

9150

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

2.2

9160

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

2.2

9200

Kapitālo izdevumu transferti starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem

2.2

9210

Pamatbudžeta transferti uz speciālo budžetu

2.2

9220

Speciālā budžeta transferti uz pamatbudžetu

2.2

9300

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pamatbudžeta uz pamatbudžetu

2.2

9310

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldības pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

2.2

9320

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no vienas pašvaldības pamatbudžeta uz citas pašvaldības pamatbudžetu

2.2

9330

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no rajona padomes pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

2.2

9400

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no speciālā budžeta uz speciālo budžetu

2.2

9410

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldības speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

2.2

9420

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no vienas pašvaldības speciālā budžeta uz citas pašvaldības speciālo budžetu

2.2

9430

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no rajona padomes speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

2.2

9500

Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

2.2

9510

Kapitālie izdevumi, kas tiek finansēti zemāka līmeņa budžetiem

2.2

9520

Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

2.2

9530

Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

 

 

Kodā 9530 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos līdzekļus kapitālajiem izdevumiem, kuri veidojušies no ISPA finansēto projektu īstenošanas gaitā saņemto Eiropas Savienības finanšu līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem par ieguldījumiem depozītos vai kontu atlikumiem un ir paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai vai papildu aktivitātēm, pirms tam veicot grozījumus attiecīgajā finanšu memorandā

2.2

9540

Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no saņemto maksājumu uzkrātajiem procentiem (projekta līdzfinansējums)

2.2

9550

Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

2.2

9560

Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām - valsts budžeta līdzfinansējums PHARE programmā

2.2

9570

Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām no citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, tai skaitā PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

2.2

9600

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2.2

9610

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

2.2

9611

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2.2

9612

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2.2

9613

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2.2

9614

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2.2

9615

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2.2

9619

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības un citu ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem, kuri nav atsevišķi klasificēti šajā klasifikācijā"

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 935Pieņemts: 14.11.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 05.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
149040
01.01.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)