Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.705

Rīgā 2006.gada 29.augustā (prot. Nr.44 11.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžeta un finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 201.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Pašvaldības klasifikāciju budžeta plānošanai izmanto atbilstoši pašvaldības ieskatiem.";

1.2. papildināt noteikumus ar 5.1, 5.2 un 5.3 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Pašvaldības klasifikāciju budžeta uzskaitē un pārskatu sagatavošanā piemēro tikai normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajā apjomā atbilstoši klasifikācijas kodu pirmajai zīmei aiz punkta (izņemot šo noteikumu 5.2 un 5.3 punktā minētos kodus).

5.2 Pašvaldības izdevumus kodu grupā 01.800 kodificē šādos kodos: 01.820, 01.830 un 01.890.

5.3 Pašvaldības izdevumus kodu grupā 09.000 kodificē šādos kodos: 09.000, 09.100, 09.210, 09.220, 09.240, 09.400, 09.430, 09.510, 09.800, 09.810un 09.820. Kopējo valsts izdevumu kodificēšanu pārējos 09.000 grupas kodos nodrošina Ekonomikas ministrija (Centrālā statistikas pārvalde) ar statistiskajām metodēm, nepieprasot papildu datus no pašvaldībām.";

1.3. aizstāt pielikuma 01.700 koda skaidrojumā aiz vārda "Neuzskaita:" vārdus "Valsts parāda vadības izdevumus (01.120)" ar vārdiem "Valsts parāda vadības izdevumus un parāda pamatsummas atmaksu (01.120)";

1.4. izteikt pielikuma 01.800 koda skaidrojuma pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Transfertus starp dažādiem valdības līmeņiem, subsīdijas un dotācijas, kas nav klasificētas citās kodu grupās.";

1.5. izteikt pielikuma 01.800 koda skaidrojuma ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Maksājumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.";

1.6. papildināt pielikuma 03.311 koda skaidrojumu aiz vārda "palīdzību" ar vārdiem "kā arī zaudējumu atlīdzību nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām, valsts kompensācijas cietušajiem kriminālprocesā";

1.7. izteikt pielikuma kodu 03.400 šādā redakcijā:

"03.400

Ieslodzījuma vietas un Valsts probācijas dienests

 

Kodā 03.400 uzskaita:

Ieslodzījuma vietu, ieslodzījuma vietās esošo ārstniecības iestāžu vadību, darbību, pakalpojumus vai atbalstu ieslodzījuma vietām."

1.8. svītrot pielikuma 03.420 koda skaidrojumā vārdus "un probācijas dienestu";

1.9. papildināt pielikumu aiz koda 03.420 ar kodu 03.430 un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"03.430

Valsts probācijas dienests

 

Kodā 03.430 uzskaita:

Valsts probācijas dienesta vadību, darbību, pakalpojumus un atbalstu Valsts probācijas dienestam, īstenojot kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi, to personu uzraudzīšanu pārbaudes laikā, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, kā arī to personu uzraudzīšanu, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, postpenitenciārās palīdzības sniegšanu personām, kuras tiek gatavotas atbrīvošanai un tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām, izlīgumu organizēšanu un vadīšanu starp cietušo un probācijas klientu, aprobācijas programmu izstrādes nodrošināšanu un licencētu programmu īstenošanu, izvērtēšanas ziņojumu sniegšanu par probācijas klientu."

1.10. aizstāt pielikuma 04.510 koda skaidrojumā aiz vārda "Neuzskaita:" vārdus "Autosatiksmes kontroli (03.100); dotācijas, aizdevumus un subsīdijas autotransporta līdzekļu ražotājiem (04.420); ielu tīrīšanu (05.100); trokšņa norobežojumu, barjeru un citu prettrokšņa līdzekļu ierīkošanu, ieskaitot pilsētas ielu posmu pārklāšanu ar troksni slāpējošu segumu (05.300); ielu apgaismojumu (06.400)" ar vārdiem "Ar Ceļu policijas darbību saistītu kontroli (03.100); dotācijas, aizdevumus un subsīdijas autotransporta līdzekļu ražotājiem (04.420); ielu tīrīšanu (05.100); trokšņa norobežojumu, barjeru un citu prettrokšņa līdzekļu ierīkošanu, ieskaitot pilsētas ielu posmu pārklāšanu ar troksni slāpējošu segumu vides aizsardzības nolūkos (05.300); ielu apgaismojumu (06.400)";

1.11. papildināt pielikuma 06.600 koda skaidrojumu aiz vārda "ieviešanu" ar vārdiem "kapsētu vadību";

1.12. izteikt pielikuma 08.000 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

 

Kodā 08.000 uzskaita:

Izdevumus atpūtai, kultūrai un reliģijai.

Valdības politikas noteikšanu un vadību; normatīvo aktu un standartu noteikšanu un ieviešanu par atpūtas un kultūras pakalpojumu sniegšanu; praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību saistībā ar atpūtas, kultūras un reliģijas jautājumiem un pakalpojumiem."

1.13. izteikt pielikuma 08.100 koda nosaukumu šādā redakcijā:

"08.100

Atpūtas un sporta pasākumi"

1.14. izteikt pielikuma 08.100 koda skaidrojuma pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Atpūtas un sporta pasākumus; sporta pasākumu nodrošinājuma uzraudzību un regulēšanu, centralizētās grāmatvedības kārtošanu.";

1.15. izteikt pielikuma 08.400 koda nosaukumu šādā redakcijā:

"08.400

Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi"

1.16. svītrot pielikuma 08.400 koda skaidrojumā vārdus "un politiskās partijas";

1.17. izteikt pielikuma 09.000 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.000

Izglītība

 

Kodā 09.000 uzskaita:

Izdevumus izglītībai.

Valdības politikas noteikšanu un vadību; standartu noteikšanu un ieviešanu; mācību iestāžu licencēšanu un uzraudzību; praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību saistībā ar izglītības jautājumiem un pakalpojumiem. Pieskaitāmos izdevumus, kas saistīti ar skolu, koledžu un citu mācību iestāžu vadību vai funkcionēšanu."

1.18. izteikt pielikuma 09.100 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.100

Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)

 

Kodā 09.100 uzskaita:

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu pirmsskolas iestādēm, skolām un citām iestādēm, kuras sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus atbilstoši ISCED-97 0.līmenim.

Specializētās pirmsskolas iestādes bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem."

1.19. svītrot pielikuma 09.110 kodu un tā skaidrojumu;

1.20. svītrot pielikuma 09.120 kodu un tā skaidrojumu;

1.21. izteikt pielikuma 09.200 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.200

Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)

 

Kodā 09.200 uzskaita:

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu skolām un citām iestādēm, kuras sniedz izglītības pakalpojumus atbilstoši ISCED-971., 2. un 3.līmenim.

Skolēnu un audzēkņu apmācību no 1. līdz 12.klasei.

Vispārējo un profesionālo pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību un profesionālo vidējo izglītību.

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu mācību iestādēm, kuras sniedz pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās izglītības pakalpojumus.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu audzēkņus, ēdināšanu, izmitināšanu."

1.22. izteikt pielikuma 09.210 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.210

Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)

 

Kodā 09.210 uzskaita:

Izglītības (ISCED-97 1., 2. un 3.līmeņa) pārvaldi un vadību, apmācības nodrošināšanu.

Skolēnu un audzēkņu apmācību no 1. līdz 12.klasei.

Stipendiju un subsīdiju piešķiršanu, lai atbalstītu skolēnus un audzēkņus izglītības iegūšanai.

Pieaugušo un jauniešu vidējās izglītības zemākā līmeņa mācību iestādes.

Neuzskaita:

Izglītības papildu pakalpojumus (09.600)."

1.23. svītrot pielikuma 09.230 kodu un tā skaidrojumu;

1.24. izteikt pielikuma 09.510 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.510

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

 

Kodā 09.510 uzskaita:

Bērnu mūzikas, mākslas un sporta skolas; sporta fakultatīvās nodarbības; sportistu sagatavošanas centru un citu sporta iestāžu darbības nodrošinājumu; sporta nodrošinājuma uzraudzību un regulēšanu; bērnu un jauniešu interešu iestādes; mācību priekšmetu olimpiādes; izglītības pasākumus."

1.25. izteikt pielikuma 10.000 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"10.000

Sociālā aizsardzība

 

Kodā 10.000 uzskaita:

Sociālās aizsardzības izdevumus par pakalpojumiem un transfertiem. Sociālās aizsardzības pakalpojumus, kas saistīti ar valdības politikas noteikšanu un vadību; sociālās aizsardzības sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu noteikšanu un ieviešanu. Praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību saistībā ar sociālās aizsardzības jautājumiem un pakalpojumiem.

Sociālās aizsardzības funkcijas un to definīcijas atbilst Eiropas Kopienu statistikas biroja (Eurostat) izdotajai 1996.gada Integrētās sociālās aizsardzības statistikas Eiropas sistēmai (ISASES; ESSPROS - European System of Integrated Social Protection Statistics).

Medicīnas preces un pakalpojumus, kas tiek sniegti individuālām personām kā sociālā palīdzība."

1.26. svītrot pielikuma 10.120 koda skaidrojumā vārdus "komunālo pakalpojumu apmaksas kompensācijas";

1.27. papildināt pielikuma 10.700 koda skaidrojumu aiz vārda "mājas" ar vārdu "bērnunamus";

1.28. zteikt pielikuma 10.600 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"10.600

Mājokļa atbalsts

 

Kodā 10.600 uzskaita:

Sociālās aizsardzības nodrošināšanu, palīdzot mājsaimniecībām veikt samaksu par mājokli (ja paši palīdzības saņēmēji to nevar izdarīt). Izmaksas, kas saistītas ar iepriekšminēto atbalsta shēmu vadību.

Īslaicīgu vai ilglaicīgu palīdzību, atvieglojot iedzīvotājiem ar mājokli saistīto izmaksu slogu (īres maksa, kredīta procentu vai pamatsummas atmaksa, pagaidu mājokļa nodrošināšana)."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 705Pieņemts: 29.08.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 01.09.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
142691
01.01.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)