Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.91

Publiskojamā versija

Rīgā 2006.gada 30.augustā (prot. Nr.51, 3.§)

Par lietas izbeigšanu

Lieta Nr.187/06/10/2

Par Rīgas pašvaldības policijas 27.01.2006. ziņojumu Nr.1.2-5/RPP-06-48-nd

Konkurences padome 30.01.2006. saņēma Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk - RPP) 27.01.2006. vēstuli Nr.1.2-5/RPP-06-48-nd (turpmāk - Iesniegums), kurā tika izteikta sūdzība par SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" darbībām, piedaloties RPP izsludinātajā konkursā "Par radiostaciju un sakaru iekārtu piegādi" (id. Nr. RD PP 2005/36).

Iesniedzējs norādīja, ka minētā konkursa nolikumu izņēma 3 pretendenti: SIA "Neja un Ko", SIA "Belss" un SIA "Selkoms". Savukārt piedāvājumus iesniedza 4 pretendenti: SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja", un SIA "Selkoms". SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" "piedāvājumu paketes ir vienādi noformētas, tiek piedāvāta identiska prece par dažādām cenām, kas ir nepamatoti sadārdzināta, savukārt citos vērtēšanas kritērijos, kas tiek ņemti vērā, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ir norādīti nereāli termiņi (..), tādējādi mēģinot kļūt par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. (..) visu trīs pretendentu tehniskā piedāvājuma specifikācijas ir apzīmogotas ar SIA "Belss" zīmogu, kas rada pamatotas aizdomas, ka minētie pretendenti ir saistīti savā starpā un negodīgiem līdzekļiem mēģina kļūt par konkursa uzvarētājiem".

03.02.2006. Konkurences padome pieprasīja papildu informāciju RPP un 09.02.2006. saņēma RPP 09.02.2006. vēstuli Nr.1.2-2/RPP-06-76-nd ar pielikumiem.

Izvērtējot RPP papildus sniegtās ziņas, Konkurences padome 01.03.2006., pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 22.panta 3.punktu un 25.pantu, pieņēma lēmumu ierosināt lietu par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punkta iespējamo pārkāpumu SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" darbībās uz RPP ziņojuma pamata.

SIA "Belss" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētā kapitālsabiedrība (reģ.Nr.40003237609).

SIA "Visants" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētā kapitālsabiedrība (reģ.Nr.40003173134).

SIA "Jaunmāja" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētā kapitālsabiedrība (reģ.Nr.40003706622).

Veicot lietas izpēti, Konkurences padome pieprasīja informāciju LR Uzņēmumu reģistram, Valsts ieņēmumu dienestam, Lietuvas Republikas Konkurences padomei, SIA "Belss", SIA "Visants", SIA "Jaunmāja", SIA "Selkoms", SIA "Modis", SIA "Radiokoms", SIA "Neja & Ko", RPP. 19.04.2006. saskaņā ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 13.04.2006. lēmumu Nr.KP-27000206/9, Konkurences padomes amatpersonas veica Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzētās darbības (turpmāk - Apmeklējums) SIA "Belss" (Elizabetes ielā 41/43, Rīgā), SIA "Visants" (Elizabetes ielā 41/43, Rīgā) un SIA "Jaunmāja" (Dzirnavu ielā 15, Rīgā), kā arī, pamatojoties uz Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, veica SIA "Selkoms" apmeklējumu.

Saskaņā ar Konkurences likuma 26.panta sesto un septīto daļu 09.08.2006. ar vēstulēm Nr.1873, Nr.1874 un Nr.1875 Konkurences padome paziņoja procesa dalībniekiem par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu konstatēšanu un procesa dalībnieki tika aicināti iepazīties ar lietas materiāliem. No procesa dalībniekiem viedokļi par lietā konstatētajiem faktiem netika saņemti.

Izvērtējot visu lietas izpētes gaitā iegūto informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts: "Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana, to skaitā vienošanās par: 1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem; (..) 5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci (..)".

2. Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 9.punktu: "tirgus dalībnieks - jebkura persona (arī ārvalsts persona), kura veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā vai kuras darbība ietekmē vai var ietekmēt konkurenci Latvijas teritorijā (..)".

SIA "Belss" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētā kapitālsabiedrība (reģ.Nr.40003237609). Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra 20.02.2006. sniegto informāciju SIA "Belss" darbības veidi ir televīzijas un radio raidītāju un aparatūras ražošana telefonu un telegrāfa sakariem, inženiersistēmu montāža, telekomunikācijas u.c.

SIA "Visants" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētā kapitālsabiedrība (reģ.Nr.40003173134). Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra 20.02.2006. sniegto informāciju SIA "Visants" darbības veidi ir televīzijas un radio raidītāju un aparatūras ražošana telefonu un telegrāfa sakariem, inženiersistēmu montāža, telekomunikācijas u.c.

SIA "Jaunmāja" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētā kapitālsabiedrība (reģ.Nr.40003706622). Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra 20.02.2006. sniegto informāciju SIA "Jaunmāja" darbības veidi ir televīzijas un radio raidītāju un aparatūras ražošana telefonu un telegrāfa sakariem, inženiersistēmu montāža, telekomunikācijas u.c.

Ņemot vērā minēto, ir secināms, ka SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" ir tirgus dalībnieki Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē.

Konkurences padome, izvērtējot LR Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju, secina, ka SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" ir uzskatāmi par atsevišķiem tirgus dalībniekiem.

Konkurences padome uzskata, ka šajā lietā SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" ir uzskatāmi par konkurentiem Konkurences likuma 1.panta 7.punkta izpratnē, jo RPP 21.10.2005. izsludinātajā konkursā "Par radiostaciju un sakaru iekārtu piegādi" (id. Nr. RD PP 2005/36) SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" piedalījās kā atsevišķi patstāvīgi pretendenti, atsevišķas juridiskās personas.

3. RPP 21.10.2005. izsludināja konkursu "Par radiostaciju un sakaru iekārtu piegādi" (id. Nr. RD PP 2005/36) (turpmāk - Konkurss). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 24.11.2005. RPP sniegtā informācija liecina, ka laika periodā no 21.10.2005. līdz 24.11.2005. Konkursa nolikumu izņēma 3 pretendenti: SIA "Belss", SIA "Selkoms" un SIA "Neja un Ko". Taču savus piedāvājumus Konkursam iesniedza 4 pretendenti: SIA "Belss", SIA "Visants", SIA "Jaunmāja" un SIA "Selkoms".

Konkurss noslēdzas 28.11.2005. un par Konkursa uzvarētāju tika pasludināta SIA "Selkoms" ar piedāvāto līgumcenu 42054,35 LVL (28.11.2005. RPP Konkursa iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.8).

Konkurences padome, izvērtējot četru pretendentu piedāvājumus, konstatēja, ka:

3.1. SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" piedāvājumu paketes ir noformētas līdzīgi, bet noformējumā pastāv arī atšķirības (šriftā, tehniskā piedāvājuma tekstā u.c.), kas nedod pamatu secināt, ka minētais apstāklis ir būtisks pārkāpuma konstatēšanai.

3.2. SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" tehniskie piedāvājumi pēc būtības ir vienādi, t.i., minētie trīs pretendenti piedāvā identiskas iekārtas (tie paši modeļi un markas), (sk. tab.Nr.1. 1.1.-1.7.punktu), bet cenas iekārtām trim pretendentiem būtiski atšķiras (sk. 2.1.punktu). Būtiski atšķiras arī piegādes un uzstādīšanas termiņi (sk. 1.9.punktu), kvalitātes garantijas termiņi (sk. 1.10. punktu) un uzstādīšanas cenas (sk. 2.2.punktu).

Tab.Nr.1. Konkursa "Par radiostaciju un sakaru iekārtu piegādi"

(id. Nr. RD PP 2005/36) pretendentu piedāvājumi

Nr.

Piedāvājuma

daļa

Raksturojošais parametrs vai iekārta

SIA

"Belss"

SIA

"Visants"

SIA "Jaunmāja"

SIA

"Selkoms"

1.1.

Tehniskais piedāvājums

Portatīvā radiostacija

Modelis GP 580

Modelis GP 580

Modelis GP 580

Modelis GP 280

1.2.

Stacionārā radiostacija

Modelis XTL 5000

Modelis XTL 5000

Modelis XTL 5000

Modelis MCS 2000 III

1.3.

Lādēšanas iekārta

Modelis Kendoo KUC-6

Modelis Kendoo KUC-6

Modelis Kendoo KUC-6

MDHTN3004

1.4.

Lādēšanas iekārta

MDHTN3001

MDHTN3001

MDHTN3001

MDHTN3001

1.5.

Bāzes stacijas antena

Modelis CXL 70-3LW

Modelis CXL 70-3LW

Modelis CXL 70-3LW

Modelis Procom CXL 70-3LW

1.6.

Koaksiālais kabelis

Marka RG-213

Marka RG-213

Marka RG-213

Marka Eupen RG-213RT5

1.7.

Zibensnovedējs

Marka SP-350

Marka SP-350

Marka SP-350

Marka Polyphaser

1.8.

Uzstādīšana

Tiks uzstādīta

Tiks uzstādīta

Tiks uzstādīta

Tiks uzstādīta

1.9.

Izpildes termiņš (piegāde un uzstādīšana)

14 dienas

3 dienas

1 diena

10 dienas

1.10.

Garantija

49 mēneši

145 mēneši

120 mēneši

24 mēneši

2.1.

Finanšu piedāvājums (LVL)

Iekārtas

79773,52

129393.50

147786.00

41775.18

2.2.

Uzstādīšana

200.00

500.00

1200.00

279.17

2.3.

Kopā

79973.52

129893.50

148986.00

42054.35

2.4.

PVN

14395.23

23380.83

26817.48

7569.78

2.5.

Pavisam

94368.75

153274.33

175803.48

49624.13

4. Konkurences padome nolūkā noteikt konkrēto tirgu lietā saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu izvērtēja Konkursa nolikuma prasības attiecībā par Konkursa priekšmetu un pretendentu piedāvātās iekārtas. Konkursa nolikumā Tehniskajā specifikācijā (Konkursa nolikuma pielikums Nr.2) tika norādītas prasības piegādājamajām iekārtām (portatīvām radiostacijām, stacionārajām radiostacijām, sakaru iekārtām). Tādējādi, vērtējot no pieprasījuma puses, konkrēto preces tirgu saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu veido radioiekārtu, kuru parametri atbilst pasūtītāja norādītajiem parametriem, tirgus. No piedāvājuma puses aizvietojamības iespējas ir ļoti plašas, jo komersantu, kas specializējas radioiekārtu izplatīšanā un piegādē, preču klāstā ir dažādu ražotāju un dažādas vajadzības apmierinošas radioiekārtas.

Konkurences padome konstatēja, ka SIA "Selkoms" Konkursā piedāvātās iekārtas atšķiras no SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" piedāvātajām iekārtām. Piemēram, SIA "Selkoms" piedāvātās stacionārās radiostacijas jaudas augstākā robeža bija zemāka nekā SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" iekārtas attiecīgais parametrs, kā arī tā bija zemāka, nekā bija norādīts Konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā. Arī portatīvās radiostacijas baterijas tips visiem četriem pretendentiem bija citāds, nekā tika norādīts Tehniskajā specifikācijā. Tā kā SIA "Selkoms" piedāvājums uzvarēja Konkursā, ir jāsecina, ka SIA "Selkoms" piedāvātās iekārtas parametri apmierināja pasūtītāju, līdz ar to no pieprasījuma puses šajā konkrētajā gadījumā ir konstatējama savstarpējā aizvietojamība starp iekārtām, kuras tika pieprasītas Konkursa nolikumā, un iekārtām, kuras piedāvāja SIA "Selkoms". Konkurences padome, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizvietojamības faktorus, šajā konkrētajā situācijā secina, ka konkrētās preces tirgus Konkurences likuma 1.panta 5.punkta izpratnē ir radioiekārtu realizācijas tirgus, kuru parametri ir atbilstoši vai līdzīgi pasūtītāja norādītajiem parametriem. Par konkrēto ģeogrāfisko tirgu Konkurences likuma 1.panta 3.punkta izpratnē ir uzskatāma Latvijas teritorija. Tādējādi par konkrēto tirgu Konkurences likuma 1.panta 4.punkta izpratnē ir uzskatāms radioiekārtu realizācijas tirgus, kuru parametri ir atbilstoši vai līdzīgi pasūtītāja norādītajiem parametriem, Latvijas teritorijā.

Konkurences padome atzīmē, ka citās lietās, pastāvot citiem faktiskajiem apstākļiem, konkrētais tirgus radioiekārtu sfērā var tikt noteikts citādi.

5. SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" apmeklējuma laikā iegūtā informācija:

5.1. Apmeklējuma laikā SIA "Belss" sniedza šādu informāciju (19.04.2006. Konkurences padomes un SIA "Belss" sarunu protokols):

1) attiecībā par dokumentācijas sagatavošanu dalībai Konkursā SIA "Belss" ārējo sakaru nodaļas vadītāja (*) paskaidroja: "(..) Aprēķinus dokumentu sagatavošanai (*) veic kopā ar SIA "Belss" prezidentu (..)"; SIA "Belss" amatpersona (*) savukārt paskaidroja, ka Konkursa priekšmets ir "viņu darbības lauks", SIA "Belss" ir "Motorola" iekārtu izplatītājs Latvijā;

2) attiecībā par cenas noteikšanu iekārtām LVL 79973,52 (bez PVN) SIA "Belss" amatpersona (*) paskaidroja, ka "(..) Peļņas procents SIA "Belss" aprēķinos konkrētajā radiostacijas uzstādīšanas gadījumā bija pietiekoši augsts (..)";

3) attiecībā par iekārtu uzstādīšanas termiņu 14 dienas SIA "Belss" amatpersona (*) paskaidroja, ka "(..) konkursa nolikumā iekārtas uzstādīšanas termiņi bija ļoti īsi un konkursa vinnēšanas gadījumā bija risks ar iekārtas iegādes un uzstādīšanas termiņiem (..)".

4) attiecībā par garantijas termiņu 49 mēneši SIA "Belss" amatpersona (*) paskaidroja, ka "(..) Garantijas termiņš bija izvēlēts pietiekoši ilgs (..). Motorolas piegādātās iekārtas garantijas termiņš ir 1 gads. Iepriek­šējos konkursos garantijas termiņš bija īsāks, jo arī konkursa nolikumos tas bija īsāks, salīdzinot ar Rīgas pašv. policijas konkursu (..)".

5.2. Apmeklējuma laikā SIA "Visants" tās amatpersona (*) sniedza šādu informāciju (19.04.2006. Konkurences padomes un SIA "Visants" pārstāvju sarunu protokols):

1) attiecībā par situācijas izskaidrojumu, kā SIA "Visants" piedalījās Konkursā, ja nebija izņēmusi tā nolikumu: SIA "Visants" amatpersona (*) paskaidroja, ka "(..) neatceras, kā viņa rīcībā ir nonācis konkursa nolikums (..)";

2) attiecībā par tehniskā piedāvājuma noformējumu SIA "Visants" amatpersona (*) paskaidroja, ka neatceras, kurš no SIA "Visants" darbiniekiem gatavoja SIA "Visants" piedāvājuma tehnisko dokumentāciju, "Motorola iekārtas tika izvēlētas tāpēc, ka citas firmas iekārtas nederēja pēc parametriem, kuri bija norādīti nolikumā";

3) attiecībā par cenas noteikšanu iekārtām LVL 129893,5 (bez PVN) SIA "Visants" amatpersona (*) paskaidroja, ka "šajā konkursā ar piedāvātajām cenām mēs varētu nopelnīt (*). No summas ar PVN (*) būtu mūsu peļņa. Konkrēti par katru pozīciju Finanšu piedāvājuma formā nevaru pateikt - kādi bija mūsu apsvērumi, nosakot cenas. Vispār mēs vadāmies no uzcenojumiem, kādus mēs piedāvājām agrāk citos konkursos. (*) uzcenojumu mēs parasti plānojam (..)";

4) attiecībā par piedāvāto garantijas termiņu 145 mēneši SIA "Visants" amatpersona (*) paskaidroja, ka "(..) nevaram paskaidrot neko. Piekrītu, ka tas ir neloģiski, acīmredzot te ir kaut kāda drukas kļūda. Iespējams, mēs piedāvājām 45 mēnešus. Tipiskais garantijas termiņš ražotājam ir 2 gadi, bet tas var tikt pagarināts atkarībā no tā, cik lielu iekārtas partiju ņemt no ražotāja (..)".

5.3. Apmeklējuma laikā SIA "Jaunmāja" tās amatpersona (*) sniedza šādu informāciju (19.04.2006. Konkurences padomes un SIA "Jaunmāja" pārstāvju sarunu protokols): "(..) visus dokumentus vai kādu citu dokumentu paketes kopumu saistībā ar konkursiem es personīgi parakstu. (..) No SIA "Jaunmāja" puses persona, kas nodarbojās ar visu konkursa gaitas norises organizēšanu, nodarbojās (*) (..). Konkrēti tieši (*) gatavoja visu dokumentu paketi saistībā ar minēto konkursu, bet es kā SIA "Jaunmāja" direktors to parakstīju. Līdz ar to man nav nekas vairāk zināms par konkursa pieteikumā iekļauto informāciju (..)".

Apmeklējuma laikā netika atrasti tiešie pierādījumi par informācijas apmaiņu starp minētajiem tirgus dalībniekiem un/vai to darbiniekiem attiecībā par cenām un par piedalīšanos Konkursā.

6. Ņemot vērā SIA "Jaunmāja" amatpersonas (*) 19.04.2006. SIA "Jaunmāja" apmeklējuma laikā sastādītajā protokolā sniegto informāciju, kā arī SIA "Jaunmāja" 29.04.2006. sniegtos paskaidrojumus, Konkurences padome pieprasīja informāciju SIA "Jaunmāja" darbiniekiem (*) (17.05.2006. Konkurences padomes un SIA "Jaunmāja" pārstāvju sarunu protokols ar (*)) un (*) (17.05.2006. Konkurences padomes un SIA "Jaunmāja" pārstāvju sarunu protokols ar (*)).

SIA "Jaunmāja" darbinieki paskaidroja sekojošo:

1) attiecībā par situācijas izskaidrojumu, kā SIA "Jaunmājas" piedalījās Konkursā, ja nebija izņēmusi tā nolikumu, (*) paskaidroja, ka Konkursa nolikumu viņš "dabūja elektroniskajā veidā, tas tika atsūtīts viņam uz viņa personīgu e-meila adresi un, ja viņš nemaldās (precīzi neatceras), nolikumu viņam atsūtīja Rīgas pašvaldības policija";

2) attiecībā par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu (*) paskaidroja, ka "Dokumentus, kas ir tehniska specifikācija un finanšu piedāvājums (*) gatavoja uz sava privāta datora (privātais portatīvais dators), kura atrašanās vieta nav SIA "Jaunmāja" telpās. Minēto datoru (*) pārdeva, bet, iespējams, viņam saglabājas informācija (uz disketes), ko viņš pats gatavoja Rīgas pašvaldības policijas konkursam. (..) Pēc tā, kā (*) sagatavoja tehnisko un finanšu piedāvājumu, viņš tos aiznesa un nodeva uz fleš-kartes (*) Dzirnavu ielā 15. Konkursa piedāvājuma gatavošanas laikā ne ar vienu neapsprieda piedāvājumu (..). Produkcijas modeļi tika izvēlēti pēc nolikuma prasībām, izvēloties no Motorola kataloga."

Savukārt (*) paskaidroja, ka "(..) Uzdevumu salikt kopā dokumentus un tehniski pārdrukāt deva (*) (..)". Konkrētas (*) darbības, sagatavojot dokumentāciju Konkursam, bija informācijas (tekstu un aprēķinu) ievadīšana datorā un izdrukāšana.

3) attiecībā par iekārtu cenu LVL 148986,0 (bez PVN) (*) paskaidroja, ka "(..) domā, ka vietējiem dīleriem varētu būt lielāka cena uz šo iekārtu, uz ko arī cerēja, gatavojot piedāvājumu šim konkursam (..) Nosakot cenas produktiem (*), vadījās no Motorolas starptautiskās cenu lapas, kas publiski pieejama internetā, klāt ir pielikti (*), kuri ir minēti (*) līgumā ar SIA "Jaunmāja" (kas pēc būtības ir viņa paša ienākumi), pārējā cenas sastāvdaļa ir SIA "Jaunmāja" uzcenojums, kuru nosaukt nevarēja uzreiz, ir jārēķina. Nosakot uzcenojumu, tika ņemts vērā arī ilgs pēcapmaksas termiņš (..). Uz šīm radiostacijām SIA "Jaunmāja" uzcenojums bija uzlikts diezgan liels, bet cenas noteikšana tika atstāta (*) ziņā. Cena uz Motorola GP 580 tika noteikta, par pamatu ņemot pašizmaksu, kas ir (*) par vienību, plus apmēram (*) transporta izdevumi. Uzstādīšanas izmaksas tika noteiktas, rēķinot, cik cilvēkiem jāstrādā, darba apjomu, materiālus, un arī ņemot vērā īso uzstādīšanas termiņu (1 diena)".

4) attiecībā par iekārtu uzstādīšanas termiņu 1 diena (*) paskaidroja, ka: "(..) 1 diena ir pēc līguma noslēgšanas, un domāja, ka līgums netiks noslēgts tik ātri, un pa šo laiku SIA "Jaunmāja" paspēs piegādāt preces. Īss izpildes termiņš bija domāts konkurētspējas palielināšanai (..)";

5) attiecībā par piedāvāto garantijas termiņu 120 mēneši (*) paskaidroja, ka "Garantijas termiņš tika noteikts 120 mēneši SIA "Jaunmāja" konkurētspējas palielināšanai, ražotājs dod garantiju 2 vai 3 gadi, bet no reālas pieredzes var pateikt, ka šī iekārta strādā 10 gadus";

7. Izanalizējot iegūto informāciju, Konkurences padome secina, ka dažu SIA "Visants" un (*) paskaidrojumu patiesumu nav iespējams pārbaudīt. Tā:

7.1. SIA "Visants" nevarēja izskaidrot, kā SIA "Visants" rīcībā ir nonācis Konkursa nolikums. Pastāv iespēja, ka SIA "Visants" Konkursa nolikumu saņēma no SIA "Belss", SIA "Selkoms" vai SIA "Neja un Ko" un no RPP. Taču lietas izpētes gaitā iegūtā informācija neliecina, ka minētās personas nodeva Konkursa nolikumu SIA "Visants". Līdz ar to Konkurences padome secina, ka apstāklis, kā SIA "Visants" ieguva Konkursa nolikumu, nav noskaidrojams.

7.2. (*) apgalvoja, ka Konkursa nolikumu viņš saņēma elektroniskā veidā, visdrīzāk, no RPP. Lietas izpētes gaitā iegūtā informācija neliecina, ka RPP (09.06.2006. vēstule Nr.1.2-5/RPP-06-386-nd) vai citi Konkursa pretendenti, kuri izņēma Konkursa nolikumu, nosūtīja (*) vai SIA "Jaunmāja" Konkursa nolikumu. Līdz ar to Konkurences padome secina, ka apstāklis, kā SIA "Jaunmāja" un/vai (*) ieguva Konkursa nolikumu, nav noskaidrojams.

8. Konkurences padome, pamatojoties uz tirgus dalībnieku sniegto informāciju par radioiekārtu cenām (SIA "Selkoms" 08.06.2006. vēstule Nr.44, SIA "Visants" atbilde uz vēstuli Nr.1299 (saņemta 22.06.2006. ar ienākošo Nr.1534), SIA "Modis" 09.06.2006. vēstuli, SIA "Radiokoms" 12.06.2006. vēstuli Nr.49, SIA "Belss" 16.06.2006. vēstuli Nr.160606-01, SIA "Jaunmāja" 15.06.2006. vēstuli Nr.150606-01), kā arī uz RPP sniegto informāciju par pretendentu piedāvātajām līgumcenām, izanalizēja SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" finanšu piedāvājumus un attiecībā uz minēto trīs pretendentu piedāvāto līgumcenu veidošanu šajā konkrētajā Konkursā konstatē sekojošo:

8.1. SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" piedāvā identiskas iekārtas, bet cenas iekārtām trim pretendentiem būtiski atšķiras un sastāda attiecīgi LVL 79.973,52, LVL 129.893,50 un LVL 148.986,00.

8.2. Aprēķinot trīs pretendentu uzcenojumus šajā konkrētajā piedāvājumā, var redzēt, ka tie atšķiras būtiski, t.i., piedāvājuma cena pieaug pārsvarā uz uzcenojuma rēķina. Piemēram, saskaņā ar SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" sniegto informāciju un uz tās pamata veiktajiem aprēķiniem SIA "Belss" uzcenojums radiostacijai Motorola GP 580 ir (*), SIA "Visants" - (*), SIA "Jaunmāja" - (*).

Visi trīs pretendenti pamato cenu ar iekārtu iepirkuma cenu, transportēšanas izdevumiem, izdevumiem garantijas apkalpošanai, un arī daļu no cenas pamato ar to, ka uzņēmumi uzņemas piegādāt iekārtas īsā termiņā. Tā kā SIA "Belss", SIA "Visants", SIA "Jaunmāja" piedāvāja ilgākus nekā ražotāja garantijas termiņus (49, 145, 120 mēnešus attiecīgi), viņi apgalvo, ka izdevumi garantijas apkalpošanai sastāda ievērojamu daļu no iekārtas cenas (SIA "Belss" - (*) no ražotāja cenas, SIA "Visants" - (*), SIA "Jaunmāja" - precīzi nenorādīja).

8.3. Citi tirgus dalībnieki sniedza informāciju par cenām tām pašām iekārtām, ko piedāvāja SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja". Pamatojoties uz SIA "Selkoms" un SIA "Modis" sniegto informāciju, ir secināms, ka SIA "Selkoms" un SIA "Modis" cenas, kā arī uzcenojumi ir būtiski zemāki nekā SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" piedāvātās cenas un uzcenojumi.

8.4. Analizējot SIA "Belss" cenas tām pašām iekārtām dažādiem klientiem citos darījumos 2005.gadā, ir secināms, ka šīs cenas ir būtiski zemākas nekā cenas, kas tika piedāvātas RPP Konkursam.

Ņemot vērā minēto, Konkurences padome konstatē, ka SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" cenas, kuras tika piedāvātas Konkursā, bija augstākas nekā 2005.gadā tirgū esošās cenas analoģiskām iekārtām. Vienlaikus Konkurences padome secina, ka lietas izpētes ietvaros nav iegūti pietiekami pierādījumi, ka tirgus dalībnieku nepamatoti augstās cenas ir piedāvātas aizliegtas vienošanās rezultātā.

9. RPP Iesniegumā norādīja uz to, ka trīs pretendentu tehniskā piedāvājuma specifikācijas ir apzīmogotas ar SIA "Belss" zīmogu. Konkurences padome lietas izpētes gaitā noskaidroja, ka trīs uzņēmumu piedāvājumos, tehniskā piedāvājuma sadaļā ir atrodami "Motorola" produkcijas sertifikāti un tehniskās specifikācijas, kas ir oficiāli iztulkoti valsts valodā. Tulkojums tika veikts no "Motorola" sertifikātiem un tehniskām specifikācijām, kuros SIA "Belss" ir norādīta kā "Motorola" oficiālais dīleris Latvijā (nobeiguma daļā pēc vārdiem "Papildu informācijai lūdzu kontaktējieties: BELSS").

Saskaņā ar SIA "Visants" sniegto informāciju (19.04.2006. Konkurences padomes un SIA "Visants" pārstāvju sarunu protokols) SIA "Visants" un "Belss" sadarbojas sen, un SIA "Visants" lūdza SIA "Belss" izmantot SIA "Belss" rīcībā esošo "Motorola" sertifikāta tulkojumu, ko arī "Belss" atļāva darīt. Līdz ar to Konkurences padome secina, ka RPP kļūdaini norādīja uz to, ka trīs pretendentu tehnisko piedāvājumu specifikācijas ir apzīmogotas ar SIA "Belss" zīmogu, jo SIA "Belss" tiek norādīta "Motorola" specifikācijā un tās tulkojumā kā oficiālais dīleris, norādot arī SIA "Belss" kontaktinformāciju. Savukārt katrs no trīs pretendentu piedāvājumiem (t.sk. tehniskie piedāvājumi) ir apzīmogots ar attiecīgā pretendenta zīmogu. Konkurences padome secina, ka RPP norādītājam apstāklim nav nozīmes iespējamā pārkāpuma izvērtēšanā.

10. Konkurences padome lietas izpētes gaitā nav ieguvusi pietiekamus pierādījumus, kas liecinātu par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punkta pārkāpumu SIA "Belss", SIA "Visants", SIA "Jaunmāja" darbībās. Izvērtējot iegūto informāciju, konstatēja, ka:

- SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" Konkursā iesniegto piedāvājumu noformējumi ir atšķirīgi.

- iepriekšminēto pretendentu Konkursā piedāvātās radioiekārtas bija identiskas. Taču tās tika piedāvātas saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām un atbilda Konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītajiem kritērijiem.

11. Konkurences padome secina, ka lietas izpētes laikā nav iegūti pietiekami pierādījumi tam, ka SIA "Belss", SIA "Visants" un SIA "Jaunmāja" ir apmainījušies ar informāciju par cenām vai ar citu komerciāli jutīgu informāciju. Nav iegūti ticami pierādījumi, ka ir notikusi vienošanās.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktu un Administratīva procesa likuma 5., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 66.pantu, Konkurences padome

nolēma:

Izbeigt lietas Nr.187/06/10/2 "Par Rīgas pašvaldības policijas 27.01.2006. ziņojumu Nr.1.2-5/RPP-06-48-nd" izpēti faktu trūkuma dēļ.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) - ierobežotas pieejamības informācija

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 91Pieņemts: 30.08.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151, 21.09.2006.
143980
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva