Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 612

Rīgā 2000.gada 12.decembrī (prot. Nr. 58, 17.§)

Par elektropārvades līniju un transformatoru apakšstaciju ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā

Atļaut ieguldīt valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā elektropārvades līnijas un transformatoru apakšstacijas, kuru būvniecība veikta par valsts budžeta līdzekļiem (pielikums).

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Zemkopības ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 12.decembra
rīkojumam Nr.612

Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā ieguldāmās elektropārvades līnijas un transformatoru apakšstacijas

Nr.
p.k.
Pilsēta, pagasts vai lauku teritorija Māja vai tās īpašnieks Elektropārvades līniju garums
(km)
Transformatoru apakšstacijas Ieguldītie valsts budžeta līdzekļi
(latos)
Gads, kurā objekts nodots ekspluatācijā

1. Aizkraukles rajons

1.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
1. Daudzeses pagasts Indras 0,25 1084,7 1995
2. Mazzalves pagasts Čulkas 1,2 5360,8 1995
3. Mazzalves pagasts Lauri 1,5 3000,0 1994
4. Mazzalves pagasts Vaidavi 1,1 2724,3 1994
5. Seces pagasts Blektes 0,1 297,0 1995
6. Sērenes pagasts Bencēni 1,47 208,0 1994
7. Skrīveru pagasts Daugavieši 0,92 1657,1 1994
8. Skrīveru pagasts Kalnāres 0,15 1009,0 1996
9. Staburaga pagasts Kalnāres 0,37 470,5 1995
10. Staburaga pagasts Rūķi 0,31 500,0 1996
11. Zalves pagasts Baloži 0,37 2179,9 1996
12. Zalves pagasts Pempes 0,27 770,0 1994
Kopā: 8,01 19261,3
1.2. 20 kV elektropārvades līnijas
13. Daudzeses pagasts Auermaņi 0,87 2000,0 1994
14. Pilskalnes pagasts Lazdiņi 0,04 1480,0 1995
15. Seces pagasts Blektes 0,25 1703,0 1995
16. Zalves pagasts Pempes 1,5 4230,0 1994
Kopā: 2,66 9413,0
1.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
17. Seces pagasts Avoti KP 219,0 1994
18. Seces pagasts Blektes TP-7086 467,0 1995
Kopā: 2 686,0
2. Alūksnes rajons
2.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
19. Annas pagasts Bērzinieki 0,08 50,0 1995
20. Alsviķu pagasts Tūjas 0,15 847,0 1995
21. Apes lauku teritorija Jaunlāči 0,79 1483,0 1995
22. Jaunalūksnes pagasts Budzene 0,25 450,0 1994
23. Jaunalūksnes pagasts Kalni 1 0,08 475,0 1995
24. Jaunannas pagasts Aizpurvi 0,77 3525,0 1995
25. Jaunlaicenes pagasts Cimšenieki 0,82 371,0 1994
26. Mārkalnes pagasts Stiebriņi 1,0 931,0 1995
27. Mārkalnes pagasts Vilkugārša 0,08 302,0 1994
28. Trapenes pagasts Mucenieki 0,6 2368,0 1994
29. Veclaicenes pagasts Kalnapeņķi 0,39 301,0 1994
30. Zeltiņu pagasts Micpapi 0,55 690,0 1996
31. Ziemera pagasts Mežāres 0,4 2162,1 1995
Kopā: 5,96 13955,1
2.2. 20 kV elektropārvades līnijas
32. Annas pagasts Bērzinieki 1,06 728,0 1995
33. Apes lauku teritorija Jaunlāči 1,33 3708,0 1995
34. Jaunalūksnes pagasts Budzene 0,07 85,0 1994
35. Jaunalūksnes pagasts Kalni 1 0,54 2890,0 1995
36. Jaunlaicenes pagasts Cimšenieki 0,65 434,0 1994
37. Mārkalnes pagasts Stiebriņi 0,12 88,0 1995
38. Mārkalnes pagasts Vilkugārša 2,72 850,0 1994
39. Veclaicenes pagasts Kalnapeņķi 0,26 189,0 1994
Kopā: 6,75 8972,0
2.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
40. Annas pagasts Bērzinieki TP-1476 132,0 1995
41. Apes lauku teritorija Jaunlāči TP-1477 2224,0 1995
42. Jaunalūksnes pagasts Budzene TP-1167 500,0 1994
43. Jaunalūksnes pagasts Kalni 1 TP-1480 4208,0 1995
44. Jaunlaicenes pagasts Cimšenieki TP-1462 433,0 1994
45. Mārkalnes pagasts Vilkugārša TP-1463 1350,0 1994
46. Veclaicenes pagasts Kalnapeņķi TP-1468 264,0 1994
Kopā: 7 9111,0
3. Balvu rajons
3.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
47. Balvu pagasts Rasteņi 0,9 420,0 1995
48. Medņevas pagasts Kļavas 0,09 464,0 1995
49. Rugāju un Vectilžas pagasts Abesīnija 0,44 1950,0 1995
50. Šķilbēnu pagasts Aizpurvieši 0,9 3002,0 1995
Kopā: 1,52 5836,0
3.2. 20 kV ektropārvades līnijas
51. Balvu rajons Rasteņi 0,05 916,0 1995
52. Medņevas pagasts Kļavas 0,03 1378,0 1995
53. Rugāju un Vectilžas pagasts Abesīnija 2,25 9767,0 1995
Kopā: 2,33 12061,0
3.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
54. Balvu pagasts Rasteņi TP-3481 2644,0 1995
55. Medņevas pagasts Kļavas TP-3483 3123,0 1995
56. Rugāju un Vectilžas pagasts Akmens TP-3480 2792,0 1995
57. Šķilbēnu pagasts Aizpurvieši TP-3474 3376,0 1995
58. Vectilžas pagasts Abesīnija TP-3473 3991,0 1995
Kopā: 5 15926,0
4. Bauskas rajons
4.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
59. Brunavas pagasts Lazdukalni 0,9 598,0 1995
60. Brunavas pagasts Paegļi 0,4 602,0 1995
61. Ceraukstes pagasts Zundas 0,25 609,0 1995
62. Codes pagasts Gudžas 0,16 382,0 1995
63. Codes pagasts Rājumnieki 0,92 1395,0 1994
64. Codes pagasts Smēdes 1,0 270,0 1994
65. Dāviņu pagasts Smiltnieki 0,17 872,0 1994
66. Iecavas pagasts Ančari 0,57 800,0 1994
67. Iecavas pagasts Galenieki 0,39 1585,3 1995
68. Iecavas pagasts Priedes 0,17 246,2 1994
69. Īslīces pagasts Senči 0,4 1000,0 1995
70. Mežotnes pagasts Apses 0,76 790,0 1995
71. Rundāles pagasts Balči 0,4 452,0 1995
72. Rundāles pagasts Ziedoņi 0,1 155,0 1995
73. Skaistkalnes pagasts Salas 0,17 810,0 1994
74. Vecsaules pagasts Kalnāres 0,21 325,0 1994
Kopā: 6,97 10891,5
4.2. 20 kV elektropārvades līnijas
75. Codes pagasts Spāres 0,17 344,0 1994
76. Dāviņu pagasts Smiltnieki 0,1 585,0 1994
77. Iecavas pagasts Galenieki 0,43 1292,0 1995
78. Mežotnes pagasts Naikas 1,2 530,0 1995
79. Rundāles pagasts Ziedoņi 0,51 210,0 1995
80. Skaistkalnes pagasts Salas 0,18 561,2 1994
Kopā: 2,59 3522,2
4.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
81. Codes pagasts Spāres TP-4149 500,0 1994
82. Dāviņu pagasts Smiltnieki TP-3367 997,0 1994
83. Iecavas pagasts Galenieki TP-3417 500,0 1995
84. Mežotnes pagasts Naikas TP-4444 500,0 1995
85. Rundāles pagasts Ziedoņi TP-4709 535,0 1995
86. Skaistkalnes pagasts Salas TP-3571 530,0 1994
87. Vecsaules pagasts Baltāmuiža TP-4841 290,0 1996
88. Vecsaules pagasts Kalnāres TP-4811 473,0 1994
Kopā: 8 4325,0
5. Cēsu rajons
5.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
89. Amatas pagasts Jaunbikari 0,1 250,0 1995
90. Amatas pagasts Gribuļi uzlikti vadi 750,0 1994
91. Drabešu pagasts Kurši 0,7 1750,0 1994
92. Līgatnes pagasts Durņas 0,3 750,0 1995
93. Mārsnēnu pagasts Sproģi 0,3 750,0 1995
94. Nītaures pagasts Zemgaļi 1,2 4969,0 1995
95. Nītaures pagasts Lejastīkāni 0,76 1900,0 1995
96. Priekuļu pagasts Ērgļu Klintis 0,3 750,0 1995
97. Priekuļu pagasts Koči 0,12 300,0 1995
98. Priekuļu pagasts Koči 0,15 375,0 1995
99. Priekuļu pagasts Koči 0,15 375,0 1995
100. Raiskuma pagasts Priedaine 0,8 2000,0 1994
101. Stalbes pagasts Bāržēni 0,1 250,0 1995
102. Stalbes pagasts Zaķi 1,21 3025,0 1994
103. Stalbes pagasts Brencīši 0,1 250,0 1995
104. Stalbes pagasts Pulkas 1,57 3925,0 1994
105. Straupes pagasts Kārkliņi 0,2 500,0 1994
106. Vaives pagasts Smīdes 1,73 4250,0 1994
107. Vaives pagasts Lejnieki 1,0 2500,0 1994
108. Vecpiebalgas pagasts Kalnaigauņi uzlikti vadi 500,0 1994
109. Veselavas pagasts Skujas uzlikti vadi 600,0 1994
Kopā: 10,79 30719,0
5.2. 20 kV elektropārvades līnijas
110. Amatas pagasts Jaunbikari 0,74 2590,0 1995
111. Amatas pagasts Riņķi 0,015 295,0 1995
112. Liepas pagasts Sillakas 1,34 4690,0 1995
113. Nītaures pagasts Lejastīkāni 1,05 3675,0 1995
114. Nītaures pagasts Zemgaļi 0,57 2009,0 1995
115. Priekuļu pagasts Koči 0,16 560,0 1995
116. Raiskuma pagasts Priedaine 0,47 1645,0 1994
117. Stalbes pagasts Brencīši 0,63 2205,0 1995
118. Stalbes pagasts Pulkas 1,09 3780,0 1994
119. Straupes pagasts Kārkliņi 0,42 1470,0 1994
120. Vaives pagasts Smīdes 1,73 6125,0 1994
121. Vaives pagasts Lejnieki 0,69 2415,0 1994
122. Vaives pagasts Saulstari 0,015 210,0 1995
Kopā: 8,92 31669,0
5.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
123. Amatas pagasts Jaunbikari TP-6165 2458,0 1995
124. Amatas pagasts Riņķi TP-2276 1130,0 1995
125. Liepas pagasts Sillakas TP-6064 2462,0 1995
126. Nītaures pagasts Lejastīkāni TP-2784 2406,0 1995
127. Nītaures pagasts Zemgaļi TP-2786 2458,0 1995
128. Priekuļu pagasts Koči TP-6057 2510,0 1995
129. Raiskuma pagasts Priedaine TP-6160 2390,0 1994
130. Stalbes pagasts Brencīši TP-6164 2890,0 1995
131. Stalbes pagasts Pulkas TP-6157 2250,0 1994
132. Straupes pagasts Kārkliņi TP-2025 2666,0 1994
133. Vaives pagasts Smīdes TP-6156 2676,0 1994
134. Vaives pagasts Lejnieki TP-2266 2240,0 1994
135. Vaives pagasts Saulstari TP-2401 1380,0 1995
Kopā: 13 29916,0
6. Daugavpils rajons
6.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
136. Biķernieku pagasts Biķernieki 0,13 785,1 1995
137. Biķernieku pagasts Biķernieki 1 0,36 1267,0 1995
138. Kalupes pagasts Aizupji 0,3 1226,8 1995
139. Laucesas pagasts Ieviņas 0,19 929,5 1994
140. Laucesas pagasts Vecozoli 0,5 1371,8 1994
141. Maļinovas pagasts Andrīši 0,92 2972,6 1994
142. Maļinovas un Višķu pagasts Dzintari
Kociņi
Kurtiši
Līdakas
Ozoliņi
Tīrumi 2,06 8117,7 1996
143. Naujenes pagasts Ābeļdārzi 0,12 523,3 1995
144. Naujenes pagasts Ceriņi 0,1 290,9 1995
145. Naujenes pagasts Daugmalas 0,71 1068,7 1994
146. Salienas pagasts Vārpas 1,26 2817,3 1995
147. Sventes pagasts Ceriņi 1,4 6399,1 1995
148. Sventes pagasts Ezerkrasti 0,66 2080,3 1995
149. Sventes pagasts Vāveres 0,2 975,5 1995
150. Višķu pagasts Aščuki 0,21 579,4 1994
Kopā: 9,12 31405,0
6.2. 20 kV elektropārvades līnijas
151. Maļinovas un Višķu pagasts Dzintari
Kociņi
Kurtiši
Līdakas
Ozoliņi
Tīrumi 0,2 6957,0 1996
152. Naujenes pagasts Ābeļdārzi 0,05 1759,4 1995
153. Višķu pagasts Māliņi
Vordovka
Janīna 0,1 1595,7 1994
Kopā: 0,35 10312,1
6.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
154. Maļinovas un Višķu pagasts Dzintari
Kociņi
Kurtiši
Līdakas
Ozoliņi
Tīrumi TP-6019 2050,0 1996
155. Naujenes pagasts Ābeļdārzi TP-6016 1608,0 1995
156. Višķu pagasts Māliņi
Vordovka
Janīna TP-6218 851,2 1994
Kopā: 3 4509,2
7. Dobeles rajons
7.1. 20 kV elektropārvades līnijas
157. Bukaišu pagasts Viesturi 0,07 840,0 1994
158. Tērvetes pagasts Dzimtas 0,56 1622,0 1995
Kopā: 0,63 2462,0
7.2. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
159. Bēnes pagasts Ābelītes Dālderi TP-6949 1150,0 1995
160. Bukaišu pagasts Viesturi TP-5537 1250,0 1994
161. Tērvetes pagasts Dzimtas TP-5538 1741,0 1995
Kopā: 3 4141,0
8. Gulbenes rajons
8.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
162. Beļavas pagasts Vecsīļi 0,9 2755,0 1995
163. Daukstu pagasts Mežrozītes 0,1 480,0 1995
164. Druvienas pagasts Mazvasaraudži 0,3 1816,0 1995
165. Druvienas pagasts Rozītes 0,06 500,0 1995
166. Lizuma pagasts Siltie 1,2 2720,0 1995
167. Līgo pagasts Jasmīni
Melderi
Upsala 1,82 2972,0 1994
168. Rankas pagasts Pakalnieši 0,2 380,0 1995
169. Stāmerienas pagasts Dzērves 1,7 4304,0 1994
170. Stāmerienas pagasts Pienotava 0,15 280,0 1994
171. Stradu pagasts Mežupes 0,9 2852,0 1995
172. Tirzas pagasts Jaunbaloži 0,3 1560,0 1995
Kopā: 7,63 20619,0
8.2. 20 kV elektropārvades līnijas
173. Beļavas pagasts Vecsīļi 1,1 4730,0 1995
174. Daukstu pagasts Mežrozītes 0,3 2120,0 1995
175. Druvienas pagasts Mazvasaraudži 0,1 545,0 1995
176. Druvienas pagasts Rozītes 0,06 760,0 1995
177. Lizuma pagasts Siltie 0,1 380,0 1995
178. Līgo pagasts Jasmīni
Melderi
Upsala 0,27 945,0 1994
179. Rankas pagasts Pakalnieši 0,7 1527,0 1995
180. Stāmerienas pagasts Dzērves 0,12 366,0 1994
181. Stāmerienas pagasts Pienotava 1,03 1581,0 1994
182. Stradu pagasts Mežupes 0,4 2590,0 1995
Kopā: 4,18 15544,0
8.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
183. Beļavas pagasts Vecsīļi TP-2261 1600,0 1995
184. Daukstu pagasts Mežrozītes TP-2146 2900,0 1995
185. Druvienas pagasts Mazvasaraudži TP-2516 3139,0 1995
186. Druvienas pagasts Rozītes TP-2520 3600,0 1995
187. Lizuma pagasts Siltie TP-2249 1500,0 1995
188. Līgo pagasts Jasmīni
Melderi
Upsala TP-2166 3283,0 1994
189. Rankas pagasts Pakalnieši TP-2517 1600,0 1995
190. Stāmerienas pagasts Dzērves TP-2387 3330,0 1994
191. Stāmerienas pagasts Pienotava TP-2305 8489,0 1994
192. Stradu pagasts Mežupes TP-2375 3575,0 1995
193. Tirzas pagasts Jaunbaloži TP-2172 3840,0 1995
Kopā: 11 36856,0
9. Jēkabpils rajons
9.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
194. Aknīstes pagasts Birznieki 0,05 252,0 1994
195. Aknīstes pagasts Priedes 0,07 685,0 1994
196. Ābeļu pagasts Avoti 0,4 1338,0 1995
197. Ābeļu pagasts Jaunarāji 0,64 1007,0 1995
198. Dunavas pagasts Dzelmes 0,2 1638,0 1995
199. Dunavas pagasts Veckalnieši 0,25 1064,0 1995
200. Kalna pagasts Ezerpriekulāni 0,32 210,0 1994
201. Krustpils pagasts Šaurītes 0,55 1056,0 1994
202. Kūku pagasts Līči 0,83 2290,0 1994
203. Kūku pagasts Nīkuri 0,06 813,0 1995
204. Kūku pagasts Piejūti 0,21 421,0 1995
205. Rites pagasts Celmi 1,12 5197,0 1995
206. Salas pagasts Bērzi 0,07 363,0 1994
207. Salas pagasts Rožkalni 0,36 946,0 1994
208. Viesītes pagasts Rubeņi 0,62 1872,0 1995
209. Viesītes pagasts Šantiņi 0,29 196,0 1994
Kopā: 6,04 19348,0
9.2. 20 kV elektropārvades līnijas
210. Aknīstes pagasts Birznieki 0,21 1070,0 1994
211. Aknīstes pagasts Priedes 0,06 732,0 1994
212. Dunavas pagasts Dzelmes 0,02 386,0 1995
213. Dunavas pagasts Veckalnieši 0,05 758,0 1995
214. Kalna pagasts Ezerpriekulāni 0,03 330,0 1994
215. Krustpils pagasts Šaurītes 0,13 1228,0 1994
216. Kūku pagasts Nīkuri 0,19 829,0 1995
217. Rites pagasts Celmi 0,02 867,0 1995
218. Rubeņu pagasts Akmentiņi 1,4 11418,0 1995
219. Salas pagasts Bērzi 0,04 1390,0 1994
220. Viesītes pagasts Rubeņi 0,07 1644,0 1995
221. Viesītes pagasts Šantiņi 1,97 522,0 1994
Kopā: 4,19 21174,0
9.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
222. Aknīstes pagasts Birznieki TP-6643 2120,0 1994
223. Aknīstes pagasts Priedes TP-6641 1848,0 1994
224. Dunavas pagasts Dzelmes TP-6801 3206,0 1995
225. Dunavas pagasts Veckalnieši TP-6802 1572,0 1995
226. Kalna pagasts Ezerpriekulāni TP-6363 429,0 1994
227. Krustpils pagasts Šaurītes TP-5004 1981,0 1995
228. Kūku pagasts Nīkuri TP-5561 2918,0 1995
229. Rites pagasts Celmi TP-6597 2935,0 1995
230. Rubeņu pagasts Akmentiņi TP-6661 3242,0 1995
231. Rubeņu pagasts Saulgoži TP-6662 4044,0 1995
232. Salas pagasts Bērzi TP-6551 2682,0 1994
233. Viesītes pagasts Rubeņi TP-6206 3486,0 1995
234. Viesītes pagasts Šantiņi TP-6596 169,0 1994
Kopā: 13 30632,0
10. Jelgavas rajons
10.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
235. Līvbērzes pagasts Caunas
Viesturi 0,61 2200,0 1995
236. Vircavas pagasts Austras 0,06 1000,0 1995
237. Zaļenieku pagasts Bērziņi 0,15 530,0 1995
Kopā: 0,82 3730,0
10.2. 20 kV elektropārvades līnijas
238. Sidrabenes pagasts Robežnieki 0,03 106,0 1994
239. Vircavas pagasts Austras 1,87 7594,0 1995
240. Zaļenieku pagasts Bērziņi 0,21 650,0 1994
Kopā: 2,11 8350,0
10.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
241. Sidrabenes pagasts Robežnieki TP-6459 670,0 1994
242 Vircavas pagasts Austras TP-2814 3500,0 1995
243. Zaļenieku pagasts Bērziņi TP-2624 3320,0 1995
Kopā: 3 7490,0
11. Krāslavas rajons
11.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
244. Asūnes pagasts Isaks 0,6 1500,0 1994
245. Aulejas pagasts G.Jakovelis 0,5 1739,0 1995
246. Aulejas pagasts I.Lipšāns 0,25 350,0 1995
247. Aulejas pagasts I.Ozoliņš 0,07 319,0 1995
248. Aulejas pagasts B.Podnieks 0,69 455,0 1995
249. Aulejas pagasts I.Podnieks 0,39 890,0 1995
250. Aulejas pagasts M.Vaišla 0,3 612,0 1995
251. Dagdas pagasts Maļinovskis 0,81 1289,0 1994
252. Dagdas pagasts Jančevskis 0,84 9,0 1990
253. Ezernieku pagasts Dorofejevs 0,6 1418,0 1995
254. Ezernieku pagasts Lavčinovskis 0,3 350,0 1994
255. Ezernieku pagasts Lupgans 0,6 1418,0 1995
256. Grāveru pagasts Kormiļcevs 0,1 370,0 1994
257. Grāveru pagasts Sokolovskis 0,1 350,0 1994
258. Izvaltas pagasts Hmeļņicka 0,6 1244,0 1995
259. Izvaltas pagasts Stopina 1,1 2332,0 1995
260. Izvaltas pagasts P.Nitišs 0,23 717,0 1996
261. Kaplavas pagasts Lebedoka 0,5 807,0 1994
262. Kastuļinas pagasts A.Kuzmenko 1,03 2753,0 1996
263. Kastuļinas pagasts J.Casna 0,70 2115,0 1996
264. Kastuļinas pagasts C.Lukjanovičs 0,88 3331,0 1996
265. Kastuļinas pagasts Akentjevs  Gorbunovs
Mihailovs 1,36 5349,0 1994
266. Ķepovas pagasts Cimoška 1,2 2156,0 1995
267. Kombuļu pagasts Kokins 0,55 1230,0 1995
268. Kombuļu pagasts Kovaļevska 0,95 1745,0 1995
269. Kombuļu pagasts Teivišs 0,15 370,0 1995
270. Kombuļu pagasts Vagale 0,8 1450,0 1995
271. Konstantinovas pagasts O.Trofimovs 0,74 3931,0 1994
272. Krāslavas pagasts Moisejevs 1,0 2280,0 1995
273. Skaistas pagasts Lenis 0,5 780,0 1994
274. Svariņu pagasts Bondare 0,65 950,0 1995
275. Svariņu pagasts P.Pavliņš 1,1 20,0 1992
276. Šķaunes pagasts V.Meikšāns 0,19 1110,0 1996
277. Šķeltovas pagasts Delvers 0,05 95,0 1995
278. Šķeltovas pagasts Grebežs 0,1 245,0 1995
279. Šķeltovas pagasts Kalcāns 0,18 437,0 1995
280. Šķeltovas pagasts Masenkovs 0,1 209,0 1995
281. Šķeltovas pagasts Nainišs 0,05 244,0 1995
282. Šķeltovas pagasts Sarguns 0,05 129,0 1995
283. Šķeltovas pagasts Umbraško 0,15 290,0 1995
284. Šķeltovas pagasts Vaikulis 0,2 304,0 1995
285. Ūdrīšu pagasts Atmans 0,3 1500,0 1994
Kopā: 21,56 49192,0
11.2. 20 kV elektropārvades līnijas
286. Dagdas pagasts Jančevskis 0,38 8,0 1990
287. Kastuļinas pagasts Akentjevs Gorbunovs
Mihailovs 2,77 3000,0 1994
Kopā: 3,15 3008,0
11.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
288. Dagdas pagasts Jančevskis TP-7166 36,0 1990
289. Kastuļinas pagasts Akentjevs Gorbunovs
Mihailovs TP-7243 2301,0 1994
Kopā: 2 2337,0
12. Kuldīgas rajons
12.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
290. Alsungas pagasts Lagzdas 0,26 837,0 1995
291. Alsungas pagasts Mednieki 0,17 665,0 1995
292. Alsungas pagasts Ozolkalni uzlikti vadi 312,0 1994
293. Ēdoles pagasts Mednieki uzlikti vadi 702,4 1994
294. Ēdoles pagasts Ziedkalni 0,41 1576,0 1995
295. Kabiles pagasts Stūrīši uzlikti vadi 307,6 1994
296. Kabiles pagasts Vīnzari 0,4 619,5 1994
297. Kurmāles pagasts Bērzlejas uzlikti vadi 434,0 1995
298. Kurmāles pagasts Krūmiņi uzlikti vadi 809,0 1995
299. Kurmāles pagasts Mežtepšas 0,7 1774,5 1994
300. Kurmāles pagasts Niklāvi vadu maiņa 300,0 1995
301. Kurmāles pagasts Vanagi uzlikti vadi 1041,0 1995
302. Laidu pagasts Dedži vadu maiņa 3743,3 1994
303. Laidu pagasts Gaidas uzlikti vadi 544,0 1995
304. Laidu pagasts Strauti vadu maiņa 884,0 1995
305. Padures pagasts Graudiņi uzlikti vadi 1158,4 1994
306. Padures pagasts Remeši uzlikti vadi 1080,5 1994
307. Pelču pagasts Jaunolarāji 1,32 2705,8 1994
308. Pelču pagasts Kaķīši vadu maiņa 1090,0 1995
309. Pelču pagasts Lejiņas 0,4 1251,0 1995
310. Raņķu pagasts Zeltkalni vadu maiņa 416,0 1995
311. Rudbāržu pagasts Jāņkalni vadu maiņa 933,0 1995
312. Rudbāržu pagasts Pelēči vadu maiņa 2549,7 1994
313. Rumbas pagasts Mežmārtiņi 0,65 1034,0 1994
314. Rumbas pagasts Rugāti uzlikti vadi 113,7 1994
315. Skrundas pagasts Bunti vadu maiņa 1040,0 1994
316. Snēpeles pagasts Brieži uzlikti vadi 528,0 1994
317. Snēpeles pagasts Ķiķi uzlikti vadi 1058,0 1995
318. Snēpeles pagasts Mežgaļi uzlikti vadi 765,0 1994
319. Snēpeles pagasts Nomnieki 0,81 1557,2 1994
320. Turlavas pagasts Atālmauļas vadu maiņa 481,2 1994
321. Turlavas pagasts Birznieki uzlikti vadi 1230,7 1994
322. Turlavas pagasts Kalnažumpji vadu maiņa 703,3 1994
323. Turlavas pagasts Ozolnieki uzlikti vadi 429,0 1994
324. Turlavas pagasts Videnieki vadu maiņa 260,6 1994
325. Vārmes pagasts Ērpalīči uzlikti vadi 863,0 1995
326. Vārmes pagasts Skujenieki 0,35 1033,0 1995
327. Vārmes pagasts Ūsiņas vadu maiņa 832,0 1995
Kopā: 5,47 37662,8
13. Liepājas rajons
13.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
328. Bunkas pagasts Marijnieki uzlikti vadi 786,0 1995
329. Bunkas pagasts Sudrabkalni uzlikti vadi 1663,9 1995
330. Dunalkas pagasts Augstkalni uzlikti vadi 803,0 1994
331. Dunalkas pagasts Baloži 2 0,27 162,0 1995
332. Dunalkas pagasts Ceļmalu mājas Kavalieri
0,7 1955,3 1995
333. Durbes pagasts Brietuļi 1,1 817,8 1994
334. Embūtes pagasts Dekšņi 0,92 2217,0 1994
335. Gaviezes pagasts Lūči 0,14 286,5 1994
336. Grobiņas pagasts Ozoli 0,3 741,1 1995
337. Grobiņas pagasts Puķītes 0,22 392,0 1994
338. Grobiņas pagasts Vēveri 0,59 449,1 1995
339. Kalvenes pagasts Atvari uzlikti vadi 474,3 1995
340. Kazdangas pagasts Benkuļi uzlikti vadi 220,0 1994
341. Kazdangas pagasts Bērzkalni 0,57 1439,6 1995
342. Kazdangas pagasts Kļaviņas 0,56 1099,4 1994
343. Kazdangas pagasts Upītes 0,64 1275,4 1994
344. Lažas pagasts Līmeži 0,98 6000,0 1994
345. Rucavas pagasts Ēnas 0,68 900,8 1994
346. Rucavas pagasts Jaunzemji 0,24 239,8 1994
347. Sakas pagasts Aļenkas uzlikti vadi 235,6 1995
348. Sakas pagasts Cīruļi 2,2 5150,8 1994
349. Tadaiķu pagasts Anuzīši uzlikti vadi 686,6 1995
350. Vaiņodes pagasts Vidmeži 0,86 1393,3 1994
351. Vecpils pagasts Ozolkalni 0,1 632,0 1995
352. Vērgales pagasts Rūķi Veclīdumi 0,16 945,4 1995
353. Vērgales pagasts Zeltkalni 0,41 1100,6 1995
Kopā: 11,64 26667,5
13.2. 20 kV elektropārvades līnijas
354. Dunalkas pagasts Ceļmalu mājas
Kavalieri
0,25 652,3 1995
355. Lažas pagasts Līmeņi 0,42 650,0 1994
356. Vecpils pagasts Ozolkalni 0,1 815,0 1995
357. Vērgales pagasts Rūķi
Veclīdumi 0,67 645,0 1995
Kopā: 1,44 2762,3
13.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
358. Dunalkas pagasts Ceļmalu mājas
Kavalieri TP-4210 1250,0 1995
359. Lažas pagasts Līmeži TP-4178 540,2 1994
360. Rucavas pagasts Ēnas TP-2204 1043,0 1994
361. Vecpils pagasts Ozolkalni TP-4291 1874,0 1995
362. Vērgales pagasts Rūķi
Veclīdumi TP-2101 655,0 1995
Kopā: 5 5362,2
14. Limbažu rajons
14.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
363. Ainažu lauku teritorija Mednieki 0,20 691,0 1996
364. Katvaru pagasts Paeglītes 0,38 1430,0 1994
365. Katvaru pagasts Robežnieki 1,75 6431,0 1992
366. Katvaru pagasts Puriņi 0,80 3010,0 1992
367. Katvaru pagasts Zirnes 0,43 1618,0 1992
368. Katvaru pagasts Sēļi 0,35 1317,0 1992
369. Lēdurgas pagasts Zīlītes 0,50 1727,0 1991
370. Salacgrīvas lauku teritorija Lielupmaļi 0,72 2488,0 1992
371. Salacgrīvas lauku teritorija Vāverītes 0,52 1797,0 1992
372. Salacgrīvas lauku teritorija Zeltiņi 0,98 3386,0 1992
373. Umurgas pagasts Aivas 0,4 974,0 1994
374. Umurgas pagasts Rijnieki 0,47 1483,0 1994
375. Umurgas pagasts Mazpipari 1,3 5520,0 1995
376. Umurgas pagasts Mežstrauti 0,18 634,0 1994
377. Umurgas pagasts Zviedrkalni 0,04 216,0 1993
378. Viļķenes pagasts Druķi-Reinīši 0,4 1521,0 1994
379. Viļķenes pagasts Ošlejas 0,11 380,0 1995
380. Viļķenes pagasts Teterīši 0,44 1520,0 1991
381. Viļķenes pagasts Ezeriņi 0,15 518,0 1992
382. Viļķenes pagasts Lejaslībieši 0,54 1865,0 1992
383. Viļķenes pagasts Purmalītes 0,70 2418,0 1992
Kopā: 11,36 40944,0
14.2. 20 kV elektropārvades līnijas
384. Ainažu lauku teritorija Vecurgāji 1,91 7151,0 1995
385. Katvaru pagasts Robežnieki 0,63 2528,0 1992
386. Limbažu pagasts Sīpoli 1,3 1411,0 1994
387. Salacgrīvas lauku teritorija Lielupmaļi 1,17 4668,0 1992
388. Salacgrīvas lauku teritorija Vāverītes 1,10 4412,0 1992
389. Salacgrīvas lauku teritorija Zeltiņi 1,77 7072,0 1992
390. Umurgas pagasts Rijnieki 0,69 2006,0 1995
391. Umurgas pagasts Mežstrauti 0,01 233,0 1994
392. Umurgas pagasts Zviedrkalni 1,30 3788,0 1993
393. Viļķenes pagasts Druķi 1,21 2986,0 1994
394. Viļķenes pagasts Upenieki 0,12 806,0 1995
Kopā: 11,21 37061,0
14.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
395. Ainažu lauku teritorija Vecurgāji TP-8033 955,0 1995
396. Katvaru pagasts Robežnieki TP-4461 2000,0 1992
397. Limbažu pagasts Sīpoli TP-4477 498,5 1994
398. Salacgrīvas lauku teritorija Lielupmaļi TP-8017 2582,0 1992
399. Salacgrīvas lauku teritorija Vāverītes TP-8016 2582,0 1992
400. Salacgrīvas lauku teritorija Zeltiņi TP-8014 3500,0 1992
401. Umurgas pagasts Rijnieki TP-4087 2071,0 1995
402. Umurgas pagasts Mežstrauti TP-4475 1790,0 1994
403. Umurgas pagasts Zviedrkalni TP-4472 2871,0 1993
404. Viļķenes pagasts Druķi TP-4476 2468,0 1994
405. Viļķenes pagasts Upenieki TP-4479 2582,0 1995
Kopā: 11 23899,5
15. Ludzas rajons
15.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
406. Ciblas pagasts Trukšāns 0,12 147,3 1994
407. Cirmas pagasts Bērziņa 1,2 1574,0 1994
408. Cirmas pagasts Tumoviča 0,57 1927,2 1995
409. Istras pagasts Kušners 0,38 690,0 1993
410. Malnavas pagasts Vorza 0,46 1938,0 1995
411. Mežvidu pagasts Laizāne 0,37 797,0 1994
412. Mežvidu pagasts Šķestere 0,9 4750,0 1995
413. Miglinieku pagasts Krišāns 0,06 420,0 1994
414. Pasienes pagasts Trofimovičs 0,42 720,0 1993
415. Pildas pagasts Miščenko 1,39 4834,0 1994
416. Rundēnu pagasts Razvadovskis 0,215 400,2 1992
417. Rundēnu pagasts Špuntovs 1,58 5829,0 1994
418. Salnavas pagasts Rancāns 0,57 1734,0 1994
Kopā: 8,235 25760,7
15.2. 20 kV elektropārvades līnijas
419. Rundēnu pagasts Razvadovskis 2,01 3810,2 1992
Kopā: 2,01 3810,2
15.3. 20/0,4 kV transformatoru stacijas
420. Rundēnu pagasts Razvadovskis TP-9153 206,0 1992
Kopā: 1 206,0
16. Madonas rajons
16.1. 0,4 elektropārvades līnijas
421. Bērzaunes pagasts Putniņi 1,08 4149,0 1995
422. Mētrienas pagasts Muižnieki 1,06 4836,9 1995
423. Vestienas pagasts Lejaslubejas 0,05 192,9 1994
424. Vestienas pagasts Mežanži 0,2 771,5 1994
425. Vestienas pagasts Mežjetes 0,13 578,6 1994
Kopā: 2,52 10528,9
16.2. 20 kV elektropārvades līnijas
426. Vestienas pagasts Lejaslubejas 3,01 14043,0 1994
Kopā: 3,01 14043,0
16.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
427. Vestienas pagasts Lejaslubejas TP-4730 1430,0 1994
Kopā: 1 1430,0
17. Ogres rajons
17.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
428. Birzgales pagasts Pastaliņas 0,59 1762,0 1995
429. Birzgales pagasts Vieseikas 0,2 494,0 1995
430. Jumpravas pagasts Audaiņi 0,3 910,0 1994
431. Jumpravas pagasts Ziemcieši 0,2 590,0 1995
432. Krapes pagasts Jaunvilciņi 0,16 996,8 1995
433. Ķeipenes pagasts Rīti 0,16 480,0 1994
434. Lauberes pagasts Māliņi 0,7 2140,0 1995
435. Lauberes pagasts Vanagi 0,35 1701,0 1995
436. Lēdmanes pagasts Ezerēni 0,22 1000,0 1995
437. Madlienas pagasts Kalnarētas 0,65 444,0 1994
438. Mazozolu pagasts Lejasozoliņi 0,8 1168,0 1994
439. Ogresgala pagasts Aizezeri Stirnāres 1,7 3852,0 1995
440. Ogresgala pagasts Ozoli-Odiņi 0,67 2818,0 1995
441. Rembates pagasts Vecstakari 0,05 370,0 1995
442. Taurupes pagasts Mežstrauti 0,72 1775,0 1994
443. Taurupes pagasts Stiķenes 0,18 887,0 1995
444. Tīnūžu pagasts Kalnakraučas 0,7 3330,0 1995
445. Tīnūžu pagasts Mangaļi 0,6 864,0 1994
446. Tīnūžu pagasts Misiņi 0,2 1000,0 1995
447. Tīnūžu pagasts Ziediņi 0,7 982,0 1994
Kopā: 9,85 27563,8
17.2. 20 kV elektropārvades līnijas
448. Krapes pagasts Jaunvilciņi 0,33 781,0 1995
449. Lauberes pagasts Indiņi 0,9 3100,0 1995
450. Lauberes pagasts Māliņi 2,62 6210,0 1995
451. Lēdmanes pagasts Ezerēni 1,02 3394,0 1995
452. Madlienas pagasts Kalnarētas 1,4 1274,0 1994
453. Ogresgala pagasts Aizezeri
Stirnāres 1,68 9316,0 1995
454. Rembates pagasts Vecstakari 0,03 158,0 1995
455. Suntažu pagasts Dzintari 0,3 807,0 1994
456. Taurupes pagasts Jaunzemi 1,32 2763,0 1995
457. Tīnūžu pagasts Attekas 1,0 7333,0 1995
Kopā: 10,60 35136,0
17.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
458. Krapes pagasts Jaunvilciņi TP-6330 1928,0 1995
459. Lauberes pagasts Indiņi TP-6232 2570,0 1995
460. Lauberes pagasts Māliņi TP-6235 2120,0 1995
461. Lēdmanes pagasts Ezerēni TP-2423 3850,0 1995
462. Madlienas pagasts Kalnarētas TP-6917 954,0 1994
463. Ogresgala pagasts Aizezeri Stirnāres TP-2223 3863,0 1995
464. Rembates pagasts Vecstakari TP-2221 2650,0 1995
465. Suntažu pagasts Dzintari TP-6037 1631,0 1994
466. Taurupes pagasts Jaunzemi TP-6632 1391,0 1995
467. Tīnūžu pagasts Attekas TP-3711 4134,0 1995
Kopā: 10 25091,0
18. Preiļu rajons
18.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
468. Rožkalnu pagasts Augšmukti Rāmavas 1,1 2635,0 1995
469. Rožkalnu pagasts Garoza Lozda 0,55 1290,2 1994
470. Rožkalnu pagasts Gruziņš Kokins 0,57 1311,0 1994
471. Rožkalnu pagasts Lazdāns Vojedovskis 0,56 1288,0 1994
472. Rožkalnu pagasts Pastors 0,53 1219,2 1994
Kopā: 3,31 7743,2
18.2. 20 kV elektropārvades līnijas
473. Rožkalnu pagasts Ezerciems 2,57 7885,1 1994
Kopā: 2,57 7885,1
19. Rēzeknes rajons
19.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
474. Audriņu pagasts Mageri 0,55 1015,1 1994
475. Audriņu pagasts Sapfirs 1,17 1765,8 1995
476. Bērzgales pagasts Bērziņi 0,5 522,0 1994
477. Dricēnu pagasts Strautiņi 1,07 2500,0 1995
478. Ilzeskalna pagasts Ceriņi 0,58 2286,0 1995
479. Ilzeskalna pagasts Dainas 0,54 574,1 1994
480. Lendžu pagasts Apeiņi
Laipas
Liepukalni
Tanči 0,86 2078,0 1995
481. Maltas pagasts Bitītes 0,16 387,0 1995
482. Mākoņkalna pagasts Bērzu mājas 0,37 263,1 1995
483. Mākoņkalna pagasts Ezermala 0,05 189,7 1994
484. Mākoņkalna pagasts Skaņukalns 1,69 1705,1 1995
485. Ozolaines pagasts Bļinovs 0,45 1000,0 1995
486. Sakstagala pagasts Mētras 0,48 1210,4 1994
487. Silmalas pagasts Kājnieki 0,44 409,9 1994
488. Silmalas pagasts Kļavas 0,36 963,2 1994
489. Stoļerovas pagasts Zaiceva 1,62 777,2 1994
490. Vērēmu pagasts Strautiņi 0,34 1973,6 1994
Kopā: 11,23 19620,2
19.2. 20 kV elektropārvades līnijas
491. Lendžu pagasts Apeiņi
Laipas
Liepukalni
Tanči 1,53 3090,6 1995
492. Mākoņkalna pagasts Ezermala 0,02 637,0 1995
493. Mākoņkalna pagasts Skaņukalns 1,5 5109,4 1995
494. Sakstagala pagasts Lejasškarsti 0,15 979,0 1995
Kopā: 3,20 9816,0
19.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
495. Mākoņkalna pagasts Ezermala TP-3300 1740,3 1995
496. Mākoņkalna pagasts Skaņukalns TP-3104 1705,1 1995
497. Viļānu pagasts Lazdas TP-5034 2228,7 1995
Kopā: 3 5674,1
20. Rīgas rajons
20.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
498. Allažu pagasts Bērzi 0,45 1644,5 1995
499. Allažu pagasts Rudzīši
Vērīši 0,52 1080,4 1994
500. Babītes pagasts Brūveļi 0,36 938,5 1994
501. Babītes pagasts Vāveres 0,05 381,0 1995
502. Baldones lauku teritorija Pūpēži 0,17 257,0 1994
503. Daugmales pagasts Ausekļi
Mednieki
Pļavnieki 0,54 1617,0 1994
504. Inčukalna pagasts Neļķes 0,6 1412,2 1994
505. Krimuldas pagasts Melderi 0,38 262,6 1995
506. Ķekavas pagasts Ceplīši 0,35 675,0 1994
507. Ķekavas pagasts Lakstīgalas 0,24 868,0 1994
508 Ķekavas pagasts Melnkalniņi 0,49 128,1 1994
509. Ķekavas pagasts Stirnas 0,6 2105,6 1995
510 Ķekavas pagasts Vecpitļi 0,65 554,0 1992
511. Ķekavas pagasts Villas 0,1 197,0 1994
512. Mālpils pagasts Mežmalas 0,81 1988,6 1995
513. Mālpils pagasts Mežvēji 0,92 2800,1 1995
514. Mālpils pagasts Priedes 1,45 3631,2 1995
515. Olaines pagasts Namiķi 0,2 535,0 1994
516. Ropažu pagasts Galauskas 0,15 609,1 1995
517. Ropažu pagasts Lejasganiņi 0,96 3180,8 1994
518. Ropažu pagasts Muklāji 0,97 3008,4 1994
519. Ropažu pagasts Silzemnieki
Vīpenes 0,59 2205,7 1995
520. Ropažu pagasts Vītoli 0,12 484,3 1994
521. Salas pagasts Birztalas 0,7 1798,5 1995
522. Salas pagasts Plečgaļi 0,83 28,0 1991
523. Salaspils pagasts Liepkalni 0,15 300,0 1993
524. Stopiņu pagasts Lūši 0,47 1552,8 1995
Kopā: 13,82 35396,4
20.2. 20 kV elektropārvades līnijas
525. Daugmales pagasts Ausekļi
Mednieki
Pļavnieki 0,04 126,0 1994
526. Ķekavas pagasts Vecpitļi 0,42 300,0 1992
527. Olaines pagasts Namiķi 1,0 2860,0 1994
528. Ropažu pagasts Galauskas 0,62 2531,3 1995
529. Ropažu pagasts Upessūži 0,88 3027,0 1994
530. Ropažu pagasts Silzemnieki
Vīpenes 0,42 1973,0 1995
531. Salas pagasts Ausekļi 0,17 353,0 1994
532. Salas pagasts Birztalas 0,01 305,0 1995
533. Salaspils pagasts Liepkalni 0,29 367,0 1993
534. Salaspils pagasts Klusiņi 0,05 80,0 1995
Kopā: 3,90 11922,3
20.3. 20/0,4 kV transformatora apakšstacijas
535. Daugmales pagasts Ausekļi
Mednieki
Pļavnieki TP-0873 2258,0 1994
536. Ķekavas pagasts Vecpitļi T-0123 300,0 1992
337. Olaines pagasts Namiķi TP-0269 2635,0 1994
538. Ropažu pagasts Galauskas TP-1046 3526,1 1995
539. Ropažu pagasts Silzemnieki
Vīpenes TP-1907 3051,1 1995
540. Salas pagasts Ausekļi TP-0315 1644,0 1994
541. Salas pagasts Birztalas TP-0318 2350,0 1995
542. Salas pagasts Plečgaļi T-0378 40,0 1991
543. Salaspils pagasts Liepkalni T-0870 400,0 1993
544. Salaspils pagasts Klusiņi TP-3652 1636,0 1995
Kopā: 10 17840,2
21. Saldus rajons
21.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
545. Brocēnu lauku teritorija Liepkalni 1,62 5586,3 1995
546. Ezeres pagasts Andreji 0,32 398,8 1994
547. Ezeres pagasts Tāles 1,18 1374,3 1994
548. Kursīšu pagasts Dīkmaļi 1,4 4689,3 1995
549. Kursīšu pagasts Leibas 0,3 427,9 1994
550. Lutriņu pagasts Atplēsas 2,0 3220,0 1994
551. Novadnieku pagasts Dzintari 1,2 2580,0 1995
552. Novadnieku pagasts Kāršas 0,3 445,8 1994
553. Remtes pagasts Pavasari 0,52 1240,6 1995
554. Vadakstes pagasts Silaiņi 0,82 888,5 1994
555. Zirņu pagasts Sprīdīši 0,32 450,0 1994
556. Zirņu pagasts Zemgaļi 0,5 615,1 1995
557. Zvārdes pagasts Timbri 1,83 3042,7 1994
Kopā: 12,31 24959,3
21.2. 20 kV elektropārvades līnijas
558. Brocēnu lauku teritorija Liepkalni 2,0 5080,8 1995
559. Brocēnu lauku teritorija Vēveri 3,5 6100,0 1995
560. Lutriņu pagasts Atplēsas 2,65 1860,0 1994
561. Zirņu pagasts Avoti 1,0 3738,8 1995
Kopā: 9,15 16779,6
21.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
562. Brocēnu lauku teritorija Liepkalni TP-8216 2200,0 1995
563. Brocēnu lauku teritorija Vēveri TP-8114 1200,0 1995
564. Jaunlutriņu pagasts Čabas TP-8513 335,6 1995
565. Jaunlutriņu pagasts Lejaskunci TP-8518 1549,4 1995
566. Lutriņu pagasts Atplēsas TP-8505 1960,0 1994
567. Novadnieku pagasts Kāršas TP-8516 900,0 1994
Kopā: 6 8145,0
22. Talsu rajons
22.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
568. Abavas pagasts Bērzkalni 1,0 1092,0 1994
569. Abavas pagasts Gābeles 0,1 520,0 1994
570. Balgales pagasts Gruntas 0,1 781,7 1995
571. Dundagas pagasts Dīķi 0,3 894,4 1995
572. Dundagas pagasts Dižkārļi 0,5 2750,0 1995
573. Dundagas pagasts Kļavnieki 0,2 832,0 1995
574. Dundagas pagasts Kurči 0,1 510,0 1995
575. Dundagas pagasts Pigas 0,64 3200,0 1995
576. Dundagas pagasts Riepaldi 3,4 4228,6 1995
577. Dundagas pagasts Majori 0,60 921,0 1992
578. Dundagas pagasts Cerība 0,42 535,0 1992
579. Īves pagasts Krastiņi 0,8 2978,0 1995
580. Īves pagasts Ķuži 0,9 3529,7 1995
581. Laidzes pagasts Rocēni 0,63 1872,0 1994
582. Laucienes pagasts Lielmeras 0,43 540,8 1995
583. Lubes pagasts Pārslas 0,36 1430,0 1994
584. Lubes pagasts Diždruvas 0,50 3350,0 1994
585. Lubes pagasts Strazdiņi 1,70 2999,0 1993
586. Rojas pagasts Liepziedi 0,37 1215,0 1994
587. Strazdes pagasts Mazinieki 0,15 450,0 1995
588. Strazdes pagasts Purmaļi 0,17 572,1 1995
589. Valdemārpils lauku teritorija Dižupes 0,55 1695,7 1995
590. Valdemārpils lauku teritorija Ūdri 0,52 2080,0 1994
591. Valdemārpils lauku teritorija Egļu krogs 0,26 611,0 1994
592. Valdemārpils lauku teritorija Jaunsili 0,62 979,0 1992
593. Valdemārpils lauku teritorija Kalnmaļi 0,78 1400,0 1993
594. Valdgales pagasts Jaunrešņi 0,1 150,0 1994
595. Valdgales pagasts Čukas 0,35 500,0 1993
596. Vandzenes pagasts Antiņi 0,4 1241,3 1995
597. Vandzenes pagasts Dreimaņi 1,0 5231,0 1995
Kopā: 17,95 49089,3
22.2. 20 kV elektropārvades līnijas
598. Abavas pagasts Zīles 0,77 272,0 1991
599. Dundagas pagasts Mežstūri Kristi 0,17 411,0 1992
600. Dundagas pagasts Majori 0,01 110,0 1992
601. Ģibuļu pagasts Žļudzene 0,32 1250,0 1995
602. Ķūļciema pagasts Ķūļciema polders 0,70 454,0 1988
603. Lībagu pagasts Mazsili 1,1 4870,0 1995
604. Lubes pagasts Pārslas 0,80 4160,0 1994
605. Rojas pagasts Dumbri 1,35 6280,0 1995
Kopā: 5,22 17807,0
22.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
606. Abavas pagasts Zīles TP-9039 624,0 1991
607. Dundagas pagasts Mežstūri Kristi TP-0749 850,0 1992
608. Dundagas pagasts Kurči TP-0119 4690,0 1995
609. Dundagas pagasts Majori TP-0755 850,0 1992
610. Ģibuļu pagasts Pučkas TP-9340 2392,0 1994
611. Ģibuļu pagasts Žļudzene TP-9344 3950,0 1995
612. Ķūļciema pagasts Ķūļciema polders TP-0786 220,0 1988
613. Lībagu pagasts Mazsili TP-9129 1860,0 1995
614. Lubes pagasts Pārslas TP-0409 2980,0 1994
615. Rojas pagasts Dumbri TP-0446 1767,5 1995
Kopā: 10 20183,5
23. Tukuma rajons
23.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
616. Irlavas pagasts Avotiņi Vizbuļi 0,20 913,0 1994
617. Irlavas pagasts Siliņi 0,27 124,0 1992
618. Irlavas pagasts Kraujas 0,52 630,0 1992
619. Irlavas pagasts Rusteikas 0,34 130,0 1992
620. Jaunpils pagasts Skaras 1,2 500,0 1993
621. Jaunsātu pagasts Limbas 1,89 47,0 1991
622. Jaunsātu pagasts Upītes 1,03 100,0 1991
623. Jaunsātu pagasts Upmalieši 0,37 811,0 1993
624. Kandavas pagasts Apšukrogs 0,50 1034,0 1992
625. Kandavas pagasts Kreicmaļi 0,30 243,0 1992
626. Kandavas pagasts Margrietas 0,41 832,0 1993
627. Kandavas pagasts Kuzmini 0,46 35,0 1991
628. Kandavas pagasts Stiebriķi 2,05 49,0 1990
629. Kandavas pagasts Skalbes 1,10 3709,0 1995
630. Kandavas pagasts Počas 0,09 (kabelis) 147,0 1993
631. Kandavas pagasts Lejasaizubēji 1,90 120,0 1991
632. Kandavas pagasts Tēraudi 0,12 25,0 1991
633. Kandavas pagasts Dzelmes 0,50 50,0 1991
634. Kandavas pagasts Mežmaļi 0,67 334,0 1992
635. Lestenes pagasts Bērziņi 0,41 283,0 1992
636. Matkules pagasts Kalnakajagas 2,23 888,0 1992
637. Matkules pagasts Arāji
Zvaigžņkalni
Veldzes
Vītiņi
Kauķi
Brasliņas
Kannenieki
Kalnāji
Abavnieki
Baltiņi 3,21 3500,0 1992
638. Matkules pagasts Lieknes 1,26 219,0 1992
639. Pūres pagasts Āzes 0,08 60,0 1992
640. Pūres pagasts Arāji 0,27 370,0 1992
641. Pūres pagasts Ozoli 0,35 138,0 1992
642. Sēmes pagasts Lejnieki 0,1 293,0 1993
643. Sēmes pagasts Kalnačūras 0,54 812,0 1993
644. Sēmes pagasts Tīļas
Košas 1,8 344,0 1993
645. Smārdes pagasts Kalnbirznieki 0,45 60,0 1992
646. Smārdes pagasts Sniķeri 1,1 308,0 1992
647. Slampes pagasts Kauliņi 0,1 125,0 1992
648. Slampes pagasts Lāčulejas 0,2 250,0 1992
649. Slampes pagasts Sila-Siliņi 2,93 1064,0 1993
650. Tumes pagasts Ieviņas 0,1 132,0 1992
651. Tumes pagasts Mārsili 0,04 96,0 1992
652. Tumes pagasts Piltiņi
Pičas 0,3 1690,0 1995
653. Tumes pagasts Niedrītes 0,59 126,0 1992
654. Tumes pagasts Skaudras 0,29 1700,0 1996
655. Tumes pagasts Meijas
Viesturi 1,0 2665,0 1993
656. Vānes pagasts Austrumi 0,21 15,0 1991
657. Vānes pagasts Liellekši 0,80 362,0 1992
658. Vānes pagasts Trikauļi 1,46 35,0 1990
659. Zantes pagasts Austriņas 2,37 157,0 1991
660. Zantes pagasts Dzirnieki 1,0 85,0 1991
661. Zantes pagasts Strautmalas 2,31 252,0 1991
662. Zantes pagasts Cībari 0,33 400,0 1992
663. Zantes pagasts Skudrītes
Pulkas
Lejsētas 1,24 2480,0 1993
664. Zantes pagasts Rogas 0,34 600,0 1992
665. Zantes pagasts Palejas 0,21 119,0 1992
666. Zantes pagasts Rītarāji 0,21 116,0 1992
667. Zantes pagasts Vīksnas-1
Vīksnas-2 2,30 6476,0 1995
668. Zemītes pagasts Kazāki 0,88 2577,0 1994
669. Zemītes pagasts Pumpuri 0,33 14,0 1991
670. Zentenes pagasts Airītes 0,82 64,0 1991
671. Zentenes pagasts Druvas 0,12 624,0 1994
672. Zentenes pagasts Puļķi GVL 0,31 kabeļu līnija
0,11 2426,0 1995
673. Zentenes pagasts Ozolkalni 0,34 632,0 1993
674. Zentenes pagasts Kraujas 0,75 1432,0 1993
Kopā: 47,71 43822,0
23.2. 20 kV elektropārvades līnijas
675. Degoles pagasts Sprungas
Liskas 0,4 1920,0 1995
676. Irlavas pagasts Avotiņi
Vizbuļi
Arnīši 0,46 830,0 1994
677. Irlavas pagasts Mednieki 1,7 2091,0 1995
678. Jaunpils pagasts Limbuļi
Auči
Skaras 1,09 893,0 1993
679. Jaunpils pagasts Mālkaļi 0,01 776,0 1996
680. Jaunsātu pagasts Upītes 0,11 39,0 1991
681. Kandavas pagasts Upesjāņi 1,64 34,0 1990
682. Kandavas pagasts Tēraudi 1,11 100,0 1990
683. Matkules pagasts Kannenieki 1,33 1700,0 1992
684. Pūres pagasts Gintumi 0,16 194,0 1992
685. Smārdes pagasts Dinkas 0,69 1000,0 1993
686. Smārdes pagasts Bērzi 0,01 185,0 1994
687. Tumes pagasts Pičas
Piltiņi 1,0 4302,0 1995
688. Zantes pagasts Cībari 0,21 300,0 1992
689. Zantes pagasts Rogas 1,61 790,0 1992
690. Zantes pagasts Skudrītes 0,04 150,0 1993
691. Zemītes pagasts Zaļumi 1,4 377,0 1991
692. Zentenes pagasts Sudmaļi 2,06 70,0 1990
Kopā: 15,03 15751,0
23.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
693. Degoles pagasts Sprungas
Liskas TP-7941 4134,0 1995
694. Irlavas pagasts Avotiņi
Vizbuļi
Arnīši TP-7940 2124,0 1994
695. Irlavas pagasts Mednieki TP-7846 2005,0 1995
696. Jaunpils pagasts Limbuļi
Auči
Skaras TP-7808 1000,0 1993
697. Jaunpils pagasts Mālkaļi TP-7824 3592,0 1996
698. Jaunsātu pagasts Upītes TP-8608 35,0 1991
699. Kandavas pagasts Upesjāņi TP-8308 20,0 1990
700. Kandavas pagasts Tēraudi TP-8816 35,0 1991
701. Matkules pagasts Kannenieki TP-8923 2500,0 1992
702. Pūres pagasts Gintumi TP-8422 1300,0 1992
703. Smārdes pagasts Dinkas TP-7232 2937,0 1993
704. Tumes pagasts Pičas
Piltiņi TP-7796 3515,0 1995
705. Zantes pagasts Cībari TP-8290 373,0 1992
706. Zantes pagasts Rogas TP-8771 483,0 1992
707. Zantes pagasts Skudrītes TP-8772 2880,0 1993
708. Zentenes pagasts Sudmaļi TP-8514 35,0 1990
Kopā: 16 gab. 26968,0
24. Valkas rajons
24.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
709. Bilskas pagasts Eglaines 0,13 399,0 1995
710. Bilskas pagasts Madaras 0,08 328,0 1994
711. Bilskas pagasts Pūces 0,7 1000,0 1995
712. Blomes pagasts Dukuļi uzlikti vadi 270,0 1994
713. Ērģemes pagasts Jaunstīpnieki 0,32 2073,0 1995
714. Ērģemes pagasts Dzirnavas 0,32 480,0 1994
715. Ēveles pagasts Rukši 0,24 360,9 1993
716. Jērcēnu pagasts Dankeri 0,06 572,0 1995
717. Launkalnes pagasts Jaunsieki 0,4 400,0 1995
718. Valkas pagasts Kārļi 0,25 375,0 1996
719. Variņu pagasts Sterģi 1,3 5725,0 1994
720. Zvārtavas pagasts Cunci 0,1 440,0 1994
Kopā: 3,9 12422,9
24.2. 20 kV elektropārvades līnijas
721. Bilskas pagasts Eglaines 0,9 1961,0 1995
722. Bilskas pagasts Madaras 0,14 706,0 1994
723. Bilskas pagasts Augstrozes 1,62 6789,0 1992
724. Ērģemes pagasts Dzirnavas 1,57 3148,1 1994
725. Ērģemes pagasts Jaunstīpnieki 1,06 4772,0 1995
726. Ēveles pagasts Rukši 0,03 73,0 1993
727. Grundzāles pagasts Kalnaroži 0,75 3155,0 1994
728. Jērcēnu pagasts Dankieri 0,85 3800,0 1995
729. Smiltenes pagasts Kraujas 0,98 2955,0 1995
730. Smiltenes pagasts Mežlauki 0,74 3101,0 1994
731. Valkas pagasts Kārļi 0,015 30,0 1996
732. Variņu pagasts Druvkalni 2,48 10406,0 1992
733. Variņu pagasts Sterģi 0,54 2266,0 1994
734. Zvārtavas pagasts Cunci 0,3 800,0 1994
Kopā: 11,975 43962,1
24.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
735. Bilskas pagasts Eglaines TP-3902 2650,0 1995
736. Bilskas pagasts Madaras TP-3864 2116,0 1994
737. Bilskas pagasts Augstrozes TP-3873 2406,0 1992
738. Ērģemes pagasts Dzirnavas TP-3228 2237,0 1994
739. Ērģemes pagasts Jaunstīpnieki TP-3240 1180,0 1995
740. Ēveles pagasts Rukši TP-3227 1061,0 1993
741. Grundzāles pagasts Kalnaroži TP-3892 2500,0 1994
742. Jērcēnu pagasts Dankieri TP-3238 2436,0 1995
743. Smiltenes pagasts Kraujas TP-3909 1995,0 1995
744. Smiltenes pagasts Mežlauki TP-3883 2000,0 1994
745. Valkas pagasts Stīpnieki TP-3166 562,0 1996
746. Variņu pagasts Druvkalni TP-3876 3500,0 1992
747. Variņu pagasts Sterģi TP-3897 3283,0 1994
748. Zvārtavas pagasts Gulbji TP-3229 2088,0 1994
Kopā: 14 30014,0
25. Valmieras rajons
25.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
749. Ipiķu pagasts Amatnieki 0,01 (kabelis) 79,0 1994
750. Ipiķu pagasts Jaunvidi uzlikti vadi 621,0 1994
751. Ipiķu pagasts Vanagi 0,06 (kabelis) 134,0 1994
752. Jeru pagasts Skujas uzlikti vadi 1800,0 1995
753. Kocēnu pagasts Silvēni 1,0 454,0 1995
754. Lodes pagasts Liepas uzlikti vadi 898,0 1995
755. Matīšu pagasts Antiņi 1,6 (kabelis) 6400,0 1994
756. Mazsalacas lauku teritorija Jaunjenkas 0,34 2611,0 1995
757. Rencēnu pagasts Svennes 0,11 (kabelis) 440,0 1994
758. Sēļu pagasts Ozoliņi 1,04 1832,0 1994
759. Sēļu pagasts Rūnas 0,2 408,0 1994
760. Vaidavas pagasts Baužklāvi 1,28 3328,0 1994
761. Vaidavas pagasts Denderi 0,72 1872,0 1992
762. Vaidavas pagasts Meldri 0,35 910,0 1994
Kopā: 6,71 21787,0
25.2. 20 kV elektropārvades līnijas
763. Matīšu pagasts Antiņi 0,65 2102,0 1994
764. Rencēnu pagasts Svennes 0,22 797,0 1996
765. Vaidavas pagasts Baužklāvi 0,69 2501,0 1994
Kopā: 1,56 5400,0
25.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
766. Matīšu pagasts Antiņi TP-1485 3280,0 1995
767. Rencēnu pagasts Karlivāni TP-1274 2871,0 1996
768. Vaidavas pagasts Laktēni TP-1466 2406,0 1994
Kopā: 3 8557,0
26. Ventspils rajons
26.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
769. Ances pagasts Bolderi 1,8 5154,2 1994
770. Piltenes pagasts Grīvas 1,1 3079,0 1995
771. Piltenes pagasts Obe 0,4 737,0 1994
772. Popes pagasts Ķiri 1,9 6544,0 1995
773. Popes pagasts Zemītes 0,3 1068,0 1995
774. Puzes pagasts Mūrnieki 0,3 1017,1 1994
775. Tārgales pagasts Ausmas 0,1 150,0 1994
776. Tārgales pagasts Laimziedi 0,8 4270,0 1994
777. Ugāles pagasts Vecvagari 0,2 622,0 1995
778. Vārves pagasts Skaras 0,2 1621,0 1995
779. Vārves pagasts Vecbirznieki 0,3 1482,5 1994
780. Zlēku pagasts Bētiņi 0,8 4184,0 1995
781. Zlēku pagasts Krastiņi 1,2 2730,0 1994
Kopā: 9,4 32658,8
26.2. 20 kV elektropārvades līnijas
782. Ances pagasts Valki 0,1 3653,0 1994
783. Zlēku pagasts Krastiņi 0,2 1340,0 1994
784. Zlēku pagasts Paugas 2,7 12717,0 1995
Kopā: 3,0 17710,0
26.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas
785. Ances pagasts Valki TP-5052 800,0 1994
786. Zlēku pagasts Krastiņi TP-5176 600,0 1994
787. Zlēku pagasts Paugas TP-5011 1050,0 1995
Kopā: 3 2450,0
27. Latvijas Lauksaimniecības universitāte
27.1. 0,4 kV elektropārvades līnijas
788. Jelgava Svētes iela 18 0,15 365,0 1963
789. Jelgava Akadēmijas iela 19 0,51 392,0 1983
790. Jelgava 4.līnija 15 0,32 181,0 1983
791. Jelgava A.Pumpura iela 7 0,45 311,0 1984
792. Jelgava Akadēmijas iela 11 0,22 1995,6 1998
793. Ozolnieku pagasts Mušķi 1,53 330,0 1984
Kopā: 3,18 3574,6
27.2. 10/20 kV elektropārvades līnijas
794. Jelgava Akadēmijas iela 19 0,3 3501,0 1983
795. Tukuma rajons Augstsprieguma līnija "Engure"
0,15 214,0 1980
Kopā: 0,45 3715,0
27.3. 20/0,4 kV transformatoru apakšstacija
796. Tukuma rajons TP "Engure" TP-7530 991,0 1980
Kopā: 1 991,0

Zemkopības ministra vietā - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par elektropārvades līniju un transformatoru apakšstaciju ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 612Pieņemts: 12.12.2000.Stājas spēkā: 12.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 454/457, 15.12.2000.
13643
12.12.2000
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"