Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrija

Rīkojums Nr.394 Rīgā 1999. gada 6. decembrī

Par Latvijas PSR normatīvo aktu, kas piemērojami pēc 2000. gada 1. janvāra, sarakstu

Izdots saskaņā ar 1999.gada 23.marta noteikumu nr.120

"Kārtība, kādā izbeidzama Latvijas PSR

normatīvo aktu piemērošana" 3.punktu

Noteikt šādus pēc 2000.gada 1.janvāra līdz jaunu normatīvo aktu pieņemšanai turpmāk piemērojamo Latvijas PSR un bijušās PSRS pārvaldes institūciju izdoto standartu, darba aizsardzības normatīvu un citu normatīvtehnisko aktu sarakstus Labklājības ministrijas kompetences jautājumos:

1. Darba aizsardzības standartu (VVST) saraksts (1.pielikums);

2. Darba aizsardzības noteikumu saraksts (2.pielikums);

3. Sanitāro noteikumu un normu saraksts (3.pielikums);

4. Farmācijas normatīvtehnisko aktu saraksts (4.pielikums).

Labklājības ministrs R.Jurdžs

 

1.pielikums

Darba aizsardzības standartu (VVST) saraksts

1. 12.1.001 - 83 Ultraskaņa. Vispārīgās drošības prasības.
2. 12.1.003 - 83 Troksnis. Vispārīgās drošības prasības.
3. 12.1.007 - 76 Kaitīgās vielas. Klasifikācija un vispārīgās drošības prasības.
4. 12.1.010 - 76 Sprādzienbīstamība. Vispārīgās prasības.
5. 12.1.012 - 78 Vibrācija. Vispārīgas drošības prasības.
6. 12.1.013 - 78 Celtniecība. Elektrodrošība. Vispārīgās prasības.
7. 12.1.019 - 79 Elektrodrošība. Vispārīgās prasības un aizsardzības veidu
nomenklatūra.
8. 12.1.030 - 81 Elektrodrošība. Aizsargzemējums.
9. 12.1.038 - 82 Elektrodrošība. Pieļaujamie pieskaršanās strāvas
robežlielumi.
10. 12.1.040 - 83 Lāzeru drošība. Vispārīgās prasības.
11. 12.1.041 - 83 Ugunssprādzienbīstamība degošiem putekļiem.
Vispārīgās prasības.
12. 12.1.045 - 84 Elektrostatiskais lauks. Darba vietās pieļaujamie lielumi, pārbaude.
13. 12.1.046 - 85 Apgaismojuma normas būvlaukumos.
14. 12.2.003 - 74 Ražošanas iekārtas. Vispārējās drošības prasības.
15. 12.2.004 - 75 Speciālās mašīnas un mehānismi cauruļvadu būvniecībā.
Drošības prasības.
16. 12.007.0 - 75 Elektrotehniskās iekārtas. Vispārīgās drošības prasības.
17. 12.2.008 - 75 Iekārtas un aparatūra metālu apstrādei ar liesmu un termisko
uzkausējumu pārklājumiem. Drošības prasības.
18. 12.2.010 - 75 Pneimatiskās rokas darbmašīnas. Vispārīgās drošības prasības.
19. 12.2.011 - 75 Celtniecības un ceļu būvniecības mašīnas.
Vispārīgās drošības prasības.
20. 12.2.012 - 75 Palīgierīces drošam darbam. Vispārīgās prasības.
21. 12.2.016 - 81 Kompresoru iekārtas. Vispārīgās drošības prasības.
22. 12.2.026.0 - 77 Kokapstrādes mašīnas. Vispārīgās drošības prasības.
23. 12.2.035 - 78 Ūdenslīdēju aprīkojums un līdzekļi ūdenslīdēju nolaišanas
un darba nodrošināšanai. Vispārīgās drošības prasības.
24. 12.2.041 - 79 Urbšanas iekārtas. Drošības prasības.
25. 12.2.049 - 80 Ražošanas iekārtas. Vispārīgās ergonomiskās prasības.
26. 12.2.054 - 81 Acetilena iekārtas. Drošības prasības.
27. 12.2.061 - 81 Ražošanas iekārtas. Vispārīgās drošības prasības darba vietām.
28. 12.2.062 - 81 Ražošanas iekārtas. Aizsargnožogojumi.
29. 12.2.063 - 81 Rūpniecisko cauruļvadu armatūra. Vispārīgās drošības prasības.
30. 12.2.065 - 81 Ceļamkrāni. Vispārīgās drošības prasības.
31. 12.2.074 - 82 Elektriskie lifti.
32. 12.2.085 - 82 Spiedtvertnes. Drošības vārsti. Drošības prasības.
33. 12.2.088 - 83 Virszemes iekārtas urbumu veikšanai un remontam.
Vispārīgās drošības prasības.
34. 12.2.090 - 83 Celtņi. Satvērējierīces. Drošības prasības.
35. 12.3.002 - 75 Ražošanas procesi. Vispārīgās drošības prasības.
36. 12.3.003 - 86 Elektrometināšanas darbi. Vispārīgās drošības prasības.
37. 12.3.005 - 75 Krāsošanas darbi. Vispārīgās drošības prasības.
38. 12.3.009 - 76 Iekraušanas -izkraušanas darbi. Vispārīgās drošības prasības.
39. 12.3.012 - 77 Ūdenslīdēju darbi. Vispārīgās drošības prasības.
40. 12.3.016 - 77 Antikorozijas darbi. Drošības prasības.
41. 12.3.023 - 80 Apstrādes procesi ar dimanta griezējinstrumentiem.
Drošības prasības.
42. 12.3.032 - 84 Elektromontāžas darbi. Vispārīgās drošības prasības.
43. 12.3.033 - 84 Celtniecības mašīnas. Vispārīgās ekspluatācijas drošības
prasības.
44. 12.3.035 - 84 Krāsošanas darbi. Drošības prasības.
45. 12.3.036 - 84 Metālu apstrāde ar liesmu. Drošības prasības.
46. 12.3.038 - 85 Iekārtu un cauruļvadu siltumizolācijas darbi. Drošības prasības.
47. 12.3.040 - 86 Jumiķu un hidroizolācijas darbi. Drošības prasības.
48. 12.4.023 - 89 Strādājošo aizsardzības līdzekļi. Vispārīgās prasības un
klasifikācija.
49. 12.4.019 - 75 Aizsarglīdzekļi rokām. Vispārīgās prasības. Klasifikācija.
50. 12.4.021 - 75 Ventilācijas sistēmas. Vispārīgās prasības.
51. 12.4.059 - 78 Celtniecība. Aizsargnožogojumi. Tehniskās prasības.
52. 12.4.087 - 80 Celtniecība. Aizsargķiveres. Tehniskās prasības.
53. 12.4.098 - 86 Celtniecība. Drošības jostas. Vispārīgās tehniskās prasības.
54. 12.4.107 - 82 Drošības troses. Vispārīgās tehniskās prasības.
55. 12.4.124 - 83 Aizsardzības līdzekļi no statiskās elektrības.
Vispārīgās drošības prasības.
56. 23407 - 78 Aizsargnožogojumi būvlaukumos un būvdarbu veikšanas
iecirkņos.
57. 27321 - 87 Sastatnes celtniecības - montāžas darbiem.
58. 24258 - 88 Paaugstinājuma līdzekļi (pastatnes.). Klasifikācija un
vispārīgās tehniskās prasības.
59. 28012 - 89 Pārvietojamās montējamās pastatnes. Tehniskie noteikumi.
60. 27372 - 87 Paceļamās platformas. Tehniskie noteikumi.
61. 26887 - 86 Trepes un laukumi celtniecības darbiem.
Vispārīgie tehniskie noteikumi.
62. 21807 - 76 Pārvietojamie bunkuri betona maisījumiem ar tilpumu līdz 2m3.
Vispārīgās tehniskās prasības.

Darba departamenta direktore I.Jaunzeme

 

2.pielikums

Darba aizsardzības noteikumu saraksts

1. Darba drošības noteikumi aspirācijas iekārtām (elevatoros) (apstiprinājusi PSRS Sagādes ministrija 05.10.1971.).

2. Autoklāvu ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumi (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija 30.03.1971.).

3. Amonjaka saldēšanas iekārtu uzbūves un drošas ekspluatācijas noteikumi (apstiprinājusi PSRS Ministru Padomes Iepirkumu un pārtikas valsts komisija 27.09.1990.).

4. Drošības noteikumi, ekspluatējot ūdens - kanalizācijas komunikācijas (apstiprinājis PSRS Vietējās rūpniecības un komunālo - sadzīves uzņēmumu darbinieku arodbiedrības CK prezidijs 16.10.1968.).

5. Spridzināšanas darbu vienotie drošības noteikumi (apstiprinājusi PSRS Valsts kalnrūpniecības tehniskās uzraudzības komiteja 28.03.1967.).

6. Nozaru noteikumu par uzņēmumu iekšējā transporta drošu ekspluatāciju (apstiprinājusi PSRS Autoražošanas ministrija 01.10.1986.).

7. Drošības tehnikas noteikumi pilsētas elektrotransportā (apstiprinājusi LPSR Komunālās saimniecības ministrija 15.12.1978., pavēle Nr. 410).

8. Drošības noteikumi ģeoloģiskās izpētes darbos (apstiprinājusi PSRS Ģeoloģijas ministrija 27.03.1990.).

9. Noteikumi darba drošībā meža, kokapstrādes rūpniecībā un mežsaimniecībā (apstiprinājusi PSRS Mežu, celulozes - papīra kokapstrādes rūpniecības ministrija 28.02.1985.).

10. Drošības tehnika un ražošanas sanitārijas noteikumi dzelzsbetona un betona konstrukciju un izstrādājumu ražošanā (apstiprinājusi PSRS Celtniecības materiālu ražošanas ministrija 06.01.1987.).

11. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku tekošā un kapitālā remonta drošības tehnikas noteikumi (apstiprinājusi KPFSR Komunālās saimniecības ministrija 07.01.1970.).

12. Darba drošības noteikumi, strādājot ar instrumentiem un iekārtām (apstiprinājusi PSRS Enerģētikas un elektrifikācijas ministrija 30.04.1985.).

13. Drošības tehnikas noteikumi darbos uz kabeļu sakaru līnijām un vadraidē (apstiprinājusi PSRS Sakaru ministrija 28.06.1988.).

14. Kompresoru, gaisa un gāzes vadu uzbūves un drošas ekspluatācijas noteikumi (apstiprinājusi PSRS Enerģētikas un elektrifikācijas ministrija 07.12.1971.).

15. Darba drošības noteikumi koksnes ķīmijas rūpniecībā (apstiprinājusi PSRS Mežu, celulozes - papīra rūpniecības ministrija 28.02.1985.).

16. Vispārējie drošības noteikumi metalurģijas nozares uzņēmumiem un organizācijām (apstiprinājusi PSRS Smagās metalurģijas ministrija 13.05.1987.).

17. Drošības tehnikas un ražošanas sanitārijas noteikumi naftas bāzu un degvielas uzpildes staciju ekspluatācijā (apstiprinājusi PSRS Valsts naftas produktu komiteja 11.03.1990.).

18. Drošības tehnikas un ražošanas sanitārijas noteikumi kultūras un atpūtas parkos un dārzos (apstiprinājusi PSRS Kultūras ministrija 17.11.1959.).

19. Drošības tehnikas un ražošanas sanitārijas noteikumi poligrāfijas uzņēmumos (PSRS Valsts izdevniecības, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības komitejas pavēle nr.423, 13.10.1986.).

20. Drošības tehnikas un ražošanas sanitārijas noteikumi celtniecības materiālu un polimērmateriālu rūpniecībā (PSRS Celtniecības materiālu rūpniecības ministrijas pavēle nr.779, 16.12.1985.).

21. Drošības tehnikas noteikumi biškopībā (apstiprinājusi LPSR Lauksaimniecības ministrija 01.09.1983.).

22. Drošības tehnikas noteikumi radioreleju pārraides līniju ekspluatācijā (apstiprinājusi PSRS Sakaru ministrija 30.06.1987.).

23. Drošības noteikumi gumijas rūpniecības uzņēmumiem (PSRS Naftas pārstrādes un naftas ķīmijas rūpniecības ministrijas rīkojums nr.419, 19.04.1986.).

24. Mašīnu un iekārtu remonta un tehnisko apkopju drošības noteikumi PSRS Valsts agrorūpniecības komitejas sistēmā (apstiprinājusi PSRS Valsts agrorūpniecības komiteja 12.12.1986.).

25. Drošības tehnikas noteikumi darbā pasta sakaru un preses apvienības uzņēmumos (apstiprinājusi PSRS Sakaru ministrija 03.05.1973.).

26. Drošības noteikumi stiklšķiedras un stiklaplastu ražotnēm (apstiprinājusi PSRS Ķīmijas rūpniecības ministrija 21.11.1974.).

27. Drošības tehnikas un ražošanas sanitārijas noteikumi tabakas rūpniecībā (apstiprinājusi PSRS Pārtikas rūpniecības ministrija 10.02.1975.).

28. Drošības tehnikas noteikumi topogrāfijas - ģeodēzijas darbos (PSRS Ministru padomes Ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes galvenā kolēģija 09.02.1989.).

29. Drošības tehnikas noteikumi darbos telefona un telegrāfa centrālēs (apstiprinājusi PSRS Satiksmes ministrija 25.08.1982.).

30. Drošības tehnikas un ražošanas sanitārijas noteikumi televīzijas un radio uzņēmumos (PSRS Ministru padomes Valsts televīzijas un radio komitejas rīkojums Nr.458, 06.12.1973.).

31. Drošības tehnikas noteikumi, ekspluatējot elektroietaises (apstiprinājusi PSRS Enerģētikas un elektrifikācijas ministrija 10.09.1985.).

32. Vienotie sprādziendrošības noteikumi ķīmijas, naftas - ķīmijas un naftas pārstrādes ražotnēm (apstiprinājusi PSRS Valsts kalnrūpniecības tehniskās uzraudzības komiteja 23.12.1974.).

33. Drošības tehnikas un ražošanas sanitārijas noteikumi graudu glabāšanas un pārstrādes uzņēmumos (PSRS Maizes produktu ministrijas pavēle nr.99, 18.04.1988.).

34. Vienotie drošības noteikumi derīgo izrakteņu izstrādē ar atklāto paņēmienu (apstiprinājusi PSRS Valsts kalnrūpniecības tehniskās uzraudzības komiteja 30.08.1968.).

35. Drošības tehnikas noteikumi elektromontāžas un iestādīšanas darbos (apstiprinājusi PSRS Enerģētikas un elektrifikācijas ministrija 29.05.1972.).

Darba departamenta direktore I.Jaunzeme

 

3.pielikums

Sanitārie noteikumi un sanitārās normas

1. Sanitārā norma 2149-80 "Profesionāli tehniskās izglītības mācību iestāžu iekārtošanas un uzturēšanas sanitārie noteikumi" (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija).

2. Sanitārā norma 3077-84 "Pieļaujamā trokšņa sanitārās normas dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpās un dzīvojamās apbūves teritorijā" (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija).

3. Sanitārā norma 1340-75 "Pieļaujamās vibrācijas sanitārās normas dzīvojamās mājās" (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija).

4. Sanitārā norma 2963-84 "Sanitārie noteikumi un normas iedzīvotāju aizsardzībai no elektriskā lauka, ko rada maiņstrāva rūpniecības frekvencēs" (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija).

5. 4630-88 Sanitārie noteikumi un normas "Sanitārie noteikumi un normas" (virszemes ūdeņu aizsardzība no piesārņošanas) (asptiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija).

Sabiedrības veselības departamenta direktore G.Rūtiņa

 

4.pielikums

Farmācijas normatīvtehnisko aktu saraksts

1. PSRS Valsts Farmakopeja (X izdevums - apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija 1968.gadā un XI izdevums - apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija 25.12.1984. ar pavēli nr.1455);

2. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.582 "Par ārstniecības līdzekļu kvalitātes kontroles uzlabošanu aptiekās" (30.04.1985.);

3. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.796 "Par ārstniecības līdzekļu kvalitātes kontroles pilnveidošanu" (01.11.1988.);

4. Metodiski norādījumi par mikrobioloģisko kontroli aptiekās (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrijas Sanitāri-epidemioloģiskā pārvalde 29.12.1984., Nr.3182-84);

5. Instrukcija par ķīmiski - farmaceitisko preparātu injekcijām bakterioloģisko kontroli (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija 21.08.1964. ar pavēli Nr.463);

6. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.581 ''Par aptieku sanitārā režīma instrukcijas apstiprināšanu (30.04.1985.);

7. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.382 "Par instrukcijas par aptiekās pagatavoto zāļu formu kvalitātes novērtējuma, pieļaujamo normu novirzes apstiprināšanu" (01.10.1961.);

8. Pagaidu instrukcija par injekcijas šķīduma pārbaudi uz mehāniskajiem piemaisījumiem I-42-79 (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija 01.08.1979.);

9. Pagaidu instrukcija par gatavoto ārstniecības līdzekļu - acu pilienu (flakonos) pārbaudi uz mehāniskajiem piemaisījumiem (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija 01.12.1975.);

10. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.573 "Par pagaidu normatīvu apstiprināšanu maksimāli pieļaujamam nepatogēno mikroorganismu saturam aptieku zāļu formās" (30.11.1962.);

11. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēles Nr.82 "Par kontrolanalītisko laboratoriju personāla štatiem" 1.2.apakšpunkts un 2.pielikums "Pārbaudei izņemamo aptiekās izgatavoto zāļu normas" (31.12.1976.);

12. Metodiski norādījumi par zāļu formu pagatavošanu, uzglabāšanu, lietošanu, kontroli jaundzimušiem bērniem (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija 04.11.1988.);

13. Metodiski norādījumi par iekšķīgo zāļu formu pagatavošanu, kvalitātes kontroli, uzglabāšanu, lietošanu jaundzimušiem bērniem (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrijas Galvenā aptieku pārvalde 1986.gadā);

14. Instrukcija par injekcijas šķīdumu pagatavošanu aptiekās (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija 28.12.1978.);

15. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.435 " Par instrukcijas par zāļu formu pagatavošanu aptiekās apstiprināšanu", izņemot 6. un 7.pielikumu (11.11.1990.);

16. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.96 " Par aptiekās izgatavoto zāļu formu kvalitātes kontroli", izņemot 7.2.5.apakšpunktu un 4.pielikumu (03.04.1991.);

17. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.529 ''Par instrukcijas par dažādu ārstniecības līdzekļu grupu un medicīnas izstrādājumu uzglabāšanu aptieku organizācijās un pagaidu instrukcijas par ārstniecības līdzekļu un medicīnas izstrādājumu ar ugunsnedrošām un sprāgstošām īpašībām apstiprināšanas kārtību" (15.05.1981.);

18. Instrukcija I 42-3-85 "Par injekcijas šķīdumu pārbaudi uz mehāniskajiem piemaisījumiem" (apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija 01.07.1986.);

19. PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Nr.1026 "Par instrukciju par ārstniecības līdzekļu uzglabāšanu aptieku iestādēs" (19.10.1982.).

Farmācijas departamenta direktors J.Bundulis

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas PSR normatīvo aktu, kas piemērojami pēc 2000. gada 1. janvāra, sarakstu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 394Pieņemts: 06.12.1999.Stājas spēkā: 06.12.1999.Zaudē spēku: 23.11.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 410/411, 10.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
14514
06.12.1999
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"