Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 14. oktobra noteikumus Nr. 856 "Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.449

Rīgā 2006.gada 30.maijā (prot. Nr.30 75.§)
Kārtība, kādā tiek veikta ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaude, noteikts ierobežojums vai aizliegums izlidot no Latvijas Republikas lidlauka
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 50.pantu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā trešo valstu (valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts) gaisa kuģiem, kas izmanto Latvijas Republikas lidlauku, tiek veikta pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaude (turpmāk - pārbaude), lai pārliecinātos, ka tie atbilst 1944.gada 7.decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju un tās pielikumos ietvertajām drošības prasībām (turpmāk - starptautiskās lidojuma drošības prasības);

1.2. kārtību, kādā veic pārbaudi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts gaisa kuģiem;

1.3. kārtību, kādā tiek pārtraukta vai aizliegta jebkura ārvalsts gaisa kuģa ekspluatācija vai noteikti gaisa kuģa ekspluatācijas ierobežojumi;

1.4. veidu, kādā informācija, kas iegūta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ir pieejama Eiropas Komisijai, Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu kompetentajām iestādēm un sabiedrībai.

2. Šos noteikumus nepiemēro 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.pantā minētajiem valsts gaisa kuģiem un gaisa kuģiem, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kilogramiem, ja gaisa kuģa ekspluatants tos izmanto nekomerciālos nolūkos.

3. Ārvalstu gaisa kuģu pārbaudi veic valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra).

4. Trešo valstu gaisa kuģa, kā arī Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts gaisa kuģa pārbaudi Civilās aviācijas aģentūra veic, ja ir saņemta informācija, ka tas var apdraudēt sabiedrisko kārtību un drošību. Pastiprinātu uzmanību pievērš, ja:

4.1. saņemta informācija, ka ārvalsts gaisa kuģim nav veikta atbilstoša tehniskā apkope vai gaisa kuģim ir vizuāli defekti;

4.2. saņemts ziņojums, ka ārvalsts gaisa kuģis, ielidojot Latvijas Republikas gaisa telpā, veicis manevrus, kas rada pamatotas aizdomas par gaisa kuģa lidojuma drošību;

4.3. attiecīgajam ārvalsts gaisa kuģim iepriekšējā pārbaudē atklāti trūkumi, kas rada pamatotas aizdomas par gaisa kuģa neatbilstību starptautiskajām lidojuma drošības prasībām, un Civilās aviācijas aģentūra nav pārliecināta, ka defekti ir novērsti;

4.4. ir pierādījumi, ka ārvalsts gaisa kuģa reģistrācijas valsts kompetentā aviācijas iestāde nav veikusi atbilstošu lidojuma drošības uzraudzību;

4.5. šo noteikumu 5.punktā minētā informācija norāda, ka gaisa kuģa ekspluatanta vai tā ekspluatējamā gaisa kuģa iepriekšējā pārbaudē atklāta neatbilstība starptautiskajām lidojuma drošības prasībām.

5. Civilās aviācijas aģentūra izmanto šo noteikumu 1.pielikumā noteikto ziņojuma veidlapu, lai apkopotu informāciju par:

5.1. ārvalsts gaisa kuģa lidojumu drošību;

5.2. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz ārvalstu gaisa kuģiem vai to ekspluatantiem saskaņā ar ārvalsts gaisa kuģa pārbaudē atklāto neatbilstību starptautiskajām lidojuma drošības prasībām;

5.3. ārvalstu gaisa kuģu ekspluatantiem, kuri izmanto vai plāno izmantot Latvijas Republikas lidlaukus.

6. Šo noteikumu 4. un 5.punktā minēto informāciju Civilās aviācijas aģentūra iegūst no:

6.1. datu bāzes, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kuri nosaka ziņošanas kārtību par atgadījumiem civilajā aviācijā. Datu bāzē apkopo un glabā informāciju par atgadījumiem, kas apdraud vai, ja tos nenovērš, var apdraudēt gaisa kuģi, personas, kas atrodas gaisa kuģī, vai jebkuru citu personu;

6.2. Eiropas civilās aviācijas konferences (turpmāk - ECAC) un Apvienoto aviācijas institūciju (turpmāk - JAA) kopīgi izveidotās un uzturētās ārvalstu gaisa kuģu drošības novērtēšanas centralizētās datu bāzes (turpmāk - SAFA datu bāze);

6.3. gaisa kuģu ekspluatantu ziņojumiem;

6.4. ECAC drošības informācijas (SOI) datu bāzes;

6.5. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu kompetento aviācijas iestāžu ziņojumiem;

6.6. privātpersonu sūdzībām.

7. Civilās aviācijas aģentūra neatkarīgi no šo noteikumu 4.punktā minētajām pārbaudēm, ievērojot diskriminācijas aizlieguma principu un atbilstoši starptautiskajām un Eiropas Kopienas tiesībām, izlases veidā var veikt arī to ārvalstu gaisa kuģu pārbaudi, kuru atbilstība starptautiskajām lidojuma drošības prasībām netiek apšaubīta.

8. Ārvalstu gaisa kuģa pārbaudi veic, ņemot vērā šo noteikumu 2.pielikumā noteiktos kritērijus. Pēc gaisa kuģa pārbaudes Civilās aviācijas aģentūra sagatavo ziņojumu. Ziņojumā esošo informāciju ievada SAFA datu bāzē.

9. Informāciju par ārvalstu gaisa kuģa neatbilstību starptautiskajām lidojumu drošības prasībām šo noteikumu 5.punktā minētajā ziņojumā iekļauj tā, lai nebūtu iespējams identificēt ziņotāju.

10. Civilās aviācijas aģentūra, veicot gaisa kuģa pārbaudi, nodrošina, lai ārvalstu gaisa kuģa izlidošana no Latvijas Republikas lidlauka netiek kavēta, izņemot gadījumu, ja Civilās aviācijas aģentūra ārvalsts gaisa kuģim ir piešķīrusi šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minēto neatbilstības kategoriju.

11. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 8.punktā minētajā ziņojumā ieraksta gaisa kuģa pārbaudes gaitā atklāto ārvalsts gaisa kuģa neatbilstības kategoriju. Saskaņā ar starptautiskajām lidojuma drošības prasībām gaisa kuģu neatbilstība tiek klasificēta šādi:

11.1. pirmā neatbilstības kategorija - gaisa kuģa neatbilstība ir nenozīmīga un nerada būtisku ietekmi uz gaisa kuģa lidojumu drošību;

11.2. otrā neatbilstības kategorija - gaisa kuģa neatbilstība nerada tiešus draudus gaisa kuģa lidojumu drošībai;

11.3. trešā neatbilstības kategorija - gaisa kuģa neatbilstība rada tiešus draudus gaisa kuģa lidojumu drošībai.

12. Atbilstoši ārvalsts gaisa kuģim piešķirtajai neatbilstības kategorijai Civilās aviācijas aģentūra veic šādus pasākumus:

12.1. pirmā neatbilstības kategorija - par gaisa kuģa pārbaudē atklātajiem trūkumiem informē gaisa kuģa kapteini;

12.2. otrā neatbilstības kategorija - par gaisa kuģa pārbaudē atklātiem būtiskiem trūkumiem informē gaisa kuģa kapteini, gaisa kuģa ekspluatantu, kā arī gaisa kuģa ekspluatanta un gaisa kuģa reģistrācijas valsts kompetentās iestādes;

12.3. trešā neatbilstības kategorija - par gaisa kuģa pārbaudē atklātajiem trūkumiem, kas ir bīstami gaisa kuģa lidojumu drošībai, informē šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētās personas, nosūtot gaisa kuģa pārbaudes ziņojumu, un:

12.3.1. pieprasa novērst neatbilstību pirms izlidošanas;

12.3.2. saskaņojot ar attiecīgā gaisa kuģa reģistrācijas valsts kompetentām iestādēm, nosaka ekspluatācijas ierobežojumus (atļaut gaisa kuģa lidojumu noteiktos laika apstākļos vai noteiktā maršrutā), kurus ievērojot gaisa kuģis var izlidot no Latvijas Republikas lidlauka. Ja neatbilstība ietekmē apliecības par derīgumu lidojumiem spēkā esību, tad gaisa kuģa ekspluatants pirms izlidošanas saņem rakstisku atļauju no to valstu kompetentajām iestādēm, virs kuru teritorijām tiks veikts lidojums.

13. Ja Civilās aviācijas aģentūra konstatē, ka gaisa kuģa ekspluatants nespēj novērst gaisa kuģa pārbaudē atklātās neatbilstības starptautiskajām lidojuma drošības prasībām šo noteikumu 12.3.apakšpunktā minētajā kārtībā, tā pieņem lēmumu aizliegt ārvalsts gaisa kuģim izlidot no Latvijas Republikas lidlauka līdz neatbilstību novēršanai.

14. Par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanu Civilās aviācijas aģentūra nekavējoties informē gaisa kuģa ekspluatanta un gaisa kuģa reģistrācijas valsts kompetentās iestādes un Satiksmes ministriju. Lēmumu par aizlieguma atcelšanu pieņem, kad novērstas neatbilstības un saņemta gaisa kuģa reģistrācijas valsts atļauja.

15. Ja šo noteikumu 13.punktā minētais lēmums ir pieņemts attiecībā uz trešās valsts gaisa kuģi, Satiksmes ministrija par to nekavējoties informē Eiropas Komisiju.

16. Civilās aviācijas aģentūra pēc citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu pieprasījuma sniedz tām, kā arī pieprasa no tām informāciju par:

16.1. valsts teritorijā esošajiem lidlaukiem, kas atvērti starptautiskajai gaisa satiksmei;

16.2. attiecīgajā lidostā katra kalendāra gada laikā veiktajām gaisa kuģa pārbaudēm un tajās atklātajām neatbilstībām (atsevišķi nodalot trešo valstu gaisa kuģus);

16.3. attiecīgajā lidostā katra kalendāra gada laikā veikto trešo valstu gaisa kuģu lidojumu skaitu.

17. Civilās aviācijas aģentūra pēc Eiropas Komisijas, citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu kompetento iestāžu vai Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) pieprasījuma sniedz šo noteikumu 5. un 8.punktā minētajā ziņojumā un gaisa kuģa pārbaudes ziņojumā ietverto informāciju.

18. Ja ziņojumi liecina, ka pastāv potenciāli draudi lidojumu drošībai, vai gaisa kuģa pārbaudes ziņojums rāda, ka gaisa kuģis neatbilst starptautiskajām lidojuma drošības prasībām un var radīt draudus lidojumu drošībai, Civilās aviācijas aģentūra attiecīgos ziņojumus nekavējoties nosūta visām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Eiropas Komisijai.

19. Informācijai, kas saņemta šo noteikumu 5., 8. un 16.punktā noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir ierobežotas pieejamības statuss.

20. Civilās aviācijas aģentūra sniedz publisku pārskatu par katra kalendāra gada laikā Latvijas Republikas teritorijā esošajos lidlaukos veikto gaisa kuģu pārbaužu skaitu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/36/EK par Kopienas lidostas izmantojošo trešo valstu gaisa kuģu drošību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.449

Satiksmes ministrs K.Peters
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.449
Pirmslidojuma vai pēclidojuma pārbaudes gaita

1. Pirmslidojuma vai pēclidojuma pārbaudes gaitā Civilās aviācijas aģentūra veic šādas darbības:

1.1. pārbauda dokumentāciju, kas nepieciešama, veicot starptautiskos gaisa pārvadājumus ar gaisa kuģi (gaisa kuģa reģistrācijas apliecība, borta žurnāls, apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, gaisa kuģa apkalpes locekļu licences, radio licence, pasažieru saraksts un kravas dokumenti), un tās derīguma termiņu;

1.2. pārbauda gaisa kuģa lidojuma apkalpes sastāva un apkalpes personāla kvalifikācijas atbilstību 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk - konvencija) 1. un 6.pielikuma prasībām;

1.3. pārbauda gaisa kuģa ekspluatācijas dokumentāciju (lidojuma dati, lidojuma plāns, tehniskais borta žurnāls) un gaisa kuģa gatavību lidojumam atbilstoši konvencijas 6.pielikuma prasībām;

1.4. pārbauda, vai gaisa kuģī atbilstoši konvencijas 6.pielikuma prasībām ir:

1.4.1. gaisa kuģa ekspluatanta apliecība;

1.4.2. trokšņu un emisijas sertifikāts;

1.4.3. ekspluatācijas rokasgrāmata (ar minimālā aprīkojuma sarakstu) un lidojuma veikšanas instrukcija;

1.4.4. drošības aprīkojums;

1.4.5. kabīnes drošības aprīkojums;

1.4.6. aprīkojums, kas nepieciešams konkrētā lidojuma veikšanai, tajā skaitā radiosakaru un radionavigācijas iekārtas;

1.4.7. lidojuma datu reģistrācijas iekārtas;

1.5. pārbauda gaisa kuģa un tā aprīkojuma (iekaitot veiktos gaisa kuģa remontdarbus) atbilstību konvencijas 8.pielikuma standartiem.

atbilstību konvencijas 8.pielikuma standartiem.

2. Pēc pirmslidojuma vai pēclidojuma pārbaudes Civilās aviācijas aģentūras amatpersona sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj šī pielikuma 1.punktā minēto informāciju un pārbaudīto gaisa kuģa elementu sarakstu kopā ar visiem pārbaudes laikā atklātajiem trūkumiem par katru elementu atsevišķi. Civilās aviācijas aģentūras amatpersona pirmslidojuma vai pēclidojuma pārbaudes protokolā var iekļaut arī citu informāciju, kuru minētā amatpersona uzskata par svarīgu.

Satiksmes ministrs K.Peters
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek veikta ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaude, noteikts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 449Pieņemts: 30.05.2006.Stājas spēkā: 22.06.2006.Zaudē spēku: 08.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 21.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
138028
22.06.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)