Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Satiksmes ministrijas noteikumi Nr. 26

Rīgā, 2000.gada 13.decembrī

Grozījumi Satiksmes ministrijas 1999. gada 22. marta noteikumos Nr.9 "Mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju kvalifikācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22.panta trešo daļu

Izdarīt Satiksmes ministrijas 1999.gada 22.marta noteikumos Nr.9 "Mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju kvalifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 147.nr., 2000, 105/106.nr., 213/218.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 68., 69., 70. un 74. punktu aiz vārdiem "eksāmenu rezultātu kartīte" attiecīgajā locījumā ar vārdiem "vai transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokols" attiecīgajā locījumā.

2. Izslēgt noteikumu 79. punktu.

3. Izteikt IX. sadaļu šādā redakcijā:

"IX. Braukšanas eksāmena pieņemšanas kārtība

1. Vispārīgās prasības

83. Nolūkā pārbaudīt pretendenta iemaņas un prasmi, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības, iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, pretendents tiek norīkots kārtot braukšanas eksāmenu. Braukšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Braukšanas eksāmenu kārto ar autoapmācības iestādes transportlīdzekli, kurš atbilst noteikumos par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību visu veidu autotransportlīdzekļu vadītāju apmācībai noteiktajām prasībām, un ir attiecīgi reģistrēts CSDD Transportlīdzekļu reģistrā (tikai B, C1, C, D1 un D kategoriju transportlīdzekļiem).

84. Braukšanas eksāmena kārtošanai izmanto transportlīdzekļus ar mehānisko pārnesumkārbu. Braukšanas eksāmenu ar transportlīdzekļiem ar automātisko pārnesumkārbu atļauts kārtot invalīdiem, kam atļauts vadīt tikai transportlīdzekļus ar rokas vai speciāli pielāgotu vadību. Izņēmuma gadījumā braukšanas eksāmena kārtošanai var tikt izmantots arī transportlīdzeklis, kas nav autoapmācības iestādes transportlīdzeklis.

85. Pirms braukšanas eksāmena uzsākšanas CSDD inspektors:

85.1. pārbauda transportlīdzekli, izvērtējot tā atbilstību:

85.1.1. Ceļu satiksmes noteikumu XXIV. nodaļas prasībām;

85.1.2. noteikumos par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību visu veidu autotransportlīdzekļu vadītāju apmācībai noteiktajām prasībām;

Transportlīdzekļa aprīkojuma vai tehniskā stāvokļa neatbilstības gadījumā, CSDD inspektors sastāda aktu (6.pielikums) 2 eksemplāros, no kuriem vienu uzglabā attiecīgajā CSDD nodaļā, bet otru nosūta attiecīgajai mācību iestādei. Aktā minēto transportlīdzekli var izmantot mācību braukšanai un braukšanas eksāmena kārtošanai tikai pēc norādīto trūkumu novēršanas;

85.2. pārbauda braukšanas mācību instruktora apliecību;

85.3. pārliecinās par pretendenta identitāti un aizpilda transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokolu, norādot datumu, kategoriju, uz kādu tiek kārtots eksāmens, braukšanas eksāmena sākuma laiku, kā arī pretendenta vārdu un uzvārdu (ja tie nav norādīti) un lūdz pretendentu ar parakstu apliecināt to, ka viņš ir iepazinies ar eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtību;

85.4. iepazīstina pretendentu ar braukšanas eksāmena kārtību;

85.5. nepieciešamības gadījumā iepazīstina pretendentu:

85.5.1. ar vadītāja sēdekļa regulēšanas ierīču atrašanās vietu;

85.5.2. ar atpakaļskata spoguļu regulēšanas ierīču atrašanās vietu;

85.5.3. ar pārnesumu pārslēgšanas shēmu;

85.5.4. ar stūres rata augstuma regulēšanas ierīces (ja tāda ir) atrašanās vietu;

85.5.5. ar stāvbremzes un tās atbloķēšanas sviras atrašanās vietu;

85.5.6. ar palīgbremzes (motora bremzes) atrašanās vietu (tikai C un D kategoriju transportlīdzekļiem);

85.5.7. ar durvju atvēršanas mehānismu slēdžu atrašanās vietu (tikai D1 un D kategoriju transportlīdzekļiem);

85.6. pirms braukšanas eksāmena ar A1, A2, A un B1 kategorijas transportlīdzekļiem ļauj pretendentam vienu reizi izpildīt 93 . punktā minētos braukšanas elementus - figūras (turpmāk - figūras);

85.7. pirms braukšanas eksāmena ar B kategorijas transportlīdzekļiem ļauj pretendentam divas reizes uzsākt braukšanu no vietas un apstāties, lai pretendents iepazītu transportlīdzekļa sajūga, akselerātora un bremžu pedāļu darbības īpatnības.

86. Braukšanas eksāmenā kopā ar pretendentu piedalās braukšanas mācību instruktors. Kārtojot braukšanas eksāmenu ar B kategorijas transportlīdzekli, kā arī ar citas kategorijas transportlīdzekli, ja to atļauj transportlīdzekļa konstrukcija, braukšanas mācību instruktors atrodas transportlīdzekļa priekšējā sēdeklī blakus pretendentam, bet CSDD inspektors - transportlīdzekļa aizmugurējā sēdeklī.

87. Braukšanas eksāmenu kārto noteiktā maršrutā, kuru nosaka speciāla datorprogramma. Rīkojumus par manevriem dod braukšanas mācību instruktors, tiem jābūt savlaicīgiem, nepārprotamiem un nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Aizliegts dot tādus rīkojumus, kurus izpildot pretendentam jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības.

88. Braukšanas eksāmena ilgums ar A1, A2, A, B1, B, BE, C1 vai D1 kategorijas transportlīdzekļiem ir vismaz 30 minūtes, bet ar C, D, C1E, D1E, CE vai DE kategorijas transportlīdzekļiem - 45 minūtes.

Izņēmuma gadījumā, ja pretendents, kārtojot braukšanas eksāmenu ar C, D, C1E, D1E, CE, vai DE kategoriju transportlīdzekļiem, demonstrē ļoti labas braukšanas iemaņas, eksāmena ilgumu CSDD inspektors var samazināt par 15 minūtēm.

89. Braukšanas eksāmenu ar A1, A2, A un B1 kategoriju transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim.

90. Braukšanas eksāmena pieņemšanas secība:

90.1. zināšanu pārbaude par transportlīdzekli;

90.2 sagatavošanās braukšanas uzsākšanai;

90.3. figūru izpilde;

90.4. braukšana ceļu satiksmē.

2. Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli

91. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt transportlīdzekli, lūdzot veikt vienu no sekojošām pārbaudēm:

91.1. noteikt, vai automobilis ir aprīkots ar ziemas vai vasaras riepām, un paskaidrot ziemas riepu ekspluatācijas īpatnības, izskaidrot riepu protektora zīmējuma augstuma pārbaudi un bīstamību, braucot ar riepām, kurām nodilis protektors;

91.2. paskaidrot, kā pārbaudīt gaisa spiedienu riepās, paskaidrot pārāk liela vai pārāk maza gaisa spiediena negatīvās sekas;

91.3. paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbu secību un šajā gadījumā ievērojamos drošības pasākumus;

91.4. paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzeses sistēmā;

91.5. paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt eļļas līmeni motora karterī;

91.6. paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt bremžu šķidruma līmeni;

91.7. pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos, pārbaudīt to darbību;

91.8. ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju, pārbaudīt to darbību;

91.9. norādīt kontroles mēraparātu panelī nepietiekama bremžu šķidruma līmeņa un nepietiekama eļļas spiediena signālspuldzes un paskaidrot to nozīmi;

91.10. pārbaudīt ķēdes vai kardānkrustiņu tehnisko stāvokli (tikai A1, A2, A un B1 kategoriju transportlīdzekļiem).

3. Sagatavošanās braukšanas uzsākšanai

92. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas sagatavoties braukšanas uzsākšanai:

92.1. atbilstoši savam augumam pareizi noregulējot vadītāja sēdekli un stūres rata augstumu (ja tas ir iespējams), ieņemot pareizu stāvokli pie stūres rata;

92.2. pareizi noregulējot atpakaļskata spoguļus;

92.3. piesprādzējoties ar drošības jostu un noregulējot to atbilstoši savam augumam;

92.4. pārbaudot, vai pilnīgi aizvērtas automobiļa durvis;

92.5. pielāgojot aizsargķiveri un aizsprādzējot tās siksnu (tikai A1, A2, A un B1 kategorijas transportlīdzekļiem).

4. Figūru izpilde

93. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces (stūres ratu, akseleratora pedāli, sajūga pedāli, pārnesumu pārslēgšanas sviru, dažādas bremžu sistēmas, stāvbremzi u.tml.) un papildierīces (stiklu tīrītājus, stiklu apsildes ierīces, salona apsildes - ventilācijas sistēmu), izpildīt sekojošas figūras (7.pielikums):

93.1. ar A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem izpildīt šādas figūras:

93.1.1. "stāvbalsts" - saglabājot līdzsvaru, uzlikt motociklu uz stāvbalsta un noņemt to no stāvbalsta;

93.1.2. "astotnieks" - saglabājot līdzsvaru un vienmērīgu braukšanas ātrumu, izbraukt figūru. Iebraucot figūrā un izbraucot no tās ar roku jārāda pagrieziena signāls;

93.1.3. "laipa" - saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, pārbraukt pāri laipu aizvietojošam elementam;

93.1.4. "čūska" - saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, secīgi gar labo un gar kreiso pusi apbraukt figūru ierobežojošos elementus;

93.1.5. "stoplīnija" - braucot ar ātrumu aptuveni 40 km/h, noteiktā vietā sākt bremzēšanu un pilnīgi apturēt motociklu pirms stoplīniju aizvietojošā elementa;

93.1.6. "šķērslis" - braucot ar ātrumu aptuveni 40 km/h, noteiktā vietā sākt bremzēšanu un apbraukt šķērsli aizvietojošo elementu;

93.2. ar B1 un B kategorijas transportlīdzekļiem izbraukt šādas figūras:

93.2.1. "stāvvieta paralēli braukšanas virzienam" - no noteikta sākumstāvokļa, izdarot labo pagriezienu, ar vienu kustību atpakaļgaitā un vienu kustību uz priekšu iebraukt stāvvietā, un ar ne vairāk kā vienu kustību atpakaļgaitā un vienu kustību uz priekšu izbraukt no stāvvietas;

93.2.2. "kases automāts" - braucot uz priekšu ar vienmērīgu ātrumu, piebraukt ar transportlīdzekļa kreisajiem sāniem pie kases automātu aizvietojošā elementa un apturēt transportlīdzekli tā, lai pa atvērtu logu varētu pieskarties tam ar kreiso roku bez atraušanās no sēdekļa;

93.2.3. kā arī vienu no šādām figūrām, kuru izvēlas speciāla datorprogramma,:

93.2.3.1. "apgriešanās braukšanai pretējā virzienā" - ar ne vairāk kā vienu kustību atpakaļgaitā apgriezties braukšanai pretējā virzienā norobežotā laukumā; 93.2.3.2. "iebraukšana gabarītvārtos" - no apzīmēta sākumstāvokļa ar vienu kustību atpakaļgaitā iebraukt gabarītvārtos un izbraukt no tiem;

93.2.3.3. "braukšanas uzsākšana augšupceļā" - apturēt transportlīdzekli augšupceļā, izmantojot stāvbremzi, noturēt to slīpumā un uzsākt braukt no vietas tā, lai transportlīdzeklis nekontrolēti neatripotu atpakaļ;

93.3. ar C1 un C kategorijas transportlīdzekļiem izbraukt 93.2.3.1. un 93.2.3.2. apakšpunktos minētās figūras;

93.4. ar D1 un D kategorijas transportlīdzekļiem izbraukt 93.2.3.1. apakšpunktā minēto figūru, kā arī figūru "sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pietura" - iebraukt apzīmētā pieturā, atverot un aizverot autobusa (tikai D kategorijas transportlīdzekļiem) durvis;

93.5. ar BE, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļiem izpildīt šādas figūras:

93.5.1. "vilcēja un piekabes sakabināšana" - no noteikta sākuma stāvokļa, kad vilcējs atrodas blakus piekabei (puspiekabei) vai aiz tās, ar ne vairāk kā vienu kustību atpakaļgaitā piebraukt vilcēju pie piekabes (puspiekabes), veikt sakabināšanu un pievienot vilcējam piekabes (puspiekabes) elektroiekārtas un bremžu sistēmas pievadus;

93.5.2. "rampa" (izņemot BE kategorijas transportlīdzekļus) - no apzīmēta sākumstāvokļa ar vienu kustību atpakaļgaitā piebraukt pie rampas vai to aizvietojošiem elementiem. Ja figūru "rampa" nav iespējams izpildīt laukuma ierobežoto izmēru dēļ, tad izņēmuma kārtā pretendentam atļauts izbraukt 93.2.3.2. apakšpunktā minētā figūra;

93.5.3. BE kategorijas transportlīdzekļiem arī 93.2.3.2. apakšpunktā minēto figūru.

5. Braukšana ceļu satiksmē

94. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces (stūres ratu, akseleratora pedāli, sajūga pedāli, pārnesumu pārslēgšanas sviru, dažādas bremžu sistēmas, stāvbremzi, gaismas virzienrādītājus u.tml.), ārējās apgaismes ierīces un papildierīces (stiklu tīrītājus, stiklu apsildes ierīces, salona apsildes - ventilācijas sistēmu), piedalīties ceļu satiksmē:

94.1. vienmērīgi uzsākt braukšanu;

94.2. atbilstoši braukšanas ātrumam pareizi izvēlēties pārnesumu;

94.3. ieturēt braukšanas virzienu;

94.4. kontrolējot transportlīdzekli, izdarīt manevrus pie dažādiem braukšanas ātrumiem;

94.5. braucot ņemt vērā transportlīdzekļa gabarītus, svaru u.c. raksturlielumus;

94.6. izvēlēties ceļa apstākļiem piemērotu bremzēšanas veidu, vienmērīgi apstādināt transportlīdzekli, lietojot dažādus bremzēšanas paņēmienus;

94.7. braukšanas laikā ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības;

94.8. braukt ar attiecīgajam ceļa posmam piemērotu maksimāli atļauto braukšanas ātrumu;

94.9. braukšanas laikā ievērot satiksmes drošības prasības:

94.9.1. orientēties un attiecīgi rīkoties dažādos ceļa un laika apstākļos, iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, izvēlēties ceļa apstākļiem un satiksmes intensitātei atbilstošu braukšanas ātrumu, intervālu un distanci;

94.9.2. paredzēt satiksmei bīstamu situāciju veidošanos un novērtēt to bīstamības pakāpi;

94.9.3. kontrolēt transportlīdzekli un neradīt satiksmei bīstamas situācijas, bet, ja tādas izveidojas citu satiksmes dalībnieku rīcības rezultātā, darīt visu iespējamo lai tās novērstu;

94.9.4. neradīt bīstamību citiem satiksmes dalībniekiem, jo īpaši mazāk aizsargātajiem (gājējiem, velosipēdu vadītājiem u.tml.);

94.10. braukt ekonomiski un apkārtējai videi draudzīgi.

6. Braukšanas eksāmena vērtēšana

95. Braukšanas eksāmena laikā pretendenta pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar kļūdu uzskaites punktiem (turpmāk - punkti) atbilstoši 8.pielikuma nosacījumiem:

95.1. 1 punkts - nenozīmīgas kļūdas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību;

95.2. 4 punkti - vidēji smagas kļūdas, kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru rezultātā konkrētajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;

95.3. 10 punkti - bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru rezultātā konkrētajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Šādu kļūdu gadījumā, braukšanas apmācības instruktors, lai nodrošinātu satiksmes drošību, iejaucas transportlīdzekļa vadīšanā un CSDD inspektors dod norādījumu pārtraukt eksāmenu.

96. Nav pieļaujama braukšanas mācību instruktora rīcība, kas uzskatāma par palīdzības sniegšanu, izņemot 95.3.apakšpunktā minēto pretendenta kļūdu gadījumos.

97. Cita transportlīdzeklī esoša pretendenta rīcības, kas uzskatāma par palīdzības sniegšanu pretendentam, kas kārto eksāmenu, gadījumā CSDD inspektors vainīgā pretendenta transportlīdzekļu vadītāju eksāmenu protokolā izdara atzīmi - "Izraidīts", un viņam tiek atteikta braukšanas eksāmena pieņemšana.

98. Pretendenta pieļautās kļūdas braukšanas eksāmena laikā CSDD inspektors atzīmē transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokolā.

99. Braukšanas eksāmena beigās CSDD inspektors transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokolā ieraksta pretendenta kopējo iegūto punktu skaitu un rezultātu - "ieskaitīts" vai "slikti", kuru apstiprina ar savu parakstu un personīgo spiedogu.

100. Eksāmens ir nokārtots, ja pretendenta kopējais iegūto punktu skaits nepārsniedz 9 punktus.

101. Pēc braukšanas eksāmena CSDD inspektors:

101.1. transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokolā norāda braukšanas eksāmena beigu laiku;

101.2. informē pretendentu par eksāmena rezultātu un izskaidro pieļautās kļūdas;

101.3. lūdz pretendentu ar parakstu transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokolā apliecināt to, ka tas ir iepazīstināts ar eksāmena rezultātu un tam ir izskaidrotas pieļautās kļūdas, un norādīt to, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt eksāmena vērtējumam.

Gadījumā, ja pretendents nepiekrīt eksāmena vērtējumam, viņš savus iebildumus var izteikt rakstiski transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokola otrā pusē;

101.4. pēc pretendenta lūguma viņam izsniedz transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokola kopiju.

102. Gadījumā, ja pretendents saņēmis novērtējumu "slikti", atkārtots braukšanas eksāmens pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

7. Braukšanas eksāmena vērtējuma pārsūdzēšanas kārtība

103. Ja pretendents nepiekrīt braukšanas eksāmena vērtējumam, viņš trīs darba dienu laikā pēc eksāmena var pārsūdzēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot transportlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokola kopiju un motivētu iesniegumu CSDD. Pēc iesnieguma saņemšanas pretendents piecu darba dienu laikā tiek rakstiski informēts par pārbaudes rezultātiem.

104. Braukšanas eksāmena vērtējuma atbilstību šo noteikumu prasībām, izvērtējot pretendenta iesniegumā, kā arī braukšanas mācību instruktora un CSDD inspektora paskaidrojumos minētos faktus, pārbauda un attiecīgu slēdzienu dod satiksmes ministra izveidota komisija.

105. Pretendents var pārsūdzēt komisijas slēdzienu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.".

4. Uzskatīt līdzšinējo 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104. un 105.punktu attiecīgi par punktu 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114. un 115. punktu.

5. Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā:

 

4.pielikums

Satiksmes ministrijas

1999.gada 22.marta noteikumiem nr.9

AP3.JPG (107211 BYTES)

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs "

6. Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā:

5.pielikums

Satiksmes ministrijas 1999.gada 22.marta noteikumiem nr.9

AP1.JPG (333834 BYTES)

AP4.GIF (68510 BYTES)

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs"

 

7. Izteikt 7.pielikumu jaunā redakcijā:

7.pielikums

Satiksmes ministrijas 1999.gada 22.marta noteikumiem nr.9

Braukšanas elementu - figūru konfigurācijas un izmēri

AP5.GIF (32944 BYTES)

AP6.GIF (44427 BYTES)

AP7.GIF (82909 BYTES)

AP8.GIF (60350 BYTES)

 

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs"

 

8. Izteikt 8.pielikumu jaunā redakcijā:

8.pielikums

Satiksmes ministrijas

1999.gada 22.marta noteikumiem nr.9

Braukšanas eksāmena laikā pieļauto kļūdu vērtējums

I. Etaps - zināšanu pārbaude par transportlīdzekli

Ja pretendents neizpilda, neprecīzi izpilda vai nepilnīgi izskaidro uzdoto pārbaudi, pārbaudi uzskata par neizpildītu un tam tiek piešķirts 1 kļūdu uzskaites punkts (turpmāk - punkts).

II. Etaps - figūras

Ja pretendents ar pirmo mēģinājumu neizpilda braukšanas elementu - figūru (turpmāk- figūra), tam tiek piešķirts 1 punkts (kārtojot braukšanas eksāmenu ar A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem - 10 punkti), bet, ja pretendents arī ar otro mēģinājumu neizpilda figūru, ar savu darbību rada tiešus draudus satiksmes drošībai vai apgāž motociklu - 10 punkti. Figūras izpildes mēģinājums tiek uzskatīts par neizpildītu, ja tiek pieļautas šādas kļūdas:

1. stāvbalsts.

Pretendents nespēj uzlikt motociklu uz stāvbalsta vai noņemt to no stāvbalsta;

2. astotnieks:

2.1. uzbraukšana uz apzīmētās apļa līnijas;

2.2. pieskaršanās ar kāju pie zemes;

2.3. iebraukšana vai izbraukšana no figūras, nerādot pagrieziena signālu vai rādot neatbilstošu pagrieziena signālu;

3. laipa:

3.1. nobraukšana no laipu aizvietojošā elementa;

3.2. pieskaršanās ar kāju pie zemes;

4. čūska:

4.1. figūras elementa aizskaršana vai apgāšana;

4.2. nepilnīga figūras izpilde (šķēršļa izlaišana);

4.3. pieskaršanās ar kāju pie zemes;

5. stoplīnija:

5.1. motocikla neapturēšana tieši pirms stoplīnijas;

5.2. noteiktā braukšanas ātruma acīmredzama neattīstīšana;

6. šķērslis:

6.1. šķērsli aizvietojošā elementa aizskaršana vai apgāšana;

6.2. noteiktā braukšanas ātruma acīmredzama neattīstīšana;

6.3. pieskaršanās ar kāju pie zemes;

7. stāvvieta paralēli braukšanas virzienam:

7.1. figūru ierobežojošā elementa aizskaršana vai apgāšana, iebraucot stāvvietā vai izbraucot no tās;

7.2. uzbraukšana uz stāvvietas ierobežojošās apmales vai tā aizvietojošā elementa (ritenis atraujas no ceļa virsmas);

7.3. nepilnīga iebraukšana stāvvietā tā, ka pēc transportlīdzekļa novietošanas tajā kāds no transportlīdzekļa kreiso sānu elementiem (t.sk. spogulis) atrodas ārpus noteiktajām stāvvietas robežām;

7.4. iebraukšana stāvvietā ar vairāk nekā vienu kustību atpakaļgaitā un vairāk nekā vienu kustību uz priekšu;

7.5. izbraukšana no stāvvietas ar vairāk nekā vienu kustību atpakaļgaitā;

8. kases automāts:

8.1. kases automātu aizvietojošā elementa aizskaršana vai apgāšana ar transportlīdzekli;

8.2. uzbraukšana apmalei vai elementam, kas to aizvieto;

8.3. nepieskaršanās ar roku kases automātu aizvietojošajam elementam vai pieskaršanās tam, atraujoties no sēdekļa;

9. apgriešanās braukšanai pretējā virzienā:

9.1. figūru ierobežojošā elementa aizskaršana vai apgāšana;

9.2. figūras izpildīšana tā, ka mēģinājuma izpildes laikā kāds no transportlīdzekļa elementiem izvirzās ārpus norobežotā laukuma;

9.3. figūras izpildīšana ar vairāk nekā vienu kustību atpakaļgaitā;

10. iebraukšana gabarītvārtos:

10.1. figūru ierobežojošā elementa aizskaršana vai apgāšana, iebraucot gabarītvārtos vai izbraucot no tiem;

10.2. figūras izpildīšana tā, ka izpildes laikā vai pēc transportlīdzekļa novietošanas gabarītvārtos kāds no tā elementiem atrodas ārpus noteiktajām gabarītvārtu robežām;

10.3. figūras izpildīšana ar vairāk nekā vienu kustību atpakaļgaitā;

11. braukšanas uzsākšana augšupceļā:

11.1. motora noslāpēšana, uzsākot kustību augšupceļā;

11.2. automobiļa nekontrolēta atripošana, uzsākot kustību augšupceļā;

11.3. stāvbremzes nelietošana transportlīdzekļa noturēšanai slīpumā;

12. sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pietura:

12.1. autobusa neapturēšana pirms pieturas rādītāja;

12.2. nevienmērīga braukšanas ātruma samazināšana, iebraucot pieturā;

12.3. autobusa durvju neatvēršana vai neaizvēršana, vai nesekošana durvju atvēršanai un aizvēršanai atpakaļskata spoguļos;

12.4. uzbraukšana uz apmales iebraucot pieturā;

13. vilcēja un piekabes sakabināšana:

13.1. sakabināšanas izpildīšana ar vairāk nekā vienu kustību atpakaļgaitā;

13.2. nepieciešamo drošības pasākumu neievērošana;

13.3. elektroiekārtas un bremžu sistēmas pievadu nepievienošana;

14. rampa:

14.1. figūru ierobežojošā elementa aizskaršana vai apgāšana;

14.2. figūras izpildīšana tā, ka izpildes laikā vai pēc transportlīdzekļa novietošanas gabarītvārtos kāds no tā elementiem atrodas ārpus norobežotā laukuma;

14.3. figūras izpildīšana ar vairāk nekā vienu kustību atpakaļgaitā.

III. Etaps - braukšana ceļu satiksmē

I. Apstākļiem piemērota un droša braukšana

1. Iespējamās bīstamības paredzēšana un novērtēšana:

1.1. ceļa un laika apstākļi.

Ceļa seguma stāvokļa (ceļa remonts, mitrs bruģis, dziļas bedres, apledojis ceļa posms u.tml.) un laika apstākļu (brāzmains vējš, bieza migla, sniegputenis u.tml.) nenovērtēšana un atbilstoša braukšanas stila (ātrums, distance u.tml.) neizvēlēšanās - 4 punkti;

1.2. citu transportlīdzekļu vadītāju un mazaizsargāto satiksmes dalībnieku rīcība.

Bīstamības, ko var radīt citu vadītāju un mazākaizsargāto (gājēju, velosipēdu vadītāju un jo īpaši bērnu) ceļu satiksmes dalībnieku iespējamā rīcība, nenovērtēšana - 4 punkti;

1.3. ceļa apkārtne.

Ar ceļa apkārtni (ceļa tuvumā atrodas bērnu mācību iestādes, lielveikali vai dzīvojamās mājas, uz ietves daudz gājēju u.tml.) saistītās bīstamības nenovērtēšana un atbilstoša braukšanas stila neizvēlēšanās - 4 punkti.

2. Ekonomiska, apkārtējai videi draudzīga braukšana.

Braukšana ar straujiem paātrinājumiem vai bremzēšanu - 1 punkts.

II. Transportlīdzekļa kontrolēšana

3. Sagatavošanās braukšanas uzsākšanai:

3.1. sēdekļa noregulēšana, stāvoklis pie stūres.

Sēdekļa nenoregulēšana atbilstoši augumam, stūres rata augstuma nenoregulēšana (ja tāda ir iespējama), nepareizs stāvoklis braucot pie stūres - 1 punkts;

3.2. spoguļu noregulēšana.

Salona un sānu atpakaļskata spoguļu nenoregulēšana - 1 punkts;

3.3. drošības jostu lietošana.

Drošības jostu nenoregulēšana atbilstoši augumam, nepiesprādzēšanās ar drošības jostu - 1 punkts;

3.4. durvju aizvēršanas pārbaude.

Durvju neaizvēršana vai nepilnīga aizvēršana - 1 punkts;

3.5. motora iedarbināšana.

Motora iedarbināšana pie neizslēgta sajūga, pārnesuma vai neiedarbinātas stāvbremzes, aizdedzes atslēgas savlaicīga neatlaišana, motora atkārtota iedarbināšana tam darbojoties - 1 punkts;

3.6. aizsargķiveres pielāgošana (A1, A2, A un B1 kat.).

Aizsargķiveres nepielāgošana, siksnas neaizsprādzēšana - 1 punkts.

4. Darbība ar vadības ierīcēm un palīgierīcēm:

4.1. stūres rats, bremzes, pārnesumi, sajūgs, akselerātors.

Vadības ierīču nepareiza lietošanas tehnika uzsākot braukšanu, braucot dažādās satiksmes situācijās un apturot transportlīdzekli - 1 punkts.

Krustojumu pārbraukšana vai nogriešanās tajā ar izslēgtu sajūgu vai izslēgtu pārnesumu - 1 punkts;

4.2. ārējās apgaismes ierīces un papildierīces.

Ārējo apgaismes ierīču, stikla tīrītāju, apskalotāju, ventilātoru, stikla apsildītāju u.tml. neieslēgšana un neizslēgšana, kad tas nepieciešams - 1 punkts;

4.3. kontroles saglabāšana, izdarot manevru pie dažādiem braukšanas ātrumiem.

Nekoordinēta darbība ar vadības ierīcēm, kā rezultātā tiek zaudēta transportlīdzekļa kontrole, izdarot manevru (apbraucot, apsteidzot, apdzenot, pārkārtojoties vai nogriežoties, apturot transportlīdzekli u.tml.) vai palielinot braukšanas ātrumu - 4 punkti, bet, ja tā rezultātā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai - 10 punkti;

4.4. braukšanas virziena ieturēšana.

Skatiena novēršana no ceļa vai nespēja ieturēt taisnvirziena kustību pārslēdzot pārnesumus - 1 punkts.

Nespēja ieturēt taisnvirziena kustību ceļa posmā, kad netiek pārslēgti pārnesumi - 4 punkti;

4.5. transportlīdzekļu gabarītu, svara u.c. raksturlielumu vērā ņemšana.

Neatbilstošas braukšanas trajektorijas izvēle, izdarot manevru vai transportlīdzekļa svaram neatbilstoša bremzēšanas veida izvēle (C, D, CE un DE kat.) - 4 punkti;

4.6. ceļa apstākļiem piemērots bremzēšanas veids.

Ceļa apstākļiem un braukšanas ātrumam neatbilstoša bremzēšanas veida izvēle (nebremzēšana ar motoru, bremzēšana ar nobloķētiem riteņiem, nevajadzīgi strauja bremzēšana u.tml.) - 4 punkti.

III. Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasību ievērošana

5. Braukšanas sākšana un virziena maiņa:

5.1. satiksmes organizācijas un regulēšanas līdzekļi.

Nepārtrauktās ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana, uzbraukšana tai - 4 punkti.

Braukšana virzienā, kas aizliegts ar ceļa zīmēm - 10 punkti;

5.2. spogulis - signāls - skatiens - manevrs.

Brīdinājuma signāla neieslēgšana, neieslēgšana savlaicīgi pirms manevra sākšanas, neizslēgšana pēc manevra pabeigšanas, maldinoša signāla lietošana - 1 punkts.

Nepārliecināšanās par satiksmes drošību pirms braukšanas sākšanas (spogulis - signāls - skatiens - manevrs) vai virziena maiņas (spogulis - signāls - manevrs) - 4 punkti;

5.3. priekšrocību ievērošana, ceļa došana.

Ceļa nedošana citu transportlīdzekļu vadītājiem un gājējiem, kuriem ir priekšroka - 10 punkti;

5.4. stāvoklis uz brauktuves:

5.4.1 pirms manevra.

Joslas robežās neprecīzi ieņemts malējais stāvoklis - 1 punkts.

Nogriešanās no pretējā virziena braukšanas joslas vai joslas, kas nav paredzēta braukšanai attiecīgajā virzienā - 10 punkti.

Nepareizs stāvoklis nogriežoties pa kreisi no ceļa ar tramvaja sliežu klātni - 10 punkti;

5.4.2. pabeidzot manevru.

Nepareiza braukšanas trajektorijas izvēle, kā rezultātā tiek uzbraukts uz apmales vai ceļa nomales - 4 punkti.

Daļēja iebraukšana pretējā braukšanas virziena pusē - 4 punkti.

Pilnīga iebraukšana pretējā braukšanas virziena pusē - 10 punkti;

5.5. paātrinājuma un bremzēšanas joslas izmantošana.

Bremzēšanas vai ieskrējiena joslas neizmantošana vai nepareiza izmantošana - 4 punkti.

6. Stāvoklis uz brauktuves:

6.1. braukšanas joslas izvēle.

Nepareiza joslas izvēle - 4 punkti.

Braukšana pa pretējā braukšanas virziena pusi vai pa pretējā virziena tramvaja sliežu klātni - 10 punkti;

6.2. stāvoklis braukšanas joslā (rindā).

Neprecīzs stāvoklis braukšanas joslā (rindā), uzbraukšana pārtrauktām ceļa apzīmējuma līnijām - 1 punkts.

7. Krustojumu pārbraukšana:

7.1. braukšanas ātruma izvēle tuvojoties krustojumam.

Ceļa apstākļiem, krustojuma veidam un tā pārredzamībai neatbilstoša braukšanas ātruma izvēle; maršruta neievērošana sakarā ar nokavētu sagatavošanos nepieciešamajam pagriezienam - 4 punkti;

7.2. satiksmes organizācijas un regulēšanas līdzekļi.

Braukšana, kad to aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls - 10 punkti.

Ar 207.ceļa zīmi "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" noteiktās prasības par transportlīdzekļa apturēšanu neizpildīšana -10 punkti;

7.3. krustojuma pārlūkošana.

Nepareiza krustojuma pārlūkošanas secība - 1 punkts.

Iebraukšana slikti pārredzamā vienādas nozīmes krustojumā vai dažādas nozīmes krustojumā no mazāksvarīga ceļa, iepriekš nepārliecinoties par satiksmes drošību - 10 punkti;

7.4. transportlīdzekļa apturēšanas vietas izvēle:

7.4.1. pirms krustojuma.

Nepareiza transportlīdzekļa apturēšanas vietas izvēle pirms luksofora, brauktuvju krustošanās vietas, gājēju pārejas, "stoplīnijas" (bez 207.ceļa zīmes "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts"), 541.ceļa zīmes vai tramvaja sliedēm - 4 punkti.

Iebraukšana krustojumā, ja tajā izveidojies sastrēgums - 4 punkti;

Nepareiza transportlīdzekļa apturēšanas vietas izvēle, ja uzstādīta 207.ceļa zīme "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" - 10 punkti;

7.4.2. krustojumā.

Nepareiza apturēšanas vietas izvēle, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, kā rezultātā pretendents ir spiests braukt pa neatbilstošu trajektoriju - 1 punkts;

7.5. priekšrocības ievērošana, ceļa došana.

Braukšanas priekšrocību savlaicīga neizmantošana - 1 punkts.

Ceļa nedošana citu transportlīdzekļu vadītājiem un gājējiem, kuriem ir priekšroka - 10 punkti.

8. Braukšanas ātrums:

8.1. atbilstoša ātruma izvēle.

Braukšana ar ceļa, laika apstākļiem un transportlīdzekļu plūsmai neatbilstoši lielu vai mazu ātrumu - 4 punkti;

8.2. atļautā braukšanas ātruma ievērošana.

Maksimāli atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana ne vairāk kā par 10 km/h - 1 punkts.

Maksimāli atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana vairāk kā par 10, bet ne vairāk kā par 20 km/h - 4 punkti.

Maksimāli atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana vairāk kā par 20 km/h - 10 punkti;

8.3. intervāla un distances izvēle.

Distances vai intervāla nepalielināšana, palielinot braukšanas ātrumu - 4 punkti.

9. Apdzīšana, samainīšanās, apsteigšana un apbraukšana:

9.1. apdzīšanas aizliegumu ievērošana.

Apdzīšana vietās, kur tā ir aizliegta - 10 punkti;

9.2.spogulis - signāls -manevrs.

Brīdinājuma signāla neieslēgšana, ieslēgšana vienlaicīgi ar manevra sākšanu vai neizslēgšana pēc manevra pabeigšanas - 1 punkts.

Nepārliecināšanās par satiksmes drošību pirms apdzīšanas, pirms apsteigšanas, joslas maiņas vai apbraukšanas - 4 punkti;

9.3. intervāla ievērošana.

Minimālā drošības intervāla neievērošana - 10 punkti;

9.4. apdzīšanas manevra izpilde.

Nepārliecinoša un ilga apdzīšanas manevra izpilde - 4 punkti.

Lēni braucoša transportlīdzekļa, piemēram, traktora, apdzīšanas manevra neizpilde - 4 punkti.

9.5. priekšrocības ievērošana, ceļa došana.

Braukšanas priekšrocību savlaicīga neizmantošana - 1 punkts.

Ceļa nedošana pretimbraucošo transportlīdzekļu vadītājiem, apdzīšanu vai apsteigšanu uzsākušajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka - 10 punkti.

10. Apstāšanās un stāvēšanas vietas izvēle.

Nepareiza apstāšanās vai stāvēšanas vietas izvēle, ja tā rezultātā netiek radīti traucējumi citu transportlīdzekļu vadītājiem vai gājējiem - 1 punkts.

Nepareiza apstāšanās vai stāvēšanas vietas izvēle, ja tā rezultātā tiek radīti traucējumi citu transportlīdzekļu vadītājiem vai gājējiem - 4 punkti.

11. Gājēju pārejas.

Uzbraukšana uz gājēju pārejas, ja aiz tās izveidojies sastrēgums - 4 punkti.

Ceļa nedošana gājējiem, kad tiem ir priekšroka vai gājēju pārejas pārbraukšana, neievērojot aizliedzošo luksofora signālu vai noteikto piesardzību - 10 punkti.

12. Sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturas.

Neatbilstoši liela braukšanas ātruma vai pārāk maza intervāla izvēle, braucot garām pieturā apturētam sabiedriskajam pasažieru transportlīdzeklim - 4 punkti.

Ceļa nedošana gājējiem, kuri iet uz pieturā apturētu tramvaju vai nāk no tā - 10 punkti.

Ceļa nedošana trolejbusam vai autobusam, kas sāk braukt no apzīmētas pieturvietas - 10 punkti.

13. Operatīvie transportlīdzekļi.

Ceļa nedošana operatīvajiem transportlīdzekļiem -10 punkti.

14. Dzelzceļa pārbrauktuves:

14.1. transportlīdzekļa apturēšana.

Nepareiza transportlīdzekļa apturēšanas vietas izvēle pirms dzelzceļa pārbrauktuves - 4 punkti.

Ar 207. ceļa zīmi "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" noteiktās prasības par transportlīdzekļa apturēšanu neizpildīšana - 10 punkti.

Uzbraukšana uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja to aizliedz luksofora vai pārbrauktuves dežuranta signāls, vai aiz tā izveidojies sastrēgums - 10 punkti;

14.2. pārliecināšanās par drošību.

Dzelzceļa pārbrauktuves pārbraukšana, nepārliecinoties par to, vai netuvojas vilciens - 10 punkti.

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs"

9. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

10. Izdarīt grozījumus Satiksmes ministrijas 2000.gada 17.marta noteikumos Nr.8 "Grozījumi Satiksmes ministrijas 1999. gada 22. marta noteikumos Nr.9 "Mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju kvalifikācijas noteikumi"" un atzīt par spēku zaudējušiem 9. un 10.punktu.

Satiksmes ministrs A. Gorbunovs

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Satiksmes ministrijas 1999. gada 22. marta noteikumos Nr.9 "Mehānisko transportlīdzekļu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 13.12.2000.Stājas spēkā: 01.01.2001.Zaudē spēku: 13.03.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 473/476, 29.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
14040
01.01.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)