Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.461

Rīgā 2000.gada 19.decembrī (prot. Nr.60, 70.§)

Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.marta noteikumos Nr.103 "Noteikumi par ministriju un centrālo valsts iestāžu budžeta programmu (apakšprogrammu) rezultatīvajiem rādītājiem 2000.gadam"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam" 13.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 14.marta noteikumos Nr.103 "Noteikumi par ministriju un centrālo valsts iestāžu budžeta programmu (apakšprogrammu) rezultatīvajiem rādītājiem 2000.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 100./101., 236./239.nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.marta
noteikumiem Nr.103

Ministriju un centrālo valsts iestāžu budžeta programmu (apakšprogrammu) rezultatīvie rādītāji 2000.gadam

Programmas vai apakšprogrammas kods Ministrijas un centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu (apakšprogrammu) rezultatīvo rādītāju nosaukums Skaitliskie rādītāji
pirmajā pusgadā gadā
01 Valsts prezidenta Kanceleja  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 54 91
01.00.00 Vispārējie valdības dienesti  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 52 89
Valsts vizītes - Norvēģija, Igaunija, Lietuva X 3
Darba vizītes - Polija, Šveice, Vācija, Zviedrija, Lietuva, Kanāda, ASV, Francija, Vācija, Čehija, Ukraina, Zviedrija, Lielbritānija X 13
Ienākošās vizītes X 1
03.00.00 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana  
Maksimālais štata vienību skaits 2 2
02 Saeima  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 2 2
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 769 769
01.00.00 Saeimas darbības nodrošinājums  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 769 769
03 Ministru kabinets  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 3 3
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 262 262
01.00.00 Vispārējā vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 199 199
04.00.00 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 63 63
04.01.00 Eiropas integrācijas birojs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 35 35
Eiropas integrācijas padomes organizēto sēžu skaits 5 10
Vecāko amatpersonu sanāksmju par Eiropas integrācijas jautājumiem koordinācija (sanāksmju skaits) 10 20
Eiropas Savienības PHARE tehniskās palīdzības projektu koordinācija (projektu skaits) 7 14
Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības informācijas apmaiņas biroja rīkoto semināru koordinācija (semināru skaits) 35 70
Likumdošanas saskaņošanas apakškomitejas organizēšana Eiropas līguma ietvaros X 1
Divpusējās tehniskās palīdzības koordinācija - projektu administrēšana (projektu skaits) 10 15
Sniegtie atzinumi par tiesību aktu projektu atbilstību Eiropas līguma prasībām 100 200
Sagatavoto un nosūtīto preses relīžu skaits 30 60
Organizēto informatīvo semināru skaits 5 15
Laikrakstiem sagatavoto rakstu skaits 5 10
Informatīvo uzziņu sniegšana par Eiropas Savienību 4000 8000
Nacionālās programmas pārskatīšanas un pilnveidošanas koordinācija (tehnisko anketu skaits) X 95
04.03.00 Tulkošanas un terminoloģijas centrs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 27 27
Tulkoto lappušu skaits 1500 3000
Terminoloģijas komisijas apstiprinājumam iesniegto terminu skaits 750 1500
Sagatavoto publikāciju skaits 3 6
Organizēto terminoloģijas apspriežu skaits 6 12
04.04.00 Specializētais atašejs Briselē  
Maksimālais štata vienību skaits 1 1
Dienesta pārskatu skaits par Eiropas Komisijas aktivitātēm 15 30
10 Aizsardzības ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 76 75
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 5971 6379
t.sk. pedagoģiskās likmes 63 63
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 5001 5415
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 970 964
01.00.00 Valsts aizsardzības vadība un administrācija  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 233 233
01.01.00 Centrālais aparāts  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 126 126
01.02.00 Centralizētie pasākumi  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 10 10
01.03.00 Transporta nodrošināšana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 85 85
Autotransporta pārvadājumu pakalpojumi NBS Rīgas reģionam un Aizsardzības ministrijai (transporta vienības vidēji gadā) 64 87
01.05.00 Militārie atašeji un pārstāvji  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 12 12
02.00.00 Valsts militārā aizsardzība  
Maksimālais iestāžu skaits 57 56
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 3004 3309
t.sk. militārpersonu štata vienības 2761 3037
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 970 960
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 1230 1190
02.02.00 Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 440 541
t.sk. militārpersonu štata vienības 347 419
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 12 12
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 300 300
02.03.00 Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 228 228
t.sk. militārpersonu štata vienības 193 193
02.05.00 Valsts teritoriālā militārā aizsardzība  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 1576 1564
t.sk. militārpersonu štata vienības 1552 1540
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 250 250
02.06.00 Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 760 976
t.sk. militārpersonu štata vienības 669 885
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 108 98
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 680 640
02.07.00 Zemessardzes pašu ieņēmumi  
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 850 850
03.00.00 Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās organizācijās  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 349 369
t.sk. militārpersonu štata vienības 344 364
Pasākumu skaits "Partnerattiecības mieram" ietvaros 3 7
Ministru kabineta akceptētie un Aizsardzības ministrijas parakstītie līgumi par starpvalstu sadarbību (valstu skaits) 18 19
04.00.00 Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana  
Maksimālais iestāžu skaits 6 6
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 284 286
Pilsoņu pirmreizējā reģistrācija 8000 12000
Pilsoņi, kurus gatavo iesaukšanas komisijai 18000 36000
Pilsoņi, kurus iesauc obligātajā militārajā dienestā 1480 2925
Iesaucamie, kurus pārbauda Militārā dienesta iesaukšanas centrs 18000 36000
05.00.00 Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 411 421
t.sk. militārpersonu štata vienības 411
Apsargājamo objektu skaits:  
stacionārie objekti 19 14
mobilie objekti 7 5
Posteņu skaits:  
stacionārie posteņi 38 34
mobilie posteņi 7 5
10.00.00 Mācību procesa nodrošināšana  
Maksimālais iestāžu skaits 7 7
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 566 632
t.sk.:  
pedagoģiskās likmes 63 63
militārpersonu štata vienības 308 550
10.01.00 Nacionālā aizsardzības akadēmija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 190 190
t.sk.:  
pedagoģiskās likmes 63 63
militārpersonu štata vienības 180
Vidējais nosacītais kadetu (klausītāju) skaits gadā, 371 371
t.sk.:  
kadeti 269 269
neklātienes klausītāji 137 137
Uzņemto neklātienes klausītāju skaits X 50
Neklātienes absolventu skaits X 114
Uzņemto kadetu skaits 30 130
Kadeti - absolventi 68 X
Stipendiju fonds (Ls) 83052 108101
Transporta izdevumu kompensācija kadetiem (Ls) 643 1237
Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu kadetu gadā (Ls) 2520 5041
Kadetu skaits uz vienu pedagoģisko likmi 6 6
10.02.00 NBS Mācību centri  
Maksimālais iestāžu skaits 6 6
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 376 442
t.sk. militārpersonu štata vienības 308 370
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 760 865
11.00.00 Veselības aizsardzība  
  Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 40 39
t.sk. militārpersonu štata vienības 33 32
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 4
12.00.00 Kara muzejs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 75 75
Apmeklējumu skaits 11000 30000
Izstāžu skaits 2 4
15.00.00 Jaunatnes militārā apmācība  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 39 51
15.01.00 Jaunsargu apmācība  
Zemessardzes apakšvienībās apmācāmo jaunsargu skaits 5700 5700
15.02.00 Studentu militārā apmācība  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 28 40
Augstskolu studentu skaits, kuri apgūst militāro pamatapmācību 800 800
15.03.00 Skolēnu militārā apmācība  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 11 11
Audzēkņu skaits, kuri izglītības iestādēs apgūst brīvprātīgo eksperimentālo programmu valsts aizsardzības mācībā 1400 1400
11 Ārlietu ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 34 34
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 503 503
01.00.00 Ārlietu pārvalde  
Maksimālais iestāžu skaits 34 34
Maksimālais štata vienību skaits 503 503
Izsniegto vīzu skaits 55200 95400
Konsulāro pakalpojumu skaits 18000 31500
01.01.00 Centrālais aparāts  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 262 262
Izsniegto vīzu skaits 200 400
Konsulāro pakalpojumu skaits 3000 6500
01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Maksimālais iestāžu skaits 33 33
Maksimālais štata vienību skaits 241 241
Izsniegto vīzu skaits 55000 95000
Konsulāro pakalpojumu skaits 15000 25000
Vienas diplomātiskās misijas vidējie uzturēšanas izdevumi gadā (Ls) X 212000
12 Ekonomikas ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 37 37
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 753 753
01.00.00 Nozares vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais pārstāvniecību skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 161 161
Starpvaldību komisiju par tirdzniecības un ekonomisko sadarbību organizēšana X 3
Apvienoto komiteju brīvās tirdzniecības līgumu realizācija X 4
Latvijas Kvalitātes balvas organizēšana un pasniegšana X 1
01.01.00 Centrālais aparāts  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 159 159
Starpvaldību komisiju par tirdzniecības un ekonomisko sadarbību organizēšana X 3
Apvienoto komiteju brīvās tirdzniecības līgumu realizācija X 4
Latvijas Kvalitātes balvas organizēšana un pasniegšana X 1
01.03.00 Latvijas pārstāvniecības Briselē un Ženēvā  
Maksimālais pārstāvniecību skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 2 2
03.00.00 Centrālā statistikas pārvalde  
Maksimālais iestāžu skaits 29 29
Maksimālais štata vienību skaits 458 458
Tieši no respondentiem savācamo un apstrādājamo statistisko rādītāju
skaits (milj.) 91 165
No respondentiem savācamo un apstrādājamo pārskatu skaits (tūkst.) 1291 2743
04.00.00 Metroloģija  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 6 6
Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu skaits (tūkst. gab.) 18 36
Fasēto preču valsts metroloģiskā kontrole (uzņēmumu skaits) 3 6
Adaptēto ES standartu skaits 500 1500
05.00.00 Energoapgādes regulēšana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 30 30
Uzraudzībai un regulēšanai pakļauto licencēto energoapgādes uzņēmumu skaits 133 136
Izsniegto licenču skaits 3 46
Izstrādāto sekundāro normatīvo un tiesību aktu skaits 5 10
06.00.00 Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 9 9
Akreditācijas un reakreditācijas procedūru skaits 15 35
Akreditēto institūciju uzraudzības procedūru skaits 40 82
07.00.00 Konkurences padome  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 46 46
Sagatavoto tiesību aktu projektu skaits 3 5
Konkurences un Eiropas Savienības līguma aspektā izvērtēto tiesību aktu projektu skaits 6 12
Konkurences padomē izskatīto lietu skaits 20 40
08.00.00 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 34 34
Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos veikto pārbaužu skaits 1000 2000
13.00.00 Iekšējā tirgus aizsardzība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 9 9
14.00.00 Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma  
Eksporta atbalsta projektu skaits X 30
Informatīvo materiālu par uzņēmējdarbības administratīvo barjeru novēršanu skaits 2 4
Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas  
02.00.00 Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 85 85
Privatizēto dzīvokļu skaits 49500 80000
Latvijas Hipotēku un zemes bankā ieskaitīto sertifikātu skaits 5721600 7000000
13 Finansu ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 38 38
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 5546 5546
01.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 432 432
01.01.00 Centrālais aparāts  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 190 190
01.02.00 Valsts kase  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 242 242
Valsts kases izdevumi uz valsts budžeta piešķirto asignējumu vienu latu (Ls) 0,001 0,002
Valsts kases izdevumi uz apkalpojamā valsts parāda vienu latu (Ls) 0,003 0,004
02.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana  
Maksimālais iestāžu skaits 31 31
Maksimālais štata vienību skaits 4969 4969
Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie valsts un pašvaldību budžetu kopējie ieņēmumi (milj. Ls) 754,59 1430,7
Valsts ieņēmumu dienesta kopējie izdevumi uz iekasēto nodokļu vienu latu (Ls) 0,017 0,019
02.01.00 Valsts nodokļu administrēšana un muitas politikas nodrošināšana  
Maksimālais štata vienību skaits 4956 4956
Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumi (milj. Ls) 754,59 1430,7
02.05.00 Muitas kontroles punktu būvniecība  
Muitas kontroles punktu nodošana 1 1
02.08.00 VID modernizācijas projekts  
Maksimālais štata vienību skaits 13 13
Nodokļu un muitas lietu elektroniska arhivēšana (nodaļu skaits) X 4
Nodokļu maksātāju apkalpošanas zāļu izveide (nodaļu skaits) X 6
03.00.00 Uzraudzība un kontrole  
Maksimālais iestāžu skaits 4 4
Maksimālais štata vienību skaits 95 95
03.03.00 Dārgmetālu proves uzraudzība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 22 22
Dārgmetālu izstrādājumiem noteikto un uzsisto provju skaits 275150 663700
Dārgmetāla proves un valsts garantijas zīmoga vidējās izmaksas (Ls) 0,3 0,3
Veikto analīžu un ekspertīžu skaits 1000 2000
Analīzes un ekspertīzes vidējās izmaksas (Ls) 0,8 0,8
Dārgakmeņu sertificēšana 5000 10000
Dārgakmens sertificēšanas vidējās izmaksas (Ls) 0,89 0,89
03.04.00 Vērtspapīru tirgus komisija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 35 35
Vērtspapīru tirgus dalībnieku darbības pārbaudes 15 30
03.05.00 Apdrošināšanas uzraudzība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 24 24
03.07.00 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 14 14
Izsniegto licenču skaits 25 25
Izsniegto azartspēļu iekārtu marķējuma zīmju skaits 16588 47000
Ieņēmumi no azartspēļu iekārtu marķējuma zīmju izsniegšanas ( Ls) 82940 235000
07.00.00 Satiksmes biroja darbība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 50 50
Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas  
02.02.00 Noguldījumu garantiju fonda pārvalde  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 3 3
14 Iekšlietu ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 96 86
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 21599 21355
t.sk. pedagoģiskās likmes 174,5 174,5
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 19436 19436
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 2163 1919
01.00.00 Ministrijas vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 168 169
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 168 169
02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 182 184
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 182 184
03.00.00 Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 208 201
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 199 197
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 9 4
04.00.00 Ekspertīžu centrs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 79 84
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 79 84
Ekspertīžu skaits 10500 21000
Ekspertīžu veidu skaits 32 32
05.00.00 Autotransporta uzturēšana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 149 149
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 149 149
Viena transporta līdzekļa ekspluatācijas izdevumi gadā (Ls) X 1668
Autotransporta tehniskās gatavības koeficients X 0,86
06.00.00 Valsts policija  
Maksimālais iestāžu skaits 48 38
Maksimālais štata vienību skaits 12339 12096
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 10215 10211
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 2124 1885
No valsts budžeta finansējamo valsts policijas darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem 4,2 4,2
Saskaņā ar līgumiem apsargājamo objektu skaits 11000 11600
Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 67 68
Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no pašu ieņēmumiem 20 18
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) X 3051
06.01.00 Valsts policijas pārvaldes un nodaļas  
Maksimālais iestāžu skaits 32 31
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 9336 9332
t.sk. specializētais atašejs 1
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) X 3045
06.02.00 Valsts apsardzes dienests  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 879 879
Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 67 68
Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no pašu ieņēmumiem 20 18
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) X 2670
06.03.00 Apvienība "Apsardze"  
Maksimālais iestāžu skaits 15 6
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 1900 1730
Saskaņā ar līgumiem apsargājamo objektu skaits 11000 11600
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) X 3168
06.04.00 Pārējie pakalpojumi  
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 224 155
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) X 4282
07.00.00 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests  
Maksimālais iestāžu skaits 24 24
Maksimālais štata vienību skaits 3478 3478
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 3448 3448
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 30 30
07.01.00 Ugunsdzēsība  
Maksimālais iestāžu skaits 22 22
Maksimālais štata vienību skaits 3367 3367
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 3337 3337
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 30 30
Ugunsdzēsības depo un posteņu skaits 89 89
07.02.00 Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 87 87
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 87 87
07.03.00 Ugunsdrošības aģitācija un propaganda  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 24 24
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 24 24
Muzeja apmeklētāju skaits 3650 7000
09.00.00 Drošības policija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
10.00.00 Robežsardze  
Maksimālais iestāžu skaits 11 11
Maksimālais štata vienību skaits 3283 3283
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 3283 3283
Sauszemes robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku apsardzība (km) 437 437
Regulāra valsts sauszemes robežas apsardzība (km) 923 923
Robežkontroles nodrošināšana:  
lidostu robežkontroles punktu skaits 4 4
ostu robežkontroles punktu skaits 9 9
robežpārejas punktu skaits 39 39
ceļu robežkontroles punktu skaits 16 16
dzelzceļu robežkontroles punktu skaits 12 12
Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas nodaļu skaits 28 29
Robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu skaits robežkontrolē:  
personu robežkontrole 3000000 8220000
automašīnu robežkontrole 910000 2800000
vilcienu robežkontrole 8500 17500
lidmašīnu robežkontrole 9000 15500
peldošo transportlīdzekļu robežkontrole 12000 15500
Radiācijas kontrole uz valsts robežas:  
stacionāro iekārtu skaits 9 13
pārnēsājamo iekārtu skaits 56 56
Dienesta suņu skaits 135 162
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 909 909
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 909 909
Izsniedzamo Latvijas Republikas pilsoņa pasu skaits 56000 112000
Izsniedzamo Latvijas nepilsoņa pasu skaits 100000 53000
Izsniedzamo vīzu skaits 6000 12000
Izsniedzamo uzturēšanās (termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās) atļauju skaits 5500 11000
Naturalizācijas pārvaldei sniegto atzinumu skaits 7400 14800
Apstiprināto ielūgumu skaits 50000 80000
Paredzamais izskatāmo repatriācijas lietu skaits 400 500
Paredzamais izskatāmo patvēruma meklētāju pieteikumu skaits 75 10
13.00.00 Veselības aprūpe  
Ambulatoro apmeklējumu skaits, 102500 251000
t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikā 84500 244600
Stacionārā ārstēto slimnieku skaits, 700 1400
t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā ārstēto slimnieku skaits 420 660
Stacionāra gultasdienu skaits 4750 12750
Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) 12 12
Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļas gultu skaits 35 30
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā ārstēto slimnieku dienā (Ls) 9,6 9,6
14.00.00 Latvijas Policijas akadēmija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 407 407
t.sk. pedagoģiskās likmes 145 145
Studējošo vidējais nosacītais skaits gadā X 2052
Uzņemto studentu skaits X 1050
Mācību iestādes absolventu skaits X 670
Stipendiju fonds (Ls) 196300 391100
Transporta izdevumu kompensācija (Ls) 14500 30500
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls) X 914
Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 14
15.00.00 Pirmsskolas bērnu iestādes  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 72 72
t.sk. pedagoģiskās likmes 29,5 29,5
Vidējais audzēkņu skaits gadā 213 213
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 568
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 7
16.00.00 Starptautiskā sadarbība  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 2 1
t.sk. specializētais atašejs X 1
22.00.00 Sardzes pulks  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 294 294
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 294 294
Maksimālais obligātā valsts dienesta dienestnieku skaits 1071 1071
Dienesta apmaksas fonds (Ls) 99210 198420
23.00.00 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 17 17
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu patvēruma meklētāju dienā (Ls) 9 6,8
Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā X 30
24.00.00 Valsts robežas izbūve  
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 12 11
25.00.00 Pabalstu izmaksa bēgļiem  
Plānotais bēgļu pabalsta saņēmēju skaits 5 5
15 Izglītības un zinātnes ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā, 155 154
t.sk. sporta federāciju skaits 60 60
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 541 541
t.sk. štata vienības sporta federācijās 130 130
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā, X 16485,5
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 8446,75
01.00.00 Vispārējā izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 4 4
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā, X 303
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 134
01.02.00 Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 140
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 72
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 400
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 1079
01.03.00 Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas  
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 163
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 62
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 125
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 6030
01.04.00 Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošās skolās  
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 5 10
Skolu skaits, kuras tiks daļēji inženiertehniski piemērotas bērnu invalīdu integrēšanai vispārizglītojošajās skolās 1 1
01.10.00 Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi  
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 12 17
01.11.00 Interešu izglītības pasākumi  
Organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu skaits 24 31
01.14.00 Mācību literatūras iegāde  
Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 1,67
02.00.00 Profesionālā izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 54 54
Maksimālais štata vienību skaits 40,5 40,5
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā, X 5827
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 3530
02.01.00 Pārējie izglītības pasākumi  
Izdoto mācību līdzekļu informatīvo un normatīvo dokumentu krājumu skaits 1 1
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 13 25
Jaunu izglītības programmu ieviešana (programmu skaits) 2 3
Direktoru atestācijas 38 60
Akreditēto mācību programmu, iestāžu skaits 25 53
Profesiju standartu izstrāde X 3
02.03.00 Centralizētā grāmatvedība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 40,5 40,5
Apkalpojamo iestāžu skaits 19 19
02.04.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes  
Maksimālais iestāžu skaits 53 53
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 5827
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 3530
Vidējais nosacītais audzēkņu skaits gadā, X 23907
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 22330
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto audzēkni gadā (Ls) X 589
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto audzēkni gadā (Ls) X 529
Uzņemto audzēkņu skaits, 1313 12826
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 9747
Mācību iestāžu absolventu skaits, 8875 9909
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 7300 7300
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi un pedagoģisko darbinieku štata vienību X 7
03.00.00 Augstākā izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 10 10
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā, X 9598
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 4412
03.01.00 Augstskolas  
Maksimālais iestāžu skaits 10 10
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā, X 9598
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 4412
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā, X 34000
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 18510
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls) X 849
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls) X 817
Uzņemto studentu, maģistrantu un doktorantu skaits, X 18543
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 5291
Mācību iestāžu absolventu skaits, 214 10016
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 60 4116
Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 10,15
04.00.00 Pirmsskolas izglītība  
04.02.00 Metodiskais darbs  
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 7 18
Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits 7 13
05.00.00 Zinātne  
05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana  
Zinātnisko projektu skaits X 634
Valsts emeritēto zinātnieku skaits X 124
Latvijas Zinātnes padomes doktorantu skaits X 85
Izgudrojumu un patentu skaits 150 300
05.05.00 Tirgus pieprasītie pētījumi  
Jauno un iepriekšējos gados noslēgto līgumu skaits, 150 150
t.sk. jaunie līgumdarbi 30 70
05.06.00 Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi  
Zinātnisko projektu skaits 20 100
06.00.00 Nozares vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 7 7
Maksimālais štata vienību skaits 308,5 308,5
06.01.00 Pedagogu izglītības atbalsta centrs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 22 22
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 18 32
Vadīto projektu skaits 7 8
Izstrādāto metodisko materiālu nosaukumu skaits 12 22
06.02.00 Izglītības valsts inspekcija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 50 50
06.03.00 Izglītības satura un eksaminācijas centrs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 40 40
06.04.00 Profesionālās izglītības centrs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 22 22
Izstrādāto metodisko materiālu nosaukumu skaits 30 30
Izstrādāto projektu un programmu skaits X 16
06.05.00 Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 17 17
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 3 6
06.06.00 Centralizētā grāmatvedība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 17,5 17,5
Apkalpojamo iestāžu skaits 7 7
06.07.00 Integrācija Eiropā  
Izstrādāto projektu skaits 7 7
06.08.00 Centrālais aparāts  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 140 140
07.00.00 Papildizglītība un jaunatnes lietas  
Maksimālais iestāžu skaits 2 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā, X 69,5
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 41,75
07.01.00 Kursu pasākumi  
Klausītāju skaits 2000 3100
Izstrādāto metodisko līdzekļu skaits X 4
07.02.00 Skolotāju tālākizglītības fonds  
Mācību programmu skaits X 66
Skolotāju skaits, kuriem daļēji sedz mācību maksu par tālākizglītošanos 850 2300
07.03.00 Interešu izglītības iestādes   Iestāde likvidēta ar Ministru kabineta 2000.gada 29.februāra rīkojumu Nr.103
  Maksimālais iestāžu skaits 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā, X 6,5
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 2,75
Organizēto semināru, konferenču u.c. koordinēto pasākumu skaits 12 12
07.04.00 Interešu izglītības pasākumi  
Organizēto pasākumu skaits 9 12
Organizēto sporta sacensību, olimpiāžu u.c. pasākumu skaits 10 14
Speciālo olimpiāžu skaits 3 5
07.05.00 Metodiskās iestādes  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā, X 63
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 39
Organizēto metodisko semināru, koordinēto pasākumu skaits 15 25
07.06.00 Pārējie izglītības pasākumi  
Organizēto semināru u.c. pasākumu skaits 16 29
07.08.00 Atestācijas organizācija  
Atestēto vispārizglītojošo skolu direktoru skaits 200 200
07.09.00 Jaunatnes politikas valsts programma  
Organizēto semināru u.c. pasākumu skaits X 19
09.00.00 Sports  
Maksimālais iestāžu skaits, 76 76
t.sk. nacionālo sporta federāciju skaits 60 60
Maksimālais štata vienību skaits, 186 186
t.sk. štata vienības nacionālajās sporta federācijās 130 130
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā, X 688
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 329
09.01.00 Sporta pārvalde  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 19 19
09.02.00 Sportistu sagatavošanas centri  
Maksimālais iestāžu skaits 9 9
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 129
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 111
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 1970
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 130
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 20
Metodiskajos centros gadā apmācāmo sportistu skaits X 4050
09.03.00 Nacionālās sporta skolas  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 311
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 116
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 575
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 878
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 5,75
09.05.00 Nacionālās sporta federācijas  
Maksimālais iestāžu skaits, 60 60
t.sk. sporta federāciju skaits 60 60
Maksimālais štata vienību skaits, 130 130
t.sk. štata vienības sporta federācijās 130 130
Sporta pasākumu (sacensības, semināri u.c.) skaits X 500
Tālākizglītojošo semināru skaits X 10
09.06.00 Centralizētā grāmatvedība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 9 9
09.07.00 Sporta pasākumi  
Maksimālais štata vienību skaits 6 6
Sporta pasākumu (sacensības, semināri u.c.) skaits X 315
Tālākizglītojošo semināru skaits X 18
09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 210
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 84
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 216
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 2728
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 2,5
09.11.00 Latvijas jaunatnes sporta centrs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 38
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības X 18
Sporta pasākumu skaits 20 42
09.12.00 Latvijas Sporta muzejs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 14 14
Izstāžu skaits 3 6
Apmeklētāju skaits 1700 2400
09.13.00 Dotācija speciālajam budžetam - augstas klases sasniegumu sportam  
Maksimālais štata vienību skaits 8 8
Sporta veidu skaits 15 15
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi 60 60
11.00.00 Augstākās izglītības padome  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 5 5
13.00.00 Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām  
Maksimālais štata vienību skaits 1 1
13.01.00 Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde  
Noslēgto starptautisko līgumu skaits, kuru nosacījumu izpildi veic 2000.gadā 4 7
13.02.00 Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana  
Maksimālais štata vienību skaits 1 1
13.03.00 Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"  
"Leonardo da Vinci" programmas ietvaros:  
profesionālās izglītības mācību iestāžu instruktoru apmaiņa (cilvēku skaits) X 276
divgadīgo un viengadīgo pilotprojektu skaits X 6
divgadīgo un viengadīgo pētījumu skaits X 4
"Socrates" programmas ietvaros:  
skolām un augstskolām veidoto projektu skaits X 120
apmācības kursi izglītības vadītājiem (cilvēku skaits) X 9
studentu un mācību spēku apmaiņā iesaistīto iestāžu skaits X 16
"Youth for Europe" programmas ietvaros realizēto projektu skaits X 20
14.00.00 Izglītības sistēmas informatizācija  
Realizējamo projektu skaits 1 1
17.00.00 Bērna tiesību aizsardzības valsts programma  
Vadīto projektu skaits 6 10
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 5 10
18.00.00 Vispārējās izglītības saturs  
18.01.00 Izglītības satura reforma  
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 10 47
18.02.00 Izglītības kvalitātes kontrole  
Izstrādāto diagnosticējošo darbu skaits 7 7
Izstrādāto valsts pārbaudes darbu skaits 20 20
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 2 4
18.03.00 Mācību literatūras izdošana  
Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits 10 22
Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas  
04.00.00 Studējošo un studiju kreditēšana  
04.01.00 Studējošo kreditēšana  
Studentu - kredīta saņēmēju - skaits 7100 7874
04.02.00 Studiju kreditēšana  
Studentu - kredīta saņēmēju - skaits 6100 11200
04.03.00 Studējošo un studiju kreditēšanas administrēšana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 6 6
16 Zemkopības ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 177 123
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 11074 10918
Vidējais pedagoģisko darbinieku štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 1914 2306
01.00.00 Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai  
Saražotās augsta ataudzējuma sēklas, arī otrā gada pavairojumā (t) X 500
Lauksaimniecības augu genofonda uzturēšana (gab.) X 12500
Sertificētas šķirnes sēklas realizācija (t) X 20000
Augstas kvalitātes linšķiedras ražošana (tilināti stiebriņi, t) X 4500
Alus miežu realizācija pārstrādei (t) X 31000
Kartupeļu realizācija pārstrādei (t), X 20000
t.sk. cietei X 15000
Kompensācijas maksājumi par platībām (tūkst. ha) X 300
Govju skaits pārraudzībā 77500 77500
Šķirnes cūku realizācija (skaits) X 5000
Aitu skaits pārraudzībā 650 650
Vaislas ērzeļu skaits pārraudzībā X 70
Šķirnes materiāla iegāde:  
govkopībā (skaits) X 60
cūkkopībā (skaits) X 270
putnkopībā (skaits) X 300000
vaislas buļļu bioprodukts (devas) X 10000
02.00.00 Lauksaimniecība  
Maksimālais iestāžu skaits 67 21
Maksimālais štata vienību skaits 1402 1244
02.01.00 Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 544 413
Valsts ūdensnoteku kopšana (km) 2400 5500
Valsts ūdensnoteku remonts (km) X 120
Nosusināšanas režīma nodrošinājums ar sūkņu stacijām polderētajās zemēs (sūkņu staciju skaits/tūkst. ha) 45/35,8 45/35,9
Meliorācijas sistēmu nodošana zemes īpašniekiem un meliorācijas pasu sagatavošana (pasu skaits/tūkst. ha) 7500/60 15000/120
Veikto novērojumu un materiālu apstrādes skaits meliorācijas sistēmu hidrometriskajos posteņos 83 83
Augsnes agroķīmiskā stāvokļa izpēte un ieteikumu skaits augsnes uzlabošanai un mēslošanas līdzekļu racionālai izmantošanai (ha) 11000 20000
02.03.00 Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti  
Maksimālais iestāžu skaits 64 18
Maksimālais štata vienību skaits 846 800
Tirdzniecības vietās pārbaudei ņemto sēklas kontrolparaugu skaits 840 1200
Realizācijai sagatavotās sēklas pārbaudīto paraugu skaits 1900 3870
Izmēģinājuma augu šķirņu skaits X 1182
Entomofitopatoloģisko izmēģinājumu skaits X 80
Testēto lauksaimniecības mašīnu skaits 10 30
Ķīmiski tehnoloģiskās analīzes laboratorijās veikto analīžu skaits 1500 4000
Fitosanitārā ziņojuma sagatavošana:  
augu slimību veidu skaits X 30
augu kaitēkļu veidu skaits X 30
Licencētu augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietu kontrole (tirdzniecības vietu skaits) 80 130
Izsniegto apliecību skaits par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus 1000 1500
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produkcijas ražotāju pārbaude (pārbaužu skaits) 100 500
Augu un augu produkcijas pārbaude fitosanitāro sertifikātu izsniegšanai (sertifikātu skaits) 35000 65000
Pārtikas produkcijas kvalitātes analīzei ņemto paraugu skaits 2250 4500
Pārtikas produkcijas kvalitātes kontroles un sertificēšanas pasākumu skaits 125 250
Labības inspicēšanas un kvalitātes sertifikātu izsniegšana ārējai tirdzniecībai un tranzīta pārvadājumiem (t) 80000 160000
Valsts labības rezerves kvalitātes kontrole (t) 20000 40000
Izsniegto sertifikātu skaits 87 100
02.04.00 Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 12 12
Sagatavoto labības patēriņa bilanču skaits 6 12
02.06.00 Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes  
Pasākumu skaits X 3
02.07.00 Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā  
Maksimālais štata vienību skaits X 19
02.08.00 Daļēja kompensācija bijušajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi  
Izpērkamā platība (ha) X 7
03.00.00 Sanitārā robežinspekcija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 255 255
Pārbaudīto kravu skaits 200000 400000
04.00.00 Veterinārmedicīna  
Maksimālais iestāžu skaits 29 29
Maksimālais štata vienību skaits 743 743
04.01.00 Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana  
Maksimālais iestāžu skaits 29 29
Maksimālais štata vienību skaits 743 743
Veterinārajai kontrolei pakļauto uzraudzības objektu skaits 3402 4780
Diagnostiskā darba laboratoriju skaits 15 15
Laboratoriju diagnostisko izmeklējumu skaits 492430 754320
04.04.00 Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma  
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmeklējumu skaits 20672 41344
05.00.00 Zivsaimniecība un zvejniecība  
Maksimālais iestāžu skaits 9 9
Maksimālais štata vienību skaits 175 175
05.01.00 Zivju resursu atražošana  
Maksimālais iestāžu skaits 8 8
Maksimālais štata vienību skaits 161 161
Izaudzēti un izlaisti zivju mazuļi:  
lašu un taimiņu smolti, viengadnieki un mazuļi (milj. gab.) X 1
nēģu, līdaku u.c. vietējo zivju kāpuri (milj. gab.) X 7
zandartu, vimbu un plaužu mazuļi (milj. gab.) X 3,6
05.02.00 Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 14 14
Hidrobioloģiskie un ihtioloģiskie pētījumi ūdenstilpēs (ūdenstilpju skaits) 10 20
Ūdenstilpju skaits, kurām noteikti zvejas limiti X 800
Ezeru un ūdenskrātuvju skaits, par kuriem apkopoti dati Latvijas ūdenstilpju zivsaimniecisko resursu kadastra izveidei X 320
Valsts publiskajām ūdenstilpēm izstrādāto zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu skaits 5 15
06.00.00 Nozares vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits, 201 203
t.sk. atašeji un pārstāvji lauksaimniecības jautājumos 4 4
06.01.00 Centrālais aparāts  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, 180 180
t.sk. atašeji un pārstāvji lauksaimniecības jautājumos 4 4
06.02.00 Valsts zivsaimniecības pārvalde  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 21 23
07.00.00 Izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 32 31
Uzņēmējsabiedrības, kas saņem dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem izglītības programmu realizēšanai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 7 8
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 6107 6107
t.sk. pedagoģiskās likmes 542 skat. rādītāju zemāk
Vidējais pedagoģisko darbinieku štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 1914 2306
Vidējais nosacītais audzēkņu un kursu klausītāju skaits gadā, X 16176
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 15091
07.01.00 Vispārējā un profesionālā izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 31 30
Uzņēmējsabiedrības, kas saņem dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem izglītības programmu realizēšanai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 7 8
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits 4523 4523
Vidējais pedagoģisko darbinieku štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 1914 1914
Vidējais nosacītais audzēkņu un kursu klausītāju skaits gadā, X 12398
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 12169
Uzņemto audzēkņu skaits, X 6697
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 4890
Mācību iestāžu absolventu skaits, X 4817
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 3152
Vidējais nosacītais audzēkņu skaits uz vienu no dotācijas finansēto pedagoģisko štata vienību un pedagoģisko likmi X 6,4
07.02.00 Augstākā izglītība  
  Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 1584 1584
t.sk. pedagoģiskās likmes 506 skat. rādītāju zemāk
Vidējais pedagoģisko darbinieku štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 392
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā, X 3778
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 2922
Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits, X 2442
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 800
Mācību iestāžu absolventu skaits X 837
Dotācijas iedzīvotājiem (studentiem, maģistrantiem, doktorantiem un kursantiem bezdarbniekiem) (Ls) X 530880
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls) X 1133
Vidējais nosacītais audzēkņu skaits uz vienu no dotācijas finansēto pedagoģisko štata vienību un pedagoģisko likmi X 7,4
Studentu prakses dienu skaits VMPS "Vecauce" X 5000
07.03.00 Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana  
Dažādos izglītības pasākumos piedalījušos lauku uzņēmēju skaits 7500 15000
Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu klausītāju stundu skaits 55500 111500
Izglītības programmu izstrāde X 3
Aktualizēto izglītības programmu skaits X 5
Interešu grupu skaits 30 60
Sniegto bezmaksas konsultāciju skaits 8000 18000
Mācību literatūras sagatavošana (autorloksnes) 2 10
Zemniekiem paredzēto informatīvo materiālu sagatavošana (autorloksnes) 3 10
Mācību literatūras izdošana (iespiedloksnes) X 25
08.00.00 Kultūra  
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Maksimālais štata vienību skaits 41 41
Muzeju apmeklētāju skaits 3500 6000
Izstāžu skaits 4 8
14.00.00 Valsts meža dienests  
Maksimālais iestāžu skaits 27 27
Maksimālais štata vienību skaits 2150 2150
Saimnieciskās darbības pieteikumu pārbaužu skaits 50000 100000
Meža īpašniekiem organizēto semināru skaits 25 50
Ugunsnovērošanas torņu celtniecība (skaits) 10 18
Apmācīto speciālistu skaits X 30
Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas  
01.00.00 Zivju fonds  
Valsts finansēto zivju audzētavu attīstības projektu skaits 3 3
Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības programmu skaits 3 3
Reģionālās zivsaimniecības attīstības projektu skaits 5 10
Starpvalstu sadarbības programmu un projektu skaits zivsaimniecības jomā 2 13
Zivju resursu aizsardzības projektu skaits 3 3
Iespiesto makšķerēšanas karšu skaits 95000 100000
17 Satiksmes ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 4 4
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 211 211
02.00.00 Sakari  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 6 6
02.01.00 Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 6 6
Noteikto telekomunikāciju pamatpakalpojumu tarifu un likmju pamatotības izvērtēšana (reizes) 12 22
Sabiedrības informēšana par izvērtēšanas rezultātiem (reizes) 16 32
03.00.00 Nozares vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, 178 178
t.sk. atašeji satiksmes jautājumos 2 2
11.00.00 Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 15 15
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās (pārbaužu skaits) 24 48
Atsevišķu kategoriju dzelzceļa speciālistu atestācija atbilstoši kvalifikācijas prasībām 6 20
12.00.00 Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 12 12
Izsniegtais pārvadātāju licenču skaits 1 2
Kontrolējamais valsts pasūtījumu līgumu skaits 2 2
Izsniegtās dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības 130 250
Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas  
02.00.00 Valsts autoceļu fonds  
02.01.00 Autoceļi  
Ceļu tīkla uzturēšana ziemā:  
sniega tīrīšana (km) 15000 15000
kaisīšana (km) 3000 3000
Ceļu tīkla uzturēšana vasarā:  
melno segumu bedrīšu remonts (m2) 150000 250000
grants ceļu planēšana (km) 12000 12000
melno segumu atjaunošana (km) X 250
03.00.00 Latvijas ostu attīstības fonds  
Ostu attīstības projektu skaits 4 8
04.00.00 Lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstībai  
04.01.00 Investīciju projekta "Lidostas "Rīga" pasažieru termināla paplašināšana" īstenošana  
Pasažieru termināla atlidošanas centra būvniecības I etaps (apjoms % no kopējām projekta izmaksām) 76 X
Pasažieru termināla izlidošanas sektora būvniecība (apjoms % no kopējām projekta izmaksām) 96 X
Ārējo inženiertīklu pārbūve (apjoms % no kopējām projekta izmaksām) 39 40
Pasažieru termināla paplašināšana (II kārtas apjoms % no projekta kopējām izmaksām) 15 35
18 Labklājības ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 49 49
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 9796,75 9794,75
t.sk. pedagoģiskās likmes 671,5 671,5
01.00.00 Nozares vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 196 194
01.01.00 Labklājības lietu pārvalde  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, 196 194
t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā 1 1
02.00.00 Izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 9 9
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 1816 1816
t.sk. pedagoģiskās likmes 671,5 671,5
02.01.00 Profesionālā izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 6 6
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 654 654
t.sk. pedagoģiskās likmes 315,5 315,5
Vidējais nosacītais audzēkņu skaits gadā X 1800
Uzņemto audzēkņu skaits X 950
Absolventu skaits X 611
Stipendiju fonds (Ls) 93097 176647
Transporta izdevumu kompensācija (Ls) 29729 59716
Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 934
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 5,7
02.03.00 Augstākā izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 1104 1104
t.sk. pedagoģiskās likmes 356 356
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā, X 2092
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 1382
Uzņemto studentu, maģistrantu, rezidentu, doktorantu skaits, X 723
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 433
Mācību iestāžu absolventu skaits 213 372
Stipendiju fonds (Ls) 112524 225048
Transporta izdevumu kompensācija (Ls) 48839 97678
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls) X 1616
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls) X 2152
Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 5,9
02.04.00 Papildizglītība  
  Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits 58 58
Apmācību cilvēkmēnešu skaits 638 1248
03.00.00 Veselības aprūpe  
Maksimālais štata vienību skaits 708,25 708,25
03.10.00 Katastrofu medicīnas programma  
Maksimālais štata vienību skaits 708,25 708,25
Izbraukumu skaits uz ārstniecības iestādēm 1727 4500
Sagatavotas asinis ar konservantu (l) 10520 20388
03.27.00 Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)  
Plānoto gultasdienu skaits 4600 14000
Gultasdienas izmaksa (Ls) 39,59 39,59
04.00.00 Sociālā apdrošināšana  
04.01.00 Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai  
Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai:  
par personām, kuras atrodas obligātajā militārajā dienestā (skaits vidēji mēnesī) 1071 *
par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī) 23000 26000
par personām, kuru laulātais pilda diplomātisko dienestu ārvalstīs (skaits vidēji mēnesī) 107 107
Valsts iemaksas bezdarba apdrošināšanai:  
par personām, kuras atrodas obligātajā militārajā dienestā (skaits vidēji mēnesī) 1071 *
par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī) 23000 26000
Pamatbudžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 538 538
piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 14,75 14,75
Deputātu speciālās pensijas:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 47 49
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 297,6 298,1
*finansējums par valsts iemaksām bezdarba un pensiju apdrošināšanai par personām, kuras atrodas obligātajā militārajā dienestā, ir nodots Aizsardzības ministrijas pārziņā  
05.00.00 Sociālā palīdzība  
Maksimālais iestāžu skaits 36 36
Maksimālais štata vienību skaits 4507 4507
Maksimālais vietu skaits sociālās aprūpes iestādēs 5671 5671
05.01.00 Sociālā un profesionālā rehabilitācija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 90 90
Maksimālais vietu skaits profesionālās rehabilitācijas iestādēs 96 96
Maksimālais vietu skaits dienas aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem X 228
Maksimālais audzēkņu skaits invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centros 286 288
Uzņemto audzēkņu skaits invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centros 18 119
Absolventu skaits invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centros 67 135
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 2016
Sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās rehabilitācijas institūcijās X 8530
Saņemto personisko pārvietošanās palīgierīču skaits X 3500
Saņemto protēžu skaits X 2300
Saņemto ortožu skaits X 10900
Saņemto ortopēdisko apavu pāru skaits X 8300
Saņemto personiskās aprūpes palīgierīču skaits X 900
Saņemto komunikācijas palīgierīču skaits X 6100
05.02.00 Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā  
Atlīdzība aizbildnim par pienākumu pildīšanu:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 5350 5775
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 38 38
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 5650 5892
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 27,5 27,5
Atlīdzība audžuģimenei:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 20 1
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 38 38
Transporta izdevumu kompensācija invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 8000 8128
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 28 28
Komunālo maksājumu kompensācija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 2800 **
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 11 **
Transporta izdevumu kompensācija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 3025 **
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 1,46 **
** pabalstu veidi apvienoti un izveidots jauns pabalsts saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 21.decembra noteikumiem Nr.413  
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieka un mirušā dalībnieka ģimenei:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 2670
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 12,5
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10-25 % apmērā un tās cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu saņēmēju skaits vidēji mēnesī 200
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 30
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 11200 11760
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 32,76 33,79
Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem, t.sk.:  
bērna piedzimšanas pabalsts:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 1600 1720
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 183,75 182,55
bērna kopšanas pabalsts:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 45000 45650
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 19 20,27
ģimenes valsts pabalsts:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 498500 489800
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 5,06 5,1
piemaksas par bērnu invalīdu:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 8000 8400
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 35 35,3
Apbedīšanas pabalsts:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 40 36
vidējais pabalsta apmērs (Ls) 65 63,19
05.03.00 Aprūpe iestādēs  
Maksimālais iestāžu skaits 33 33
Maksimālais štata vienību skaits 4170 4170
Maksimālais vietu skaits institūcijās 5575 5575
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu vietu gadā (Ls) X 1890
05.04.00 Sociālās palīdzības administrēšana  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 247 247
Minimālais komisionēto personu skaits 24000 50000
06.00.00 Kultūra  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 189 189
06.01.00 Bibliotēka  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 65 65
Lasītāju skaits 7910 7910
Apmeklējumu skaits 30700 59000
Izsniegto grāmatu un izdruku skaits 104000 193500
06.02.00 Muzejs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 124 124
Apmeklējumu skaits 19250 38500
Izstāžu skaits 11 21
07.00.00 Darba tirgus administrēšana  
Maksimālais štata vienību skaits 181 181
07.01.00 Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana  
Apkalpoto darba meklētāju skaits vidēji mēnesī 105000 105000
Darba meklētāju klubu pasākumos iesaistīto bezdarbnieku skaits 4500 16800
Reģistrēto darba meklētāju skaits 60000 120000
Piešķirts bezdarbnieka statuss 58000 109000
Noņemts bezdarbnieka statuss 47500 119000
Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana:  
uz apmācībām un pārkvalificēšanu nosūtīto bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī 1083 891
apmācības un pārkvalificēšanas kursus beigušo skaits 6000 8850
07.02.00 Darba aizsardzības un darba likumdošanas piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība  
Maksimālais štata vienību skaits 181 181
Pārbaudīto iestāžu un uzņēmumu skaits 4800 9600
07.03.00 Pagaidu sabiedriskie darbi
Nodarbināto bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī, 4740 2490
t.sk. pirmspensijas vecuma bezdarbnieki 400 460
09.00.00 Valsts uzraudzības organizācija un kontrole  
  Maksimālais štata vienību skaits 280,5 280,5
10.00.00 Sabiedrības veselības veicināšana  
Maksimālais štata vienību skaits 1919 1919
10.02.00 AIDS izplatības ierobežošana  
Maksimālais štata vienību skaits 18 18
Organizēto semināru skaits 1 3
Nolasīto lekciju skaits 22 25
Izdoto informatīvo materiālu nosaukumu skaits 2 4
10.03.00 Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība  
Maksimālais štata vienību skaits 1700 1700
Nozares attīstībai izstrādāto programmu un stratēģisko projektu skaits 1 2
Izstrādāto normatīvo dokumentu projektu skaits 5 10
Izsniegto vai pagarināto licenču skaits 100 200
Apsekoto epidēmisko perēkļu skaits 15000 36690
Epidēmiskos perēkļos veikto dezinfekcijas pasākumu skaits 5000 9774
Laboratorisko izmeklējumu skaits 400000 798218
10.04.00 Valsts sanitārā uzraudzība  
Maksimālais štata vienību skaits 180 180
Higiēniskās un epidemioloģiskās drošības kontrole un uzraudzība objektos (objektu skaits) 15000 30000
10.16.00 Veselības veicināšana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Organizēto semināru skaits 4 8
Izdoto informatīvo materiālu nosaukumu skaits 7 14
Radio raidījumu skaits 24 48
TV raidījumu skaits 6 12
Mācību filmu skaits 1 1
10.20.00 Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana  
Maksimālais štata vienību skaits 21 21
Izstrādāto normatīvo dokumentu projektu skaits X 6
Darbs starptautiskajos projektos 3 3
Izstrādāto mācību programmu par veselīgu un racionālu uzturu skaits X 1
Pārtikas uzņēmumu reģistra veidošana un uzturēšana 1 1
Dokumenta sagatavošana par ieteicamām enerģijas normām iedzīvotāju grupām X 1
Organizēto mācību semināru skaits X 3
Starptautiska līmeņa pārtikas konkursu organizēšana X 1
Dokumenta sagatavošana, kurā izstrādātas rekomendācijas iedzīvotājiem saskaņā ar informāciju par joda deficīta līmeni Latvijā X 1
Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas  
Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 803764 ***
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 5982912 ***
Kopējās plānotās veselības aprūpes pakalpojumu, centralizēto pasākumu un administrēšanas izdevumu izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 51,75
Slimokasu dalībnieku skaits 2399072
01.00.00 Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa  
Plānotie bezmaksas medikamenti uz vienu iedzīvotāju (Ls) 2,75 ***
Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls) 39,54 ***
Plānotās stacionāra izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls) 25,5 ***
Viena stacionārā ārstētā slimnieka izmaksa vidēji gadā (Ls) 78,5 ***
Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 798636 ***
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 5619441 ***
Viena ambulatorā apmeklējuma vidējā izmaksa (Ls) 5,2 ***
Kopējās plānotās veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 43,16
01.01.00 Medikamentu apmaksa  
Plānotie bezmaksas medikamenti uz vienu iedzīvotāju (Ls) 2,75 ***
Plānotie medikamenti ar diferencētu apmaksu uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 3,01
01.02.00 Pakalpojumu apmaksa  
Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls) 39,54 ***
Plānotās stacionāra izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls) 25,5 ***
Viena stacionārā ārstētā slimnieka izmaksa vidēji gadā (Ls) 78,5 ***
Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 798636 ***
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 5619441 ***
Viena ambulatorā apmeklējuma izmaksa (Ls) 5,2 ***
Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 40,13
Neatliekamās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 2,61
Ambulatorās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 12,04
Stacionārās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 25,5
02.00.00 Centralizētie pasākumi  
  Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 5128 ***
Viena stacionārā ārstētā slimnieka izmaksa vidēji gadā (Ls) 439,85 ***
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 363471 ***
Viena ambulatorā apmeklējuma izmaksa (Ls) 3,05 ***
Kopējais plānotais centralizēto pasākumu apjoms uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 7,54
02.01.00 Medikamentu iegāde  
Medikamentu centralizēta iegāde (Ls) 5000000 ***
Centralizēti iepirkto ārstniecības līdzekļu izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 3,93
02.02.00 Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksa  
Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 5128 ***
Viena stacionārā ārstētā slimnieka izmaksa vidēji gadā (Ls) 439,85 ***
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 363471 ***
Viena ambulatorā apmeklējuma izmaksa (Ls) 3,05 ***
Specializētas un augsti kvalificētas medicīniskās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 3,94
*** valsts speciālā veselības aprūpes budžeta programmu (apakšprogrammu) izmaksas tiks aprēķinātas un plānotas uz vienu slimokases dalībnieku, nevis uz vienu iedzīvotāju kā līdz šim  
04.00.00 Sociālā apdrošināšana  
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets  
Vecuma pensijas:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 496800 520500
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 60 59,55
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 29690 29690
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 47,13 48,61
Izdienas pensijas:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 9528 9600
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 85,78 85,76
Apbedīšanas pabalsti:  
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 2300 2300
vidējais pabalsta apmērs (Ls) 119,13 120
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets  
Bezdarbnieku pabalsti:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 48303 40000
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (Ls) 42,88 48
Bezdarbnieku stipendijas:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 4333 3000
stipendijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 25 25
Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana:  
uz apmācībām un pārkvalifikāciju nosūtīto bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī 1083 891
apmācības un pārkvalifikācijas kursus beigušo skaits 6000 8850
Darba meklētāju klubu organizētajos pasākumos iesaistīto bezdarbnieku skaits 4500 16800
Profesionālās karjeras izvēles centrā apkalpoto cilvēku skaits 5200 11000
04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets  
Slimības pabalsti:  
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī (Ls) 5667 5667
pabalsta apmērs vidēji dienā (Ls) 3,82 3,82
Atlīdzība par darbaspēju zaudējumu:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 535 640
atlīdzības apmērs vidēji uz vienu saņēmēju mēnesī (Ls) 61,93 52,3
Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 20 20
atlīdzības apmērs vidēji uz vienu saņēmēju mēnesī (Ls) 99,61 100,34
Apbedīšanas pabalsti:  
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 2 2
vidējais pabalsta apmērs (Ls) 150 150
04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets  
Invaliditātes pensijas:  
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 85831 87850
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 58,15 56,28
Maternitātes pabalsti:  
pabalsta apmērs vidēji dienā (Ls) 4,77 3,97
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 105000 105000
Slimības pabalsti:  
pabalsta apmērs vidēji dienā (Ls) 3,82 3,82
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 219150 203000
Apbedīšanas pabalsti:  
vidējais pabalsta apmērs (Ls) 277,81 277,81
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 150 150
05.00.00 Administrēšanas izdevumi  
Administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku (Ls) 0,75 ***
Reģistrā iekļauto pacientu skaits 231398 ***
Kopējie administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 1,05
05.01.00 Administrēšanas izdevumi slimokasēs  
Slimokasu skaits 6
Maksimālais štata vienību skaits 419 ***
Administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku (Ls) 0,75 ***
Administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 0,77
05.02.00 Uzraudzības kontroles un veselības informācijas izdevumi  
Maksimālais štata vienību skaits 97 97
Izdevumi uzraudzības, kontroles un veselības informācijas administrēšanai uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 0,1
05.03.00 Reģistru uzturēšanas izdevumi  
Maksimālais štata vienību skaits 94 ***
Reģistrā iekļauto pacientu skaits 231398 ***
Reģistru skaits 15
Reģistru administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 0,18
07.00.00 Maksas pakalpojumi  
Maksimālais štata vienību skaits 428,25 433
09.00.00 Rezidentu apmācība  
Rezidentu skaits 265 375
19 Tieslietu ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 87 88
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 5834 5845
t.sk. pedagoģiskās likmes 14 14
01.00.00 Centrālais aparāts  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 115 113
Dalība Eiropas Padomes organizētajās apspriedēs (skaits) 2 5
Semināri par Eiropas Kopienas tiesību mantojumu - acquis (skaits) 2 4
Starptautisko privāttiesisko dokumentu ratifikācijas priekšdarbi (dokumentu skaits) 7 15
Uz pilsoņu iesniegumiem un sūdzībām sniegto atbilžu skaits 1200 3100
Komplekso pārbaužu skaits tiesās 1 3
Starptautiski tiesiskās palīdzības sniegšana (gadījumu skaits) 650 1300
Iesniegšanai un ratifikācijai sagatavoto konvenciju skaits 3 11
Likumu grozījumu sagatavošana un jaunu likumu, koncepciju izstrādāšana 7 23
Konsultāciju skaits juridiskos un tiesu darbu organizatoriskos jautājumos 510 1040
Par tiesību aktu projektiem sniegto atzinumu skaits 650 1500
02.00.00 Uzņēmumu reģistra attīstība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 103 103
Likvidēto uzņēmumu skaits 2000 5000
Reģistrēto uzņēmumu skaits 4000 9500
Reģistrēto masu informācijas līdzekļu skaits 45 120
Reģistrēto ārvalstu pārstāvniecību skaits 25 50
Reģistrēto sabiedrisko organizāciju skaits 250 500
Izsniegtās informācijas vienību skaits 840000 1600000
03.00.00 Valsts dzimtsaraksti  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 22 22
Civilstāvokļa aktu reģistru apstrāde (skaits) 38000 76000
Labojumu un papildinājumu skaits reģistros 7000 15000
Par uzvārda un/vai vārda maiņu izskatīto lietu skaits 300 700
Izskatīto tautības ieraksta maiņas lietu skaits 200 400
Paziņojumu noformēšanas par represēto personu miršanas reģistrēšanu skaits 100 250
Civilstāvokļa reģistru labošanas un atjaunošanas lietu izskatīšanas konsultāciju skaits 40 90
Lietu skaits bērnu adopcijai uz ārvalstīm 100 200
04.00.00 Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 3 3
Saskaņā ar likumu "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" izsniegto informācijas vienību skaits 500 1000
Saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" grozījumiem (11.03.1999.) izsniegto informācijas vienību skaits 2500 3500
Saskaņā ar likumu "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" izsniegto informācijas vienību skaits 1500 3000
05.00.00 Naturalizācija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 176 184
Plānotais pilsonības pretendentu iesniegumu skaits 8000 15500
Piešķirto pilsonību skaits 7000 14500
Latviešu valodas prasmes pārbaudes pretendentu grupu skaits 450 880
Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes pretendentu grupu skaits 460 900
06.00.00 Valsts arhīvu sistēma  
Maksimālais iestāžu skaits 19 19
Maksimālais štata vienību skaits 790 790
Visu arhīvu fondu fiziski glabājamo vienību skaits (milj.) 13,7 13,9
Juridisko un fizisko personu izpildīto pieprasījumu skaits 15000 30000
Vienas glabājamās vienības uzturēšanas izdevumi (Ls) 0,19 0,19
Drošības un izmantošanas fonda veidošana (kadru skaits) 125000 250000
Glabājamo vienību skaits uz vienu strādājošo 17341 17594
08.00.00 Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 25 25
Atestēto cilvēku skaits 20000 35000
Izstrādāto tiesību aktu un koncepciju skaits 1 2
Pārbaudāmo uzņēmumu skaits 1450 2600
Sniegto konsultāciju skaits 6000 10500
Izskatīto sūdzību skaits 400 810
Sagatavoto TV un radio raidījumu skaits 3 6
Profesionālās sagatavotības semināru skaits 2 5
Sagatavoto un izdoto normatīvo un informatīvi metodisko materiālu nosaukumu skaits 1 2
09.00.00 Apgabaltiesas  
Maksimālais iestāžu skaits 5 5
Maksimālais štata vienību skaits, 560 560
t.sk. tiesnešu štata vienības 172 172
Izskatīto lietu skaits 4200 8300
Neizskatīto lietu skaits 4300 4200
Vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls) 255 255
Zemesgrāmatu nodaļās iesniegto nostiprinājuma līgumu skaits 65000 130000
10.00.00 Rajonu (pilsētu) tiesas  
Maksimālais iestāžu skaits 34 34
Maksimālais štata vienību skaits, 1290 1290
t.sk. tiesnešu štata vienības 229 229
Izskatīto lietu skaits 45000 92000
Neizskatīto lietu skaits 14000 27000
Vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls) 44 44
11.00.00 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 58 58
Dalība tiesu sēdēs 50 100
Apmācāmo ekspertu skaits 3 3
Zinātniski pētniecisko tēmu skaits 4 4
Sagatavoto metodisko materiālu skaits 1 1
12.00.00 Patentu tehniskā bibliotēka  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 88 88
Reģistrēto lasītāju skaits 7100 7300
Apmeklējumu skaits 30000 50000
Iepirktā literatūra (milj. eks.) 0,8 1,3
Saglabājamais literatūras fonds (milj. eks.) 20,7 21,5
13.00.00 Nacionālās kultūras biedrības  
Līdzdalība nacionālo minoritāšu pasākumos (finansiāli atbalstīto pasākumu skaits) 65 135
Konsultāciju skaits nacionālo minoritāšu jautājumos 425 800
Nacionālo kultūras biedrību iesniegto projektu analīze un izvērtēšana (projektu skaits) 100 200
Vispārējās minoritāšu aizsardzības konvencijas ratifikācijas priekšdarbi (dokumentu skaits) 1 1
Mērķprogramma "Lībieši Latvijā" 1 1
15.00.00 Bēgļu lietu apelācijas padome  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 10 10
Dalība Eiropas Savienības u.c. starptautiskajās organizācijās un forumos 3 6
Izskatīto patvēruma meklētāju apelāciju un sūdzību par bēgļa statusa piešķiršanu skaits 50 100
Patvēruma meklētāju skaits Latvijā 50 100
Pārbaudīto Bēgļu lietu centra lēmumu skaits par bēgļa statusa piešķiršanas saīsinātā kārtībā pamatotību 25 45
16.00.00 Patentu valde  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 40 40
Preču zīmju pieteikumu skaits 1500 3000
Izgudrojuma patenta pieteikumu skaits 175 350
Dizainparaugu pieteikumu skaits 40 80
18.00.00 Zaudējumu atlīdzībai nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšanai  
Maksimālais štata vienību skaits 4 4
Iesniegto pieteikumu skaits 50 100
Apmierināto pieteikumu skaits 20 45
Daļēji apmierināto pieteikumu skaits 20 25
Noraidīto pieteikumu skaits 10 20
24.00.00 Ieslodzījuma vietas  
Maksimālais iestāžu skaits 17 17
Maksimālais štata vienību skaits, 2532 2529
t.sk. pedagoģiskās likmes 14 14
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2316 2313
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 216 216
Vietu limits cietumā 11260 11260
Izmaksas (bez investīcijām un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem) uz vienu ieslodzīto dienā (Ls) 3,52 3,52
25.00.00 Kriminoloģiskie pētījumi  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 15 15
Pētījumu izstrādes jomas:  
korupcijas apkarošana 1 1
bērnu tiesību aizsardzība 1 1
tiesu varas nostiprināšana X 1
iedzīvotāju tiesiskā apziņa X 1
26.00.00 Korupcijas novēršanas padomes sekretariāts  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 3 3
28.00.00 Reliģiskās lietas  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 8 8
Reliģisko organizāciju pārreģistrēšana (skaits) 33 52
Jaunizveidojušos reliģisko organizāciju un iestāžu reģistrēšana (skaits) 25 50
Piedalīšanās Jauno reliģisko kustību pētīšanas konsultatīvās padomes apspriedēs (apspriežu skaits) 6 12
21 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 23 22
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 1639 1810
01.00.00 Nozaru vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, 132 136
t.sk. atašejs vides un reģionālās attīstības jautājumos pārstāvniecībā  
Eiropas Savienībā 1 1
02.00.00 Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana  
Maksimālais iestāžu skaits 16 16
Maksimālais štata vienību skaits 927 927
02.01.00 Vides politikas līdzekļu pilnveidošana  
Sagatavoto likumdošanas aktu skaits 3 10
Metodisko materiālu, informatīvo un izglītojošo semināru skaits X 11
02.02.00 Vides valsts inspekcija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 73 73
Inspekcijas reidu skaits 41 82
02.03.00 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 13 13
02.04.00 Vides politikas realizācija reģionos  
Maksimālais iestāžu skaits 9 9
Maksimālais štata vienību skaits 555 555
Izsniegto atļauju skaits 75 150
Sagatavoto projektu skaits 50 100
Reģionālo vides pārvalžu inspektoru veikto reidu skaits 5422 11045
Jūras vides pārvaldes inspektoru veikto reidu skaits 1000 2000
02.05.00 Dabas aizsardzība  
Maksimālais iestāžu skaits 4 4
Maksimālais štata vienību skaits 118 118
Sagatavoto likumdošanas aktu skaits X 8
Vides inspektoru reidu skaits 140 460
02.06.00 Ķīmisko vielu uzraudzība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 X
Maksimālais štata vienību skaits 4 X
02.07.00 Gaujas nacionālais parks  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 168 168
Apsaimniekojamā platība (tūkst. ha) 92 92
03.00.00 Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums  
Maksimālais iestāžu skaits 2 1
Maksimālais štata vienību skaits 98 102
Valsts mēroga informatīva materiāla sagatavošana X 1
Organizēto starptautisko konferenču skaits 1 2
04.00.00 Reģionālās attīstības plānošana  
Demonstrējamo projektu un izstrādājamo reģionu attīstības plānu skaits 1 4
Sagatavoto metodisko materiālu un tiesību aktu skaits 3 10
Organizēto apmācību un informatīvo semināru skaits 4 13
Pašvaldību plānu daļu darbiniekiem paredzēto informatīvo ziņojumu skaits 3 6
Izstrādāto Nacionālā plānojuma sadaļu skaits 1 2
05.00.00 Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 460 460
Sastādīto prognožu skaits 54000 108000
06.00.00 Tūrisma attīstība  
06.01.00 Tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde  
Sagatavoto programmu - stratēģiju - skaits X 1
06.02.00 Dotācija Latvijas Tūrisma attīstības aģentūrai  
Piedalīšanās starptautiskajās tūrisma izstādēs (izstāžu skaits) 10 13
Izdoto tūrisma reklāmas materiālu skaits X 3
07.00.00 Zemes dzīļu racionāla izmantošana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 109 109
Izdoto ģeoloģisko karšu skaits X 1
Ģeoloģiskas informācijas publikāciju skaits 1 2
08.00.00 Būvniecība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 33 32
08.01.00 Būvniecības stratēģijas realizācija  
Izstrādāto programmu un koncepciju skaits X 2
Sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits 4 12
Izstrādāto metodiku un rekomendāciju skaits 1 3
08.02.00 Valsts būvinspekcija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 33 32
Apsekoto būvju skaits 500 1100
Par būvobjektiem sagatavoto atzinumu skaits 300 500
Sagatavoto atsauksmju un izskatīto sūdzību skaits 25 50
Par pilsētbūvniecības dokumentiem sagatavoto atzinumu skaits 5 10
09.00.00 Dotācijas  
09.01.00 Lībiešu krasts  
Bērnu un jauniešu vasaras nometnes "Mazā zvaigzne" organizēšana X 1
Sagatavoto tematisko publikāciju nosaukumu skaits 1 2
12.00.00 Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 44 44
12.01.00 Valsts uzņēmums "Radons"  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 44 44
Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana (kiriji) 3000 6000
Spectērpu dezaktivācija (kg) 1500 3000
12.02.00 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumi  
Bīstamo atkritumu novietņu apsaimniekošanas un drošības nodrošināšana (novietņu skaits) 2 2
Izstrādāto koncepciju un projektu skaits 3 6
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija  
14.01.00 Starptautisko investīciju, PHARE un ISPA fondu programmēšana  
Izdoto investīciju ziņojumu skaits latviešu un angļu valodā X 1
Sagatavoto projektu aprakstu skaits iesniegšanai bilaterālajiem donoriem X 6
finansu institūcijāmSagatavoto projektu aprakstu skaits iesniegšanai starptautiskajām X 6
Sagatavoto projektu aprakstu skaits iesniegšanai PHARE programmai X 2
Par nodokļu atvieglojumiem vides projektos sagatavoto un izdoto pārskatu skaits X 1
Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas  
02.00.00 Vides aizsardzības fonds  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 90 90
02.01.00 Fonda darbības nodrošinājums  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 13 13
02.02.00 Vides aizsardzības projekti  
Valsts subsīdiju programmas ietvaros noslēgto līgumu skaits par videi kaitīgu preču un produktu atlikumu pārstrādi X 15
02.03.00 Dabas muzejs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 77 77
Apmeklētāju skaits 40000 80000
Izstāžu skaits 12 20
22 Kultūras ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā, 57 57
t.sk. teātri un koncertorganizācijas 12 12
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 2046 2046
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 2523 2523
t.sk. pedagoģiskās likmes 1636 1636
01.00.00 Kultūra  
Maksimālais iestāžu skaits, 27 27
t.sk. teātri un koncertorganizācijas 12 12
Maksimālais štata vienību skaits 1950 1950
01.01.00 Muzeji  
Maksimālais iestāžu skaits 11 11
Maksimālais štata vienību skaits 1210 1210
Apmeklētāju skaits 270000 560000
Izstāžu skaits 100 200
01.02.00 Bibliotēkas  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 584 584
Lasītāju skaits 20000 38000
Apmeklētāju skaits 200000 440000
01.03.00 Teātru, izrāžu un koncertu darbība  
Maksimālais iestāžu skaits 11 11
Pirmizrāžu skaits 36 74
Kopējais izrāžu un koncertu skaits 1476 2852
Kopējais skatītāju un klausītāju skaits 328200 651000
Vienas biļetes vidējā cena (Ls) 1,8 1,8
01.04.00 Kultūras pasākumi un mākslas darbu iegāde  
Kultūrvēsturisko objektu skaits, 16845 16845
t.sk. kultūras pieminekļu skaits 8428 8428
Kultūras pasākumu skaits 10 30
01.06.00 Pārējās kultūras iestādes  
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 156 156
Organizēto svētku, festivālu un citu pasākumu skaits 50 97
01.17.00 Latvijas Nacionālā opera  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Pirmizrāžu skaits 3 6
Kopējais izrāžu un koncertu skaits 91 160
Kopējais skatītāju un klausītāju skaits 72850 149312
Vienas biļetes vidējā cena (Ls) 5,07 4,12
02.00.00 Izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 28 28
Maksimālais štata vienību skaits 13 13
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 2522,5 2522,5
t.sk. pedagoģiskās likmes 1636 1636
02.01.00 Profesionālā izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 15 15
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 1553 1553
t.sk. pedagoģiskās likmes 934 934
Vidējais nosacītais audzēkņu skaits gadā, X 2434
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 2356
Uzņemto audzēkņu skaits, X 566
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 489
Mācību iestāžu absolventu skaits 434 434
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto audzēkni gadā (Ls) X 1256
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto audzēkni gadā (Ls) X 1228
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 2,6
02.02.00 Augstākā izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 678,5 678,5
t.sk. pedagoģiskās likmes 411 411
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā, X 1601,5
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 1072,5
Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits, X 625
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 383
Mācību iestāžu absolventu skaits X 386
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls) X 1105
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls) X 1408
Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 3,9
02.03.00 Interešu izglītība  
Maksimālais iestāžu skaits 9 9
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 291 291
t.sk. pedagoģiskās likmes 291 291
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 2054
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 189
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 7
02.05.00 Metodiskais darbs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 13 13
Organizēto pasākumu skaits 14 32
03.00.00 Filmu nozare  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 10 10
03.01.00 Hronikālo īsfilmu uzņemšana  
Hronikālo īsfilmu skaits X 5
Uzņemtais hronikālo īsfilmu apjoms (minūtēs) X 60
03.02.00 Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana  
Pilnmetrāžas spēlfilmu skaits X 2
Uzņemtais pilnmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtēs) X 180
03.03.00 Filmu uzņemšana, pasākumi un iestādes  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 10 10
Dokumentālo filmu skaits X 2
Dokumentālo filmu apjoms (minūtēs) X 60
Animācijas filmu skaits X 2
Animācijas filmu apjoms (minūtēs) X 18
Īsmetrāžas spēlfilmu skaits X 6
Īsmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtēs) X 80
Projektu sagatavošana (spēlfilmu skaits) X 8
04.00.00 Kultūras lietu pārvalde un vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 73 73
04.01.00 Centrālais aparāts  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 43 43
04.02.00 Valsts kultūras inspektori  
Maksimālais štata vienību skaits 30 30
Valsts inspektoru pārraudzībā esošo iestāžu skaits 1943 1943
23 Valsts zemes dienests  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 9 9
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 3847 3847
01.00.00 Vispārējā vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 9 9
Maksimālais štata vienību skaits 915 915
Zemes lietojumu un īpašumu reģistrācija kadastra reģistrā un kadastra datu aktualizācija (lietojumu un īpašumu skaits) 200000 500000
Dzīvokļu īpašumu reģistrācijas kadastra reģistrā (pilnā privatizācija) skaits 20000 40000
02.00.00 Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi  
Maksimālais štata vienību skaits 1035 1035
Ierādītas un uzmērītas zemes īpašuma robežas bijušajiem īpašniekiem, mantiniekiem, represētajiem, I grupas invalīdiem (personu skaits) 2000 5000
Kompensācijas aprēķins bijušajiem zemes īpašniekiem (personu skaits) 1000 2000
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra izstrāde, ieviešana un uzturēšana (reģionālo nodaļu skaits) 8 8
Latvijas Republikas satelītkartes mērogā 1: 50000 iespiešana (lapu skaits) 10 10
Ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana (punktu skaits) 200 450
Ģeodēziskā atbalsta tīkla uzturēšana (punktu skaits) 500 1500
Gravimetriskā pamattīkla izveidošana (punktu skaits) 100 300
Gravimetriskā tīkla veidošana (punktu skaits) 100 300
Uzmērīšanas tīkla ierīkošana (punktu skaits) 1000 2000
Nivelēšanas (augstuma) atbalsta tīkla ierīkošana (km) 100 300
Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā 1: 50000 sastādīšana (lapu skaits) 7 15
Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā 1: 50000 iespiešana (lapu skaits) 8 16
Datorizētā nekustamā īpašuma valsts reģistra teksta un grafiskās daļas modeļa izstrāde, ieviešana un pilnveidošana Valsts zemes dienesta nodaļās (reģionālo nodaļu skaits) 8 8
Adresu reģistra pilotmodeļa izstrāde un prototipizēšana (modeļu skaits) 1 1
Kadastrālās kartēšanas pamatmateriāla (ortoplānu) izgatavošana republikas pilsētām un rajoniem (lapu - ortfotoplānu - skaits) 400 800
Nekustamā īpašuma tirgus informācijas un kadastrālās vērtēšanas centrālo datu bāzu uzturēšana (datu bāzu skaits) 2 2
04.00.00 Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana  
Maksimālais štata vienību skaits 412 412
Inventarizēto būvju (arhīva) datu apstrāde un būvju nepilnās tehniskās inventarizācijas datu ievade kadastra reģistrā (būvju skaits) 300000 500000
Nekustamā īpašuma (zemes) kadastrālo vērtību aktualizācija masveidā (lietojumu un īpašumu skaits) 75000 400000
Masveida vērtēšanai nepieciešamās būvju papildu informācijas sagatavošana pēc būvju apsekošanas dabā (būvju skaits) 200000 300000
Tirgus datu vākšana un analīze (darījumu skaits) 9000 18000
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšanas procesa pārraudzība (reģionālo nodaļu skaits) 8 8
Ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo objektu saraksta sastādīšana (pašvaldību skaits) 562 562
Būvju kadastrālā vērtēšana (būvju skaits) X 500000
Tirgus datu analīzes informatīvā pārskata sagatavošana X 1
05.00.00 Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi  
Maksimālais štata vienību skaits 1485 1485
Zemes īpašumu un lietojumu robežu ierādīšana un uzmērīšana (īpašumu skaits) 15000 35000
Valsts robežas karšu izgatavošana (loksnes) 20 50
Zemes robežu plānu formēšana privatizēto ēku un būvju uzturēšana (plānu skaits) 2000 4000
Nekustamā īpašuma (zemes) individuālā kadastrālā vērtēšana (īpašumu, lietojumu skaits) 20000 40000
Paātrināti reģistrēto privatizēto dzīvokļu skaits 7000 15000
Būvju tehniskās inventarizācijas individuālie darbi (būvju skaits) 60000 120000
24 Valsts kontrole  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 190 190
01.00.00 Valsts kontrole  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 190 190
Revīziju skaits 80 220
28 Augstākā tiesa  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 161 161
01.00.00 Tiesa  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, 161 161
t.sk. tiesnešu štata vienības 47 47
Augstākās tiesas Senāta kasācijas kārtībā izskatīto lietu skaits 500 1500
Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā izskatīto lietu skaits 700 1400
Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārinājumu skaits 100 200
Atzinumu skaits represēto personu krimināllietās 500 1500
30 Satversmes tiesa  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 48 48
01.00.00 Tiesa  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 48 48
32 Prokuratūra  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 52 52
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 1112 1114
01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana  
Maksimālais iestāžu skaits 51 51
Maksimālais štata vienību skaits, 1096 1096
t.sk. prokuroru štata vienības 654 654
Uz tiesu nosūtīto krimināllietu skaits X 10500
02.00.00 Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 16 16
Ziņojumu skaits X 2000
03.00.00 Prokuroru izdienas pensijas  
Maksimālais štata vienību skaits 2
35 Centrālā vēlēšanu komisija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 12 12
01.00.00 Vispārējā vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 12 12
37 Centrālā zemes komisija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 12 12
01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 12 12
Izšķirto zemes strīdu un atjaunoto īpašuma tiesību skaits 100 200
Rakstisko atbilžu un nosūtīto dokumentu skaits 500 1000
Pieņemti lēmumi un sniegti atzinumi, kas regulē zemes reformu (skaits) 6 12
47 Radio un televīzija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 27 27
01.00.00 Nozares vadība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 27 27
Raidorganizāciju pārbaužu skaits 25 40
Konkursu skaits apraides atļaujas (licences) saņemšanai 4 8
02.00.00 Radio programmu veidošana un izplatīšana  
Radio programmu raidapjoms stundās (vidēji 62 stundas diennaktī), t.sk.: 11284 22692
informatīvi analītiskie raidījumi 3622,1 7284
kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi 2392,4 4811
mūzikas raidījumi 5269,5 10597
03.00.00 Televīzija  
03.01.00 Programmu sagatavošana un realizācija  
TV I un II programmas raidapjoms stundās (vidēji 18,7 stundas diennaktī), 3578 6750
t.sk.:  
ziņas 245 486
informatīvi dokumentālās programmas 413 754
sports 232 503
bērnu un pusaudžu programmas 344 629
vērtīborientējošās, kultūras un izglītojošās programmas 758 1381
kino un teātris 895 1632
rekreatīvās programmas (spēles, konkursi, humors, izklaide) 413 754
surdotulkojumi 78 156
reklāma, rezerve 200 455
No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais TV I un II programmas raidapjoms stundās 2353 4440
03.03.00 Reģionālās televīzijas  
Novadu informatīvā televīzijas programma (stundas) 41 82
04.00.00 Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide  
Radio un televīziju darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu skaits 2 4
Raidījumu konkurss 1 1
Informatīvo semināru skaits 1 2
48 Valsts cilvēktiesību birojs  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 18 18
01.00.00 Valsts cilvēktiesību birojs  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 18 18
Saņemto un izskatīto sūdzību skaits 400 800
Organizēto semināru, lekciju u.c. pasākumu skaits 80 160
Biroja izbraukumi uz pašvaldībām (skaits) 18 36
Izdoto informatīvo materiālu (bukletu) nosaukumu skaits 4 8
50 Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 2 2
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 28 28
01.00.00 Starptautisko palīdzības programmu koordinācija  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 20 20
02.00.00 Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība ar starptautiskajām finansu institūcijām  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 8 8
03.00.00 Pasaules bankas Lauku attīstības projekta valsts atbalsts  
Piesaistītās investīcijas uz vienu piešķirtās valsts dotācijas latu (Ls) 2,33 2,33
Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas  
01.00.00 Tehniskā vienība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 12 12
51 Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 4 4
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 91 91
02.00.00 Valsts pārvaldes reforma  
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Maksimālais štata vienību skaits 66,5 66,5
02.01.00 Valsts pārvaldes reformas vadība (sekretariāts)  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 27 27
Gada publisko pārskatu skaits 1 1
Izstrādāto likumprojektu skaits 4 4
Izstrādāta Valsts pārvaldes reformas programma 1 1
02.02.00 Civildienests  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 23,5 23,5
Informatīvo ziņojumu skaits 4 8
Analītiskais ziņojums X 1
02.03.00 Ierēdņu apmācība  
Apmācāmo ierēdņu (ierēdņu kandidātu) vidējais nosacītais skaits:  
ierēdņu (ierēdņu kandidātu) pamata mācībās 1260 2320
valodu mācībās 105 193
ārvalstu sadarbības programmās 200 400
02.04.00 Valsts administrācijas skola  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 16 16
Valsts administrācijas skolas rīkoto pasākumu skaits:  
ierēdņu (ierēdņu kandidātu) pamata mācību grupu skaits 70 130
valodu mācību grupu skaits 7 12
ārvalstu sadarbības programmu grupu skaits 10 23
03.00.00 Pašvaldību darbības pārraudzība  
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 24,5 24,5
Reģionālo sanāksmju (semināru) skaits par pašvaldības interesējošiem jautājumiem 2 4
Pašvaldību vadītāju informatīvo sanāksmju skaits 5 9
Pašvaldību saistošo noteikumu atbilstības likuma prasībām izvērtēšana (skaits) 150 550
04.00.00 Administratīvi teritoriālā reforma  
Pašvaldību apvienošanās procesam sagatavotais metodiskais materiāls X 1
Izstrādāto apvienošanās projektu skaits X 6
Administratīvo teritoriju izpētes projektu skaits X 6
Organizētās konferences par administratīvi teritoriālo reformu 1 1
Publicēto rakstu un rakstu krājumu nosaukumu skaits 2 5".

 Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.marta noteikumos Nr.103 "Noteikumi par ministriju un centrālo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 461Pieņemts: 19.12.2000.Stājas spēkā: 30.12.2000.Zaudē spēku: 01.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 473/476, 29.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
14019
30.12.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"