Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 11. augusta noteikumus Nr. 656 "Kārtība, kādā Elektronisko sakaru direkcija pārvalda numerāciju, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.565

Rīgā 2006.gada 11.jūlijā (prot. Nr.37 2.§)

Kārtība, kādā piešķir, lieto, rezervē, pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 7.panta 1.punktu un 55.panta otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. piešķir, lieto, rezervē, pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem;

1.2. Elektronisko sakaru direkcija (turpmāk - direkcija) pieprasa un saņem numerācijas pārvaldības funkciju izpildei nepieciešamo informāciju no elektronisko sakaru komersantiem (turpmāk - komersants).

2. Direkcija, pārvaldot numerācijas resursus, veido un uztur numerācijas resursu datu bāzi, kas satur:

2.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - komisija) iesniegto informāciju par piešķirtajām, pagarinātajām un anulētajām numerācijas lietošanas tiesībām;

2.2. komersanta iesniegto informāciju par numerācijas lietošanu.

3. Vispārpieejamo informāciju par numerācijas lietošanas tiesībām direkcija ievieto savā tīmekļa vietnē www.esd.lv.

II. Numerācijas resursu piešķiršana un rezervēšana

4. Komisija informāciju par komersantam piešķirtajām numerācijas lietošanas tiesībām reģistrē tiešsaistes režīmā numerācijas resursu datu bāzē triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma spēkā stāšanās.

5. Numerācijas resursus rezervē, ja ir izsludināts konkurss vai izsole, pēc kuras uzvarētājam būs nepieciešami numerācijas resursi.

6. Numerācijas resursus rezervē uz laiku līdz konkursa vai izsoles uzvarētāja noteikšanai. Mēneša laikā pēc uzvarētāja noteikšanas konkursa vai izsoles uzvarētājs iesniedz komisijā tās noteiktajā kārtībā pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu.

7. Komisija informāciju par komersantam rezervētajiem numerācijas resursiem reģistrē tiešsaistes režīmā numerācijas resursu datu bāzē triju darb­dienu laikā pēc komisijas lēmuma spēkā stāšanās.

8. Komisijas lēmums par numerācijas resursu rezervēšanu nedod tiesības komersantam lietot rezervētos numerācijas resursus.

III. Numerācijas resursu lietošanas termiņa pagarināšana

9. Komisija informāciju par numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagari­nāšanu reģistrē tiešsaistes režīmā numerācijas resursu datu bāzē triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma spēkā stāšanās.

IV. Atteikšanās no numerācijas resursiem un to anulēšana

10. Komersants ir tiesīgs atteikties no numerācijas resursu lietošanas, iesniedzot komisijā pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu.

11. Komisija informāciju par komersantam piešķirto numerācijas lietoša­nas tiesību anulēšanu reģistrē tiešsaistes režīmā numerācijas resursu datu bāzē triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma spēkā stāšanās.

12. Numerācijas lietošanas tiesības uz anulētajiem numerācijas resursiem var piešķirt citam komersantam šādos gadījumos:

12.1. ja komersants, kas iesniedzis šo noteikumu 10.punktā minēto pieprasījumu, šos numurus iepriekš nav piešķīris lietošanā lietotājiem vai izmantojis pakalpojumiem, - uzreiz pēc numerācijas lietošanas tiesību anulēšanas;

12.2. ja komersants iepriekš ir piešķīris šos numurus lietošanā lietotājiem vai ir izmantojis pakalpojumiem, - pēc trim mēnešiem pēc lēmuma par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu spēkā stāšanās.

V. Numerācijas resursu lietošana

13. Komersants, kuram piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, numerācijas resursus lieto saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu, piemērojot līdzvērtīgus nosacījumus līdzvērtīgos apstākļos un neliekot tehniskus šķēršļus vai neizvirzot prasības, kas saistītas ar elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu, ja abonents pieprasa saglabāt publiskā telefona tīkla numuru, mainot publiskā telefona tīkla operatoru.

14. Komersants uzglabā un atjauno šajos noteikumos minēto informāciju par numerācijas lietošanu.

15. Komersants nav tiesīgs tam lietošanā piešķirto īso kodu nodot lieto­šanā elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam.

16. Komersants iesniedz direkcijā šādu informāciju:

16.1. par ģeogrāfiskajiem numuriem:

16.1.1. abonentiem lietošanai piešķirtie numuri katrā nacionālajā numerā­cijas rajonā;

16.1.2. lietošanā esošie numuri tehniskajām vajadzībām;

16.2. par publisko mobilo telefonu tīklu numuriem:

16.2.1. abonentiem lietošanai piešķirtie numuri;

16.2.2. lietošanā esošie lietotāju numuri (numuri, kurus lieto, izmantojot priekšapmaksas kartes un kuriem nav beidzies izmantošanas termiņš);

16.2.3. lietošanā esošie numuri tehniskajām vajadzībām;

16.2.4. lietošanā esošie viesabonēšanas numuri;

16.3. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri (numuri, kas ir piešķirti lietotājam attiecīgo pakalpojumu sniegšanai);

16.4. dalītās maksas pakalpojuma numuri (numuri, kas ir piešķirti lietotājam attiecīgo pakalpojumu sniegšanai);

16.5. papildu maksas pakalpojuma numuri (numuri, kas ir piešķirti lietotājam attiecīgo pakalpojumu sniegšanai);

16.6. taksofona numuri (numuri, kas ir piešķirti taksofoniem);

16.7. virtuālo privāto tīklu numuri (numuri, kas ir piešķirti lietotājam);

16.8. publisko radiokomunikāciju tīklu numuri (numuri, kas ir piešķirti abonentam);

16.9. virtuālā pasta numuri (numuri, kas ir piešķirti lietotājam vai pakalpojumam).

17. Papildus šo noteikumu 16.punktā minētajam komersants iesniedz direkcijā šādu informāciju:

17.1. par ģeogrāfiskajiem numuriem:

17.1.1. atslēgto abonentu numuru skaits katrā nacionālajā numerācijas rajonā mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti abonentiem, tika atslēgti un triju mēnešu laikā netika piešķirti citiem abonentiem);

17.1.2. atslēgto abonentu numuru skaits katrā nacionālajā numerācijas rajonā mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti abonentiem, tika atslēgti un ilgāk par trim mēnešiem netika piešķirti citiem abonentiem);

17.2. par publisko mobilo telefonu tīklu numuriem:

17.2.1. atslēgto abonentu numuru skaits mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti abonentiem vai pakalpojumiem, tika atslēgti un triju mēnešu laikā netika piešķirti citiem abonentiem vai pakalpojumiem);

17.2.2. atslēgto abonentu numuru skaits mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti abonentiem vai pakalpojumiem, tika atslēgti un ilgāk par trim mēnešiem netika piešķirti citiem abonentiem vai pakalpojumiem);

17.2.3. neizmantoto abonentu numuru skaits mēneša pēdējā dienā (abonentu numuri, kas sagatavoti izmantošanai abonentu identifikācijas moduļos SIM vai citos identifikācijas moduļos, bet vēl nav pieslēgti lietošanai un atrodas noliktavās vai tirdzniecības vietās);

17.2.4. atslēgto lietotāju numuru skaits mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti lietotājiem vai pakalpojumiem, tika atslēgti un triju mēnešu laikā netika piešķirti citiem lietotājiem vai pakalpojumiem);

17.2.5. atslēgto lietotāju numuru skaits mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti lietotājiem vai pakalpojumiem, tika atslēgti un ilgāk par trim mēnešiem netika piešķirti citiem lietotājiem vai pakalpojumiem);

17.2.6. neizmantoto lietotāju numurs skaitu mēneša pēdējā dienā (abonentu numuri, kas sagatavoti izmantošanai abonentu identifikācijas moduļos SIM vai citos identifikācijas moduļos, bet vēl nav pieslēgti lietošanai un atrodas noliktavās vai tirdzniecības vietās);

17.3. par virtuālo privāto tīklu numuriem:

17.3.1. atslēgto lietotāju numuru skaits mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti lietotājiem, tika atslēgti un triju mēnešu laikā netika piešķirti citiem lietotājiem);

17.3.2. atslēgto lietotāju numuru skaits mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti lietotājiem, tika atslēgti un ilgāk par trim mēnešiem netika piešķirti citiem lietotājiem);

17.4. par publisko radiokomunikāciju tīklu numuriem:

17.4.1. atslēgto abonentu numuru skaits mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti abonentiem, tika atslēgti un triju mēnešu laikā netika piešķirti citiem abonentiem vai pakalpojumiem);

17.4.2. atslēgto abonentu numuru skaits mēneša pēdējā dienā (numuri, kuri agrāk bija piešķirti abonentiem, tika atslēgti un ilgāk par trim mēnešiem netika piešķirti citiem abonentiem vai pakalpojumiem);

17.5. par publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojuma kodiem:

17.5.1. lietošanā esošo publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu kodu "11X", "12X", "13X", "14X", "15X" un "17X" triju ciparu formātā skaits mēneša pēdējā dienā;

17.5.2. lietošanā esošo publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu kodu "18XX" četru ciparu formātā skaits mēneša pēdējā dienā.

18. Lai izveidotu un uzturētu numerācijas resursu datu bāzi, komersants elektroniski (paplašināmās iezīmēšanas valodas XML formātā) iesniedz direk­cijā šādu informāciju:

18.1. šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju pilnā apjomā - divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās;

18.2. šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas izmaiņas un 17.punktā minēto informāciju - reizi mēnesī līdz katra mēneša desmitajam datumam (par iepriekšējo mēnesi), lai aktualizētu numerācijas resursu datu bāzi.

19. Komersants reizi diennaktī elektroniski (paplašināmās iezīmēšanas valodas XML formātā) nodrošina direkciju ar informāciju par numuriem, kuru abonenti saņēmuši numuru saglabāšanas pakalpojumu.

20. Direkcija nodrošina komisijai piekļuvi numerācijas resursu datu bāzei, lai komisija varētu veikt šo noteikumu 4., 7. un 11.punktā minētās darbības, kā arī iegūtu informāciju par numerācijas resursu izmantošanas efektivitāti.

21. Komersanta sniegtā informācija par numuriem ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izpaužama trešajām personām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 15.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 565Pieņemts: 11.07.2006.Stājas spēkā: 15.07.2006.Zaudē spēku: 31.08.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 14.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
139848
15.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva