Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumus Nr. 995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.465

Rīgā 2006.gada 6.jūnijā (prot. Nr.31 46.§)
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā

1. Noteikumi nosaka darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtību darba devēja pārrobežu maksātnespējas gadījumā, kurš iestājas saskaņā ar tiesas vai citas kompetentas iestādes (amatpersonas) nolē­mumu par Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par mak­sāt­nespējas procedūrām (turpmāk - Padomes regula Nr. 1346/2000) 3.panta 1.pun­ktā minētās maksātnespējas procedūras uzsākšanu.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.927 redakcijā)

2. Likvidators, pieprasot no darbinieku prasījumu garantiju fonda naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai, kas saistīti ar darba samaksu, apmaksāto atvaļinājumu, cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu un kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, valsts aģentūrā "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk - Maksātnespējas administrā­cija) iesniedz šādus dokumentus (vai norāda, kad dokumenti iesniegti Maksāt­nespējas administrācijā):

2.1. aizpildītu iesnieguma veidlapu, norādot darbiniekus, kuru prasījumi ir apmierināmi atbilstoši prasījumu veidam (1., 2., 3., 4. un 5.pielikums);

2.2. aizpildītu iesnieguma veidlapu par katru darbinieku (6.pielikums);

2.3. informāciju par darbinieka statusu, ja maksātnespējīgā darba devēja darbinieks ir bijis vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar maksātnespējīgo darba de­vēju un ir vai divu gadu periodā pirms darba devēja pārrobežu maksātnespējas gadījuma iestāšanās ir bijis maksātnespējīgā darba devēja komercsabiedrības, uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības dibinātājs, dalībnieks - kapitāla daļu īpaš­nieks vai akcionārs, ieguldītājs, biedrs, pārvaldes institūciju (izpildinstitūciju) loceklis vai prokūrists ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām (1.veidlapas 9.ailē norādāmā informācija, 2.veidlapas 10.ailē norādāmā informācija + 3.veidlapas 9.ailē norādāmā informācija + 4.veidlapas 8.ailē norādāmā informācija + 6.veidlapas ievaddaļā norādāmā informācija);

2.4. tiesas vai citas kompetentas iestādes (amatpersonas) nolēmuma no­rakstu par Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā minētās maksāt­nespējas procedūras uzsākšanu;

2.5. apstiprinātas šādu dokumentu kopijas:

2.5.1. dokuments, kas apliecina, ka darbinieku prasījumi saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvajiem aktiem ir atzīti par pamatotiem;

2.5.2. dokuments, kas apliecina, ka darbinieki veic vai parasti veic darbu Latvijā;

2.5.3. likvidatoram iesniegtie darbinieku kreditoru prasījumi (pretenzijas) (kreditoru prasījumu (pretenziju) dokumentu kopijas);

2.5.4. darbinieku darba līgumi;

2.5.5. dokumenti, kas apliecina darbinieku citu veidu apmaksātas prombūtnes faktu, ja no darbinieku prasījumu garantiju fonda tiek pieprasīti naudas līdzekļi darbinieku prasījumu apmierināšanai, kas saistīti ar citu veidu apmaksātu prombūtni;

2.5.6. dokumenti, kas apliecina nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības konstatēšanas faktu un darbinieka tiesības uz kaitējuma atlīdzību, ja no darbinieku prasījumu garantiju fonda tiek pieprasīti naudas līdzekļi darbinieku prasījumu apmierināšanai, kas saistīti ar kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

2.5.7. dokumenti, kas apliecina darbinieka laulātā un darbinieka apgādībā bijušo personu tiesības uz darbinieka prasījumu apmierināšanu, ja no darbinieku prasījumu garantiju fonda tiek pieprasīti naudas līdzekļi darbinieka laulātā un darbinieka apgādībā bijušo personu prasījumu apmierināšanai;

2.5.8. dokuments, kas apliecina maksātnespējas stāvokļa risinājumu (kura mērķis nav maksātnespējīgā darba devēja likvidācija), ja saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvajiem aktiem, kas piemēro­jami konkrētajam maksātnespējas procesam, šajā maksātnespējas procesā tiek piemērots šāds maksātnespējas risinājums.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.927 redakcijā)

3. Ja no darbinieku prasījumiem saskaņā ar izpildu dokumentiem nepie­ciešams ieturēt piedzenamās summas, likvidators, iesniedzot Maksātnespējas administrācijā dokumentus darbinieku prasījumu apmierināšanai, pievieno izpil­du dokumentu apstiprinātas kopijas, kā arī iesniedz ziņas par personām, kurām izmaksājamas piedzenamās summas (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods un adrese), un bankas rekvizītus.

4. Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no likvidatora arī citu informāciju, kā arī dokumentus, kas apliecina darbinieku prasījumu un to apmēra pamatotību.

4.1 Ja Maksātnespējas administrācijā nav iesniegti visi nepieciešamie do­kumenti vai pieprasītā informācija par darbinieku prasījumu izskatīšanu, Mak­sātnespējas administrācija, lemjot par darbinieku prasījumu apmierināšanu vai par ziņojuma iesniegšanu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās institūcijās un administratīvā procesa apturēšanu, pagarina likvidatora iesniegto darbinieku prasījumu izvērtēšanas laiku un pieņem attiecīgos lēmumus mēneša laikā no dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti vai pieprasītā informācija.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.927 redakcijā)

5. Likvidators ir atbildīgs par Maksātnespējas administrācijā iesniegtajos dokumentos norādīto ziņu (personu datu, summu, maksājumu periodu, darba tiesisko attiecību periodu, rekvizītu) patiesumu un apliecina to ar parakstu.

6. Maksātnespējas administrācija, pamatojoties uz likvidatora iesniegta­jiem dokumentiem, mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un tās Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsākta Padomes Regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā minētā maksātnespējas procedūra, kompetentas iestādes izziņas saņemšanas, kas apliecina, ka darbinieku prasījumu apmierināšanai nav piešķirti naudas līdzekļi no šīs dalībvalsts garantijas institūcijas, lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai.

7. Piešķirtos naudas līdzekļus Maksātnespējas administrācija darbinie­kiem izmaksā ar pasta maksājuma starpniecību atbilstoši likvidatora norādītajām darbinieku adresēm vai pārskaita uz likvidatora norādītajiem darbinieku bankas kontiem.

8. Likvidatora pienākums ir pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasī­juma informēt to par Maksātnespējas administrācijas kā kreditora tiesību īsteno­šanas iespējām un Maksātnespējas administrācijas iespējām atgūt darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātos naudas līdzekļus.

9. Ja ir mainījusies likvidatora kontakt­informācija, likvidators nekavējo­ties par to informē Maksātnespējas administrāciju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.465

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.927 redakcijā)

05.JPG (61301 bytes)

06.JPG (169351 bytes)

07.JPG (30242 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.465

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.927 redakcijā)

08.JPG (61368 bytes)

09.JPG (80246 bytes)

10.JPG (81381 bytes)

11.JPG (33396 bytes)

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.465

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.927 redakcijā)

12.JPG (61313 bytes)

14.JPG (58381 bytes)

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.465

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.927 redakcijā)

15.JPG (57938 bytes)

16.JPG (147521 bytes)

17.JPG (43582 bytes)

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.465

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.927 redakcijā)

18.JPG (68340 bytes)

19.JPG (74130 bytes)

20.JPG (76170 bytes)

21.JPG (58645 bytes)

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.465

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.927 redakcijā)

22.JPG (92228 bytes)

23.JPG (100309 bytes)

24.JPG (24313 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 465Pieņemts: 06.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 10.07.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 30.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
138761
{"selected":{"value":"01.01.2008","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-09.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-09.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)