Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.473

Rīgā 2006.gada 13.jūnijā (prot. Nr.32 9.§)

Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumus un kādā piešķir un anulē atbalsta pieteikumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumus un kādā piešķir un anulē atbalsta pieteikumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

2. Noteikumus piemēro, izstrādājot atbalsta programmas un individuālos atbalsta projektus, kā arī grozījumus esošajās atbalsta programmās un individuālajos atbalsta projektos, kurus Eiropas Komisijā piesaka saskaņā ar Padomes 1999.gada 22.marta Regulas (EK) Nr. 659/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Kopienas līguma 93.panta piemērošanai, 2.pantu.

3. Valsts atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumu Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo atbalsta pieteikumu elektronisko sistēmu State Aid Notifications Interactive (https://webgate.cec.eu.int/competition/sani) (turpmāk - sistēma (APES)).

 

II. Sistēmas (APES) lietotāju kategorijas un viņu darbības

4. Lai nodrošinātu sistēmas (APES) darbību un atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumu elektronisku iesniegšanu Eiropas Komisijā, ir noteiktas sešas lietotāju kategorijas:

4.1. vietējais sistēmas administrators (Local System Administrator);

4.2. pieteikuma sākotnējais sagatavotājs (Restricted User);

4.3. pieteikuma sagatavotājs (User);

4.4. pieteikuma parakstītājs (Signatory);

4.5. pieteikuma apstiprinātājs (Validator);

4.6. lietotājs tikai ar lasīšanas tiesībām (Read-Only User).

5. Vietējais sistēmas administrators ir Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas informācijas sistēmu speciālists. Vietējais sistēmas administrators uzrauga sistēmas (APES) lietotāja tiesību piešķiršanu un anulēšanu pieteikuma sākotnējiem sagatavotājiem, pieteikuma sagatavotājiem, pieteikuma parakstītājiem un lietotājiem tikai ar lasīšanas tiesībām.

6. Pieteikuma sākotnējais sagatavotājs ir ministrijas, tās padotības iestādes ierēdnis (darbinieks), pašvaldības un pašvaldības iestādes darbinieks, kas saskaņā ar amata (darba) pienākumiem izstrādā atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu. Pieteikuma sākotnējais sagatavotājs sagatavo atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu un precizē to, bet nepabeidz pieteikuma projekta izstrādi. Pieteikuma projekta izstrādi var pabeigt pieteikuma sagatavotājs vai pieteikuma parakstītājs.

7. Pieteikuma sagatavotājs ir ministrijas, tās padotības iestādes ierēdnis (darbinieks), pašvaldības un pašvaldības iestādes darbinieks, kas saskaņā ar amata (darba) pienākumiem izstrādā atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu. Pieteikuma sagatavotājs sagatavo atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu, precizē to, kā arī pabeidz pieteikuma izstrādi. Pēc atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma sagatavošanas pabeigšanas pieteikuma sagatavotājs norāda attiecīgās ministrijas, tās padotības iestādes vai pašvaldības iestādes personu, kura parakstīs pieteikumu.

8. Pieteikuma parakstītājs ir ministrijas, tās padotības iestādes ierēdnis (darbinieks), pašvaldības un pašvaldības iestādes darbinieks, kas saskaņā ar amata (darba) pienākumiem izstrādā atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, precizē to un pabeidz pieteikuma izstrādi, kā arī iestādes vārdā elektroniski paraksta atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu. Pēc darbību pabeigšanas pieteikuma parakstītājs norāda pieteikuma apstiprinātāju.

9. Pieteikuma apstiprinātājs ir Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas norīkots atašejs Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Atašejs apstiprina Latvijas atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu pieteikumus iesniegšanai Eiropas Komisijā. Pieteikuma apstiprinātājs apstiprina tikai to atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu, kurā viņš ir norādīts kā pieteikuma apstiprinātājs.

10. Lietotājs tikai ar lasīšanas tiesībām ir Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas ierēdnis (darbinieks), kurš saskaņā ar amata (darba) pienākumiem veic plānoto atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu sākotnējo izvērtēšanu pirms pieteikuma apstiprināšanas iesniegšanai Eiropas Komisijā.

 

III. Atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumu elektroniskā iesniegšana Eiropas Komisijā

11. Ministrija, tās padotības iestāde, pašvaldība un pašvaldības iestāde ir atbildīga par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma sagatavošanu, ja plānotā finansiālā palīdzība no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu ir uzskatāma par atbalstu.

12. Ja ministrijā, tās padotības iestādē, pašvaldībā un pašvaldības iestādē atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma sagatavošanu nodrošina visi sistēmas (APES) lietotāji, viņi atbilstoši kompetencei veic šo noteikumu 6., 7., 8. un 9.punktā minētās darbības, ievērojot šādu secību:

12.1. pieteikuma sākotnējais sagatavotājs;

12.2. pieteikuma sagatavotājs;

12.3. pieteikuma parakstītājs;

12.4. pieteikuma apstiprinātājs.

13. Ministrija, tās padotības iestāde, pašvaldība un pašvaldības iestāde atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma sagatavošanas procesā var neiesaistīt šo noteikumu 12.1. un 12.2.apakšpunktā minētās personas.

14. Ikviens sistēmas (APES) lietotājs pēc darbību veikšanas informē nākamo lietotāju, kuram ir tiesības turpināt darbības sistēmā (APES).

15. Tikai sistēmā (APES) norādītais pieteikuma parakstītājs un pieteikuma apstiprinātājs no sistēmas (APES) saņem elektronisku paziņojumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma sagatavošanas pabeigšanu un pieteikuma parakstīšanu.

16. Ministrija, tās padotības iestāde, pašvaldība vai pašvaldības iestāde, ja nepieciešams, izstrādā kārtību, kurā detalizētāk nosaka sistēmas (APES) lietotāju tiesības un pienākumus atbilstoši attiecīgās ministrijas, tās padotības iestādes, pašvaldības vai pašvaldības iestādes kompetencei.

17. Sistēmā (APES) tiek aizpildīta Komisijas 2004.gada 21.aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004 pielikuma I daļa "Vispārējā informācija", II daļa "Kopsavilkuma informācija publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un saskaņā ar izvēlēto atbalsta mērķi - III daļa "Papildu informācijas lapas". Pārējo ar pieteikumu saistīto informāciju (pielikumu) sistēmai (APES) pievieno atsevišķā datnē.

18. Ja ministrija, tās padotības iestāde, pašvaldība vai pašvaldības iestāde nevēlas, lai kāda ar pieteikumu saistīta informācija kļūst pieejama visiem sistēmas (APES) lietotājiem, tā ar pieteikumu saistīto papildu informāciju Finanšu ministrijai vai Zemkopības ministrijai nodod elektroniski. Attiecīgā ministrija pēc pieteikumu reģistrācijas numura saņemšanas ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta minēto informāciju Eiropas Komisijai, izmantojot Eiropas Komisijas drošo elektroniskā pasta sistēmu.

19. Ministrija, tās padotības iestāde, pašvaldība vai pašvaldības iestāde sagatavoto atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu pirms tā elektroniskas parakstīšanas nosūta papīra formā Finanšu ministrijai vai Zemkopības ministrijai sākotnējai izvērtēšanai.

20. Zemkopības ministrija veic sagatavoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu pieteikumu sākotnējo izvērtēšanu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā minēto lauksaimniecības produktu, kā arī zvejniecības produktu un mežsaimniecības atbalstīšanai, bet Finanšu ministrija - citu komercdarbības nozaru atbalstīšanai.

21. Pēc atbalsta programmas vai atbalsta projekta pieteikuma elektroniskas parakstīšanas ministrija, tās padotības iestāde, pašvaldība vai pašvaldības iestāde par to rakstiski informē Finanšu ministriju vai Zemkopības ministriju un norāda, kas ir pieteikuma apstiprinātājs.

22. Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija informē pieteikuma apstiprinātāju par to, vai iesniegtais atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikums ir apstiprināms iesniegšanai Eiropas Komisijā vai tā apstiprināšana atsakāma pieteikuma nepilnību dēļ.

23. Pieteikuma apstiprinātājs pēc atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma apstiprināšanas nosūta Finanšu ministrijai vai Zemkopības ministrijai no Eiropas Komisijas Konkurences direktorāta Valsts atbalsta reģistra (COMP State Aid Greffe) saņemto pieteikuma reģistrācijas numuru, kā arī informāciju par plānoto pieteikuma izskatīšanas termiņu.

 

IV. Sistēmas (APES) lietošanas tiesību piešķiršana un anulēšana

24. Sistēmas (APES) lietošanas tiesības piešķir, ja ministrijas, tās padotības iestādes ierēdnim (darbiniekam), pašvaldības un pašvaldības iestādes darbiniekam tās ir nepieciešamas darba (amata) pienākumu veikšanai. Lai ierēdnim (darbiniekam) piešķirtu sistēmas (APES) lietošanas tiesības, attiecīgā ministrija, tās padotības iestāde, pašvaldība un pašvaldības iestāde iesniedz Finanšu ministrijā vai Zemkopības ministrijā iesniegumu (pielikums).

25. Ministrija, tās padotības iestāde, pašvaldība un pašvaldības iestāde iesniegumā par sistēmas (APES) lietošanas tiesību piešķiršanu norāda sistēmas lietotāja kategoriju. Vienam sistēmas (APES) lietotājam piešķir tikai vienu sistēmas lietotāja kategoriju. Izņēmuma gadījumā vienam sistēmas (APES) lietotājam var piešķirt vienlaikus vairākas kategorijas, ņemot vērā ministrijas, tās padotības iestādes, pašvaldības un pašvaldības iestādes pamatojumu.

26. Iesniegumā par sistēmas (APES) lietošanas tiesību piešķiršanu norāda termiņu, uz kādu attiecīgajam sistēmas lietotājam nepieciešamas sistēmas lietošanas tiesības - viens gads vai bez termiņa ierobežojuma.

27. Zemkopības ministrijas vietējais sistēmas administrators piešķir un anulē sistēmas (APES) lietošanas tiesības Zemkopības ministrijas ierēdnim (darbiniekam), kurš saskaņā ar amata (darba) pienākumiem izstrādā atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā minēto lauksaimniecības produktu, kā arī zvejniecības produktu un mežsaimniecības atbalstīšanai. Zemkopības ministrijas ierēdnis (darbinieks) iegūtās sistēmas (APES) lietošanas tiesības izmanto, arī gatavojot atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta pieteikumu citu komercdarbības nozaru atbalstīšanai. Pārējos gadījumos sistēmas (APES) lietošanas tiesības piešķir un anulē Finanšu ministrijas vietējais sistēmas administrators.

28. Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas vietējais sistēmas administrators piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē lietotāju sistēmā (APES). Sistēmas (APES) lietotājs uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi saņem lietotājvārdu un sākotnējo paroli, kuru izmanto, pirmo reizi uzsākot darbu sistēmā (APES).

29. Sistēmas (APES) lietošanas tiesības anulē saskaņā ar ministrijas, tās padotības iestādes un pašvaldības iestādes iesniegumu, ja iestājas kāds no šādiem nosacījumiem:

29.1. lietotājs izbeidz pildīt ar sistēmas (APES) lietošanu saistītos amata (darba) pienākumus;

29.2. lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību pieļāvis iespēju nepilnvarotai personai lietot sistēmas (APES) datus;

29.3. lietotājs veic darbības, kas vājina sistēmas (APES) drošību.

30. Ministrija, tās padotības iestāde un pašvaldības iestāde šo noteikumu 29.punktā minētajos gadījumos vienas darbdienas laikā iesniedz Finanšu ministrijā vai Zemkopības ministrijā iesniegumu par sistēmas (APES) lietošanas tiesību anulēšanu.

31. Vietējās sistēmas administrators anulē sistēmas (APES) lietošanas tiesības bez iesnieguma saņemšanas, ja sistēmas (APES) lietošanas tiesības ir piešķirtas uz vienu gadu un valsts pārvaldes un pašvaldības iestāde nav iesniegusi iesniegumu par sistēmas (APES) lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu.

 

V. Noslēguma jautājums

32. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

 

Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.473

01.JPG (63562 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 473Pieņemts: 13.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 14.02.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 29.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
138596
01.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)